Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 110 din 14 iulie 1998

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si 149 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din  5 august 1998


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Ioan Griga             - procuror
    Doina Suliman          - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si 149 din Codul de procedura penala, ridicata de Suciu Ioan in Dosarul nr. 119/1998 al Curtii Militare de Apel.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 9 iulie 1998 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand avand nevoie de timp pentru a delibera Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 14 iulie 1998.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Curtea Militara de Apel, prin Incheierea din 19 mai 1998, pronuntata in Dosarul nr. 119/1998, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 146 si 149 din Codul de procedura penala, ridicata de inculpatul Suciu Ioan.
    Din examinarea Incheierii din 18 mai 1998, pronuntata de Curtea Militara de Apel, precum si a concluziilor scrise depuse in motivarea exceptiei reiese ca aceasta priveste numai dispozitiile art. 146 din Codul de procedura penala, raportate la prevederile art. 23 din Constitutie si la ale art. 149 din Codul de procedura penala, intrucat "durata arestarii inculpatului nu poate depasi 30 de zile, afara de cazul cand ea este prelungita in conditiile legii."
    Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca exceptia este neintemeiata, deoarece, in esenta, considera ca, "prin emiterea unei ordonante de arestare preventiva de 5 zile a invinuitului si apoi prin emiterea unei noi ordonante pentru arestarea preventiva a inculpatului pe timp de 25 de zile, procurorul militar anchetator nu si-a prelungit nelegal propria masura privativa de libertate dispusa in cauza, ci a emis doua ordonante (diferite dupa calitatea persoanei)..., fara ca durata cumulata a acestora sa depaseasca 30 de zile, neincalcandu-se astfel prevederile art. 23 din Constitutie".
    De asemenea, instanta arata ca din textul art. 146 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala nu rezulta alte obligatii procedurale pentru procuror, cu ocazia arestarii preventive a invinuitului, decat cele de a verifica daca sunt intrunite conditiile prevazute la art. 143 din Codul de procedura penala si daca exista, in mod corespunzator, vreunul dintre cazurile prevazute la art. 148 din acelasi cod, precum si cele de a motiva ordonanta, aratand temeiurile care justifica masura arestarii preventive si de a nu depasi durata acesteia peste 5 zile. Obligativitatea audierii faptuitorului inainte de luarea masurii arestarii preventive - conditie sine qua non a legalitatii acestei masuri - a fost instituita, prin dispozitiile art. 150 din Codul de procedura penala, numai in cazul arestarii preventive a inculpatului, deci numai dupa punerea in miscare a actiunii penale.
    Cu privire la dispozitiile art. 149 din Codul de procedura penala, cu exceptia alin. 3, se arata ca acestea au fost, de asemenea, constatate implicit ca fiind constitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 546 din 4 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 2 martie 1998.
    In scopul solutionarii cauzei, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    In punctul sau de vedere Guvernul, considerand exceptia de neconstitutionalitate neintemeiata, arata ca "arestarea invinuitului si arestarea inculpatului sunt masuri procesuale privative de libertate distincte, care primesc, in mod firesc, reglementari diferite in raport cu calitatea procesuala pe care o are persoana arestata in cursul urmaririi penale. A interpreta ordonanta de arestare a inculpatului ca fiind o ordonanta de prelungire a arestarii invinuitului inseamna a adauga la lege, atata vreme cat art. 155 si urmatoarele din Codul de procedura penala folosesc termenul de <<prelungire>> numai cu privire la prelungirea de catre instanta a arestarii inculpatului, dispusa in faza de urmarire penala.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
    In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost sesizata.
    Art. 146 din Codul de procedura penala, reglementand conditiile pentru arestarea invinuitului, este considerat neconstitutional in raport cu art. 23 din Constitutie, intrucat procurorul poate lua masura arestarii preventive a unei persoane fara a o audia si fara a-i aduce la cunostinta invinuirea in prezenta unui avocat.
    Potrivit art. 23 alin. (5) din Constitutie, celui retinut sau arestat trebuie sa i se aduca de indata la cunostinta, in limba pe care o intelege, motivele retinerii sau ale arestarii, iar invinuirea, in cel mai scurt termen, numai in prezenta unui avocat ales sau numit din oficiu.
    Aceste dispozitii, garantand libertatea individuala si siguranta persoanei, privesc institutia arestarii, fara a distinge intre faza de urmarire sau de judecata a procesului penal.
    Dispozitiile art. 23 din Constitutie trebuie corelate cu cele ale art. 24 alin. (2) din legea fundamentala si cu reglementarile internationale: art. 14 pct. 3 din Pactul privind drepturile civile si politice si art. 6 pct. 3 din Conventia europeana a drepturilor omului, in sensul carora audierea invinuitului si cu atat mai mult a inculpatului, fiind un act procesual, trebuie facuta in prezenta aparatorului ales sau din oficiu, chiar inainte de emiterea ordonantei de arestare, asupra careia aparatorul are dreptul sa faca observatiile si apararile pe care le considera necesare, putand solicita sa nu fie arestat ori, daca a fost retinut sau s-a emis un alt mandat anterior, punerea sa in libertate.
    Codul de procedura penala, sub titlul IV "Masurile preventive si alte masuri procesuale, reglementeaza la cap. "Masurile preventive" un ansamblu de garantii procesuale distincte, pentru a proteja libertatea individuala, intre care: aducerea la cunostinta persoanei arestate a motivelor arestarii si a celor privind invinuirea in prezenta unui avocat, ascultarea inculpatului.
    Astfel in sectiunea I "Dispozitii generale" a cap. I din titlul IV - Partea generala, prin art. 137^1 se instituie anumite obligatii pentru organul de urmarire penala sau instanta de judecata, care sunt in concordanta cu prevederile art. 23 alin. (5) din Constitutie.
    Cu toate acestea se constata ca exista o necorelare sub aspectul conditiilor in care poate fi luata masura arestarii invinuitului in raport cu masura arestarii inculpatului. Astfel legea face o nejustificata diferentiere in favoarea masurii arestarii inculpatului, care nu poate fi luata decat dupa ascultarea acestuia, conditie care lipseste in cazul arestarii invinuitului. Or, deosebirile de natura juridica dintre cele doua masuri procesuale nu justifica nici o deosebire de tratament intre invinuit si inculpat sub aspectul garantiilor privind libertatea persoanei, dreptul la aparare si al garantiilor procesuale prevazute de lege si consacrate in Constitutie. De aceea dispozitiile art. 146 din Codul de procedura penala si masura arestarii preventive a invinuitului, pe care o reglementeaza, sunt constitutionale numai in masura in care prin acestea se asigura respectarea neconditionata a garantiilor constitutionale privind libertatea si drepturile fundamentale ale persoanei.
    Totodata autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca dispozitiile legale care reglementeaza luarea masurii arestarii preventive sunt neconstitutionale in raport cu art. 23 alin. (4) din Constitutie, deoarece acestea permit procurorului, dupa ce a dispus arestarea invinuitului, sa dispuna apoi arestarea aceleiasi persoane in calitate de inculpat, astfel prelungindu-si propria masura de arestare, desi, potrivit textului constitutional mentionat, prelungirea arestarii se aproba numai de instanta de judecata.
    Critica de neconstitutionalitate nu este intemeiata. Arestarea inculpatului, atunci cand intervine dupa arestarea invinuitului, luata tot de procuror, nu poate fi privita ca o prelungire a acesteia, deoarece cele doua masuri sunt diferite ca natura juridica. Masura arestarii preventive a invinuitului, luata de procuror in conditiile prevazute la art. 146 din Codul de procedura penala, are un caracter exceptional si este necesara numai atunci cand termenul de 24 de ore - cat poate dura masura retinerii, potrivit Constitutiei - art. 23 alin. (3) - si legii - art. 144 alin. 1 din Codul de procedura penala -, se dovedeste insuficient pentru strangerea probelor necesare pentru a se putea decide daca exista sau nu temeiuri suficiente pentru a pune in miscare actiunea penala impotriva invinuitului si, eventual, pentru a lua impotriva lui masura arestarii preventive sau, dimpotriva, pentru a se dispune scoaterea de sub urmarire penala sau, eventual, incetarea urmaririi. Masura arestarii invinuitului nu poate depasi 5 zile si se justifica numai daca este necesara in interesul urmaririi penale, in conditiile art. 143 si in vreunul dintre cazurile prevazute la art. 148 din Codul de procedura penala. Luarea ei se dispune de catre procuror prin ordonanta motivata, este urmata de emiterea mandatului de arestare a invinuitului si nu poate fi prelungita.
    Daca la expirarea duratei arestarii invinuitului se confirma temeiurile pentru punerea in miscare a actiunii penale impotriva acestuia si se mentine necesitatea privarii sale de libertate, in conditiile legii, procurorul dispune prin ordonanta punerea in miscare a actiunii penale si luarea, de la aceasta data, a masurii arestarii preventive a inculpatului, urmata de emiterea mandatului de arestare a acestuia. Masura este, in conceptia legiuitorului, consecinta inlocuirii pozitiei procesuale de invinuit a faptuitorului, adica de persoana fata de care se efectueaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa - art. 229 din Codul de procedura penala, cu aceea de inculpat, adica de persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala. In ceea ce priveste durata arestarii inculpatului, consecutiva masurii arestarii invinuitului, ea trebuie sa includa, in mod firesc, durata acesteia din urma, ca masura exceptionala specifica urmaririi penale, in reglementarea legala in vigoare, neputand depasi insa, impreuna cu aceasta, durata de 30 de zile prevazuta la art. 23 alin. (4) din Constitutie, avand in vedere si faptul ca, desi diferite, cele doua masuri preventive au drept consecinta privarea de libertate a aceleiasi persoane, indiferent de calitatea procesuala a acesteia, deci fara sa distinga, astfel cum face Codul de procedura penala, intre arestarea invinuitului si arestarea inculpatului.
    Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 149 din Codul de procedura penala este neintemeiata si urmeaza a fi respinsa. Acest articol prevede: "Durata arestarii inculpatului nu poate depasi 30 de zile, afara de cazul cand ea este prelungita in conditiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului, cand arestarea a fost dispusa dupa ascultarea inculpatului, iar in cazul cand arestarea a fost dispusa in lipsa inculpatului, termenul curge de la prezentarea acestuia la organul judiciar care a emis mandatul.
    Cand o cauza este trecuta pentru continuarea urmaririi penale de la un organ de urmarire la altul, mandatul de arestare emis anterior ramane valabil. Durata arestarii se calculeaza potrivit dispozitiilor alineatului precedent.
    Arestarea inculpatului in cursul judecatii dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei, afara de cazul cand instanta dispune revocarea ei."
    Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 149 alin. 1 din Codul de procedura penala este neintemeiata, deoarece textul prevede in mod expres ca durata arestarii inculpatului nu poate depasi 30 de zile, fiind deci conform cu art. 23 alin. (4) din Constitutie. Dispozitiile art. 149 alin. 2 din acelasi cod nu au legatura cu cauza si, in consecinta, si aceasta critica este neintemeiata.
    Referitor la prevederile alin. 3 al aceluiasi articol, se constata ca, prin Decizia nr. 546 din 4 decembrie 1997, definitiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 2 martie 1998, Curtea a statuat ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale, urmand, in legatura cu durata arestarii, sa se faca aplicarea directa a art. 23 alin. (4) din Constitutie. Astfel fiind, potrivit dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 149 alin. 3 din Codul de procedura penala este inadmisibila, urmand a fi respinsa.
    Fata de cele aratate, ar fi necesar ca dispozitiile Codului de procedura penala sa faca parte din legislatia asupra careia Consiliul Legislativ urmeaza sa propuna masuri pentru punerea ei de acord cu normele si principiile Constitutiei, spre a se adopta o reglementare corespunzatoare.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Admite in parte exceptia de neconstitutionalitate invocata de Suciu Ioan in Dosarul nr. 119/1998 al Curtii Militare de Apel si constata ca dispozitiile art. 146 din Codul de procedura penala sunt constitutionale numai in masura in care asigura invinuitului aceleasi drepturi procesuale ca si inculpatului, in temeiul garantiilor constitutionale privind libertatea individuala si siguranta persoanei, prevazute la art. 23 si 24 din Constitutie.
    2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala.
    3. Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. 3 din Codul de procedura penala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 14 iulie 1998.

            PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
            prof. univ. dr. IOAN MURARU

                            Magistrat asistent,
                            Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 110/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 110 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 110/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu