E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1838 din  1 octombrie 1999

pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul, exportul si tranzitul de energie electrica

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 535 din  2 noiembrie 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere prevederile art. 51 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 si nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul, exportul si tranzitul de energie electrica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie intra in vigoare incepand cu data de intai a lunii imediat urmatoare celei in care aceasta se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea prevederile referitoare la intocmirea formalitatilor vamale de import, export si tranzit pentru curent electric, cuprinse la titlul I pct. 1 - 7 din Normele tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul si exportul de presa, tiparituri, curent electric si marfuri transportate prin conducte, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 1.076/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 bis din 10 noiembrie 1997.

                          Directorul general al
                      Directiei Generale a Vamilor,
                              Nini Sapunaru

    ANEXA 1

                            NORME TEHNICE
privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul, exportul si tranzitul de energie electrica

    1. Declararea la import si la export a energiei electrice se efectueaza exclusiv la Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord, indiferent de localitatile din apropierea frontierei de stat unde sunt situate statiile electrice la care sunt racordate liniile de interconexiune ale sistemului energetic national cu sistemele energetice ale tarilor vecine, in care sunt instalate contoarele a caror citire permite tinerea evidentei intrarii si iesirii in/din tara a energiei electrice.
    2. Localitatile unde sunt situate statiile electrice aflate pe liniile de interconexiune ale sistemului energetic national cu sistemele energetice ale tarilor vecine, precum si birourile vamale in a caror raza de competenta se afla acestea sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.
    3. Citirea contoarelor instalate pe liniile de interconexiune situate in localitatile prevazute in anexa nr. 1 se efectueaza in mod obligatoriu la ora 24,00 (ora Europei Centrale) a ultimei zile calendaristice a fiecarei luni, respectiv ora 1,00 (ora Romaniei) a primei zile a lunii urmatoare lunii de calcul, potrivit reglementarilor internationale cu privire la regulile de functionare interconectata a sistemelor energetice din Europa.
    La citirea contoarelor participa un reprezentant al sucursalelor din teritoriu apartinand Companiei Nationale de Electricitate - S.A., titulara de operatiune, si agentul vamal desemnat de seful biroului vamal in a carui raza de competenta se afla statia electrica in cauza.
    Cheltuielile aferente deplasarii agentilor vamali la statiile electrice, precum si cele corespunzatoare salarizarii acestora pentru timpul de lucru afectat operatiunilor de citire si de intocmire a procesului-verbal de inventariere prevazut la pct. 4 cad in sarcina declarantului, in conformitate cu art. 41 si 59 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    4. Pe baza rezultatelor constatate cu ocazia citirii contoarelor se intocmeste un proces-verbal de inventariere; modelul acestuia este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice. Procesul-verbal se inregistreaza si poarta numar din registrul de intrare-iesire a corespondentei, deschis la birourile vamale mentionate in anexa nr. 1.
    Procesul-verbal se intocmeste in trei exemplare originale, vizate si stampilate de catre participantii la operatiunea de citire a contoarelor, care vor avea urmatoarele destinatii:
    - primul exemplar ramane la biroul vamal in a carui raza teritoriala de competenta se afla contorul;
    - al doilea exemplar este preluat de catre titular si va fi anexat la declaratia vamala care se va intocmi si se va depune la Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord;
    - al treilea exemplar revine titularului de operatiune.
    Companiei Nationale de Electricitate - S.A. ii revine obligatia de a transmite la Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord cel de-al doilea exemplar al procesului-verbal si in situatiile in care intr-o luna calendaristica nu au loc operatiuni de import si/sau de export.
    5. Pentru schimburile de energie corespunzatoare fiecarei operatiuni comerciale care se realizeaza intr-o luna calendaristica, indiferent de statia sau de statiile electrice pe unde energia a intrat sau a iesit in/din tara, se va depune lunar cate o singura declaratie vamala in detaliu.
    Declaratiile vamale in detaliu de export sau de import, dupa caz, se depun la Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord cel tarziu pana in ultima zi lucratoare a lunii calendaristice urmatoare celei pentru care se intocmesc formalitatile vamale.
    Concomitent cu declaratia vamala de export/import corespunzatoare fiecarei operatiuni comerciale, pe langa procesul-verbal prevazut la pct. 4, importatorul sau exportatorul va depune la biroul vamal urmatoarele documente: situatia schimburilor fizice pe liniile de interconexiune, situatia schimburilor comerciale de natura tehnica, precum si cate o situatie centralizatoare privind cantitatile de energie electrica ce au facut obiectul schimburilor efectuate in luna pentru care se depune declaratia vamala.
    Declaratia vamala va fi insotita, de asemenea, de factura de vanzare-cumparare sau de o copie de pe aceasta, certificata de Compania Nationala de Electricitate - S.A., care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente: vanzatorul, cumparatorul, cantitatea, perioada, pretul unitar, valoarea.
    In rubricile specifice din declaratiile vamale, referitoare la punctele de intrare in tara, respectiv de iesire din tara, se mentioneaza birourile vamale in a caror raza de competenta teritoriala se afla localitatile in care sunt amplasate statiile prin care energia electrica a fost livrata la import sau la export.
    6. Datele inscrise in declaratia vamala si in factura de vanzare-cumparare sunt verificate de catre Biroul vamal Bucuresti Gara de Nord din punct de vedere al concordantei cu datele inscrise in toate celelalte documente anexate la declaratie si mentionate la pct. 4 si 5, biroul vamal urmand sa tina seama de diferentele de cantitate de energie electrica rezultate din:
    - circulatiile de energie electrica in bucla, datorate functionarii diferite a sistemelor energetice din tarile vecine, conectate pe liniile de interconexiune cu sistemul energetic national;
    - schimburile temporare de energie electrica, acordate sau primite de catre Compania Nationala de Electricitate - S.A. cu titlu de ajutor de avarie, si schimburile naturale, precum si schimburile tehnice de reglaj;
    - abateri de la graficele de livrari/primiri de energie electrica, convenite cu partenerii externi; si
    - pierderile de energie electrica pe portiunile de linie de pe teritoriul national, determinate in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza nivelul acestora.
    Aceste diferente vor fi evidentiate distinct pe fiecare tip in situatia centralizatoare privind cantitatile de energie electrica ce au facut obiectul schimburilor de energie efectuate in luna pentru care se depune declaratia vamala.
    Suma algebrica a cantitatilor de energie electrica inscrise in declaratiile vamale de import sau de export (regasite si in facturile comerciale) si a diferentelor de cantitate de energie electrica mentionate mai sus, detaliate in documentele centralizatoare, trebuie sa coincida cu cantitatile constatate cu ocazia citirii contoarelor.
    7. Pentru diferentele de cantitate de energie electrica enumerate la pct. 6, justificate biroului vamal prin documentele de mai sus, nu se intocmesc formalitati vamale.
    8. Energia electrica care circula in tranzit extern pe teritoriul national, in cadrul schimburilor de energie ce au loc intre sistemele energetice ale tarilor vecine Romaniei, nu face obiectul depunerii declaratiei vamale corespunzatoare regimului de tranzit vamal si nici al garantarii drepturilor vamale.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

________________________________________________________________________
    Localitatile in care sunt             Birourile vamale in a caror
    situate statiile electrice            raza de competenta se afla
           (judetul)                             localitatile
________________________________________________________________________

  1. Stanca (Botosani)                     Stanca Costesti
  2. Tutora (Iasi)                         Iasi
  3. Husi (Vaslui)                         Albita
  4. Isaccea (Tulcea)                      Tulcea
  5. Rosiori (Satu Mare)                   Satu Mare
  6. Isalnita (Dolj)                       Craiova
  7. Tantareni (Gorj)                      Craiova
  8. Gura Vaii (Mehedinti)                 Portile de Fier I
  9. Ostrovul Mare (Mehedinti)             Portile de Fier II
 10. Jimbolia (Timis)                      Jimbolia
 11. Arad (Arad)                           Arad
 12. Mintia (Hunedoara)                    Deva
________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la normele tehnice

    ROMANIA
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Directia regionala vamala ...............
    Biroul vamal ............................
    Nr. ............ data ...................

                      PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE

    Declarant/Reprezentant ..............................................
    Sediul ..............................................................
    Subsemnatii*1) ......................................................
    ....................................................................,
insarcinati de dl*2) ...................... sa citim contorul amplasat in statia electrica*3) ......................................., ne-am prezentat pentru citirea acestuia, i-am facut cunoscut dlui ............................. motivul vizitei noastre si l-am invitat sa asiste la operatiune sau sa fie reprezentat, la care acesta*4) ............ in ziua convenita, la ora .....; am constatat in prezenta dlui ............................. cantitatile cuprinse in anexele la prezentul proces-verbal de inventariere.
    Prezentul proces-verbal de inventariere a fost intocmit in trei exemplare si cuprinde*5) ......... file.
    L-am invitat pe dl .................... sa semneze, impreuna cu noi, ceea ce dansul*6) ................................., si i-am remis doua exemplare.
    Incheiat la ................................ la .............. .
                       (localitatea)                    (data)

         Semnatura si stampila                    Semnatura si stampila
           agentilor vamali                           declarantului
                                                    (reprezentantului)
------------
    *1) numele, prenumele si calitatea agentilor vamali;
    *2) seful biroului vamal;
    *3) denumirea si adresa completa a statiei electrice;
    *4) s-a prezentat sau nu s-a prezentat;
    *5) numarul de file, inclusiv anexele la procesul verbal de inventariere;
    *6) a acceptat sau a refuzat.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1838/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1838 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1838/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu