E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 178 din  3 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul si exportul de presa, tiparituri, energie electrica si marfuri transportate prin conducte*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 bis  din 21 februarie 2003

    *) Decizia nr. 178/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 21 februarie 2003, si este reprodusa si in acest numar bis.

    Avand in vedere prevederile art. 51 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

    directorul general al Directiei Generale a Vamilor emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul si exportul de presa, tiparituri, energie electrica si marfuri transportate prin conducte, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Dupa publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. va nominaliza in scris Directiei Generale a Vamilor denumirea statiilor electrice din anexa nr. 2 la norme, prevazute cu echipamente de masurare automatizate cu posibilitatea transmiterii rezultatelor la distanta in vederea inregistrarii si stocarii datelor, la care citirea indexurilor contoarelor se poate realiza la sediul central al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
    Art. 3
    Prezenta decizie intra in vigoare pe data de 1 martie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 1.076/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 bis din 10 noiembrie 1997, Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 1.838/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 2 noiembrie 1999, si Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 869/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000.

           Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
                            Dinu Mihail Gheorghe

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                              NORME TEHNICE
privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul si exportul de presa, tiparituri, energie electrica si marfuri transportate prin conducte

    I. Norme privind presa si tipariturile

    1. Pentru presa destinata abonatilor din Romania si din strainatate, intrata sau iesita zilnic, importatorul, exportatorul, sau reprezentantul acestora, depune la biroul vamal un borderou.
    Modelul borderoului este cel din anexa nr. 1 la prezentele norme.
    2. Declaratia vamala se depune trimestrial, la datele stabilite de comun acord cu biroul vamal prin care se efectueaza operatiunea.
    La declaratia vamala se anexeaza, daca este cazul, un borderou centralizator, intocmit pe baza tuturor borderourilor depuse anterior, facturile externe emise de fiecare titular de publicatie si documentele care atesta plata efectuata pentru fiecare publicatie in parte.
    3. Cantitatile insumate din borderourile zilnice, depuse la biroul vamal pe perioada care face obiectul declararii, trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in declaratia vamala depusa pentru perioada respectiva.
    4. In cazurile in care declararea marfurilor se face in mod direct, de catre titularul de operatiune, iar efectuarea formalitatilor vamale pentru importurile si exporturile de presa si tiparituri are la baza procedura instituita prin prezentele norme tehnice, este obligatoriu ca acesta sa depuna la biroul vamal o garantie care sa acopere cuantumul drepturilor de import care s-ar datora pentru perioada dintre doua declaratii vamale de import succesive.

    II. Norme privind energia electrica

    5. Declararea la import si export a energiei electrice se efectueaza de catre agentii economici participanti la piata angro de energie electrica din Romania (producatori, furnizori si consumatori eligibili) numai la biroul vamal de control si vamuire la interior Bucuresti Gara de Nord, indiferent de localitatile din apropierea frontierei de stat unde sunt situate statiile electrice la care sunt racordate liniile de interconexiune ale sistemului energetic national cu sistemele energetice ale tarilor vecine in care sunt instalate contoarele a caror citire permite tinerea evidentei intrarii si iesirii in/din tara a energiei electrice.
    6. Statiile electrice aflate pe liniile de interconexiune ale sistemului energetic national cu sistemele energetice ale tarilor vecine, precum si birourile vamale in a caror raza de competenta se afla acestea sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
    7a. Citirea contoarelor instalate pe liniile de interconexiune situate in statiile electrice din anexa nr. 2 se efectueaza in mod obligatoriu la orele 24,00 (ora Europei Centrale) ale ultimei zile calendaristice a fiecarei luni, respectiv ora 1,00 (ora Romaniei), a primei zile a lunii urmatoare lunii de calcul, potrivit reglementarilor internationale cu privire la regulile de functionare interconectata a sistemelor energetice din Europa.
    In situatiile in care din motive obiective citirea contoarelor nu se poate realiza la data si orele mentionate, aceasta operatiune se poate efectua in urmatoarele trei zile calendaristice prin extragerea din memoria contoarelor a indexurilor in cauza, la o data si o ora stabilita de comun acord de persoanele mentionate la paragraful urmator.
    La citirea contoarelor participa un reprezentant al sucursalelor din teritoriu apartinand Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. - care, in conformitate cu art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 627/2000, indeplineste functiile de operator de transport al Sistemului national de transport al energiei electrice, operator de sistem al Sistemului energetic national si operator comercial al pietei de energie electrica - si agentul vamal desemnat de seful biroului vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta se afla statia electrica in cauza. La citirea contoarelor poate participa si un reprezentant al agentului(tilor) economici titular(i) ai operatiunilor.
    Cheltuielile aferente deplasarii agentilor vamali la statiile electrice, precum si cele corespunzatoare salarizarii acestora pentru timpul de lucru afectat operatiunilor de citire si de intocmire a procesului-verbal de inventariere de la pct. 9 cad in sarcina declarantului(tilor), in conformitate cu art. 41 si 59 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1114/2001.
    7b. Pentru statiile electrice din anexa nr. 2 la prezentele norme, unde sunt instalate echipamente de masurare automatizate, cu posibilitatea transmiterii rezultatelor la distanta in vederea inregistrarii si stocarii datelor, citirea indexurilor contoarelor se efectueaza la sediul central al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. In aceste situatii pentru fiecare din aceste statii automatizate Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. intocmeste rapoarte lunare privind cantitatile de energie electrica vehiculate prin liniile de interconexiune, care vor fi depuse la biroul vamal de control si vamuire la interior Bucuresti Gara de Nord in primele 5 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care au fost intocmite rapoartele. Biroul vamal Gara de Nord va solicita verificarea prin sondaj a datelor inscrise in rapoarte la birourile vamale in a caror raza de competenta se afla respectivele statii electrice.
    8. Pe baza rezultatelor constatate cu ocazia citirii contoarelor potrivit pct. 7a se intocmeste un proces-verbal de inventariere; modelul acestuia este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice. Procesul-verbal se inregistreaza si poarta numar din Registrul de intrare-iesire a corespondentei deschis la birourile vamale mentionate in anexa nr. 2.
    Procesul-verbal se intocmeste in trei exemplare originale, vizate si stampilate de catre participantii la operatiunea de citire a contoarelor, care vor avea urmatoarele destinatii:
    - primul exemplar ramane la biroul vamal in a carui raza teritoriala de competenta se afla contorul;
    - exemplarul doi este preluat de catre sucursala din teritoriu a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. pentru evidenta proprie;
    - exemplarul trei se transmite de catre sucursala din teritoriu a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. titularului de operatiune sau se preia de catre acesta - daca reprezentantul sau participa la citirea contorului - pentru a fi anexat la declaratia vamala care se va intocmi si se va depune la biroul vamal de control si vamuire la interior Bucuresti Gara de Nord. In cazurile in care intr-o luna calendaristica printr-o statie electrica au fost efectuate operatiuni de import si/sau export de energie electrica de catre mai multi agenti economici acestora le va reveni cate o copie certificata de pe cel de al treilea exemplar al procesului-verbal de inventariere.
    Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. ii revine obligatia transmiterii lunare la biroul vamal de control si vamuire la interior Gara de Nord a unei copii certificate a exemplarului doi al procesului-verbal chiar si in situatiile in care intr-o luna calendaristica nu au loc operatiuni de import si/sau de export.
    In cazul statiilor electrice din anexa nr. 2 unde sunt instalate echipamente de masurare automatizate, cu posibilitatea transmiterii rezultatelor la distanta in vederea inregistrarii si stocarii datelor, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. elibereaza agentilor economici importatori si/sau exportatori extrase din rapoartele mentionate la pct. 8b in care vor fi precizate cantitatile de energie vehiculate de catre fiecare dintre acestia pe liniile de interconexiune in luna respectiva. Aceste extrase vor fi anexate de catre agentii economici la declaratiile vamale care vor fi intocmite si se vor depune la biroul vamal de control si vamuire la interior Bucuresti Gara de Nord.
    9. Pentru schimburile de energie electrica corespunzatoare fiecarei operatiuni comerciale care se realizeaza intr-o luna calendaristica, indiferent de statia sau statiile electrice pe unde energia a intrat sau a iesit in/din tara, fiecare titular depune cate o singura declaratie vamala in detaliu.
    Declaratiile vamale in detaliu de export sau de import, dupa caz, se depun la biroul vamal Bucuresti Gara de Nord cel tarziu pana in ultima zi lucratoare a lunii calendaristice urmatoare celei pentru care se intocmesc formalitatile vamale.
    Concomitent cu declaratia vamala de export/import corespunzatoare fiecarei operatiuni comerciale, pe langa procesul-verbal, respectiv extrasul din raport prevazute la pct. 8, agentii economici titulari depun la biroul vamal copii certificate de catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A dupa urmatoarele documente: situatia schimburilor fizice pe linia(ile) de interconexiune, situatia schimburilor de natura tehnica si situatia schimburilor comerciale care fac obiectul declaratiei vamale.
    Declaratia vamala va fi insotita, de asemenea, de factura de vanzare-cumparare care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente: vanzatorul, cumparatorul, cantitatea, perioada, pretul unitar, valoarea.
    In rubricile specifice din declaratiile vamale, referitoare la punctele de intrare in tara, respectiv de iesire din tara, se mentioneaza birourile vamale de control si vamuire in a caror raza de competenta teritoriala se afla localitatile in care sunt amplasate statiile prin care energia electrica a fost livrata la import sau export.
    10. Datele inscrise in declaratia vamala si in factura de vanzare-cumparare sunt verificate de catre biroul vamal de control si vamuire la interior Bucuresti Gara de Nord din punct de vedere al concordantei cu datele inscrise in toate celelalte documente anexate la declaratie si mentionate la pct. 8 si 9, biroul vamal urmand sa tina seama de diferentele de cantitate de energie electrica rezultate din:
    - circulatiile de energie electrica in bucla, datorate functionarii diferite a sistemelor energetice din tarile vecine, conectate pe liniile de interconexiune cu sistemul energetic national;
    - schimburile temporare de energie, acordate sau primite de catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. cu titlu de ajutor de avarie, schimburile naturale, precum si schimburile tehnice de reglaj;
    - abateri de la graficele de livrari/primiri de energie convenite cu partenerii externi; si
    - pierderile de energie pe portiunile de linie de pe teritoriul national determinate in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza nivelul acestora;
    - energia electrica care circula in tranzit extern pe teritoriul national.
    Aceste diferente vor fi evidentiate distinct pe fiecare tip in documentele emise de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., mentionate la pct. 9.
    Suma algebrica a cantitatilor de energie inscrise in declaratiile vamale de import sau de export (regasite si in facturile comerciale) si a diferentelor de cantitate de energie mentionate mai sus, detaliate in documentele centralizatoare, trebuie sa coincida cu cantitatile constatate cu ocazia citirii contoarelor.
    11. Pentru diferentele de cantitate de energie enumerate la pct. 10, justificate biroului vamal prin documentele de mai sus, nu se intocmesc formalitati vamale.
    12. Energia electrica care circula in tranzit pe teritoriul Romaniei in vederea importului sau exportului in/din tara, precum si energia electrica care circula in tranzit extern pe teritoriul national, in cadrul schimburilor de energie ce au loc intre sistemele energetice ale tarilor vecine Romaniei, nu face obiectul depunerii declaratiei vamale corespunzatoare regimului de tranzit vamal si nici al garantarii drepturilor de import.

    III. Norme privind marfurile transportate prin conducte

    13. Declararea la import, export si tranzit extern intre doua birouri vamale de frontiera pentru marfurile transportate prin conducte se efectueaza exclusiv la birourile vamale de control si vamuire in a caror raza de competenta sunt instalate contoarele, care, prin citirea lor, permit tinerea evidentei intrarii si iesirii acestora.
    14. Citirea contoarelor se efectueaza in ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice, de catre un reprezentant al persoanei juridice care gestioneaza conductele in prezenta agentului vamal desemnat de seful biroului vamal; la solicitarea persoanei juridice care gestioneaza conductele, la citirea contoarelor pot fi prezente si alte persoane, precum reprezentanti ai partenerului extern.
    15. Datele rezultate cu ocazia citirii contoarelor sunt verificate din punct de vedere al concordantei cu graficele orare de livrari.
    Pe baza rezultatelor constatate cu ocazia citirii contoarelor se intocmeste un proces-verbal de inventariere; modelul acestuia este cel din anexa nr. 4 la prezentele norme.
    Procesul-verbal de inventariere, se intocmeste in trei exemplare, vizate si stampilate de catre participantii la operatiunea de citire a contoarelor; un exemplar al procesului-verbal revine persoanei juridice care gestioneaza conductele, al doilea partenerului extern, iar al treilea exemplar biroului vamal.
    16. Declararea la import si export a marfurilor transportate prin conducte se efectueaza cel tarziu pana in ultima zi lucratoare a lunii calendaristice urmatoare celei in care a avut loc citirea contoarelor; acelasi termen de declarare se respecta pentru operatiunile de tranzit extern intre doua birouri vamale de frontiera a marfurilor transportate prin conducte.
    Titularul operatiunii de import sau de export va depune la biroul vamal de control si vamuire, odata cu declaratia vamala, o situatie centralizatoare privind cantitatile de marfuri ce au facut obiectul schimburilor in cursul lunii precedente si confirmarea realizarii operatiunii pentru care se depune declaratia, emise de persoana juridica care gestioneaza conductele in cauza. Confirmarea realizarii operatiunii va cuprinde denumirea importatorului sau a exportatorului, cantitatea marfurilor, perioada de livrare si punctul de intrare/iesire in/din tara unde sunt instalate contoarele.
    Declaratia vamala va fi insotita de factura de vanzare-cumparare care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente: vanzatorul, cumparatorul, cantitatea, perioada, pretul unitar, valoarea.
    Titularul operatiunii de tranzit extern intre doua birouri vamale de frontiera, va depune la biroul vamal de control si vamuire, odata cu declaratia vamala, o situatie centralizatoare privind cantitatile de marfuri ce au facut obiectul schimburilor pe perioada declararii, insotita de un document in care se vor mentiona denumirea persoanelor de la care provin si catre care sunt livrate marfurile, cantitatea acestora, perioada de livrare si punctele de intrare si de iesire in/din tara unde sunt instalate contoarele.
    In rubricile specifice din declaratiile vamale, referitoare la punctele de intrare in tara, respectiv de iesire din tara, se mentioneaza birourile vamale in a caror raza de competenta teritoriala se gasesc locurile prin care marfa in cauza a fost livrata la import, export sau tranzit extern intre doua birouri vamale de frontiera.
    17. Datele inscrise in documentele centralizatoare si confirmarile de realizare a operatiunilor sunt verificate de biroul vamal din punct de vedere al concordantei cu cele constatate cu ocazia citirii contoarelor, precum si cu datele inscrise in declaratia vamala, dupa cum urmeaza:
    - la intrarea in tara, suma cantitatilor inscrise in documentele centralizatoare privind importurile si tranzitul extern, trebuie sa coincida cu suma cantitatilor citita la contor;
    - la iesirea din tara, suma cantitatilor inscrise in documentele centralizatoare privind exporturile si tranzitul extern, trebuie sa coincida cu suma cantitatilor citite la contor.
    18. Diferentele dintre datele inscrise in documentele centralizatoare si datele rezultate din citirea contoarelor se regularizeaza tinand cont si de prevederile cuprinse la art. 79 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    19. Marfurile care circula in tranzit intern ori extern pe teritoriul Romaniei in vederea importului sau a exportului, dupa caz, nu fac obiectul depunerii declaratiei vamale corespunzatoare regimului de tranzit vamal si nici al garantarii drepturilor vamale.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

                                  BORDEROU

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Tipul   |Tipul de| Valoare |Numar de |Valoare/buc|Greutate | Data     |
|crt.|publicatiei|aparitie|abonament|aparitii |           |   (kg)  | sosirii/ |
|    |           |        |         |comandate|           |         | plecarii |
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|
|____|___________|________|_________|_________|___________|_________|__________|

    ANEXA 2
    la normele tehnice

    Statii electrice                       Birourile vamale in a caror raza de
    (Judetul)                              competenta se afla statiile electrice

   1. Stanca (Botosani) ......................... Stanca Costesti
   2. Tutora (Iasi) ............................. Iasi
   3. Husi (Vaslui) ............................. Albita
   4. Isaccea (Tulcea) .......................... Tulcea
   5. Rosiori (Satu Mare) ....................... Satu Mare
   6. Isalnita (Dolj) ........................... Craiova
   7. Tantareni (Gorj) .......................... Craiova
   8. Gura Vaii (Mehedinti) ..................... Portile de fier I
   9. Ostrovul Mare (Mehedinti) ................. Portile de fier II
  10. Jimbolia (Timis) .......................... Jimbolia
  11. Arad (Arad) ............................... Arad

    ANEXA 3
    la normele tehnice

             ROMANIA
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

    Directia regionala vamala interjudeteana _______________
    Birou vamal de control si vamuire ______________________
    Nr. __________ data ______________

                        PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE

    Declarant/Reprezentant: ....................................................
    Sediul: ....................................................................
    Subsemnatii*1) ............................................................,
    ...........................................................................,
insarcinati de dl/dna*2) ......................................................, sa citim contorul amplasat in statia electrica*3) ............................., ne-am prezentat pentru citirea acestuia, i-am facut cunoscut dlui/dnei ............................., motivul vizitei noastre si l-am invitat sa asiste la operatiune sau sa fie reprezentat, la care acesta*4) ........................ in ziua convenita, la ora .......; am constatat in prezenta dlui/dnei ..................... cantitatile cuprinse in anexele la prezentul proces-verbal de inventariere.
    Prezentul proces-verbal de inventariere a fost intocmit in trei exemplare si cuprinde*5) .... file.
    L-am invitat pe dl/dna ........................ sa semneze, impreuna cu noi, ceea ce dansul*6) ................. si i-am remis doua exemplare.
    Incheiat la ........................, la ....................
                    (localitatea)                   (data)

    Semnatura si stampila agentilor vamali,         Semnatura si stampila
                                                        declarantului
                                                     (reprezentantului),

------------
    *1) numele, prenumele si calitatea agentilor vamali;
    *2) seful biroului vamal;
    *3) denumirea si adresa completa a statiei electrice;
    *4) s-a prezentat sau nu s-a prezentat;
    *5) numarul de file, inclusiv anexele la procesul-verbal de inventariere;
    *6) a acceptat sau a refuzat.

    ANEXA 4
    la normele tehnice

             ROMANIA
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

    Directia regionala vamala interjudeteana _______________
    Birou vamal de control si vamuire ______________________
    Nr. __________ data ______________

                        PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE

    Declarant/Reprezentant: ....................................................
    Sediul: ....................................................................
    Subsemnatii*1) ............................................................,
    ...........................................................................,
insarcinati de dl/dna*2) ......................................................, sa citim contorul amplasat la*3) .............................................., ne-am prezentat pentru citirea acestuia, i-am facut cunoscut dlui/dnei ............................., motivul vizitei noastre si l-am invitat sa asiste la operatiune sau sa fie reprezentat, la care acesta*4) ........................ in ziua convenita, la ora .......; am constatat in prezenta dlui/dnei ..................... cantitatile cuprinse in anexele la prezentul proces-verbal de inventariere.
    Prezentul proces-verbal de inventariere a fost intocmit in trei exemplare si cuprinde*5) .... file.
    L-am invitat pe dl/dna ........................ sa semneze, impreuna cu noi, ceea ce dansul*6) ................. si i-am remis doua exemplare.
    Incheiat la ........................, la ....................
                    (localitatea)                   (data)

    Semnatura si stampila agentilor vamali,         Semnatura si stampila
                                                        declarantului
                                                     (reprezentantului),

------------
    *1) numele, prenumele si calitatea agentilor vamali;
    *2) seful biroului vamal;
    *3) adresa completa a locatiei unde este amplasat contorul;
    *4) s-a prezentat sau nu s-a prezentat;
    *5) numarul de file, inclusiv anexele la procesul verbal de inventariere;
    *6) a acceptat sau a refuzat.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 178/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 178 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 178/2003
Decizia 178 2003
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul si exportul de presa, tiparituri, energie electrica si marfuri transportate prin conducte
Decizia 869 2000
pentru modificarea Normelor tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul si exportul de presa, tiparituri, curent electric si marfuri transportate prin conducte
Decizia 1838 1999
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul, exportul si tranzitul de energie electrica
Decizia 1076 1997
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale pentru importul si exportul de presa, tiparituri, curent electric si marfuri transportate prin conducte
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu