E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1838 din  1 octombrie 1999

pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul, exportul si tranzitul de energie electrica

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 535 din  2 noiembrie 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere prevederile art. 51 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 si nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul, exportul si tranzitul de energie electrica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie intra in vigoare incepand cu data de intai a lunii imediat urmatoare celei in care aceasta se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea prevederile referitoare la intocmirea formalitatilor vamale de import, export si tranzit pentru curent electric, cuprinse la titlul I pct. 1 - 7 din Normele tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul si exportul de presa, tiparituri, curent electric si marfuri transportate prin conducte, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 1.076/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 bis din 10 noiembrie 1997.

                          Directorul general al
                      Directiei Generale a Vamilor,
                              Nini Sapunaru

    ANEXA 1

                            NORME TEHNICE
privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul, exportul si tranzitul de energie electrica

    1. Declararea la import si la export a energiei electrice se efectueaza exclusiv la Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord, indiferent de localitatile din apropierea frontierei de stat unde sunt situate statiile electrice la care sunt racordate liniile de interconexiune ale sistemului energetic national cu sistemele energetice ale tarilor vecine, in care sunt instalate contoarele a caror citire permite tinerea evidentei intrarii si iesirii in/din tara a energiei electrice.
    2. Localitatile unde sunt situate statiile electrice aflate pe liniile de interconexiune ale sistemului energetic national cu sistemele energetice ale tarilor vecine, precum si birourile vamale in a caror raza de competenta se afla acestea sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.
    3. Citirea contoarelor instalate pe liniile de interconexiune situate in localitatile prevazute in anexa nr. 1 se efectueaza in mod obligatoriu la ora 24,00 (ora Europei Centrale) a ultimei zile calendaristice a fiecarei luni, respectiv ora 1,00 (ora Romaniei) a primei zile a lunii urmatoare lunii de calcul, potrivit reglementarilor internationale cu privire la regulile de functionare interconectata a sistemelor energetice din Europa.
    La citirea contoarelor participa un reprezentant al sucursalelor din teritoriu apartinand Companiei Nationale de Electricitate - S.A., titulara de operatiune, si agentul vamal desemnat de seful biroului vamal in a carui raza de competenta se afla statia electrica in cauza.
    Cheltuielile aferente deplasarii agentilor vamali la statiile electrice, precum si cele corespunzatoare salarizarii acestora pentru timpul de lucru afectat operatiunilor de citire si de intocmire a procesului-verbal de inventariere prevazut la pct. 4 cad in sarcina declarantului, in conformitate cu art. 41 si 59 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    4. Pe baza rezultatelor constatate cu ocazia citirii contoarelor se intocmeste un proces-verbal de inventariere; modelul acestuia este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice. Procesul-verbal se inregistreaza si poarta numar din registrul de intrare-iesire a corespondentei, deschis la birourile vamale mentionate in anexa nr. 1.
    Procesul-verbal se intocmeste in trei exemplare originale, vizate si stampilate de catre participantii la operatiunea de citire a contoarelor, care vor avea urmatoarele destinatii:
    - primul exemplar ramane la biroul vamal in a carui raza teritoriala de competenta se afla contorul;
    - al doilea exemplar este preluat de catre titular si va fi anexat la declaratia vamala care se va intocmi si se va depune la Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord;
    - al treilea exemplar revine titularului de operatiune.
    Companiei Nationale de Electricitate - S.A. ii revine obligatia de a transmite la Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord cel de-al doilea exemplar al procesului-verbal si in situatiile in care intr-o luna calendaristica nu au loc operatiuni de import si/sau de export.
    5. Pentru schimburile de energie corespunzatoare fiecarei operatiuni comerciale care se realizeaza intr-o luna calendaristica, indiferent de statia sau de statiile electrice pe unde energia a intrat sau a iesit in/din tara, se va depune lunar cate o singura declaratie vamala in detaliu.
    Declaratiile vamale in detaliu de export sau de import, dupa caz, se depun la Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord cel tarziu pana in ultima zi lucratoare a lunii calendaristice urmatoare celei pentru care se intocmesc formalitatile vamale.
    Concomitent cu declaratia vamala de export/import corespunzatoare fiecarei operatiuni comerciale, pe langa procesul-verbal prevazut la pct. 4, importatorul sau exportatorul va depune la biroul vamal urmatoarele documente: situatia schimburilor fizice pe liniile de interconexiune, situatia schimburilor comerciale de natura tehnica, precum si cate o situatie centralizatoare privind cantitatile de energie electrica ce au facut obiectul schimburilor efectuate in luna pentru care se depune declaratia vamala.
    Declaratia vamala va fi insotita, de asemenea, de factura de vanzare-cumparare sau de o copie de pe aceasta, certificata de Compania Nationala de Electricitate - S.A., care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente: vanzatorul, cumparatorul, cantitatea, perioada, pretul unitar, valoarea.
    In rubricile specifice din declaratiile vamale, referitoare la punctele de intrare in tara, respectiv de iesire din tara, se mentioneaza birourile vamale in a caror raza de competenta teritoriala se afla localitatile in care sunt amplasate statiile prin care energia electrica a fost livrata la import sau la export.
    6. Datele inscrise in declaratia vamala si in factura de vanzare-cumparare sunt verificate de catre Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord din punct de vedere al concordantei cu datele inscrise in toate celelalte documente anexate la declaratie si mentionate la pct. 4 si 5, biroul vamal urmand sa tina seama de diferentele de cantitate de energie electrica rezultate din:
    - circulatiile de energie electrica in bucla, datorate functionarii diferite a sistemelor energetice din tarile vecine, conectate pe liniile de interconexiune cu sistemul energetic national;
    - schimburile temporare de energie electrica, acordate sau primite de catre Compania Nationala de Electricitate - S.A. cu titlu de ajutor de avarie, si schimburile naturale, precum si schimburile tehnice de reglaj;
    - abateri de la graficele de livrari/primiri de energie electrica, convenite cu partenerii externi; si
    - pierderile de energie electrica pe portiunile de linie de pe teritoriul national, determinate in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza nivelul acestora.
    Aceste diferente vor fi evidentiate distinct pe fiecare tip in situatia centralizatoare privind cantitatile de energie electrica ce au facut obiectul schimburilor de energie efectuate in luna pentru care se depune declaratia vamala.
    Suma algebrica a cantitatilor de energie electrica inscrise in declaratiile vamale de import sau de export (regasite si in facturile comerciale) si a diferentelor de cantitate de energie electrica mentionate mai sus, detaliate in documentele centralizatoare, trebuie sa coincida cu cantitatile constatate cu ocazia citirii contoarelor.
    7. Pentru diferentele de cantitate de energie electrica enumerate la pct. 6, justificate biroului vamal prin documentele de mai sus, nu se intocmesc formalitati vamale.
    8. Energia electrica care circula in tranzit extern pe teritoriul national, in cadrul schimburilor de energie ce au loc intre sistemele energetice ale tarilor vecine Romaniei, nu face obiectul depunerii declaratiei vamale corespunzatoare regimului de tranzit vamal si nici al garantarii drepturilor vamale.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

________________________________________________________________________
    Localitatile in care sunt             Birourile vamale in a caror
    situate statiile electrice            raza de competenta se afla
           (judetul)                             localitatile
________________________________________________________________________

  1. Stanca (Botosani)                     Stanca Costesti
  2. Tutora (Iasi)                         Iasi
  3. Husi (Vaslui)                         Albita
  4. Isaccea (Tulcea)                      Tulcea
  5. Rosiori (Satu Mare)                   Satu Mare
  6. Isalnita (Dolj)                       Craiova
  7. Tantareni (Gorj)                      Craiova
  8. Gura Vaii (Mehedinti)                 Portile de Fier I
  9. Ostrovul Mare (Mehedinti)             Portile de Fier II
 10. Jimbolia (Timis)                      Jimbolia
 11. Arad (Arad)                           Arad
 12. Mintia (Hunedoara)                    Deva
________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la normele tehnice

    ROMANIA
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Directia regionala vamala ...............
    Biroul vamal ............................
    Nr. ............ data ...................

                      PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE

    Declarant/Reprezentant ..............................................
    Sediul ..............................................................
    Subsemnatii*1) ......................................................
    ....................................................................,
insarcinati de dl*2) ...................... sa citim contorul amplasat in statia electrica*3) ......................................., ne-am prezentat pentru citirea acestuia, i-am facut cunoscut dlui ............................. motivul vizitei noastre si l-am invitat sa asiste la operatiune sau sa fie reprezentat, la care acesta*4) ............ in ziua convenita, la ora .....; am constatat in prezenta dlui ............................. cantitatile cuprinse in anexele la prezentul proces-verbal de inventariere.
    Prezentul proces-verbal de inventariere a fost intocmit in trei exemplare si cuprinde*5) ......... file.
    L-am invitat pe dl .................... sa semneze, impreuna cu noi, ceea ce dansul*6) ................................., si i-am remis doua exemplare.
    Incheiat la ................................ la .............. .
                       (localitatea)                    (data)

         Semnatura si stampila                    Semnatura si stampila
           agentilor vamali                           declarantului
                                                    (reprezentantului)
------------
    *1) numele, prenumele si calitatea agentilor vamali;
    *2) seful biroului vamal;
    *3) denumirea si adresa completa a statiei electrice;
    *4) s-a prezentat sau nu s-a prezentat;
    *5) numarul de file, inclusiv anexele la procesul verbal de inventariere;
    *6) a acceptat sau a refuzat.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1838/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1838 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1838/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu