Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 22 din 10 februarie 1998

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. 7 teza a III-a din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 161 din 23 aprilie 1998


SmartCity3


    Mihai Constantinescu   - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Viorel Mihai Ciobanu   - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Victor Dan Zlatescu    - judecator
    Ioan Griga             - procuror
    Maria Bratu            - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. 7 din Codul de procedura penala, invocata de Parchetul de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti in Dosarul nr. 2.342/1997 al Tribunalului Municipiului Bucuresti - Sectia a II-a penala.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 19 ianuarie 1998, in prezenta lui Petre Corneliu si in lipsa celorlalte parti, pentru care procedura de citare a fost legal indeplinita, si sunt consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 3 februarie si apoi pentru data de 10 februarie 1998.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 1 iulie 1997 Tribunalul Municipiului Bucuresti - Sectia a II-a penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 159 alin. 7 din Codul de procedura penala, invocata de Parchetul de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti in Dosarul nr. 2.342/1997 al acestei instante.
    In motivarea exceptiei se sustine ca aceste dispozitii contravin prevederilor art. 23 din Constitutie, "care stabilesc ferm ca arestarea se poate face numai pentru o durata de cel mult 30 de zile". In acest sens, se arata ca, intrucat, potrivit art. 159 alin. 7 din Codul de procedura penala, recursul suspenda executarea incheierii prin care s-a respins prelungirea arestarii, pana la judecarea acestuia, in cazul in care recursul nu poate fi solutionat pana la expirarea mandatului de arestare, efectul suspensiv se produce si dupa data expirarii acestui mandat.
    Exprimandu-si opinia, instanta arata ca aplicarea dispozitiilor art. 159 alin. 7 din Codul de procedura penala a condus la solutii contradictorii, asa cum rezulta din practica Curtii de Apel Bucuresti. Pentru exemplificare, instanta analizeaza solutiile pronuntate in trei cauze, din care deduce urmatoarele aspecte:
    - cand solutionarea recursului are loc inainte de expirarea duratei arestarii inculpatului, prevazuta in mandatul Parchetului sau in incheierea instantei, situatia nu contravine prevederilor art. 23 din Constitutie;
    - daca insa solutionarea recursului are loc dupa expirarea duratei arestarii, devin incidente dispozitiile art. 159 alin. 7 teza a III-a din Codul de procedura penala, inculpatul ramanand in arest si dupa expirarea duratei arestarii, ceea ce este contrar art. 23 din Constitutie.
    Instanta subliniaza, totodata, imperfectiunile reglementarilor privind arestarea preventiva din Codul de procedura penala in vigoare si necesitatea unei reformulari a normelor incidente, pentru a se evita orice confuzie si, mai ales, contrarietatea cu Constitutia.
    In opinia instantei, ipoteza solutionarii recursului impotriva incheierii de respingere a prelungirii arestarii, inainte de expirarea duratei mandatului de arestare, nu este realista, deoarece termenele prevazute in Codul de procedura penala sunt la limita posibilitatilor practice de incadrare in ele.
    In concluzie, instanta opineaza pentru neconstitutionalitatea art. 159 alin. 7 teza a III-a din Codul de procedura penala.
    In vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate, s-au cerut, in conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si al Guvernului Romaniei.
    Guvernul Romaniei, in punctul sau de vedere, arata ca art. 159 alin. 7 teza a III-a din Codul de procedura penala reprezinta unul dintre temeiurile legale ale arestarii, dispozitie inscrisa in interesul desfasurarii instructiei penale. Se sustine ca aceste dispozitii sunt in concordanta cu prevederile art. 23 alin. (2) si ale art. 49 alin. (1) din Constitutie, precum si cu dispozitiile art. 149 alin. 1 din Codul de procedura penala.
    In concluzie, se arata ca aplicarea dispozitiilor art. 159 alin. 7 teza a III-a din Codul de procedura penala nu ar ridica probleme, daca instantele, precum si organele de urmarire penala ar respecta dispozitiile Codului de procedura penala referitoare la cauzele cu arestati. Respectandu-se termenele legale, ar fi posibil ca recursul impotriva incheierii de respingere a prelungirii arestarii sa fie judecat si solutionat inainte de expirarea duratei mandatului de arestare.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile partii prezente si dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, constata urmatoarele:
    In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa se pronunte asupra exceptiei cu care a fost legal sesizata.
    Textul art. 159 alin. 7 din Codul de procedura penala, care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, este urmatorul:
    "Incheierea prin care s-a hotarat asupra prelungirii arestarii poate fi atacata cu recurs de procuror sau de inculpat. Termenul de recurs este de 3 zile si curge de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa. Recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus prelungirea arestarii preventive nu este suspensiv de executare, iar recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus respingerea prelungirii arestarii preventive este suspensiv de executare".
    Cu ocazia dezbaterii, partea prezenta, Petre Corneliu, a invocat si neconstitutionalitatea art. 140 alin. 2 si a art. 159 alin. 10 din Codul de procedura penala. Cu privire la acest aspect Curtea nu se poate pronunta, intrucat, conform si practicii sale constante, o exceptie de neconstitutionalitate nu poate fi ridicata direct in fata Curtii Constitutionale, art. 144 lit. c) din Constitutie referindu-se in mod expres numai la exceptiile "ridicate in fata instantelor judecatoresti".
    Desi incheierea de sesizare se refera la art. 159 alin. 7 din Codul de
procedura penala, atat din opinia instantei, cat si din sustinerile partilor rezulta ca sunt avute in vedere numai prevederile tezei a III-a a acestui alineat, asupra caruia Curtea urmeaza sa se pronunte. In cuprinsul acestor prevederi sunt avute in vedere doua ipoteze: prima, referitoare la recursul impotriva incheierii de prelungire a arestarii, precizandu-se ca, in acest caz, recursul nu are efect suspensiv, si a doua, referitoare la recursul impotriva incheierii de respingere a cererii de prelungire a arestarii, cand are un asemenea efect.
    In ceea ce priveste recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus prelungirea arestarii preventive, este evident ca acesta nu poate avea efect suspensiv, intrucat, prin ipoteza, cel arestat este sub imperiul mandatului prelungit prin hotararea judecatoreasca atacata. Daca recursul ar avea efect suspensiv, ar insemna sa afecteze executarea unui mandat prelungit de instanta, ceea ce este contrar prevederilor art. 23 alin (4) din Constitutie, potrivit caruia prelungirea arestarii se aproba de instanta judecatoreasca.
    In acelasi sens sunt si prevederile pct. 4 al art. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, potrivit carora orice persoana arestata are dreptul de a fi judecata de o instanta judecatoreasca, care sa decida asupra legalitatii privarii sale de libertate. Asa cum s-a statuat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului prin Hotararea din 29 noiembrie 1988, in cazul Brogan si altii contra Regatului Unit, dreptul celor arestati de a se adresa judecatorului constituie un recurs de habeas corpus, care permite autoritatii judecatoresti sa cenzureze motivele arestarii. In consecinta, numai instanta judecatoreasca poate dispune asupra legalitatii arestarii, ceea ce exclude, de plano, ca recursul partii sa poata avea un efect suspensiv. De aceea, dispozitiile din prima parte a tezei a III-a din alin. 7 al art. 159 din Codul de procedura penala sunt constitutionale.
    In ceea ce priveste caracterul suspensiv al recursului impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de prelungire a arestarii, situatia este alta. Efectul suspensiv al recursului nu poate fi considerat neconstitutional, cat timp nu se depaseste durata arestarii anterioare, deoarece, prin ipoteza, aceasta durata nu a fost infirmata de instanta judecatoreasca, ci numai nu a fost prelungita de aceasta. Daca s-ar interpreta ca efectul suspensiv are ca urmare faptul ca si dupa expirarea duratei arestarii potrivit mandatului emis anterior cel arestat nu este pus in libertate, ar insemna sa se confere unui act procedural, cum este cererea de recurs, un asemenea efect, ceea ce este contrar art. 23 alin. (4) din Constitutie. Conform prevederii constitutionale mentionate, arestarea se poate face numai in temeiul unui mandat, iar prelungirea ei, numai de catre instanta judecatoreasca, ceea ce exclude ca un asemenea efect sa fie consecinta exercitarii caii de atac a recursului. Aceeasi este solutia si in considerarea prevederilor pct. 3 din conventia europeana mai sus mentionata, care instituie obligatia ca arestatul sa fie adus de indata inaintea unui judecator sau a altui magistrat spre a fi judecat, ceea ce, de asemenea, exclude posibilitatea ca starea de arest sa fie consecinta exercitarii caii de atac a recursului. Dreptul de a fi judecat in legatura cu arestarea de catre instanta judecatoreasca constituie, in conceptia conventiei, un drept al omului, iar, potrivit art. 20 alin. (2) din Constitutie, prevederile conventiei au prioritate fata de reglementarile interne.
    In concluzie, exercitarea caii de atac a recursului nu poate avea efectele unei hotarari judecatoresti de prelungire a arestarii, cu atat mai mult cu cat priveste o hotarare judecatoreasca prin care s-a respins prelungirea arestarii. De aceea, efectul suspensiv al recursului este constitutional numai in limitele duratei mandatului de arestare, emis anterior fie de catre un procuror, fie de catre instanta judecatoreasca, iar aceasta durata nu poate fi mai mare de 30 de zile, dupa cum prevede art. 23 alin. (4) din Constitutie, fara a distinge intre arestarea in faza urmaririi penale sau in faza anchetei judecatoresti.
    In acelasi sens este si Decizia Curtii Constitutionale nr. 60 din 25 mai 1994, definitiva ca urmare a Deciziei nr. 20 din 15 februarie 1995, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 din 28 martie 1995, care, desi se refera la o alta prevedere legala, a statuat, de principiu, ca masura arestarii nu poate depasi 30 de zile, ceea ce se aplica si pentru prelungirea acestei masuri.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite, in parte, exceptia de neconstitutionalitate, ridicata de Parchetul de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti in Dosarul nr. 2.342/1997 al Tribunalului Municipiului Bucuresti - Sectia a II-a penala, si constata ca dispozitiile art. 159 alin. 7 teza a III-a din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca efectul suspensiv al recursului, declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus asupra prelungirii arestarii preventive, poate depasi durata de 30 de zile, prevazuta la art. 23 alin. (4) din Constitutie.
    Definitiva si obligatorie.
    Decizia se va comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 10 februarie 1998.

                      PRESEDINTE,
               dr. Mihai Constantinescu

                               Magistrat asistent,
                               Maria BratuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 22/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 22 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 22/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu