Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 152 din 17 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/2003

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 435 din 19 iunie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Florentina Balta      - procuror
    Maria Bratu           - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Reconversie si Valorificare Active" - S.A., lichidator al Bancii Internationale a Religiilor - Agentia Dragasani, in Dosarul nr. 241/F/2000 al Tribunalului Olt - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
    La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin consilier juridic.
    Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul autorului exceptiei solicita admiterea acesteia, aratand ca dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 contravin prevederilor art. 21 din Constitutie, intrucat, prin suspendarea procedurii speciale prevazute de Legea nr. 64/1995 la cererea institutiei publice implicate, se paralizeaza orice posibilitate a creditorilor de a-si exercita drepturile procesuale si de a-si recupera creantele de la debitori. Se arata ca aceste dispozitii contravin si prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea fundamentala, deoarece obliga judecatorul-sindic de a dispune inchiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului la cererea institutiei publice implicate in privatizarea societatii. Si, in sfarsit, se mai arata ca dispozitiile legale atacate sunt in contradictie si cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, deoarece creeaza un regim preferential institutiilor publice si defavorizeaza celelalte categorii de creditori. In sustinerea celor de mai sus, depune note scrise.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind nefondata. Se arata ca art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 permite judecatorului-sindic sa suspende procedura judiciara a falimentului. Aceasta masura este temporara, fiind luata pana la privatizarea societatii sau pentru o perioada de cel mult un an, cu posibilitatea de a fi prelungita cu inca un an numai in cazuri temeinic justificate. In consecinta, nu sunt incalcate prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 1 iulie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 241/F/2000, Tribunalul Olt - Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Reconversie si Valorificare Active" - S.A., lichidator al Bancii Internationale a Religiilor - Agentia Dragasani.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile criticate incalca principiul liberului acces la justitie consacrat de art. 21 din Constitutia Romaniei. In opinia autorului exceptiei liberul acces la justitie inseamna "posibilitatea juridica a persoanei de a avea acces atat la structurile justitiei, cat si la mijloacele procedurale de infaptuire a acesteia". Aceasta deoarece - in opinia autorului exceptiei - "deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995 suspenda toate celelalte actiuni judiciare sau extrajudiciare indreptate impotriva debitorului sau a averii sale, urmand ca recuperarea creantelor sa se faca exclusiv in cadrul acestei proceduri"; potrivit art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, creditorii sunt pusi - in aceeasi argumentare - "in fata imposibilitatii obiective de a-si mai putea realiza creantele, impotriva debitorilor, intrucat, potrivit alin. (4) al art. III, in urma privatizarii societatii judecatorul-sindic va dispune, la cererea institutiei publice implicate, inchiderea procedurii in temeiul contractului de vanzare a actiunilor, iar inchiderea procedurii are ca efect descarcarea debitorului de obligatiile pe care acesta le avea inainte de deschiderea ei". S-ar incalca, in opinia autorului exceptiei, art. 21, 49 si art. 134 alin. 2 lit. a) si b) din Constitutie.
    Instanta de judecata considera ca din modul de redactare a art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 nu s-ar putea retine incalcarea art. 21 din Constitutie, intrucat nimic nu il impiedica pe autorul exceptiei - ca de altfel si pe ceilalti creditori - sa se adreseze cu cereri in justitie pentru apararea drepturilor, a libertatilor si intereselor lor legitime, in cazul de fata cu o noua cerere intemeiata pe Legea nr. 64/1995. Se arata ca nici celelalte texte constitutionale invocate nu sunt incalcate.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se considera ca, potrivit alin. (4) al art. III din ordonanta, inchiderea procedurii se va pronunta conditionat de prevederile contractului de privatizare, care va trebui sa cuprinda clauze privind modul de satisfacere a creditorilor societatii comerciale privatizate, mai ales a creditorilor privati, deoarece societatea in cauza poate fi scutita de la plata obligatiilor bugetare.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, ulterior sesizarii, Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003. Aceste modificari privesc si alin. (1) al art. III din aceasta ordonanta.
    In practica sa jurisdictionala Curtea Constitutionala a statuat in mod constant ca, atunci cand dupa ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate dispozitia legala a fost modificata, exceptia poate sa fie examinata, daca textul legal, in noua sa redactare, conserva substanta reglementarii initiale. De aceea, avand in vedere ca aceasta cerinta este indeplinita, Curtea urmeaza sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, in forma modificata prin Legea nr. 82/2003, dispozitii care au urmatorul continut:
    "(1) Exercitiul actiunilor sau, dupa caz, efectuarea procedurilor prevazute de Legea nr. 64/1995 se suspenda, la cererea institutiei publice implicate, fata de societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine majoritatea din capitalul social, care inregistreaza obligatii bugetare de peste jumatate din totalul datoriilor inscrise in evidenta contabila, aflate in proces de privatizare, cuprinse in programe speciale care sa conduca la cresterea atractivitatii acestora pentru privatizare ori pentru care s-au inregistrat scrisori de intentie pentru achizitionarea pachetului de actiuni.
    (2) Suspendarea va fi pronuntata de instanta competenta pentru o perioada de un an, care va putea fi prelungita, in cazuri temeinic justificate, cu maximum un an.
    (3) In termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii de suspendare, administratorul sau, dupa caz, lichidatorul va fi obligat sa prezinte institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor efectuate in cursul procedurii de lichidare judiciara.
    (4) In urma privatizarii societatii prin vanzarea pachetului majoritar de actiuni, judecatorul-sindic va pronunta, la cererea institutiei publice implicate, o incheiere prin care va dispune inchiderea procedurii in temeiul prevederilor contractului de vanzare a actiunilor."
    Critica de neconstitutionalitate a textelor de lege mentionate se bazeaza, in esenta, pe sustinerea potrivit careia instituirea acestui motiv de suspendare a procedurilor prevazute de Legea nr. 64/1995 incalca dreptul de acces liber la justitie, consacrat de art. 21 al Constitutiei, dispozitiile art. 49 alin. (2) privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, precum si dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. a) si b), potrivit caruia statul trebuie sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale si protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara, din Constitutie.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, raportate la textele din Constitutie invocate de autorul exceptiei, s-a pronuntat prin mai multe decizii, ca, de exemplu, Decizia nr. 211 din 10 iulie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002, si Decizia nr. 115 din 18 martie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003.
    In considerentele acestor decizii, Curtea a retinut ca suspendarea exercitarii actiunilor sau, dupa caz, a procedurilor prevazute de Legea nr. 64/1995 nu incalca principiul liberului acces la justitie dat fiind ca, prin insasi natura ei, aceasta masura constituie un act judiciar de decizie, adoptat de instanta competenta, pe o perioada limitata, potrivit art. III alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, dupa constatarea de catre judecator a indeplinirii conditiilor prevazute in alin. (1) al aceluiasi articol.
    In acelasi sens, Curtea a retinut ca procedura, suspendata pe cale judiciara, urmeaza sa se inchida tot pe cale judiciara, fie in conditiile prevazute de art. 117 si urmatoarele din Legea nr. 64/1995, daca nu s-a realizat privatizarea, fie in conditiile prevazute de art. III alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, in urma privatizarii prin vanzarea pachetului majoritar de actiuni.
    De asemenea, Curtea a retinut ca titularii drepturilor de creanta care au solicitat deschiderea procedurii fata de societatea comerciala ajunsa in incapacitate de plata au posibilitatea ca, la inchiderea procedurii speciale prevazute de art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, sa isi recupereze creantele pe baza prevederilor contractului de privatizare sau, in conditiile dreptului comun, de la succesorii societatii privatizate.
    Asadar, atat masura suspendarii, cat si inchiderea procedurii prevazute de lege au loc intr-un cadru judiciar, in fata instantei competente, neputandu-se retine, in consecinta, ca prin textul de lege care formeaza obiectul exceptiei de neconstitutionalitate s-ar restrange exercitiul dreptului sau insusi dreptul de liber acces la justitie.
    Pentru aceleasi considerente, Curtea Constitutionala a statuat ca dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 nu sunt contrare prevederilor art. 49 din Constitutie, intrucat textul criticat este un text de procedura - deci fara efect cu privire la dreptul substantial al creditorilor -, iar potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, reglementarea procedurilor judiciare este de competenta legiuitorului.
    Si, in sfarsit, prin aceeasi decizie a statuat ca aceste dispozitii nu contravin prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie, deoarece masura suspendarii raspunde tocmai exigentei formulate de Legea fundamentala, fiind menita sa salveze societatile comerciale in dificultate si capitalurile acestora, pentru a-si putea indeplini in continuare functiile economice pentru care au fost create - deci pentru a asigura libertatea comertului -, precum si toate obligatiile ce decurg din aceste functii, inclusiv aceea de a-si achita obligatiile fata de creditori.
    Atat considerentele, cat si solutia din aceste decizii isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza, neintervenind elemente noi de natura a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Reconversie si Valorificare Active" - S.A., lichidator al Bancii Internationale a Religiilor - Agentia Dragasani, in Dosarul nr. 241/F/2000 al Tribunalului Olt - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 17 aprilie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Maria BratuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 152/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 152 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 152/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu