Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

TARIF VAMAL - Sectiunile VI - X

TARIF VAMAL  - Sectiunile VI - X

Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei si a taxelor vamale aferente acestora*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 957 bis  din 27 decembrie 2002


SmartCity3


    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    SECTIUNEA VI
    PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

    Note de Sectiune

    1. a) Orice produs (altul decat minereurile metalelor radioactive), care corespunde descrierii de la una din pozitiile 28.44 sau 28.45, se clasifica la aceasta pozitie si nu la o alta pozitie a Nomenclaturii.
    b) Sub rezerva dispozitiilor paragrafului a) de mai sus, orice produse care corespund descrierii uneia dintre pozitiile 28.43 sau 28.46, trebuie clasificate la aceasta pozitie si nu la alta pozitie a Sectiunii.
    2. Sub rezerva dispozitiilor Notei 1 de mai sus, orice produs, care fie din cauza prezentarii sub forma de doze, fie din cauza conditionarii pentru vanzarea cu amanuntul, se clasifica la una din pozitiile 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 sau 38.08, trebuie clasificat numai la aceasta pozitie si nu la o alta pozitie din Nomenclatura.
    3. Produsele prezentate in seturi, formate din doua sau mai multe elemente componente distincte, clasificate in totalitate sau partial in aceasta Sectiune si de recunoscut ca fiind destinate, dupa amestecare, sa constituie un produs clasificat la Sectiunea VI sau VII, trebuie clasificate la pozitia aferenta acestui ultim produs, cu conditia ca aceste elemente constitutive sa fie:
    a) din cauza conditionarii lor, de recunoscut clar ca fiind destinate a fi utilizate impreuna, fara a fi in prealabil reconditionate;
    b) prezentate impreuna, si
    c) de recunoscut, prin natura lor sau prin cantitatile respective, ca produse complementare unele altora.

    CAP. 28
    PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUSI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PRETIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PAMANTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR

    Note de Capitol

    1. Cu exceptia dispozitiilor contrare, pozitiile Capitolului cuprind numai:
    a) elementele chimice simple sau compusii cu compozitie chimica definita, prezentate separat, indiferent daca aceste produse contin sau nu impuritati;
    b) solutiile apoase ale produselor de la paragraful a) de mai sus;
    c) celelalte solutii ale produselor de la paragraful a) de mai sus, daca aceste solutii constituie un mod de conditionare uzual si indispensabil, motivat exclusiv de considerente de securitate sau de necesitati de transport si daca solventul nu face ca produsul sa fie apt pentru utilizari particulare mai degraba decat pentru utilizarea lui generala;
    d) produsele mentionate la paragrafele a), b) sau c) de mai sus, la care s-a adaugat un stabilizator (chiar incluzand un agent antiaglomerant) indispensabil pentru conservarea sau transportul lor;
    e) produsele mentionate la paragrafele a), b), c) sau d) de mai sus, la care s-a adaugat un agent antipraf sau un colorant, in scopul usurarii identificarii sau din motive de securitate, daca aceste adaosuri nu fac ca produsul sa fie apt pentru utilizari particulare mai curand decat pentru utilizarea lui generala.
    2. In afara de ditioniti si sulfoxilati, stabilizati cu substante organice (pozitia 28.31), carbonatii si percarbonatii bazelor anorganice (pozitia 28.36), cianurile, oxicianurile si cianurile complexe ale bazelor anorganice (pozitia 28.37), fulminatii, cianatii si tiocianatii bazelor anorganice (pozitia 28.38), produsele organice clasificate la pozitiile de la 28.43 pana la 28.46 si carburile (pozitia 28.49), in acest Capitol sunt clasificati numai urmatorii compusi ai carbonului:
    a) oxizii de carbon, cianura de hidrogen, acizii fulminic, izocianic, tiocianic si alti acizi cianogenici simpli sau complecsi (pozitia 28.11);
    b) oxihalogenurile de carbon (pozitia 28.12);
    c) disulfura de carbon (pozitia 28.13);
    d) tiocarbonatii, seleniocarbonatii si telurocarbonatii, seleniocianatii si telurocianatii, tetratiociano-diaminocromatii (reineckati) si alti cianati complecsi ai bazelor anorganice (pozitia 28.42);
    e) peroxidul de hidrogen solidificat cu uree (pozitia 28.47), oxisulfura de carbon, halogenurile de tiocarbonil, cianogenul si halogenurile lui si cianamida si derivatii ei metalici (pozitia 28.51), cu exceptia cianamidei calcice, chiar pura (Capitolul 31).
    3. Sub rezerva dispozitiilor de la Nota 1 a Sectiunii VI, Capitolul nu cuprinde:
    a) clorura de sodiu si oxidul de magneziu, chiar pure, si alte produse de la Sectiunea V;
    b) compusii organo-anorganici, altii decat cei mentionati in Nota 2 de mai sus;
    c) produsele vizate in Notele 2, 3, 4 sau 5 ale Capitolului 31;
    d) produsele anorganice de genul celor utilizate ca luminofori, de la pozitia 32.06, fritele de sticla si alta sticla sub forma de pulbere, de granule, de lamele sau de fulgi, de la pozitia 32.07;
    e) grafitul artificial (pozitia 38.01); produsele extinctoare prezentate ca incarcatura pentru aparatele extinctoare sau in grenade sau bombe extinctoare, de la pozitia 38.13; produsele care curata petele de cerneala, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, de la pozitia 38.24, cristalele de cultura (altele decat elementele optice) ale sarurilor halogenate de metale alcaline sau alcalino-pamantoase, cu greutate unitara de cel putin 2,5 g, de la pozitia 38.24;
    f) pietrele pretioase sau semipretioase, naturale, sintetice sau reconstituite, praful sau pulberea acestor pietre (pozitiile de la 71.02 pana la 71.05) ca si metalele pretioase si aliajelor lor de la Capitolul 71;
    g) metalele, chiar pure, aliajele metalice sau metaloceramicele (inclusiv carburile metalice sinterizate adica carburile metalice sinterizate cu metal) de la Sectiunea XV;
    h) elementele optice, in special cele din saruri halogenate ale metalelor alcaline sau alcalino-pamantoase (pozitia 90.01).
    4. Acizii complecsi cu compozitie chimica definita, formati dintr-un acid al unor elemente nemetalice de la Subcapitolul II si un acid continand un element metalic de la Subcapitolul IV sunt clasificati la pozitia 28.11.
    5. Pozitiile 28.26 pana la 28.42 cuprind numai sarurile si persarurile metalelor si ale amoniului.
    Cu exceptia cazurilor in care se precizeaza altfel, sarurile duble sau compuse vor fi clasificate la pozitia 28.42.
    6. Pozitia 28.44 cuprinde numai:
    a) tehnetiul (numar atomic 43), prometiul (numar atomic 61), poloniul (numar atomic 84) si toate elementele cu numarul atomic mai mare decat 84;
    b) izotopii radioactivi naturali sau artificiali (inclusiv cei ai metalelor pretioase sau ai metalelor comune de la Sectiunea XIV si XV), chiar amestecati intre ei;
    c) compusii, organici sau anorganici, ai acestor elemente sau izotopi, fie ca au compozitie chimica definita sau nedefinita sau nu, chiar amestecati intre ei;
    d) aliajele, dispersiile (inclusiv metaloceramicele), produsele ceramice si amestecurile continand aceste elemente sau acesti izotopi sau compusii lor organici sau anorganici si avand o radioactivitate specifica de peste 74 Bq/g (0,002 micro Ci/g);
    e) elemente combustibile (cartusele) uzate (iradiate) de la reactoarele nucleare;
    f) produsele radioactive reziduale chiar utilizabile.
    Prin "izotopi", in sensul acestei Note si a pozitiilor 28.44 si 28.45 se intelege:
    - nuclide izolate, excluzand totusi elementele existente in natura in stare monoizotopica;
    - amestecurile izotopilor aceluiasi element, imbogatite in unul sau mai multi izotopi, adica elemente a caror compozitie izotopica naturala a fost modificata artificial.
    7. Sunt clasificate la pozitia 28.48, combinatiile fosforului si ale cuprului (fosforurile de cupru) care contin peste 15% in greutate fosfor.
    8. Elementele chimice, cum sunt siliciul si seleniul, dopate in vederea utilizarii lor in electronica, se clasifica in acest Capitol, cu conditia ca ele sa fie prezentate sub forme brute de tragere, de cilindri sau de bare. Cand sunt decupate sub forma de discuri, de plachete sau forme similare, ele se incadreaza la pozitia 38.18.

    Nota complementara

    1. Cu exceptia dispozitiilor contrare, sarurile mentionate la o subpozitie sau cod tarifar cuprind atat sarurile acide cat si sarurile bazice.

 ______________________________________________________________________________
|  | Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifar  |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | I. ELEMENTE CHIMICE                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.01     | Fluor, clor, brom si iod:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2801.10.00| - Clor                                          | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2801.20.00| - Iod                                           | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2801.30   | - Fluor; brom:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2801.30.10| -- Fluor                                        | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2801.30.90| -- Brom                                         | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2802.00.00| Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal     | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2803.00   | Carbon (negru de fum si alte forme de carbon    |       |      |
|  |          | nedenumite si necuprinse in alta parte):        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2803.00.10| - Negru de fum de gaz de sonda                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2803.00.80| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.04     | Hidrogen, gaze rare si alte nemetale:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.10.00| - Hidrogen                                      | mc*1) |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Gaze rare:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.21.00| -- Argon                                        | mc*1) |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.29.10| --- Heliu                                       | mc*1) |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.29.90| --- Altele                                      | mc*1) |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.30.00| - Azot                                          | mc*1) |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.40.00| - Oxigen                                        | mc*1) |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.50   | - Bor; telur:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.50.10| -- Bor                                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.50.90| -- Telur                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Siliciu:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.61.00| -- Cu un continut in greutate de minimum 99,99% | -     |  20  |
|  |          | siliciu                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.69.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.70.00| - Fosfor                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.80.00| - Arsen                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2804.90.00| - Seleniu                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.05     | Metale alcaline sau alcalino-pamantoase; metale |       |      |
|  |          | din pamanturi rare, ytriu si scandiu, chiar     |       |      |
|  |          | amestecate intre ele; mercur:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Metale alcaline sau alcalino-pamantoase:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.11.00| -- Sodiu                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.12.00| -- Calciu                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.19.00| --- Strontiu si bariu                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.19.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.30   | - Metale din pamanturi rare, scandiu si ytriu,  |       |      |
|  |          | chiar amestecate sau aliate intre ele:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.30.10| -- Amestecate sau aliate intre ele              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.30.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.40   | - Mercur:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.40.10| -- In recipiente cu continut net de 34,5 kg     | -     |  20  |
|  |          | (greutate standard) si avand valoarea FOB, pe   |       |      |
|  |          | recipient, de maximum 224 EURO                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2805.40.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | II. ACIZI ANORGANICI SI COMPUSI OXIGENATI       |       |      |
|  |          | ANORGANICI AI NEMETALELOR:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.06     | Clorura de hidrogen (acid clorhidric); acid     |       |      |
|  |          | clorosulfuric:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2806.10.00| - Clorura de hidrogen (acid clorhidric)         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2806.20.00| - Acid clorosulfuric                            | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2807.00   | Acid sulfuric; oleum:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2807.00.10| - Acid sulfuric                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2807.00.90| - Oleum                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2808.00.00| Acid azotic (azotic); acizi sulfonitrici        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.09     | Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi     |       |      |
|  |          | polifosforici, cu compozitie chimica definita   |       |      |
|  |          | sau nu;                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2809.10.00| - Pentaoxid de difosfor                         |kg P2O5|  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2809.20.00| - Acid fosforic si acizi polifosforici          |kg P2O5|  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2810.00   | Oxizi de bor; acizi borici:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2810.00.10| - Trioxid de dibor                              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2810.00.90| - Altele                                        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.11     | Alti acizi anorganici si alti compusi oxigenati |       |      |
|  |          | anorganici ai nemetalelor:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alti acizi anorganici:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.11.00| -- Fluorura de hidrogen (acid fluorhidric)      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.19.10| --- Bromura de hidrogen (acid bromhidric)       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.19.20| --- Cianura de hidrogen (acid cianhidric)       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.19.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alti compusi oxigenati ai nemetalelor:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.21.00| -- Dioxid de carbon                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.22.00| -- Dioxid de siliciu                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.23.00| -- Dioxid de sulf                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.29.10| --- Trioxid de sulf (anhidrida sulfurica);      | -     |  20  |
|  |          | trioxid de arsen (anhidrida arsenica)           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.29.30| --- Oxizi de azot                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2811.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | III. DERIVATI HALOGENATI, OXIHALOGENATI SAU     |       |      |
|  |          | SULFURATI AI NEMETALELOR:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.12     | Halogenuri si oxihalogenuri de nemetale:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10   | - Cloruri si oxicloruri:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De fosfor:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10.11| --- Oxitriclorura de fosfor (clorura de         | -     |  20  |
|  |          | fosforil)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10.15| --- Triclorura de fosfor                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10.16| --- Pentaclorura de fosfor                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10.18| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10.91| --- Monoclorura de sulf                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10.93| --- Diclorura de sulf                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10.94| --- Fosgen (clorura de carbonil)                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10.95| --- Clorura de tionil                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.10.99| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2812.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.13     | Sulfuri de nemetale; trisulfura de fosfor       |       |      |
|  |          | comerciala:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2813.10.00| - Disulfura de carbon                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2813.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2813.90.10| -- Sulfuri de fosfor, inclusiv trisulfura de    | -     |  20  |
|  |          | fosfor comerciala                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2813.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | IV. BAZE ANORGANICE SI OXIZI, HIDROXIZI SI      |       |      |
|  |          | PEROXIZI AI METALELOR:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.14     | Amoniac, anhidru sau in solutie apoasa:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2814.10.00| - Amoniac anhidru                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2814.20.00| - Amoniac in solutie apoasa                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.15     | Hidroxid de sodiu (soda caustica); hidroxid de  |       |      |
|  |          | potasiu (potasa caustica); peroxizi de sodiu sau|       |      |
|  |          | de potasiu:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Hidroxid de sodiu (soda caustica): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2815.11.00| -- Solid                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2815.12.00| -- In solutie apoasa (lesie de soda caustica)   |kg NaOH|  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2815.20   | - Hidroxid de potasiu (potasa caustica):        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2815.20.10| -- Solid                                        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2815.20.90| -- In solutie apoasa (lesie de potasa caustica) |kg KOH |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2815.30.00| - Peroxizi de sodiu sau de potasiu              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.16     | Hidroxid si peroxid de magneziu; oxizi,         |       |      |
|  |          | hidroxizi si peroxizi de strontiu sau de bariu: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2816.10.00| - Hidroxid si peroxid de magneziu               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2816.40.00| - Oxizi, hidroxizi si peroxizi de strontiu sau  | -     |  20  |
|  |          | de bariu                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2817.00.00| Oxid de zinc; peroxid de zinc                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.18     | Corindon artificial, cu compozitie chimica      |       |      |
|  |          | definita sau nu; oxid de aluminiu; hidroxid de  |       |      |
|  |          | aluminiu:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2818.10   | - Corindon artificial, cu compozitie chimica    |       |      |
|  |          | definita sau nu:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2818.10.10| -- Alb, roz sau rubiniu, cu un continut de oxid | -     |  20  |
|  |          | de aluminiu peste 97,5% in greutate             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2818.10.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2818.20.00| - Oxid de aluminiu, altul decat corindon        | -     |  20  |
|  |          | artificial                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2818.30.00| - Hidroxid de aluminiu                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.19     | Oxizi si hidroxizi de crom:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2819.10.00| - Trioxid de crom                               | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2819.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2819.90.10| -- Dioxid de crom                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2819.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.20     | Oxizi de mangan:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2820.10.00| - Dioxid de mangan                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2820.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2820.90.10| -- Oxid de mangan continand mangan minimum 77%  | -     |  ex  |
|  |          | in greutate                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2820.90.90| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.21     | Oxizi si hidroxizi de fier; pamanturi colorante |       |      |
|  |          | continand minimum 70%, in greutate, fier        |       |      |
|  |          | combinat evaluat in Fe2O3:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2821.10.00| - Oxizi si hidroxizi de fier                    | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2821.20.00| - Pamanturi colorante                           | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2822.00.00| Oxizi si hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt   | -     |  20  |
|  |          | comerciali                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2823.00.00| Oxizi de titan                                  | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.24     | Oxizi de plumb; miniu de plumb rosu si          |       |      |
|  |          | portocaliu:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2824.10.00| - Monoxid de plumb (litarga, massicot)          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2824.20.00| - Miniu de plumb rosu si portocaliu             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2824.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.25     | Hidrazina si hidroxilamina si sarurile lor      |       |      |
|  |          | anorganice; alte baze anorganice; alti oxizi,   |       |      |
|  |          | hidroxizi si peroxizi de metale: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.10.00| - Hidrazina si hidroxilamina si sarurile lor    | -     |  20  |
|  |          | anorganice                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.20.00| - Oxid si hidroxid de litiu                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.30.00| - Oxizi si hidroxizi de vanadiu                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.40.00| - Oxizi si hidroxizi de nichel                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.50.00| - Oxizi si hidroxizi de cupru                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.60.00| - Oxizi si germaniu si dioxid de zirconiu       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.70.00| - Oxizi si hidroxizi de molibden                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.80.00| - Oxizi de stibiu (antimoniu)                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Oxid, hidroxid si peroxid de calciu:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.90.11| --- Hidroxid de calciu, de o puritate, calculata| -     |  20  |
|  |          | in substanta uscata, de maximum 98%, sub forma  |       |      |
|  |          | de particule dintre care:                       |       |      |
|  |          |    - maximum 1% in greutate sunt de o dimensiune|       |      |
|  |          |      peste 75 microni                           |       |      |
|  |          |      si                                         |       |      |
|  |          |    - maximum 4% in greutate sunt de o dimensiune|       |      |
|  |          |      sub 1,3 microni                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.90.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.90.20| -- Oxid si hidroxid de beriliu                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.90.30| -- Oxizi de staniu                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.90.40| -- Oxizi si hidroxizi de wolfram                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.90.50| -- Oxizi de mercur                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.90.60| -- Oxizi de cadmiu                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2825.90.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | V. SARURI SI PERSARURI METALICE ALE ACIZILOR    |       |      |
|  |          | ANORGANICI:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.26     | Fluoruri; fluorosilicati, fluoroaluminati si    |       |      |
|  |          | alte saruri complexe de fluor:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Fluoruri:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2826.11.00| -- De amoniu sau de sodiu                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2826.12.00| -- De aluminiu                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2826.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2826.20.00| - Fluorosilicati de sodiu sau de potasiu        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2826.30.00| - Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2826.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2826.90.10| -- Hexafluorozirconat de dipotasiu              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2826.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.27     | Cloruri, oxicloruri si hidroxicloruri; bromuri  |       |      |
|  |          | si oxibromuri; ioduri si oxiioduri:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.10.00| - Clorura de amoniu                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.20.00| - Clorura de calciu                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte cloruri:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.31.00| -- De magneziu                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.32.00| -- De aluminiu                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.33.00| -- De fier                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.34.00| -- De cobalt                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.35.00| -- De nichel                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.36.00| -- De zinc                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.39.10| --- De staniu                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.39.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Oxicloruri si hidroxicloruri:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.41.00| -- De cupru                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.49.10| --- De plumb                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.49.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Bromuri si oxibromuri:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.51.00| -- Bromuri de sodiu sau de potasiu              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.59.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2827.60.00| - Ioduri si oxiioduri                           | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.28     | Hipocloriti; hipoclorit de calciu comercial;    |       |      |
|  |          | cloriti; hipobromiti:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2828.10.00| - Hipoclorit de calciu comercial si alti        | -     |  20  |
|  |          | hipocloriti de calciu                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2828.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.29     | Clorati si perclorati; bromati si perbromati;   |       |      |
|  |          | iodati si periodati:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Clorati:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2829.11.00| -- De sodiu                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2829.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2829.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2829.90.10| -- Perclorati                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2829.90.40| -- Bromati de potasiu sau de sodiu              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2829.90.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.30     | Sulfuri; polisulfuri, cu compozitie chimica     |       |      |
|  |          | definita sau nu:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2830.10.00| - Sulfuri de sodiu                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2830.20.00| - Sulfura de zinc                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2830.30.00| - Sulfura de cadmiu                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2830.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2830.90.11| -- Sulfuri de calciu, de antimoniu (stibiu), de | -     |  20  |
|  |          | fier                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2830.90.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.31     | Ditioniti si sulfoxilati:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2831.10.00| - De sodiu                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2831.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.32     | Sulfiti; tiosulfati:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2832.10.00| - Sulfiti de sodiu                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2832.20.00| - Alti sulfiti                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2832.30.00| - Tiosulfati                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.33     | Sulfati; alauni; persuflati:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sulfati de sodiu:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.11.00| -- Sulfat de disodiu                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alti sulfati:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.21.00| -- De magneziu                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.22.00| -- De aluminiu                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.23.00| -- De crom                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.24.00| -- De nichel                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.25.00| -- De cupru                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.26.00| -- De zinc                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.27.00| -- De bariu                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.29.10| --- De cadmiu                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.29.30| --- De cobalt, de titan                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.29.50| --- De fier                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.29.70| --- De mercur, de plumb                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.30.00| - Alauni                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2833.40.00| - Persuflati                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.34     | Nitriti (azotiti); nitrati (azotati):           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2834.10.00| - Nitriti (azotiti)                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Nitrati (azotati):                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2834.21.00| -- De potasiu                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2834.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2834.29.20| --- De bariu, de beriliu, de cadmiu, de cobalt, | -     |  20  |
|  |          | de nichel, de plumb                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2834.29.30| --- De cupru, de mercur                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2834.29.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.35     | Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) si |       |      |
|  |          | fosfati; polifosfati, cu compozitie chimica     |       |      |
|  |          | definita sau nu:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.10.00| - Fosfinati (hipofosfiti) si fosfonati (fosfiti)| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Fosfati:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.22.00| -- De mono sau de disodiu                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.23.00| -- De trisodiu                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.24.00| -- De potasiu                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.25   | -- Hidrogenoortofosfat de calciu (fosfat        |       |      |
|  |          | dicalcic):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.25.10| --- Cu un continut de fluor sub 0,005% din      | -     |  20  |
|  |          | greutatea produsului anhidru, in stare uscata   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.25.90| --- Cu un continut de fluor sub 0,005% dar sub  | -     |  20  |
|  |          | 0,2% din greutatea produsului anhidru, in stare |       |      |
|  |          | uscata                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.26   | -- Alti fosfati de calciu:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.26.10| --- Cu un continut de fluor sub 0,005% din      | -     |  20  |
|  |          | greutatea produsului anhidru, in stare uscata   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.26.90| --- Cu un continut de fluor de minimum 0,005%   | -     |  20  |
|  |          | din greutatea produsului anhidru, in stare      |       |      |
|  |          | uscata                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.29.10| --- De triamoniu                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Polifosfati:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.31.00| -- Trifosfat de sodiu (tripolifosfat de sodiu)  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2835.39.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.36     | Carbonati; percarbonati; carbonat de amoniu     |       |      |
|  |          | comercial continand carbamat de amoniu:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.10.00| - Carbonat de amoniu comercial si alti          | -     |  20  |
|  |          | carbonati de amoniu                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.20.00| - Carbonat disodic                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.30.00| - Hidrogenocarbonat de sodiu (bicarbonat de     | -     |  20  |
|  |          | sodiu)                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.40.00| - Carbonati de potasiu                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.50.00| - Carbonat de calciu                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.60.00| - Carbonat de bariu                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.70.00| - Carbonati de plumb                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.91.00| -- Carbonati de litiu                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.92.00| -- Carbonati de strontiu                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Carbonati:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.99.11| ---- De magneziu, de cupru                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.99.18| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2836.99.90| --- Percarbonati                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.37     | Cianuri, oxicianuri si cianuri complexe:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cianuri si oxicianuri:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2837.11.00| -- De sodiu                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2837.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2837.20.00| - Cianuri complexe                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2838.00.00| Fulminati, cianati si tiocianati                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.39     | Silicati; silicati de metale alcaline           |       |      |
|  |          | comerciali:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - De sodiu:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2839.11.00| -- Metasilicati                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2839.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2839.20.00| - De potasiu                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2839.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.40     | Borati; perborati:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Tetraborat de disodiu (borax rafinat):        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2840.11.00| -- Anhidru                                      | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2840.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2840.19.10| --- Tetraborat de disodiu pentahidrat           | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2840.19.90| --- Altele                                      | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2840.20   | - Alti borati:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2840.20.10| -- Borati de sodiu, anhidri                     | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2840.20.90| -- Altele                                       | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2840.30.00| - Perborati                                     | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.41     | Saruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.10.00| - Aluminati                                     | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.20.00| - Cromati de zinc sau de plumb                  | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.30.00| - Dicromat de sodiu                             | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.50.00| - Alti cromati si dicromati; percromati         | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Manganiti, manganati si permanganati:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.61.00| -- Permanganat de potasiu                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.69.00| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.70.00| - Molibdati                                     | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.80.00| - Tungstenati (wolframati)                      | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.90.10| -- Antimoniati (stibiati)                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.90.30| -- Zincati, vanadati                            | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2841.90.90| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.42     | Alte saruri ale acizilor sau peracizilor        |       |      |
|  |          | anorganici (inclusiv aluminosilicati cu         |       |      |
|  |          | compozitie chimica definita sau nu), altele     |       |      |
|  |          | decat azidele:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2842.10.00| - Silicati dubli sau complecsi, inclusiv        | -     |  20  |
|  |          | aluminosilicati cu compozitie chimica definita  |       |      |
|  |          | sau nu                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2842.90   | - Altele                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2842.90.10| -- Saruri simple, duble sau complexe ale        | -     |  20  |
|  |          | acizilor seleniului sau telurului               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2842.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | VI. DIVERSE:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.43     | Metale pretioase in stare coloidala; compusi    |       |      |
|  |          | anorganici sau organici ai metalelor pretioase, |       |      |
|  |          | cu compozitie chimica definita sau nu;          |       |      |
|  |          | amalgame de metale pretioase:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2843.10   | - Metale pretioase in stare coloidala:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2843.10.10| -- Argint                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2843.10.90| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Compusi ai argintului:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2843.21.00| -- Nitrat de argint                             | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2843.29.00| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2843.30.00| - Compusi ai aurului                            | g     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2843.90   | - Alti compusi; amalgame:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2843.90.10| -- Amalgame                                     | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2843.90.90| -- Altele                                       | g     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.44     | Elemente chimice radioactive si izotopi         |       |      |
|  |          | radioactivi (inclusiv elementele chimice si     |       |      |
|  |          | izotopii fisionabili sau fertili) si compusii   |       |      |
|  |          | lor; amestecuri si reziduuri care contin aceste |       |      |
|  |          | produse:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.10   | - Uraniu natural si compusii sai; aliaje,       |       |      |
|  |          | dispersii (inclusiv metaloceramice), produse    |       |      |
|  |          | ceramice si amestecuri care contin uraniu       |       |      |
|  |          | natural sau compusi de uraniu natural:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Uraniu natural:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.10.10| --- Brut; deseuri si resturi                    | kg U  |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.10.30| --- Prelucrat                                   | kg U  |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.10.50| -- Fero-uraniu                                  | kg U  |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.10.90| -- Altele                                       | kg U  |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.20   | - Uraniu imbogatit in U235 si compusii sai;     |       |      |
|  |          | plutoniu si compusii sai; aliaje, dispersii     |       |      |
|  |          | (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si  |       |      |
|  |          | amestecuri care contin uraniu imbogatit in      |       |      |
|  |          | U235, plutoniu sau compusi ai acestor produse:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Uraniu imbogatit in U235 si compusii sai;    |       |      |
|  |          | aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice),    |       |      |
|  |          | produse ceramice si amestecuri continand uraniu |       |      |
|  |          | imbogatit in U235 sau compusi ai acestor        |       |      |
|  |          | produse:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.20.25| --- Fero-uraniu                                 |gi F/S |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.20.35| --- Altele                                      |gi F/S |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Plutoniu si compusii sai; aliaje, dispersii  |       |      |
|  |          | (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si  |       |      |
|  |          | amestecuri continand plutoniu sau compusi ai    |       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Amestecuri de plutoniu si uraniu:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.20.51| ---- Fero-uraniu                                |gi F/S |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.20.59| ---- Altele                                     |gi F/S |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.20.99| --- Altele                                      |gi F/S |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.30   | - Uraniu saracit in U235 si compusii sai; toriu |       |      |
|  |          | si compusii sai; aliaje, dispersii (inclusiv    |       |      |
|  |          | metaloceramice), produse ceramice si amestecuri |       |      |
|  |          | care contin uraniu saracit in U235, toriu sau   |       |      |
|  |          | compusi ai acestor produse:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Uraniu saracit in U235; aliaje, dispersii    |       |      |
|  |          | (inclusiv metaloceramice), produse ceramice si  |       |      |
|  |          | amestecuri continand uraniu saracit in U235     |       |      |
|  |          | sau compusi ai acestui produs:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.30.11| --- Metaloceramice                              | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.30.19| --- Altele                                      | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Toriu; aliaje, dispersii (inclusiv           |       |      |
|  |          | metaloceramice), produse ceramice si amestecuri |       |      |
|  |          | continand toriu sau compusi ai acestui produs:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.30.51| --- Metaloceramice                              | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.30.55| ---- Brute, deseuri si resturi                  | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Prelucrate:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.30.61| ----- Bare, tije, profile, foi, benzi, fire,    | -     |   3  |
|  |          | placi                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.30.69| ----- Altele                                    | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Compusi de uraniu saracit in U235 sau compusi|       |      |
|  |          | de toriu, chiar amestecati intre ei:            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.30.91| --- De uraniu saracit in U235 sau de toriu,     | -     |   3  |
|  |          | chiar amestecati intre ei, altii decat sarurile |       |      |
|  |          | de toriu                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.30.99| --- Altele                                      | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.40   | - Elemente si izotopi radioactivi si compusi    |       |      |
|  |          | radioactivi, altele decat cele de la            |       |      |
|  |          | subpozitiile 2844.10, 2844.20 sau 2844.30;      |       |      |
|  |          | aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice),    |       |      |
|  |          | produse ceramice si amestecuri care contin      |       |      |
|  |          | aceste elemente, izotopi sau compusi; reziduuri |       |      |
|  |          | radioactive:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.40.10| -- Uraniu continand U233 si compusii lui;       | -     |  10  |
|  |          | aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice),    |       |      |
|  |          | produse ceramice, amestecuri si compusi         |       |      |
|  |          | continand U233 sau compusi ai acestui produs    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.40.20| --- Izotopi radioactivi artificiali             | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.40.30| --- Compusi ai izotopilor radioactivi           | -     |  10  |
|  |          | artificiali                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.40.80| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2844.50.00| - Elemente combustibile (cartuse) uzate         |gi F/S |  10  |
|  |          | (iradiate) ale reactoarelor nucleare            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.45     | Izotopi, altii decat cei de la pozitia 28.44;   |       |      |
|  |          | compusii lor anorganici sau organici de         |       |      |
|  |          | compozitie chimica definita sau nu:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2845.10.00| - Apa grea (oxid de deuteriu)                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2845.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2845.90.10| -- Deuteriu si compusi de deuteriu; hidrogen si | -     |  10  |
|  |          | compusii sai, imbogatiti in deuteriu; amestecuri|       |      |
|  |          | si solutii continand aceste produse             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2845.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.46     | Compusi anorganici sau organici ai metalelor de |       |      |
|  |          | pamanturi rare, ai ytriului sau ai scandiului   |       |      |
|  |          | sau ai amestecurilor din aceste metale:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2846.10.00| - Compusi ai ceriului                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2846.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2847.00.00| Peroxid de hidrogen, chiar solidificat cu uree  |kg H2O2|  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2848.00.00| Fosfuri, cu compozitie chimica definita sau nu, | -     |  20  |
|  |          | cu exceptia ferofosfurilor                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |28.49     | Carburi, cu compozitie chimica definita sau nu: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2849.10.00| - De calciu                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2849.20.00| - De siliciu                                    | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2849.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2849.90.10| -- De bor                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2849.90.30| -- De wolfram                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2849.90.50| -- De aluminiu, de crom, de molibden, de        | -     |  20  |
|  |          | vanadiu, de tantal, de titan                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2849.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2850.00   | Hidruri, nitruri, azide, siliciuri si boruri, cu|       |      |
|  |          | compozitie chimica definita sau nu, altele decat|       |      |
|  |          | compusii care constituie in acelasi timp carburi|       |      |
|  |          | de la pozitia 28.49:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2850.00.20| - Hidruri; nitruri                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2850.00.50| - Azide                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2850.00.70| - Siliciuri                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2850.00.90| - Boruri                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2851.00   | Alti compusi anorganici (inclusiv apa distilata,|       |      |
|  |          | apa de conductibilitate sau de puritate         |       |      |
|  |          | similara); aer lichid (inclusiv aerul lichid din|       |      |
|  |          | care au fost eliminate gazele rare); aer        |       |      |
|  |          | comprimat; amalgame, altele decat amalgamele de |       |      |
|  |          | metale pretioase:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2851.00.10| - Apa distilata, de conductibilitate sau de     | -     |  20  |
|  |          | puritate similara                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2851.00.30| - Aer lichid (inclusiv cel din care au fost     | -     |  20  |
|  |          | eliminate gazele rare); aer comprimat           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2851.00.50| - Clorura de cianogen                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2851.00.80| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
    *1) La o presiune de 1013 mbar, si o temperatura de 15 grade C.

    CAP. 29
    PRODUSE CHIMICE ORGANICE

    Note de Capitol

    1. Cu exceptia unor dispozitii contrare, pozitiile Capitolului cuprind numai:
    a) compusi organici cu compozitie chimica definita, prezentati separat, chiar daca acesti compusi contin sau nu impuritati;
    b) amestecuri de izomeri ai aceluiasi compus organic (chiar daca aceste amestecuri contin sau nu impuritati), cu exceptia amestecurilor de izomeri (altii decat stereoizomerii) ai hidrocarburilor aciclice saturate sau nesaturate (Capitolul 27);
    c) produsele de la pozitiile 29.36 pana la 29.39, eterii, acetalii si esterii zaharurilor si sarurile lor de la pozitia 29.40 si produsele de la pozitia 29.41, cu compozitie chimica definita sau nu;
    d) solutiile apoase ale produselor de la paragrafele a), b) sau c) de mai sus;
    e) celelalte solutii ale produselor de la paragrafele a), b) sau c) de mai sus, daca aceste solutii constituie o conditionare uzuala si indispensabila, motivata in mod exclusiv din considerente de securitate sau din necesitati de transport si daca solventul nu face produsul apt pentru alte utilizari decat pentru utilizarea sa generala;
    f) produsele de la paragrafele a), b), c), d) sau e) de mai sus, la care s-a adaugat un stabilizator (inclusiv un agent antiaglomerant) indispensabil pentru conservarea si transportul lor;
    g) produsele de la paragrafele a), b), c), d), e) sau f) de mai sus, la care s-a adaugat o substanta antipraf, un colorant sau un odorifiant, in scopul usurarii identificarii sau in scopuri de securitate, cu conditia ca aceste adaosuri sa nu faca produsul apt pentru alte intrebuintari decat pentru utilizarea sa generala;
    h) urmatoarele produse standardizate (tipice) pentru producerea colorantilor azoici: saruri de diazoniu, elemente de cuplare utilizate pentru aceste saruri si amine diazotabile si sarurile lor.
    2. Capitolul nu cuprinde:
    a) produsele de la pozitia 15.04, precum si glicerina bruta de la pozitia 15.20;
    b) alcoolul etilic (pozitia 22.07 sau 22.08);
    c) metanul si propanul (pozitia 27.11);
    d) compusii carbonului, mentionati in Nota 2 a Capitolului 28;
    e) ureea (pozitia 31.02 sau 31.05);
    f) substantele colorante de origine vegetala sau animala (pozitia 32.03), colorantii organici sintetici, produsele organice sintetice de tipul celor utilizate ca "agenti de stralucire fluorescenti" sau ca "luminofori" (pozitia 32.04) precum si tincturile sau alte substante colorante prezentate sub forme sau in ambalaje pentru vanzarea cu amanuntul (pozitia 32.12);
    g) enzimele (pozitia 35.07);
    h) metaldehida, hexametilentetramina si produsele similare, prezentate sub forma de tablete, batoane sau forme similare utilizate drept combustibili, precum si combustibili lichizi sau gaze combustibile lichefiate, in recipiente de tipul celor utilizate pentru alimentarea sau reincarcarea brichetelor sau a aprinzatoarelor avand o capacitate de maximum 300 cm^3 (pozitia 36.06);
    ij) produsele extinctoare prezentate sub forma de incarcaturi pentru aparatele extinctoare sau in grenade sau bombe extinctoare, de la pozitia 38.13; produsele care curata petele de cerneala, conditionate in ambalaje pentru vanzarea cu amanuntul, cuprinse la pozitia 38.24;
    k) elementele de optica, in special cele din tartrat de etilendiamina (pozitia 90.01).
    3. Orice produs care ar putea fi clasificat in doua sau mai multe pozitii din acest Capitol se clasifica la ultima pozitie in ordinea numerotarii.
    4. La pozitiile de la 29.04 pana la 29.06, de la 29.08 pana la 29.11 si de la 29.13 pana la 29.20, orice referire la derivatii halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati se aplica in mod egal si derivatilor compusi, cum ar fi sulfohalogenatii, nitrohalogenatii, nitrosulfonatii sau nitrosulfohalogenatii.
    Gruparile nitro sau nitrozo nu trebuie sa fie considerate functii azotate in sensul pozitiei 29.29.
    In sensul pozitiilor 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 si 29.22, prin "functii oxigenate" se intelege numai functiile (grupele organice caracteristice continand oxigen) mentionate la pozitiile de la 29.05 pana la 29.20.
    5. a) Esterii compusilor organici cu functie acida de la Subcapitolele I pana la VII cu compusii organici de la aceleasi Subcapitole, se clasifica la aceeasi pozitie ca si compusul care este clasificat la pozitia plasata ultima in ordinea de numerotare a acelorasi Subcapitole;
    b) Esterii alcoolului etilic cu compusii organici cu functie acida de la Subcapitolele I pana la VII se clasifica la aceeasi pozitie cu compusii cu functie acida corespunzatori.
    c) Sub rezerva Notei 1 de la Sectiunea VI si a Notei 2 a Capitolului 28:
    1) sarurile anorganice ale compusilor organici, cum ar fi compusii cu functie acida, cu functie fenol sau cu functie enol sau bazele organice, de la Subcapitolele I la X, sau de la pozitia 29.42, se clasifica la pozitia corespunzatoare compusului organic;
    2) sarurile formate prin reactia intre compusii organici de la Subcapitolele I la X sau de la pozitia 29.42, se clasifica la pozitia la care se clasifica baza sau acidul (inclusiv compusii cu functie fenol sau cu functie enol) din care s-au format si care este plasata ultima in ordinea numerotarii in Capitol.
    d) Alcoolatii metalici se clasifica la aceeasi pozitie cu alcoolii corespunzatori, exceptand cazul etanolului (pozitia 29.05);
    e) Halogenurile acizilor carboxilici se clasifica la pozitia acizilor corespunzatori.
    6. Compusii de la pozitiile 29.30 si 29.31 sunt compusi organici ale caror molecule contin, in afara de atomi de hidrogen, de oxigen sau de azot, atomi ai altor nemetale sau metale, ca sulf, arsen, mercur, plumb, legati direct de atomi de carbon.
    Pozitiile 29.30 (tiocompusi organici) si 29.31 (alti compusi organo-anorganici) nu cuprind derivatii sulfonati sau halogenati (inclusiv derivati compusi) care, cu exceptia hidrogenului, oxigenului sau azotului, nu au legati direct de carbon decat atomi de sulf sau de halogeni care le confera caracterul de derivati sulfonati sau halogenati (sau de derivati compusi).
    7. Pozitiile 29.32, 29.33 si 29.34 nu cuprind epoxizii cu ciclu de trei atomi, peroxizii cetonelor, polimerii ciclici ai aldehidelor sau ai tioaldehidelor, anhidridele acizilor carboxilici polibazici, esterii ciclici ai polialcoolilor sau ai polifenolilor cu acizi polibazici si imidele acizilor polibazici.
    Aceste dispozitii se aplica numai structurilor heterociclice rezultate exclusiv prin ciclizarea functiilor enumerate mai sus.
    8. In sensul prevederilor pozitiei 29.37:
    a) termenul de "hormoni" cuprinde factorii eliberatori sau stimulatori ai hormonilor, inhibitorii hormonali si antagonistii hormonilor (antihormoni);
    b) expresia "utilizati in principal ca hormoni" se aplica nu numai pentru derivatii hormonali si pentru analogii structurali ai hormonilor utilizati in principal pentru actiunea lor hormonala, dar si pentru derivatii si analogii structurali ai hormonilor utilizati in principal ca intermediari in sinteza produselor de la aceasta pozitie.

    Note de subpozitii

    1. In cadrul oricarei pozitii a acestui Capitol, derivatii unui compus chimic (sau ai unui grup de compusi chimici) se clasifica la aceeasi subpozitie cu acel compus (sau grup de compusi), cu conditia ca acestia sa nu fie denumiti mai specific intr-o alta subpozitie sau sa nu existe o subpozitie reziduala denumita "Altele" in seria subpozitiilor respective.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | I. HIDROCARBURI SI DERIVATII LOR HALOGENATI,    |       |      |
|  |          | SULFONATI, NITRATI SAU NITROZATI                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.01     | Hidrocarburi aciclice:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.10   | - Saturate:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.10.10| -- Destinate a fi folosite drept carburant sau  | -     |  20  |
|  |          | combustibil                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.10.90| -- Destinate altor utilizari                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Nesaturate:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.21   | -- Etilena:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.21.10| --- Destinata a fi folosita drept carburant sau | -     |  ex  |
|  |          | combustibil                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.21.90| --- Destinata altor utilizari                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.22   | -- Propena (propilena):                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.22.10| --- Destinata a fi folosita drept carburant sau | -     |  ex  |
|  |          | combustibil                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.22.90| --- Destinata altor utilizari                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.23   | -- Butena (butilena) si izomerii ei: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- 1-Butena si 2-butena:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.23.11| ---- Destinata a fi folosita drept carburant sau| -     |  20  |
|  |          | combustibil                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.23.19| ---- Destinata altor utilizari                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.23.91| ---- Destinate a fi folosite drept carburant sau| -     |  20  |
|  |          | combustibil                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.23.99| ---- Destinate altor utilizari                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.24   | -- Buta-1, 3-diena si izopren:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Buta-1, 3-diena:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.24.11| ---- Destinata a fi folosita drept carburant sau| -     |  ex  |
|  |          | combustibil                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.24.19| ---- Destinata altor utilizari                  | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Izopren:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.24.91| ---- Destinat a fi folosit drept carburant sau  | -     |  ex  |
|  |          | combustibil                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.24.99| ---- Destinat altor utilizari                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.29.20| --- Destinate a fi folosite drept carburant sau | -     |  20  |
|  |          | combustibil                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2901.29.80| --- Destinate altor utilizari                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.02     | Hidrocarburi ciclice:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.11.00| -- Ciclohexan                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.19.10| --- Cicloterpenice                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.19.30| --- Azulena si derivatii ei alchilati           | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.19.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.20.00| - Benzen                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.30.00| - Toluen                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Xileni:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.41.00| -- o-xilen                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.42.00| -- m-xilen                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.43.00| -- p-xilen                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.44.00| -- Amestec de izomeri ai xilenului              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.50.00| - Stiren                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.60.00| - Etilbenzen                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.70.00| - Cumen                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.90.10| -- Naftalina, antracen                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.90.30| -- Bifenil, terfenili                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.90.50| -- Viniltolueni                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.90.60| -- 1,3-Diizopropilbenzen                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2902.90.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.03     | Derivati halogenati ai hidrocarburilor:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Derivati clorurati saturati ai hidrocarburilor|       |      |
|  |          | aciclice:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.11.00| -- Clormetan (clorura de metil) si cloretan     | -     |  20  |
|  |          | (clorura de etil)                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.12.00| -- Diclormetan (clorura de metilen)             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.13.00| -- Cloroform (triclormetan)                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.14.00| -- Tetraclorura de carbon                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.15.00| -- 1,2-Dicloretan (clorura de etilena)          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.19.10| --- 1,1,1-Tricloretan (metilcloroform)          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.19.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Derivati clorurati nesaturati ai              |       |      |
|  |          | hidrocarburilor aciclice:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.21.00| -- Clorura de vinil (cloretilena)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.22.00| -- Tricloretilena                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.23.00| -- Tetracloretilena (percloretilena)            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.29.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.30   | - Derivati fluorurati, bromurati sau iodurati ai|       |      |
|  |          | hidrocarburilor aciclice:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Bromuri:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.30.33| --- Brom-metan (bromura de metil)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.30.35| --- Dibrommetan                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.30.36| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.30.80| -- Fluoruri si ioduri                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Derivati halogenati ai hidrocarburilor        |       |      |
|  |          | aciclice continand cel putin doi halogeni       |       |      |
|  |          | diferiti:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.41.00| -- Triclorfluormetan                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.42.00| -- Diclordifluormetan                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.43.00| -- Triclortrifluoretani                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.44   | -- Diclortetrafluoretani si clorpentafluoretan: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.44.10| --- Diclortetrafluoretani                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.44.90| --- Clorpentafluoretan                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45   | -- Alti derivati perhalogenati numai cu fluor si|       |      |
|  |          | clor:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.10| --- Clortrifluormetan                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.15| --- Pentaclorfluoretan                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.20| --- Tetraclordifluoretani                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.25| --- Heptaclorfluorpropani                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.30| --- Hexaclordifluorpropani                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.35| --- Pentaclortrifluorpropani                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.40| --- Tetraclortetrafluorpropani                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.45| --- Triclorpentafluorpropani                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.50| --- Diclorhexafluorpropani                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.55| --- Clorheptafluorpropani                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.45.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.46   | -- Bromclordifluormetan, bromtrifluormetan si   |       |      |
|  |          | dibromtetrafluoretani:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.46.10| --- Bromclordifluormetan                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.46.20| --- Bromtrifluormetan                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.46.90| --- Dibromtetrafluoretani                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.47.00| -- Alti derivati perhalogenati                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Halogenati numai cu fluor si clor:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.49.10| ---- Ai metanului, etanului sau propanului      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.49.20| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Halogenati numai cu fluor si brom:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.49.30| ---- Ai metanului, etanului sau propanului      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.49.40| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.49.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Derivati halogenati ai hidrocarburilor        |       |      |
|  |          | ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.51.00| -- 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexan               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.59.10| --- 1,2-Dibrom-4-(1,2-dibrometil) ciclohexan    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.59.30| --- Tetrabromciclooctani                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.59.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Derivati halogenati ai hidrocarburilor        |       |      |
|  |          | aromatice:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.61.00| -- Clorbenzen, orto-diclorbenzen si             | -     |  20  |
|  |          | para-diclorbenzen                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.62.00| -- Hexaclorbenzen si DDT (1,1,1-triclor-2,2-bis | -     |  20  |
|  |          | (para-clorfenil) etan)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.69.10| --- 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2903.69.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.04     | Derivati sulfonati, nitrati sau nitrozati ai    |       |      |
|  |          | hidrocarburilor, chiar halogenate:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2904.10.00| - Derivati continand numai grupe sulfonice,     | -     |  20  |
|  |          | sarurile lor si esterii lor etilici             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2904.20.00| - Derivati continand numai grupe nitro sau      | -     |  20  |
|  |          | nitrozo                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2904.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2904.90.20| -- Derivati sulfohalogenati                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2904.90.40| -- Triclornitrometan (cloropicrina)             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2904.90.85| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | II. ALCOOLI SI DERIVATII LOR HALOGENATI,        |       |      |
|  |          | SULFONATI, NITRATI SAU NITROZATI                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.05     | Alcooli aciclici si derivatii lor halogenati,   |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alcooli monohidroxilici saturati:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.11.00| -- Metanol (alcool metilic)                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.12.00| -- Propan-1-ol (alcool propilic) si propan-2-ol | -     |  ex  |
|  |          | (alcool izopropilic)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.13.00| -- Butan-1-ol (alcool n-butilic)                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.14   | -- Alti butanoli:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.14.10| --- 2-Metilpropan-2-ol (alcool tert-butilic)    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.14.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.15.00| -- Pentanol (alcool amilic) si izomerii lui     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.16   | -- Octanol (alcool octilic) si izomerii lui:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.16.10| --- 2-Etilhexan-1-ol                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.16.20| --- Octan-2-ol                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.16.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.17.00| -- Dodecan-1-ol (alcool lauric), hexadecan-1-ol | -     |  20  |
|  |          | (alcool cetilic) si octadecan-1-ol (alcool      |       |      |
|  |          | stearic)                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alcooli monohidroxilici nesaturati:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.22   | -- Alcooli terpenici aciclici:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.22.10| --- Geraniol, citronelol, linalool, rodinol si  | -     |  20  |
|  |          | nerol                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.22.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.29.10| --- Alcool alilic                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Dioli:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.31.00| -- Etilenglicol (etandiol)                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.32.00| -- Propilen glicol (propan-1,2-diol)            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.39.10| --- 2-Metilpentan-2,4-diol, (hexilenglicol)     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.39.20| --- Butan-1,3-diol                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.39.30| --- 2,4,7,9-Tetrametildec-5-ina-4,7-diol        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.39.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alti polialcooli:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.41.00| -- 2-Etil-2-(hidroximetil) propan-1,3-diol      | -     |  20  |
|  |          | (trimetilolpropan)                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.42.00| -- Pentaeritritol                               | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.43.00| -- Manitol                                      | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.44   | -- D-glucitol (sorbitol):                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In solutii apoase:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.44.11| ---- Continand D-manitol intr-o proportie de    | -     |  64  |
|  |          | maximum 2% din greutate, calculat in raport cu  |       |      |
|  |          | continutul de D-glucitol                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.44.19| ---- Altele                                     | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.44.91| ---- Continand D-manitol intr-o proportie de    | -     |  64  |
|  |          | maximum 2% din greutate, calculat in raport cu  |       |      |
|  |          | continutul de D-glucitol                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.44.99| ---- Altele                                     | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.45.00| -- Glicerina                                    | -     |  23.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.49.10| --- Trioli; tetraoli                            | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Esteri ai glicerinei cu compusi cu functie |       |      |
|  |          | acida de la pozitia 29.04:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.49.51| ----- Cu derivati sulfohalogenati               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.49.59| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.49.90| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau   |       |      |
|  |          | nitrozati ai alcoolilor aciclici:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.51.00| -- Etclorvinol (DCI)                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.59.10| --- De alcooli monohidroxilici                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De polialcooli:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.59.91| ---- 2,2-Bis(brommetil) propandiol              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2905.59.99| ---- Altele                                     | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.06     | Alcooli ciclici si derivatii lor halogenati,    |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2906.11.00| -- Mentol                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2906.12.00| -- Ciclohexanol, metilciclohexanoli si          | -     |  ex  |
|  |          | dimetilciclohexanoli                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2906.13   | -- Steroli si inozitoli:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2906.13.10| --- Steroli                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2906.13.90| --- Inozitoli                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2906.14.00| -- Terpineoli                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2906.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aromatici:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2906.21.00| -- Alcool benzilic                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2906.29.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | III. FENOLI SI FENOLI-ALCOOLI SI DERIVATII LOR  |       |      |
|  |          | HALOGENATI, SULFONATI, NITRATI SAU NITROZATI    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.07     | Fenoli; fenoli-alcooli:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Monofenoli:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.11.00| -- Fenol (hidroxibenzen) si sarurile lui        | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.12.00| -- Crezoli si sarurile lor                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.13.00| -- Octilfenol, nonilfenol si izomerii lor;      | -     |   8  |
|  |          | sarurile lor                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.14.00| -- Xilenoli si sarurile lor                     | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.15   | -- Naftoli si sarurile lor:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.15.10| --- 1-Naftol                                    | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.15.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.19.00| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Polifenoli; fenoli-alcooli:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.21.00| -- Rezorcinol si sarurile lui                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.22   | -- Hidrochinona si sarurile ei:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.22.10| --- Hidrochinona                                | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.22.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.23.00| -- 4,4-Izopropilidendifenol (bisfenol A,        | -     |   8  |
|  |          | difenilolpropan) si sarurile lui                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2907.29.00| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.08     | Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau     |       |      |
|  |          | nitrozati ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2908.10.00| - Derivati doar halogenati si sarurile lor      | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2908.20.00| - Derivati doar sulfonati, sarurile si esterii  | -     |   7  |
|  |          | lor                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2908.90.00| - Altele                                        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | IV. ETERI, PEROXIZI AI ALCOOLILOR, PEROXIZI AI  |       |      |
|  |          | ETERILOR, PEROXIZI AI CETONELOR, EPOXIZI CU TREI|       |      |
|  |          | ATOMI IN CICLU, ACETALI SI SEMIACETALI SI       |       |      |
|  |          | DERIVATII LOR HALOGENATI, SULFONATI, NITRATI SAU|       |      |
|  |          | NITROZATI                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.09     | Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli,             |       |      |
|  |          | eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor,   |       |      |
|  |          | peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu |       |      |
|  |          | compozitie chimica definita sau nu) si derivatii|       |      |
|  |          | lor halogenati, sulfonati, nitrati sau          |       |      |
|  |          | nitrozati:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Eteri aciclici si derivatii lor halogenati,   |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.11.00| -- Eter etilic (oxid de dietil)                 | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.19.00| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.20.00| - Eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici si | -     |  ex  |
|  |          | derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau|       |      |
|  |          | nitrozati                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.30   | - Eteri aromatici si derivatii lor halogenati,  |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.30.10| -- Difenil eter (oxid de difenil)               | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Derivati bromurati:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.30.31| --- Eter de pentabromdifenil;                   | -     |   8  |
|  |          | 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis (pentabromfenoxi)     |       |      |
|  |          | benzen                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.30.35| --- 1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoxi)etan, pentru    | -     |   8  |
|  |          | producerea acrilo-nitril-butadien-stiren (ABS)  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.30.38| --- Altele                                      | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.30.90| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Eteri-alcooli si derivatii lor halogenati,    |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.41.00| -- 2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol)            | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.42.00| -- Eteri monometilici de etilen glicol sau de   | -     |   8  |
|  |          | dietilen glicol                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.43.00| -- Eteri monobutilici de etilen glicol sau de   | -     |   8  |
|  |          | dietilen glicol                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.44.00| -- Alti eteri monoalchilici de etilen glicol sau| -     |   8  |
|  |          | de dietilen glicol                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.49   | -- Altele                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Aciclici:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.49.11| ---- 2-(2-cloretoxi) etanol                     | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.49.19| ---- Altele                                     | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.49.90| --- Ciclici                                     | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.50   | - Eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli si         |       |      |
|  |          | derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau|       |      |
|  |          | nitrozati:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.50.10| -- Guaiacol, sulfoguaiacolat de potasiu         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.50.90| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2909.60.00| - Peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, | -     |   8  |
|  |          | peroxizi ai cetonelor si derivatii lor          |       |      |
|  |          | halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.10     | Epoxizi, epoxi-alcooli, epoxi-fenoli si         |       |      |
|  |          | epoxi-eteri cu trei atomi in ciclu si derivatii |       |      |
|  |          | lor halogenati, sulfonati, nitrati sau          |       |      |
|  |          | nitrozati:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2910.10.00| - Oxiran (oxid de etilena)                      | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2910.20.00| - Metiloxiran (oxid de propilena)               | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2910.30.00| - 1-Clor-2,3-epoxipropan (epiclorhidrina)       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2910.90.00| - Altele                                        | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2911.00.00| Acetali si semiacetali, chiar continand alte    | -     |  20  |
|  |          | functii oxigenate, si derivatii lor halogenati, |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | V. COMPUSI CU FUNCTIE ALDEHIDA                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.12     | Aldehide, chiar continand alte functii          |       |      |
|  |          | oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor;     |       |      |
|  |          | paraformaldehida:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aldehide aciclice fara alte functii oxigenate:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.11.00| -- Metanal (formaldehida)                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.12.00| -- Etanal (acetaldehida)                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.13.00| -- Butanal (butiraldehida, izomer normal)       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.19.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aldehide ciclice fara alte functii oxigenate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.21.00| -- Benzaldehida (aldehida benzonica)            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.29.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.30.00| - Aldehide-alcooli                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aldehide-eteri, aldehide-fenoli si aldehide   |       |      |
|  |          | continand alte functii oxigenate:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.41.00| -- Vanilina (metilprotocatechualdehida sau      | -     |  ex  |
|  |          | 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.42.00| -- Etilvanilina (etil protocatechualdehida sau  | -     |  ex  |
|  |          | 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehida)                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.49.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.50.00| - Polimeri ciclici ai aldehidelor               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2912.60.00| - Paraformaldehida                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2913.00.00| Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau     | -     |  ex  |
|  |          | nitrozati ai produselor de la pozitia 29.12     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | VI. COMPUSI CU FUNCTIE CETONA SAU CU FUNCTIE    |       |      |
|  |          | CHINONICA                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.14     | Cetone si chinone, chiar continand alte functii |       |      |
|  |          | oxigenate, si derivatii lor halogenati,         |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cetone aciclice fara alte functii oxigenate:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.11.00| -- Acetona                                      | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.12.00| -- Butanona (metiletilcetona)                   | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.13.00| -- 4-Metilpentan-2-ona (metilizobutilcetona)    | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.19.10| --- 5-Metilhexan-2-ona                          | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.19.90| --- Altele                                      | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cetone ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice|       |      |
|  |          | fara alte functii oxigenate:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.21.00| -- Camfor                                       | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.22.00| -- Ciclohexanona si metilciclohexanone          | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.23.00| -- Ionone si metilionone                        | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.29.00| -- Altele                                       | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cetone aromatice fara alte functii oxigenate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.31.00| -- Fenilacetona (1-fenilpropan-2-ona)           | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.39.00| -- Altele                                       | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.40   | - Cetone-alcooli si cetone-aldehide: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.40.10| -- 4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona (diacetona     | -     |   6  |
|  |          | alcool)                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.40.90| -- Altele                                       | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.50.00| - Cetone-fenoli si cetone continand alte functii| -     |   6  |
|  |          | oxigenate                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Chinone:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.61.00| -- Antrachinona                                 | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.69.10| --- 1,4-naftochinona                            | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.69.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.70   | - Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau   |       |      |
|  |          | nitrozati:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.70.10| -- 4'-tert-butil-2',6'-dimetil-3',5'-           | -     |   6  |
|  |          | dinitroacetofenona (mosc cetona)                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2914.70.90| -- Altele                                       | -     |   6  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | VII. ACIZI CARBOXILICI, ANHIDRIDELE,            |       |      |
|  |          | HALOGENURILE, PEROXIZII SI PEROXIACIZII LOR;    |       |      |
|  |          | DERIVATII LOR HALOGENATI, SULFONATI, NITRATI    |       |      |
|  |          | SAU NITROZATI                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.15     | Acizi monocarboxilici aciclici saturati si      |       |      |
|  |          | anhidridele, halogenurile, peroxizii si         |       |      |
|  |          | peroxiacizii; derivatii lor halogenati,         |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acid formic, sarurile si esterii lui:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.11.00| -- Acid formic                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.12.00| -- Sarurile acidului formic                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.13.00| -- Esterii acidului formic                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acid acetic si sarurile lui; anhidrida        |       |      |
|  |          | acetica:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.21.00| -- Acid acetic                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.22.00| -- Acetat de sodiu                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.23.00| -- Acetati de cobalt                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.24.00| -- Anhidrida acetica                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.29.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Esteri ai acidului acetic:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.31.00| -- Acetat de etil                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.32.00| -- Acetat de vinil                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.33.00| -- Acetat de n-butil                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.34.00| -- Acetat de izobutil                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.35.00| -- Acetat de 2-etoxietil                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.39.10| --- Acetat de propil si acetat de izopropil     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.39.30| --- Acetat de metil, acetat de pentil (amil     | -     |  20  |
|  |          | acetat), acetat de izopentil (izoamil acetat),  |       |      |
|  |          | acetati de glicerina                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.39.50| --- Acetat de p-tolil, acetati de fenilpropil,  | -     |  20  |
|  |          | acetat de benzil, acetat de rodinil, acetat de  |       |      |
|  |          | santalil si acetati de feniletan-1,2-diol       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.39.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.40.00| - Acizi mono-, di- sau tricloracetici, sarurile | -     |  20  |
|  |          | si esterii lor                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.50.00| - Acid propionic, sarurile si esterii lui       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.60   | - Acizi butanoici, acizi pentanoici, sarurile si|       |      |
|  |          | esterii lor:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Acizi butanoici, sarurile si esterii lor:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.60.11| --- 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilen           | -     |  20  |
|  |          | diisobutirat                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.60.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.60.90| -- Acizi pentanoici, sarurile si esterii lor    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.70   | - Acid palmitic, acid stearic, sarurile si      |       |      |
|  |          | esterii lor:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.70.15| -- Acid palmitic                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.70.20| -- Sarurile si esterii acidului palmitic        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.70.25| -- Acid stearic                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.70.30| -- Sarurile acidului stearic                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.70.80| -- Esterii acidului stearic                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.90.10| -- Acid lauric                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.90.20| -- Clorformiati                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2915.90.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.16     | Acizi monocarboxilici aciclici nesaturati si    |       |      |
|  |          | acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele,     |       |      |
|  |          | halogenurile, peroxizii si peroxiacizii lor;    |       |      |
|  |          | derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati    |       |      |
|  |          | sau nitrozati:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acizi monocarboxilici aciclici nesaturati,    |       |      |
|  |          | anhidridele, halogenurile, peroxizii,           |       |      |
|  |          | peroxiacizii si derivatii lor:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.11   | -- Acid acrilic si sarurile lui: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.11.10| --- Acid acrilic                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.11.90| --- Sarurile acidului acrilic                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.12   | -- Esteri ai acidului acrilic:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.12.10| --- Acrilat de metil                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.12.20| --- Acrilat de etil                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.12.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.13.00| -- Acid metacrilic si sarurile lui              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.14   | -- Esterii acidului metacrilic:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.14.10| --- Metacrilat de metil                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.14.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.15.00| -- Acizi oleic, linoleic sau linolenic, sarurile| -     |  ex  |
|  |          | si esterii lor                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.19.10| --- Acizi undecenoici, sarurile si esterii lor  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.19.30| --- Acid hexa-2,4-dienoic (acid sorbic)         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.19.40| --- Acid crotonic                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.19.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.20.00| - Acizi monocarboxilici ciclanici, ciclenici    | -     |  20  |
|  |          | sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile,  |       |      |
|  |          | peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acizi monocarboxilici aromatici, anhidridele, |       |      |
|  |          | halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si        |       |      |
|  |          | derivatii lor:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.31.00| -- Acid benzoic, sarurile si esterii lui        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.32   | -- Peroxid de benzoil si clorura de benzoil:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.32.10| --- Peroxid de benzoil                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.32.90| --- Clorura de benzoil                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.34.00| -- Acid fenilacetic si sarurile sale            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.35.00| -- Esteri ai acidului fenilacetic               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2916.39.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.17     | Acizi policarboxilici, anhidridele,             |       |      |
|  |          | halogenurile, peroxizii si peroxiacizii lor;    |       |      |
|  |          | derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau|       |      |
|  |          | nitrozati:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acizi policarboxilici aciclici, anhidridele,  |       |      |
|  |          | halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si        |       |      |
|  |          | derivatii lor:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.11.00| -- Acid oxalic, sarurile si esterii lui         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.12   | -- Acid adipic, sarurile si esterii lui:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.12.10| --- Acid adipic si sarurile lui                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.12.90| --- Esterii acidului adipic                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.13   | -- Acid azelaic, acid sebacic, sarurile si      |       |      |
|  |          | esterii lor:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.13.10| --- Acid sebacic                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.13.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.14.00| -- Anhidrida maleica                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.19.10| --- Acid malonic, sarurile si esterii sai       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.19.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.20.00| - Acizi policarboxilici ciclanici, ciclenici    | -     |  20  |
|  |          | sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile,  |       |      |
|  |          | peroxizii, peroxiacizii si derivatii lor        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acizi policarboxilici aromatici, anhidridele, |       |      |
|  |          | halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si        |       |      |
|  |          | derivatii lor:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.31.00| -- Ortoftalati de dibutil                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.32.00| -- Ortoftalati de dioctil                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.33.00| -- Ortoftalati de dinonil sau de didecil        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.34.00| -- Alti esteri ai acidului ortoftalic           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.35.00| -- Anhidrida ftalica                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.36.00| -- Acid tereftalic si sarurile lui              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.37.00| -- Tereftalat de dimetil                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Derivati bromurati:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.39.11| ---- Ester sau anhidrida ale acidului           | -     |  20  |
|  |          | tetrabromftalic                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.39.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.39.30| ---- Acid benzen-1,2,4-tricarboxilic            | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.39.40| ---- Isoftaloil diclorura continand in greutate | -     |  ex  |
|  |          | maximum 0,8% tereftaloil diclorura              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.39.50| ---- Acid naftalen-1,4,5,8-tetracarboxilic      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.39.60| ---- Anhididra tetraclorftalica                 | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.39.70| ---- 3,5-bis (metoxicarbonil) benzensulfonat    | -     |  ex  |
|  |          | de sodiu                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2917.39.80| ---- Altele                                     | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.18     | Acizi carboxilici continand functii oxigenate   |       |      |
|  |          | suplimentare si anhidridele, halogenurile,      |       |      |
|  |          | peroxizii si peroxiacizii lor; derivatii lor    |       |      |
|  |          | halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acizi carboxilici cu functie alcool dar fara  |       |      |
|  |          | alta functie oxigenata, anhidridele,            |       |      |
|  |          | halogenurile, peroxizii, peroxiacizii lor si    |       |      |
|  |          | derivatii lor:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.11.00| -- Acid lactic, sarurile si esterii lui         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.12.00| -- Acid tartric                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.13.00| -- Sarurile si esterii acidului tartric         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.14.00| -- Acid citric                                  | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.15.00| -- Sarurile si esterii acidului citric          | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.16.00| -- Acid gluconic, sarurile si esterii lui       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.19.30| --- Acid colic, acid 3-alfa 12-alfa-dihidroxi-  | -     |  20  |
|  |          | 5-beta-colan-24-oic (acid dezoxicolic),         |       |      |
|  |          | sarurile si esterii lor                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.19.40| --- Acid 2,2-bis (hidroximetil) propionic       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.19.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acizi carboxilici cu functie fenolica dar     |       |      |
|  |          | fara alte functii oxigenate, anhidridele,       |       |      |
|  |          | halogenurile, peroxizii, peroxiacizii si        |       |      |
|  |          | derivatii lor:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.21.00| -- Acid salicilic si sarurile lui               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.22.00| -- Acid O-acetilsalicilic, sarurile si esterii  | -     |  20  |
|  |          | lui                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.23   | -- Alti esteri ai acidului salicilic si sarurile|       |      |
|  |          | lor:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.23.10| --- Salicilat de metil si salicilat de fenil    | -     |  20  |
|  |          | (salol)                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.23.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.29.10| --- Acizi sulfosalicilici, acizi                | -     |  20  |
|  |          | hidroxinaftoici, sarurile si esterii lor        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.29.30| --- Acid 4-hidroxibenzoic, sarurile si esterii  | -     |  20  |
|  |          | lui                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.29.50| --- Acid galic (3,4,5-trihidroxibenzoic),       | -     |  20  |
|  |          | sarurile si esterii lui                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.30.00| - Acizi carboxilici cu functie aldehida sau     | -     |  ex  |
|  |          | cetona, dar fara alte functii oxigenate,        |       |      |
|  |          | anhidridele, halogenurile, peroxizii,           |       |      |
|  |          | peroxiacizii si derivatii lor                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.90.10| -- Acid 2,6-dimetoxibenzoic                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.90.20| -- Dicamba (ISO)                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.90.30| -- Fenoxiacetat de sodiu                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2918.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | VIII. ESTERII ACIZILOR ANORGANICI AI            |       |      |
|  |          | NEMETALELOR SI SARURILE LOR, DERIVATII LOR      |       |      |
|  |          | HALOGENATI, SULFONATI, NITRATI SAU NITROZATI    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2919.00   | Esteri fosforici si sarurile lor, inclusiv      |       |      |
|  |          | lactofosfati; derivatii lor halogenati,         |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2919.00.10| - Fosfati de tributil, fosfat de trifenil,      | -     |  20  |
|  |          | fosfati de tritolil, fosfati de trixilil si     |       |      |
|  |          | fosfat de tris (2-cloretil)                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2919.00.90| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.20     | Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor   |       |      |
|  |          | (cu exceptia esterilor acizilor halogenhidrici) |       |      |
|  |          | si sarurile lor; derivatii lor halogenati,      |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2920.10.00| - Esterii tiofosforici (fosfortioatii) si       | -     |  20  |
|  |          | sarurile lor; derivatii lor halogenati,         |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2920.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2920.90.10| -- Esteri sulfurici si esteri carbonici;        | -     |  20  |
|  |          | sarurile lor si derivatii lor halogenati,       |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2920.90.20| -- Fosfonat de dimetil (fosfit de dimetil)      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2920.90.30| -- Fosfit de trimetil (trimetoxifosfina)        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2920.90.40| -- Fosfit de trietil                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2920.90.50| -- Fosfonat de dietil (fosfit acid de dietil)   | -     |  20  |
|  |          | (fosfit de dietil)                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2920.90.85| -- Alte produse                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | IX. COMPUSI CU FUNCTII AZOTATE                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.21     | Compusi cu functie aminica:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Monoamine aciclice si derivatii lor; sarurile |       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.11   | -- Mono-, di- sau trimetilamina si sarurile lor:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.11.10| --- Mono-, di-, sau trimetilamina               |kg met.|  20  |
|  |          |                                                 |am     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.11.90| --- Saruri                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.12.00| -- Dietilamina si sarurile ei                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.19.10| --- Trietilamina si sarurile ei                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.19.30| --- Isopropilamina si sarurile ei               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.19.40| --- 1,1,3,3-tetrametilbutilamina                | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.19.80| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Poliamine aciclice si derivatii lor; sarurile |       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.21.00| -- Etilendiamina si sarurile ei                 | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.22.00| -- Hexametilendiamina si sarurile ei            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.29.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.30   | - Monoamine si poliamine ciclanice, ciclenice   |       |      |
|  |          | sau cicloterpenice, si derivatii lor; sarurile  |       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.30.10| -- Ciclohexilamina si ciclohexildimetilamina,   | -     |  20  |
|  |          | sarurile lor                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.30.91| -- Ciclohex-1,3-ilendiamina                     | -     |  20  |
|  |          | (1,3-diaminociclohexan)                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.30.99| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Monoamine aromatice si derivatii lor; sarurile|       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.41.00| -- Anilina si sarurile ei                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.42   | -- Derivati ai anilinei si sarurile acestor     |       |      |
|  |          | produse:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.42.10| --- Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau | -     |  20  |
|  |          | nitrozati si sarurile lor                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.42.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.43.00| -- Toluidine si derivatii lor; sarurile acestor | -     |  20  |
|  |          | produse                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.44.00| -- Difenilamina si derivatii ei; sarurile       | -     |  20  |
|  |          | acestor produse                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.45.00| -- 1-Naftilamina (alfa-naftilamina),            | -     |  20  |
|  |          | 2-naftilamina (beta-naftilamina) si derivatii   |       |      |
|  |          | lor; sarurile acestor produse                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.46.00| -- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI),        | -     |  20  |
|  |          | dexamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI),      |       |      |
|  |          | fencamfamina (DCI), lefetamina (DCI),           |       |      |
|  |          | levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) si         |       |      |
|  |          | fentermina (DCI); sarurile lor                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.49.10| --- Xilidine si derivatii lor; sarurile lor     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.49.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Poliamine aromatice si derivatii lor; sarurile|       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.51   | -- orto-, meta-, para-Fenilendiamina,           |       |      |
|  |          | diaminotolueni si derivatii lor; sarurile       |       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- orto-, meta-, para-Fenilendiamina,          |       |      |
|  |          | diaminotoluen si derivatii lor halogenati,      |       |      |
|  |          | sulfonati, nitrati sau nitrozati; sarurile      |       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.51.11| ---- meta-Fenilendiamina, de o puritate de      | -     |  ex  |
|  |          | minimum 99% in greutate si continand:           |       |      |
|  |          |    - maximum 1% in greutate apa, maximum 200    |       |      |
|  |          |      mg/kg orto-fenilendiamina                  |       |      |
|  |          |      si                                         |       |      |
|  |          |    - maximum 450 mg/kg para-fenilendiamina      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.51.19| ---- Altele                                     | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.51.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.59.10| --- meta-Fenilenbis (metilamina)                | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.59.20| --- 2,2'-diclor-4,4'-metilendianilina           | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.59.30| --- 4,4'-bi-orto-toluidina                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.59.40| --- 1,8-naftilendiamina                         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2921.59.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.22     | Amino compusi cu functii oxigenate:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Amino-alcooli, altii decat cei continand mai  |       |      |
|  |          | mult de un tip de functie oxigenata, eterii si  |       |      |
|  |          | esterii lor; sarurile lor:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.11.00| -- Monoetanolamina si sarurile ei               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.12.00| -- Dietanolamina si sarurile ei                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.13   | -- Trietanolamina si sarurile ei:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.13.10| --- Trietanolamina                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.13.90| --- Sarurile trietanolaminei                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.14.00| -- Dextropropoxifen (DCI) si sarurile lui       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.19.10| --- N-etildietanolamina                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.19.20| --- 2,2'-Metiliminodietanol                     | -     |  20  |
|  |          | (N-metildietanolamina)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.19.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Amino-naftoli si alti amino-fenoli, altii     |       |      |
|  |          | decat cei continand mai mult de un tip de       |       |      |
|  |          | functie oxigenata, eterii si esterii lor;       |       |      |
|  |          | sarurile lor:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.21.00| -- Acizi aminonaftolsulfonici si sarurile lor   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.22.00| -- Anisidine, dianisidine, fenetidine si        | -     |  20  |
|  |          | sarurile lor                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.29.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Amino-aldehide, amino-cetone si amino-chinone,|       |      |
|  |          | altele decat cele cu functii oxigenate diferite;|       |      |
|  |          | sarurile lor                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.31.00| -- Amfepramona (DCI), metadona (DCI) si         | -     |  20  |
|  |          | normetadona (DCI); sarurile lor                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.39.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Amino-acizi, altii decat cei continand mai    |       |      |
|  |          | mult de un tip de functie oxigenata, si esterii |       |      |
|  |          | lor; sarurile lor:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.41.00| -- Lizina si esterii ei; sarurile lor           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.42.00| -- Acid glutamic si sarurile lui                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.43.00| -- Acid antranilic si sarurile lui              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.44.00| -- Tilidina (DCI) si sarurile ei                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.49.10| --- Glicina                                     | -     |  20  | |__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.49.20| --- beta-Alanina                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.49.95| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2922.50.00| - Amino-alcooli-fenoli; amino-acizi-fenoli si   | -     |  20  |
|  |          | alti amino-compusi cu functii oxigenate         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.23     | Saruri si hidroxizi de amoniu cuaternari;       |       |      |
|  |          | lecitine si alte fosfoaminolipide, cu compozitie|       |      |
|  |          | chimica definita sau nu:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2923.10.00| - Colina si sarurile acesteia                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2923.20.00| - Lecitine si alte fosfoaminolipide             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2923.90.00| - Altele                                        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.24     | Compusi cu functie carboxiamida; compusi cu     |       |      |
|  |          | functie amida ai acidului carbonic:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Amide (inclusiv carbamatii) aciclice si       |       |      |
|  |          | derivatii lor; sarurile acestor produse:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.11.00| -- Meprobamat (DCI)                             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.19.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Amide (inclusiv carbamatii ciclice) si        |       |      |
|  |          | derivatii lor, sarurile acestor produse:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.21   | -- Ureine si derivatii lor; sarurile acestor    |       |      |
|  |          | produse:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.21.10| --- Izoproturon (ISO)                           | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.21.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.23.00| -- Acid 2-acetamidobenzoic                      | -     |  20  |
|  |          | (acid N-acetliantranilic) si sarurile lui       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.24.00| -- Etinamat (DCI)                               | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.29   | -- Altele                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.29.10| --- Lidocaina (DCI)                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.29.30| --- Paracetamol (DCI)                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2924.29.95| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.25     | Compusi cu functie carboximida (inclusiv        |       |      |
|  |          | zaharina si sarurile ei) si compusi cu functie  |       |      |
|  |          | imina:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Imide si derivatii lor; sarurile acestor      |       |      |
|  |          | produse:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2925.11.00| -- Zaharina si sarurile ei                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2925.12.00| -- Glutetimida (DCI)                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2925.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2925.19.10| --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-                        | -     |  20  |
|  |          | Octabrom-N,N'-etilen-diftalimida                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2925.19.30| --- N,N'-etilenbis(4,5-dibromhexahidro-3,6-     | -     |  20  |
|  |          | metanftalmida)                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2925.19.95| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2925.20.00| - Imine si derivatii lor; sarurile acestor      | -     |  ex  |
|  |          | produse                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.26     | Compusi cu functie nitril:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2926.10.00| - Acrilonitril                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2926.20.00| - 1-Cianoguanidina (diciandiamida)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2926.30.00| - Fenproporex (DCI) si sarurile lui; metadona   | -     |  20  |
|  |          | (DCI) intermediar (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-  |       |      |
|  |          | difenilbutan)                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2926.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2926.90.20| -- Izoftalonitril                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2926.90.95| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2927.00.00| Compusi diazoici, azoici sau azoxici            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2928.00   | Derivati organici ai hidrazinei sau ai          |       |      |
|  |          | hidroxilaminei:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2928.00.10| - N,N-bis(2-metoxietil)hidroxilamina            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2928.00.90| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.29     | Compusi cu alte functii azotate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2929.10   | - Izocianati:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2929.10.10| -- Diizocianati de metilfenilen (diizocianati   | -     |  20  |
|  |          | de toluen)                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2929.10.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2929.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | X. COMPUSI ORGANO-ANORGANICI, COMPUSI           |       |      |
|  |          | HETEROCICLICI, ACIZI NUCLEICI SI SARURILE LOR,  |       |      |
|  |          | SULFONAMIDE                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.30     | Tiocompusi organici:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.10.00| - Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.20.00| - Tiocarbamati si ditiocarbamati                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.30.00| - Mono-, di- sau tetrasulfuri de tiouram        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.40   | - Metionina:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.40.10| -- Metionina (DCI)                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.40.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.90   | - Altele:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.90.12| -- Cisteina                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.90.14| -- Cistina                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.90.16| -- Derivati de cisteina si de cistina           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.90.20| -- Tiodiglicol (DCI) (2,2'-tiodietanol)         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.90.30| -- Acid DL 2-hidroxi-4-(metiltio) butiric       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.90.40| -- 2,2'-tiodietil-bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-   | -     |  20  |
|  |          | hidroxifenil)propionat]                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.90.50| -- Amestec de izomeri ai 4-metil-2,6-bis        | -     |  20  |
|  |          | (metiltio)-meta-fenilendiaminei si              |       |      |
|  |          | 2-metil-4,6-bis(metiltio)-meta-fenilendiaminei  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2930.90.70| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2931.00   | Alti compusi organo-anorganici:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2931.00.10| - Metilfosfonat de dimetil                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2931.00.20| - Difluorura de metilfosfonoil (difluorura      | -     |  20  |
|  |          | metilfosfonica)                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2931.00.30| - Diclorura de metilfosfonoil (diclorura        | -     |  20  |
|  |          | metilfosfonica)                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2931.00.95| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.32     | Compusi heterociclici care contin ca            |       |      |
|  |          | hetero-atom(i) numai oxigen:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Compusi continand in molecula un ciclu furan  |       |      |
|  |          | necondensat (hidrogenat sau nu): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.11.00| -- Tetrahidrofuran                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.12.00| -- 2-Furaldehida (furfuraldehida, furfural)     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.13.00| -- Alcool furfurilic si alcool                  | -     |  20  |
|  |          | tetrahidrofurfurilic                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Lactone:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.21.00| -- Cumarina, metilcumarine si etilcumarine      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.29   | -- Alte lactone:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.29.10| --- Fenolftaleina                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.29.20| --- Acid 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-           | -     |  20  |
|  |          | metoxicarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-           |       |      |
|  |          | benzo[de]izocromen-1-il]-6-octadeciloxi-2-      |       |      |
|  |          | naftoic                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.29.30| --- 3'-clor-6'-ciclohexilaminospiro             | -     |  20  |
|  |          | [isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-ona           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.29.40| --- 6'-(N-etil-p-toluidino)-2'-metilspiro       | -     |  20  |
|  |          | [izobenzofuran-1(3H), 9'-xanten]-3-ona          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.29.50| --- 6-Docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-     |       |  20  |
|  |          | 3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,                  |       |      |
|  |          | 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-carboxilat|       |      |
|  |          | de metil                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.29.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.91.00| -- Izosafrol                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.92.00| -- 1-(1,3-Benzodioxal-5-il)propan-2-ona         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.93.00| -- Piperonal                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.94.00| -- Safrol                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.95.00| -- Tetrahidroxocanabinoli (toti izomerii)       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.99.10| --- Benzofuran (cumarona)                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.99.50| --- Epoxizi cu patru atomi in ciclu             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.99.70| --- Alti acetali ciclici si semiacetali interni | -     |  20  |
|  |          | chiar continand alte functii oxigenate si       |       |      |
|  |          | derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau|       |      |
|  |          | nitrozati                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2932.99.95| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.33     | Compusi hetrociclici cu heteroatom(i) de azot in|       |      |
|  |          | exclusivitate:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Compusi a caror structura contine un ciclu    |       |      |
|  |          | pirazol necondensat (hidrogenat sau nu):        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.11   | -- Fenazona (antipirina) si derivatii ei:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.11.10| --- Propifenazona (DCI)                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.11.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.19.10| --- Fenilbutazona (DCI)                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.19.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Compusi a caror structura contine un ciclu    |       |      |
|  |          | imidazol necondensat (hidrogenat sau nu):       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.21.00| -- Hidantoina si derivatii ei                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.29.10| --- Clorhidrat de nafazolina (DCIM) si nitrat de| -     |  20  |
|  |          | nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); clorhidrat|       |      |
|  |          | de tolazolina (DCIM)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Compusi a caror structura contine un ciclu    |       |      |
|  |          | piridina necondensat (hidrogenat sau nu):       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.31.00| -- Piridina si sarurile ei                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.32.00| -- Piperidina si sarurile ei                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.33.00| -- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI),         | -     |  20  |
|  |          | benzitramida (DCI), bromazepam (DCI),           |       |      |
|  |          | cetobemidona (DCI), difenoxina (DCI),           |       |      |
|  |          | difenoxilat (DCI), dipipanona (DCI), fentanil   |       |      |
|  |          | (DCI), metilfenidat (DCI), pentazocina (DCI),   |       |      |
|  |          | petidina (DCI), petidina (DCI) intermediar A,   |       |      |
|  |          | fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI),   |       |      |
|  |          | pipradrol (DCI), piritramida (DCI), propiram    |       |      |
|  |          | (DCI) si trimeperidina (DCI); sarurile lor      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39.10| --- Iproniazida (DCI); clorhidrat de            | -     |  20  |
|  |          | cetobemidona (DCIM); bromura de piridostigmina  |       |      |
|  |          | (DCI)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39.20| --- 2,3,5,6-Tetraclorpiridina                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39.25| --- Acid 3,6-diclorpiridin-2-carboxilic         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39.35| --- 3,6-Diclorpiridin-2-carboxilat de           | -     |  20  |
|  |          | 2-hidroxietilamoniu                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39.40| --- 2-Butoxietil(3,5,6-triclor-2-piridiloxi)    | -     |  20  |
|  |          | acetat                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39.45| --- 3,5-Diclor-2,4,6-trifluorpiridina           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39.50| --- Ester metilic de fluoroxipir (ISO)          | -     |  20  | |__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39.55| --- 4-Metilpiridina                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.39.99| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Compusi a caror structura contine un ciclu    |       |      |
|  |          | chinoleina sau izochinoleina (hidrogenate sau   |       |      |
|  |          | nu), fara alte condensari:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.41.00| -- Levorfanol (DCI) si sarurile lui             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.49   | -- Altele                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.49.10| --- Derivati halogenati ai chinoleinei;         | -     |  20  |
|  |          | derivati ai acizilor chinolein-carboxilici      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.49.30| --- Dextrometorfan (DCI) si sarurile lui        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.49.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Compusi a caror structura contine un ciclu    |       |      |
|  |          | pirimidina (hidrogenata sau nu) sau piperazina: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.52.00| -- Maloniluree (acid barbituic) si sarurile ei  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.53   | -- Alobarbital (DCI), amobarbital (DCI),        |       |      |
|  |          | barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, |       |      |
|  |          | ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI),   |       |      |
|  |          | pentobarbital (DCI), fenobarbital (DCI),        |       |      |
|  |          | secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) si    |       |      |
|  |          | vinilbital (DCI); sarurile lor:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.53.10| --- Fenobarbital (DCI) si sarurile lui          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.53.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.54.00| -- Alte derivate de maloniluree (acid           | -     |  20  |
|  |          | barbituric), sarurile lor                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.55.00| -- Loprazolam (DCI), meclocualona (DCI),        | -     |  20  |
|  |          | metacualona (DCI) si zipeprol; sarurile lor     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.59   | -- Altele                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.59.10| --- Diazinon (ISO)                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.59.20| --- 1,4-Diazabiciclo                            | -     |  20  |
|  |          | [2.2.2]octan(trietilendiamina)                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.59.95| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Compusi a caror structura contine un ciclu    |       |      |
|  |          | triazina necondensat (hidrogenat sau nu):       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.61.00| -- Melamina                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.69.10| --- Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina   | -     |  20  |
|  |          | (ISO); hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina  |       |      |
|  |          | (hexogen, trimetilentrinitramina)               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.69.20| --- Metenamina (DCI) (hexametilentetramine)     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.69.30| --- 2,6-Di-tert-butil-4-[4,6-bis (octiltio)-    | -     |  20  |
|  |          | 1,3,5-triazin-2-il-amino]fenol                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.69.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Lactame:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.71.00| -- 6-Hexanlactama (epsilon-caprolactama)        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.72.00| -- Clobazam (DCI) si metiprilona (DCI)          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.79.00| -- Alte lactame                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.91   | -- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI),           |       |      |
|  |          | clordiazepoxid (DCI), clonazepam (DCI),         |       |      |
|  |          | clorazepat, delorazepam (DCI), diazepam (DCI),  |       |      |
|  |          | estazolam (DCI), fludiazepam (DCI),             |       |      |
|  |          | flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam|       |      |
|  |          | (DCI), loflazepat de etil (DCI), lorazepam      |       |      |
|  |          | (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI),      |       |      |
|  |          | medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam   |       |      |
|  |          | (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI),      |       |      |
|  |          | oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI),|       |      |
|  |          | pirovalerona (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam |       |      |
|  |          | (DCI) si triazolam (DCI); sarurile lor:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.91.10| --- Clordiazepoxid (DCI)                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.91.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.99.10| --- Benzimidazol-2-tiol (mercaptobenzimidazol)  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.99.20| --- Indol; 3-metilindol (scatol),               | -     |  20  |
|  |          | 6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenzo[c,e]azepina       |       |      |
|  |          | (azapetina); fenindamina (DCI) si sarurile lor; |       |      |
|  |          | clorhidrat de imipramina (DCIM)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.99.30| --- Monoazepine                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.99.40| --- Diazepine                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.99.50| --- 2,4-Di-tert-butil-6-                        | -     |  20  |
|  |          | (5-clorbenzotriazol-2-il)fenol                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2933.99.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.34     | Acizi nucleici si sarurile lor, cu compozitie   |       |      |
|  |          | chimica definita sau nu; alti compusi           |       |      |
|  |          | heterociclici:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.10.00| - Compusi a caror structura contine un ciclu    | -     |  20  |
|  |          | tiazol (hidrogenat sau nu) necondensat          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.20   | - Compusi a caror structura contine cicluri     |       |      |
|  |          | benzotiazol (hidrozenate sau nu), fara alte     |       |      |
|  |          | condensari:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.20.20| -- Disulfura de di(benzotiazol-2-il),           | -     |  20  |
|  |          | benzotiazol-2-tiol(mercaptobenzotiazol) si      |       |      |
|  |          | sarurile lui                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.20.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.30   | - Compusi a caror structura contine cicluri     |       |      |
|  |          | fenotiazina (hidrogenate sau nu), fara alte     |       |      |
|  |          | condensari:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.30.10| -- Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) si   | -     |  20  |
|  |          | sarurile ei                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.30.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.91.00| -- Aminorex (DCI), brotizolan (DCI),            | -     |  20  |
|  |          | clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI),            |       |      |
|  |          | dextromoramida (DCI), haloxazolam (DCI),        |       |      |
|  |          | ketazolam (DCI), mesocarb (DCI), oxazolam (DCI),|       |      |
|  |          | pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI),           |       |      |
|  |          | fenmetrazina (DCI) si sufentanil (DCI);         |       |      |
|  |          | sarurile lor                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.99.10| --- Clorprotixen (DCI), tenalidina (DCI),       | -     |  20  |
|  |          | tartratii si maleatii ei                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.99.20| --- Furazolidon (DCI)                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.99.30| --- Acid 7-aminocefalosporanic                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.99.40| --- Saruri si esteri ai acidului (6R, 7R)-3-    | -     |  20  |
|  |          | acetoximetil-7-[(R)-2-formiloxi-2-              |       |      |
|  |          | fenilacetamido]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo        |       |      |
|  |          |[4.2.0]oct-2-ena-2-carboxilic                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.99.50| --- Bromura de 1-[2-(1,3-dioxan-2-il)etil]-2-   | -     |  20  |
|  |          | metilpiridina                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2934.99.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2935.00   | Sulfonamide:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2935.00.10| - 3-{1-[7-(hexadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-  | -     |  20  |
|  |          | il]-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]       |       |      |
|  |          | -N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamida             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2935.00.20| - Metosulam (ISO)                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2935.00.90| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | XI. PROVITAMINE, VITAMINE SI HORMONI            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.36     | Provitamine si vitamine, naturale sau obtinute  |       |      |
|  |          | prin sinteza (inclusiv concentratele naturale), |       |      |
|  |          | precum si derivatii lor utilizati in principal  |       |      |
|  |          | ca vitamine, amestecati sau nu intre ei, chiar  |       |      |
|  |          | in diferite solutii:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.10.00| - Provitamine, neamestecate                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Vitamine si derivatii lor, neamestecate:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.21.00| -- Vitamina A si derivatii ei                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.22.00| -- Vitamina B1 si derivatii ei                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.23.00| -- Vitamina B2 si derivatii ei                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.24.00| -- Acidul D- sau DL-pantotenic (vitamina B3     | -     |  20  |
|  |          | sau vitamina B5) si derivatii lor               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.25.00| -- Vitamina B6 si derivatii ei                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.26.00| -- Vitamina B12 si derivatii ei                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.27.00| -- Vitamina C si derivatii ei                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.28.00| -- Vitamina E si derivatii ei                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.29   | -- Alte vitamine si derivatii lor:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.29.10| --- Vitamina B9 si derivatii ei                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.29.30| --- Vitamina H si derivatii ei                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.29.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.90   | - Altele, inclusiv concentrate naturale:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Concentrate naturale de vitamine: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.90.11| --- Concentrate naturale de vitamine A plus D   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.90.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2936.90.90| -- Amestecuri de vitamine, chiar in solutie     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.37     | Hormoni, prostaglandine, tromboxani si          |       |      |
|  |          | leucotriene, naturali sau reprodusi prin        |       |      |
|  |          | sinteza; derivatii si analogii structurali ai   |       |      |
|  |          | lor, inclusiv polipeptidele cu catena           |       |      |
|  |          | modificata, utilizati in principal ca hormoni:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Hormoni polipeptidici, hormoni proteici si    |       |      |
|  |          | hormoni glicoproteici, derivatii si analogii    |       |      |
|  |          | structurali ai lor                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.11.00| -- Somatotropina, derivatii si analogii         | g     |  20  |
|  |          | structurali ai ei                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.12.00| -- Insulina si sarurile ei                      | g     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.19.00| -- Altele                                       | g     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Hormoni steroizi, derivatii si analogii       |       |      |
|  |          | structurali ai lor                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.21.00| -- Cortizon, hidrocortizon, prednison           | g     |  ex  |
|  |          | (dehidrocortizon) si prednisolon                |       |      |
|  |          | (dehidrohidrocortizon)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.22.00| -- Derivati halogenati ai hormonilor            | g     |  20  |
|  |          | corticosteroizi                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.23.00| -- Estrogeni si progestogeni                    | g     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.29.00| -- Altele                                       | g     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Hormoni ai catecolaminei, derivatii si        |       |      |
|  |          | analogii structurali ai lor:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.31.00| -- Epinefrina                                   | g     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.39.00| -- Altele                                       | g     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.40.00| - Derivati ai amino-acizilor                    | g     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.50.00| - Prostaglandine, tromboxani si leucotriene,    | g     |  ex  |
|  |          | derivatii si analogii structurali ai lor        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2937.90.00| - Altele                                        | g     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | XII. GLICOZIDE SI ALCALOIZI VEGETALI, NATURALI  |       |      |
|  |          | SAU REPRODUSI PRIN SINTEZA, SARURILE LOR,       |       |      |
|  |          | ETERII, ESTERII LOR SI ALTI DERIVATI            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.38     | Glicozide, naturale sau reproduse prin sinteza, |       |      |
|  |          | sarurile, eterii, esterii lor si alti derivati: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2938.10.00| - Rutozida (rutina) si derivatii ei             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2938.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2938.90.10| -- Glicozidele digitalelor                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2938.90.30| -- Acid glicirizic si glicirizati               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2938.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.39     | Alcaloizi vegetali, naturali sau reprodusi prin |       |      |
|  |          | sinteza, sarurile, eterii, esterii lor si alti  |       |      |
|  |          | derivati:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alcalozii opiului si derivatii lor, sarurile  |       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.11.00| -- Concentrat din tulpini de mac; buprenorfina  | -     |  ex  |
|  |          | (DCI), codeina, dehidrocodeina (DCI),           |       |      |
|  |          | etilmorfina, etorfina (DCI), heroina,           |       |      |
|  |          | hidrocodona (DCI), hidromorfona (DCI), morfina, |       |      |
|  |          | nicomorfina (DCI), oxicodona (DCI), oximorfona  |       |      |
|  |          | (DCI), folcodina (DCI), tebacona (DCI) si       |       |      |
|  |          | tebaina; sarurile acestor produse               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.19.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alcaloizii arborelui de chinina si derivatii  |       |      |
|  |          | lor; sarurile acestor produse:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.21   | -- Chinina si sarurile ei                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.21.10| --- Chinina si sulfat de chinina                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.21.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.29.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.30.00| - Cafeina si sarurile ei                        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Efedrinele si sarurile lor:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.41.00| -- Efedrina si sarurile ei                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.42.00| -- Pseudoefedrina (DCI) si sarurile ei          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.43.00| -- Catina (DCI) si sarurile ei                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.49.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Teofilina si aminofilina                      |       |      |
|  |          | (teofilin-etilendiamina) si derivatii lor;      |       |      |
|  |          | sarurile acestor produse                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.51.00| -- Fenetilina (DCI) si sarurile ei              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.59.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alcaloizii cornului de secara si derivatii    |       |      |
|  |          | lor; sarurile acestor produse:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.61.00| -- Ergometrina (DCI) si sarurile ei             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.62.00| -- Ergotamina (DCI) si sarurile ei              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.63.00| -- Acidul lisergic si sarurile lui              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.69.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.70.00| - Nicotina si sarurile ei                       | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.91   | -- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina,        |       |      |
|  |          | metamfetamina (DCI), racemat de metamfetamina;  |       |      |
|  |          | sarurile, esterii si alti derivati ai acestor   |       |      |
|  |          | produse:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cocaina si sarurile ei:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.91.11| ---- Cocaina bruta                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.91.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.91.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.99.10| --- Emetina si sarurile ei                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2939.99.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | XIII. ALTI COMPUSI ORGANICI                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2940.00   | Zaharuri chimic pure cu exceptia zaharozei, a   |       |      |
|  |          | lactozei, a maltozei, a glucozei si a fructozei |       |      |
|  |          | (levuloza); eteri, acetali si esteri ai         |       |      |
|  |          | zaharurilor si sarurile lor, altele decat       |       |      |
|  |          | produsele de la pozitiile 29.37, 29.38 sau      |       |      |
|  |          | 29.39:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2940.00.10| - Ramnoza, rafinoza, manoza                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2940.00.90| - Altele                                        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |29.41     | Antibiotice:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.10   | - Penicilinele si derivatii lor cu structura de |       |      |
|  |          | acid penicilanic; sarurile acestor produse:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.10.10| -- Amoxicilina (DCI) si sarurile ei             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.10.20| -- Ampicilina (DCI), metampicilina (DCI),       | -     |  ex  |
|  |          | pivampicilina (DCI) si sarurile lor             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.10.90| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.20   | - Streptomicinele si derivatii lor; sarurile    |       |      |
|  |          | acestora:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.20.30| -- Dihidrostreptomicina, saruri, esteri si      | -     |  20  |
|  |          | hidrati ai acesteia                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.20.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.30.00| - Tetraciclinele si derivatii lor; sarurile     | -     |  ex  |
|  |          | acestora                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.40.00| - Cloramfenicol si derivatii lui; sarurile      | -     |  ex  |
|  |          | acestora                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.50.00| - Eritromicina si derivatii ei; sarurile        | -     |  20  |
|  |          | acestora                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2941.90.00| - Altele                                        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2942.00.00| Alti compusi organici                           | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 30
    PRODUSE FARMACEUTICE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) alimentele si bauturile (cum sunt alimentele dietetice, alimentele imbogatite, alimentele pentru diabetici, suplimentele alimentare, bauturile tonice si apele minerale), altele decat preparatele nutritive administrate intravenos (Sectiunea IV);
    b) ipsosurile-ghipsurile special calcinate sau macinate fin pentru utilizarea lor in tehnica dentara (pozitia 25.20);
    c) apele distilate aromatice si solutiile apoase de uleiuri esentiale, medicinale (pozitia 33.01);
    d) preparatele de la pozitiile 33.03 pana la 33.07, chiar daca acestea au proprietati terapeutice sau profilactice;
    e) sapunurile si celelalte produse de la pozitia 34.01, cu adaos de substante medicamentoase;
    f) preparatele pe baza de ipsos sau gips pentru tehnica dentara (pozitia 34.07);
    g) albumina din sange nepreparata pentru uz terapeutic sau profilactic (pozitia 35.02).
    2. In sensul prevederilor pozitiei 30.02, se intelege prin expresia "produse imunologice modificate" numai anticorpii monoclonali (MAK, MAB), fragmentele de anticorpi, conjugatele de anticorpi si conjugatele de fragmente de anticorpi.
    3. In sensul prevederilor pozitiilor 30.03 si 30.04 si a Notei 4 d) din acest Capitol se considera:
    a) ca produse neamestecate:
    1) solutiile apoase ale produselor neamestecate;
    2) toate produsele de la Capitolele 28 sau 29;
    3) extractele vegetale simple de la pozitia 13.02, simplu titrate sau dizolvate intr-un solvent oarecare;
    b) ca produse amestecate:
    1) solutiile si suspensiile coloidale (cu exceptia sulfului coloidal);
    2) extractele vegetale obtinute prin tratarea amestecurilor de substante vegetale;
    3) sarurile si apele concentrate obtinute prin evaporarea apelor minerale naturale.
    4). Pozitia 30.06 cuprinde numai produsele urmatoare, care vor fi incadrate la aceasta pozitie si la nici o alta pozitie a Nomenclaturii:
    a) catguturile chirurgicale sterile, materialele de sutura chirurgicala sterile similare si adezivii sterili pentru tesuturi organice utilizati in chirurgie pentru inchiderea plagilor;
    b) laminariile sterile;
    c) hemostaticele resorbabile sterile pentru chirurgie sau stomatologie;
    d) preparatele opacifiante pentru examinari radiografice, precum si reactivii de diagnostic desemnati pentru a fi administrati pacientilor si care sunt produse neamestecate, prezentate sub forma de doze sau chiar produse amestecate, formate din doua sau mai multe ingrediente, avand aceeasi utilizare;
    e) reactivii pentru determinarea grupelor sanguine sau a factorilor sanguini;
    f) cimenturile si alte produse de obturatie dentare, cimenturile pentru refacerea osoasa;
    g) trusele si cutiile complete de farmacie, pentru prim-ajutor;
    h) preparatele chimice anticonceptionale pe baza de hormoni, de alte produse de la pozitia 29.37 sau de spermicide;
    ij) preparatele prezentate sub forma de gel utilizate in medicina umana sau veterinara ca lubrifianti pentru anumite parti ale corpului in timpul operatiilor chirurgicale sau examenelor medicale, sau ca agent de legatura intre corp si instrumentele medicale, si
    k) deseurile farmaceutice, adica produsele farmaceutice improprii utilizarii lor initiale din motivul, de exemplu, al depasirii termenului de valabilitate.

    Note complementare

    1. Pozitia 30.04 cuprinde preparatele pe baza de plante medicinale si preparatele pe baza urmatoarelor substante active: vitamine, minerale, amino-acizi esentiali si acizi grasi, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul. Aceste preparate se clasifica la pozitia 30.04 daca etichetarea, ambalarea sau modul de utilizare au inscrise urmatoarele indicatii:
    a) maladia, afectiunea sau simptomele acestora, impotriva carora produsul este utilizat;
    b) concentratia de substante active sau substantele ative pe care le contin;
    c) posologia, si
    d) modul de administrare.
    De asemenea pozitia cuprinde preparate homeopatice de uz medicinal, daca acestea indeplinesc conditiile a), c) si d) mentionate mai sus.
    In cazul preparatelor pe baza de vitamine, minerale, amino-acizi esentiali si acizi grasi, nivelul uneia din aceste substante pe unitate de consum zilnica recomandata inscrisa pe eticheta trebuie sa fie mult mai mare decat doza fiziologica zilnica recomandata pentru mentinerea sanatatii generale si a starii de bine.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |30.01     | Glande si alte organe pentru utilizari          |       |      |
|  |          | organoterapeutice, uscate, chiar pulverizate;   |       |      |
|  |          | extracte pentru utilizari organoterapeutice de  |       |      |
|  |          | glande sau de alte organe sau din secretiile    |       |      |
|  |          | acestora; heparina si sarurile acesteia; alte   |       |      |
|  |          | substante de origine umana sau animala preparate|       |      |
|  |          | pentru utilizari terapeutice sau profilactice,  |       |      |
|  |          | nedenumite si necuprinse in alta parte:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.10   | - Glande si alte organe, uscate, chiar          |       |      |
|  |          | pulverizate:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.10.10| -- Pulverizate                                  | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.10.90| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.20   | - Extracte de glande, de alte organe sau din    |       |      |
|  |          | secretiile acestora:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.20.10| -- De origine umana                             | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.20.90| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.90.10| -- De origine umana                             | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.90.91| --- Heparina si sarurile acesteia               | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3001.90.99| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |30.02     | Sange uman; sange animal preparat pentru        |       |      |
|  |          | utilizari terapeutice, profilactice sau de      |       |      |
|  |          | diagnosticare; antiseruri, alte fractiuni ale   |       |      |
|  |          | sangelui, produse imunologice modificate, chiar |       |      |
|  |          | obtinute pe cale biotehnologica; vaccinuri,     |       |      |
|  |          | toxine, culturi de micro-organisme (excluzand   |       |      |
|  |          | drojdiile) si produse similare:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.10   | - Antiseruri, alte fractiuni ale sangelui,      |       |      |
|  |          | produse imunologice modificate, chiar obtinute  |       |      |
|  |          | pe cale biotehnologica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.10.10| -- Antiseruri                                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.10.91| --- Hemoglobina, globuline din sange si         | -     |  10  |
|  |          | serum-globuline                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.10.95| ---- De origine umana                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.10.99| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.20.00| - Vaccinuri pentru medicina umana               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.30.00| - Vaccinuri pentru medicina veterinara          | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.90.10| -- Sange uman                                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.90.30| -- Sange animal preparat in vederea utilizarii  | -     |  10  |
|  |          | terapeutice, profilactice sau de diagnostic     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.90.50| -- Culturi de micro-organisme                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3002.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |30.03     | Medicamente (cu exceptia produselor de la       |       |      |
|  |          | pozitiile 30.02, 30.05 sau 30.06) constituite   |       |      |
|  |          | din produse amestecate intre ele, preparate     |       |      |
|  |          | pentru utilizari terapeutice sau profilactice,  |       |      |
|  |          | dar neprezentate sub forma de doze, nici        |       |      |
|  |          | conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3003.10.00| - Continand peniciline sau derivati ai acestor  | -     |   8  |
|  |          | produse, cu structura de acid penicilanic, sau  |       |      |
|  |          | continand streptomicine sau derivati ai acestor |       |      |
|  |          | produse                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3003.20.00| - Continand alte antibiotice                    | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Continand hormoni sau alte produse de la      |       |      |
|  |          | pozitia 29.37, dar necontinand antibiotice:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3003.31.00| -- Continand insulina                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3003.39.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3003.40.00| - Continand alcaloizi sau derivati ai acestora, | -     |  10  |
|  |          | dar necontinand nici hormoni, nici alte produse |       |      |
|  |          | de la pozitia 29.37, nici antibiotice           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3003.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3003.90.10| -- Continand iod sau compusi ai iodului         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3003.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |30.04     | Medicamente (cu exceptia produselor de la       |       |      |
|  |          | pozitiile 30.02, 30.05 sau 30.06) constituite   |       |      |
|  |          | din produse amestecate sau neamestecate,        |       |      |
|  |          | preparate in scopuri terapeutice sau            |       |      |
|  |          | profilactice, prezentate sub forma de doze      |       |      |
|  |          | (inclusiv cele care se administreaza cutanat)   |       |      |
|  |          | sau conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.10   | - Continand peniciline sau derivati ai acestor  |       |      |
|  |          | produse, cu structura de acid penicilanic sau   |       |      |
|  |          | continand streptomicine sau derivati ai acestor |       |      |
|  |          | produse:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.10.10| -- Continand, ca produse active, numai          | -     |   8  |
|  |          | peniciline sau derivati ai acestora cu          |       |      |
|  |          | structura de acid penicilanic                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.10.90| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.20   | - Continand alte antibiotice:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.20.10| -- Conditionate pentru vanzarea cu amanuntul    | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.20.90| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Continand hormoni sau alte produse de la      |       |      |
|  |          | pozitia 29.37, dar necontinand antibiotice:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.31   | -- Continand insulina:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.31.10| --- Conditionate pentru vanzarea cu amanuntul   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.31.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.32   | -- Continand hormoni corticosteroizi, derivatii |       |      |
|  |          | si analogii lor structurali:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.32.10| --- Conditionate pentru vanzarea cu amanuntul   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.32.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.39.10| --- Conditionate pentru vanzarea cu amanuntul   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.39.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.40   | - Continand alcaloizi sau derivati ai acestora, |       |      |
|  |          | dar necontinand nici hormoni, nici alte produse |       |      |
|  |          | de la pozitia 29.37, nici antibiotice:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.40.10| -- Conditionate pentru vanzarea cu amanuntul    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.40.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.50   | - Alte medicamente care contin vitamine sau alte|       |      |
|  |          | produse de la pozitia 29.36:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.50.10| -- Conditionate pentru vanzarea cu amanuntul    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.50.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Conditionate pentru vanzarea cu amanuntul:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.90.11| --- Continand iod sau compusi ai iodului        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.90.19| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.90.91| --- Continand iod sau compusi ai iodului        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3004.90.99| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |30.05     | Vata, tifoane, fese si articole similare (de    |       |      |
|  |          | exemplu pansamente, plasturi adezivi,           |       |      |
|  |          | cataplasme) impregnate sau acoperite cu         |       |      |
|  |          | substante farmaceutice sau conditionate pentru  |       |      |
|  |          | vanzarea cu amanuntul in scopuri medicale,      |       |      |
|  |          | chirurgicale, stomatologice sau veterinare:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3005.10.00| - Pansamente adezive si alte articole avand un  | -     |  10  |
|  |          | strat adeziv                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3005.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3005.90.10| -- Vata si articole din vata                    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din materiale textile:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3005.90.31| ---- Tifon si articole din tifon                | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3005.90.51| ----- Din "materiale netesute"                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3005.90.55| ----- Altele                                    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3005.90.99| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |30.06     | Preparate si articole farmaceutice mentionate in|       |      |
|  |          | Nota 4 a Capitolului:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.10   | - Catguturi chirurgicale sterile, ligaturi      |       |      |
|  |          | sterile similare pentru suturi chirurgicale si  |       |      |
|  |          | adezivi sterili pentru tesuturi organice        |       |      |
|  |          | utilizate in chirurgie pentru inchiderea        |       |      |
|  |          | plagilor, laminarii sterile; hemostatice        |       |      |
|  |          | resorbabile sterile pentru chirurgie sau        |       |      |
|  |          | lucrari stomatologice:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.10.10| -- Catguturi sterile chirurgicale               | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.10.90| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.20.00| - Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine| -     |   5  |
|  |          | sau factorilor sanguini                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.30.00| - Preparate opacifiante pentru examinari        | -     |   5  |
|  |          | radiografice; reactivi de diagnostic conceputi  |       |      |
|  |          | pentru a fi administrati pacientilor            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.40.00| - Cimenturi si alte produse pentru obturatii    | -     |   5  |
|  |          | dentare; cimenturi pentru refaceri osoase       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.50.00| - Truse si cutii de farmacie echipate pentru    | -     |   5  |
|  |          | prim ajutor                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.60   | - Preparate chimice anticonceptionale pe baza   |       |      |
|  |          | de hormoni, de alte produse de la pozitia 29.37 |       |      |
|  |          | sau de spermicide:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Pe baza de hormoni sau de alte produse de la |       |      |
|  |          | pozitia 29.37:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.60.11| --- Conditionate pentru vanzarea cu amanuntul   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.60.19| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.60.90| -- Pe baza de spermicide                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.70.00| - Preparate prezentate sub forma de gel,        | -     |  10  |
|  |          | utilizate in medicina umana sau veterinara ca   |       |      |
|  |          | lubrifianti pentru anumite parti ale corpului in|       |      |
|  |          | timpul operatiilor chirurgicale sau examenelor  |       |      |
|  |          | medicale, sau ca agent de legatura intre corp si|       |      |
|  |          | instrumentele medicale                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3006.80.00| - Deseuri farmaceutice                          | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 31
    INGRASAMINTE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) sangele animal de la pozitia 05.11;
    b) produsele cu compozitie chimica definita, prezentate separat (altele decat cele descrise in Notele 2 A), 3 A), 4 A) sau 5) de mai jos;
    c) cristalele artificiale de clorura de potasiu (altele decat elementele de optica), avand o greutate unitara de minim 2,5 g, de la pozitia 38.24, elementele de optica din clorura de potasiu (pozitia 90.01).
    2. Pozitia 31.02 cuprinde numai bunurile urmatoare, cu conditia ca ele sa nu fie prezentate sau ambalate conform prevederilor pozitiei 31.05:
    A) Produsele urmatoare:
    1) nitratul de sodiu, chiar pur;
    2) nitratul de amoniu, chiar pur;
    3) sarurile duble (chiar pure), de sulfat de amoniu si de nitrat de amoniu;
    4) sulfatul de amoniu, chiar pur;
    5) sarurile duble (chiar pure) sau amestecurile de nitrat de calciu si de nitrat de amoniu;
    6) sarurile duble (chiar pure) sau amestecurile de nitrat de calciu si de nitrat de magneziu;
    7) cianamida de calciu, chiar pura, sau chiar impregnata cu ulei;
    8) ureea, chiar pura.
    B) Ingrasamintele formate din amestecuri ale produselor prevazute la litera A) de mai sus;
    C) Ingrasamintele formate din amestecuri de clorura de amoniu sau de orice alte produse prezentate la literele A) sau B) cu creta, ghips sau cu alte materiale anorganice fara putere de fertilizare;
    D) Ingrasaminte lichide formate din solutii apoase sau amoniacale ale produselor de la aliniatele A 2) sau A 8) de mai sus, sau dintr-un amestec al acestor produse.
    3. Pozitia 31.03 cuprinde, cu conditia ca acestea sa nu fie prezentate conform celor prevazute la pozitia 31.05, numai:
    A) Produsele urmatoare:
    1) zgura alcalina (de defosforizare);
    2) fosfatii naturali de la pozitia 25.10, calcinati sau care au fost supusi unui tratament termic superior celui pentru eliminarea impuritatilor;
    3) superfosfatii (simpli, dubli sau tripli);
    4) hidrogenoortofosfatul de calciu continand minimum 0,2% in greutate fluor calculat la produsul anhidru in stare uscata.
    B) Ingrasamintele constand din amestecuri intre ele ale produselor prevazute la aliniatul A) de mai sus, dar fara a se lua consideratie continutul limita de fluor;
    C) Ingrasaminte constand din amestecuri ale produselor prevazute la aliniatele A) sau B) de mai sus (dar fara a se lua in consideratie continutul limita de fluor) cu creta, cu ghips sau cu alte materiale anorganice fara putere de fertilizare.
    4. Pozitia 31.04 cuprinde, cu conditia ca acestea sa nu fie prezentate conform prevederilor pozitiei 31.05, numai:
    A) Produsele urmatoare:
    1) sarurile de potasiu naturale brute (carnalit, cainit, silvinit si altele);
    2) clorura de potasiu, chiar pura, sub rezerva prevederilor Notei 1 c) de mai sus;
    3) sulfatul de potasiu, chiar pur;
    4) sulfatul de magneziu si de potasiu, chiar pure.
    B) Ingrasamintele constand din amestecuri intre ele ale produselor prevazute la aliniatul A) de mai sus.
    5. Hidrogenoortofosfatul de diamoniu (fosfat diamoniu) si dihidrogenoortofosfatul de amoniu (fosfat monoamoniu), chiar pure, si amestecurile intre ele ale acestor produse se clasifica la pozitia 31.05.
    6. In sensul pozitiei 31.05, expresia "alte ingrasaminte" cuprinde numai produsele de tipul celor utilizate ca ingrasaminte, continand ca elemente componente esentiale, cel putin unul dintre elementele fertilizante: azot, fosfor sau potasiu.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3101.00.00| Ingrasaminte de origine animala sau vegetala,   | -     |  10  |
|  |          | chiar amestecate intre ele sau tratate chimic;  |       |      |
|  |          | ingrasaminte obtinute prin amestecarea sau      |       |      |
|  |          | tratarea chimica a produselor de origine animala|       |      |
|  |          | sau vegetala                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |31.02     | Ingrasaminte minerale sau chimice azotate:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.10   | - Uree, chiar in solutie apoasa: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.10.10| -- Uree, cu un continut de azot peste 45% din   |kg N   |  10  |
|  |          | greutatea produsului anhidru in stare uscata    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.10.90| -- Altele                                       |kg N   |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sulfat de amoniu, saruri duble si amestecuri  |       |      |
|  |          | de sulfat de amoniu si de nitrat de amoniu:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.21.00| -- Sulfat de amoniu                             |kg N   |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.29.00| -- Altele                                       |kg N   |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.30   | - Nitrat de amoniu, chiar in solutie apoasa:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.30.10| -- In solutie apoasa                            |kg N   |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.30.90| -- Altele                                       |kg N   |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.40   | - Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de |       |      |
|  |          | calciu sau alte substante anorganice fara putere|       |      |
|  |          | de fertilizare:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.40.10| -- Cu un continut de azot de maximum 28% din    |kg N   |  10  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.40.90| -- Cu un continut de azot peste 28% din greutate|kg N   |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.50   | - Nitrat de sodiu:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.50.10| -- Nitrat de sodiu natural                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.50.90| -- Altele                                       |kg N   |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.60.00| - Saruri duble si amestecuri de nitrat de calciu|kg N   |  10  |
|  |          | si de nitrat de amoniu                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.70.00| - Cianamida de calciu                           |kg N   |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.80.00| - Amestecuri de uree si de nitrat de amoniu in  |kg N   |  10  |
|  |          | solutii apoase sau amoniacale                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3102.90.00| - Altele, inclusiv amestecurile nedenumite la   |kg N   |  10  |
|  |          | subpozitiile precedente                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |31.03     | Ingrasaminte minerale sau chimice, fosfatice:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3103.10   | - Superfosfati:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3103.10.10| -- Continand peste 35% din greutate pentaoxid de|kg P2O5|  10  |
|  |          | difosfor                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3103.10.90| -- Altele                                       |kg P2O5|  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3103.20.00| - Zgura de defosforizare                        |kg P2O5|  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3103.90.00| - Altele                                        |kg P2O5|  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |31.04     | Ingrasaminte minerale sau chimice, potasice:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3104.10.00| - Carnalit, silvinit si alte saruri de potasiu  |kg K2O |  10  |
|  |          | naturale brute                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3104.20   | - Clorura de potasiu:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3104.20.10| -- Cu un continut de potasiu calculat in K2O de |kg K2O |  10  |
|  |          | maximum 40% din greutatea produsului anhidru in |       |      |
|  |          | stare uscata                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3104.20.50| -- Cu un continut de potasiu calculat in K2O    |kg K2O |  ex  |
|  |          | peste 40%, dar de maximum 62% din greutatea     |       |      |
|  |          | produsului anhidru in stare uscata              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3104.20.90| -- Cu un continut de potasiu calculat in K2O    |kg K2O |  10  |
|  |          | peste 62% din greutatea produsului anhidru in   |       |      |
|  |          | stare uscata                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3104.30.00| - Sulfat de potasiu                             |kg K2O |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3104.90.00| - Altele                                        |kg K2O |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |31.05     | Ingrasaminte minerale sau chimice continand doua|       |      |
|  |          | sau trei din urmatoarele elemente fertilizante: |       |      |
|  |          | azot, fosfor si potasiu; alte ingrasaminte;     |       |      |
|  |          | produse de la acest Capitol prezentate fie in   |       |      |
|  |          | tablete sau forme similare, fie in ambalaje cu  |       |      |
|  |          | o greutate bruta de maximum 10 kg:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.10.00| - Produsele acestui Capitol prezentate fie in   | -     |  10  |
|  |          | tablete sau forme similare, fie in ambalaje cu o|       |      |
|  |          | greutate bruta de maximum 10 kg                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.20   | - Ingrasaminte minerale sau chimice continand   |       |      |
|  |          | cele trei elemente fertilizante: azot, fosfor si|       |      |
|  |          | potasiu:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.20.10| -- Cu un continut de azot peste 10% din         | -     |  10  |
|  |          | greutatea produsului anhidru in stare uscata    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.20.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.30.00| - Hidrogenoortofosfat de diamoniu (fosfat       | -     |  10  |
|  |          | diamoniu)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.40.00| - Dihidrogenoortofosfat de amoniu (fosfat       | -     |  10  |
|  |          | monoamoniu), chiar in amestec cu                |       |      |
|  |          | hidrogenoortofosfat de diamoniu (fosfat         |       |      |
|  |          | diamoniu)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte ingrasaminte minerale sau chimice        |       |      |
|  |          | continand cele doua elemente fertilizante: azot |       |      |
|  |          | si fosfor:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.51.00| -- Continand nitrati si fosfati                 | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.59.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.60   | - Ingrasaminte minerale sau chimice continand   |       |      |
|  |          | cele doua elemente fertilizante: fosfor si      |       |      |
|  |          | potasiu:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.60.10| -- Superfosfati de potasiu                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.60.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.90.10| -- Nitrat de sodiu potasic natural, constand    | -     |  10  |
|  |          | dintr-un amestec natural de nitrat de sodiu si  |       |      |
|  |          | de nitrat de potasiu (proportia de potasiu      |       |      |
|  |          | putand atinge 44%), cu un continut global in    |       |      |
|  |          | azot de maximum 16,3% din greutatea produsului  |       |      |
|  |          | anhidru in stare uscata                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.90.91| --- Cu un continut de azot peste 10 din         | -     |  10  |
|  |          | greutatea produsului anhidru in stare uscata    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3105.90.99| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 32
    EXTRACTE TANANTE SAU COLORANTE; TANINI SI DERIVATII LOR; PIGMENTI SI ALTE SUBSTANTE COLORANTE; VOPSELE SI LACURI; MASTICURI; CERNELURI

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) produsele cu o compozitie chimica definita, prezentate separat, cu exceptia celor de la pozitiile 32.03 sau 32.04, a produselor anorganice de tipul celor utilizate ca luminofore (pozitia 32.06), a sticlei obtinute din cuart topit sau alta silice topita in formele prezentate la pozitia 32.07, a tincturilor si a altor substante colorante prezentate in forme sau ambalaje pentru vanzarea cu amanuntul de la pozitia 32.12;
    b) tanatii si alti derivati tanici ai produselor de la pozitiile de la 29.36 pana la 29.39, 29.41 sau de la 35.01 pana la 35.04;
    c) masticurile de asfalt si celelalte masticuri bituminoase (pozitia 27.15).
    2. Amestecurile de saruri de diazoniu stabilizate si de copulanti utilizati pentru aceste saruri, pentru producerea de coloranti azoici, se clasifica la pozitia 32.04.
    3. Pozitiile 32.03, 32.04, 32.05 si 32.06 cuprind de asemenea preparatele pe baza de substante colorante (inclusiv, in ceea ce priveste pozitia 32.06, pigmentii de la pozitia 25.30 sau de la Capitolul 28, fulgii si pulberile metalice), de tipurile utilizate pentru a colora orice material sau utilizate ca ingredienti in fabricarea produselor colorante. Aceste pozitii nu cuprind, totusi, pigmentii dispersati in medii neapoase, in stare lichida sau de pasta, de tipurile utilizate la fabricarea vopselelor, inclusiv a emailurilor (pozitia 32.12), si nici celelalte preparate prevazute la pozitiile 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 sau 32.15.
    4. Solutiile (altele decat colodiul), in solventi organici volatili, ale produselor mentionate la pozitiile 39.01 pana la 39.13, se clasifica la pozitia 32.08, daca proportia solventului depaseste 50% din greutatea solutiei.
    5. In sensul acestui Capitol, termenul "substante colorante" nu include produsele de tipurile utilizate ca materiale de umplutura pentru vopselele de ulei, chiar daca pot fi utilizate si ca pigmenti coloranti in vopselele de apa.
    6. In sensul pozitiei 32.12, sunt considerate "folii pentru marcare prin presare la cald", numai foliile subtiri de tipul celor utilizate, de exemplu, pentru a imprima legaturile de carte sau garniturile de palari, constand din:
    a) pulberi metalice (inclusiv din metale pretioase) sau pigmenti aglomerati cu clei, gelatina sau alti lianti;
    b) metale (chiar pretioase) sau pigmenti depusi pe o folie dintr-un material oarecare, servind ca suport.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.01     | Extracte tanante de origine vegetala; tanini si |       |      |
|  |          | sarurile, eterii, esterii si alti derivati ai   |       |      |
|  |          | acestor produse:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3201.10.00| - Extract de quebracho                          | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3201.20.00| - Extract de salcam australian (de mimoza)      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3201.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3201.90.20| -- Extracte de sumac, de vallonia, de stejar sau| -     |  10  |
|  |          | de castan                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3201.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.02     | Produse tanante organice sintetice; produse     |       |      |
|  |          | tanante anorganice; preparate tanante, chiar    |       |      |
|  |          | continand produse tanante naturale; preparate   |       |      |
|  |          | enzimatice pentru pretabacire:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3202.10.00| - Produse tanante organice sintetice            | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3202.90.00| - Altele                                        | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3203.00   | Substante colorante de origine vegetala sau     |       |      |
|  |          | animala (inclusiv extracte colorante, cu        |       |      |
|  |          | exceptia negrului de origine animala), chiar cu |       |      |
|  |          | compozitie chimica definita; preparate prevazute|       |      |
|  |          | in Nota 3 a acestui Capitol, pe baza de         |       |      |
|  |          | substante colorante de origine vegetala sau     |       |      |
|  |          | animala:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Substante colorante de origine vegetala si    |       |      |
|  |          | preparate pe baza acestora:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3203.00.11| -- Negru vegetal (Acacia catechu)               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3203.00.19| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3203.00.90| - Substante colorante de origine animala si     | -     |  10  |
|  |          | preparate pe baza acestora                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.04     | Substante colorante organice sintetice, chiar cu|       |      |
|  |          | compozitie chimica definita; preparate prevazute|       |      |
|  |          | in Nota 3 a acestui Capitol bazate pe substante |       |      |
|  |          | colorante organice sintetice; produse organice  |       |      |
|  |          | sintetice de tipul celor utilizate ca agenti de |       |      |
|  |          | stralucire fluorescenta sau ca luminofori,      |       |      |
|  |          | chiar cu compozitie chimica definita:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Substante colorante organice sintetice si     |       |      |
|  |          | preparate prevazute in Nota 3 a acestui Capitol |       |      |
|  |          | bazate pe aceste substante colorante:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.11.00| -- Coloranti dispersati si preparate bazate pe  | -     |  10  |
|  |          | astfel de coloranti                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.12.00| -- Coloranti acizi, chiar metalizati, si        | -     |  10  |
|  |          | preparate bazate pe astfel de coloranti;        |       |      |
|  |          | coloranti cu mordanti si preparate bazate pe    |       |      |
|  |          | astfel de coloranti                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.13.00| -- Coloranti bazici si preparate bazate pe      | -     |  10  |
|  |          | astfel de coloranti                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.14.00| -- Coloranti directi si preparate bazate pe     | -     |  10  |
|  |          | astfel de coloranti                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.15.00| -- Coloranti de cada (inclusiv cei utilizabili  | -     |  10  |
|  |          | in aceasta stare, ca pigmenti) si preparate     |       |      |
|  |          | bazate pe astfel de coloranti                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.16.00| -- Coloranti reactivi si preparate bazate pe    | -     |  10  |
|  |          | astfel de coloranti                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.17.00| -- Coloranti - pigment si preparate bazate pe   | -     |  10  |
|  |          | astfel de coloranti                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.19.00| -- Altele, inclusiv amestecurile de doua sau mai| -     |  10  |
|  |          | multe substante colorante de la subpozitiile    |       |      |
|  |          | 3204.11 pana la 3204.19                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.20.00| - Produse organice sintetice de tipul celor     | -     |  10  |
|  |          | utilizate ca agenti de stralucire fluorescenta  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3204.90.00| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3205.00.00| Lacuri colorante; preparate prezentate in Nota 3| -     |  10  |
|  |          | a acestui Capitol, bazate pe lacuri colorante   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.06     | Alte substante colorante; preparate de felul    |       |      |
|  |          | celor specificate in Nota 3 a acestui Capitol,  |       |      |
|  |          | altele decat cele de la pozitiile 32.03, 32.04  |       |      |
|  |          | sau 32.05; produse anorganice de tipul celor    |       |      |
|  |          | utilizate ca luminofori, chiar cu compozitie    |       |      |
|  |          | chimica definita:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pigmenti si preparate pe baza de dioxid de    |       |      |
|  |          | titan:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.11.00| -- Care contin minimum 80% dioxid de titan din  | -     |  10  |
|  |          | greutatea produsului uscat                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.19.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.20.00| - Pigmenti si preparate bazate pe compusi ai    | -     |  10  |
|  |          | cromului                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.30.00| - Pigmenti si preparate bazate pe compusi ai    | -     |  10  |
|  |          | cadmiului                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte substante colorante si alte preparate:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.41.00| -- Ultramarin si preparatele bazate pe          | -     |  10  |
|  |          | ultramarin                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.42.00| -- Litopon si alti pigmenti si preparate bazate | -     |  10  |
|  |          | pe sulfura de zinc                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.43.00| -- Pigmenti si preparate bazate pe              | -     |  10  |
|  |          | hexacianoferati (ferocianuri sau fericianuri)   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.49.10| --- Magnetita                                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.49.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3206.50.00| - Produse anorganice de tipul celor utilizate ca| -     |  10  |
|  |          | luminofori                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.07     | Pigmenti, opacifianti si culori preparate,      |       |      |
|  |          | compozitii vitrifiabile, engobe, produse lichide|       |      |
|  |          | pentru obtinerea luciului si preparate similare,|       |      |
|  |          | de tipul celor utilizate in industria ceramica, |       |      |
|  |          | a sticlei si a emailurilor; frite de sticla si  |       |      |
|  |          | alta sticla sub forma de pulbere, de granule,   |       |      |
|  |          | de lamele sau de fulgi:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.10.00| - Pigmenti, opacifianti, culori preparate si    | -     |   7  |
|  |          | preparate similare                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.20   | - Compozitii vitrifiabile, engobe si preparate  |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.20.10| -- Engobe                                       | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.20.90| -- Altele                                       | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.30.00| - Produse lichide pentru obtinerea luciului si  | -     |   7  |
|  |          | preparate similare                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.40   | - Frite si alta sticla, sub forma de pulbere,   |       |      |
|  |          | granule, lamele sau fulgi:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.40.10| -- Sticla numita "sticla email"                 | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.40.20| -- Sticla sub forma de fulgi cu lungimea de     | -     |   7  |
|  |          | minimum 0,1 mm si maximum 3,5 mm si grosimea de |       |      |
|  |          | minimum 2 microni si maximum 5 microni          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.40.30| -- Sticla sub forma de pulbere sau granule,     | -     |   7  |
|  |          | continand dioxid de siliciu minimum 99% in      |       |      |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3207.40.80| -- Altele                                       | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.08     | Lacuri si vopsele (inclusiv emailuri) pe baza de|       |      |
|  |          | polimeri sintetici sau de polimeri naturali     |       |      |
|  |          | modificati, dispersati sau dizolvati intr-un    |       |      |
|  |          | mediu neapos; solutii definite in Nota 4 a      |       |      |
|  |          | acestui Capitol:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.10   | - Pe baza de poliesteri:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.10.10| -- Solutii definite in Nota 4 a Capitolului     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.20   | - Pe baza de polimeri acrilici sau vinilici:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.20.10| -- Solutii definite in Nota 4 a Capitolului     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.20.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Solutii definite in Nota 4 a Capitolului:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.90.11| --- Poliuretan obtinut din 2,2'-                | -     |  10  |
|  |          | (tert-butilimino) dietanol si 4,4'-             |       |      |
|  |          | metil-endiciclohexil diizocianat, sub forma de  |       |      |
|  |          | solutie in N,N-dimetilacetamida continand       |       |      |
|  |          | polimer minimum 48% in greutate                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.90.13| --- Copolimer de p-cresol si divinilbenzen, sub | -     |  10  |
|  |          | forma de solutie in N,N-dimetilacetamida        |       |      |
|  |          | continand polimer minimum 48% in greutate       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.90.19| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.90.91| --- Pe baza de polimeri sintetici               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3208.90.99| --- Pe baza de polimeri naturali modificati     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.09     | Lacuri si vopsele (inclusiv emailuri) pe baza de|       |      |
|  |          | polimeri sintetici sau de polimeri naturali     |       |      |
|  |          | modificati, dispersati sau dizolvati intr-un    |       |      |
|  |          | mediu apos:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3209.10.00| - Pe baza de polimeri acrilici sau vinilici     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3209.90.00| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3210.00   | Alte lacuri si vopsele (inclusiv emailuri);     |       |      |
|  |          | pigmenti de apa preparati de tipul celor        |       |      |
|  |          | utilizati pentru finisarea pieilor:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3210.00.10| - Lacuri si vopsele pe baza de ulei (inclusiv   | -     |  10  |
|  |          | emailuri)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3210.00.90| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3211.00.00| Sicativi preparati                              | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.12     | Pigmenti (inclusiv pulberi si fulgi metalici)   |       |      |
|  |          | dispersati in medii neapoase, sub forma de      |       |      |
|  |          | lichid sau de pasta, de tipul celor utilizate   |       |      |
|  |          | pentru fabricarea vopselelor (inclusiv a        |       |      |
|  |          | emailurilor); folii pentru marcare prin presare |       |      |
|  |          | la cald; tincturi si alte substante colorante   |       |      |
|  |          | prezentate in forme sau ambalaje conditionate   |       |      |
|  |          | pentru vanzarea cu amanuntul:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3212.10   | - Folii pentru marcare prin presare la cald:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3212.10.10| -- Pe baza de metale comune                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3212.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3212.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Pigmenti (inclusiv pulberi si fulgi          |       |      |
|  |          | metalici), dispersati intr-un mediu neapos, sub |       |      |
|  |          | forma de lichid sau pasta, de tipul celor       |       |      |
|  |          | utilizati pentru fabricarea vopselelor (inclusiv|       |      |
|  |          | emailuri):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3212.90.10| --- Esenta de sidef                             | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3212.90.31| ---- Pe baza de pulberi de aluminiu             | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3212.90.39| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3212.90.90| -- Tincturi si alte substante colorante,        | -     |  10  |
|  |          | prezentate in forme sau ambalaje destinate      |       |      |
|  |          | vanzarii cu amanuntul                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.13     | Culori pentru pictura artistica, pentru uz      |       |      |
|  |          | didactic, pictarea firmelor, modificarea        |       |      |
|  |          | nuantelor, amuzament si culori similare in      |       |      |
|  |          | tuburi, tablete, flacoane, sticle, tavite sau   |       |      |
|  |          | in alte forme similare de ambalaj:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3213.10.00| - Seturi de culori                              | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3213.90.00| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.14     | Chit pentru geamuri, chit pentru imbinari,      |       |      |
|  |          | cimenturi de rasina si alte masticuri; glet     |       |      |
|  |          | pentru zugravit; gleturi nerefractare de tipul  |       |      |
|  |          | celor utilizate in constructii la fatade,       |       |      |
|  |          | pereti interiori, podele, tavane si similare:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3214.10   | - Chit pentru geamuri, chit pentru imbinari;    |       |      |
|  |          | cimenturi de rasina si alte masticuri; gleturi  |       |      |
|  |          | pentru zugravit:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3214.10.10| -- Chit pentru geamuri, chit pentru imbinari,   | -     |  10  |
|  |          | cimenturi de rasina si alte masticuri           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3214.10.90| -- Gleturi pentru zugravit                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3214.90.00| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |32.15     | Cerneluri de imprimat, de scris sau de desen si |       |      |
|  |          | alte cerneluri, chiar concentrate sau sub forme |       |      |
|  |          | solide:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cerneluri de imprimat:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3215.11.00| -- Negre                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3215.19.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3215.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3215.90.10| -- Cerneluri de scris si de desen               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3215.90.80| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 33
    ULEIURI ESENTIALE SI REZINOIDE; PRODUSE PREPARATE DE PARFUMERIE SAU DE TOALETA SI PREPARATE COSMETICE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) oleorasinile naturale sau extractele vegetale de la pozitiile 13.01 sau 13.02;
    b) sapunurile si alte produse de la pozitia 34.01;
    c) uleiurile de terebentina, de lemn de pin sau de celuloza cu sulfat si alte produse de la pozitia 38.05.
    2. In sensul pozitiei 33.02, expresia "substante odoriferante" se refera numai la substantele de la pozitia 33.01, la ingredientii odoriferanti extrasi din aceste substante si la produsele aromatice obtinute prin sinteza.
    3. Pozitiile de la 33.03 pana la 33.07 se aplica in special la produsele amestecate sau neamestecate (altele decat apele distilate aromatice si solutiile apoase ale uleiurilor esentiale), adecvate utilizarii ca produse ale acestor pozitii si conditionate pentru vanzarea cu amanuntul in vederea folosirii lor in aceste scopuri.
    4. Prin "produse de parfumerie sau de toaleta preparate" si "preparate cosmetice" se intelege, in sensul pozitiei 33.07, in special urmatoarele produse: pliculetele continand o cantitate de plante aromatice, preparatele odoriferante care devin mirositoare prin ardere, servetelele parfumate si servetelele impregnate sau acoperite cu farduri, solutiile lichide pentru lentile de contact sau pentru ochi artificiali; vata, fetrul si produsele netesute, impregnate, imbibate sau acoperite cu parfum sau farduri; produsele de toaleta preparate pentru animale.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |33.01     | Uleiuri esentiale (deterpenizate sau nu),       |       |      |
|  |          | inclusiv cele asa-zise "concrete" sau           |       |      |
|  |          | "absolute"; rezinoide; oleorasini de extractie; |       |      |
|  |          | solutii concentrate de uleiuri esentiale in     |       |      |
|  |          | grasimi, in uleiuri stabilizate, in ceara sau in|       |      |
|  |          | substante similare, obtinute prin extractie din |       |      |
|  |          | flori sau macerare; subproduse terpenice        |       |      |
|  |          | reziduale de la deterpenizarea uleiurilor       |       |      |
|  |          | esentiale; ape distilate aromatice si solutii   |       |      |
|  |          | apoase ale uleiurilor esentiale: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Uleiuri esentiale de citrice:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.11   | -- De bergamota:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.11.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.11.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.12   | -- De portocala:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.12.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.12.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.13   | -- De lamaie:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.13.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.13.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.14   | -- De chitra (citrus medica):                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.14.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.14.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.19.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.19.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Uleiuri esentiale, altele decat cele de       |       |      |
|  |          | citrice:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.21   | -- De muscata:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.21.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.21.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.22   | -- De iasomie:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.22.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.22.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.23   | -- De levantica sau de lavandina:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.23.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.23.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.24   | -- De menta piperata (Mentha piperita):         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.24.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.24.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.25   | -- De alta menta:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.25.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.25.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.26   | -- De vetiver:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.26.10| --- Nedeterpenizate                             | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.26.90| --- Deterpenizate                               | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De cuisoare, de niaouli sau de ylang-ylang: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.29.11| ---- Nedeterpenizate                            | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.29.31| ---- Deterpenizate                              | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.29.61| ---- Nedeterpenizate                            | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.29.91| ---- Deterpenizate                              | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.30.00| - Rezinoide                                     | -     |  64  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.90.10| -- Subproduse terpenice rezultate din           | -     |   9.1|
|  |          | deterpenizarea uleiurilor esentiale             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Oleorasini de extractie:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.90.21| --- De lemn dulce si de hamei                   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.90.30| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3301.90.90| -- Altele                                       | -     |   9.1|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |33.02     | Amestecuri de substante odoriferante si         |       |      |
|  |          | amestecuri (inclusiv solutiile alcoolice) pe    |       |      |
|  |          | baza uneia sau a mai multor substante           |       |      |
|  |          | odoriferante, de tipul celor utilizate ca       |       |      |
|  |          | materii prime pentru industrie; alte preparate  |       |      |
|  |          | pe baza de substante odoriferante, de tipul     |       |      |
|  |          | celor utilizate pentru fabricarea bauturilor:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3302.10   | - De tipul celor utilizate in industria         |       |      |
|  |          | alimentara sau a bauturilor:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De tipul celor utilizate in industria        |       |      |
|  |          | bauturilor:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Preparate continand toti agentii            |       |      |
|  |          | aromatizanti care caracterizeaza o bautura:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3302.10.10| ---- Avand o concentratie de alcool peste       | -     | 225.5|
|  |          | 0,5% vol                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3302.10.21| ----- Care nu contin grasimi provenite din      | -     |  18.2|
|  |          | lapte, zaharoza, izoglucoza, glucoza, amidon sau|       |      |
|  |          | fecule sau care contin in greutate sub 1,5%     |       |      |
|  |          | grasimi provenite din lapte, sub 5% zaharoza sau|       |      |
|  |          | izoglucoza, sub 5% glucoza sau amidon sau fecule|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3302.10.29| ----- Altele                                    | -     |  18.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3302.10.40| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3302.10.90| -- De tipul celor utilizate in industria        | -     |  10  |
|  |          | alimentara                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3302.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3302.90.10| -- Solutii alcoolice                            | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3302.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3303.00   | Parfumuri si ape de toaleta:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3303.00.10| - Parfumuri                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3303.00.90| - Ape de toaleta                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |33.04     | Produse de infrumusetare sau de machiaj si      |       |      |
|  |          | preparate pentru intretinerea sau ingrijirea    |       |      |
|  |          | pielii (altele decat medicamentele), inclusiv   |       |      |
|  |          | preparate de protectie impotriva soarelui si    |       |      |
|  |          | preparate pentru bronzare; preparate pentru     |       |      |
|  |          | manichiura sau pedichiura:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3304.10.00| - Preparate de machiaj pentru buze              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3304.20.00| - Preparate de machiaj pentru ochi              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3304.30.00| - Preparate pentru manichiura sau pedichiura    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3304.91.00| -- Pudra, inclusiv compacta                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3304.99.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |33.05     | Preparate pentru ingrijirea parului: | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3305.10.00| - Sampoane                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3305.20.00| - Preparate pentru ondularea sau indreptarea    | -     |  20  |
|  |          | permanenta a parului                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3305.30.00| - Lacuri pentru par                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3305.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3305.90.10| -- Lotiuni capilare                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3305.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |33.06     | Preparate pentru igiena bucala sau dentara,     |       |      |
|  |          | inclusiv pudrele si cremele pentru facilitarea  |       |      |
|  |          | aderentei protezelor dentare; fire utilizate    |       |      |
|  |          | pentru curatarea spatiilor interdentare (fire   |       |      |
|  |          | dentare), in ambalaje individuale pentru        |       |      |
|  |          | vanzarea cu amanuntul:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3306.10.00| - Preparate pentru curatirea dintilor           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3306.20.00| - Fire utilizate pentru curatirea spatiilor     | -     |  20  |
|  |          | interdentare (fire dentare)                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3306.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |33.07     | Preparate pentru preras, ras sau dupa ras,      |       |      |
|  |          | deodorante corporale, preparate pentru baie,    |       |      |
|  |          | depilatoare, alte preparate de parfumerie sau de|       |      |
|  |          | toaleta si alte preparate cosmetice, nedenumite |       |      |
|  |          | si necuprinse in alta parte; deodorante pentru  |       |      |
|  |          | incaperi, preparate chiar parfumate, avand sau  |       |      |
|  |          | nu proprietati dezinfectante:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3307.10.00| - Preparate pentru preras, ras sau dupa ras     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3307.20.00| - Deodorante corporale si antisudorifice        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3307.30.00| - Saruri parfumate si alte preparate pentru baie| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Preparate pentru parfumarea sau dezodorizarea |       |      |
|  |          | incaperilor, inclusiv preparatele odoriferante  |       |      |
|  |          | pentru ceremonii religioase:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3307.41.00| -- "Agarbatti" si alte preparate odoriferante   | -     |  20  |
|  |          | actionand prin ardere                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3307.49.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3307.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 34
    SAPUNURI, AGENTI DE SUPRAFATA ORGANICI, PREPARATE PENTRU SPALAT, PREPARATE LUBRIFIANTE, CEARA ARTIFICIALA, CEARA PREPARATA, PRODUSE PENTRU INTRETINERE, LUMANARI SI ARTICOLE SIMILARE, PASTE PENTRU MODELARE, "CEARA DENTARA" SI PREPARATE DENTARE PE BAZA DE IPSOS SAU GHIPS

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) amestecurile sau preparatele alimentare din grasimi sau din uleiuri animale sau vegetale de tipul celor utilizate pentru demulare (pozitia 15.17);
    b) compusii cu compozitie chimica definita, prezentati separat;
    c) sampoanele, pastele de dinti, cremele si spumele de ras si preparatele pentru baie, care contin sapun sau alti agenti organici de suprafata (pozitiile 33.05, 33.06 sau 33.07);
    2. In sensul pozitiei 34.01, termenul "sapunuri" nu se aplica decat pentru sapunurile solubile in apa. Sapunurile si alte produse de la aceasta pozitie pot sa contina alte substante (de exemplu dezinfectante, materiale de umplutura, pudre abrazive, produse medicamentoase). Cele care contin abrazivi se clasifica la aceasta pozitie numai daca sunt prezentate sub forma de bare, bucati, chiar modelate sau in calupuri. Prezentate sub alte forme, se clasifica la pozitia 34.05 ca paste si pudre de curatat si preparate similare.
    3. In sensul pozitiei 34.02, prin "agentii organici de suprafata" se intelege produsele care, amestecate cu apa intr-o concentratie de 0,5% la 20 grade C si lasate in repaos timp de o ora la aceeasi temperatura:
    a) dau un lichid transparent sau translucid sau o emulsie stabila fara separarea substantelor insolubile, si
    b) reduc tensiunea superficiala a apei la maxim 4,5 x 10^-2 N/m (45 dyn/cm).
    4. In sensul prevederilor pozitiei 34.03, prin "uleiuri petroliere" sau "din minerale bituminoase", se intelege produsele definite la Nota 2 de la Capitolul 27.
    5. Sub rezerva excluderilor de mai jos, termenii "ceara artificiala" si "ceara preparata", utilizati la pozitia 34.04, se aplica numai la:
    A) produsele cu caracter de ceara, obtinute printr-un procedeu chimic, solubile sau nu in apa;
    B) produsele obtinute prin amestecarea diferitelor tipuri de ceara;
    C) produsele cu caracter de ceara, avand la baza ceara sau parafina si continand, intre altele, grasimi, rasini, substante minerale sau alte substante.
    Pozitia 34.04 nu cuprinde:
    a) produsele de la pozitiile 15.16, 34.02 sau 38.23 chiar daca acestea prezinta caracter de ceara;
    b) ceara animala neamestecata si ceara vegetala neamestecata, chiar colorate sau rafinate, de la pozitia 15.21;
    c) ceara minerala sau produsele similare de la pozitia 27.12, amestecate sau nu intre ele sau simplu colorate;
    d) ceara amestecata, dispersata sau dizolvata intr-un mediu lichid (pozitiile 34.05, 38.09 etc.)

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |34.01     | Sapunuri; produse si preparate organice         |       |      |
|  |          | tensioactive folosite ca sapun, in forma de     |       |      |
|  |          | bare, in calupuri, in bucati, chiar modelate,   |       |      |
|  |          | chiar continand sapun; produse si preparate     |       |      |
|  |          | organice tensioactive pentru spalarea pielii,   |       |      |
|  |          | sub forma lichida sau crema, conditionate       |       |      |
|  |          | pentru vanzarea cu amanuntul, chiar continand   |       |      |
|  |          | sapun; hartie, vata, fetru si materiale         |       |      |
|  |          | netesute, impregnate, imbibate sau acoperite cu |       |      |
|  |          | sapun sau detergent:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sapunuri, produse si preparate organice       |       |      |
|  |          | tensioactive, sub forma de bare, calupuri,      |       |      |
|  |          | bucati, chiar modelate si hartie, vata, fetru si|       |      |
|  |          | materiale netesute, impregnate, imbibate sau    |       |      |
|  |          | acoperite cu sapun sau detergent:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3401.11.00| -- De toaleta (inclusiv produsele medicinale)   | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3401.19.00| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3401.20   | - Sapunuri sub alte forme:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3401.20.10| -- Fulgi, granule sau pudra                     | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3401.20.90| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3401.30.00| - Produse si preparate organice tensioactive    | -     |   7  |
|  |          | pentru spalarea pielii, sub forma lichida sau   |       |      |
|  |          | crema, conditionate pentru vanzarea cu          |       |      |
|  |          | amanuntul, chiar continand sapun                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |34.02     | Agenti organici de suprafata (altii decat       |       |      |
|  |          | sapunurile); preparate tensioactive, preparate  |       |      |
|  |          | pentru spalat (inclusiv preparatele auxiliare   |       |      |
|  |          | pentru spalat) si preparate de curatat, chiar   |       |      |
|  |          | continand sapun, altele decat cele de la        |       |      |
|  |          | pozitia 34.01:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Agenti organici de suprafata, chiar           |       |      |
|  |          | conditionati pentru vanzarea cu amanuntul:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.11   | -- Anionici:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.11.10| --- Solutii apoase continand alchil             | -     |   7  |
|  |          | [oxidi(benzensulfonat)] de disodiu, minimum 30% |       |      |
|  |          | in greutate, dar maximum 50%                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.11.90| --- Altele                                      | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.12.00| -- Cationici                                    | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.13.00| -- Neionici                                     | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.19.00| -- Altele                                       | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.20   | - Preparate conditionate pentru vanzarea cu     |       |      |
|  |          | amanuntul:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.20.20| -- Preparate tensioactive                       | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.20.90| -- Preparate pentru spalat si preparate pentru  | -     |   7  |
|  |          | curatat                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.90.10| -- Preparate tensioactive                       | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3402.90.90| -- Preparate pentru spalat si preparate pentru  | -     |   7  |
|  |          | curatat                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |34.03     | Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de      |       |      |
|  |          | racire, preparate pentru degriparea suruburilor,|       |      |
|  |          | preparate antirugina sau anticorozive si        |       |      |
|  |          | preparate pentru demulare pe baza de            |       |      |
|  |          | lubrifianti) si preparate de tipul celor        |       |      |
|  |          | utilizate pentru tratarea cu ulei si gresarea   |       |      |
|  |          | materialelor textile, pieilor, blanurilor sau   |       |      |
|  |          | altor materiale, cu exceptia preparatelor       |       |      |
|  |          | continand, cu rol de constituenti de baza,      |       |      |
|  |          | minimum 70% in greutate uleiuri petroliere sau  |       |      |
|  |          | din minerale bituminoase:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Continand uleiuri petroliere sau din minerale |       |      |
|  |          | bituminoase:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3403.11.00| -- Preparate pentru tratarea materialelor       | -     |  15  |
|  |          | textile, a pieilor, a blanurilor sau a altor    |       |      |
|  |          | materiale                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3403.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3403.19.10| --- Continand minimum 70% in greutate, uleiuri  | -     |  15  |
|  |          | petroliere sau din minerale bituminoase         |       |      |
|  |          | neconsiderate constituenti de baza              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3403.19.91| ---- Preparate pentru lubrifierea masinilor,    | -     |  15  |
|  |          | aparatelor si vehiculelor                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3403.19.99| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3403.91.00| -- Preparate pentru tratarea materialelor       | -     |  15  |
|  |          | textile, a pieilor, a blanurilor sau a altor    |       |      |
|  |          | materiale                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3403.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3403.99.10| --- Preparate pentru lubrifierea masinilor,     | -     |  15  |
|  |          | aparatelor si vehiculelor                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3403.99.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |34.04     | Ceara artificiala si ceara preparata:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3404.10.00| - Din lignit modificat chimic                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3404.20.00| - Din poli(oxietilena) (polietilenglicoli)      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3404.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3404.90.10| -- Ceara preparata, inclusiv ceara pentru       | -     |  15  |
|  |          | sigiliu                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3404.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |34.05     | Ceara si creme pentru incaltaminte, ceara de    |       |      |
|  |          | parchet, materiale de lustruit pentru caroserii,|       |      |
|  |          | sticla sau metal, pasta si praf pentru curatat  |       |      |
|  |          | si preparate similare (chiar sub forma de       |       |      |
|  |          | hartie, vata, fetru, materiale netesute,        |       |      |
|  |          | materiale plastice sau cauciuc alveolar,        |       |      |
|  |          | impregnate, imbibate sau acoperite cu astfel de |       |      |
|  |          | preparate), fara a include ceara de la pozitia  |       |      |
|  |          | 34.04:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3405.10.00| - Ceara, creme si preparate similare pentru     | -     |  15  |
|  |          | incaltaminte sau piele                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3405.20.00| - Ceara de parchet, creme si preparate similare | -     |  15  |
|  |          | pentru intretinerea mobilei din lemn, a         |       |      |
|  |          | parchetului sau a altor obiecte din lemn        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3405.30.00| - Materiale de lustruit si preparate similare   | -     |  15  |
|  |          | pentru caroserii, altele decat cele pentru      |       |      |
|  |          | lustruirea metalelor                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3405.40.00| - Paste, prafuri si alte preparate pentru       | -     |  15  |
|  |          | curatat                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3405.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3405.90.10| -- Materiale pentru lustruirea metalelor        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3405.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3406.00   | Lumanari si articole similare:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Lumanari:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3406.00.11| -- Simple, neparfumate                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3406.00.19| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3406.00.90| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3407.00.00| Paste pentru modelat, inclusiv cele prezentate  | -     |  25  |
|  |          | pentru joaca; compozitii numite "ceara pentru   |       |      |
|  |          | stomatologie", prezentate in seturi, in ambalaje|       |      |
|  |          | pentru vanzarea cu amanuntul sau in plachete,   |       |      |
|  |          | potcoave, batoane sau forme similare; alte      |       |      |
|  |          | compozitii pentru stomatologie, pe baza de      |       |      |
|  |          | ipsos sau ghips (ghips calcinat sau sulfat de   |       |      |
|  |          | calciu)                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 35
    SUBSTANTE ALBUMINOIDE; PRODUSE PE BAZA DE AMIDON SAU DE FECULE MODIFICATE; CLEIURI; ENZIME

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) drojdiile (pozitia 21.02);
    b) fractiuni ale sangelui (altii decat albumina din sange nepreparata pentru utilizari terapeutice sau profilactice), medicamentele sau celelalte produse de la Capitolul 30;
    c) preparatele enzimatice pentru pretabacire (pozitia 32.02);
    d) preparatele enzimatice pentru inmuiere sau pentru spalare si celelalte produse de la Capitolul 34;
    e) proteinele intarite (pozitia 39.13);
    f) produsele de arta grafica, pe suporturi de gelatina (Capitolul 49).
    2. Termenul "dextrine" folosit in textul pozitiei 35.05 se refera la produsele provenind din degradarea amidonului sau feculelor, avand un continut de zaharuri reducatoare, exprimat in dextroza, raportat la substanta uscata, de maximum 10% .
    Produsele de acest tip care au un continut peste 10%, se clasifica la pozitia 17.02.

    Nota complementara:

    1. Se clasifica la pozitia 35.04 concentratele de proteine din lapte cu un continut de proteine, calculat in greutate substanta uscata, peste 85% .

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |35.01     | Cazeina, cazeinati si alti derivati ai cazeinei;|       |      |
|  |          | cleiuri de cazeina:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3501.10   | - Cazeina:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3501.10.10| -- Destinata fabricarii fibrelor textile        | -     | 155  |
|  |          | artificiale                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3501.10.50| -- Destinata utilizarii industriale, alta decat | -     | 155  |
|  |          | pentru fabricarea produselor alimentare sau     |       |      |
|  |          | furajere                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3501.10.90| -- Altele                                       | -     | 155  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3501.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3501.90.10| -- Cleiuri de cazeina                           | -     | 155  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3501.90.90| -- Altele                                       | -     | 155  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |35.02     | Albumine (inclusiv concentratele continand doua |       |      |
|  |          | sau mai multe proteine din zer si care contin   |       |      |
|  |          | proteine din zer peste 80% din greutatea        |       |      |
|  |          | substantei uscate), albuminati si alti derivati |       |      |
|  |          | de albumine:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Albumina din ou:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.11   | -- Uscata:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.11.10| --- Improprie sau devenita improprie            | -     |  77.5|
|  |          | alimentatiei umane                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.11.90| --- Altele                                      | -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.19.10| --- Improprii sau devenite improprii            | -     |  77.5|
|  |          | alimentatiei umane                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.19.90| --- Altele                                      | -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.20   | - Albumina din lapte, inclusiv concentratele din|       |      |
|  |          | doua sau mai multe proteine din zer: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.20.10| -- Improprii sau devenite improprii alimentatiei| -     |  77.5|
|  |          | umane                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.20.91| --- Uscate (in foi, fulgi, cristale, pudre etc.)| -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.20.99| --- Altele                                      | -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Albumine, altele decat cele din oua sau din  |       |      |
|  |          | lapte:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.90.20| --- Improprii sau devenite improprii            | -     |  77.5|
|  |          | alimentatiei umane                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.90.70| --- Altele                                      | -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3502.90.90| -- Albuminati si alti derivati din albumine     | -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3503.00   | Gelatine (inclusiv cele prezentate in foi de    |       |      |
|  |          | forma patrata sau dreptunghiulara, chiar        |       |      |
|  |          | prelucrate la suprafata sau colorate) si        |       |      |
|  |          | derivatii lor; clei de peste; alte cleiuri de   |       |      |
|  |          | origine animala, excluzand cleiurile de cazeina |       |      |
|  |          | de la pozitia 35.01:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3503.00.10| - Gelatine si derivatii lor                     | -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3503.00.80| - Altele                                        | -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3504.00.00| Peptone si derivatii lor; alte substante        | -     |  77.5|
|  |          | proteice si derivatii lor, nedenumite si        |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte, pulbere de piele,     |       |      |
|  |          | tratata sau nu cu crom                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |35.05     | Dextrine si alte amidonuri si fecule modificate |       |      |
|  |          | (de exemplu amidonuri si fecule pregelatinizate |       |      |
|  |          | sau esterificate); cleiuri pe baza de amidon sau|       |      |
|  |          | de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau|       |      |
|  |          | fecule modificate:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3505.10   | - Dextrine si alte amidonuri si fecule          |       |      |
|  |          | modificate:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3505.10.10| -- Dextrine                                     | -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alte amidonuri si fecule modificate:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3505.10.50| --- Amidonuri si fecule esterificate sau        | -     |  77.5|
|  |          | eterificate                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3505.10.90| --- Altele                                      | -     |  77.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3505.20   | - Cleiuri:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3505.20.10| -- Cu un continut de amidon sau de fecule, de   | -     |  77.5|
|  |          | dextrine sau de alte amidonuri sau fecule       |       |      |
|  |          | modificate, sub 25% din greutate                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3505.20.30| -- Cu un continut de amidon sau de fecule, de   | -     |  77.5|
|  |          | dextrine sau de alte amidonuri sau fecule       |       |      |
|  |          | modificate, de minimum 25% din greutate dar sub |       |      |
|  |          | 55%                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3505.20.50| -- Cu un continut de amidon sau de fecule, de   | -     |  77.5|
|  |          | dextrine sau de alte amidonuri sau fecule       |       |      |
|  |          | modificate, de minimum 55% din greutate, dar    |       |      |
|  |          | sub 80%                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3505.20.90| -- Cu un continut de amidon sau de fecule de    | -     |  77.5|
|  |          | dextrine sau de alte amidonuri sau fecule       |       |      |
|  |          | modificate, de minimum 80% din greutate         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |35.06     | Cleiuri si alti adezivi preparati, nedenumiti si|       |      |
|  |          | necuprinsi in alta parte; produse de orice fel  |       |      |
|  |          | folosite ca adezivi sau cleiuri, conditionate   |       |      |
|  |          | pentru vanzarea cu amanuntul ca adezivi sau     |       |      |
|  |          | cleiuri, avand o greutate neta de maximum 1 kg: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3506.10.00| - Produse de orice fel folosite ca adezivi sau  | -     |  10  |
|  |          | cleiuri, conditionate pentru vanzarea cu        |       |      |
|  |          | amanuntul ca adezivi sau cleiuri, avand o       |       |      |
|  |          | greutate neta de maximum 1 kg                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3506.91.00| -- Adezivi pe baza de polimeri de la pozitiile  | -     |  10  |
|  |          | tarifare 39.01 pana la 39.13 sau pe baza de     |       |      |
|  |          | cauciuc                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3506.99.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |35.07     | Enzime; enzime preparate nedenumite si          |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3507.10.00| - Cheag si concentratele sale                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3507.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3507.90.10| -- Lipoprotein lipaza                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3507.90.20| -- Aspergillus alkalin proteaza                 | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3507.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|


    CAP. 36
    PULBERI SI EXPLOZIVI; ARTICOLE DE PIROTEHNIE; CHIBRITURI; ALIAJE PIROFORICE; MATERIALE INFLAMABILE

    Note de Capitol

    1. Acest Capitol nu cuprinde produsele cu o compozitie chimica definita, prezentate separat, cu exceptia celor prezentate la Notele 2 a) sau 2 b) de mai jos.
    2. Prin "articole din materiale inflamabile", in sensul pozitiei 36.06, se intelege numai:
    a) metaldehida, hexametilentetramina si produsele similare, sub forma de tablete, batoane sau sub forme similare, care implica utilizarea lor drept combustibili, precum si combustibilii pe baza de alcool si combustibilii preparati similari, in stare solida sau sub forma de pasta;
    b) combustibilii lichizi si gazele combustibile lichefiate, in recipiente de tipul celor utilizate pentru alimentarea sau reincarcarea brichetelor sau aprinzatoarelor si avand o capacitate de maximum 300 cm^3;
    c) tortele si facliile de rasina, aprinzatoarele de foc si produsele similare.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3601.00.00| Pulberi propulsive                              | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3602.00.00| Explozivi preparati, altii decat pulberile      | -     |  10  |
|  |          | propulsive                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3603.00   | Fitiluri de siguranta; fitiluri detonante;      |       |      |
|  |          | amorse si capse explozive; aprinzatoare;        |       |      |
|  |          | detonatoare electrice:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3603.00.10| - Fitiluri de siguranta; fitiluri detonante     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3603.00.90| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |36.04     | Articole pentru focuri de artificii, rachete de |       |      |
|  |          | semnalizare sau contra grindinei si similare,   |       |      |
|  |          | petarde si alte articole pirotehnice:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3604.10.00| - Articole pentru focuri de artificii           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3604.90.00| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3605.00.00| Chibrituri, altele decat articolele pirotehnice | -     |  30  |
|  |          | de la pozitia 36.04                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |36.06     | Feroceriu si alte aliaje piroforice sub toate   |       |      |
|  |          | formele; articole din materiale inflamabile     |       |      |
|  |          | specificate in Nota 2 de la acest Capitol:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3606.10.00| - Combustibili lichizi si gaze combustibile     | -     |  10  |
|  |          | lichefiate in recipiente de tipul celor         |       |      |
|  |          | utilizate pentru alimentarea sau reincarcarea   |       |      |
|  |          | brichetelor sau aprinzatoarelor avand o         |       |      |
|  |          | capacitate de maximum 300 cm^3                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3606.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3606.90.10| -- Feroceriu si alte aliaje piroforice, sub     | -     |  10  |
|  |          | toate formele                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3606.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 37
    PRODUSE FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE

    Note de Capitol

    1. Acest Capitol nu cuprinde deseurile si rebuturile.
    2. In acest Capitol, termenul "fotografic" reprezinta procedeul care permite formarea in mod direct sau in mod indirect de imagini vizibile, prin actiunea luminii sau a altor forme de radiatie asupra unor suprafete fotosensibile.

    Note complementare

    1. In cazul filmelor sonore cu doua benzi, fiecare dintre benzi urmeaza regimul ei propriu (banda numai pentru imagini si banda utilizata pentru inregistrarea sunetului).
    2. Prin expresia "filme de actualitati", in sensul codului tarifar 3706.90.51, se intelege filmele avand o lungime (metraj) sub 330 metri, cu subiecte care se refera la evenimente cu caracter de actualitate politica, sportiva, militara, stiintifica, literara, folclorica, turistica, mondena etc.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |37.01     | Placi si filme fotografice plane, sensibilizate,|       |      |
|  |          | neimpresionate, din alte materiale decat hartia,|       |      |
|  |          | cartonul sau textilele; filme fotografice plane |       |      |
|  |          | cu developare si tragere instantanee,           |       |      |
|  |          | sensibilizate, neimpresionate, chiar in         |       |      |
|  |          | incarcatoare:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3701.10   | - Pentru raze X:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3701.10.10| -- Pentru folosinta medicala, dentara sau       | mp    |  30  |
|  |          | veterinara                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3701.10.90| -- Altele                                       | mp    |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3701.20.00| - Filme cu developare si tragere instantanee    | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3701.30.00| - Alte filme si placi a caror dimensiune este de| mp    |  30  |
|  |          | peste 255 mm pe cel putin una dintre laturi     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3701.91.00| -- Pentru fotografii in culori (policrome)      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3701.99.00| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |37.02     | Pelicule fotografice sensibilizate,             |       |      |
|  |          | neimpresionate, in role, din alte materiale     |       |      |
|  |          | decat hartia, cartonul sau textilele; pelicule  |       |      |
|  |          | fotografice cu developare si tragere            |       |      |
|  |          | instantanee, in role, sensibilizate,            |       |      |
|  |          | neimpresionate:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.10.00| - Pentru raze X                                 | mp    |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.20.00| - Pelicule cu developare si tragere instantanee | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte pelicule, neperforate, cu o latime de    |       |      |
|  |          | maximum 105 mm:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.31   | -- Pentru fotografii in culori (policrome):     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.31.10| --- Cu o lungime de maximum 30 m                | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o lungime peste 30 m:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.31.91| ---- Filme color negative:                      |       |  30  |
|  |          |      - cu o latime de minimum 75 mm, dar de     |       |      |
|  |          |      maximum 105 mm                             |       |      |
|  |          |      si                                         |       |      |
|  |          |      - de o lungime de minimum 100 m, pentru    |       |      |
|  |          |      fabricarea pachetelor de film cu developare|       |      |
|  |          |      instantanee                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.31.99| ---- Altele                                     | m     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.32   | -- Altele, continand o emulsie de halogenura    |       |      |
|  |          | de argint:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o latime de maximum 35 mm:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.32.11| ---- Microfilme; filme pentru artele grafice    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.32.19| ---- Altele                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o latime peste 35 mm:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.32.31| ---- Microfilme                                 | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.32.51| ---- Filme pentru artele grafice                | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.32.90| ---- Altele                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.39.00| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte pelicule, neperforate, cu o latime peste |       |      |
|  |          | 105 mm:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.41.00| -- Cu o latime peste 610 mm si o lungime peste  | mp    |  30  |
|  |          | 200 m, pentru fotografii in culori (policrome)  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.42.00| -- Cu o latime peste 610 mm si o lungime peste  | mp    |  30  |
|  |          | 200 m, altele decat cele pentru fotografii in   |       |      |
|  |          | culori                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.43.00|-- Cu o latime peste 610 mm si o lungime de      | mp    |  30  |
|  |          | maximum 200 m                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.44.00| -- Cu o latime peste 105 mm, dar de maximum     | mp    |  30  |
|  |          | 610 mm                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte pelicule pentru fotografii in culori     |       |      |
|  |          | (policrome):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.51.00| -- Cu o latime de maximum 16 mm si o lungime de | p/st  |  30  |
|  |          | maximum 14 m                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.52   | -- Cu o latime de maximum 16 mm si o lungime de |       |      |
|  |          | peste 14 m:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.52.10| --- Cu o lungime de maximum 30 m                | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.52.90| --- Cu o lungime peste 30 m                     | m     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.53.00| -- Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm| p/st  |  30  |
|  |          | si o lungime de maximum 30 m, pentru diapozitive|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.54   | -- Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm|       |      |
|  |          | si o lungime de maximum 30 m, altele decat cele |       |      |
|  |          | pentru diapozitive:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.54.10| --- Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum     | p/st  |  30  |
|  |          | 24 mm                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.54.90| --- Cu o latime peste 24 mm, dar de maximum     | p/st  |  30  |
|  |          | 35 mm                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.55.00| -- Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm| m     |  30  |
|  |          | si o lungime peste 30 m                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.56   | -- Cu o latime peste 35 mm:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.56.10| --- Cu o lungime de maximum 30 m                | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.56.90| --- Cu o lungime peste 30 m                     | m     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.91   | -- Cu o latime de maximum 16 mm: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.91.20| --- Filme pentru artele grafice                 | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.91.80| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.93   | -- Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm|       |      |
|  |          | si cu o lungime de maximum 30 m: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.93.10| --- Microfilme; filme pentru artele grafice     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.93.90| --- Altele                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.94   | -- Cu o latime peste 16 mm, dar de maximum 35 mm|       |      |
|  |          | si o lungime peste 30 m:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.94.10| --- Microfilme; filme pentru artele grafice     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.94.90| --- Altele                                      | m     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3702.95.00| -- Cu o latime peste 35 mm                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |37.03     | Hartii, cartoane si textile, fotografice,       |       |      |
|  |          | sensibilizate, neimpresionate:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3703.10.00| - In role, cu o latime peste 610 mm             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3703.20   | - Altele, pentru fotografii in culori           |       |      |
|  |          | (policrome):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3703.20.10| -- Pentru imagini obtinute de la filme          | -     |  20  |
|  |          | reversibile                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3703.20.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3703.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3703.90.10| -- Sensibilizate cu saruri de argint sau de     | -     |  20  |
|  |          | platina                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3703.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3704.00   | Placi, pelicule, filme, hartii, cartoane si     |       |      |
|  |          | textile fotografice, impresionate, dar          |       |      |
|  |          | nedevelopate:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3704.00.10| - Placi, pelicule si filme                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3704.00.90| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |37.05     | Placi si pelicule fotografice, impresionate si  |       |      |
|  |          | developate, altele decat filmele                |       |      |
|  |          | cinematografice:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3705.10.00| - Pentru reproducere offset                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3705.20.00| - Microfilme                                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3705.90.00| - Altele                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |37.06     | Filme cinematografice impresionate si           |       |      |
|  |          | developate, care contin sau nu inregistrarea    |       |      |
|  |          | sunetului sau care contin numai inregistrarea   |       |      |
|  |          | sunetului:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.10   | - Cu o latime de minimum 35 mm:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.10.10| -- Care nu contin decat inregistrarea sunetului | m     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.10.91| --- Negative; pozitive intermediare de lucru    | m     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.10.99| --- Alte pozitive                               | m     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.90.10| -- Care nu contin decat inregistrarea sunetului | m     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.90.31| --- Negative; pozitive intermediare de lucru    | m     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Alte pozitive:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.90.51| ---- Filme de actualitati                       | m     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele, cu o latime:            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.90.91| ----- Sub 10 mm                                 | m     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3706.90.99| ----- De minimum 10 mm                          | m     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |37.07     | Preparate chimice pentru utilizari fotografice  |       |      |
|  |          | (altele decat lacurile, cleiurile, adezivii si  |       |      |
|  |          | preparatele similare); produse neamestecate,    |       |      |
|  |          | chiar dozate pentru utilizari fotografice, sau  |       |      |
|  |          | conditionate pentru vanzarea cu amanuntul pentru|       |      |
|  |          | aceste utilizari intr-o forma gata de folosire: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3707.10.00| - Emulsii pentru sensibilizarea suprafetelor    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3707.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Revelatori si fixatori:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pentru fotografii in culori (policrome):    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3707.90.11| ---- Pentru filme si placi fotografice          | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3707.90.19| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3707.90.30| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3707.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 38
    PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) produsele cu compozitie chimica definita, prezentate separat, altele decat cele de mai jos:
    1) grafitul artificial (pozitia 38.01);
    2) insecticidele, antirozatoarele, fungicidele, erbicidele, inhibitorii de germinatie, regulatorii de crestere pentru plante, dezinfectantii si produsele similare, prezentate in formele sau in ambalajele prevazute la pozitia 38.08;
    3) produsele extinctoare prezentate ca incarcatura pentru aparatele extinctoare sau in grenadele sau bombele extinctoare (pozitia 38.13);
    4) materialele de referinta certificate, specificate in Nota 2 de mai jos;
    5) produsele prevazute in Notele 3 a) sau 3 c) de mai jos;
    b) amestecurile de produse chimice cu substante alimentare sau cu alte substante cu valoare nutritiva, de tipul celor utilizate la prepararea alimentelor pentru consumul uman (in general pozitia 21.06);
    c) cenusa si reziduuri (inclusiv namol, altul decat namolul de epurare) continand metale, arsen sau amestecuri ale acestora si indeplinind conditiile de la Notele 3 a) sau 3 b) de la Capitolul 26 (pozitia tarifara 26.20);
    d) medicamentele (pozitiile 30.03 sau 30.04);
    e) catalizatorii epuizati de tipul celor utilizati pentru extractia metalelor comune sau pentru fabricarea compusilor chimici pe baza de metale comune (pozitia 26.20), catalizatorii epuizati de tipul celor utilizati in principal pentru recuperarea metalelor pretioase (pozitia 71.12) si catalizatorii constituiti din metale sau din aliaje metalice care se prezinta, de exemplu, sub forma de pudra foarte fina sau de panza metalica (Sectiunea XIV sau XV).
    2. A) In sensul pozitiei 38.22, prin expresia "material de referinta certificat" se intelege un material de referinta care este insotit de un certificat ce indica valorile proprietatilor certificate si metodele utilizate pentru determinarea acestor valori ca si gradul de certitudine asociat fiecarei valori si care poate fi utilizat in scopuri analitice, de etalonare sau de referinta.
    B) Cu exceptia produselor de la Capitolele 28 sau 29, pentru clasificarea materialelor de referinta certificate, pozitia 38.22 are prioritate fata de orice alte pozitii din Nomenclatura.
    3. Se clasifica la pozitia 38.24 si nu la alta pozitie din Nomenclatura:
    a) cristalele cultivate (altele decat elementele optice) de oxid de magneziu sau de saruri halogenate ale metalelor alcaline sau alcalino-pamantoase, cu greutate unitara de minimum 2,5 g;
    b) uleiurile de fusel; uleiul Dippel;
    c) produsele pentru curatat petele de cerneala, conditionate in ambalaje pentru vanzarea cu amanuntul;
    d) produsele pentru corecturi tipografice si alte lichide de corectare, conditionate in ambalaje pentru vanzarea cu amanuntul;
    e) indicatoarele fuzibile pentru controlul temperaturii in cuptoare (de exemplu conuri Seger).
    4. In Nomenclatura, prin expresia "deseuri orasenesti" se intelege deseurile colectate de la particulari (gospodarii), hoteluri, restaurante, spitale, magazine, birouri etc., detritus colectat de pe strazi sau trotuare, deseuri de materiale de constructii sau provenite de la demolari. Deseurile orasenesti contin, in general, un mare numar de materiale cum ar fi material plastic, cauciuc, lemn, hartie, materiale textile, sticla, metal, produse alimentare, mobila deteriorata si alte articole deteriorate sau care nu mai sunt necesare (considerate deseuri). Totusi expresia "deseuri orasenesti" nu cuprinde:
    a) materialele sau articolele individuale care au fost separate de deseuri, cum sunt deseurile de materiale plastice, de cauciuc, de lemn, de hartie, de materiale textile, de sticla sau de metal si bateriile utilizate care urmeaza regimul lor propriu;
    b) deseurile industriale;
    c) deseurile farmaceutice, definite in Nota 4 k) de la Capitolul 30;
    d) deseurile chimice definite in Nota 6 a) de mai jos.
    5. In sensul pozitiei 38.25 prin expresia "namol de epurare" se intelege namolul provenit de la statiile de epurare a apelor uzate urbane si deseurile de tratare preliminara, deseurile de curatire si namolul nestabilizat. Noroiul stabilizat care poate fi utilizat ca ingrasamant este exclus (Capitolul 31.
    6. In sensul pozitiei 38.25 prin expresia "alte deseuri" se intelege:
    a) deseurile clinice, adica deseurile contaminate provenite din cercetari medicale, de la analize de diagnosticare, de la tratamente sau alte proceduri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare care contin adesea agenti patogeni si substante farmaceutice si care trebuie distruse intr-un anumit mod (de exemplu pansamente, manusi folosite si seringi folosite);
    b) deseuri de solventi organici;
    c) deseuri de solutii (lesie) decapante pentru metale, lichide hidraulice, lichide de frana si lichide antigel;
    d) alte deseuri ale industriei chimice sau ale industriilor conexe;
    Totusi, expresia "alte deseuri" nu cuprinde deseurile care contin in principal uleiuri petroliere sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase (pozitia tarifara 27.10).

    Note de subpozitii

    1. In sensul subpozitiilor 3825.41 si 3825.49 prin expresia "deseuri de solventi organici" se intelege deseurile care contin in principal solventi organici, improprii utilizarii lor initiale in aceasta stare, chiar destinate recuperarii solventilor.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.01     | Grafit artificial; grafit coloidal sau          |       |      |
|  |          | semicoloidal; preparate pe baza de grafit sau de|       |      |
|  |          | alt carbune, sub forma de paste, blocuri,       |       |      |
|  |          | plachete sau alte semifabricate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3801.10.00| - Grafit artificial                             | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3801.20   | - Grafit coloidal sau semicoloidal:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3801.20.10| -- Grafit coloidal sub forma de suspensie in    | -     |   7  |
|  |          | ulei; grafit semicoloidal                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3801.20.90| -- Altele                                       | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3801.30.00| - Paste carbonate pentru electrozi si paste     | -     |  15  |
|  |          | similare pentru captusirea cuptoarelor          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3801.90.00| - Altele                                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.02     | Carbune activ; materiale minerale naturale      |       |      |
|  |          | activate; negru de origine animala, inclusiv    |       |      |
|  |          | negru animal rezidual:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3802.10.00| - Carbune activ                                 | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3802.90.00| - Altele                                        | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3803.00   | Ulei de tal, chiar rafinat:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3803.00.10| - Brut                                          | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3803.00.90| - Altele                                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3804.00   | Lesii reziduale rezultate de la fabricarea      |       |      |
|  |          | pastei de celuloza, chiar concentrate sau din   |       |      |
|  |          | care s-a extras zaharul sau tratate chimic,     |       |      |
|  |          | inclusiv lignosulfonati, dar fara a include     |       |      |
|  |          | uleiul de tal de la pozitia 38.03:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3804.00.10| - Lesii bisulfitice reziduale (lignosulfiti)    | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3804.00.90| - Altele                                        | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.05     | Esente de terebentina, de lemn de pin sau de    |       |      |
|  |          | celuloza sulfatata rezultata din industria      |       |      |
|  |          | hartiei si alte esente terpenice provenind de   |       |      |
|  |          | la distilare sau de la alte tratamente ale      |       |      |
|  |          | lemnului de conifere; dipenten brut; esenta de  |       |      |
|  |          | la obtinerea celulozei cu bisulfit si alte      |       |      |
|  |          | paracimene brute; ulei de pin continand         |       |      |
|  |          | alfaterpinolul ca principal constituent:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3805.10   | - Esente de terebentina, de lemn de pin sau     |       |      |
|  |          | de celuloza sulfatata rezultata din industria   |       |      |
|  |          | hartiei:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3805.10.10| -- Esente de terebentina                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3805.10.30| -- Esente de lemn de pin                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3805.10.90| -- Esente de celuloza sulfatata rezultata din   | -     |  15  |
|  |          | industria hartiei                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3805.20.00| - Ulei de pin                                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3805.90.00| - Altele                                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.06     | Colofoniu si acizi rezinici, derivatii lor;     |       |      |
|  |          | esenta de colofoniu si uleiuri de colofoniu;    |       |      |
|  |          | gume topite:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3806.10   | - Colofoniu si acizi rezinici:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3806.10.10| -- Obtinut din oleorasini (rasini fluide)       | -     |  15  |
|  |          | proaspete                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3806.10.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3806.20.00| - Saruri de colofoniu, de acizi rezinici sau de | -     |  15  |
|  |          | derivati de colofoniu sau de acizi rezinici,    |       |      |
|  |          | altele decat sarurile aducti de colofoniu       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3806.30.00| - Gume esteri                                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3806.90.00| - Altele                                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3807.00   | Gudron de lemn; uleiuri din gudron de lemn;     |       |      |
|  |          | creozot de lemn; metanol brut (spirt de lemn);  |       |      |
|  |          | smoala vegetala; smoala pentru butoaie de bere  |       |      |
|  |          | si preparate similare pe baza de colofoniu, de  |       |      |
|  |          | acizi rezinici sau de smoala vegetala:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3807.00.10| - Gudron de lemn                                | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3807.00.90| - Altele                                        | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.08     | Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide,  |       |      |
|  |          | inhibitori de germinare si regulatori de        |       |      |
|  |          | crestere pentru plante, dezinfectanti si produse|       |      |
|  |          | similare, prezentate in forme sau ambalaje      |       |      |
|  |          | pentru vanzarea cu amanuntul sau ca preparate   |       |      |
|  |          | sau ca articole (de exemplu panglici, mese si   |       |      |
|  |          | lumanari cu sulf si hartie speciala contra      |       |      |
|  |          | mustelor):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.10   | - Insecticide:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.10.10| -- Pe baza de piretroide                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.10.20| -- Pe baza de hidrocarburi clorurate            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.10.30| -- Pe baza de carbamati                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.10.40| -- Pe baza de compusi organofosforici           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.10.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.20   | - Fungicide:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Anorganice:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.20.10| --- Preparate pe baza de compusi de cupru       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.20.15| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.20.30| --- Pe baza de ditiocarbamati                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.20.40| --- Pe baza de benzimidazoli                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.20.50| --- Pe baza de diazoli sau triazoli             | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.20.60| --- Pe baza de diazine sau morfoline            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.20.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30   | - Erbicide, inhibitori de germinare si          |       |      |
|  |          | regulatori de crestere pentru plante:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Erbicide:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30.11| --- Pe baza de fenoxi-fitohormoni               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30.13| --- Pe baza de triazine                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30.15| --- Pe baza de amide                            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30.17| --- Pe baza de carbamati                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30.21| --- Pe baza de derivati de dinitroanilina       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30.23| --- Pe baza de derivati de uree, de uracil sau  | -     |  15  |
|  |          | de sulfoniluree                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30.27| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30.30| -- Inhibitori de germinare                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.30.90| -- Regulatori de crestere pentru plante         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.40   | - Dezinfectanti:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.40.10| -- Pe baza de saruri cuaternare de amoniu       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.40.20| -- Pe baza de compusi halogenati                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.40.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.90.10| -- Rodenticide                                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3808.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.09     | Agenti de apretare sau finisare, acceleratori de|       |      |
|  |          | vopsire sau de fixare a substantelor colorante  |       |      |
|  |          | si alte produse si preparate (de exemplu produse|       |      |
|  |          | pentru scrobit si preparate pentru mordansare), |       |      |
|  |          | de felul celor folosite in industria textila,   |       |      |
|  |          | industria hartiei, industria pielariei sau in   |       |      |
|  |          | alte industrii similare, nedenumite si          |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3809.10   | - Pe baza de substante amilacee: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3809.10.10| -- Cu un continut de astfel de substante sub 55%| -     |  86.5|
|  |          | in greutate                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3809.10.30| -- Cu un continut de astfel de substante de     | -     |  86.5|
|  |          | minimum 55%, dar sub 70% in greutate            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3809.10.50| -- Cu un continut de astfel de substante de     | -     |  86.5|
|  |          | minimum 70%, dar sub 83% in greutate            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3809.10.90| -- Cu un continut de astfel de substante de     | -     |  86.5|
|  |          | minimum 83% in greutate                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3809.91.00| -- De felul celor folosite in industria textila | -     |  15  |
|  |          | sau in industrii similare                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3809.92.00| -- De felul celor folosite in industria hartiei | -     |  15  |
|  |          | sau in industrii similare                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3809.93.00| -- De felul celor folosite in industria         | -     |  15  |
|  |          | pielariei sau in industrii similare             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.10     | Preparate pentru decaparea metalelor; flux de   |       |      |
|  |          | sudura sau de lipire si alte preparate auxiliare|       |      |
|  |          | pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste si  |       |      |
|  |          | pulberi din metale si din alte materiale pentru |       |      |
|  |          | sudura sau lipire; preparate de tipul celor     |       |      |
|  |          | utilizate pentru acoperirea sau umplerea        |       |      |
|  |          | electrozilor sau a baghetelor de sudura:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3810.10.00| - Preparate pentru decaparea metalelor; paste si| -     |  15  |
|  |          | pulberi din metale si alte materiale pentru     |       |      |
|  |          | sudura sau lipire                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3810.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3810.90.10| -- Preparate de tipul celor utilizate pentru    | -     |  15  |
|  |          | umplerea sau acoperirea electrozilor si         |       |      |
|  |          | baghetelor de sudura                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3810.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.11     | Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, |       |      |
|  |          | aditivi peptizanti, amelioratori de vascozitate,|       |      |
|  |          | aditivi anticorozivi si alti aditivi preparati, |       |      |
|  |          | pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru      |       |      |
|  |          | benzina) sau pentru alte lichide utilizate in   |       |      |
|  |          | aceleasi scopuri ca si uleiurile minerale:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Preparate antidetonante:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3811.11   | -- Pe baza de compusi ai plumbului:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3811.11.10| --- Pe baza de plumb tetraetil                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3811.11.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3811.19.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aditivi pentru uleiuri lubrifiante:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3811.21.00| -- Care contin uleiuri de petrol sau de minerale| -     |  15  |
|  |          | bituminoase                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3811.29.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3811.90.00| - Altele                                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.12     | Preparate numite "acceleratori de vulcanizare"; |       |      |
|  |          | plastifianti compusi pentru cauciuc sau         |       |      |
|  |          | materiale plastice nedenumite si necuprinse in  |       |      |
|  |          | alta parte; preparate antioxidante si alti      |       |      |
|  |          | stabilizatori compusi pentru cauciuc sau        |       |      |
|  |          | materiale plastice:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3812.10.00| - Preparate numite "acceleratori de vulcanizare"| -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3812.20   | - Plastifianti compusi pentru cauciuc sau       |       |      |
|  |          | materiale plastice:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3812.20.10| -- Amestecuri de reactie continand benzil       | -     |  15  |
|  |          | 3-isobutiriloxi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil   |       |      |
|  |          | ftalat si benzil 3-isobutiriloxi-2;             |       |      |
|  |          | 2,4-trimetilpentil ftalat                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3812.20.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3812.30   | - Preparate antioxidante si alti stabilizatori  |       |      |
|  |          | compusi pentru cauciuc sau materiale plastice:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3812.30.20| -- Preparate antioxidante                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3812.30.80| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3813.00.00| Preparate si incarcaturi pentru aparate         | -     |  15  |
|  |          | extinctoare; grenade si bombe extinctoare       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3814.00   | Solventi si diluanti organici compusi,          |       |      |
|  |          | nedenumiti si necuprinsi in alta parte;         |       |      |
|  |          | preparate concepute pentru indepartarea         |       |      |
|  |          | lacurilor si vopselelor:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3814.00.10| - Pe baza de acetat de butil                    | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3814.00.90| - Altele                                        | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.15     | Initiatori de reactie, acceleratori de reactie  |       |      |
|  |          | si preparate catalitice, nedenumite si          |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Catalizatori pe suport:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3815.11.00| -- Cu nichel sau compusi de nichel ca substanta | -     |  10  |
|  |          | activa                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3815.12.00| -- Cu metale pretioase sau compusi ai metalelor | -     |  10  |
|  |          | pretioase ca substanta activa                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3815.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3815.19.10| --- Catalizatori, sub forma de granule, din care| -     |  10  |
|  |          | minimum 90% din greutate au marimea de maximum  |       |      |
|  |          | 10 microni, constand dintr-un amestec de oxizi  |       |      |
|  |          | pe un suport de magneziu-silicat, care contin in|       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|  |          |     - minimum 20%, dar maximum 35% cupru        |       |      |
|  |          |       si                                        |       |      |
|  |          |     - minimum 2%, dar maximum 3% bismut         |       |      |
|  |          |       si                                        |       |      |
|  |          |     - cu densitate aparenta de minimum 0,2,     |       |      |
|  |          |       dar maximum 1,0                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3815.19.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3815.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3815.90.10| -- Catalizator compus din acetat de             | -     |  10  |
|  |          | etiltrifenilfosfoniu sub forma de solutie in    |       |      |
|  |          | metanol                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3815.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3816.00.00| Cimenturi, mortare, betoane si compozitii       | -     |  10  |
|  |          | similare refractare, altele decat produsele de  |       |      |
|  |          | la pozitia 38.01                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3817.00   | Alchilbenzeni in amestec si alchil-naftaline in |       |      |
|  |          | amestec, altele decat cele de la pozitia 27.07  |       |      |
|  |          | sau 29.02:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3817.00.10| - Dodecilbenzen                                 | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3817.00.50| - Alchilbenzeni lineari                         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3817.00.90| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3818.00   | Elemente chimice dopate in vederea utilizarii   |       |      |
|  |          | lor in electronica, sub forma de discuri,       |       |      |
|  |          | plachete, sau forme similare; compusi chimici   |       |      |
|  |          | dopati in vederea utilizarii lor in electronica:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3818.00.10| - Siliciu dopat                                 | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3818.00.90| - Altele                                        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3819.00.00| Lichide pentru frane hidraulice si alte lichide | -     |  10  |
|  |          | preparate pentru transmisii hidraulice, care nu |       |      |
|  |          | contin sau care contin sub 70% din greutate     |       |      |
|  |          | uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3820.00.00| Preparate antigel si lichide preparate pentru   | -     |  10  |
|  |          | degivrare                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3821.00.00| Medii de cultura preparate pentru dezvoltarea   | -     |  10  |
|  |          | micro-organismelor                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3822.00.00| Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice| -     |  10  |
|  |          | fel de suport si reactivi de diagnostic sau de  |       |      |
|  |          | laborator preparati, chiar prezentati pe un     |       |      |
|  |          | suport, altii decat cei de la pozitiile 30.02   |       |      |
|  |          | sau 30.06; materiale de referinta certificate   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.23     | Acizi grasi monocarboxilici industriali;        |       |      |
|  |          | uleiuri acide de rafinare; alcooli grasi        |       |      |
|  |          | industriali:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acizi grasi monocarboxilici industriali;      |       |      |
|  |          | uleiuri acide de rafinare:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3823.11.00| -- Acid stearic                                 | -     |  23.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3823.12.00| -- Acid oleic                                   | -     |  23.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3823.13.00| -- Acizi grasi de tal                           | -     |  23.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3823.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3823.19.10| --- Acizi grasi distilati                       | -     |  23.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3823.19.30| --- Distilat de acid gras                       | -     |  23.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3823.19.90| --- Altele                                      | -     |  23.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3823.70.00| - Alcooli grasi industriali                     | -     |  23.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.24     | Lianti preparati pentru tipare sau miezuri de   |       |      |
|  |          | turnatorie; produse chimice si preparate ale    |       |      |
|  |          | industriei chimice sau ale industriilor conexe  |       |      |
|  |          | (inclusiv cele constand din amestecuri de       |       |      |
|  |          | produse naturale), nedenumite si necuprinse in  |       |      |
|  |          | alta parte:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.10.00| - Lianti preparati pentru tipare si miezuri de  | -     |  10  |
|  |          | turnatorie                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.20.00| - Acizi naftenici, sarurile lor insolubile in   | -     |  10  |
|  |          | apa si esterii lor                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.30.00| - Carburi metalice neaglomerate amestecate intre| -     |  10  |
|  |          | ele sau cu lianti metalici                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.40.00| - Aditivi preparati pentru cimenturi, mortare   | -     |  10  |
|  |          | sau betoane                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.50   | - Mortare si betoane, nerefractare:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.50.10| -- Beton gata de turnare                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.50.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.60   | - Sorbitol, altul decat cel de la subpozitia    |       |      |
|  |          | 2905.44:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- In solutie apoasa:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.60.11| --- Continand D-manitol maximum 2% in greutate, | -     |  73  |
|  |          | calculat in raport cu continutul de D-glucitol  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.60.19| --- Altele                                      | -     |  73  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.60.91| --- Continand D-manitol maximum 2% din greutate,| -     |  73  |
|  |          | calculat in raport cu continutul de D-glucitol  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.60.99| --- Altele                                      | -     |  73  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Amestecuri continand derivati perhalogenati   |       |      |
|  |          | de hidrocarburi aciclice cu cel putin doi       |       |      |
|  |          | halogeni diferiti:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.71.00| -- Continand hidrocarburi aciclice perhalogenate| -     |  10  |
|  |          | numai cu clor si fluor                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.79.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.10| -- Sulfonati de petrol, cu exceptia sulfonatilor| -     |  10  |
|  |          | de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului   |       |      |
|  |          | sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofenati|       |      |
|  |          | din uleiuri de minerale bituminoase si sarurile |       |      |
|  |          | lor                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.15| -- Schimbatori de ioni                          | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.20| -- Compozitii absorbante pentru desavarsirea    | -     |  10  |
|  |          | vidului din tuburile sau valvele electrice      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.25| -- Piroligniti (de exemplu de calciu), tartrat  | -     |  10  |
|  |          | de calciu brut; citrat de calciu brut           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.30| -- Oxizi de fier alcalinizati pentru epurarea   | -     |  10  |
|  |          | gazelor                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.35| -- Preparate anti-rugina continand amine ca     | -     |  10  |
|  |          | elemente active                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.40| -- Solventi si diluanti compusi anorganici,     | -     |  10  |
|  |          | pentru vopsele si produse similare              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.45| --- Preparate pentru dezincrustare si similare  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.50| --- Preparate pentru galvanoplastie             | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.55| --- Amestecuri de mono-, di- si tri- esteri ai  | -     |  10  |
|  |          | glicerinei cu acizi grasi (emulsionanti pentru  |       |      |
|  |          | grasimi)                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Produse si preparate utilizate in scopuri   |       |      |
|  |          | farmaceutice sau chirurgicale:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.61| ---- Produse intermediare din procesul de       | -     |  10  |
|  |          | fabricare a antibioticelor obtinute prin        |       |      |
|  |          | fermentarea Streptomyces tenebrarius, uscate sau|       |      |
|  |          | nu, utilizate la fabricarea medicamentelor de uz|       |      |
|  |          | uman de la pozitia 30.04                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.62| ---- Produse intermediare ale procesului de     | -     |  10  |
|  |          | fabricare a sarurilor monensin                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.64| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.65| --- Produse auxiliare de felul celor utilizate  | -     |  10  |
|  |          | in turnatorie (altele decat cele mentionate la  |       |      |
|  |          | subpozitia 3824.10.00):                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.70| --- Preparate ignifuge, hidrofuge si altele,    | -     |  10  |
|  |          | utilizate pentru protectia constructiilor       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.75| ---- Discuri (wafers) de niobat de litiu        | -     |  10  |
|  |          | nedopate (fara impuritati)                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.80| ---- Amestecuri de amine derivate de la         | -     |  10  |
|  |          | dimerizarea acizilor grasi, cu greutatea        |       |      |
|  |          | moleculara medie de minimum 520, dar maximum 550|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.85| ---- 3-(1-Etil-1-metilpropil)                   | -     |  10  |
|  |          | isoxazol-5-ilamina, solutie in toluen           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3824.90.99| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |38.25     | Produse reziduale ale industriei chimice sau    |       |      |
|  |          | ale industriilor conexe, nedenumite si          |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte; deseuri orasenesti;   |       |      |
|  |          | namol de epurare; alte deseuri mentionate in    |       |      |
|  |          | Nota 6 a acestui Capitol:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3825.10.00| - Deseuri orasenesti                            | -     |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3825.20.00| - Namol de epurare                              | -     |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3825.30.00| - Deseuri clinice                               | -     |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Deseuri de solventi organici:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3825.41.00| -- Halogenati                                   | -     |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3825.49.00| -- Altele                                       | -     |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3825.50.00| - Deseuri de solutii (lesii) decapante pentru   | -     |  35  |
|  |          | metale, de lichide hidraulice, de lichide de    |       |      |
|  |          | frana si de lichide antigel                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte deseuri ale industriei chimice sau ale   |       |      |
|  |          | industriilor conexe:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3825.61.00| -- Continand in principal constituenti organici | -     |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3825.69.00| -- Altele                                       | -     |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3825.90.00| - Altele                                        | -     |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    SECTIUNEA VII
    MATERIALE PLASTICE SI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC SI ARTICOLE DIN CAUCIUC

    Note de Sectiune

    1. Produsele prezentate in seturi constand din mai multe elemente componente distincte, cuprinse in totalitate sau partial in aceasta Sectiune si recunoscute ca fiind destinate, dupa amestecare, sa constituie un produs din Sectiunile VI sau VII, se clasifica la pozitia aferenta acestui ultim produs, cu conditia ca elementele sale componente sa fie:
    a) datorita prezentarii lor, clar recunoscute ca fiind destinate a fi utilizate impreuna fara a fi reconditionate in prealabil;
    b) prezentate impreuna;
    c) recunoscute prin natura sau cantitatile lor, ca fiind complementare unele altora.
    2. Cu exceptia articolelor de la pozitia 39.18 sau 39.19, Capitolul 49 cuprinde materialele plastice, cauciucul si articolele din aceste materiale, imprimate cu motive sau ilustratii diferite care nu au caracter accesoriu in raport cu destinatia lor initiala.

    CAP. 39
    MATERIALE PLASTICE SI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC

    Note de Capitol

    1. In Nomenclatura, se intelege prin "materiale plastice" materialele clasificate de la pozitiile 39.01 pana la 39.14 care, supuse unei influente exterioare (in general caldura si presiune, cu utilizarea unui solvent sau plastifiant, daca este cazul), sunt capabile sau au fost capabile, in momentul polimerizarii sau intr-un stadiu ulterior, sa adopte prin mulare, turnare, profilare, laminare sau orice alt procedeu, o forma pe care o pastreaza si dupa ce aceasta influenta a incetat sa actioneze.
    In Nomenclatura, expresia "materiale plastice" cuprinde si fibrele vulcanizate. Acest termen nu este aplicat totusi acelor materiale considerate ca materiale textile, din Sectiunea XI.
    2. Capitolul nu cuprinde:
    a) ceara de la pozitia 27.12 sau 34.04;
    b) compusii organici cu compozitie chimica definita, prezentati separat (Capitolul 29);
    c) heparina si sarurile ei (pozitia 30.01);
    d) solutiile (altele decat colodiul), in solventi organici volatili, de produse mentionate la pozitiile 39.01 pana la 39.13, cand proportia in greutate a solventului depaseste 50% din greutatea solutiei (pozitia nr. 32.08); foliile pentru marcare prin presare la cald de la pozitia 32.12;
    e) agentii activi de suprafata organici si preparatele de la pozitia 34.02;
    f) gumele topite si gumele esteri (pozitia 38.06);
    g) reactivii de diagnostic sau de laborator pe un suport de material plastic (pozitia 38.22);
    h) cauciucul sintetic, asa cum este definit la Capitolul 40 si articolele din cauciuc sintetic;
    ij) articolele de selarie sau curelarie (pozitia 42.01), gentile, valizele, servietele, sacosele de mana si celelalte articole de la pozitia 42.02;
    k) articolele din impletituri din fibra vegetala sau din impletituri de la Capitolul 46;
    l) tapetul pentru pereti de la pozitia 48.14;
    m) produsele de la Sectiunea XI (materiale textile si articole din aceste materiale);
    n) articolele de la Sectiunea XII (de exemplu incaltaminte si parti de incaltaminte, palarii si parti de palarii, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravase si parti ale acestora);
    o) imitatiile de bijuterii de la pozitia nr. 71.17;
    p) articolele de la Sectiunea XVI (masini si aparate mecanice sau electrice);
    q) partile mijloacelor de transport de la Sectiunea XVII (de exemplu avioane, vehicule);
    r) articolele de la Capitolul 90 (de exemplu elemente de optica, monturi de ochelari, instrumente de desen);
    s) articolele de la Capitolul 91 (de exemplu cutii si carcase pentru ceasuri, pendule si aparate de orologerie);
    t) articolele de la Capitolul 92 (de exemplu instrumente muzicale si partile lor);
    u) articolele de la Capitolul 94 (de exemplu mobilier, aparate de iluminat, firme luminoase, constructii prefabricate);
    v) articolele de la Capitolul 95 (de exemplu jucarii, jocuri, echipamente sportive);
    w) articolele de la Capitolul 96 (de exemplu perii, butoni si nasturi, fermoare, piepteni, parti de pipe, port tigarete si altele similare, parti ale recipientelor tip termos, stilouri, pixuri).
    3. Pozitiile 39.01 pana la 39.11 cuprind numai produsele obtinute prin sinteza chimica si care fac parte din urmatoarele categorii:
    a) poliolefine sintetice lichide care mai putin de 60% din volum distila la 300 grade C, raportat la 1.013 milibari, prin aplicarea unei metode de distilare la presiune joasa (pozitiile 39.01 si 39.02);
    b) rasinile slab polimerizate, de tipul cumaron-indenei (pozitia 39.11);
    c) alti polimeri sintetici cu o medie de cel putin 5 monomeri;
    d) siliconii (pozitia 39.10);
    e) rezolii (pozitia 39.09) si alti prepolimeri.
    4. Se intelege prin "copolimeri" toti polimerii in care ponderea unei singure unitati monomer reprezinta minimum 95% in greutate din continutul total al polimerului.
    In afara dispozitiilor contrare, in sensul acestui capitol, copolimerii (inclusiv cei copolicondensati, produsele de copoliaditie, copolimerii bloc si copolimerii grefati) si amestecurile de polimeri se clasifica in pozitia corespunzatoare polimerilor ale caror unitati comonomer predomina in greutate asupra oricarei alte unitati comonomer simple. In sensul acestei Note, unitatile comonomer constituente ale polimerilor care tin de aceeasi pozitie, trebuie luate impreuna.
    Daca nici o unitate comonomer simpla nu predomina, copolimerii sau amestecurile de polimeri se clasifica, dupa caz, la pozitia plasata ultima in ordinea numerotarii printre cele susceptibile de a fi luate in considerare.
    5. Polimerii modificati chimic, la care numai ramificatiile catenei polimerice principale au fost modificate prin reactii chimice, se clasifica la pozitiile aferente polimerilor nemodificati. Aceasta prevedere nu se aplica copolimerilor grefati.
    6. In cazul pozitiilor 39.01 la 39.14, expresia "forme primare" se aplica numai la formele urmatoare:
    a) lichide si paste, inclusiv dispersii (emulsii si suspensii) si solutii;
    b) blocuri neregulate, bucati, faramituri, pulberi (inclusiv pulberi de presare), granule, fulgi si forme vrac similare.
    7. Pozitia 39.15 nu cuprinde deseuri, talas si span rezultate dintr-un singur material termoplastic, transformat in forme primare (pozitiile 39.01 pana la 39.14).
    8. In sensul pozitiei 39.17, prin termenii "tevi", "tuburi" si "furtune" se inteleg produsele tubulare semifabricate sau finite de tipul celor utilizate in general la dirijarea, transportul sau distribuirea gazelor sau lichidelor (de exemplu furtune nervurate de stropit, tuburi si furtune perforate). Acesti termeni includ de asemenea si invelisurile tubulare pentru mezeluri si alte tuburi si tevi plate. Totusi, cu exceptia celor citate la urma, cele care au o sectiune transversala interioara alta decat rotunda, ovala, dreptunghiulara (la care lungimea nu depaseste de 1,5 ori latimea) sau in forma de poligon regulat, nu sunt considerate "tuburi, tevi si furtune", ci profile.
    9. In sensul pozitiei 39.18, prin termenii "tapete din material plastic pentru pereti" si "plafoane interioare" se intelege produsele prezentate in rulouri, cu o latime minima de 45 cm, utilizate pentru decorarea peretilor si a plafoanelor, fabricate din material plastic fixat in mod permanent pe un suport dintr-un material, altul decat hartia, stratul din material plastic fiind decorat in relief (pe fata aparenta) prin granulare, gofrare, colorare, imprimare de motive sau in alt mod.
    10. In sensul pozitiilor 39.20 si 39.21, prin termenii "placi", "folii", "pelicule", "benzi" si "lame" se inteleg numai placile, foliile, benzile si lamele (altele decat cele de la Capitolul 54) si blocurile de forma geometrica regulata, chiar imprimate sau prelucrate in alt mod pe suprafata, nedecupate sau decupate in forma patrata sau dreptunghiulara, dar neprelucrate in alt mod (chiar daca aceasta operatie le da un caracter de articol gata pregatit pentru intrebuintare).
    11. Pozitia 39.25 cuprinde numai articolele de mai jos, cu conditia sa nu fie clasificate la pozitiile precedente ale Subcapitolului II:
    a) Rezervoare, cisterne (inclusiv fosele septice), cuve si recipienti similari, cu capacitatea peste 300 l;
    b) Elemente de structura utilizate in special la construirea podelelor, peretilor, plafoanelor sau acoperisurilor;
    c) Rigolele de scurgere si accesoriile acestora;
    d) Usi, ferestre si tocurile lor, pervazuri si praguri;
    e) Balcoane, balustrade, porti, garduri si bariere similare;
    f) Obloane, rulouri pentru ferestre (inclusiv jaluzele) si articole similare, si partile si accesoriile acestora;
    g) Rafturi de dimensiuni mari destinate spre a fi montate si fixate permanent de exemplu in magazine, ateliere, depozite;
    h) Motive decorative arhitecturale, de exemplu canelurile, cupolele, coloanele;
    ij) Accesorii si garnituri destinate sa fie fixate permanent la usi, ferestre, scari, pereti sau alte parti de constructie, de exemplu butoanele, manerele, carligele, suporturile, portservetele, placile de intrerupator si alte placi de protectie.

    Note de subpozitii

    1. In interiorul unei pozitii din acest Capitol, polimerii (inclusiv copolimerii) si polimerii modificati chimic se clasifica conform dispozitiilor urmatoare:
    a) Cand exista o subpozitie denumita "Altele" in seria subpozitiilor in cauza:
    1) Prefixul "poli" care precede numele unui polimer specific in definirea unei subpozitii (de exemplu polietilena sau poliamida - 6,6) semnifica faptul ca monomerul sau unitatile monomer constituente ale polimerului desemnat, luate impreuna, trebuie sa constituie minim 95% in greutate din continutul total de polimer;
    2) Copolimerii mentionati la subpozitiile 3901.30, 3903.20, 3903.30 si 3904.30 se clasifica in aceste subpozitii, cu conditia ca unitatile comonomer ale copolimerilor mentionati, sa contribuie cu minim 95% in greutate la continutul total de polimer;
    3) Polimerii modificati chimic se clasifica in subpozitia "Altele", cu conditia ca acesti polimeri sa nu fie denumiti mai specific intr-o alta subpozitie;
    4) Polimerii care nu raspund conditiilor stipulate la punctul 1), 2) sau 3) de mai sus, se clasifica in subpozitia, printre subpozitiile ramase ale seriei, care cuprinde polimerii unitatii monomer care predomina in greutate asupra oricarei alte unitati monomer simpla. In acest scop, unitatile monomer constituente de polimer care tin de aceeasi subpozitie trebuie sa fie luate impreuna. Doar unitatile comonomer constituente ale polimerilor din seria subpozitiilor in cauza trebuie comparate.
    b) Cand nu exista o subpozitie denumita "Altele" in aceeasi serie:
    1) Polimerii se clasifica la subpozitia care cuprinde polimerii unitatii monomer care predomina in greutate asupra oricarei alte unitati comonomer simpla. In acest scop, unitatile monomer constituente ale polimerilor care tin de aceeasi subpozitie trebuie luate impreuna. Doar unitatile comonomer constituente ale polimerilor din seria in cauza trebuie comparate;
    2) Polimerii modificati chimic se clasifica la subpozitia aferenta polimerului nemodificat.
    Amestecurile de polimeri se clasifica la aceeasi subpozitie ca si polimerii obtinuti din aceleasi unitati monomer in aceleasi proportii.
    2. In sensul pozitiei 3920.43, termenul "plastifianti" cuprinde, de asemenea, plastifiantii secundari.

    Note complementare

    1. Daca materialul textil este numai material de intarire, manusile, mitenele sau manusile cu un deget impregnate, imbracate sau acoperite cu material plastic alveolar se clasifica la Capitolul 39, chiar daca sunt:
    - confectionate din materiale textile (altele decat cele de la pozitia 59.03) impregnate, imbracate sau acoperite cu material plastic alveolar;
    - sau confectionate din materiale textile neimpregnate, neimbracate sau neacoperite si ulterior impregnate, imbracate sau acoperite cu material plastic alveolar.
    (Nota 2(a)(5) de la Capitolul 59)

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | I. FORME PRIMARE                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.01     | Polimeri de etilena in forme primare:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.10   | - Polietilena cu densitate sub 0,94: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.10.10| -- Polietilena liniara                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.10.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.20   | - Polietilena cu densitate de minimum 0,94:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.20.10| -- Polietilena in una din formele mentionate in | -     |  20  |
|  |          | Nota 6(b) de la acest Capitol, cu densitate de  |       |      |
|  |          | minimum 0,958, la 23 grade C, continand: maximum|       |      |
|  |          | 50 mg/kg aluminiu, maximum 2 mg/kg calciu,      |       |      |
|  |          | maximum 2 mg/kg crom, maximum 2 mg/kg fier,     |       |      |
|  |          | maximum 2 mg/kg nichel, maximum 2 mg/kg titan si|       |      |
|  |          | maximum 8 mg/kg vanadiu, pentru fabricarea      |       |      |
|  |          | polietilenei clorosulfonate                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.20.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.30.00| - Copolimeri de etilena si acetat de vinil      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.90.10| -- Rasina ionomer constand dintr-o sare a unui  | -     |  20  |
|  |          | terpolimer de etilena cu acrilat de izobutil si |       |      |
|  |          | acid metacrilic                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.90.20| -- Copolimer de polistiren de tip bloc A-B-A,   | -     |  20  |
|  |          | copolimer de etilena-butilena si polistiren,    |       |      |
|  |          | continand in greutate maximum 35% stiren, in una|       |      |
|  |          | din formele mentionate in Nota 6(b) de la acest |       |      |
|  |          | Capitol                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3901.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.02     | Polimeri de propilena sau de alte olefine, sub  |       |      |
|  |          | forme primare:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3902.10.00| - Polipropilena                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3902.20.00| - Poliizobutilena                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3902.30.00| - Copolimeri de propilena                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3902.90   | - Altele:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3902.90.10| -- Copolimer de polistiren de tip bloc A-B-A,   | -     |  20  |
|  |          | copolimer de etilena-butilena si polistiren,    |       |      |
|  |          | continand in greutate maximum 35% stiren, in una|       |      |
|  |          | din formele mentionate in Nota 6(b) de la acest |       |      |
|  |          | Capitol                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3902.90.20| -- Poli-1-butena, un copolimer al -1-butenei cu | -     |  20  |
|  |          | etilena continand in greutate maximum 10%       |       |      |
|  |          | etilena, sau un amestec de poli-1-butena cu     |       |      |
|  |          | polietilena si/sau polipropilena continand in   |       |      |
|  |          | greutate maximum 10% polietilena si/sau maximum |       |      |
|  |          | 25% polipropilena, in una din formele mentionate|       |      |
|  |          | in Nota 6(b) de la acest Capitol                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3902.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.03     | Polimeri de stiren, sub forme primare:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Polistiren:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3903.11.00| -- Expandabil                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3903.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3903.20.00| - Copolimeri de stiren-acrilonitril (SAN)       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3903.30.00| - Copolimeri de acrilonitril-butadien-stiren    | -     |  20  |
|  |          | (ABS)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3903.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3903.90.10| -- Copolimer de stiren numai cu alcool alilic,  | -     |  20  |
|  |          | cu valoare acetil de minimum 175                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3903.90.20| -- Polistiren bromurat, continand in greutate   | -     |  20  |
|  |          | minimum 58%, dar maximum 71% brom, in una din   |       |      |
|  |          | formele mentionate in Nota 6(b) de la acest     |       |      |
|  |          | Capitol                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3903.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.04     | Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine|       |      |
|  |          | halogenate, sub forme primare:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.10.00| - Poli(clorura de vinil), neamestecata cu alte  | -     |  20  |
|  |          | substante                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte poli(cloruri de vinil):                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.21.00| -- Neplastifiate                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.22.00| -- Plastifiate                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.30.00| - Copolimeri de clorura de vinil si de acetat de| -     |  20  |
|  |          | vinil                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.40.00| - Alti copolimeri de clorura de vinil           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.50   | - Polimeri de clorura de viniliden:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.50.10| -- Copolimer de clorura de viniliden cu         | -     |  20  |
|  |          | acrilonitril, sub forma de bile expandabile cu  |       |      |
|  |          | diametru de minimum 4 microni, dar maximum 20   |       |      |
|  |          | microni                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.50.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Polimeri fluorurati:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.61.00| -- Politetrafluoroetilena                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.69.10| --- Poli(fluorura de vinil) in una din formele  | -     |  20  |
|  |          | mentionate in Nota 6(b) de la acest Capitol     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.69.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3904.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.05     | Polimeri de acetat de vinil sau de alti esteri  |       |      |
|  |          | de vinil sub forme primare; alti polimeri de    |       |      |
|  |          | vinil sub forme primare:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Poli(acetat de vinil):                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3905.12.00| -- In dispersie apoasa                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3905.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Copolimeri de acetat de vinil: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3905.21.00| -- In dispersie apoasa                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3905.29.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3905.30.00| - Poli(vinil alcooli), chiar continand grupari  | -     |  20  |
|  |          | acetat nehidrolizate                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3905.91.00| -- Copolimeri                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3905.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3905.99.10| --- Poli(vinil formal), in una din formele      | -     |  20  |
|  |          | mentionate in Nota 6(b) de la acest Capitol, cu |       |      |
|  |          | o greutate moleculara de minimum 10.000, dar de |       |      |
|  |          | maximum 40.000 si continand in greutate:        |       |      |
|  |          |     - minimum 9,5%, dar maximum 13% grupari     |       |      |
|  |          |       acetil evaluate ca acetat de vinil        |       |      |
|  |          |     si                                          |       |      |
|  |          |     - minimum 5%, dar maximum 6,5% grupari      |       |      |
|  |          |       hidroxi evaluate ca alcool vinilic        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3905.99.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.06     | Polimeri acrilici sub forme primare: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3906.10.00| - Poli(metacrilat de metil)                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3906.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3906.90.10| -- Poli[N-(3-hidroxiimino-1,1-dimetilbutil)     | -     |  20  |
|  |          | acrilamida]                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3906.90.20| -- Copolimer de metacrilat de                   | -     |  20  |
|  |          | 2-diisopropilaminoetil cu metacrilat de decil,  |       |      |
|  |          | sub forma de solutie in N,N-dimetilacetamida,   |       |      |
|  |          | continand in greutate minimum 55% copolimer     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3906.90.30| -- Copolimer de acid acrilic cu acrilat de      | -     |  20  |
|  |          | 2-etilhexil, continand in greutate minimum 10%  |       |      |
|  |          | dar maximum 11% acrilat de 2-etilhexil          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3906.90.40| -- Copolimer de acrilonitril cu acrilat de      | -     |  20  |
|  |          | metil, modificat cu polibutadien-acrilonitril   |       |      |
|  |          | (NBR)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3906.90.50| -- Produs de polimerizare a acidului acrilic cu | -     |  20  |
|  |          | metacrilat de alchil si mici cantitati de alti  |       |      |
|  |          | monomeri, utilizat ca substanta de ingrosare in |       |      |
|  |          | fabricarea pastelor utilizate la imprimarea     |       |      |
|  |          | textilelor                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3906.90.60| -- Copolimer de acrilat de metil cu etilena si  | -     |  20  |
|  |          | un monomer continand ca substituent o grupa     |       |      |
|  |          | carboxi neterminala, continand in greutate      |       |      |
|  |          | minimum 50% acrilat de metil, combinat sau nu cu|       |      |
|  |          | silice                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3906.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.07     | Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice,|       |      |
|  |          | sub forme primare; policarbonati, rasini        |       |      |
|  |          | alchidice, poliesteri alilici si alti           |       |      |
|  |          | poliesteri, sub forme primare:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.10.00| - Poliacetali                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.20   | - Alti polieteri:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Polieter-alcooli:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.20.11| --- Polietilen-glicoli                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.20.21| ---- Cu un indice de hidroxil de maximum 100    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.20.29| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.20.91| --- Copolimer de 1-clor-2,3-epoxipropan cu oxid | -     |  20  |
|  |          | de etilena                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.20.99| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.30.00| - Rasini epoxidice                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.40.00| - Policarbonati                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.50.00| - Rasini alchidice                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.60   | - Poli(etilena tereftalat):                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.60.20| -- Cu indice de vascozitate de minimum 78 ml/g  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.60.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alti poliesteri:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.91   | -- Nesaturati:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.91.10| --- Lichizi                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.91.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu indice de hidroxil de maximum 100:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.99.11| ---- Poli(etilennaftalin-2,6-dicarboxilat)      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.99.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.99.91| ---- Poli(etilennaftalin-2,6-dicarboxilat)      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3907.99.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.08     | Poliamide sub forme primare:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3908.10.00| - Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 sau  | -     |  20  |
|  |          | -6,12                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3908.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.09     | Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani, |       |      |
|  |          | sub forme primare:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3909.10.00| - Rasini ureice; rasini de tiouree              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3909.20.00| - Rasini melaminice                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3909.30.00| - Alte rasini aminice                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3909.40.00| - Rasini fenolice                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3909.50   | - Poliuretani:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3909.50.10| -- Poliuretan de 2,2'-(tert-butilimino)dietanol | -     |  20  |
|  |          | si de diisocianat de 4,4'-metilendiciclohexil,  |       |      |
|  |          | sub forma de solutie in N,N-dimetilacetamida    |       |      |
|  |          | continand in greutate minimum 50% polimer       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3909.50.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3910.00.00| Siliconi sub forme primare                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.11     | Rasini de petrol, rasini cumaron-indenice,      |       |      |
|  |          | politerpene, polisulfuri, polisulfoni si alte   |       |      |
|  |          | produse mentionate in Nota 3 a acestui Capitol, |       |      |
|  |          | nedenumite si neclasificate in alta parte, sub  |       |      |
|  |          | forme primare:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3911.10.00| - Rasini de petrol, rasini de cumarona, rasini  | -     |  20  |
|  |          | de inden, rasini cumaron-indenice si politerpene|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3911.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Produse de polimerizare, de reorganizare sau |       |      |
|  |          | de condensare, chiar modificate chimic:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3911.90.11| --- Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-| -     |  20  |
|  |          | 1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilena), in una  |       |      |
|  |          | din formele mentionate in Nota 6(b) de la acest |       |      |
|  |          | Capitol                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3911.90.13| --- Poli(tio-1,4-fenilena)                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3911.90.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3911.90.91| --- Copolimer de p-cresol si divinilbenzen, sub | -     |  20  |
|  |          | forma de solutie in N,N-dimetilacetamida,       |       |      |
|  |          | continand in greutate minimum 50% polimer       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3911.90.93| --- Copolimeri hidrogenati de viniltoluen si    | -     |  20  |
|  |          | alfa-metilstiren                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3911.90.99| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.12     | Celuloza si derivatii ei chimici, nedenumiti si |       |      |
|  |          | necuprinsi in alta parte, sub forme primare:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acetati de celuloza:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.11.00| -- Neplastifiati                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.12.00| -- Plastifiati                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.20   | - Nitrati de celuloza (inclusiv colodiu):       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Neplastifiati:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.20.11| --- Colodiu si celoidin                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.20.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.20.90| -- Plastifiati                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Eteri de celuloza:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.31.00| -- Carboximetilceluloza si sarurile ei          | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.39.10| --- Etilceluloza                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.39.20| --- Hidroxipropilceluloza                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.39.80| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.90.10| -- Esteri de celuloza                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3912.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.13     | Polimeri naturali (de exemplu acid alginic) si  |       |      |
|  |          | polimeri naturali modificati (de exemplu        |       |      |
|  |          | proteine intarite, derivati chimici ai          |       |      |
|  |          | cauciucului natural), nedenumiti si necuprinsi  |       |      |
|  |          | in alta parte, sub forme primare:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3913.10.00| - Acid alginic, sarurile si esterii acestuia    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3913.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3913.90.10| -- Derivati chimici ai cauciucului natural      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3913.90.20| -- Amilopectina                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3913.90.30| -- Amiloza                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3913.90.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3914.00.00| Schimbatori de ioni pe baza de polimeri de la   | -     |  20  |
|  |          | pozitiile 39.01 pana la 39.13, sub forme primare|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | II. DESEURI, SPAN, TALAS, SPARTURI;             |       |      |
|  |          | SEMIFABRICATE; ARTICOLE                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.15     | Deseuri, span, talas, sparturi de materiale     |       |      |
|  |          | plastice:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.10.00| - De polimeri de etilena                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.20.00| - De polimeri de stiren                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.30.00| - De polimeri de clorura de vinil               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.90   | - De alte materiale plastice:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De produse de polimerizare de aditie:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.90.11| --- De polimeri de propilena                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.90.13| --- De polimeri acrilici                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.90.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.90.91| --- De rasini epoxidice                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.90.93| --- De celuloza si de derivati chimici ai       | -     |  20  |
|  |          | acesteia                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3915.90.99| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.16     | Monofilamente a caror dimensiune maxima in      |       |      |
|  |          | sectiunea transversala depaseste 1 mm           |       |      |
|  |          | (monofire), inele, tije, bare si profile, chiar |       |      |
|  |          | prelucrate la suprafata, dar neprelucrate       |       |      |
|  |          | altfel, din material plastic:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.10.00| - Din polimeri de etilena                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.20   | - Din polimeri de clorura de vinil:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.20.10| -- Din poli(clorura de vinil)                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.20.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.90   | - Din alte materiale plastice:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Din produse de polimerizare de reorganizare  |       |      |
|  |          | sau de condensare, chiar modificate chimic:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.90.11| --- Din poliesteri                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.90.13| --- Din poliamide                               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.90.15| --- Din rasini epoxidice                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.90.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Din produse de polimerizare de aditie:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.90.51| --- Din polimeri de propilena                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.90.59| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3916.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.17     | Tuburi, tevi, furtunuri si accesorii ale        |       |      |
|  |          | acestora, (de exemplu imbinari, coturi, flanse),|       |      |
|  |          | din materiale plastice:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.10   | - Mate artificiale din proteine intarite sau din|       |      |
|  |          | materiale plastice celulozice:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.10.10| -- Din proteine intarite                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.10.90| -- Din materiale plastice celulozice            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Tuburi, tevi si furtunuri rigide:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.21   | -- Din polimeri de etilena:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.21.10| --- Fara sudura sau lipire si de lungime care   | -     |  20  |
|  |          | depaseste dimensiunea maxima a sectiunii        |       |      |
|  |          | transversale, chiar fasonate, dar nu altfel     |       |      |
|  |          | prelucrate                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.21.91| ---- Prevazute cu accesorii, destinate          | -     |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.21.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.22   | -- Din polimeri de propilena:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.22.10| --- Fara sudura sau lipire si cu o lungime care | -     |  20  |
|  |          | depaseste dimensiunea maxima a sectiunii        |       |      |
|  |          | transversale, chiar fasonate, dar nu altfel     |       |      |
|  |          | prelucrate                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.22.91| ---- Prevazute cu accesorii, destinate          | -     |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.22.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.23   | -- Din polimeri de clorura de vinil: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.23.10| --- Fara sudura sau lipire si cu o lungime care | -     |  20  |
|  |          | depaseste dimensiunea maxima a sectiunii        |       |      |
|  |          | transversale, chiar fasonate, dar nu altfel     |       |      |
|  |          | prelucrate                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.23.91| ---- Prevazute cu accesorii, destinate          | -     |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.23.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.29   | -- Din alte materiale plastice:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Fara sudura sau lipire si cu o lungime care |       |      |
|  |          | depaseste dimensiunea maxima a sectiunii        |       |      |
|  |          | transversale, chiar fasonate, dar nu altfel     |       |      |
|  |          | prelucrate:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.29.12| ---- Din produse de polimerizare de reorganizare| -     |  20  |
|  |          | sau de condensare, chiar modificate chimic      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.29.15| ---- Din produse de polimerizare de aditie      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.29.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.29.91| ---- Prevazute cu accesorii, destinate          | -     |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.29.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte tuburi, tevi si furtunuri:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.31   | -- Tuburi, tevi si furtunuri flexibile, care pot|       |      |
|  |          | suporta o presiune minima de 27,6 MPa.          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.31.10| --- Prevazute cu accesorii, destinate           | -     |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.31.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.32   | -- Altele, neranforsate cu alte materiale, nici |       |      |
|  |          | asociate in alt mod cu alte materiale, fara     |       |      |
|  |          | accesorii:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Fara sudura sau lipire si cu o lungime care |       |      |
|  |          | depaseste dimensiunea maxima a sectiunii        |       |      |
|  |          | transversale, chiar fasonate, dar nu altfel     |       |      |
|  |          | prelucrate:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.32.10| ---- Din produse de polimerizare de reorganizare| -     |  20  |
|  |          | sau de condensare, chiar modificate chimic      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Din produse de polimerizare de aditie:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.32.31| ----- Din polimeri de etilena                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.32.35| ----- Din polimeri de clorura de vinil          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.32.39| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.32.51| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.32.91| ---- Mate artificiale                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.32.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.33   | -- Altele, neranforsate cu alte materiale, nici |       |      |
|  |          | asociate in alt mod cu alte materiale, cu       |       |      |
|  |          | accesorii:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.33.10| --- Prevazute cu accesorii, destinate           | -     |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.33.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Fara sudura sau lipire si cu o lungime care |       |      |
|  |          | depaseste dimensiunea maxima a sectiunii        |       |      |
|  |          | transversale, chiar fasonate, dar nu altfel     |       |      |
|  |          | prelucrate:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.39.12| ---- Din produse de polimerizare de reorganizare| -     |  20  |
|  |          | sau de condensare, chiar modificate chimic      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.39.15| ---- Din produse de polimerizare de aditie      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.39.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.39.91| ---- Prevazute cu accesorii, destinate          | -     |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.39.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.40   | - Accesorii:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.40.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3917.40.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.18     | Invelitori din materiale plastice pentru podele,|       |      |
|  |          | autoadezive sau nu, in rulouri sau in forma de  |       |      |
|  |          | placi de pardoseala sau de dale; invelitori     |       |      |
|  |          | pentru pereti si tavane din materiale plastice  |       |      |
|  |          | definite in Nota 9 a acestui Capitol:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3918.10   | - Din polimeri de clorura de vinil:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3918.10.10| -- Constand dintr-un suport impregnat, imbracat | mp    |  20  |
|  |          | sau acoperit cu poli(clorura de vinil)          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3918.10.90| -- Altele                                       | mp    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3918.90.00| - Din alte materiale plastice                   | mp    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.19     | Placi, folii, benzi, panglici, pelicule si alte |       |      |
|  |          | forme plate autoadezive, din materiale plastice,|       |      |
|  |          | chiar in rulouri:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10   | - In rulouri cu o latime de maximum 20 cm:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Benzi, panglici acoperite cu cauciuc natural |       |      |
|  |          | sau sintetic, nevulcanizat:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10.11| --- Din poli(clorura de vinil) plastifiata sau  | -     |  20  |
|  |          | din polietilena                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10.13| --- Din poli(clorura de vinil) neplastificata   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10.15| --- Din polipropilena                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din produse de polimerizare, de reorganizare|       |      |
|  |          | sau de condensare, chiar modificate chimic:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10.31| ---- Din poliesteri                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10.38| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din produse de polimerizare de aditie:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10.61| ---- Din poli(clorura de vinil) plastifiata sau | -     |  20  |
|  |          | din polietilena                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10.69| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.10.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.90.10| -- Prelucrate altfel decat la suprafata, sau    | -     |  20  |
|  |          | taiate altfel decat sub forma patrata sau       |       |      |
|  |          | dreptunghiulara                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din produse de polimerizare de reorganizare |       |      |
|  |          | sau de condensare, chiar modificate chimic:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.90.31| ---- Din policarbonati, din rasini alchidice,   | -     |  20  |
|  |          | din poliesteri alilici sau din alti poliesteri  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.90.38| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din produse de polimerizare de aditie:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.90.61| ---- Din poli(clorura de vinil) plastifiata sau | -     |  20  |
|  |          | din polietilena                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.90.69| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3919.90.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.20     | Alte placi, folii, pelicule, benzi, panglici si |       |      |
|  |          | lame, din materiale plastice nealveolare,       |       |      |
|  |          | neranforsate, nestratificate, neasociate cu alte|       |      |
|  |          | materiale, neprevazute cu un suport: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.10   | - Din polimeri de etilena:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu grosime de maximum 0,125 mm:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din polietilena cu densitate:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Sub 0,94:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.10.23| ----- Pelicule de polietilena de o grosime de   | -     |  20  |
|  |          | minimum 20 microni, dar de maximum 40 microni,  |       |      |
|  |          | pentru fabricarea peliculelor fotorezistente    |       |      |
|  |          | utilizate la fabricarea semiconductorilor sau a |       |      |
|  |          | circuitelor imprimate                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Neimprimate:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.10.24| ------- Pelicula extensibila                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.10.26| ------- Altele                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.10.27| ------ Imprimate                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.10.28| ---- De minimum 0,94                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.10.40| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu o grosime peste 0,125 mm:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.10.81| --- Pasta de hartie sintetica, sub forma de foi | -     |  20  |
|  |          | umede, formate din fibre necoezive de           |       |      |
|  |          | polietilena, amestecate sau nu cu fibre de      |       |      |
|  |          | celuloza intr-o proportie de maximum 15%,       |       |      |
|  |          | continand, ca agent de umezire, poli(alcool     |       |      |
|  |          | vinilic) dizolvat in apa                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.10.89| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.20   | - Din polimeri de propilena:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu grosimea de maximum 0,10 mm:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.20.21| --- Orientate biaxial                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.20.29| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu grosimea peste 0,10 mm:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Benzi de tipul celor utilizate pentru       |       |      |
|  |          | ambalaje, cu o latime peste 5 mm, dar de maximum|       |      |
|  |          | 20 mm:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.20.71| ---- Benzi decorative                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.20.79| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.20.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.30.00| - Din polimeri de stiren                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din polimeri de clorura de vinil:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.43   | -- Continand in greutate minimum 6%             |       |      |
|  |          | plastifianti:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.43.10| --- Cu o grosime de maximum 1 mm                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.43.90| --- Cu o grosime peste 1 mm                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.49.10| --- Cu o grosime de maximum 1 mm                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.49.90| --- Cu o grosime peste 1 mm                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din polimeri acrilici:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.51.00| -- Din poli(metacrilat de metil)                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.59.10| --- Copolimer din esteri acrilic si metacrilic, | -     |  20  |
|  |          | sub forma de pelicule cu grosimea de maximum 150|       |      |
|  |          | microni                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.59.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din policarbonati, din rasini alchidice, din  |       |      |
|  |          | poliesteri alilici sau din alti poliesteri:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.61.00| -- Din policarbonati                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.62   | -- Din poli(etilen tereftalat):                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu grosimea de maximum 0,35 mm:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.62.11| ---- Pelicule de poli(etilen tereftalat), cu    | -     |  20  |
|  |          | grosimea de minimum 72 microni, dar de maximum  |       |      |
|  |          | 79 microni, pentru producerea discurilor        |       |      |
|  |          | magnetice flexibile                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.62.13| ---- Pelicule de poli(etilen tereftalat), cu    | -     |  20  |
|  |          | grosimea de minimum 100 microni, dar de maximum |       |      |
|  |          | 150 microni, pentru producerea placilor de      |       |      |
|  |          | imprimare din fotopolimeri                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.62.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.62.90| --- Cu grosimea peste 0,35 mm                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.63.00| -- Din poliesteri nesaturati                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.69.00| -- Din alti poliesteri                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din celuloza sau din derivatii ei chimici:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.71   | -- Din celuloza regenerata:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.71.10| --- Folii, pelicule, benzi sau lame, rulate sau | -     |  20  |
|  |          | nu, cu grosimea sub 0,75 mm                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.71.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.72.00| -- Din fibre vulcanizate                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.73   | -- Din acetat de celuloza:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.73.10| --- Pelicule sub forma de role sau benzi, pentru| -     |  20  |
|  |          | cinematografie sau pentru fotografie:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.73.50| --- Folii, pelicule, benzi sau lame, rulate sau | -     |  20  |
|  |          | nu, cu grosimea sub 0,75 mm:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.73.90| --- Altele:                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.79.00| -- Din alti derivati ai celulozei               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din alte materiale plastice:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.91.00| -- Din poli(butiral de vinil)                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.92.00| -- Din poliamide                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.93.00| -- Din rasini aminice                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.94.00| -- Din rasini fenolice                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.99   | -- Din alte materiale plastice:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din produse de polimerizare reorganizare sau|       |      |
|  |          | de condensare, chiar modificate chimic:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.99.21| ---- Folii si benzi din poliamida, neacoperite, | -     |  20  |
|  |          | sau acoperite ori imbracate numai cu materiale  |       |      |
|  |          | plastice                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.99.28| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din produse de polimerizare de aditie:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.99.51| ---- Folii de polifluorura de vinil             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.99.53| ---- Membrane schimbatoare de ioni, din material| -     |  20  |
|  |          | plastic fluorurat, utilizate in celule          |       |      |
|  |          | electrolitice clor-alcaline                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.99.55| ---- Pelicule din poli(alcool vinilic) orientat | -     |  20  |
|  |          | biaxial, de o grosime de maximum 1 mm,          |       |      |
|  |          | neacoperite, continand in greutate minimum 97%  |       |      |
|  |          | poli(alcool vinilic)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.99.59| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3920.99.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.21     | Alte placi, folii, pelicule, benzi si lame din  |       |      |
|  |          | materiale plastice:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Produse alveolare:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.11.00| -- Din polimeri de stiren                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.12.00| -- Din polimeri de clorura de vinil             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.13   | -- Din poliuretani:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.13.10| --- Flexibile                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.13.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.14.00| -- Din celuloza regenerata                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.19.00| -- Din alte materiale plastice                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Din produse de polimerizare de reorganizare  |       |      |
|  |          | sau de condensare, chiar modificate chimic:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din poliesteri:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90.11| ---- Folii si placi ondulate                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90.30| --- Din rasini fenolice                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din rasini aminice:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Laminate:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90.41| ----- Sub presiune inalta, cu suprafete         | -     |  20  |
|  |          | decorative pe o fata sau pe ambele fete         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90.43| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90.49| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90.55| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90.60| -- Din produse de polimerizare de aditie        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3921.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.22     | Cazi de baie, cazi de dus, chiuvete, lavoare,   |       |      |
|  |          | bideuri, vase de closet, scaune si capace pentru|       |      |
|  |          | closete, rezervoare de apa si articole similare |       |      |
|  |          | pentru utilizari sanitare sau igienice, din     |       |      |
|  |          | materiale plastice:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3922.10.00| - Cazi de baie, cazi de dus, chiuvete si lavoare| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3922.20.00| - Scaune si capace pentru closete               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3922.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.23     | Articole de transport sau de ambalare din       |       |      |
|  |          | materiale plastice; busoane, dopuri, capace,    |       |      |
|  |          | capsule si alte dispozitive de inchidere, din   |       |      |
|  |          | materiale plastice:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.10.00| - Cutii, lazi, stelaje si articole similare     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Saci, sacose, pungi si cornete:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.21.00| -- Din polimeri de etilena                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.29   | -- Din alte materiale plastice:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.29.10| --- Din policlorura de vinil                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.30   | - Bidoane, sticle, flacoane si articole         |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.30.10| -- Cu capacitate de maximum 2 l                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.30.90| -- Cu capacitate de peste 2 l                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.40   | - Mosoare, bobine, canete si suporturi similare:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.40.10| -- Bobine si suporturi similare pentru rularea  | -     |  20  |
|  |          | filmelor si peliculelor fotografice si          |       |      |
|  |          | cinematografice, sau a benzilor, filmelor etc.  |       |      |
|  |          | mentionate la pozitia 85.23 si 85.24            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.40.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.50   | - Busoane, dopuri, capace, capsule si alte      |       |      |
|  |          | dispozitive de inchidere:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.50.10| -- Capsule si dopuri pentru astupare            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.50.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.90.10| -- Plase extrudate sub forma tubulara           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3923.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.24     | Vesela, alte articole de menaj sau obiecte de uz|       |      |
|  |          | casnic si articole de igiena sau de toaleta, din|       |      |
|  |          | materiale plastice:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3924.10.00| - Vesela si alte articole pentru servirea mesei | -     |  20  |
|  |          | sau de bucatarie                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3924.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Din celuloza regenerata:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3924.90.11| --- Bureti                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3924.90.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3924.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.25     | Articole pentru echiparea constructiilor, din   |       |      |
|  |          | materiale plastice, nedenumite si necuprinse in |       |      |
|  |          | alta parte:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3925.10.00| - Rezervoare, butoaie, cuve si recipienti       | -     |  20  |
|  |          | similari, cu capacitatea peste 300 l            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3925.20.00| - Usi, ferestre, cadre si tocuri, pervazuri si  | -     |  20  |
|  |          | praguri                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3925.30.00| - Obloane, storuri (inclusiv storuri venetiene) | -     |  20  |
|  |          | si alte articole similare si parti ale acestora |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3925.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3925.90.10| -- Accesorii si garnituri destinate pentru      | -     |  20  |
|  |          | instalarea definitiva in sau pe usi, ferestre,  |       |      |
|  |          | scari, pereti sau pe alte parti de constructii  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3925.90.20| -- Conducte, tevi si doze de perete, pentru     | -     |  20  |
|  |          | circuite electrice                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3925.90.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |39.26     | Alte articole din materiale plastice si articole|       |      |
|  |          | din alte materiale de la pozitiile 39.01 pana la|       |      |
|  |          | 39.14:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3926.10.00| - Articole de birou si articole scolare         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3926.20.00| - Articole si accesorii de imbracaminte         | -     |  20  |
|  |          | (inclusiv manusi, mitene si manusi cu un deget) |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3926.30.00| - Garnituri pentru mobila, caroserii            | -     |  20  |
|  |          | sau similare                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3926.40.00| - Statuete si alte obiecte de ornament          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3926.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3926.90.10| -- Pentru utilizari tehnice, destinate          | -     |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3926.90.50| --- Gratare si articole similare pentru         | -     |  20  |
|  |          | filtrarea apei la intrarea in canalul de        |       |      |
|  |          | scurgere                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3926.90.91| ---- Fabricate din foi                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |3926.90.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
    *1) Clasificarea la acest cod tarifar este conditionata de prevederile Acordului privind comertul cu aeronave civile si ale Protocolului privind comertul cu aeronave civile.

    CAP. 40
    CAUCIUC SI ARTICOLE DIN CAUCIUC

    Note de Capitol

    1. Cu exceptia unor dispozitii contrare, in Nomenclatura, prin "cauciuc" se intelege produsele urmatoare, chiar vulcanizate, intarite sau nu: cauciuc natural, balata, gutaperca, guayul, chicle (latex extras din sapotier) si gume naturale similare, cauciuc sintetic, factice derivat din uleiuri ca si diferite produse recuperate.
    2. Capitolul nu cuprinde:
    a) produsele de la Sectiunea XI (materiale textile si articole din aceste materiale);
    b) incaltaminte si parti de incaltaminte de la Capitolul 64;
    c) obiecte de acoperit capul si articolele similare, parti ale acestora (inclusiv castile de baie), de la Capitolul 65;
    d) piesele din ebonita (cauciuc intarit), pentru masini sau aparate mecanice sau electrice, precum si toate obiectele sau partile de obiecte din ebonita folosite in electrotehnica, de la Sectiunea XVI;
    e) articolele de la Capitolele 90, 92, 94 sau 96;
    f) articolele de la Capitolul 95, altele decat manusile, mitenele si manusile cu un deget de sport si articolele de la pozitia 40.11 la 40.13.
    3. La pozitiile de la 40.01 la 40.03 si 40.05, expresia "forme primare" se aplica numai la formele urmatoare:
    a) lichide si paste (inclusiv latexul, prevulcanizat sau nu, si alte dispersii si solutii);
    b) blocuri neregulate, bucati, baloturi, pulberi, granule, sfaramaturi si forme in vrac similare.
    4. La Nota 1 a acestui Capitol si la pozitia 40.02, expresia "cauciuc sintetic" se aplica:
    a) materialelor sintetice nesaturate, care pot fi transformate ireversibil, prin vulcanizare cu sulf, in substante netermoplastice care, la o temperatura cuprinsa intre 18 grade C si 29 grade C, pot sa suporte, fara sa se rupa, o alungire de trei ori mai mare decat lungimea lor initiala si care, dupa ce au fost alungite la dublul lungimii lor initiale revin, in mai putin de 5 minute, la o lungime cel mult egala cu o data si jumatate din lungimea lor initiala. In scopul acestei incercari, se admite adaugarea unor substante necesare pentru reticulare, cum sunt agentii sau acceleratorii de vulcanizare; prezenta materialelor prevazute la Nota 5 b) 2) si 3) de asemenea este admisa. In schimb, prezenta oricaror substante care nu sunt necesare pentru reticulare, cum sunt agentii de diluare, plastifiantii si materialele de umplutura, nu este admisa;
    b) tioplastelor (TM);
    c) cauciucului natural modificat prin grefare sau prin amestecare cu materiale plastice, cauciucului natural depolimerizat, pentru amestecurile de materiale sintetice nesaturate si de polimeri sintetici suprasaturati, daca aceste produse satisfac conditiile pentru vulcanizare, alungire si remanenta, stabilite la alineatul a) de mai sus.
    5. a) - La pozitiile 40.01 si 40.02 nu se clasifica cauciucurile sau amestecurile de cauciucuri aditionate, inainte sau dupa coagulare, cu:
    1) acceleratori, inhibitori, activatori sau alti agenti de vulcanizare (exceptie facand cei adaugati pentru prepararea latexului prevulcanizat);
    2) pigmenti sau alte substante colorante, altele decat cele destinate identificarii lor;
    3) plastifianti sau agenti de diluare (exceptie facand uleiurile minerale, in cazul cauciucurilor diluate cu uleiuri), materiale de umplutura, inerte sau active, agenti de ramforsare, solventi organici sau orice alte substante, exceptand pe cele permise la alineatul b);
    b) - Cauciucurile si amestecurile de cauciuc, care contin substantele mentionate mai jos se clasifica la pozitia 40.01 sau 40.02, dupa caz, cu conditia ca aceste cauciucuri si amestecuri de cauciuc sa-si conserve caracterul esential de materie prima:
    1) agenti de emulsionare si agenti antiadezivi;
    2) cantitati mici de produse de descompunere a emulgatorilor;
    3) cantitati foarte mici de agenti termosensibili (in general, pentru latexuri termosensibile), agenti cationici de suprafata (in general, pentru obtinerea unor latexuri electropozitive), antioxidanti, coagulati, agenti de dezagregare, agenti antigel, agenti de peptizare, conservanti, stabilizanti, agenti de control a vascozitatii si alti aditivi specifici similari.
    6. In sensul pozitiei 40.04, se intelege prin "deseuri, resturi si bavuri", deseurile, talasul, resturile si bavurile provenind de la fabricarea sau de la prelucrarea cauciucului si obiectelor de cauciuc, inutilizabile definitiv ca atare, ca si cele inutilizabile in urma decuparii, uzurii sau in urma altor motive.
    7. Firele in intregime din cauciuc vulcanizat, de orice forma a sectiunii transversale, a caror dimensiune a sectiunii transversale depaseste 5 mm, se clasifica la pozitia 40.08.
    8. Pozitia 40.10 cuprinde benzile transportoare sau curelele de transmisie din tesatura impregnata, acoperita, laminata sau stratificata cu cauciuc, precum si firele sau funiile textile impregnate, acoperite sau izolate cu cauciuc.
    9. In sensul pozitiilor 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 si 40.08 se intelege prin "placi, foi si benzi", numai placile, foile si benzile, ca si blocurile de forma regulata, nedecupate sau decupate simplu in forma patrata sau dreptunghiulara (chiar daca aceasta operatie le confera caracterul de articole gata de intrebuintare, in aceasta stare), dar care nu au suferit alte prelucrari decat, eventual, o simpla tratare a suprafetei (imprimare sau altele).
    In sensul pozitiei 40.08, prin "profile si bare" se intelege numai acele produse, taiate sau netaiate in lungime, care au suferit numai o simpla prelucrare la suprafata.

    Note complementare

    1. Daca materialul textil este numai material de intarire, manusile, mitenele sau manusile cu un deget impregnate, imbracate sau acoperite cu material plastic alveolar se clasifica la Capitolul 40, chiar daca sunt:
    - confectionate din materiale textile (altele decat cele de la pozitia 59.06) impregnate, imbracate sau acoperite cu cauciuc alveolar;
    - sau confectionate din materiale textile neimpregnate, neimbracate sau neacoperite si ulterior impregnate, imbracate sau acoperite cu cauciuc alveolar.
    (Nota 4 ultimul paragraf de la Capitolul 59)

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.01     | Cauciuc natural, balata, gutaperca, guayul,     |       |      |
|  |          | chicle si gume naturale similare, sub forma     |       |      |
|  |          | primara sau in placi, folii sau benzi:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4001.10.00| - Latex de cauciuc natural, chiar prevulcanizat | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cauciuc natural sub alte forme:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4001.21.00| -- Foi afumate                                  | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4001.22.00| -- Cauciuc natural tehnic specificat (TSNR)     | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4001.29.00| -- Altele                                       | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4001.30.00| - Balata, gutaperca, guayul, chicle si gume     | -     |   3  |
|  |          |   naturale similare                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.02     | Cauciuc sintetic si factice derivat din uleiuri,|       |      |
|  |          | sub forme primare sau in placi, foi si benzi;   |       |      |
|  |          | amestecuri ale produselor din pozitia 40.01 cu  |       |      |
|  |          | produse din aceasta pozitie, sub forme similare |       |      |
|  |          | sau in placi, foi sau benzi:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cauciuc stiren-butadienic (SBR), cauciuc      |       |      |
|  |          | stiren-butadienic carboxilat (XSBR): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.11.00| -- Latex                                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.19.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.20.00| - Cauciuc butadienic (BR)                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cauciuc izobuten-izoprenic (butilcauciuc)     |       |      |
|  |          | (IIR); cauciuc izobuten-izoprenic halogenat     |       |      |
|  |          | (CIIR sau BIIR):                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.31.00| -- Cauciuc izobuten-izoprenic (butilcauciuc)    | -     |   3  |
|  |          | (IIR)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.39.00| -- Altele                                       | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cauciuc cloroprenic (clorobutadienic) (CR):   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.41.00| -- Latex                                        | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.49.00| -- Altele                                       | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cauciuc acrilonitrilbutadienic (NBR):         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.51.00| -- Latex                                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.59.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.60.00| - Cauciuc izoprenic (IR)                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.70.00| - Cauciuc etilenopropilendienic neconjugat      | -     |  15  |
|  |          | (EPDM)                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.80.00| - Amestecuri ale produselor din pozitia 40.01   | -     |  15  |
|  |          | cu produse ale acestei pozitii                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.91.00| -- Latex                                        | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.99.10| --- Produse modificate prin incorporarea de     | -     |  10  |
|  |          | materiale plastice                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4002.99.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4003.00.00| Cauciuc regenerat sub forme primare sau in      | -     |  10  |
|  |          | placi, foi sau benzi                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4004.00.00| Deseuri, bavuri si resturi de cauciuc           | -     |  10  |
|  |          | nedurificat, chiar in pulbere sau in granule    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.05     | Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme      |       |      |
|  |          | primare sau in placi, foi sau benzi: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4005.10.00| - Cauciuc aditivat cu negru de fum sau silice   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4005.20.00| - Solutii, dispersii, altele decat cele din     | -     |  10  |
|  |          | subpozitia 4005.10                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4005.91.00| -- Placi, foi si benzi                          | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4005.99.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.06     | Alte forme (de exemplu baghete, tuburi, profile)|       |      |
|  |          | si articole (de exemplu discuri, rondele) din   |       |      |
|  |          | cauciuc nevulcanizat:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4006.10.00| - Profile pentru resapare                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4006.90.00| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4007.00.00| Fire si corzi din cauciuc vulcanizat            | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.08     | Placi, foi, benzi, baghete si profile, din      |       |      |
|  |          | cauciuc vulcanizat nedurificat:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din cauciuc alveolar:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4008.11.00| -- Placi, foi si benzi                          | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4008.19.00| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din cauciuc nealveolar:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4008.21   | -- Placi, foi si benzi:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4008.21.10| --- Acoperitoare de podele si stergatoare pentru| mp    |   8  |
|  |          | picioare                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4008.21.90| --- Altele                                      | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4008.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4008.29.10| - Profile, taiate la dimensiune, destinate      | -     |   ex |
|  |          |   aeronavelor civile*1)                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4008.29.90| --- Altele                                      | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.09     | Tuburi, tevi si furtunuri din cauciuc vulcanizat|       |      |
|  |          | nedurificat, prevazute sau nu cu accesoriile lor|       |      |
|  |          | (de exemplu racorduri, garnituri, coturi,       |       |      |
|  |          | flanse):                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Neranforsate cu alte materiale, nici asociate |       |      |
|  |          | cu alte materiale:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.11.00| -- Fara accesorii                               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.12   | -- Cu accesorii:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.12.10| --- Pentru circuite de gaze sau lichide,        | -     |  ex  |
|  |          | destinate aeronavelor civile*1)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.12.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ranforsate numai cu metal sau altfel asociate |       |      |
|  |          | numai cu metal:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.21.00| -- Fara accesorii                               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.22   | -- Cu accesorii:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.22.10| --- Pentru circuite de gaze sau lichide,        | -     |  ex  |
|  |          | destinate aeronavelor civile*1)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.22.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ranforsate numai cu materiale textile sau     |       |      |
|  |          | altfel asociate numai cu materiale textile:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.31.00| -- Fara accesorii                               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.32   | -- Cu accesorii:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.32.10| --- Pentru circuite de gaze sau lichide,        | -     |  ex  |
|  |          | destinate aeronavelor civile*1)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.32.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ranforsate cu alte materiale sau altfel       |       |      |
|  |          | asociate cu alte materiale:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.41.00| -- Fara accesorii                               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.42   | -- Cu accesorii:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.42.10| --- Pentru circuite de gaze sau lichide,        | -     |  ex  |
|  |          | destinate aeronavelor civile*1)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4009.42.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.10     | Benzi transportoare sau curele de transmisie,   |       |      |
|  |          | din cauciuc vulcanizat:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Benzi transportoare:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.11.00| -- Ranforsate numai cu metal                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.12.00| -- Ranforsate numai cu materiale textile        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.13.00| -- Ranforsate numai cu materiale plastice       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.19.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Curele de transmisie:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.31.00| -- Curele de transmisie continue (fara sfarsit),| -     |  15  |
|  |          | striate, de sectiune trapezoidala, cu o         |       |      |
|  |          | circumferinta exterioara peste 60 cm, dar de    |       |      |
|  |          | maximum 180 cm                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.32.00| -- Curele de transmisie continue (fara sfarsit),| -     |  15  |
|  |          | de sectiune trapezoidala, altele decat striate, |       |      |
|  |          | cu o circumferinta exterioara peste 60 cm, dar  |       |      |
|  |          | de maximum 180 cm                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.33.00| -- Curele de transmisie continue (fara sfarsit),| -     |  15  |
|  |          | de sectiune trapezoidala, striate, cu o         |       |      |
|  |          | circumferinta exterioara peste 180 cm, dar de   |       |      |
|  |          | maximum 240 cm                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.34.00| -- Curele de transmisie continue (fara sfarsit),| -     |  15  |
|  |          | de sectiune trapezoidala, altele decat striate, |       |      |
|  |          | cu o circumferinta exterioara peste 180 cm, dar |       |      |
|  |          | de maximum 240 cm                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.35.00| -- Curele de transmisie continue (fara sfarsit),|  -    |  15  |
|  |          | crestate (sincrone), cu o circumferinta         |       |      |
|  |          | exterioara peste 60 cm, dar de maximum 150 cm   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.36 00| -- Curele de transmisie continue (fara sfarsit),| -     |  15  |
|  |          | crestate (sincrone), cu o circumferinta         |       |      |
|  |          | exterioara peste 150 cm, dar de maximum 198 cm  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4010.39.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.11     | Anvelope pneumatice noi, din cauciuc:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.10.00| - De tipul celor utilizate pentru autoturisme   | p/st  |  30  |
|  |          | (inclusiv cele de tip break si cele de curse)   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.20   | - De tipul celor utilizate pentru autobuze si   |       |      |
|  |          | camioane:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.20.10| -- Avand un indice de sarcina de maximum 121    | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.20.90| -- Avand un indice de sarcina peste 121         | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.30   | - De tipul celor utilizate pentru vehicule      |       |      |
|  |          | aeriene:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.30.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.30.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.40   | - De tipul celor utilizate pentru motociclete:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.40.20| -- Pentru jante cu diametrul de maximum 33 cm   | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.40.80| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.50.00| - De tipul celor utilizate pentru biciclete     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.50.00| - Altele, cu crampoane, cu profile "os de peste"|       |      |
|  |          | sau similare:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.61.00| -- De tipul celor utilizate pentru vehicule si  | p/st  |  30  |
|  |          | masini agricole si forestiere                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.62.00| -- De tipul celor utilizate pentru vehicule si  | p/st  |  30  |
|  |          | masini pentru constructii civile si pentru      |       |      |
|  |          | manipularea materialelor in industrie, pentru   |       |      |
|  |          | jenti cu diametrul de maximum 61 cm             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.63.00| -- De tipul celor utilizate pentru vehicule si  | p/st  |  30  |
|  |          | masini pentru constructii civile si pentru      |       |      |
|  |          | manipularea materialelor in industrie, pentru   |       |      |
|  |          | jenti cu diametrul de peste 61 cm               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.69.00| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.92.00| -- De tipul celor utilizate pentru vehicule si  | p/st  |  30  |
|  |          | masini agricole si forestiere                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.93.00| -- De tipul celor utilizate pentru vehicule si  | p/st  |  30  |
|  |          | masini pentru constructii civile si pentru      |       |      |
|  |          | manipularea materialelor in industrie, pentru   |       |      |
|  |          | jenti cu diametrul de maximum 61 cm             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.94.00| -- De tipul celor utilizate pentru vehicule si  | p/st  |  30  |
|  |          | masini pentru constructii civile si pentru      |       |      |
|  |          | manipularea materialelor in industrie, pentru   |       |      |
|  |          | jenti cu diametrul de peste 61 cm               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4011.99.00| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.12     | Anvelope pneumatice resapate sau uzate, din     |       |      |
|  |          | cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile     |       |      |
|  |          | pentru pneuri si "flapsuri", din cauciuc:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Anvelope pneumatice resapate:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.11.00| -- De tipul celor utilizate pentru autoturisme  | p/st  |  30  |
|  |          | (inclusiv masinile de tip "break" si masinile de|       |      |
|  |          | curse)                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.12.00| -- De tipul celor utilizate pentru autobuze sau | p/st  |  30  |
|  |          | camioane                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.13   | -- De tipul celor utilizate pentru vehicule     |       |      |
|  |          | aeriene:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.13.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.13.90| --- Altele                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.19.00| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.20   | - Anvelope pneumatice uzate:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.20.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.20.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.90.20| -- Bandaje pline sau cave                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.90.30| -- Benzi de rulare amovibile pentru pneuri      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4012.90.90| -- "Flapsuri"                                   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.13     | Camere de aer, din cauciuc:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4013.10   | - De tipul celor utilizate pentru autoturisme   |       |      |
|  |          | (inclusiv vehicule de tip "break" si vehicule de|       |      |
|  |          | curse) pentru autobuze sau camioane:            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4013.10.10| -- De tipul celor utilizate pentru autoturisme  | p/st  |  30  |
|  |          | (inclusiv pentru vehicule de tip "break" si     |       |      |
|  |          | vehicule de curse)                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4013.10.90| -- De tipul celor utilizate pentru autobuze sau | p/st  |  30  |
|  |          | autocamioane                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4013.20.00| - De tipul celor utilizate pentru biciclete     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4013.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4013.90.10| -- De tipul celor utilizate pentru motociclete  | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4013.90.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.14     | Articole de igiena sau de farmacie (inclusiv    |       |      |
|  |          | tetinele), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, |       |      |
|  |          | chiar cu parti din cauciuc durificat (ebonita): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4014.10.00| - Prezervative                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4014.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4014.90.10| -- Tetine, biberoane si articole similare pentru| -     |  10  |
|  |          | sugari                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4014.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.15     | Imbracaminte si accesorii de imbracaminte       |       |      |
|  |          | (inclusiv manusi, mitene si manusi cu un deget),|       |      |
|  |          | din cauciuc vulcanizat, nedurificat, pentru     |       |      |
|  |          | orice utilizare:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Manusi mitene si manusi cu un deget:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4015.11.00| -- Pentru chirurgie                             | pa    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4015.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4015.19.10| --- Pentru menaj                                | pa    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4015.19.90| --- Altele                                      | pa    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4015.90.00| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |40.16     | Alte articole din cauciuc vulcanizat,           |       |      |
|  |          | nedurificat:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.10   | - Din cauciuc alveolar:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.10.10| -- Pentru uz tehnic, destinate aeronavelor      | -     |  ex  |
|  |          | civile*1)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.10.90| -- Altele                                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.91.00| -- Acoperitoare de podea si stergatoare de      | -     |  25  |
|  |          | picioare                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.92.00| -- Gume de sters                                | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.93   | -- Garnituri, saibe si alte etansari:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.93.10| -- Pentru uz tehnic, destinate aeronavelor      | -     |  ex  |
|  |          | civile*1)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.93.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.94.00| -- Parasocuri, chiar gonflabile, pentru         | -     |  25  |
|  |          | acostarea navelor                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.95.00| -- Alte articole gonflabile                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.99.10| --- Pentru uz tehnic, destinate aeronavelor     | -     |  ex  |
|  |          | civile*1)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.99.30| ---- Mansoane de dilatare                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Pentru automobilele de la pozitiile 87.01 |       |      |
|  |          | pana la 87.05:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.99.52| ------ Piese din cauciuc-metal                  | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.99.58| ------ Altele                                   | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.99.82| ------ Piese din cauciuc-metal                  | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4016.99.88| ------ Altele                                   | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4017.00   | Cauciuc durificat (de exemplu ebonita) sub toate|       |      |
|  |          | formele, inclusiv deseurile si resturile;       |       |      |
|  |          | articole din cauciuc durificat (ebonita):       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4017.00.10| - Cauciuc intarit (de exemplu ebonita) sub toate| -     |   8  |
|  |          | formele, inclusiv deseuri si resturi            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4017.00.90| - Articole de cauciuc intarit                   | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
    *1) Clasificarea la acest cod tarifar este conditionata de prevederile Acordului privind comertul cu aeronave civile si ale Protocolului privind comertul cu aeronave civile.

    SECTIUNEA VIII
    PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANA SI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE SI DE SELARIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MANA SI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECAT CELE DE LA VIERMII DE MATASE)

    CAP. 41
    PIEI BRUTE (ALTELE DECAT PIEILE CU BLANA) SI PIEI FINITE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) Resturile (razaturile) si celelalte deseuri similare din piei brute (pozitia 05.11);
    b) Pieile brute si partile de piei de pasari, acoperite cu penele sau cu puful lor (pozitia 05.05 sau 67.01, dupa caz);
    c) Pieile neepilate, brute, tabacite sau apretate, de animale cu par (Capitolul 43). Se clasifica totusi, la Capitolul 41, pieile brute  neepilate, de bovine (inclusiv de bivol), de cabaline, de ovine (cu exceptia pieilor de miel denumite "astrahan", "breitschwanz", "caracul", "persan" sau similare si a pieilor de miel de India, de China, de Mongolia sau de Tibet), de caprine (cu exceptia pieilor de capra si de ied de Yemen, de Mongolia sau de Tibet), de porcine (inclusiv de pecari), de capra neagra, de gazela, de ren, de elan, de cerb, de caprioara sau de caine;
    2. A) Pozitiile 41.04 pana la 41.06 nu cuprind pieile brute care au suferit o operatie de tabacire (inclusiv de pretabacire) reversibila (pozitiile 41.01 pana la 41.03, dupa caz).
    B) In sensul pozitiilor 41.04 pana la 41.06, termenul "piele semifinita" (nefinisata la suprafata) cuprinde, de asemenea, pieile care au fost retabacite, colorate sau imbibate cu unsoare inainte de uscare.
    3. In Nomenclatura, expresia "piele reconstituita" se refera numai la materialele cuprinse la pozitia 41.15.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.01     | Piei de bovine (inclusiv de bivoli) sau de      |       |      |
|  |          | cabaline (proaspete sau sarate, uscate,         |       |      |
|  |          | cenusarite, piclate sau altfel conservate, dar  |       |      |
|  |          | netabacite, nepergamentate sau altfel           |       |      |
|  |          | preparate), chiar epilate sau despicate         |       |      |
|  |          | (spaltuite):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.20   | - Piei intregi, cu o greutate unitara de        |       |      |
|  |          | maximum 8 kg daca sunt numai uscate, 10 kg daca |       |      |
|  |          | sunt sarate uscat si 16 kg daca sunt proaspete, |       |      |
|  |          | sarate umed sau altfel conservate:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.20.10| -- Proaspete                                    | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.20.30| -- Sarate umed                                  | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.20.50| -- Uscate sau sarate uscat                      | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.20.90| -- Altele                                       | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.50   | - Piei intregi, cu o greutate unitara de peste  |       |      |
|  |          | 16 kg                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.50.10| -- Proaspete                                    | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.50.30| -- Sarate umed                                  | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.50.50| -- Uscate sau sarate uscat                      | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.50.90| -- Altele                                       | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4101.90.00| - Altele, inclusiv crupoane, semicrupoane si    | -     | 182.5|
|  |          | flancuri (poale)                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.02     | Piei brute de ovine (proaspete sau sarate,      |       |      |
|  |          | uscate, cenusarite, piclate sau altfel          |       |      |
|  |          | conservate, dar netabacite, nepergamentate nici |       |      |
|  |          | altfel preparate), chiar epilate sau despicate  |       |      |
|  |          | (spaltuite), altele decat cele excluse prin     |       |      |
|  |          | Nota 1 c) a acestui Capitol:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4102.10   | - Cu lana:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4102.10.10| -- De miel                                      | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4102.10.90| -- De alte ovine                                | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Epilate sau fara lana:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4102.21.00| -- Piclate                                      | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4102.29.00| -- Altele                                       | p/st  | 182.5|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.03     | - Alte piei (proaspete sau sarate, uscate,      |       |      |
|  |          | cenusarite, piclate sau altfel conservate,      |       |      |
|  |          | dar netabacite, nepergamentate nici altfel      |       |      |
|  |          | preparate), chiar epilate sau despicate         |       |      |
|  |          | (spaltuite), altele decat cele excluse prin     |       |      |
|  |          | Nota 1b) sau 1c) a acestui Capitol:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4103.10   | - De caprine:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4103.10.20| -- Proaspete                                    | p/st  | 160  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4103.10.50| -- Sarate sau uscate                            | p/st  | 160  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4103.10.90| -- Altele                                       | p/st  | 160  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4103.20.00| - De reptile                                    | -     |  11  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4103.30.00| - De porcine                                    | -     | 160  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4103.90.00| - Altele                                        | -     | 160  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.04     | Piei tabacite sau piei semifinite de bovine     |       |      |
|  |          | (inclusiv de bivoli) sau de cabaline, epilate,  |       |      |
|  |          | chiar despicate (spaltuite), dar fara alte      |       |      |
|  |          | prelucrari:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - In stare umeda (inclusiv pielea tabacita cu   |       |      |
|  |          |  crom "wet blue"):                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.11   | -- Piele fata naturala (exterioara), nedespicata|       |      |
|  |          | (nespaltuita); spalt de fata ("grain splits"):  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.11.10| --- Piei intregi, de bovine (inclusiv de        | p/st  |   5  |
|  |          | bivoli), cu o suprafata unitara care nu         |       |      |
|  |          | depaseste 2,6 mp (28 picioare^2)                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De bovine (inclusiv de bivoli): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.11.51| ----- Piei intregi, cu o suprafata unitara      | p/st  |   5  |
|  |          | care depaseste 2,6 mp (28 picioare^2)           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.11.59| ----- Altele                                    | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.11.90| ---- Altele                                     | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.19.10| --- Piei intregi, (inclusiv de bivoli), cu o    | p/st  |   5  |
|  |          | suprafata unitara care nu depaseste 2,6 mp      |       |      |
|  |          | (28 picioare^2)                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De bovine (inclusiv de bivoli): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.19.51| ----- Piei intregi, cu o suprafata unitara care | p/st  |   5  |
|  |          | nu depaseste 2,6 mp (28 picioare^2)             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.19.59| ----- Altele                                    | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.19.90| ---- Altele                                     | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - In stare uscata (in stare semifinita "crust   |       |      |
|  |          | skin"):                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.41   | -- Piele fata naturala (exterioara), nedespicata|       |      |
|  |          | (nespaltuita), spalt de fata ("grain splits"):  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Piei intregi de bovine (inclusiv de bivoli),|       |      |
|  |          | cu o suprafata unitara care nu depaseste 2,6 mp |       |      |
|  |          | (28 picioare^2):                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.41.11| ---- Piele box de india ("Kips"), intregi sau   | p/st  |   5  |
|  |          |  chiar lipsite de cap si picioare, cu o         |       |      |
|  |          |  greutate neta pe unitate de maximum 4,5 kg,    |       |      |
|  |          |  simplu tabacite cu ajutorul substantelor       |       |      |
|  |          |  vegetale, chiar daca au suferit anumite        |       |      |
|  |          |  prelucrari, dar care nu le fac in mod vadit    |       |      |
|  |          |  utilizabile, in acea stare, pentru fabricarea  |       |      |
|  |          |  articolelor din piele                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.41.19| ---- Altele                                     | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De bovine (inclusiv de bivoli): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.41.51| ----- Piei intregi, cu o suprafata unitara de   | p/st  |   5  |
|  |          | peste 2,6 mp 28 picioare^2)                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.41.59| ----- Altele                                    | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.41.90| ---- Altele:                                    | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Piei intregi de bovine (inclusiv de bivoli),|       |      |
|  |          | cu o suprafata unitara de maximum 2,6 mp        |       |      |
|  |          | (28 picioare^2):                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.49.11| ---- Piei box de india ("Kips"), intregi sau    | p/st  |   5  |
|  |          | chiar lipsite de cap si picioare, cu o greutate |       |      |
|  |          | neta unitara de maximum 4,5 kg, tabacite cu     |       |      |
|  |          | ajutorul substantelor vegetale, chiar daca au   |       |      |
|  |          | suferit anumite prelucrari, dar care nu le fac  |       |      |
|  |          | in mod vadit utilizabile, in aceasta stare,     |       |      |
|  |          | pentru fabricarea articolelor din piele         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.49.19| ---- Altele                                     | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De bovine (inclusiv de bivoli): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.49.51| ----- Piei intregi, cu o suprafata unitara de   | p/st  |   5  |
|  |          | peste 2,6 mp (28 picioare^2)                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.49.59| ----- Altele                                    | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4104.49.90| ---- Altele                                     | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.05     | Piei tabacite sau piei semifinite de ovine,     |       |      |
|  |          | epilate, chiar despicate (spaltuite), dar fara  |       |      |
|  |          | alte prelucrari                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4105.10   | - In stare umeda (inclusiv pielea tabacita cu   |       |      |
|  |          | crom "wet blue"):                               |       |      |       |__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4105.10.10| -- Nedespicate                                  | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4105.10.90| -- Despicate                                    | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4105.30   | - In stare uscata (semifinita "crust skin"):    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4105.30.10| -- De metis de India, pretabacite vegetal, chiar| p/st  |   5  |
|  |          | daca au suferit anumite prelucrari, dar care nu |       |      |
|  |          | sunt in mod vadit utilizabile, in aceasta stare,|       |      |
|  |          | pentru fabricarea articolelor din piele         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4105.30.91| --- Nedespicate (nespaltuite)                   | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4105.30.99| --- Despicate (spaltuite)                       | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.06     | Piei tabacite sau semifinite ale altor animale, |       |      |
|  |          | epilate, chiar despicate (spaltuite), dar fara  |       |      |                                               |  |          | prelucrari suplimentare:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - De caprine                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.21   | -- In stare umeda (inclusiv pielea tabacita cu  |       |      |
|  |          |crom "wet blue"):                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.21.10| --- Nedespicate (nespaltuite)                   | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.21.90| --- Despicate (spaltuite)                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.22   | -- In stare uscata (semifinita "crust skin"):   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.22.10| --- Din capre de India, pretabacite vegetal,    | p/st  |   5  |
|  |          | chiar daca au suferit anumite prelucrari, dar   |       |      |
|  |          | care nu le fac, in mod vadit, utilizabile in    |       |      |
|  |          | aceasta stare pentru fabricarea articolelor din |       |      |
|  |          | piele                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.22.90| --- Altele                                      | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - De porcine:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.31   | -- In stare umeda (inclusiv pielea tabacita cu  |       |      |
|  |          | crom "wet blue"):                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.31.10| --- Nedespicate (nespaltuite)                   | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.31.90| --- Despicate (spaltuite)                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.32   | -- In stare uscata (semifinita "crust skin"):   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.32.10| --- Nedespicate (nespaltuite)                   | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.32.90| --- Despicate (spaltuite)                       | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.40   | - De reptile:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.40.10| -- Tabacite vegetal                             | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.40.90| -- Altele                                       | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.91.00| -- In stare umeda (inclusiv pielea tabacita cu  | -     |   5  |
|  |          | crom "wet blue")                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4106.92.00| -- In stare uscata (semifinita "crust skin")    | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.07     | Piei finite prelucrate dupa tabacire sau dupa   |       |      |
|  |          | uscare, inclusiv piei pergament de bovine       |       |      |
|  |          | (inclusiv de bivoli) sau de cabaline, epilate,  |       |      |
|  |          | chiar despicate (spaltuite), altele decat pieile|       |      |
|  |          | de la pozitia 41.14:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Piei finite, intregi:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.11   | - Piei fata naturala, nedespicate (nespaltuite):|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Piei finite, intregi, de bovine (inclusiv de|       |      |
|  |          | bivoli), cu o suprafata unitara de maximum      |       |      |
|  |          | 2,6 mp (picioare^2):                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.11.11| ---- Piele box de vitel (Box-Calf)              | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.11.19| ---- Altele                                     | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.11.90| --- Altele                                      | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.12   | -- Spalt de fata:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Piei finite, intregi, de bovine (inclusiv de|       |      |
|  |          | bivoli), cu o suprafata unitara de maximum      |       |      |
|  |          | 2,6 mp (28 picioare^2):                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.12.11| ---- Piele box de vitel (Box-Calf)              | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.12.19| ---- Altele                                     | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.12.91| ---- De bovine (inclusiv de bivoli)             | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.12.99| ---- De cabaline                                | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.19.10| --- Piei finite, intregi, de bovine (inclusiv de| mp    |   5  |
|  |          | bivoli), cu o suprafata unitara de maximum      |       |      |
|  |          | 2,6 mp (picioare^2):                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.19.90| --- Altele                                      | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele, inclusiv canate ("sides"):            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.91   | -- Piei fata naturala, nedespicata              |       |      |
|  |          | (nespaltuite):                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.91.10| --- Pentru talpi                                | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.91.90| --- Altele                                      | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.92   | -- Spalt de fata:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.92.10| --- De bovine (inclusiv de bivoli)              | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.92.90| --- De cabaline                                 | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.99.10| --- De bovine (inclusiv de bivoli)              | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4107.99.90| --- De cabaline                                 | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |[41.08]   | Pozitie suprimata                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |[41.09]   | Pozitie suprimata                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |[41.10]   | Pozitie suprimata                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |[41.11]   | Pozitie suprimata                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4112.00.00| Piei finite prelucrate dupa tabacire sau dupa   | mp    |   5  |
|  |          | uscare, inclusiv piei pergament, de ovine,      |       |      |
|  |          | epilate, chiar despicate (spaltuite), altele    |       |      |
|  |          | altele decat pieile de la pozitia 41.14         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.13     | Piei finite prelucrate dupa tabacire sau dupa   |       |      |
|  |          | uscare si piei pergamentate ale altor animale,  |       |      |
|  |          | epilate, chiar despicate (spaltuite), altele    |       |      |
|  |          | decat pieile de la pozitia 41.44:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4113.10.00| - De caprine                                    | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4113.20.00| - De porcine                                    | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4113.30.00| - De reptile                                    | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4113.90.00| - Altele                                        | mp    |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.14     | Piei finite tabacite cu grasimi (piei           |       |      |
|  |          | "chamois"), inclusiv cele obtinute prin tabacire|       |      |
|  |          | combinata; piei finite lacuite sau lacuite      |       |      |
|  |          | stratificate; piei metalizate:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4114.10   | - Piei finite tabacite cu grasimi (piei         |       |      |
|  |          | "chamois"), inclusiv cele obtinute prin tabacire|       |      |
|  |          |  combinata:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4114.10.10| -- De ovine                                     | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4114.10.90| -- De alte animale                              | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4114.20.00| - Piei finite lacuite sau lacuite stratificate; | mp    |   5  |
|  |          | piei metalizate                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |41.15     | - Piei reconstituite, pe baza de piele sau de   |       |      |
|  |          | fibre de piele, sub forma de placi, foi sau     |       |      |
|  |          | benzi, chiar rulate; resturi si alte deseuri de |       |      |
|  |          | piele sau de piele reconstituita, inutilizabile |       |      |
|  |          | pentru fabricarea de articole din piele; praf,  |       |      |
|  |          | pudra si faina de piele                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4115.10.00| - Piei reconstituite, pe baza de piele sau de   | -     |   5  |
|  |          | fibre de piele, sub forma de placi, foi sau     |       |      |
|  |          | benzi, chiar rulate                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4115.20.00| - Resturi si alte deseuri de piele sau piele    | -     |   5  |
|  |          | reconstituita, inutilizabile pentru fabricarea  |       |      |
|  |          | de articole din piele, praf, pudra si faina     |       |      |
|  |          | de piele                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 42
    OBIECTE DIN PIELE, ARTICOLE DE CURELARIE SAU DE SELARIE; ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE SI PRODUSE SIMILARE; PRODUSE DIN INTESTINE DE ANIMALE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) catgutul steril si ligaturile sterile similare pentru suturi chirurgicale (pozitia 30.06);
    b) imbracamintea si accesoriile de imbracaminte (altele decat manusile, mitenele si manusile cu un deget) din piele, imblanite in interior cu blanuri naturale sau artificiale, precum si imbracamintea si accesoriile de imbracaminte din piele, avand partile exterioare din blanuri naturale sau artificiale, atunci cand aceste parti depasesc rolul de simple garnituri (pozitiile 43.03 sau 43.04, dupa caz);
    c) articolele confectionate din plasa, de la pozitia 56.08;
    d) articolele de la Capitolul 64;
    e) articole de acoperit capul si parti ale acestora, de la Capitolul 65;
    f) bicele, cravasele si celelalte articole de la pozitia 66.02;
    g) butonii de manseta, bratarile si celelalte articole de bijuterie de fantezie (pozitia 71.17);
    h) accesoriile si garniturile de selarie sau de curelarie cum ar fi zabale, scari de sa, catarame (paftale) prezentate separat (Sectiunea XV, in general);
    ij) coardele muzicale, pieile pentru tobe sau pentru instrumente similare, ca si celelalte parti de instrumente muzicale (pozitia 92.09);
    k) articolele de la Capitolul 94 (de exemplu mobila, lampi si aparate de iluminat);
    l) articolele de la Capitolul 95 (de exemplu jucarii, jocuri, articole sportive);
    m) nasturii, capsele, forme pentru nasturi si alte parti de nasturi sau de capse, ebosele de nasturi, de la pozitia 96.06.
    2. A) In afara dispozitiilor de la Nota 1 de mai sus pozitia 42.02 nu cuprinde:
    a) sacose confectionate din foi de material plastic, imprimate sau nu, cu maner, neconcepute pentru folosinta indelungata (pozitia 39.23);
    b) articole din materiale de impletit (pozitia 46.02);
    B) Articolele de la pozitiile 42.02 si 42.03, care au parti din metale pretioase sau din metale placate sau dublate cu metale pretioase, din perle naturale sau de cultura sau din pietre pretioase sau semipretioase (naturale, sintetice sau reconstituite), raman clasificate la aceste pozitii chiar daca astfel de parti constituie mai mult decat simple accesorii sau garnituri de minima importanta, cu conditia ca aceste parti sa nu confere articolelor caracterul lor esential. Daca, totusi, aceste parti confera articolelor caracterul lor esential, articolele se clasifica la Capitolul 71.
    3. In sensul pozitiei 42.03 expresia "imbracaminte si accesorii de imbracaminte" se aplica numai manusilor, mitenelor si manusilor cu un deget (inclusiv manusilor de sport sau de protectie), sorturilor si altor echipamente speciale de protectie individuala pentru orice meserie, bretelelor, curelelor,  bandulierelor si bratarilor, cu exceptia curelelor de ceas (pozitia 91.13).

    Nota complementara

    1. Termenul "suprafata exterioara", in sensul subpozitiilor pozitiei 42.02, desemneaza materialul suprafetei exterioare a produsului, care poate fi perceput cu ochiul liber, chiar daca acest material nu reprezinta decat stratul exterior al unei combinatii de materiale care constituie materialul exterior al produsului.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4201.00.00| Articole de selarie sau de curelarie pentru     | -     |  25  |
|  |          | orice animale (inclusiv sleauri, zgarzi,        |       |      |
|  |          | genunchiere, botnite, paturi pentru sa,         |       |      |
|  |          | oblancuri, imbracaminte pentru caini si articole|       |      |
|  |          | similare) din orice material                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |42.02     | Valize, geamantane si cufere, inclusiv casete de|       |      |
|  |          | toaleta si mape port-documente, serviete,       |       |      |
|  |          | ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru|       |      |
|  |          | binocluri, tocuri pentru aparate fotografice,   |       |      |
|  |          | pentru aparate de filmat, cutii pentru          |       |      |
|  |          | instrumente muzicale sau pentru arme, tocuri de |       |      |
|  |          | pistol si articole similare; genti de voiaj,    |       |      |
|  |          | cutii izolate termic pentru produse alimentare  |       |      |
|  |          | si bauturi, truse de toaleta, rucsacuri, genti  |       |      |
|  |          | de mana, pungi pentru cumparaturi, portofele,   |       |      |
|  |          | portmonee, portharti, tabachere, pungi pentru   |       |      |
|  |          | tutun, truse pentru scule, saci pentru articole |       |      |
|  |          | de sport, cutii pentru flacoane sau pentru      |       |      |
|  |          | tacamuri, cutii pentru pudra, casete pentru     |       |      |
|  |          | bijuterii si articole similare, din piele       |       |      |
|  |          | naturala sau reconstituita, din foi de material |       |      |
|  |          | plastic, din materiale textile, din fibre       |       |      |
|  |          | vulcanizate, din carton sau acoperite, in       |       |      |
|  |          | totalitate sau in mare parte, cu astfel de      |       |      |
|  |          | materiale sau cu hartie:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Valize, geamantane si cufere, inclusiv casete |       |      |
|  |          | de toaleta si mape port-documente, serviete,    |       |      |
|  |          | ghiozdane si articole similare:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.11   | -- Cu suprafata exterioara din piele naturala,  |       |      |
|  |          | din piele reconstituita sau din piele lacuita:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.11.10| --- Valize, port-documente, serviete, ghiozdane | p/st  |  25  |
|  |          | si obiecte similare                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.11.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.12   | -- Cu suprafata exterioara din material plastic |       |      |
|  |          | sau din materiale textile:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din foi de material plastic: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.12.11| ---- Valize port-documente, serviete, ghiozdane | p/st  |  25  |
|  |          | si obiecte similare                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.12.19| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.12.50| --- Din material plastic turnat                 | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din alte materiale, inclusiv fibre          |       |      |
|  |          | vulcanizate:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.12.91| ---- Valize port-documente, serviete, ghiozdane | p/st  |  25  |
|  |          | si obiecte similare                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.12.99| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.19.10| --- Din aluminiu                                | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.19.90| --- Din alte materiale                          | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Genti, de mana, de umar, cu sau fara maner:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.21.00| -- Cu suprafata exterioara din piele naturala,  | p/st  |  25  |
|  |          | din piele reconstituita sau din piele lacuita   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.22   | -- Cu suprafata exterioara din foi de material  |       |      |
|  |          | plastic sau din materiale textile:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.22.10| --- Din foi de material plastic                 | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.22.90| --- Din materiale textile                       | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.29.00| -- Altele                                       | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Articole de buzunar sau care se poarta in     |       |      |
|  |          | genti:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.31.00| -- Cu suprafata exterioara din piele naturala,  | -     |  25  |
|  |          | din piele reconstituita sau din piele lacuita   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.32   | -- Cu suprafata exterioara din foi de material  |       |      |
|  |          | plastic sau din materiale textile:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.32.10| --- Din foi de material plastic                 | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.32.90| --- Din materiale textile                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.39.00| -- Altele                                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.91   | -- Cu suprafata exterioara din piele naturala,  |       |      |
|  |          | din piele reconstituita sau din piele lacuita:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.91.10| --- Genti de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri | -     |  25  |
|  |          | si saci pentru articole sportive                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.91.80| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.92   | -- Cu suprafata exterioara din foi de material  |       |      |
|  |          | plastic sau din materiale textile:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din foi de material plastic: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.92.11| ---- Genti de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri| -     |  25  |
|  |          | si saci pentru articole sportive                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.92.15| ---- Cutii pentru instrumente muzicale          | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.92.19| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din materiale textile:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.92.91| ---- Genti de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri| -     |  25  |
|  |          | si saci pentru articole sportive                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.92.98| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4202.99.00| -- Altele                                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |42.03     | Articole de imbracaminte si accesorii de        |       |      |
|  |          | imbracaminte, din piele naturala sau            |       |      |
|  |          | reconstituita:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4203.10.00| - Articole de imbracaminte                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Manusi, mitene si manusi cu un deget:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4203.21.00| -- Special destinate pentru practicarea         | pa    |  20  |
|  |          | sportului                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4203.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4203.29.10| --- De protectie, pentru toate meseriile        | pa    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4203.29.91| ---- Pentru barbati si baieti                   | pa    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4203.29.99| ---- Altele                                     | pa    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4203.30.00| - Curele, centuri si banduliere                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4203.40.00| - Alte accesorii de imbracaminte                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4204.00   | Articole din piele naturala sau reconstituita,  |       |      |
|  |          | de uz tehnic:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4204.00.10| - Curele de transmisie sau benzi de transport   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4204.00.90| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4205.00.00| Alte articole din piele naturala sau            | -     |  20  |
|  |          | reconstituita                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |42.06     | Articole din intestine (altele decat cele de    |       |      |
|  |          | la viermii de matase), din basici, din vezici   |       |      |
|  |          | sau din tendoane:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4206.10.00| - Corzi din intestine                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4206.90.00| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 43
    BLANURI SI BLANURI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN ACESTEA

    Note de Capitol

    1. Cu exceptia blanurilor brute de la pozitia 43.01, termenul "blanuri" din Nomenclatura cuprinde pieile tabacite sau apretate, neepilate, ale tuturor animalelor cu par sau cu blana.
    2. Capitolul nu cuprinde:
    a) pieile sau partile din piei de pasari, acoperite cu pene sau puf (pozitia 05.05 sau 67.01, dupa caz);
    b) pieile brute, neepilate, de tipul celor pe care Nota 1 c) din Capitolul 41 se clasifica in acest din urma Capitol;
    c) manusile, mitenele si manusile cu un deget din blana naturala sau blana artificiala si din piele (pozitia 42.03);
    d) articolele de la Capitolul 64;
    e) obiectele de acoperit capul si partile acestora de la Capitolul 65;
    f) articolele de la Capitolul 95 (de exemplu jucarii, jocuri si articole sportive).
    3. La pozitia 43.03 se clasifica blanurile si partile acestora asamblate cu ajutorul altor materiale si blanurile si partile acestora, cusute sub forma de imbracaminte, parti sau accesorii de imbracaminte sau sub forma de alte articole.
    4. Se clasifica la pozitia 43.03 sau 43.04, dupa caz, imbracamintea si accesoriile de imbracaminte de orice fel (altele decat cele excluse din acest Capitol, prin Nota 2), captusite la interior cu blanuri naturale sau artificiale, ca si articolele de imbracaminte si accesoriile de imbracaminte cu parti exterioare din blanuri naturale sau artificiale, daca aceste parti depasesc rolul de simple garnituri.
    5. In Nomenclatura, sunt considerate "blanuri artificiale", imitatiile de blanuri, obtinute din lana, par sau alte fibre lipite sau cusute pe pieile tabacite, pe tesaturi sau pe alte materiale, cu exceptia imitatiilor obtinute prin tesere sau prin tricotare (pozitia 58.01 sau 60.01, in general).

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |43.01     | Blanuri brute (inclusiv capete, cozi, labe si   |       |      |
|  |          | alte parti utilizabile in blanarie), altele     |       |      |
|  |          | decat pieile brute de la pozitia nr. 41.01,     |       |      |
|  |          | 41.02 sau 41.03:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.10.00| - De vizon, intregi, cu sau fara capete, cozi   | p/st  |  55  |
|  |          | sau labe                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.30.00| - De miel din speciile astrahan, breitschwanz,  | p/st  |  55  |
|  |          | caracul, persan sau similare, miel de India,    |       |      |
|  |          | China, Mongolia sau Tibet, intregi, cu sau fara |       |      |
|  |          | capete, cozi sau labe                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.60.00| - De vulpe, intregi, cu sau fara capete, cozi   | p/st  |  55  |
|  |          | sau labe                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.70   | - De foca sau otarie, intregi, cu sau fara      |       |      |
|  |          | capete, cozi sau labe:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.70.10| -- De pui de foca harpa (cu mantie alba) sau pui| p/st  |  55  |
|  |          | de foca cu capison (cu spinarea albastra)       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.70.90| -- Altele                                       | p/st  |  55  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.80   | - Alte blanuri, intregi, cu sau fara capete,    |       |      |
|  |          | cozi sau labe:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.80.10| -- De lutru de mare sau de nutrii               | p/st  |  55  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.80.30| -- De marmota                                   | p/st  |  55  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.80.50| -- De feline salbatice                          | p/st  |  55  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.80.95| -- Altele                                       | -     |  55  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4301.90.00| - Capete, cozi, labe si alte parti utilizabile  | -     |  55  |
|  |          | in blanarie                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |43.02     | Blanuri tabacite sau apretate (inclusiv capete, |       |      |
|  |          | cozi, labe si alte parti, deseuri si resturi),  |       |      |
|  |          | neasamblate sau asamblate (fara adaugarea altor |       |      |
|  |          | materiale), altele decat cele de la pozitia     |       |      |
|  |          | nr. 43.03:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Blanuri intregi, cu sau fara capete, cozi sau |       |      |
|  |          | labe, neasamblate:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.11.00| -- De vizon                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.13.00| -- De miel din speciile astrahan, breitschwanz, | p/st  |  15  |
|  |          | caracul, persan sau similare, de miel de India, |       |      |
|  |          | China, Mongolia sau Tibet                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.10| --- De castor                                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.20| --- Ondatra (sobolan cu blana pretioasa)        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.30| --- De vulpe                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.35| --- De iepure de casa sau de iepure de camp     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De foca sau otarie:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.41| ---- De pui de foca harpa (cu mantie alba) sau  | p/st  |  15  |
|  |          | pui de foca cu capison (cu spinarea albastra)   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.49| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.50| --- De lutru de mare sau de nutrie              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.60| --- De marmota                                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.70| --- De feline salbatice                         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.80| --- De oaie sau de miel                         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.19.95| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.20.00| - Capete, cozi, labe si alte parti, deseuri si  | -     |  15  |
|  |          | resturi, neasamblate                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30   | - Blanuri intregi si partile lor si resturi,    |       |      |
|  |          | asamblate:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.10| -- Piei numite "intinse"                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.21| --- De vizon                                    | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.25| --- De iepure de casa sau de iepure de camp     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.31| --- De miel din speciile astrahan,              | p/st  |  30  |
|  |          | "breitschwanz", caracul, persan sau similare,   |       |      |
|  |          |  de miel de India, China, Mongolia sau de Tibet |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.35| --- De castor                                   | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.41| --- De sobolan cu blana pretioasa               | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.45| --- De vulpe                                    | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De foca sau otarie:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.51| ---- De pui de foca harpa (cu mantie alba) sau  | p/st  |  30  |
|  |          | pui de foca cu capison (cu spinarea albastra)   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.55| ---- Altele                                     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.61| --- De lutru de mare sau de nutrie              | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.65| --- De marmota                                  | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.71| --- De feline salbatice                         | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4302.30.75| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |43.03     | Articole de imbracaminte, accesorii de          |       |      |
|  |          | imbracaminte si alte articole din blana:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4303.10   | Articole de imbracaminte si accesorii de        |       |      |
|  |          | imbracaminte:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4303.10.10| -- Din piele de pui de foca harpa (cu mantie    | -     |  30  |
|  |          | alba) sau pui de foca cu capison (cu spinarea   |       |      |
|  |          | albastra)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4303.10.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4303.90.00| - Altele                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4304.00.00| Blanuri artificiale si articole din blanuri     | -     |  30  |
|  |          | artificiale                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    SECTIUNEA IX
    LEMN, CARBUNE DE LEMN SI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA SI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN IMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE

    CAP. 44
    LEMN, CARBUNE DE LEMN SI ARTICOLE DIN LEMN

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) talasul de lemn, aschiile de lemn, lemnul maruntit, macinat sau pulverizat, din specii utilizate in principal in parfumerie, medicina sau ca insecticide, fungicide sau similare (pozitia 12.11);
    b) bambusul sau alte materiale de natura lemnoasa de tipul celor utilizate in principal la impletit, brute, chiar despicate, taiate longitudinal cu ferastraul sau taiate pe lungime (pozitia 14.01);
    c) talasul de lemn, aschiile de lemn, lemn macinat sau pulverizat din specii utilizate in principal pentru vopsit sau pentru tabacit (pozitia 14.04);
    d) carbunii activati (pozitia 38.02);
    e) articolele de la pozitia 42.02;
    f) articolele de la Capitolul 46;
    g) incaltamintea si partile de incaltaminte de la Capitolul 64;
    h) articolele de la Capitolul 66 (de exemplu umbrele, bastoane si parti ale acestora);
    ij) articolele de la pozitia 68.08;
    k) imitatiile de bijuterii de la pozitia 71.17;
    l) articolele de la Sectiunea a XVI-a sau Sectiunea a XVII-a (de exemplu piese mecanice, cutii, capace, carcase pentru masini si aparate si piese de rotarie);
    m) articolele de la Sectiunea a XVIII-a (de exemplu cutii pentru ceasuri, instrumente muzicale si parti ale acestora);
    n) partile de arme de foc (pozitia 93.05);
    o) articolele de la Capitolul 94 (de exemplu mobilier, aparate de iluminat, constructii prefabricate);
    p) articolele mentionate la Capitolul 95 (de exemplu jucarii, jocuri si articole sportive);
    q) articolele mentionate la Capitolul 96 (de exemplu pipe, parti de pipe, nasturi si creioane), cu exceptia manerelor si monturilor din lemn pentru articolele de la pozitia 96.03;
    r) articolele de la Capitolul 97 (de exemplu obiecte de arta).
    2. In sensul acestui Capitol, prin "lemn densificat" se intelege lemnul masiv sau constituit din placaje, care a suferit un tratament chimic sau fizic (pentru lemnul constituit din placaje este nevoie de un tratament suplimentar necesar asigurarii coeziunii), astfel incat sa provoace o crestere sensibila a densitatii sau a duritatii, ca si o mai mare rezistenta la efectele mecanice, chimice sau electrice.
    3. Pentru clasificarea la pozitiile 44.14 pana la 44.21, articolele din placi aglomerate sau din panouri similare, din panouri de fibre, din lemn stratificat sau din lemn numit "densificat", sunt asimilate articolelor corespunzatoare din lemn.
    4. Produsele de la pozitiile 44.10, 44.11 sau 44.12, pot fi prelucrate pentru a obtine profilele admise pentru lemnul de la pozitia 44.09, pot fi arcuite, ondulate, perforate, decupate sau obtinute sub alte forme decat patrate sau dreptunghiulare, sau pot fi supuse la orice alta prelucrare, cu conditia ca aceasta sa nu le confere caracterul articolelor de la alte pozitii.
    5. Pozitia 44.17 nu cuprinde uneltele a caror lama, cutit, suprafata prelucratoare sau orice alta parte prelucratoare este alcatuita dintr-unul din materialele mentionate in Nota nr. 1 a Capitolului 82.
    6. Sub rezerva Notei 1 de mai sus si cu exceptia unor dispozitii contrarii, termenul "lemn", folosit in titlul pozitiilor acestui Capitol, se aplica de asemenea si bambusului si celorlalte materiale de natura lemnoasa.

    Note de subpozitii

    1. In sensul pozitiilor 4403.41 pana la 4403.49, 4407.24 pana la 4407.29, 4408.31 pana la 4408.39 si 4412.13 pana la 4412.99, prin expresia "lemn tropical" se inteleg urmatoarele tipuri de lemn:
    Abura, Acaju de Africa, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningre, Avodire, Azobe, Balau, Balsa, Bosse clair, Bosse fonce, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibetou, Doussie, Framire, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipe, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibe, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany, Makore, Mandioquieira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okume, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palisandru de Guatemala, Palisandru de Para, Palisandru de Rio, Palisandru de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tiola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

    Note complementare

    1. "Faina de lemn" in sensul pozitiei 44.05, este pulberea de lemn care trece, cu maximum 8% deseuri, printr-o sita cu ochiuri de 0,63 milimetri.
    2. In aplicarea subpozitiilor 4414.00.10, 4418.10.10, 4418.20.10, 4419.00.10, 4420.10.11 si 4420.90.91, prin "lemn tropical" se intelege lemnul din speciile Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acaju de Africa, Makore, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba, Azobe, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palisandru de Rio, Palisandru de Para si Palisandru de Rose.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.01     | Lemn de foc, sub forma de trunchiuri, busteni,  |       |      |
|  |          | vreascuri, ramuri sau sub forme similare, lemn  |       |      |
|  |          | sub forma de aschii sau particule; rumegus,     |       |      |
|  |          | deseuri si resturi de lemn, aglomerate sau nu   |       |      |
|  |          | sub forma de butuci, brichete, pelete sau forme |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4401.10.00| - Lemn de foc, sub forma de trunchiuri, busteni,| -     |  30  |
|  |          | ramuri, vreascuri sau sub forme similare        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Lemn sub forma de aschii sau particule:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4401.21.00| -- De conifere                                  | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4401.22.00| -- Altele decat conifere                        | -     |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4401.30   | - Rumegus, deseuri si resturi de lemn, chiar    |       |      |
|  |          | aglomerate sub forma de butuci, brichete, pelete|       |      |
|  |          | sau sub forme similare:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4401.30.10| -- Rumegus                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4401.30.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4402.00.00| Carbune din lemn (inclusiv carbune din coji sau | -     |   3  |
|  |          | din nuci), chiar aglomerat                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.03     | Lemn brut, chiar cojit, curatat de ramuri sau   |       |      |
|  |          | ecarisat:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.10.00| - Tratat cu vopsea, bait, creozot sau alti      | mc    |   3  |
|  |          | agenti de conservare                            |       |      | |__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.20   | - Altele, din conifere:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De molid din specia Picea abies Karst sau de |       |      |
|  |          | brad argintat (Abies alba Mill): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.20.11| --- Busteni de gater (pentru cherestea)         | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.20.19| --- Altele                                      | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De pin din specia Pinus sylvestris L:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.20.31| --- Busteni de gater (pentru cherestea)         | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.20.39| --- Altele                                      | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.20.91| --- Busteni de gater (pentru cherestea)         | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.20.99| --- Altele                                      | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele, din lemn tropical, mentionat in Nota  |       |      |
|  |          | de subpozitie nr. 1 de la acest Capitol:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.41.00| -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti | mc    |   3  |
|  |          | Bakau                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.49.10| --- Sapelli, Acaju de Africa si Iroko           | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.49.20| --- Okoume                                      | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.49.40| --- Sipo                                        | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.49.95| --- Altele                                      | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.91   | -- De stejar (Quercus spp.):                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.91.10| --- Busteni de gater (pentru cherestea)         | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.91.90| --- Altele                                      | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.92   | -- De fag (Fagus spp.):                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.92.10| --- Busteni de gater (pentru cherestea)         | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.92.90| --- Altele                                      | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.99.10| --- De plop                                     | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.99.30| --- De eucalipt                                 | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De mesteacan:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.99.51| ---- Busteni de gater (pentru cherestea)        | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.99.59| ---- Altele                                     | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4403.99.95| --- Altele                                      | mc    |   3  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.04     | Lemn pentru cercuri de dogarie; prajini         |       |      |
|  |          | despicate; tarusi si pari din lemn, ascutiti,   |       |      |
|  |          | netaiati longitudinal; lemn simplu degrosat     |       |      |
|  |          | sau rotunjit, dar nestrunjit, necurbat, nici    |       |      |
|  |          | altfel prelucrat, pentru bastoane, umbrele,     |       |      |
|  |          | manere de scule; eclise, benzi din lemn si      |       |      |
|  |          | produse similare:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4404.10.00| - De conifere                                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4404.20.00| - Altele decat de conifere                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4405.00.00| Lana (pai) de lemn; faina de lemn               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.06     | Traverse din lemn pentru cai ferate sau         |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4406.10.00| - Neimpregnate                                  | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4406.90.00| - Altele                                        | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.07     | Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat  |       |      |
|  |          | sau cojit, chiar geluit, slefuit sau lipit prin |       |      |
|  |          | asamblare cap la cap, cu o grosime de peste     |       |      |
|  |          | 6 mm:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.10   | - Din conifere:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.10.15| -- Slefuite; lipite prin asamblare cap la cap,  | mc    |   7  |
|  |          | chiar geluite sau slefuite                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Geluite:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.10.31| ---- De molid din specia Picea abies Karst sau  | mc    |   7  |
|  |          | de brad argintat (Abies alba Mill.)             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.10.33| ---- De pin din specia Pinus sylvestris L.      | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.10.38| ---- Altele                                     | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.10.91| ---- De molid din specia Picea abies Karst sau  | mc    |   7  |
|  |          | brad argintat (Abies alba Mill.)                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.10.93| ---- De pin din specia Pinus sylvestris L.      | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.10.98| ---- Altele                                     | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din lemn tropical mentionat in Nota de        |       |      |
|  |          | subpozitie nr. 1 de la acest Capitol:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.24   | -- Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia si |       |      |
|  |          | Balsa:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.24.15| --- Slefuite; lipite prin asamblare cap la cap, | -     |   7  |
|  |          | chiar geluite sau slefuite                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.24.30| ---- Geluite                                    | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.24.90| ---- Altele                                     | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.25   | -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti si       |       |      |
|  |          | Meranti Bakau:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.25.10| --- Lipite prin asamblare cap la cap, chiar     | -     |   7  |
|  |          | geluite sau slefuite                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.25.30| ---- Geluite                                    | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.25.50| ---- Slefuite                                   | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.25.60| ----- Dark Red Meranti si Light Red Meranti     | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.25.80| ----- Meranti Bakau                             | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.26   | -- White Lauan, White Meranti, White Seraya,    |       |      |
|  |          | Yellow Meranti si Alan:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.26.10| --- Lipite prin asamblare cap la cap, chiar     | -     |   7  |
|  |          | geluite sau slefuite                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.26.30| ---- Geluite                                    | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.26.50| ---- Slefuite                                   | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.26.90| ---- Altele                                     | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29   | -- Altele:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29.05| --- Lipite prin asamblare cap la cap, chiar     | -     |   7  |
|  |          | geluite sau slefuite                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong,     |       |      |
|  |          | Merbau, Jelutong, Kempas, Okoume, Obeche,       |       |      |
|  |          | Sapelli, Sipo, Acaju de Africa, Makore, Iroko,  |       |      |
|  |          | Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba, Azobe, |       |      |
|  |          | Palisandru de Rio, Palisandru de Para si        |       |      |
|  |          | Palisandru de Rose:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Geluite:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29.20| ------ Palisandru de Rio, Palisandru de Para si | mc    |   7  |
|  |          | Palisandru de Rose                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29.30| ------ Altele                                   | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29.50| ----- Slefuite                                  | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29.61| ------ Azobe                                    | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29.69| ------ Altele                                   | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29.83| ----- Geluite                                   | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29.85| ----- Slefuite                                  | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.29.95| ----- Altele                                    | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.91   | -- De stejar (Quercus spp.):                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.91.15| --- Slefuite; lipite prin asamblare cap la cap, | -     |   7  |
|  |          | chiar geluite sau slefuite                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Geluite:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.91.31| ----- Lame si frize pentru parchet, neasamblate | mp    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.91.39| ----- Altele                                    | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.91.90| ---- Altele                                     | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.92.00| -- De fag (Fagus spp.)                          | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.99.10| --- Lipite prin asamblare cap la cap, chiar     | -     |   7  |
|  |          | geluite sau slefuite                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.99.30| ---- Geluite                                    | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.99.50| ---- Slefuite                                   | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.99.91| ----- De plop                                   | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.99.96| ----- De lemn tropical                          | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4407.99.97| ----- Altele                                    | mc    |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.08     | Foi pentru placaj (inclusiv cele obtinute prin  |       |      |
|  |          | retezarea lemnului stratificat), foi pentru     |       |      |
|  |          | furnir sau pentru alte lemne stratificate       |       |      |
|  |          | similare si alte lemne taiate longitudinal,     |       |      |
|  |          | trasate sau derulate, chiar geluite, slefuite   |       |      |
|  |          | sau lipite lateral sau cap la cap, cu o grosime |       |      |
|  |          | de maximum 6 mm:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.10   | - Din conifere:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.10.15| -- Slefuite; geluite; lipite prin asamblare cap | -     |  10  |
|  |          | la cap, chiar geluite sau slefuite              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.10.91| --- Scandurele destinate fabricarii creioanelor | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.10.93| ---- Cu grosimea de maximum 1 mm                | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.10.99| ---- Cu grosimea peste 1 mm                     | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din lemn tropical mentionat in Nota de        |       |      |
|  |          | subpozitie nr. 1 de la acest Capitol:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.31   | -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti si       |       |      |
|  |          | Meranti Bakau:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.31.11| --- Lipite prin asamblare cap la cap, chiar     | -     |  10  |
|  |          | geluite sau slefuite                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.31.21| ---- Geluite                                    | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.31.25| ---- Slefuite                                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.31.30| ---- Altele                                     | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- White Lauan, Sipo, Limba, Okoume, Obeche,   |       |      |
|  |          | Acaju de Africa, Sapelli, Virola, Mahogany      |       |      |
|  |          | (Swietenia spp.), Palisandru de Rio, Palisandru |       |      |
|  |          | de Para si Palisandru de Rose:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.39.15| ---- Slefuite; lipite prin asamblare cap la cap,| -     |  10  |
|  |          | chiar geluite sau slefuite                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.39.21| ----- Geluite                                   | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.39.31| ------ Cu grosimea de maximum 1 mm              | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.39.35| ------ Cu grosimea peste 1 mm                   | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.39.55| ---- Geluite; slefuite; lipite prin asamblare   | -     |  10  |
|  |          | cap la cap, chiar geluite sau slefuite          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.39.70| ----- Scandurele destinate fabricarii           | -     |  10  |
|  |          | creioanelor                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.39.85| ------ Cu grosimea de maximum 1 mm              | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.39.95| ------ Cu grosimea peste 1 mm                   | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.90.15| -- Slefuite, geluite; lipite prin imbinare      | -     |  10  |
|  |          | dintata, chiar geluite sau slefuite             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.90.35| --- Scandurele destinate fabricarii creioanelor | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.90.85| ---- Cu grosimea de maximum 1 mm                | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4408.90.95| ---- Cu grosimea peste 1 mm                     | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.09     | Lemn (inclusiv lame si frize de parchet,        |       |      |
|  |          | neasamblate), profilat (sub forma de lamba, de  |       |      |
|  |          | uluc, faltuit, nutuit, rindeluit, samfrenat,    |       |      |
|  |          | imbinat in V, mulurat, rotunjit sau similare),  |       |      |
|  |          | in lungul uneia sau mai multor canturi, fete sau|       |      |
|  |          | capete, chiar geluit, slefuit sau lipit prin    |       |      |
|  |          | asamblare cap la cap:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4409.10   | - Din conifere:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4409.10.11| -- Baghete si forme de lemn pentru rame de      | m     |  30  |
|  |          | tablouri, de fotografii si obiecte similare     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4409.10.18| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4409.20   | - Altele, decat de conifere:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4409.20.11| -- Baghete si forme de lemn pentru rame de      | m     |  30  |
|  |          | tablouri, de fotografii si obiecte similare     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4409.20.91| --- Lamele si frize pentru parchet, neasamblate | mp    |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4409.20.98| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.10     | Placi aglomerate si panouri similare (de exemplu|       |      |
|  |          | panouri numite "oriented strand board" si       |       |      |
|  |          | panouri numite "waferboard"), din lemn sau din  |       |      |
|  |          | alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu    |       |      |
|  |          | rasini sau cu alti lianti organici:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Panouri numite "oriented stand board" si      |       |      |
|  |          | panouri numite "waferboard", din lemn:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4410.21.00| -- Brute sau cel mult slefuite                  | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4410.29.00| -- Altele                                       | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele, din lemn:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4410.31.00| -- Brute sau cel mult slefuite                  | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4410.32.00| -- Acoperite cu hartie impregnata cu melamina   | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4410.33.00| -- Acoperite la suprafata cu placi sau foi      | mc    |  10  |
|  |          | decorative stratificate din material plastic    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4410.39.00| -- Altele                                       | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4410.90.00| - Altele                                        | mc    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.11     | Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale    |       |      |
|  |          | lemnoase, chiar aglomerate cu rasini sau cu alti|       |      |
|  |          | lianti organici:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Panouri fibrolemnoase cu o densitate peste    |       |      |
|  |          | 0,8 g/cm^3:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.11   | -- Neprelucrate mecanic si nici acoperite la    |       |      |
|  |          | suprafata:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.11.10| --- Panouri fibrolemnoase cu densitate medie    | mp    |  10  |
|  |          | (MDF)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.11.90| --- Altele                                      | mp    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.19.10| --- Panouri fibrolemnoase de densitate medie    | mp    |  10  |
|  |          | (MDF)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.19.90| --- Altele                                      | mp    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Panouri fibrolemnoase cu o densitate peste    |       |      |
|  |          | 0,5 g/cm^3, dar maximum 0,8 g/cm^3:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.21   | -- Neprelucrate mecanic si nici acoperite la    |       |      |
|  |          | suprafata:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.21.10| --- Panouri fibrolemnoase de densitate medie    | mp    |  10  |
|  |          | (MDF)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.21.90| --- Altele                                      | mp    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.29.10| -- Panouri fibrolemnoase de densitate medie     | mp    |  10  |
|  |          | (MDF)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.29.90| --- Altele                                      | mp    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Panouri fibrolemnoase cu o densitate peste    |       |      |
|  |          | 0,35 g/cm^3, dar maximum 0,5 g/cm^3: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.31   | -- Neprelucrate mecanic si nici acoperite la    |       |      |
|  |          | suprafata:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.31.10| --- Panouri fibrolemnoase de densitate medie    | mp    |  10  |
|  |          | (MDF)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.31.90| --- Altele                                      | mp    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.39.10| --- Panouri fibrolemnoase de densitate medie    | mp    |  10  |
|  |          | (MDF)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.39.90| --- Altele                                      | mp    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.91.00| -- Neprelucrate mecanic si nici acoperite la    | mp    |  10  |
|  |          | suprafata                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4411.99.00| -- Altele                                       | mp    |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.12     | Placaj, lemn furniruit si lemn stratificat      |       |      |
|  |          | similar:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Placaj constituit exclusiv din foi de lemn, cu|       |      |
|  |          | grosimea maxima a fiecarei foi de 6 mm:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.13   | -- Avand cel putin o fata exterioara din lemn   |       |      |
|  |          | tropical mentionat in Nota de subpozitie nr. 1  |       |      |
|  |          | de la acest capitol:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.13.10| --- Din Dark Red Meranti, Light Red Meranti,    | mc    |   8  |
|  |          | White Lauan, Sipo, Limba, Obeche, Okoume, Acaju |       |      |
|  |          | de Africa, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia |       |      |
|  |          | spp.), Palisandru de Rio, Palisandru de Para si |       |      |
|  |          | Palisandru de Rose                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.13.90| --- Altele                                      | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.14.00| -- Altele, avand cel putin o fata exterioara din| mc    |   8  |
|  |          | alt lemn decat de conifere                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.19.00| -- Altele                                       | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele, avand cel putin o fata exterioara din |       |      |
|  |          | alt lemn decat de conifere:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.22   | -- Avand cel putin un strat din lemn tropical   |       |      |
|  |          | mentionat in Nota de subpozitie nr. 1 de la     |       |      |
|  |          | acest capitol:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.22.10| --- Continand cel putin un strat din placi      | mc    |   8  |
|  |          | aglomerate                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.22.91| ---- Avand la mijloc placute, sipci sau lamele  | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.22.99| ---- Altele                                     | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.23.00| -- Altele, continand cel putin un strat de placi| mc    |   8  |
|  |          | aglomerate                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.29.20| --- Avand la mijloc placute, sipci sau lamele   | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.29.80| --- Altele                                      | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.92   | -- Avand cel putin un strat din lemn tropical   |       |      |
|  |          | mentionat in Nota de subpozitie nr. 1 de la     |       |      |
|  |          | acest capitol:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.92.10| --- Continand cel putin un strat din fibre      | mc    |   8  |
|  |          | lemnoase aglomerate                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.92.91| ---- Avand la mijloc placute, sipci sau lamele  | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.92.99| ---- Altele                                     | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.93.00| -- Altele, continand cel putin un strat de placi| mc    |   8  |
|  |          | aglomerate                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.99.20| --- Avand la mijloc placute, sipci sau lamele   | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4412.99.80| --- Altele                                      | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4413.00.00| Lemn "densificat", in blocuri, scanduri, lame   | mc    |  10  |
|  |          | sau sub forma de profile                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4414.00   | Rame din lemn pentru tablouri, fotografii,      |       |      |
|  |          | oglinzi sau pentru obiecte similare: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4414.00.10| - Din lemn tropical mentionat in Nota           | -     |  25  |
|  |          | complementara nr. 2 de la acest Capitol         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4414.00.90| - Din alt lemn                                  | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.15     | Lazi, ladite, cosuri, cilindri si ambalaje      |       |      |
|  |          | similare din lemn; tambure din lemn pentru      |       |      |
|  |          | cabluri; palete simple, box-paleti si alte      |       |      |
|  |          | platforme de incarcare din lemn; grilaje din    |       |      |
|  |          | lemn pentru palete:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4415.10   | - Lazi, ladite, cosuri, cilindri si ambalaje    |       |      |
|  |          | similare; tamburi pentru cabluri:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4415.10.10| -- Lazi, ladite, cosuri si ambalaje similare    | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4415.10.90| -- Tamburi pentru cabluri                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4415.20   | - Palete simple, box-paleti si alte platforme de|       |      |
|  |          | incarcare, grilaje din lemn pentru palete:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4415.20.20| -- Palete simple; grilaje din lemn pentru palete| p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4415.20.90| -- Altele                                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4416.00.00| Butoaie, cuve, putine si alte produse de dogarie| -     |  25  |
|  |          | si partile lor din lemn, inclusiv lemn pentru   |       |      |
|  |          | doage                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4417.00.00| Unelte, suporturi si manere de unelte, monturi  | -     |  25  |
|  |          | si cozi din lemn pentru maturi sau pentru perii;|       |      |
|  |          | forme, calapoade, sanuri si intinzatoare pentru |       |      |
|  |          | pantofi, din lemn                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.18     | Lucrari de tamplarie si piese de dulgherie      |       |      |
|  |          | pentru constructii, inclusiv panouri celulare,  |       |      |
|  |          | panouri pentru parchet si sindrile ("shingles"  |       |      |
|  |          | si "shakes") din lemn:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.10   | - Ferestre, usi-ferestre si ramele si           |       |      |
|  |          | pervazurile lor:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.10.10| -- Din lemn tropical mentionat in Nota          | -     |  15  |
|  |          | complementara nr. 2 de la acest Capitol         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.10.50| -- Din conifere                                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.10.90| -- Din alt lemn                                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.20   | - Usi si ramele lor, pervazuri si praguri:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.20.10| -- Din lemn tropical mentionat in Nota          | -     |  15  |
|  |          | complementara nr. 2 de la acest Capitol         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.20.50| -- Din conifere                                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.20.80| -- Din alt lemn                                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.30   | - Panouri pentru parchet:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.30.10| -- Pentru parchet mozaicat                      | mp    |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.30.91| --- Compuse din doua sau mai multe straturi de  | mp    |  15  |
|  |          | lemn                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.30.99| --- Altele                                      | mp    |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.40.00| - Cofraje pentru betonare                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.50.00| - Sindrile ("shingles" si "shakes")             | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.90.10| -- Din lemn lamelar                             | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4418.90.90| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4419.00   | Articole de masa sau de bucatarie, din lemn:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4419.00.10| - Din lemn tropical mentionat in Nota           | -     |  40  |
|  |          | complementara nr. 2 de la acest Capitol         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4419.00.90| - Din alt lemn                                  | -     |  40  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.20     | Lemn marchetat si lemn incrustat; sipete, casete|       |      |
|  |          | si cutii pentru bijuterii sau orfevrarie si     |       |      |
|  |          | articole similare, din lemn; statuete si alte   |       |      |
|  |          | obiecte de ornament, din lemn; articole de      |       |      |
|  |          | mobilier din lemn necuprinse in Capitolul 94:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4420.10   | - Statuete si alte obiecte de ornament, din     |       |      |
|  |          | lemn:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4420.10.11| -- Din lemn tropical mentionat in Nota          | -     |  25  |
|  |          | complementara nr. 2 de la acest Capitol         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4420.10.19| -- Din alt lemn                                 | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4420.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4420.90.10| -- Lemn marchetat si lemn incrustat             | mc    |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4420.90.91| --- Din lemn tropical mentionat in Nota         | -     |   8  |
|  |          | complementara nr. 2 de la acest Capitol         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4420.90.99| --- Altele                                      | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |44.21     | Alte articole din lemn:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4421.10.00| - Umerase pentru imbracaminte                   | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4421.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4421.90.91| -- Din panouri de fibre                         | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4421.90.98| -- Altele                                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 45
    PLUTA SI ARTICOLE DIN PLUTA

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) incaltaminte si partile de incaltaminte de la Capitolul 64;
    b) articole de acoperit capul si parti ale acestora, de la Capitolul 65;
    c) articolele de la Capitolul 95 (de exemplu jucarii, jocuri, articole sportive).

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |45.01     | Pluta naturala bruta sau simplu prelucrata;     |       |      |
|  |          | deseuri de pluta; pluta concasata, granulata sau|       |      |
|  |          | pulverizata:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4501.10.00| - Pluta naturala, bruta sau simplu prelucrata   | -     |   ex |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4501.90.00| - Altele                                        | -     |   ex |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4502.00.00| Pluta naturala decojita sau simplu ecarisata sau| -     |   3  |
|  |          | in cuburi, placi, foi sau benzi de forma patrata|       |      |
|  |          | sau dreptunghiulara (inclusiv ebosele cu muchii |       |      |
|  |          | nefinisate pentru dopuri)                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |45.03     | Articole din pluta naturala:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4503.10   | - Dopuri:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4503.10.10| -- Cilindrice                                   | -     |   10 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4503.10.90| -- Altele                                       | -     |   10 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4503.90.00| - Altele                                        | -     |   10 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |45.04     | Pluta aglomerata (cu sau fara liant) si articole|       |      |
|  |          | din pluta aglomerata:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4504.10   | - Cuburi, blocuri, placi, foi si benzi; placi de|       |      |
|  |          | orice forma; cilindri plini, inclusiv discuri:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Dopuri:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4504.10.11| --- Pentru vin spumos, inclusiv cele cu         | -     |   10 |
|  |          | garnitura de etansare din pluta naturala        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4504.10.19| --- Altele                                      | -     |   10 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4504.10.91| --- Cu lianti                                   | -     |   10 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4504.10.99| --- Altele                                      | -     |   10 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4504.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4504.90.10| -- Garnituri, destinate aeronavelor civile*1)   | -     |   ex |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4504.90.91| --- Dopuri                                      | -     |   10 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4504.90.99| --- Altele                                      | -     |   10 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
    *1) Clasificarea la acest cod tarifar este conditionata de prevederile Acordului privind comertul cu aeronave si ale Protocolului privind comertul cu aeronave civile.

    CAP. 46
    ARTICOLE DIN IMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DE NUIELE

    Note de Capitol

    1. In acest Capitol, expresia "materiale de impletit" se refera la materialele avand o stare sau o forma, astfel incat sa poata fi impletite, intretesute sau supuse unor procedee analoge. In aceasta categorie sunt paiele, nuielele din rachita sau salcie, bambusul, stuful, trestia, benzile din lemn, fasiile din alte materiale vegetale (de exemplu fasii din scoarta de copac, frunze inguste, rafie si alte benzi provenind din frunze de foioase), fibrele textile naturale nefilate, monofilamentele si fasiile si formele similare din material plastic si fasiile din hartie, dar nu fasiile de piele finita, piele prelucrata sau reconstituita, fasiile din pasla sau din materiale netesute, parul uman, parul de cal, suvitele si firele din materiale textile, monofilamentele si fasiile si formele similare de la Capitolul 54.
    2. Capitolul nu cuprinde:
    a) hartii tapet de la pozitia 48.14;
    b) sforile, corzile si franghiile, impletite sau nu (pozitia 56.07);
    c) incaltamintea, articolele de acoperit capul si partile lor, de la Capitolul 64 si 65;
    d) vehiculele si caroseriile pentru vehicule, din impletituri (Capitolul 87);
    e) articolele de la Capitolul 94 (de exemplu, mobila, aparate de iluminat).
    3. In sensul pozitiei 46.01 se considera "materiale de impletit, impletituri si articole similare din materiale de impletit, asezate paralel", articolele constituite din materiale care pot fi impletite, impletituri sau articole similare din materiale de impletit, suprapuse si reunite in straturi cu ajutorul legaturilor, chiar daca acestea din urma sunt din materiale textile filate.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |46.01     | Impletituri si articole similare din materiale  |       |      |
|  |          | de impletit, chiar asamblate in benzi; materiale|       |      |
|  |          | de impletit, impletituri si articole similare   |       |      |
|  |          | din materiale de impletit, asezate paralel,     |       |      |
|  |          | chiar finisate (de exemplu: rogojini,           |       |      |
|  |          | stergatoare si impletituri din nuiele):         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.20   | - Rogojini, stergatoare si impletituri din      |       |      |
|  |          | materiale vegetale:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.20.10| -- Confectionate din impletituri si articole    | -     |  10  |
|  |          | similare din materiale de impletit              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.20.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.91   | -- Din materiale vegetale:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.91.05| --- Impletituri si articole similare din        | -     |  10  |
|  |          | materiale de impletit, chiar asamblate in benzi |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.91.10| ---- Confectionate din impletituri si articole  | -     |  10  |
|  |          | similare din materiale de impletit              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.91.90| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.99.05| --- Impletituri si articole similare din        | -     |  10  |
|  |          | materiale de impletit, chiar asamblate in benzi |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.99.10| ---- Confectionate din impletituri si articole  | -     |  10  |
|  |          | similare din materiale de impletit              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4601.99.90| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |46.02     | Produse din impletituri, confectionate direct in|       |      |
|  |          | forma finala din materiale de impletit sau din  |       |      |
|  |          | articole de la pozitia nr. 46.01; articole din  |       |      |
|  |          | lufa:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4602.10   | - Din materiale vegetale:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4602.10.10| -- Impletituri de paie pentru sticle, utilizate | -     |  30  |
|  |          | ca ambalaj de protectie                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4602.10.91| --- Produse din impletituri confectionate direct| -     |  30  |
|  |          | in forma finala                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4602.10.99| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4602.90.00| - Altele                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    SECTIUNEA X
    PASTA DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HARTIE SAU CARTON RECICLABILE (DESEURI SI MACULATURA); HARTIE SI CARTON SI ARTICOLE DIN ACESTEA

    CAP. 47
    PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HARTIE SAU CARTON RECICLABILE (DESEURI SI MACULATURA)

    Note de Capitol

    1. In sensul pozitiei 47.02, prin expresia "pasta chimica din lemn, de dizolvare" se intelege pasta chimica din lemn a carei fractiune de pasta insolubila este de minimum 92% din greutate, cand se trateaza pasta din lemn cu soda sau sulfat, sau de minimum 88% din greutate pentru pasta din lemn cu bisulfit, dupa o ora de tinere intr-o solutie de soda caustica continand 18% hidroxid de sodiu (NaOH) la 20 grade C si, in ceea ce priveste numai pasta din lemn cu bisulfit, al carui continut de cenusa este de maximum 0,15% din greutate.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4701.00   | Paste mecanice din lemn:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4701.00.10| - Paste termomecanice din lemn                  | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4701.00.90| - Altele                                        | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4702.00.00| Paste chimice din lemn, de dizolvare            | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |47.03     | Paste chimice din lemn, cu soda sau cu sulfat,  |       |      |
|  |          | altele decat pastele de dizolvare:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Nealbite:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4703.11.00| -- De conifere                                  | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4703.19.00| -- Altele decat de conifere                     | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Semialbite sau albite:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4703.21.00| -- De conifere                                  | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4703.29.00| -- Altele decat de conifere                     | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |47.04     | Paste chimice din lemn, sau bisulfit, altele    |       |      |
|  |          | decat pastele de dizolvare:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Nealbite:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4704.11.00| -- De conifere                                  | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4704.19.00| -- Altele decat de conifere                     | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Semialbite sau albite:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4704.21.00| -- De conifere                                  | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4704.29.00| -- Altele decat de conifere                     | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4705.00.00| Paste din lemn obtinute prin combinarea unei    | kg 90%|   5  |
|  |          | prelucrari mecanice si a unei prelucrari chimice| sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |47.06     | Paste din fibre obtinute din hartie sau carton  |       |      |
|  |          | reciclabile (deseuri sau maculatura) sau din    |       |      |
|  |          | alte materiale fibrocelulozice:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4706.10.00| - Paste din linters de bumbac                   | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4706.20.00| - Paste din fibre obtinute din hartie sau carton| kg 90%|   5  |
|  |          | reciclabile (deseuri si maculatura)             | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4706.91.00| -- Mecanice                                     | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4706.92.00| -- Chimice                                      | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4706.93.00| -- Semichimice                                  | kg 90%|   5  |
|  |          |                                                 | sdt   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |47.07     | Hartie sau carton reciclabile (deseuri si       |       |      |
|  |          | maculatura):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4707.10.00| - Hartii sau carton kraft nealbite sau hartie   | -     |   5  |
|  |          | sau cartoane ondulate                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4707.20.00| - Alte hartii sau cartoane obtinute in principal| -     |   5  |
|  |          | din pasta chimica albita, necolorate in masa    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4707.30   | - Hartii sau cartoane obtinute in principal din |       |      |
|  |          | pasta mecanica (de exemplu ziare, periodice si  |       |      |
|  |          | imprimate similare):                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4707.30.10| -- Obtinuta din numere vechi de ziare sau       | -     |   5  |
|  |          | nevandute, din reviste, anuare telefonice,      |       |      |
|  |          | brosuri si imprimate publicitare                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4707.30.90| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4707.90   | - Altele, inclusiv deseurile si maculatura      |       |      |
|  |          | netriate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4707.90.10| -- Netriate                                     | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4707.90.90| -- Triate                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 48
    HARTIE SI CARTON; ARTICOLE DIN PASTA DE CELULOZA, DIN HARTIE SAU DIN CARTON

    Note de Capitol

    1. In sensul acestui Capitol, si cu exceptia dispozitiilor contrare, termenul "hartie" cuprinde atat cartonul cat si hartia, indiferent de grosimea sau greutatea lor pe mp.
    2. Capitolul nu cuprinde:
    a) articolele de la Capitolul 30;
    b) foliile pentru marcare prin presare la cald de la pozitia 32.12;
    c) hartiile parfumate si hartiile impregnate sau acoperite cu produse cosmetice (Capitolul 33);
    d) hartia sau vata de celuloza impregnate, imbibate sau acoperite cu sapun sau detergent (pozitia 34.01) sau cu creme, pasta de curatat, pasta de lustruit sau preparate similare (pozitia 34.05);
    e) hartiile si cartoanele sensibilizate de la pozitiile 37.01 pana la 37.04;
    f) hartia impregnata cu reactivi de diagnostic sau de laborator (pozitia 38.22);
    g) materialele plastice stratificate care contin hartie sau carton, produsele constituite dintr-un strat de hartie sau de carton acoperit sau imbracat cu un strat de material plastic, atunci cand grosimea acestuia din urma depaseste jumatatea grosimii totale, precum si lucrarile din aceste materiale, altele decat hartiile tapetul de la pozitia 48.14 (Capitolul 39);
    h) articolele de la pozitia 42.02 (spre exemplu, articole de voiaj);
    ij) articolele de la Capitolul 46 (produse din impletituri din fibre vegetale sau din nuiele);
    k) firele din hartie si articolele textile din fire de hartie (Sectiunea XI);
    l) articolele de la Capitolul 64 sau 65;
    m) cartonul sau hartia abraziva (pozitia 68.05) sau cartonul sau hartia pe care este aplicata mica (pozitia 68.14); dimpotriva hartia si cartonul acoperite cu praf de mica sunt clasificate in acest Capitol;
    n) foliile si benzile subtiri de metal pe suport de hartie sau carton (Sectiunea XV);
    o) articolele de la pozitia 92.09;
    p) articolele de la Capitolul 95 (de exemplu jucarii, jocuri, articole sportive) sau de la Capitolul 96 (de exemplu nasturi).
    3. Sub rezerva dispozitiilor de la Nota 7, pozitiile 48.01 pana la 48.05 cuprind hartia si cartonul care au suferit, prin calandrare sau prin alt mod, o netezire, satinare, lustruire, glasare, polizare sau alte operatiuni similare de finisare sau o falsa filigranare sau slefuire, precum si hartia, cartonul, vata de celuloza si straturile subtiri din fibre celulozice, colorate sau marmorate in masa lor (altfel decat la suprafata), prin orice procedeu. Totusi hartia, cartonul, vata de celuloza si straturile subtiri din fibre celulozice care au fost altfel prelucrate, nu se clasifica la aceste pozitii cu exceptia dispozitiilor contrare de la pozitia 48.03.
    4. In acest Capitol se considera ca "hartie de ziar", hartia necretata, de tipul celei utilizate pentru tiparirea ziarelor, la care minim 65% din greutatea compozitiei fibroase totale se constituie din fibre de lemn obtinute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic, neincleiata sau foarte putin incleiata, al carui indice de rugozitate masurat cu aparatul Parker Print Surf (1 MPa) pe fiecare fata este peste 2,5 micrometri (microni), cu greutate pe mp cuprinsa intre 40 g inclusiv si 65 g inclusiv.
    5. In sensul pozitiei 48.02, prin termenii "hartie si carton de tipul celor utilizate pentru scris, imprimare sau alte scopuri grafice" si "hartie si carton pentru cartoane sau benzi de perforat, neperforate" se inteleg hartiile si cartoanele fabricate in principal din pasta albita sau din pasta obtinuta printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic si care satisfac una dintre conditiile de mai jos:
    Pentru hartia sau cartonul cu o greutate pe mp de maximum 150 g:
    a) sa contina minimum 10% fibre obtinute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic, si
    1) sa aiba o greutate pe mp de maximum 80 g, sau
    2) sa fie colorate in masa, sau
    b) sa contina peste 8% cenusa si
    1) sa aibe o greutate pe mp de maximum 80 g, sau
    2) sa fie colorate in masa, sau
    c) sa contina peste 3% cenusa si sa aiba un indice de alb (factor de reflexie) de minimum 60%;
    d) sa contina peste 3% dar maximum 8% cenusa, sa aiba un indice de alb (factor de reflexie) mai mic de 60% si un indice de rezistenta la rupere de maximum 2,5 kPa mp/g;
    e) sa contina maximum 3% cenusa, sa aiba un indice de alb (factor de reflexie) de minimum 60% si un indice de rezistenta la rupere de maximum 2,5 kPa mp/g;
    Pentru hartia sau cartonul avand o greutate pe mp peste 150 g:
    a) sa fie colorata in masa, sau
    b) sa posede un indice de alb (factor de reflexie) de minimum 60%, si
    1) o grosime de maximum 225 micrometri (microni), sau
    2) o grosime peste 225 micrometri (microni) dar de maximum 508 micrometri (microni) si un continut de cenusa peste 3%;
    c) sa aiba un indice de alb (factor de reflexie) sub 60%, o grosime de maximum 254 micrometri (microni) si un continut de cenusa peste 8%;
    Pozitia 48.02 nu cuprinde, totusi, filtrele din hartie si din carton (inclusiv plicurile din hartie pentru ceai), sau hartia si cartonul de fetru.
    6. In acest Capitol, prin "hartie si carton Kraft" se intelege hartia si cartonul la care minimum 80% din greutatea compozitiei fibroase totale, se compune din fibre obtinute prin procedee chimice cu sulfat sau cu soda.
    7. Cu exceptia dispozitiilor contrare, hartia, cartonul, vata de celuloza si straturile subtiri din fibre celulozice care corespund descrierii uneia sau mai multora din pozitiile 48.01 pana la 48.11 se clasifica la acea pozitie care apare ultima in ordinea numerica din Nomenclatura.
    8. Nu se clasifica la pozitiile 48.01 si 48.03 pana la 48.09 decat hartia, cartonul, vata de celuloza si straturile subtiri din fibra de celuloza prezentate sub una din formele:
    a) in benzi sau rulouri cu o latime de peste 36 cm, sau
    b) in coli de forma patrata sau dreptunghiulara la care cel putin o latura este peste 36 cm, iar cealalta latura are peste 15 cm, in stare nepliata.
    9. In sensul prevederilor pozitiei 48.14, prin "hartie de tapet si articole similare", se intelege:
    a) hartia prezentata in rulouri, cu o latime de minimum 45 cm dar de maximum 160 cm, destinata decorarii peretilor sau plafoanelor:
    1) granulata, gofrata, colorata, imprimata cu motive sau altfel decorate la suprafata (de exemplu, cu ghemotoace de fibre textile) chiar acoperite cu material plastic protector transparent;
    2) cu o suprafata granulata datorita incorporarii de particule din lemn, paie etc.;
    3) acoperita pe fata cu material plastic, stratul de material plastic fiind granulat, gofrat, colorat, imprimat cu motive sau altfel decorat, sau
    4) acoperita pe o fata cu materiale de impletit, chiar tesute sau asezate paralel;
    b) borduri si frize de hartie, prelucrate ca mai sus, in rulouri sau nu, destinate decorarii peretilor sau plafoanelor;
    c) tapetul din hartie sub forma de panouri, rulouri sau foi, imprimate astfel incat sa formeze un peisaj, un tablou (fototapet), atunci cand sunt puse pe perete.
    Articolele pe suport de hartie sau carton, destinate atat pentru acoperirea podelelor cat si a peretilor, se clasifica la pozitia 48.15.
    10. Pozitia 48.20 nu cuprinde foile si cartelele nelegate, taiate la dimensiune, chiar imprimate, stantate sau perforate.
    11. Pozitia 48.23, se aplica, intre altele, la cartelele perforate din hartie sau carton pentru razboaiele de tesut JACQUARD sau pentru masini similare si la hartia dantelata.
    12. Cu exceptia articolelor de la pozitia 48.14 sau 48.21, hartia, cartonul, vata de celuloza si articolele din aceste materiale, imprimate cu motive sau ilustratii, care nu au un caracter accesoriu in raport cu utilizarea lor primara, se clasifica la Capitolul 49.

    Note de subpozitii

    1. In sensul prevederilor subpozitiilor 4804.11 sau 4804.19 sunt considerate ca "hartie si carton pentru coperti, asa-zise "Kraftliner", hartia si cartonul intarite (apretate) sau satinate (lucioase), prezentate in rulouri, la care minimum 80% din greutatea compozitiei fibroase totale este constituita din fibre de lemn obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu soda, cantarind peste 115 g/mp si cu o rezistenta minima la rupere Mullen egala cu valorile indicate in tabelul urmator sau cu echivalentul interpolat sau extrapolat liniar pentru orice alta greutate.

 _______________________________________________________
|     Greutate     | Rezistenta minima la rupere Mullen |
|       g/mp       |              Kpa                   |
|__________________|____________________________________|
|       115        |              393                   |
|       125        |              417                   |
|       200        |              637                   |
|       300        |              824                   |
|       400        |              961                   |
|__________________|____________________________________|

    2. In sensul subpozitiilor 4804.21 si 4804.29, se considera ca "hartii KRAFT pentru saci de mari dimensiuni", hartiile intarite (apretate), prezentate in rulouri, la care minimum 80% din greutatea compozitiei fibroase totale este constituita din fibre obtinute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu soda, care au o greutate pe mp cuprinsa intre 60 g si 115 g inclusiv, si care indeplinesc una din urmatoarele conditii:
    a) au o rezistenta minima la rupere Mullen de minimum 3,7 kPa mp/g si un indice de intindere (alungire) peste 4,5% in sens transversal si peste 2% in sensul de deplasare in masina;
    b) au o rezistenta minima la sfasiere si la rupere prin tractiune, conform celor indicate in tabelul de mai jos, sau cu echivalentul interpolat liniar pentru orice alta greutate:

 ______________________________________________________________________________
| Greutate | Rezistenta minima la sfasiere | Rezistenta minima la rupere prin  |
|   g/mp   |             mN                |            tractiune              |
|          |                               |               kN/m                |
|          |_______________________________|___________________________________|
|__________|______________|________________|________________|__________________|
|          | In sensul    | In sensul      | In sensul      | In sensul        |
|          | masinii      | masinii si     | transversal    | masinii si       |
|          |              | transversal    |                | transversal      |
|__________|______________|________________|________________|__________________|
|    60    |      700     |     1.510      |       1,9      |         6        |
|    70    |      830     |     1.790      |       2,3      |       7,2        |
|    80    |      965     |     2.070      |       2,8      |       8,3        |
|   100    |    1.230     |     2.635      |       3,7      |      10,6        |
|   115    |    1.425     |     3.060      |       4,4      |      12,3        |
|__________|______________|________________|________________|__________________|

    3. In sensul subpozitiei 4805.11, prin "hartie semichimica pentru caneluri" se intelege hartia prezentata in rulouri, la care minimum 65% din greutatea compozitiei fibroase totale reprezinta fibre din lemn de foioase, nealbite, obtinute printr-un procedeu semichimic, si avand rezistenta la compresie, masurata prin metoda CMT 30 (Corrugated Medium Test cu 30 minute conditionare), de peste 1,8 newtoni/g/mp pentru o umiditate relativa de 50%, la o temperatura de 23 grade C.
    4. Subpozitia 4805.12 cuprinde hartia, in rulouri, compusa in principal din pasta de paie obtinuta printr-un procedeu semi-chimic, cu o greutate pe mp de minimum 130 g si a carei rezistenta la compresie, masurata dupa metoda CMT 30 (Corrugated Medium Test cu 30 de minute de conditionare), este mai mare decat 1,4 newtoni/g/mp pentru o umiditate relativa de 50%, la o temperatura de 23 grade C.
    5. Subpozitiile 4805.24 si 4805.25 cuprind hartia si cartonul, compuse exclusiv sau in principal din pasta de hartie sau de carton pentru reciclat (deseuri si rebuturi). Hartia si cartonul Testliner poate avea la suprafata, de asemenea, un strat de hartie vopsita sau compusa din pasta nereciclata albita sau nealbita. Aceste produse au un indice de rezistenta la rupere Mullen de minimum 2 kPa mp/g.
    6. In sensul subpozitiei 4805.30 prin "hartie sulfit de ambalaj" se intelege hartia lucioasa la care mai mult de 40% din greutatea totala a compozitiei fibroase reprezinta fibre de lemn obtinute prin procedeul chimic cu bisulfit, cu un continut de cenusa de maximum 8% si cu o rezistenta minima la rupere Mullen de peste 1,47 kPa mp/g.
    7. In sensul subpozitiei 4810.22, prin "hartie usor cretata numita LWC (Light Weighted Coated)" se intelege hartia acoperita pe ambele fete, care are o greutate totala pe mp de maximum 72 g, cu greutatea stratului de acoperire de maximum 15 g/mp pe o fata, pe un suport la care minimum 50% din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita din fibre de lemn obtinute printr-un procedeu mecanic.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4801.00.00| Hartie de ziar, in rulouri sau foi              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |48.02     | Hartii si cartoane, necretate, de tipul celor   |       |      |
|  |          | utilizate pentru scris, tiparit sau pentru alte |       |      |
|  |          | scopuri grafice si hartii si cartoane pentru    |       |      |
|  |          | cartele sau benzi de perforat, neperforate, in  |       |      |
|  |          | rulouri sau coli de forma patrata sau           |       |      |
|  |          | dreptunghiulara, de orice dimensiuni, altele    |       |      |
|  |          | decat hartia de la pozitia 48.01 sau 48.03;     |       |      |
|  |          | hartii si cartoane fabricate manual:            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.10.00| - Hartii si cartoane fabricate manual           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.20.00| - Hartii si cartoane suport pentru hartii si    | -     |  15  |
|  |          | cartoane fotosensibile, termosensibile sau      |       |      |
|  |          | electrosensibile                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.30.00| - Hartii suport pentru hartie carbon            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.40   | - Hartii suport pentru hartii tapet: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.40.10| -- Fara fibre obtinute printr-un procedeu       | -     |  15  |
|  |          | mecanic sau la care maximum 10% din greutatea   |       |      |
|  |          | totala a compozitiei fibroase o constituie      |       |      |
|  |          | astfel de fibre                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.40.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte hartii si cartoane, fara fibre obtinute  |       |      |
|  |          | printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic  |       |      |
|  |          | sau la care maximum 10% din greutatea totala a  |       |      |
|  |          | compozitiei fibroase o constituie astfel de     |       |      |
|  |          | fibre:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.54   | -- Cu o greutate sub 40 g pe mp: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.54.10| --- Hartie cu o greutate de maximum 15 g/mp si  | -     |  15  |
|  |          | destinate fabricarii hartiei stencil*1)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.54.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.55.00| -- Cu o greutate de minimum 40 g/mp, dar de     | -     |  15  |
|  |          | maximum 150 g/mp, in rulouri                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.56   | -- Cu o greutate de minimum 40 g/mp, dar de     |       |      |
|  |          | maximum 150 g/mp, in foi avand o latura de      |       |      |
|  |          | maximum 435 mm si cealalta de maximum 297 mm in |       |      |
|  |          | stare nepliata:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.56.10| --- La care o latura are 297 mm si cealalta     | -     |  15  |
|  |          | 210 mm (format A4)                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.56.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.57.00| -- Altele, cu o greutate de minimum 40 g/mp, dar| -     |  15  |
|  |          | de maximum 150 g/mp                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.58   | -- Cu o greutate peste 150 g/mp                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.58.10| --- In rulouri                                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.58.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte hartii si cartoane, la care peste 10% din|       |      |
|  |          | greutatea totala a compozitiei fibroase este    |       |      |
|  |          | constituita din fibre obtinute printr-un        |       |      |
|  |          | procedeu mecanic sau chimico-mecanic            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.61   | -- In rulouri:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.61.10| --- Hartie de ziar, alta decat cea de la        | -     |  15  |
|  |          | pozitia 48.01                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.61.50| --- Altele, cu o greutate pe mp de sub 72 g/mp  | -     |  15  |
|  |          | si la care peste 50% din greutatea totala a     |       |      |
|  |          | compozitiei fibroase este constituita din fibre |       |      |
|  |          | obtinute printr-un procedeu mecanic             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.61.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.62   | -- In foi la care o latura are maximum 435 mm si|       |      |
|  |          | cealalta este de maximum 297 mm in stare        |       |      |
|  |          | nepliata:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.62.10| --- Hartie de ziar, alta decat cea de la        | -     |  15  |
|  |          | pozitia 48.01                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.62.50| --- Altele, cu o greutate pe mp de sub 72 g/mp  | -     |  15  |
|  |          | si la care mai mult de 50% din greutatea totala |       |      |
|  |          | a compozitiei fibroase este constituita din     |       |      |
|  |          | fibre obtinute printr-un procedeu mecanic       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.62.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.69.10| --- Hartie de ziar, alta decat cea de la        | -     |  15  |
|  |          | pozitia 48.01                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.69.50| --- Altele, cu o greutate de sub 72 g/mp si la  | -     |  15  |
|  |          | care mai mult de 50% din greutatea totala a     |       |      |
|  |          | compozitiei fibroase este constituita din fibre |       |      |
|  |          | obtinute printr-un procedeu mecanic             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4802.69.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |4803.00   | Hartii de tipul celor utilizate pentru hartie   |       |      |
|  |          | igienica, pentru servetele de demachiat, de     |       |      |
|  |          | sters mainile, pentru servetele sau hartii      |       |      |
|  |          | similare pentru utilizari casnice, de igiena sau|       |      |
|  |          | de toaleta, vata de celuloza si straturi subtiri|       |      |
|  |          | din fibre celulozice, chiar creponate,          |       |      |
|  |          | incretite, gofrate, stantate, perforate,        |       |      |
|  |          | colorate la suprafata, decorate la suprafata sau|       |      |
|  |          | imprimate, in rulouri sau in coli: