E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Regulament 6 2002 modificat de Regulament 8 2016
Regulament 6 2002 modificat de Regulament 1 2011
Articolul 3 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 6 2005
Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 6 2005
Articolul 1 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 6 2005
Articolul 14 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 6 2005
Articolul 28 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 6 2005
Articolul 1 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 6 2005
Articolul 2 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 6 2005
Articolul 7 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 9 2004
Articolul 11 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 9 2004
Articolul 2 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 9 2004
Articolul 3 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 9 2004
Articolul 3 din actul Regulament 6 2002 modificat de articolul 1 din actul Circulara 28 2003
Articolul 1 din actul Regulament 6 2002 modificat de Rectificare 6 2002
Articolul 2 din actul Regulament 6 2002 modificat de Rectificare 6 2002
Articolul 3 din actul Regulament 6 2002 modificat de Rectificare 6 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 6 din 24 iulie 2002

privind regimul rezervelor minime obligatorii

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 566 din  1 august 2002


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 5 si 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 38 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 164 si 206 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    Bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, denumite in continuare banci, precum si casele centrale ale cooperativelor de credit trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii in lei si in valuta, in conditiile prezentului regulament, in conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Definitii

    Art. 2
    Termenii specifici utilizati in prezentul regulament au urmatoarele acceptiuni:
    a) rezervele minime obligatorii sunt disponibilitati banesti ale bancii/casei centrale a cooperativelor de credit, in lei si in valuta, pastrate in conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei;
    b) baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilantul bancilor (cuprinzand ansamblul teritoriului national) si, respectiv, din bilantul agregat al retelelor cooperatiste de credit, intocmit de casele centrale ale cooperativelor de credit, asupra carora se aplica rata rezervelor minime obligatorii;
    c) perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determina baza de calcul;
    d) perioada de aplicare este intervalul de timp in care trebuie mentinut in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii;
    e) nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii reprezinta produsul dintre baza de calcul si rata rezervelor minime obligatorii;
    f) nivelul efectiv al rezervelor il constituie soldul mediu zilnic inregistrat de banca/casa centrala a cooperativelor de credit in contul in care se mentin rezervele minime obligatorii in perioada de aplicare; determinarea soldului mediu zilnic se face luandu-se in calcul numarul de zile calendaristice din perioada de aplicare;
    g) excedentul de rezerve il reprezinta diferenta pozitiva dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii;
    h) deficitul de rezerve il reprezinta diferenta negativa dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii.

    CAP. 2
    Regimul rezervelor minime obligatorii

    SECTIUNEA 1
    Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii

    Art. 3
    (1) Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se constituie din mijloace banesti in moneda nationala si in valuta, reprezentand obligatii ale bancii/casei centrale a cooperativelor de credit (la nivelul retelei cooperatiste de credit) rezultate din acceptarea depozitelor si a altor fonduri.
    (2) Din baza de calcul se excepteaza:
    a) mijloacele banesti atrase de la Banca Nationala a Romaniei;
    b) mijloacele banesti atrase de la banci, case centrale ale cooperativelor de credit, cooperative de credit afiliate la o casa centrala a cooperativelor de credit, care, la randul lor, sunt obligate sa constituie rezerve minime obligatorii la Banca Nationala a Romaniei;
    c) capitalurile proprii ale bancii/casei centrale a cooperativelor de credit, calculate in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 4
    (1) Baza de calcul se determina ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv prevazute la art. 3, in perioada de observare.
    (2) Perioada de observare o constituie intervalul cuprins intre data de 24 a lunii precedente si data de 23 a lunii curente.
    Art. 5
    (1) Pentru mijloacele banesti in valuta mediile soldurilor zilnice se determina pe fiecare tip de valuta, dupa care se transforma in dolari S.U.A. sau in euro, dupa caz.
    (2) Cursurile de schimb folosite pentru transformarea celorlalte valute in dolari S.U.A. sau in euro sunt cursurile pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi anterioara perioadei de aplicare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Constituirea rezervelor minime obligatorii

    Art. 6
    (1) Bancile/casele centrale ale cooperativelor de credit sunt obligate sa mentina in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii ca medie zilnica pe durata perioadei de aplicare.
    (2) Perioada de aplicare o constituie intervalul cuprins intre data de 24 a lunii curente si data de 23 a lunii urmatoare.
    Art. 7
    Rezervele minime obligatorii se calculeaza si se mentin astfel:
    a) in lei, in contul curent al bancii/casei centrale a cooperativelor de credit deschis la Banca Nationala a Romaniei, pentru mijloacele banesti in lei;
    b) in dolari S.U.A. sau in euro, in contul "LORO" al bancii/casei centrale a cooperativelor de credit, deschis la Banca Nationala a Romaniei, pentru mijloacele banesti in valuta. Optiunea pentru una dintre cele doua valute este a fiecarei banci/case centrale a cooperativelor de credit. O data formulata ea nu poate fi modificata timp de 12 luni calendaristice.
    Art. 8
    Costul eventualelor operatiuni de schimb valutar necesare bancilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit pentru constituirea rezervelor in valuta, precum si riscul valutar generat de aceste operatiuni sunt suportate in intregime de banca/casa centrala a cooperativelor de credit in cauza.
    Art. 9
    (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligatia de a mentine in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei rezervele minime obligatorii in lei si in valuta, aferente retelei cooperatiste de credit.
    (2) Cooperativele de credit au obligatia de a mentine la casele centrale ale cooperativelor de credit disponibilitati in scopul furnizarii lichiditatii necesare pentru constituirea de catre acestea a rezervelor minime obligatorii la Banca Nationala a Romaniei.
    (3) Fiecare casa centrala a cooperativelor de credit va stabili prin norme si proceduri proprii modul de constituire de catre cooperativele de credit a disponibilitatilor necesare pentru mentinerea rezervelor minime obligatorii aferente retelei cooperatiste de credit la Banca Nationala a Romaniei. Normele si procedurile respective vor prelua in mod corespunzator metodologia stabilita in prezentul regulament.

    SECTIUNEA a 3-a
    Indeplinirea rezervelor minime obligatorii

    Art. 10
    Incadrarea in cerintele privind rezervele minime obligatorii se realizeaza atunci cand nivelul efectiv al rezervelor, definit la art. 2 lit. f), este egal cu nivelul prevazut al acestora, definit la art. 2 lit. e).
    Art. 11
    Nu se fac compensari intre depasirea si nerealizarea rezervelor minime obligatorii in lei sau in valuta.
    Art. 12
    (1) Pentru deficitul de rezerve minime obligatorii, asa cum este definit la art. 2 lit. h), se calculeaza si se percepe o dobanda penalizatoare pe durata perioadei de aplicare aferente.
    (2) Rata dobanzii penalizatoare se stabileste de Banca Nationala a Romaniei si se comunica prin circulara.
    (3) Modificarea ratei dobanzii penalizatoare se comunica prin circulara, cu cel putin o zi inainte de inceperea perioadei de aplicare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Ratele rezervelor minime obligatorii

    Art. 13
    (1) Ratele rezervelor minime obligatorii se stabilesc de Banca Nationala a Romaniei in functie de obiectivele sale de politica monetara si se comunica prin circulara.
    (2) Modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii se comunica prin circulara, cu cel putin 7 zile inainte de inceperea perioadei de aplicare.
    Art. 14
    (1) Pentru mijloacele banesti in moneda nationala si in valuta, cuprinse in baza de calcul a rezervelor minime obligatorii care au o scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la sfarsitul perioadei de observare si care nu prevad clauze contractuale referitoare la rambursari, retrageri, transferari anticipate, precum si pentru imprumuturi nerambursabile, rata rezervelor minime obligatorii este zero.
    (2) Sumelor a caror rambursare se efectueaza esalonat li se aplica o rata zero a rezervelor minime obligatorii atat timp cat scadenta reziduala a acestora este mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Remunerarea rezervelor minime obligatorii

    Art. 15
    Pentru nivelul efectiv al rezervelor, determinat conform art. 2 lit. f), Banca Nationala a Romaniei plateste dobanda pana la nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii.
    Art. 16
    Stabilirea si modificarea ratei dobanzii platite la rezervele minime obligatorii se fac de Banca Nationala a Romaniei prin circulara. Rata dobanzii se va situa cel putin la nivelul ratei dobanzii medii la depunerile la vedere practicate de banci.
    Art. 17
    (1) Rata dobanzii medii practicate de banci la depunerile la vedere se calculeaza lunar de Banca Nationala a Romaniei, distinct pentru lei si pentru valuta, ca medie ponderata, pe baza datelor transmise de banci.
    (2) Soldurile depunerilor la vedere, inclusiv cele neremunerate, precum si ratele dobanzilor aferente sunt cele din ultima zi calendaristica a perioadei de observare. Ratele dobanzilor astfel calculate se iau in considerare pentru rezervele minime obligatorii din perioada de aplicare aferenta perioadei de observare pentru care s-a facut raportarea.
    Art. 18
    Pentru excedentul de rezerve, astfel cum este definit la art. 2 lit. g), Banca Nationala a Romaniei nu plateste dobanda.
    Art. 19
    La calcularea dobanzilor se utilizeaza conventia: numar de zile calendaristice al perioadei de aplicare/360.
    Art. 20
    Plata dobanzilor la rezervele minime obligatorii si incasarea dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii se fac in prima zi lucratoare dupa terminarea perioadei de aplicare pentru care s-a facut calculul.

    SECTIUNEA a 6-a
    Raportarea si verificarea raportarii rezervelor minime obligatorii

    Art. 21
    (1) In termen de 3 zile lucratoare de la expirarea perioadei de observare bancile/casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta, in scris, Bancii Nationale a Romaniei - Directia politici monetare baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii si datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobanzilor la vedere (conform anexelor nr. 1 - 4).
    (2) O banca/casa centrala a cooperativelor de credit nou-infiintata incepe sa raporteze si sa constituie rezerve minime obligatorii dupa expirarea primei perioade de observare complete de la data notificarii efectuarii primei operatiuni bancare.
    (3) O banca/casa centrala a cooperativelor de credit cu cont curent redeschis la Banca Nationala a Romaniei incepe sa raporteze si sa constituie rezerve minime obligatorii incepand cu data redeschiderii contului in evidentele Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 22
    (1) Banca Nationala a Romaniei va verifica la sediul bancilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit exactitatea datelor raportate pentru calculul rezervelor minime obligatorii si al ratei medii a dobanzilor practicate la depunerile la vedere. Bancile/casele centrale ale cooperativelor de credit au obligatia de a pastra documentele primare care au stat la baza raportarilor conform legislatiei in vigoare.
    (2) Verificarea se poate realiza la sediul principal, la sucursale si la alte sedii secundare ale bancilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit.
    Art. 23
    In cazul unor diferente intre datele raportate de banci/case centrale ale cooperativelor de credit si situatia constatata in urma controlului efectuat de Banca Nationala a Romaniei se procedeaza astfel:
    a) pentru deficitele de rezerve rezultate ca urmare a raportarii unei baze de calcul mai mici se calculeaza si se percepe o dobanda penalizatoare pe durata perioadei de aplicare aferente, calculata la rata stabilita de Banca Nationala a Romaniei, valabila pentru perioada de aplicare respectiva, si se aplica sanctiunile prevazute la art. 27;
    b) in cazul raportarii unei baze de calcul mai mari, dobanda platita in plus pentru nivelul efectiv al rezervelor va fi recuperata de Banca Nationala a Romaniei de la banca/casa centrala a cooperativelor de credit in cauza;
    c) incasarea dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve si a dobanzii platite in plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fara preaviz, in termen de maximum 5 zile lucratoare ulterioare definitivarii actului de control, respectiv inregistrarii acestuia la banca/casa centrala a cooperativelor de credit, sau, dupa caz, transmiterii raspunsului cu privire la clarificarea opiniilor divergente formulate de banca/casa centrala a cooperativelor de credit in cauza.
    Art. 24
    (1) In situatia in care o banca/casa centrala a cooperativelor de credit sesizeaza din proprie initiativa aparitia unor diferente intre baza de calcul raportata si cea rezultata din aplicarea prezentului regulament si a circularelor emise in aplicarea acestuia, aceasta va instiinta Directia politici monetare si Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei cu privire la aceste diferente.
    (2) Pentru regularizarea diferentelor constatate se va proceda ca si in cazul prevazut la art. 23 lit. a) si b).
    (3) Incasarea dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve si a dobanzii platite in plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fara preaviz, in termen de maximum 5 zile lucratoare ulterioare datei de inregistrare la Banca Nationala a Romaniei a adresei de instiintare formulate de banca/casa centrala a cooperativelor de credit.
    (4) Banca Nationala a Romaniei poate dispune si efectuarea unui control la sediul bancii/casei centrale a cooperativelor de credit in cauza pentru verificarea corectitudinii raportarii respective si, in functie de rezultatele acestuia, poate proceda la aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 27.
    Art. 25
    Transmiterea cu intarziere a bazei de calcul atrage majorarea cu 10% a nivelului prevazut al rezervelor minime obligatorii care rezulta din raportarea bancii/casei centrale a cooperativelor de credit in cauza. In situatia in care o banca/casa centrala a cooperativelor de credit nu raporteaza baza de calcul pana in a zecea zi calendaristica a perioadei de aplicare, nivelul prevazut al rezervelor se va stabili prin aplicarea unei majorari de 15% asupra nivelului prevazut al rezervelor minime obligatorii, aferent perioadei de aplicare precedente.
    Art. 26
    Neraportarea in termenul stabilit a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobanzilor la vedere atrage luarea in calcul, in mod automat, de catre Banca Nationala a Romaniei a ultimelor date transmise de banca/casa centrala a cooperativelor de credit.

    CAP. 3
    Sanctiuni

    Art. 27
    (1) Neraportarea repetata sau raportarea eronata a bazei de calcul si a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobanzilor la vedere constituie o incalcare a disciplinei bancare.
    (2) Modificarea unor operatiuni contabile si/sau a unor raportari statistice, in scopul vadit de a diminua nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii, daca faptele nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa constituie, potrivit legii penale, infractiuni, constituie o incalcare a disciplinei bancare.
    (3) Faptele prevazute la alin. (1) si (2) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 189 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 28
    (1) In situatia in care o banca/casa centrala a cooperativelor de credit inregistreaza deficit de rezerve in doua perioade de aplicare consecutive, aceasta poate fi supusa unei supravegheri prudentiale, prin inspectie la sediul bancii/casei centrale a cooperativelor de credit, din partea Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) In situatia in care o banca/casa centrala a cooperativelor de credit inregistreaza deficite de rezerve mai mult de doua ori in decursul ultimelor 12 luni, Banca Nationala a Romaniei va aplica, in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 189 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una dintre urmatoarele sanctiuni:
    a) avertisment scris dat bancii, sucursalei din Romania a unei banci straine, casei centrale a cooperativelor de credit;
    b) amenda aplicabila bancii, sucursalei din Romania a unei banci straine, casei centrale a cooperativelor de credit, cuprinsa intre 0,1 - 1% din capitalul social al bancii/casei centrale a cooperativelor de credit, respectiv din capitalul de dotare al sucursalei din Romania a unei banci straine;
    c) amenda aplicabila administratorilor, directorilor executivi sau cenzorilor bancii, cuprinsa intre 1 - 6 salarii medii pe banca din luna precedenta, respectiv administratorilor, conducatorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor casei centrale a cooperativelor de credit, intre 1 - 6 salarii ale acestora din luna precedenta;
    d) limitarea operatiunilor bancii, sucursalei din Romania a unei banci straine, casei centrale a cooperativelor de credit.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 29
    Pentru bancile/casele centrale ale cooperativelor de credit aflate in proces de restructurare aprobat de Banca Nationala a Romaniei sau asupra carora a fost instituita administrarea speciala de catre Banca Nationala a Romaniei, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate aproba, pentru o perioada determinata, un regim distinct al rezervelor minime obligatorii.
    Art. 30
    (1) Prezentul regulament va intra in vigoare incepand cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2002, perioada de observare aferenta fiind 24 iulie - 23 august 2002. Pentru perioada de aplicare 16 - 23 august 2002, perioada de observare aferenta este 1 - 15 august 2002, iar calcularea, raportarea si constituirea rezervelor minime obligatorii se vor face in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1998, republicat.
    (2) In cazul retelelor cooperatiste rezultate din reorganizarea organizatiilor cooperatiei de credit ca organizatii cooperatiste de credit, cerintele prezentului regulament vor intra in vigoare in termen de 6 luni de la data comunicarii de catre Banca Nationala a Romaniei a autorizatiei de functionare.
    Art. 31
    (1) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, precum si orice dispozitii contrare prevederilor acestui regulament.

                p. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
                       AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             EMIL IOTA GHIZARI,
                            prim-viceguvernator

    ANEXA 1

    Antetul bancii (casei centrale a cooperativelor de credit)
    Data ..............................

                               BAZA DE CALCUL
                      pentru mijloacele banesti in lei*)
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|       |  Elemente de pasiv   |            |  Elemente de pasiv   |           |
|       |cu scadenta reziduala |  Sume in   |cu scadenta reziduala |  Baza de  |
|Data*)|  mai mica de 2 ani   | tranzit*)|  mai mare de 2 ani   |   calcul  |
|       |de la finele perioadei|            |de la finele perioadei| - total - |
|       |    de aplicare       |            |     de aplicare      |           |
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|TOTAL: |                      |            |                      |           |
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|Media  |                      |            |                      |           |
|zilnica|                      |            |                      |           |
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
    *) Asa cum au fost definite la art. 3 din regulament.
    *) Zilele din perioada de observare.
    *) Sumele in tranzit incluse in baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se refera la operatiunile intra- si interbancare in care platitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar.
    Suma este considerata in tranzit din momentul debitarii contului clientului nebancar platitor pana in momentul creditarii contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, in cazul in care beneficiarul final al sumei are contul deschis la alta banca.
    In baza de calcul intra soldul net creditor al conturilor in care sunt evidentiate sumele in tranzit.
    Suma se afla in tranzit si este inclusa in baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de catre alte banci (fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Nationala a Romaniei) pana in momentul creditarii contului clientului nebancar.
    Nu se includ in calculul sumelor in tranzit platile efectuate de banci in numele propriu al acestora.

    ANEXA 2

    Antetul bancii (casei centrale a cooperativelor de credit)
    Data ......................

                                BAZA DE CALCUL
                    pentru mijloacele banesti in valuta*)

                                 - echivalent mii dolari S.U.A. sau mii euro -
 ______________________________________________________________________________
|       |  Elemente de pasiv   |            |  Elemente de pasiv   |           |
|       |cu scadenta reziduala |  Sume in   |      cu scadenta     |  Baza de  |
|Data*)|  mai mica de 2 ani   | tranzit*)|  mai mare de 2 ani   |   calcul  |
|       |de la finele perioadei|            |de la finele perioadei| - total - |
|       |     de aplicare      |            |      de aplicare     |           |
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|TOTAL: |                      |            |                      |           |
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|Media  |                      |            |                      |           |
|zilnica|                      |            |                      |           |
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
|Curs de|                      |            |                      |           |
|schimb |                      |            |                      |           |
|_______|______________________|____________|______________________|___________|
    *) Asa cum au fost definite la art. 3 din regulament.
    *) Zilele din perioada de observare.
    *) Sumele in tranzit incluse in baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se refera la operatiunile intra- si interbancare in care platitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar.
    Suma este considerata in tranzit din momentul debitarii contului clientului nebancar platitor pana in momentul creditarii contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, in cazul in care beneficiarul final al sumei are contul deschis la alta banca.
    In baza de calcul intra soldul net creditor al conturilor in care sunt evidentiate sumele in tranzit.
    Suma se afla in tranzit si este inclusa in baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de catre alte banci (fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Nationala a Romaniei) pana in momentul creditarii contului clientului nebancar.
    Nu se includ in calculul sumelor in tranzit platile efectuate de banci in numele propriu al acestora.

    ANEXA 3

    Antetul bancii (casei centrale a cooperativelor de credit)
    Data ............................

                                CALCULUL
rezervelor minime obligatorii in perioada de aplicare ...................

    A. Constituite in lei
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|     |                                           |    |           |  Nivelul  |
|     |                                           |    |   Rata    | prevazut  |
|Nr.  |                                           |    | rezervelor|    al     |
|crt. |            Date de fundamentare           |Suma|   minime  | rezervelor|
|     |                                           |    |obligatorii|   minime  |
|     |                                           |    |           |obligatorii|
|_____|___________________________________________|____|___________|___________|
|  1. | Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu  |    |           |           |
|     | scadenta reziduala mai mica de 2 ani de la|    |           |           |
|     | finele perioadei de aplicare              |    |           |           |
|  2. | Nivelul mediu al sumelor in tranzit       |    |           |           |
|  3. | Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu  |    |           |           |
|     | scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la|    |           |           |
|     | finele perioadei de aplicare              |    |     0%    |           |
|  4. | Nivelul prevazut al rezervelor minime     |    |           |           |
|     | obligatorii in lei (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)|  X |     X     |           |
|_____|___________________________________________|____|___________|___________|

    B. Constituite in valuta

                                 - echivalent mii dolari S.U.A. sau mii euro -
 ______________________________________________________________________________
|     |                                           |    |           |  Nivelul  |
|     |                                           |    |   Rata    | prevazut  |
|Nr.  |                                           |    | rezervelor|    al     |
|crt. |            Date de fundamentare           |Suma|   minime  | rezervelor|
|     |                                           |    |obligatorii|   minime  |
|     |                                           |    |           |obligatorii|
|_____|___________________________________________|____|___________|___________|
|  1. | Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu  |    |           |           |
|     | scadenta reziduala mai mica de 2 ani de la|    |           |           |
|     | finele perioadei de aplicare              |    |           |           |
|  2. | Nivelul mediu al sumelor in tranzit       |    |           |           |
|  3. | Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu  |    |           |           |
|     | scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la|    |           |           |
|     | finele perioadei de aplicare              |    |     0%    |           |
|  4. | Nivelul prevazut al rezervelor minime     |    |           |           |
|     | obligatorii in valuta                     |    |           |           |
|     | (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)                   |  X |     X     |           |
|_____|___________________________________________|____|___________|___________|

    Numele si prenumele persoanei care a intocmit lucrarea:
    Telefon ...........................
    Fax ...............................

                                          Semnaturi autorizate si stampila
                                          ................................

    ANEXA 4

    Antetul bancii (casei centrale a cooperativelor de credit)
    Data ..............................

                               DATELE
    necesare calcularii ratei medii a dobanzilor la vedere*1)
 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |             Date de fundamentare        |     Sold     | Rata dobanzii |
|crt. |                                         |  la data*2)  |   (% pe an)   |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|  A.   Depuneri la vedere in lei                 - mii lei -
|______________________________________________________________________________
|  1.   Depuneri la vedere remunerate*3)        |              |               |
|  2.   Depuneri la vedere neremunerate         |              |               |
|       [inclusiv sumele in tranzit*4)]         |              |       0%      |
|  3.   TOTAL DEPUNERI LA VEDERE:               |              |       X       |
|_______________________________________________|______________|_______________|
|  B.   Depuneri la vedere in valuta             - mii dolari S.U.A./mii euro -
|______________________________________________________________________________
|  1.   Depuneri la vedere in dolari S.U.A.     |              |               |
|       remunerate*3)                           |              |               |
|  2.   Depuneri la vedere in dolari S.U.A.     |              |               |
|       neremunerate                            |              |               |
|       [inclusiv sumele in tranzit*4)]         |              |       0%      |
|  3.   TOTAL DEPUNERI LA VEDERE IN DOLARI      |              |               |
|       S.U.A.:                                 |              |       X       |
|  4.   Depuneri la vedere in euro remunerate*3)|              |               |
|  5.   Depuneri la vedere in euro neremunerate |              |               |
|       [inclusiv sumele in tranzit*4)]         |              |       0%      |
|  6.   TOTAL DEPUNERI LA VEDERE IN EURO:       |              |       X       |
|_______________________________________________|______________|_______________|
    *1) In relatiile cu clientii nebancari.
    *2) Ultima zi calendaristica a perioadei de observare.
    *3) Daca banca/casa centrala a cooperativelor de credit practica la conturile sau instrumentele platibile la vedere mai multe rate de dobanzi, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobanda. Daca banca/casa centrala a cooperativelor de credit practica la conturile sau instrumentele platibile la vedere mai multe rate de dobanzi conditionate de limite de suma, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobanda in functie de indeplinirea/neindeplinirea limitei de suma in ultima zi calendaristica a perioadei de observare.
    *4) Asa cum sunt definite in anexele nr. 1 si 2 la regulament.

    Numele si prenumele persoanei care a intocmit lucrarea:
    Telefon .........................
    Fax .............................

                                         Semnaturi autorizate si stampila
                                         ................................SmartCity5

COMENTARII la Regulament 6/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 6 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 6/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu