Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 100 din  9 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 261 din 24 martie 2004


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Iuliana Nedelcu       - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Andrei Horia Ursu in Dosarul nr. 40/2003 al Curtii Militare de Apel.
    La apelul nominal raspunde avocat Eugenia Crangariu, pentru autorul exceptiei, precum si partea Eugen Grigorescu, personal si asistat de aparator ales, Ion Bunescu. Procedura, legal indeplinita.
    Curtea dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 516 D/2003 avand ca obiect aceeasi exceptie, ridicata de Nicolae Badea in Dosarul nr. 4.157/2003 al Tribunalului Teleorman - Sectia penala. La apelul nominal, in acest dosar, raspunde avocat Anda Valeria Nedelea, pentru autorul exceptiei, lipsind partile Lina Boboc si Gheorghe Cosoveanu, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Din oficiu, Curtea pune in discutie problema conexarii celor doua cauze, avand in vedere ca in ambele dosare obiectul exceptiei de neconstitutionalitate este acelasi.
    Reprezentantii partilor, precum si reprezentantul Ministerului Public nu se opun conexarii cauzelor.
    Curtea, deliberand, dispune conexarea Dosarului nr. 516 D/2003 la Dosarul nr. 505 D/2003, in temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicata, conform caruia "Procedura jurisdictionala [...] se completeaza cu regulile procedurii civile [...]", raportat la art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedura civila, potrivit caruia "[...] intrunirea mai multor pricini [...] in care sunt aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti si al caror obiect si cauza au intre dansele o stransa legatura [...] poate fi facuta de judecator chiar daca partile nu au cerut-o".
    Cauza fiind in stare de judecata, se acorda cuvantul pe fond.
    Pentru autorul exceptiei, Andrei Horia Ursu, aparatorul ales solicita admiterea exceptiei, aratand ca dispozitiile art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala, referitoare la persoanele care pot face apel, contravin prevederilor art. 16 alin. (1), ale art. 21 alin. (3) si ale art. 124 din Constitutie, republicata. De asemenea, se sustine ca tratarea "in rem" a restrangerii exercitarii caii de atac ordinare a apelului nu exclude discriminarea partii vatamate, ca persoana participanta la procesul penal. Sub acest aspect, este de observat ca, potrivit art. 362 alin. 1 alin. 1 lit. f) din Codul de procedura penala, poate face apel, fara nici o distinctie derivata din principiul oficialitatii, orice persoana ale carei interese legitime au fost vatamate printr-o masura sau printr-un act al instantei, o asemenea persoana fiind si partea vatamata. Totodata, in conceptia art. 21 din Legea fundamentala, accesul liber la justitie este consacrat nu numai prin dreptul egal de promovare a unei actiuni, ci si prin dreptul la un proces echitabil, care presupune echilibru si egalitatea armelor pentru toate actele de procedura, deci si pentru promovarea acelorasi cai de atac, care garanteaza accesul egal si liber la justitie, in toate gradele de jurisdictie, acolo unde legiuitorul le reglementeaza. In sustinerea celor aratate depune note scrise.
    Partea Eugen Grigorescu, prin aparator, solicita respingerea exceptiei, deoarece nu exista elemente din care sa rezulte contradictia textului procedural criticat ca fiind neconstitutional cu unul din textele Constitutiei. In sustinere, depune note scrise.
    Pentru autorul exceptiei, Nicolae Badea, aparatorul ales solicita admiterea exceptiei si constatarea ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale. In acest sens arata, in esenta, ca, "desi i se recunoaste persoanei vatamate dreptul de a se adresa justitiei (art. 21 din Constitutie), precum si posibilitatea de a participa in procesul penal in calitate de parte vatamata (art. 24 alin. 1 din Codul de procedura penala), aceasta nu beneficiaza de o egalitate de tratament juridic decat in prima faza a procesului penal, aceea a judecatii in prima instanta, in celelalte faze ale procesului penal, in apel si in recurs, partea vatamata participa pasiv, neavand la indemana aceleasi mijloace procesuale cu ale celorlalte parti din proces. Aceasta inegalitate de tratament juridic constituie o violare a principiului egalitatii in fata legii, consacrat de art. 16 din Constitutie, o incalcare a dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si a prevederilor art. 24 si art. 49 din Constitutie". In sustinerea celor de mai sus depune note scrise.
    Reprezentantul Ministerului Public arata ca diferentierea facuta prin dispozitiile art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala (in sensul ca partea vatamata poate face apel numai in ceea ce priveste latura penala a cauzei in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila) este contrara principiului constitutional al egalitatii si nediscriminarii, deoarece se aplica un tratament diferentiat, fara a exista o motivare obiectiva si rezonabila. De asemenea, sunt incalcate si prevederile art. 24 din Constitutie, republicata, intrucat garantarea constitutionala a dreptului la aparare are in vedere si posibilitatea exercitarii cailor legale de atac impotriva solutiilor adoptate de instanta de judecata, care sunt considerate gresite de catre unul sau altul dintre participantii la procesul penal. Referitor la dispozitiile art. 21 alin. (2) din Constitutie, republicata, potrivit carora nici o lege nu poate ingradi accesul la justitie si care au ca semnificatie faptul ca legiuitorul nu poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nici o categorie sau un grup social, arata ca prevederile legale criticate nu reglementeaza o situatie de excludere, ci de limitare a exercitiului drepturilor procesuale pentru partea vatamata. Aceasta limitare este neconstitutionala, nefiind indeplinite conditiile restrictive stabilite de art. 53 alin. (1) din Constitutie, republicata. Fata de cele aratate, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala si, totodata, in temeiul art. 25 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, de constatare a neconstitutionalitatii si a dispozitiilor art. 385^2 din Codul de procedura penala.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 6 noiembrie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 40/2003, si Incheierea din 5 noiembrie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 4.157/2003, Curtea Militara de Apel si, respectiv, Tribunalul Teleorman - Sectia penala au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Horia Andrei Ursu si Nicolae Badea, parti vatamate in dosarele mentionate.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, in esenta, ca prevederile legale criticate sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1), ale art. 21, 24, art. 49 alin. (1) si art. 123 din Constitutie, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Se motiveaza ca, in cauzele penale in care actiunea penala se pune in miscare din oficiu, partea vatamata care participa la proces nu are dreptul sa atace cu apel sentinta pe care o considera nelegala sau netemeinica, desi, in calitatea sa de subiect pasiv al infractiunii, este profund interesata in solutionarea cauzei. Refuzandu-i-se acest drept, i se ingradeste accesul la justitie si i se nesocoteste dreptul la un proces echitabil.
    Curtea Militara de Apel apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, intrucat persoana vatamata, care participa in procesul penal in calitate de parte vatamata, poate devolua latura penala a cauzei numai in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila, nu si in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare din oficiu, ceea ce creeaza astfel o inegalitate in drepturi intre persoanele vatamate, in cele doua situatii. Or, arata instanta, chiar in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare din oficiu, contributia partii vatamate la aflarea adevarului este de necontestat nu numai in etapa judecatii in prima instanta, dar si in caile de atac. Faptul ca procurorul are calitatea de reprezentant al intereselor generale ale societatii nu inlatura, in opinia sa, dreptul partii vatamate de a critica, pentru nelegalitate si netemeinicie, hotararea primei instante, in fata instantelor de control judiciar. Se mai invoca si argumentul ca insasi Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 486/1997, a recunoscut dreptul persoanei vatamate de a declansa judecata in fata instantei a persoanei fata de care procurorul a dispus o solutie de neurmarire sau de netrimitere in judecata. Decizia Curtii Constitutionale a condus la introducerea, prin Legea nr. 281/2003 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale, a art. 278^1, de unde rezulta dreptul persoanei vatamate de a sesiza instanta (art. 278^1 alin. 9 din Codul de procedura penala). In cazul pronuntarii solutiei de achitare in prima instanta, in lipsa recunoasterii dreptului persoanei vatamate de a se adresa instantelor de control judiciar, in ipoteza reglementata de art. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedura penala, aceasta ar echivala cu lipsa accesului la justitie. Or, nerecunoasterea dreptului de apel si recurs pentru partea vatamata ar lipsi de continut si finalitate demersul juridic si principial al Curtii Constitutionale si al legiuitorului. Dispozitiile legale criticate sunt contrare, precizeaza instanta, si prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) - (3), referitoare la accesul liber la justitie, si ale art. 124 alin. (2), potrivit carora justitia este unica, impartiala si egala pentru toti.
    Tribunalul Teleorman - Sectia penala considera exceptia intemeiata, cu motivarea ca "singura posibilitate a partii vatamate de a-si sustine interesele in ceea ce priveste latura penala este aceea de a declara apel ca o cale de aparare a intereselor victimei, or o excludere a acestei posibilitati vine in contradictie cu interesele acesteia, ingradindu-i drepturile pe care statul le protejeaza".
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificarile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.
    Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala este neintemeiata. In acest sens se arata ca legea face distinctie intre situatiile in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si cele in care actiunea penala se pune in miscare si se exercita din oficiu. In conformitate cu prevederile art. 131 din Constitutie, republicata, procurorul este titularul actiunii publice in procesul penal, ca reprezentant al intereselor generale ale societatii. Persoana vatamata care s-a constituit parte civila in procesul penal, avand deplina capacitate procesuala in ce priveste actiunea civila, va putea discuta, in apelul sau, si aspectele penale ale hotararii atacate, daca de modul in care au fost solutionate acestea depinde solutionarea actiunii civile. Eventualele erori comise de prima instanta, in solutionarea laturii penale, nu vor putea fi indreptate ca urmare a declararii apelului numai de catre partea civila, insa aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei sunt garantate de legiuitorul roman prin posibilitatea oferita partilor din proces de a exercita caile extraordinare de atac prevazute de lege. De aceea, nu se poate sustine ca, prin dispozitiile art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala, se incalca accesul liber la justitie consacrat in art. 21 din Constitutie, republicata.
    In cauzele in care actiunea penala se pune in miscare din oficiu, partea vatamata nu are dreptul sa decida nici declansarea, nici incetarea procesului penal si, in consecinta, nici continuarea acestuia prin promovarea caii de atac a apelului. In aceste conditii, isi gaseste aplicare principiul oficialitatii inscris in art. 2 din Codul de procedura penala.
    Desi in cele doua situatii drepturile partii vatamate sunt diferite, acestea nu constituie o incalcare a principiului constitutional al egalitatii in drepturi, deoarece acest principiu nu trebuie sa atraga aplicarea aceluiasi regim juridic unor situatii diferite. Asa cum, in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, procurorul nu poate dispune punerea in miscare si exercitarea actiunii penale impotriva vointei persoanei vatamate, tot asa, in cazurile in care functioneaza principiul oficialitatii, partea vatamata nu poate dispune asupra actiunii penale. Acest fapt nu este de natura sa ii aduca partii vatamate nici un fel de prejudicii; altfel, partea vatamata s-ar substitui Ministerului Public, singurul imputernicit prin Constitutie sa reprezinte interesele societatii in procesul penal.
    Avocatul Poporului arata ca, fata de prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicata, exceptia este neintemeiata, deoarece "procesul echitabil" nu implica imperios "existenta mai multor grade de jurisdictie, a unor cai de atac al hotararilor judecatoresti, pe cale de consecinta, posibilitatea exercitarii acestor cai de atac de catre toate partile din proces". Totodata, faptul ca partea vatamata poate folosi calea de atac a apelului numai in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila si numai in ce priveste latura penala, corespunde intru totul intereselor generale ale societatii, solutionarea actiunii penale nefiind lasata, in nici un sistem de drept penal, la vointa persoanei vatamate (cu exceptia infractiunilor zise de invinuire privat-publica).
    Critica raportata la prevederile art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicata, este neintemeiata, deoarece textele legale criticate nu contin norme restrictive privind accesul la justitie pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime ale persoanelor la care se refera.
    In ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate fata de art. 16 din Constitutie, republicata, Avocatul Poporului apreciaza ca aceasta este nefondata, deoarece partea vatamata are posibilitatea de a exercita aceeasi cale de atac (apelul) pe care o au procurorul, inculpatul si celelalte parti din procesul penal. Limitele prevazute in dispozitiile legale criticate nu constituie discriminari, ci precizari firesti in raport cu interesele legitime ale acestor parti, aparate in cadrul procesului penal.
    In legatura cu invocarea incalcarii prevederilor art. 124 din Constitutie, republicata, se arata ca aceste critici sunt nerelevante pentru solutionarea exceptiei de fata, neavand incidenta cu obiectul acesteia.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, sustinerile partilor prezente, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala, conform carora: "Pot face apel: [...] c) partea vatamata, in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila, dar numai in ce priveste latura penala."
    Autorii exceptiei sustin ca aceste dispozitii legale contravin prevederilor constitutionale privind egalitatea in drepturi prevazuta de art. 16 alin. (1), dreptul partilor la acces liber la justitie si dreptul la un proces echitabil reglementate de art. 21, dreptul la aparare consacrat de art. 24, restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati prevazuta de art. 49 alin. (1), precum si infaptuirea justitiei reglementata de art. 123, ultimele doua articole devenind art. 53 alin. (1) si, respectiv, art. 124, dupa revizuirea si republicarea Constitutiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003. Dispozitiile constitutionale invocate au, in prezent, urmatorul cuprins:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 21 alin. (3): "Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.";
    - Art. 24: "(1) Dreptul la aparare este garantat.
    (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.";
    - Art. 53 alin. (1): "Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.";
    - Art. 124: "(1) Justitia se infaptuieste in numele legii.
    (2) Justitia este unica, impartiala si egala pentru toti.
    (3) Judecatorii sunt independenti si se supun numai legii."
    Se considera, de asemenea, ca textul de lege criticat incalca si prevederile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale cuprinse in art. 6 alin. (1), potrivit carora: "Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala de sedinte poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata, pentru considerentele ce urmeaza sa fie infatisate, ca dispozitiile art. 362 alin. (1) lit. c) din Codul de procedura penala, prin limitarea dreptului partii vatamate de a exercita calea de atac a apelului (si, in consecinta, si calea de atac a recursului, datorita trimiterii realizate prin art. 385^2 din Codul de procedura penala), contravin Constitutiei, republicata, si anume: prevederilor art. 16 alin. (1), referitoare la egalitatea in drepturi; dispozitiilor art. 21, referitoare la accesul liber la justitie; prevederilor art. 24 alin. (1), referitoare la dreptul la aparare; dispozitiilor art. 124 alin. (2) (prevederi constitutionale invocate in mod expres de autorii exceptiei); precum si prevederilor art. 129, referitoare la folosirea cailor de atac.
    1. Limitarea, stabilita prin art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala, a dreptului partii vatamate de a exercita caile ordinare de atac, cu privire la latura penala, exclusiv in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangere prealabila este contrara principiului egalitatii in drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicata, deoarece pun persoana vatamata, care este subiect pasiv al infractiunii si al raportului substantial de conflict, in pozitie de inferioritate fata de inculpat, subiectul activ al infractiunii, care are dreptul de a folosi nestanjenit calea de atac a apelului. Or, este inadmisibil ca inculpatul sa poata folosi calea de atac a apelului, iar victima sa, parte vatamata in proces, sa nu aiba acest drept.
    Conditionarea punerii in miscare a actiunii penale de existenta plangerii prealabile a persoanei vatamate reprezinta o exceptie de la principiul general al oficialitatii procesului penal si se aplica doar in cazul infractiunilor cu o gravitate si cu un grad de pericol social mai reduse. Pe de alta parte, in cazul infractiunilor mai grave, interesul partii vatamate pentru aplicarea corecta a masurilor represive legale este mai accentuat.
    Este adevarat ca procesele penale avand ca obiect infractiuni care sunt urmarite din oficiu sunt de interes public si ca titularul actiunii penale este Ministerul Public, care, potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din Constitutie, republicata, "In activitatea judiciara, [...] reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor". Dar nu mai putin adevarat este si faptul ca exercitarea personala si in mod nemijlocit de catre partea vatamata a dreptului de a ataca la instanta ierarhic superioara o hotarare judecatoreasca pe care o considera gresita, indiferent sub ce aspect, nu diminueaza cu nimic rolul si atributiile Ministerului Public, ci, dimpotriva, le completeaza in interesul aplicarii corecte a legii. Controlul judiciar, prin diferite grade de jurisdictie, are menirea de a repara eventualele erori cuprinse in solutiile pronuntate prin hotararile instantelor inferioare. La fel cum poate gresi o instanta judecatoreasca, si reprezentantul Ministerului Public este supus aceleiasi eventualitati, astfel incat este posibil ca in mod eronat sa nu atace cu apel ori cu recurs o hotarare nelegala sau netemeinica. Intr-o asemenea situatie, cand - conform art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala - partea vatamata este privata de dreptul de a exercita caile de atac, hotararile respective nu se mai supun controlului judiciar, cu consecinta mentinerii erorii judiciare (a carei posibilitate de inlaturare prin eventuala formulare a unei cai extraordinare de atac este extrem de redusa ca urmare a regimului juridic restrictiv al acestor cai).
    In legatura cu aplicarea principiului egalitatii Curtea Constitutionala a stabilit in mod constant in jurisprudenta sa ca "violarea principiului egalitatii si nediscriminarii exista atunci cand se aplica tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila, sau daca exista o disproportie intre scopul urmarit prin tratamentul inegal si mijloacele folosite" (Decizia Curtii Constitutionale nr. 107 din 1 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996).
    In acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care, in aplicarea principiului nediscriminarii prevazut la art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, a stabilit ca orice diferenta de tratament facuta de stat intre persoane aflate in situatii similare trebuie sa isi gaseasca o justificare obiectiva si rezonabila (de exemplu, in cazul "Markx impotriva Belgiei", 1979).
    In aceste conditii Curtea Constitutionala constata ca nu exista o justificare obiectiva si rezonabila in ceea ce priveste limitarea partii vatamate de a exercita caile ordinare de atac, cu privire la latura penala, exclusiv in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila.
    In lumina celor aratate, Curtea constata si incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 124 alin. (2), potrivit carora "Justitia este unica, impartiala si egala pentru toti".
    2. Conform art. 21 din Constitutie, republicata, "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept". [...]
    Intrucat textul constitutional nu distinge, rezulta ca accesul liber la justitie nu se refera exclusiv la actiunea introductiva la prima instanta de judecata, ci si la sesizarea oricaror alte instante care, potrivit legii, au competenta de a solutiona fazele ulterioare ale procesului, inclusiv, asadar, la exercitarea cailor de atac, deoarece apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime ale persoanelor presupune, in mod logic, si posibilitatea actionarii impotriva hotararilor judecatoresti considerate ca fiind nelegale sau neintemeiate. Ca urmare, limitarea dreptului unor parti ale unuia si aceluiasi proces penal de a exercita caile legale de atac constituie o restrangere a accesului liber la justitie.
    Aceasta ingradire este neconstitutionala, nefiind indeplinite conditiile restrictive stabilite de art. 53 alin. (1) din Constitutie, republicata, potrivit caruia: "Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav."
    3. Potrivit art. 24 alin. (1) din Constitutie, republicata, "Dreptul la aparare este garantat". Prin redactarea sa atat de generala, aceasta garantie constitutionala nu vizeaza doar apararea referitoare la faza procesului penal desfasurata in fata primei instante de judecata (de exemplu, prin propunerea si producerea de probe in fata instantei de fond, prin concluzii puse in cadrul dezbaterilor etc.), ci vizeaza, deopotriva, si dreptul de aparare prin exercitarea cailor legale de atac impotriva unor constatari de fapt sau de drept ori unor solutii adoptate de o instanta de judecata, dar care sunt considerate gresite de catre unul sau altul dintre participantii la procesul penal. Este evident ca, in situatia in care partea vatamata este impiedicata sa exercite caile ordinare de atac, aceasta nu-si poate valorifica si apara drepturile in fata instantei de apel sau de recurs, intrucat cauza ori nu va ajunge in fata acestor instante ori, in eventualitatea apelului sau recursului declarat de inculpat, nu se poate inrautati situatia acestuia.
    4. Potrivit prevederilor art. 129 din Constitutie, republicata, "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii". Aceasta norma constitutionala cuprinde doua teze: prima teza consacra dreptul subiectiv al oricarei parti a unui proces, indiferent de obiectul procesului, precum si dreptul Ministerului Public de a exercita caile de atac impotriva hotararilor judecatoresti considerate ca fiind nelegale sau neintemeiate; cea de-a doua teza prevede ca exercitarea cailor de atac se poate realiza in conditiile legii.
    Prima teza exprima, de fapt, in alti termeni dreptul fundamental inscris in art. 21 din Constitutie, republicata, privind accesul liber la justitie (desigur, in intelesul de acces liber la toate gradele de jurisdictie, astfel cum s-a demonstrat prin considerentele anterioare); aceasta teza contine, asadar, o reglementare substantiala. Cea de-a doua teza se refera la reguli de procedura, care nu pot insa aduce atingere substantei dreptului conferit prin cea dintai teza. Asa fiind, in privinta conditiilor de exercitare a cailor de atac legiuitorul poate sa reglementeze termenele de declarare a acestora, forma in care trebuie sa fie facuta declaratia, continutul sau, instanta la care se depune, competenta si modul de judecare, solutiile ce pot fi adoptate si altele de acelasi gen, astfel cum, de altfel, prevede art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicata, potrivit caruia "Competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege". Dar legiuitorul nu poate suprima dreptul - substantial - al unei parti interesate de a exercita caile de atac si nici nu poate restrange exercitiul acestui drept decat in conditiile restrictive stabilite prin art. 53 din Constitutie, republicata. Intr-adevar, desi art. 129 din Constitutie, republicata, asigura folosirea cailor de atac "in conditiile legii", aceasta dispozitie constitutionala nu are insa semnificatia ca "legea" ar putea inlatura ori restrange exercitiul altor drepturi sau libertati expres consacrate prin Constitutie.
    5. In sfarsit, referitor la prevederile cuprinse atat in Constitutia Romaniei, republicata [art. 21 alin. (3)], cat si in Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (art. 6 alin. 1), si anume cele care privesc dreptul la un proces echitabil si dreptul persoanei de a se plange unei instante, Curtea retine ca textul legal criticat de autorii exceptiei opreste in realitate partea vatamata de a apela la instantele judecatoresti, de a fi aparata si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditioneaza intr-o societate democratica procesul echitabil.
    Astfel fiind, Curtea Constitutionala intelege sa procedeze la revizuirea practicii sale in materie. Revenind asupra jurisprudentei anterioare, Curtea constata ca fiind neconstitutionala dispozitia "in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila, dar numai in ce priveste latura penala" din cuprinsul art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala, urmand ca persoana vatamata sa poata exercita calea de atac ordinara a apelului indiferent de modul in care se pune in miscare actiunea penala (din oficiu sau la plangere prealabila).

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Andrei Horia Ursu in Dosarul nr. 40/2003 al Curtii Militare de Apel si de Nicolae Badea in Dosarul nr. 4.157/2003 al Tribunalului Teleorman - Sectia penala si constata ca dispozitia "in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila, dar numai in ce priveste latura penala" din cuprinsul art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala, este neconstitutionala.
    Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului conform art. 25 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicata.
    Definitiva.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 9 martie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 100/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 100 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 100/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu