E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Regulament 3 1998 modificat de articolul 97 din actul Regulament 3 2002
Articolul 6 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 1 din actul Regulament 2 2001
Articolul 13 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 1 din actul Regulament 2 2001
Articolul 2 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 4 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 4 din actul Regulament 3 1998 articole noi... articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 6 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 9 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 13 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 25 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 41 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 49 din actul Regulament 3 1998 articole noi... articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 5 din actul Regulament 3 1998 completat de articolul 1 din actul Regulament 1 2001
Articolul 8 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 2 din actul Regulament 1 2000
Articolul 20 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 2 din actul Regulament 1 2000
Articolul 60 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 2 din actul Regulament 1 2000
Articolul 5 din actul Regulament 3 1998 modificat de articolul 2 din actul Regulament 1 2000
Regulament 3 1998 aprobat de Ordin 3 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 3 din 24 februarie 1998

privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 114 din 16 martie 1998


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste, in conformitate cu art. 6 si 14 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, norme cu privire la desfasurarea activitatilor de intermediere de valori mobiliare pe piete organizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. Agent pentru valori mobiliare este o persoana fizica legal autorizata care, actionand ca reprezentant exclusiv al unei societati de valori mobiliare, executa ordine de vanzare si/sau de cumparare de valori mobiliare in numele si pe contul acelei societati.
    2. Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare (A.N.S.V.M.) este o organizatie profesionala neguvernamentala, independenta, nonprofit, cu personalitate juridica, care este constituita pe termen nelimitat, careia C.N.V.M. i-a acordat competente de autoreglementare si care s-a infiintat in scopul promovarii institutiilor pietei de capital si al ridicarii standardelor profesionale specifice activitatii de intermediere de valori mobiliare.
    3. Capital net reprezinta diferenta dintre valoarea actualizata si ponderata a activelor pietei de valori mobiliare detinute de firma si datoriile totale ale societatii.
    4. Client este persoana fizica sau juridica de la care sau in contul careia societatea de valori mobiliare a primit, a dobandit sau detine fonduri sau valori mobiliare in baza unui contract.
    5. Contract de compensare este acel contract incheiat intre o societate de valori mobiliare care nu este membra a unei societati de depozitare si o societate de valori mobiliare membra a unei societati de depozitare (societate de compensare), care da posibilitatea celei dintai sa efectueze compensarea/decontarea pentru tranzactiile sale.
    6. Formator de piata pentru o anumita valoare mobiliara este acea societate de valori mobiliare autorizata de C.N.V.M. si inregistrata la A.N.S.V.M., care actioneaza in nume propriu si ofera cotatii ferme pentru vanzarea si/sau cumpararea pachetelor de valori mobiliare, asa cum este stabilit prin normele care reglementeaza piata RASDAQ.
    7. Grad de indatorare reprezinta raportul dintre datoriile totale ale societatii (din care se scad fondurile clientilor, aflate in conturi separate) si capitalul net.
    8. Intermediar pentru valori mobiliare este persoana juridica legal autorizata de C.N.V.M. sa exercite intermedierea de valori mobiliare cu titlu profesional, ca fapt de comert, fie in cont propriu (dealer), fie in contul unor terti (broker), denumita in continuare societate de valori mobiliare (S.V.M.).
    9. Intermediere de valori mobiliare este o activitate realizata de persoane autorizate conform legii, constand in cumpararea si/sau vanzarea de valori mobiliare ori drepturi aferente lor sau derivand din acestea, precum si din operatiuni conexe sau accesorii autorizate de C.N.V.M.
    10. Oficiul pentru incadrarea in prevederile legale, denumit in continuare O.P.L., este un compartiment din cadrul unei S.V.M., responsabil de asigurarea respectarii legilor, regulamentelor pietei de capital, precum si a normelor interne de catre societate si angajatii sai. Persoanele (persoana) incadrate in O.P.L. reglementarilor C.N.V.M.
    11. Ordin este cererea de a vinde sau de a cumpara o anumita valoare mobiliara.
    12. Organism de autoreglementare (OAR) este acea organizatie profesionala care activeaza pe piata de capital in baza unor reguli si competente recunoscute de C.N.V.M. si care are ca obiectiv respectarea de catre membrii sai a reglementarilor C.N.V.M. si a propriilor reguli.
    13. Piata lichida se refera la o piata recunoscuta de C.N.V.M., in care valoarea actualizata a unei valori mobiliare poate fi determinata, iar plata pentru valoarea mobiliara vanduta poate fi incasata prompt si in conditii de siguranta. Daca valoarea actualizata nu poate fi determinata, inseamna ca nu exista o piata lichida pentru acea valoare mobiliara si ea nu poate fi inclusa ca activ al pietei de valori mobiliare in scopul calcularii capitalului net.
    14. RASDAQ este o piata organizata, care functioneaza pe baza autorizarii C.N.V.M. si sub supravegherea C.N.V.M. si A.N.S.V.M., bazata pe concurenta dintre diversi formatori de piata.
    15. Publicitatea reprezinta difuzarea oricarei informatii de larga audienta prin mijloace de comunicare in masa, cum ar fi ziare, reviste, radio, televiziune, telecomunicatii, sau prin alte mijloace scrise si audio de promovare destinate clientilor sau publicului larg.
    16. Valoarea actualizata a activelor pietei de valori mobiliare tranzactionate pe o piata recunoscuta de C.N.V.M. se calculeaza diferentiat pentru Bursa de Valori Bucuresti si RASDAQ, astfel:
    - pentru Bursa de Valori Bucuresti: pretul de inchidere al valorii mobiliare respective din ultima sedinta de tranzactionare (daca in ultimele doua saptamani a avut loc o tranzactie);
    - pentru RASDAQ: valoarea celui mai mare pret ferm de cumparare afisat de formatorii de piata, iar daca nu exista formatori de piata pentru acea valoare mobiliara, se va considera pretul la care a fost executata ultima tranzactie (daca in ultimele doua saptamani a avut loc o tranzactie), iar nu cotatia indicativa.

    CAP. 2
    Conditiile si procedurile de autorizare a societatilor de valori mobiliare (S.V.M.)

    Art. 3
    Intermedierea de valori mobiliare se realizeaza numai pe piete organizate, care au fost infiintate si functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea C.N.V.M. Activitatile de intermediere vor fi desfasurate numai de catre societatile de valori mobiliare ale unui organism de autoreglementare.
    Art. 4
    Activitatile de intermediere pentru care C.N.V.M. poate acorda autorizatie unei societati de valori mobiliare includ:
    a) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare pe contul clientilor;
    b) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare pe cont propriu;
    c) garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;
    d) transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati;
    e) detinerea de fonduri si/sau de valori mobiliare ale clientilor in scopul executarii ordinelor privind respectivele valori mobiliare;
    f) administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clientilor;
    g) pastrarea de fonduri si/sau de valori mobiliare ale clientilor in scopul si in cursul administrarii portofoliilor acestora sau in alte scopuri autorizate in mod expres prin reglementarile C.N.V.M.;
    h) acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor in limita unui plafon stabilit de Banca Nationala a Romaniei, cu acordul C.N.V.M.;
    i) alte activitati de intermediere sau legate de intermediere, autorizate de C.N.V.M., cum ar fi:
    1. desfasurarea activitatii de formator de piata;
    2. distribuirea titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii;
    3. activitati conexe activitatii de intermediere de valori mobiliare, printre care:
    a) asistenta si evaluarea economica a societatilor comerciale in vederea stabilirii politicii de investitii;
    b) elaborarea documentatiei in vederea majorarii capitalului social sau/si finantarii prin plasament privat sau/si oferta publica de vanzare a valorilor mobiliare;
    4. activitatea de agent de compensare si depozitare, cu exceptia eliberarii si primirii de fonduri banesti pe baza instructiunilor primite de la o societate de compensare, decontare si depozitare in scopul decontarii tranzactiilor.
    Art. 5
    In vederea obtinerii autorizatiei de la C.N.V.M., S.V.M. trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. sa fie persoana juridica romana legal infiintata ca societate pe actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
    2. capitalul social sa fie constituit din actiuni nominative cu drept de vot, fiecare actiune conferind detinatorilor drepturi egale; pot fi emise si categorii de actiuni care confera titularilor lor drepturi diferite, numai in conditiile actului constitutiv;
    3. in momentul inregistrarii cererii de autorizare sa faca dovada unui minim de capital subscris si integral varsat, care trebuie sa fie in proportie de cel putin 75% in numerar; restul de 25% poate fi aport in natura, constand in active corporale destinate exclusiv activitatii societatii;
    4. obiectul de activitate al societatii sa fie exclusiv intermedierea de valori mobiliare;
    5. sa dispuna de un spatiu corespunzator desfasurarii activitatii de intermediere;
    6. societatea sau actionarii ei semnificativi sa nu detina nici un fel de participare, de orice fel ar fi aceasta, intr-o alta societate de valori mobiliare. Membrii consiliului de administratie sau ai comitetului de directie, precum si agentii pentru valori mobiliare ai societatii pot detine actiuni intr-o alta societate de valori mobiliare, numai daca aceasta este deschisa si are actiunile inscrise la cota intr-o bursa de valori si numai cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate sa nu depaseasca 5%, respectiv 20% din capitalul subscris al unei astfel de societati de valori mobiliare, precum si cu conditia sa nu fie alesi in conducerea altei societati de valori mobiliare. Sotul, rudele pana la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul intai ai actionarilor cu pozitie de control, ai membrilor consiliului de administratie sau ai comitetului de directie, precum si ai agentilor pentru valori mobiliare ai societatii nu pot detine functii de conducere si nu pot fi actionari semnificativi intr-o alta societate de valori mobiliare.
    De asemenea, societatea, membrii consiliului de administratie si ai conducerii executive, precum si agentii ei de valori mobiliare nu pot detine mai mult de 5% din capitalul unei societati de administrare de investitii;
    7. consiliul de administratie sa fie format din cel putin 3 membri, cu o vechime de minimum 3 ani intr-unul dintre domeniile: financiar, juridic, bancar, economic sau al afacerilor.
    Art. 6
    (1) Capitalul minim subscris si integral varsat va fi de:
    1. 300.000.000 lei pentru societatile de valori mobiliare care desfasoara activitatile prevazute la art. 4 lit. a), d), e), i) 2 si i) 3;
    2. 600.000.000 lei pentru societatile de valori mobiliare care desfasoara activitatile prevazute la art. 4 lit. a), b), d), e), f), g), i) 2, i) 3 si i) 4;
    3. 900.000 000 lei pentru societatile de valori mobiliare care desfasoara activitatile prevazute la art. 4 lit. a), b), d), e), f), g), i) 1, i) 2, i) 3 si i) 4;
    4. 1.800.000.000 lei pentru societatile de valori mobiliare care desfasoara activitatile prevazute la art. 4 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i) 1, i) 2, i) 3 si i) 4.
    (2) In situatia in care C.N.V.M. va autoriza alte activitati de intermediere de valori mobiliare decat cele prevazute la art. 4 lit. a)-i), va stabili nivelul minim necesar al capitalului.
    Art. 7
    Autorizarea unei societati comerciale ca societate de valori mobiliare in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea nr. 52/1994 se va face parcurgandu-se urmatoarele etape:
    1. avizul de principiu, eliberat in scopul inmatricularii la oficiul registrului comertului. Pentru obtinerea acestuia se vor depune la Registratura C.N.V.M. urmatoarele documente:
    a) o cerere standard de autorizare (anexa nr. 1);
    b) actul constitutiv autentificat, in copie legalizata;
    c) copia de pe extrasul de cont care dovedeste varsarea capitalului in numerar;
    d) raportul de evaluare pentru aportul in natura, in copie legalizata;
    2. autorizarea provizorie ca S.V.M. Reprezentantul legal al societatii va depune la Registratura C.N.V.M. urmatoarele documente:
    a) o cerere standard de autorizare (anexa nr. 1);
    b) copie de pe avizul de principiu eliberat de C.N.V.M.;
    c) incheierea judecatorului delegat pe langa oficiul registrului comertului de autorizare a constituirii S.V.M. si de inscriere in registru;
    d) copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    e) documente care sa probeze ca sediul S.V.M. se afla in folosirea exclusiva a acesteia;
    f) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie si pentru fiecare cenzor, urmatoarele documente:
    - curriculum vitae;
    - certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii de autorizare provizorie;
    - declaratie sub semnatura autografa in care sa specifice ca nu incalca prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, prevederile Legii nr. 52/1994 si ale reglementarilor legale in vigoare in legatura cu intermedierea de valori mobiliare;
    g) structura organizatorica si regulamentul de ordine interioara ale S.V.M.;
    h) declaratie din partea reprezentantului legal al S.V.M. ca aceasta indeplineste conditiile prevazute la art. 5 din prezentul regulament;
    3. autorizarea definitiva, eliberata in scopul desfasurarii activitatii de intermediere. Pentru obtinerea autorizatiei, S.V.M. va depune la Registratura C.N.V.M. urmatoarele documente:
    a) o cerere standard de autorizare (anexa nr. 1);
    b) avizul Bursei de Valori Bucuresti si/sau RASDAQ ca a trecut testele tehnice pentru a opera pe pietele respective;
    c) numele persoanei/persoanelor din O.P.L., cu specificarea responsabilitatilor stabilite prin reglementarile C.N.V.M. si regulile proprii.
    In plus, S.V.M. va face dovada ca dispune de o dotare tehnica corespunzatoare desfasurarii activitatii de intermediere de valori mobiliare si va avea cel putin doi agenti de valori mobiliare, autorizati de C.N.V.M. conform prevederilor prezentului regulament.
    Art. 8
    (1) C.N.V.M. va elibera avizul de principiu in termen de 10 zile de la data depunerii documentelor prevazute la art. 7 pct. 1.
    (2) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea provizorie a S.V.M. in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor prevazute la art. 7 pct. 2 si va trimite OAR cate un exemplar al autorizatiei provizorii a S.V.M.
    (3) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea definitiva a S.V.M. in termen de cel mult 60 de zile de la data depunerii documentelor prevazute la art. 7 pct. 3.
    (4) Eliberarea autorizatiei definitive a S.V.M. se va face sub conditia prezentarii dovezii achitarii in contul C.N.V.M. a taxei de autorizare, care va fi actualizata anual in functie de rata inflatiei. Taxa de autorizare va fi de:
    - 3.000.000 lei pentru S.V.M. prevazute la art. 6 alin. (1) pct. 1;
    - 6.000.000 lei pentru S.V.M. prevazute la art. 6 alin. (1) pct. 2;
    - 9.000.000 lei pentru S.V.M. prevazute la art. 6 alin. (1) pct. 3;
    - 18.000.000 lei pentru S.V.M. prevazute la art. 6 alin. (1) pct. 4.
    (5) Orice modificari care apar in anexa nr. 1 vor fi aduse la cunostinta C.N.V.M. in termen de 48 de ore, prin reactualizarea anexei si inaintarea documentelor justificative. Anual, S.V.M. vor transmite C.N.V.M., pana cel tarziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 1 reactualizata, daca apar modificari fata de documentele depuse initial.
    Art. 9
    (1) In vederea retragerii autorizatiei definitive de a efectua activitati de intermediere, S.V.M. va depune o cerere standard de renuntare la autorizatie (anexa nr. 2).
    (2) Cererea va trebui sa fie insotita de avizul organismului de autoreglementare la care societatea de valori mobiliare este membra si din care doreste sa se retraga.
    (3) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizatiei in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Daca inainte de a emite decizia de retragere a autorizatiei, C.N.V.M. a impus sanctiuni ca urmare a incalcarii unor prevederi ale Legii nr. 52/1994 sau ale regulamentelor C.N.V.M., termenul de 30 de zile se prelungeste pana cand C.N.V.M. considera ca este necesar si nu se incalca cerintele de protectie a investitorilor.
    (4) C.N.V.M. va trimite organismului de autoreglementare respectiv un exemplar al deciziei de retragere a autorizatiei S.V.M.
    Art. 10
    Documentele mentionate la art. 7 si 9 se vor prezenta la Registratura C.N.V.M. intr-un exemplar, in forma dactilografiata. In situatia in care documentele sunt incomplete, ilizibile sau incorecte, termenele specificate la art. 8 si 9 vor curge de la data depunerii ultimului document in forma solicitata.
    Art. 11
    In intelesul prezentului regulament, prin active ale pietei de valori mobiliare se intelege:
    a) sume in cont curent la bancile comerciale si in numerar;
    b) certificate de depozit;
    c) depozite la termen si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale; depozite constituite la bancile comerciale aflate sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei;
    d) titluri de stat; titluri emise de autoritati ale administratiei publice locale;
    e) valori mobiliare care au facut obiectul unei oferte publice, tranzactionate pe piete recunoscute de C.N.V.M., pentru care exista o piata lichida;
    f) valori mobiliare pentru care oferta publica este in derulare, pe durata prevazuta in prospectul de emisiune aprobat de C.N.V.M.;
    g) actiunile Societatii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare si ale registrelor independente;
    h) titlurile de participare la fondurile mutuale;
    i) sume datorate de clienti pentru valorile mobiliare cumparate in numele lor;
    j) depozite la o societate depozitara inregistrata la C.N.V.M.;
    k) fonduri de garantare constituite conform reglementarilor specifice fiecarei piete;
    l) depozite la o alta societate de valori mobiliare, in baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M.;
    m) alte active pe care C.N.V.M. le poate include in aceasta categorie prin reglementarile sale.
    Art. 12
    Coeficientii de risc care se aplica activelor pietei de valori mobiliare enumerate la art. 11 in scopul calcularii capitalului net sunt:
    a) sumele in cont curent la bancile comerciale, 0%;
    b) certificate de depozit, 20%;
    c) depozite la termen constituite la bancile comerciale si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale, 5%; depozite constituite la bancile comerciale aflate sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei, 95%;
    d) valoarea actualizata a titlurilor de stat, 2%; valoarea actualizata a titlurilor emise de autoritati ale administratiei publice locale, 10%;
    e) 1. valoarea actualizata a valorilor mobiliare emise de societatile comerciale care au facut obiectul unei oferte publice, tranzactionate pe piete recunoscute de C.N.V.M. si pentru care exista o piata lichida, 30%; daca valoarea actualizata a actiunilor sau obligatiunilor unei singure societati comerciale reprezinta mai mult de 20% din totalul activelor pietei de valori mobiliare ale societatii de valori mobiliare respective, 50%;
    2. valoarea actualizata a actiunilor si obligatiunilor apartinand societatilor comerciale pentru care societatea de valori mobiliare desfasoara activitatea de formator de piata - 20%;
    f) valoarea actualizata a valorilor mobiliare pentru care oferta publica este in derulare, 40%; dupa aplicarea coeficientului de risc, din suma obtinuta se scade marja de intermediere in cazul plasamentului garantat;
    g) actiuni ale Societatii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare si ale Registrelor Independente ale Actionarilor, 30%;
    h) titluri de participare la fondurile mutuale, 25%; daca valoarea totala a titlurilor de participare la un singur fond mutual reprezinta mai mult de 20% din totalul activelor pietei de valori mobiliare ale societatii de valori mobiliare, 50%;
    i) sume datorate de clienti pentru valorile mobiliare cumparate in numele lor:
    - in termen de 3 zile lucratoare de la data tranzactionarii, 0%;
    - dupa cele 3 zile, valorile mobiliare cumparate in numele clientului pot trece in contul societatii, aplicandu-li-se coeficientul de risc corespunzator [conform art. 12 lit. e)];
    j) depozite la o societate depozitara inregistrata la C.N.V.M., 8%;
    k) fonduri de garantare constituite conform reglementarilor specifice fiecarei piete, 8%;
    l) depozite la o alta societate de valori mobiliare, in baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M., 2%;
    m) alte active pe care C.N.V.M. le poate include in aceasta categorie - coeficientii de risc care vor fi determinati de catre C.N.V.M. prin reglementari ulterioare.
    Art. 13
    In cursul desfasurarii activitatii, S.V.M. trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. sa mentina un nivel minim al capitalului net, dupa cum urmeaza:
    - pentru societatile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. 1 - 75.000.000 lei;
    - pentru societatile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. 2 - 150.000.000 lei;
    - pentru societatile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. 3 - 225.000.000 lei si, in plus, pentru fiecare valoare mobiliara pentru care actioneaza ca formator de piata - 2.000.000 lei; in cazul formatorilor de piata, pentru mai mult de 100 de valori mobiliare - 425.000.000 lei;
    - pentru societatile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. 4 - 450.000.000 lei;
    2. sa mentina un grad de indatorare de maximum 15 la 1.
    Art. 14
    Daca, dupa autorizarea definitiva de catre C.N.V.M., S.V.M. nu mai indeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. 5, reprezentantul legal al societatii si O.P.L. trebuie sa raporteze despre aceasta situatie C.N.V.M. in termen de 48 de ore.

    CAP. 3
    Conditiile si procedurile de autorizare a agentilor de valori mobiliare

    Art. 15
    Nici o persoana fizica nu se va angaja in intermedierea de valori mobiliare fara a detine autorizatie din partea C.N.V.M.
    Art. 16
    Agentul de valori mobiliare nu poate desfasura activitati de intermediere de valori mobiliare in numele si pe contul sau.
    Art. 17
    Pentru a fi autorizat, agentul de valori mobiliare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. sa fie angajat si reprezentant exclusiv al unei societati de valori mobiliare;
    2. sa aiba cel putin studii medii;
    3. sa fie absolvent al unei forme de pregatire si testare recunoscute de C.N.V.M.;
    4. sa nu detina actiuni intr-o alta societate de valori mobiliare, decat in conditiile prevazute de Legea nr. 52/1994;
    5. sa nu fie actionar semnificativ, membru al consiliului de administratie sau al personalului de conducere al unei societati comerciale care se afla in una dintre fazele procedurii de faliment sau in cele premergatoare acesteia;
    6. in calitate de agent pentru valori mobiliare, sa nu fi fost exclus de pe o piata recunoscuta de catre C.N.V.M.;
    7. sa nu fi fost sanctionat de C.N.V.M. cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale reglementate de Legea nr. 52/1994;
    8. sa nu aiba antecedente penale.
    Art. 18
    In vederea autorizarii unei persoane fizice ca agent de valori mobiliare, societatea de valori mobiliare, prin reprezentantul sau legal, va depune o cerere la C.N.V.M., care va cuprinde: numele, prenumele si calitatea de angajat al solicitantului, precum si denumirea societatii de valori mobiliare unde solicitantul urmeaza sa fie angajat.
    Art. 19
    Cererea, in forma prezentata la art. 18, va fi insotita de urmatoarele documente:
    1. acte de studii;
    2. declaratie pe propria raspundere de indeplinire a conditiilor prevazute la art. 5 pct. 6 si la art. 17 din prezentul regulament si de respectare a prevederilor Legii nr. 52/1994, ale regulamentelor C.N.V.M. si ale OAR corespunzator, avizata de O.P.L. (anexa nr. 3);
    3. certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii;
    4. dovada promovarii testului recunoscut de C.N.V.M. pentru agentii de valori mobiliare.
    Art. 20
    (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea solicitantului, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, insotita de documentele mentionate la art. 18 si 19.
    (2) Eliberarea autorizatiei de agent de valori mobiliare se va face sub conditia prezentarii dovezii achitarii in contul C.N.V.M a taxei de autorizare de 150.000 lei, actualizata anual in functie de rata inflatiei.
    Art. 21
    (1) Dupa autorizarea de catre C.N.V.M., agentii de valori mobiliare vor participa la pregatirea continua, in forma si structurile de pregatire si testare recunoscute de C.N.V.M.
    (2) Daca, dupa autorizarea de catre C.N.V.M., agentul de valori mobiliare a incalcat vreuna dintre prevederile art. 17, O.P.L. si S.V.M. trebuie sa raporteze despre aceasta situatie C.N.V.M. in termen de 48 de ore.

    CAP. 4
    Obligatiile S.V.M. fata de clienti

    Art. 22
    Clientul va avea acces la informatiile generale despre S.V.M., referitoare la: activitatile pe care societatea este autorizata sa le desfasoare, comisioanele si alte cheltuieli legate de serviciile pe care aceasta le pune la dispozitie clientului, ultimul bilant contabil anual si/sau semestrial, sediul central si toate filialele, precum si persoana de legatura din cadrul S.V.M. de la care clientul poate obtine informatii in legatura cu conturile sale sau cu societatea. S.V.M. are obligatia de a pune la dispozitie aceste informatii la sediul sau. Modificarile intervenite in legatura cu comisioanele si celelalte cheltuieli trebuie sa fie aduse la cunostinta clientului in cel mult 5 zile.
    Art. 23
    (1) S.V.M. are datoria de a executa ordinele clientilor la cel mai bun pret, in conditiile date ale pietei.
    (2) Inainte de a negocia o anumita valoare mobiliara in cont propriu sau in contul unui actionar semnificativ al S.V.M., al unui membru al consiliului de administratie sau al unui angajat al sau, S.V.M. trebuie sa execute ordinele primite de la clienti pentru acea valoare mobiliara, la acelasi pret sau la un pret mai bun, in cazul unui ordin limita.
    (3) In situatia in care clientul nu avanseaza banii sau titlurile necesare inaintea efectuarii tranzactiei, societatea are dreptul sa refuze executarea ordinului.
    (4) In situatia in care clientul nu avanseaza banii sau titlurile necesare in termen de 3 zile de la data tranzactiei, societatea de valori mobiliare:
    1. poate vinde valorile mobiliare pe care clientul le cumpara si pentru care nu avanseaza banii necesari; sau
    2. poate cumpara valorile mobiliare necesare pentru incheierea tranzactiei, in cazul in care clientul care vinde valori mobiliare nu le-a avansat.
    Art. 24
    (1) S.V.M., prin agentul sau, poate face recomandari legate de tranzactionare clientilor actuali sau potentiali, numai daca dispune de informatii financiare si de alte documente accesibile publicului, cu privire la valoarea mobiliara care face obiectul recomandarii. In acest caz, va preciza clientului daca tranzactioneaza in calitate de dealer pentru valoarea mobiliara care face obiectul recomandarii si daca, in mod obisnuit, societatea este formator de piata pentru respectiva valoare mobiliara; de asemenea, nu are voie sa garanteze in nici un fel performantele valorii mobiliare respective.
    (2) Pentru a dobandi autoritate discretionara asupra portofoliului de valori mobiliare al unui client, S.V.M. are obligatia de a obtine autorizatie pentru cont discretionar din partea clientului, de a transmite acestuia o informare despre existenta riscului asupra capitalului investit si de a preciza ca performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare.
    Art. 25
    Societatilor de valori mobiliare si agentilor lor le este interzis sa-si exercite atributiile in cazul aparitiei unui conflict de interese; ei vor notifica aceasta situatie clientului, in cel mai scurt timp. Conform prezentului articol, conflictul de interese se defineste fie ca situatie creata ca urmare a angajamentelor deja luate fata de alti clienti, fie ca situatie in care S.V.M. controleaza, este controlata sau se afla sub acelasi control cu emitentul valorilor mobiliare pentru care aceasta desfasoara activitati de intermediere. In sensul prezentului articol, controlul se defineste printr-o participare de peste 10 procente la capitalul societatii.
    Art. 26
    Dupa efectuarea unei tranzactii, exceptand situatia in care aceasta implica cumpararea sau vanzarea de titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii, S.V.M. va confirma, in scris, clientului executarea ordinului nu mai tarziu de doua zile lucratoare dupa ce a avut loc decontarea. Confirmarea trebuie sa indice cel putin:
    1. calitatea de dealer sau de broker, in care S.V.M. actioneaza pentru valoarea mobiliara respectiva;
    2. comisionul aferent, precum si alte sume pe care S.V.M. le-a primit sau le va primi de la respectivul client pentru tranzactiile efectuate;
    3. data la care s-a efectuat tranzactia, denumirea, pretul si numarul de valori mobiliare cumparate sau vandute de client.
    Art. 27
    O societate de valori mobiliare va depozita fondurile primite de la clienti in vederea executarii unei tranzactii pe durata unei zile lucratoare, separat de fondurile acesteia. De asemenea, valorile mobiliare ale clientilor vor fi tinute in conturi separate de cele ale societatii.
    Art. 28
    Comisionul perceput unui client in urma efectuarii unei tranzactii nu poate depasi 8% din valoarea acesteia. Aceasta limitare nu se va aplica sumelor primite de catre S.V.M. ca urmare a plasamentului garantat si nici ca urmare a desfasurarii activitatilor de intermediere sau legate de intermediere, autorizate de C.N.V.M., prevazute la art. 4 lit. i)3 si i)4.

    CAP. 5
    Reguli de conduita pentru S.V.M. si agentii acestora

    Art. 29
    S.V.M., precum si agentii sai trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 52/1994, ale prezentului regulament, instructiunile C.N.V.M. si regulile organismelor de autoreglementare.
    Art. 30
    Societatii de valori mobiliare ii este interzis:
    a) sa faca declaratii care sa induca in eroare sau sa omita fapte importante, care ar putea induce in eroare in circumstantele in care au fost facute;
    b) sa faca inregistrari false sau incorecte in legatura cu acceptarea sau cu folosirea valorilor mobiliare si a fondurilor clientilor sau in legatura cu momentul si metoda de efectuare a compensarii si decontarii tranzactiilor cu valori mobiliare;
    c) sa efectueze tranzactii in scopul de a influenta in mod artificial pretul valorilor mobiliare sau de a crea impresia unui volum ridicat;
    d) sa afiseze cotatii sau sa introduca ordine de natura sa creeze o impresie falsa asupra pretului real de piata al unei valori mobiliare;
    e) sa efectueze tranzactii cu o valoare mobiliara, care ar avea ca scop ascunderea identitatii proprietarului acelei valori mobiliare;
    f) societatii de valori mobiliare sau angajatilor acesteia le este interzis sa efectueze tranzactii cu o anumita valoare mobiliara, bazate pe informatii confidentiale sau privilegiate in legatura cu acea valoare mobiliara, sau sa dezvaluie asemenea informatii unei persoane care ar putea obtine beneficii prin tranzactionarea pe baza acestor informatii.
    Art. 31
    S.V.M. nu va efectua tranzactii cu frecventa sau volum nejustificate in raport cu resursele financiare ale clientului intr-un cont asupra caruia exercita autoritate discretionara. De asemenea, S.V.M. nu va face recomandari nepotrivite din punct de vedere al resurselor financiare sau al obiectivelor clientului.
    Art. 32
    Agentul de valori mobiliare este obligat sa informeze conducerea S.V.M. cu privire la orice reclamatii ale clientilor sai in legatura cu activitatea sa ca agent. S.V.M. trebuie sa tina evidenta tuturor acestor reclamatii, care sa poata fi puse la dispozitie C.N.V.M. in orice moment, la cerere.
    Art. 33
    Publicitatea facuta de S.V.M. va contine denumirea completa a acesteia, fara precizarea formei juridice, adresa sediului social, numerele de telefon si de fax.
    Art. 34
    Publicitatea S.V.M. nu va contine informatii false sau care pot induce in eroare si nici nu va oferi garantii investitorilor cu privire la performantele unei investitii.
    Art. 35
    Publicitatea S.V.M. trebuie sa fie avizata de catre O.P.L. C.N.V.M. sau OAR poate sista difuzarea unui material publicitar, daca acesta contravine legii, regulilor C.N.V.M. sau ale OAR.
    Art. 36
    S.V.M. trebuie sa pastreze la sediul sau copii de pe toate materialele publicitare pentru o perioada de 2 ani de la aparitie si sa le puna la dispozitie C.N.V.M. sau OAR, la cerere.

    CAP. 6
    Documentele specifice activitatii de intermediere. Raportarile financiare si  notificarile catre C.N.V.M.

    Art. 37
    S.V.M. sunt obligate sa tina evidenta stricta a operatiunilor pe care le executa si sa-si organizeze evidenta contabila in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, ale normelor si instructiunilor elaborate in scopul aplicarii acesteia, precum si cu reglementarile specifice ale C.N.V.M.
    Art. 38
    S.V.M. trebuie sa intocmeasca si sa tina la zi cel putin urmatoarele:
    1. evidente ale operatiunilor referitoare la tranzactiile cu valori mobiliare, ale intrarilor/iesirilor de numerar si valori mobiliare si ale altor avansuri sau debite ale clientilor, precum si documentele primare care au stat la baza lor. Evidentele vor reflecta contul in care tranzactia a fost efectuata, denumirea si numarul valorilor mobiliare, pretul unitar si cel total de vanzare sau cumparare, data tranzactiei, precum si numele persoanei de la care valorile mobiliare au fost cumparate sau primite sau careia i-au fost vandute sau livrate respectivele valori mobiliare, aduse la zi;
    2. evidente pe clienti, care sa reflecte, in contul de numerar al fiecarui client, toate vanzarile/cumpararile, primirile/livrarile de valori mobiliare, actualizate cel putin lunar;
    3. situatii privind activele si pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli si de capital, actualizate cel putin lunar;
    4. documente care sa reflecte, separat pentru fiecare valoare mobiliara, la data compensarii, toate pozitiile pe care societatea de valori mobiliare le detine in conturile personale si ale clientilor sai, precum si localizarea lor;
    5. evidente ale valorilor mobiliare in curs de transfer, ale dividendelor si dobanzilor primite, ale imprumuturilor acordate sau primite, precum si ale valorilor mobiliare care nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel putin lunar;
    6. un formular pentru fiecare ordin de tranzactionare, care va cuprinde cel putin:
    a) numarul contului clientului;
    b) tipul ordinului;
    c) momentul intrarii ordinului;
    d) momentul executarii ordinului;
    e) momentul anularii ordinului, daca este cazul;
    f) daca ordinul a fost plasat la initiativa clientului sau la recomandarea agentului;
    g) calitatea de broker sau de dealer in care societatea actioneaza;
    h) pretul la care a fost executat ordinul;
    7. copii de pe confirmarile tuturor cumpararilor sau vanzarilor de valori mobiliare, conform art. 26, precum si de pe notele privind alte debite si credite ale clientilor societatii de valori mobiliare;
    8. fisele conturilor, pe clienti;
    9. situatii privind gradul de indatorare si capitalul net al S.V.M.;
    10. fisele angajatilor si colaboratorilor S.V.M., cu mentionarea sanctiunilor si a situatiilor de punere sub acuzare in legatura cu activitatea de intermediere, pentru perioada in care exista relatii contractuale intre parti.
    Art. 39
    S.V.M. trebuie sa intocmeasca si sa pastreze la zi toate documentele prevazute la art. 38, in scopul de a reflecta cu exactitate situatia financiara si de a permite verificarea si copierea acestor evidente, in orice moment, de catre inspectori sau alti reprezentanti ai C.N.V.M. C.N.V.M. are, de asemenea, dreptul de a solicita, verifica si copia in orice moment orice evidente pe care societatea de valori mobiliare le intocmeste in baza regulamentelor organismelor de autoreglementare.
    Art. 40
    Toate documentele prevazute la art. 38 trebuie sa fie pastrate pentru o perioada de minimum 5 ani, intr-un loc accesibil, si sa poata fi puse la dispozitie C.N.V.M., la cerere, in cel mult 4 zile lucratoare.
    Art. 41
    In scopul supravegherii de catre C.N.V.M. a activitatii desfasurate de S.V.M., acestea vor depune la C.N.V.M. urmatoarele situatii si documente (anexa nr. 4):
    1. lunar, "Situatia privind capitalul net minim si gradul de indatorare". Aceasta situatie va fi depusa la C.N.V.M. in termen de 6 zile lucratoare de la sfarsitul lunii, in formularul anexat, impreuna cu balanta analitica de verificare aferenta lunii respective;
    2. raportul semestrial: "Bilantul contabil semestrial", in termen de 5 zile lucratoare de la data declarata de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat "data ultima de depunere a bilantului", "Contul de profit si pierderi" si "Situatia privind capitalul net minim si gradul de indatorare", in termen de 6 zile lucratoare de la sfarsitul lunii;
    3. raportul anual certificat de catre un cenzor extern independent, care trebuie sa cuprinda: "Bilantul contabil anual", cu toate anexele corespunzatoare, "Situatia privind capitalul net minim si gradul de indatorare", "Raportul de gestiune al administratorilor" si "Situatia modificarilor in Registrul actionarilor". Termenul de raportare: 5 zile lucratoare de la data declarata de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat "data ultima de depunere a bilantului";
    4. alte situatii pe care C.N.V.M. le poate solicita.
    Art. 42
    S.V.M. trebuie sa expedieze clientilor, trimestrial, situatia conturilor acestora, daca in aceasta perioada a avut loc vreo tranzactie. Clientului care detine un cont activ de numerar sau de valori mobiliare i se va transmite, de asemenea, un raport anual.
    Art. 43
    (1) Daca o societate de valori mobiliare a incalcat vreuna dintre prevederile art. 13 sau ale art. 38, O.P.L. va trebui sa notifice aceasta, in scris sau prin sistem electronic, C.N.V.M. si OAR, in termen de 24 de ore de la constatarea abaterii.
    (2) Cenzorul extern independent care descopera o neregula in documentele financiar-contabile ale societatii de valori mobiliare trebuie sa raporteze C.N.V.M. sau organismelor de autoreglementare in cel mult doua zile lucratoare de la data constatarii.
    (3) OAR care descopera o neregula in documentele financiar-contabile ale S.V.M. trebuie sa notifice C.N.V.M., chiar daca societatea de intermediere a facut acest lucru.
    (4) S.V.M. trebuie sa raporteze C.N.V.M. si OAR masurile luate pentru a corecta situatia.
    (5) Daca o societate de valori mobiliare a incalcat vreuna dintre prevederile art. 13 sau 38, atunci C.N.V.M. sau/si OAR poate lua masuri disciplinare impotriva acestei societati, inclusiv suspendarea temporara a S.V.M., in scopul protejarii investitorilor.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 44
    Pentru incalcarea prevederilor prezentului regulament, C.N.V.M. stabileste raspunderi si sanctiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994.
    Art. 45
    C.N.V.M. va anula orice autorizatie obtinuta pe baza unor informatii false sau eronate si poate interzice persoanelor raspunzatoare exercitarea oricarei activitati de intermediere de valori mobiliare sau a oricarei alte activitati reglementate de Legea nr. 52/1994.
    Art. 46
    Pentru nerespectarea prevederilor art. 14 si 21 alin. (2), C.N.V.M. poate sa sanctioneze cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare sau poate sa aplice o amenda de maximum 50.000.000 lei.
    Art. 47
    S.V.M. care nu respecta cerintele cu privire la capitalul net minim sau are un grad de indatorare mai mare de 15 la 1 poate fi sanctionata de C.N.V.M. cu suspendarea temporara a autorizatiei sau cu amenda intre 0,1% si 1% din capitalul varsat al respectivei societati. Totodata S.V.M. este obligata sa corecteze abaterea in termen de doua zile lucratoare de la data constatarii. In caz contrar, C.N.V.M. poate:
    1. sa sanctioneze societatea de valori mobiliare cu avertisment, in cazul in care este prima abatere in decursul unei perioade de 2 ani;
    2. sa suspende sau sa retraga autorizatia societatii de valori mobiliare, in cazul in care aceasta nu este la prima abatere sau daca abaterea respectiva nu poate fi corectata.
    Art. 48
    (1) Societatea de valori mobiliare care efectueaza tranzactii pe baza unor informatii confidentiale sau privilegiate si transmite informatii confidentiale sau privilegiate unei persoane care foloseste asemenea informatii pentru tranzactionarea de valori mobiliare va fi sanctionata de C.N.V.M. cu o amenda de 200.000.000 lei si retragerea autorizatiei de functionare.
    (2) Agentii de valori mobiliare care utilizeaza sau furnizeaza informatii confidentiale sau privilegiate vor fi sanctionati cu amenda de 30.000.000 lei si cu retragerea autorizatiei, precum si cu interzicerea, pe durata nelimitata, a desfasurarii oricarei activitati pe piata de capital.
    (3) C.N.V.M. va instiinta organele de urmarire penala si va anula tranzactiile efectuate in conditiile mentionate la alineatele precedente, dupa caz.
    Art. 49
    C.N.V.M. va sanctiona cu amenda de maximum 50.000.000 lei sau cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizatiei S.V.M. si/sau a agentilor de valori mobiliare care nu isi indeplinesc indatoririle fata de clienti, prevazute in prezentul regulament. In plus, S.V.M. va despagubi clientii la nivelul pierderilor cauzate, constatat de C.N.V.M.
    Art. 50
    C.N.V.M. poate aplica o amenda de maximum 50.000.000 lei societatii de valori mobiliare care nu respecta prevederile prezentului regulament referitoare la publicitate si o amenda de 20.000.000 lei persoanei din cadrul O.P.L., care este responsabila de avizarea materialelor publicitare.
    Art. 51
    Pentru incalcarea prevederilor art. 28, C.N.V.M. poate sanctiona cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizatiei S.V.M. si/sau a agentilor de valori mobiliare responsabili si poate aplica o amenda intre 0,1% si 1% din capitalul varsat al respectivei societati.
    Art. 52
    S.V.M. care nu se conformeaza cerintelor referitoare la evidenta contabila, cuprinse in prezentul regulament, poate fi sanctionata de C.N.V.M. cu suspendarea temporara a autorizatiei sau cu amenda intre 0,1% si 1% din capitalul varsat. Totodata S.V.M. este obligata sa corecteze abaterile respective in termen de doua zile lucratoare de la data constatarii. In caz contrar, C.N.V.M. poate:
    1. sa sanctioneze S.V.M. cu avertisment, in cazul in care aceasta se afla la prima abatere in ultimii 2 ani;
    2. sa suspende sau sa retraga autorizatia S.V.M., in cazul in care nu se afla la prima abatere sau daca abaterea nu poate fi corectata.
    Art. 53
    (1) S.V.M. care intocmeste si prezinta C.N.V.M. documente financiar-contabile sau alte rapoarte incomplete sau inexacte va fi sanctionata de C.N.V.M. cu amenda intre 1% si 3% din capitalul varsat ori cu suspendarea sau retragerea autorizatiei.
    (2) Societatii de valori mobiliare care intocmeste si prezinta C.N.V.M. documente financiar-contabile false sau alte rapoarte false, care trebuie inaintate conform reglementarilor C.N.V.M., i se va retrage autorizatia, iar dosarul va fi inaintat organelor de urmarire penala.
    Art. 54
    Pentru nerespectarea termenelor prevazute la art. 41, C.N.V.M. poate sa sanctioneze cu avertisment, cu suspendarea sau cu retragerea autorizatiei respectivei S.V.M. ori poate aplica o amenda intre 0,1% si 1% din capitalul varsat, pentru fiecare zi de intarziere.
    Art. 55
    Daca raportarile prevazute la art. 41 pct. 3 nu sunt insotite de raportul cenzorului extern independent, societatii de valori mobiliare i se va aplica o amenda intre 0,1% si 1% din capitalul varsat al acesteia, iar cenzorul extern independent va fi radiat din Registrul cenzorilor externi independenti, aflat la C.N.V.M.
    Art. 56
    (1) Persoana juridica care exercita activitate de intermediere fara autorizatie definitiva obtinuta conform prevederilor prezentului regulament va fi sanctionata cu amenda intre 0,1% si 1% din capitalul social varsat. Persoanele fizice vor fi sanctionate cu amenda pana la 10.000.000 lei.
    (2) Cazurile constatate de C.N.V.M. privind exercitarea de intermediere fara autorizatie vor fi inaintate spre solutionare organelor de urmarire penala.
    Art. 57
    S.V.M. si/sau agentii care se implica in activitati prin care incalca reglementarile C.N.V.M. sau Legea nr. 52/1994 si pentru care nu au fost prevazute in mod expres sanctiuni in prezentul regulament sau in Legea nr. 52/1994 vor fi obligati sa despagubeasca clientii pentru pierderile cauzate si pot fi sanctionati de C.N.V.M. cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizatiei sale si/sau a agentilor pentru valori mobiliare responsabili ori cu o amenda de maximum 50.000.000 lei.
    Art. 58
    Nivelurile minime si maxime ale amenzilor din prezentul capitol se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei.
    Art. 59
    Sanctiunile aplicate de C.N.V.M. vor fi facute publice.

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 60
    (1) S.V.M. va supune autorizarii prealabile a C.N.V.M. orice modificare in modul de organizare si functionare, orice reducere sau majorare a capitalului social, precum si emisiunea de valori mobiliare, notificand C.N.V.M. schimbarile in conducerea societatii si in detinerea capitalului social (conform anexei nr. 5).
    (2) Pentru orice notificare catre C.N.V.M. a modificarilor, mentionata la alin. (1), societatea va achita o taxa de 50.000 lei, actualizata anual in functie de rata inflatiei.
    Art. 61
    Societatile de valori mobiliare si agentii de valori mobiliare autorizati pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament sunt si raman legal autorizati.
    Art. 62
    Societatile de valori mobiliare mentionate in articolul anterior vor avea la dispozitie 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, pentru a atinge nivelurile de capital social minim integral varsat si capital net, prevazute in acest regulament.
    Art. 63
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga prevederile Regulamentului nr. 3/1996 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare, aprobat prin Ordinul nr. 15 din 12 iunie 1996, si ale Regulamentului nr. 2/1997 de modificare si completare a Regulamentului nr. 3/1996, aprobat prin Ordinul nr. 2 din 4 februarie 1997.

                  PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE
                  A VALORILOR MOBILIARE,
                  prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

    ANEXA 1

    FORMULAR S.V.M.

    Formular nou ..............           Modificari ..............

                             CERERE
pentru autorizarea unei societati de valori mobiliare

                              OPIS

    1. Cererea de eliberare a avizului de principiu; sau cererea de autorizare provizorie; sau cererea de autorizare definitiva a societatii de valori mobiliare
    2. Copie de pe avizul de principiu eliberat de C.N.V.M.
    3. Actul constitutiv autentificat, in copie legalizata
    4. Incheierea judecatorului delegat pe langa oficiul registrului comertului de autorizare a constituirii S.V.M. si de inscriere in registru.
    5. Copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului
    6. Copie de pe extrasul de cont care dovedeste varsarea capitalului in numerar
    7. Raportul de evaluare pentru aportul in natura, in copie legalizata
    8. Documente care sa probeze ca sediul societatii se afla in folosirea exclusiva a acesteia
    9. Pentru membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie si pentru cenzorii numiti, urmatoarele documente:
    - curriculum vitae;
    - certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii;
    - declaratie sub semnatura autografa in care sa specifice ca nu incalca prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 52/1994 si ale reglementarilor legale in vigoare in legatura cu intermedierea de valori mobiliare.
    10. Structura organizatorica si regulamentul de ordine interioara ale societatii
    11. Declaratie din partea reprezentantului legal al S.V.M. ca aceasta indeplineste conditiile prevazute la art. 5 din prezentul regulament.
    Pagina de identificare a prezentului formular trebuie sa poarte semnatura reprezentantului legal si stampila societatii comerciale care solicita autorizarea.
    Cererile vor fi completate cu informatiile necesare etapei de autorizare corespunzatoare, respectiv:
    - avizul de principiu, eliberat in scopul inmatricularii la oficiul registrului comertului;
    - autorizarea provizorie ca S.V.M.;
    - autorizarea, definitiva, eliberata in scopul desfasurarii activitatii de intermediere.

                              ANGAJAMENT

                   SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE
      ........................................................
                        (denumirea societatii)

    certifica prin prezenta ca informatiile furnizate de catre societate cu ocazia autorizarii sau in cursul desfasurarii activitatii sunt reale, corecte si complete si se obliga sa comunice, in scris, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare orice modificari intervenite in informatiile furnizate, la termenele prevazute in Regulamentul nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare.

                   SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE
      ........................................................
                        (denumirea societatii)

    se angajeaza sa cunoasca si sa respecte Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, reglementarile C.N.V.M. si ale OAR la care este membra.
    Nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus atrage raspunderea societatii conform Legii nr. 52/1994 si reglementarilor C.N.V.M. si ale OAR.

                   Data:

            Numele si prenumele                   Numele si prenumele
   presedintelui consiliului de administratie     directorului general
   ..........................................     ....................
                 (semnatura)                           (semnatura)

              Stampila societatii
  ____________________________________________________________________
 | FORMULAR SVM | CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM    | Pentru  | Numai  |
 |  Pagina 1    |                                  | uz      | pentru |
 | (Pagina de   | Data: _______________            | oficial | uz     |
 | identificare)|                                  |         | oficial|
 |______________|__________________________________|_________|________|
 |                                                           |        |
 | FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE |        |
 | POT CONSTITUI INCALCARI ALE LEGII PENALE                  |        |
 |___________________________________________________________|        |
 | 1. Denumirea completa a solicitantului: ________________  |        |
 |                                                           |        |
 | 2. Numarul de inmatriculare in Registrul Comertului: ____ |        |
 |                                                           |        |
 | 3. Cod fiscal nr.: ______________________________________ |        |
 |                                                           |        |
 | 4. Daca actuala inregistrare determina schimbarea         |        |
 |    numelui solicitantului, mentionati numele anterior:    |        |
 | _________________________________________________________ |        |
 |                                                           |        |
 | 5. Adresa sediului                                        |        |
 |    principal: ___________________    ____________________ |        |
 |               (Numarul si strada)        (Localitatea)    |        |
 |               ___________________    ____________________ |        |
 |                    (Judetul)            (Codul postal)    |        |
 |                                                           |        |
 | 6. Adresa postala, daca este diferita: __________________ |        |
 |                                                           |        |
 | 7. Numarul de telefon                                     |        |
 |    al solicitantului:  __________   _____________________ |        |
 |                         (Prefix)     (Numarul de telefon) |        |
 | 8. Numarul de fax al                                      |        |
 |    solicitantului:     __________   _____________________ |        |
 |                         (Prefix)       (Numarul de fax)   |        |
 |                                                           |        |
 | 9. Persoana de contact:                                   |        |
 |  ___________________   __________   _____________________ |        |
 |  (Numele si functia)    (Prefix)     Numarul de telefon)  |        |
 |                                                           |        |
 | 10. Reprezentantul legal: ______________________          |        |
 |                                                           |        |
 |  Semnatura: __________________                            |        |
 |                                                           |        |
 |                                Stampila societatii:       |        |
 |                                                           |        |
 |___________________________________________________________|        |
 | NU COMPLETATI SUB ACEASTA LINIE. NUMAI PENTRU UZ OFICIAL  |        |
 |___________________________________________________________|________|
  ____________________________________________________________________
 | FORMULAR SVM | CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM    | Pentru  | Numai  |
 |              |                                  | uz      | pentru |
 |  Pagina 2    | Denumirea solicitantului: ______ | oficial | uz     |
 |              | Data: _________________          |         | oficial|
 |______________|__________________________________|_________|________|
 |                                                  _    _   |        |
 | - In ultimii 10 ani, unul dintre actionarii     |_|  |_|  |        |
 |   semnificativi sau membrii Consiliului de      DA    NU  |        |
 |   Administratie sau directorii solicitantului             |        |
 |   a fost sanctionat de catre CNVM, de catre               |        |
 |   un organism de autoreglementare, sau de                 |        |
 |   catre o instanta straina?                               |        |
 |___________________________________________________________|________|
 |                                                  _    _   |        |
 | - Societatea comerciala se afla intr-una din    |_|  |_|  |        |
 |   fazele procedurii de faliment, sau intr-una   DA    NU  |        |
 |   din cele premergatoare acesteia, potrivit               |        |
 |   legii?                                                  |        |
 |___________________________________________________________|________|
 |                                                           |        |
 | - Bifati tipurile de activitati pentru care solicitantul  |        |
 |   doreste sa obtina autorizatie:                          |        |
 |                                                           |        |
 |    a) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare     _    |        |
 |       pe contul clientilor ........................ |_|   |        |
 |    b) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare     _    |        |
 |       pe cont propriu ............................. |_|   |        |
 |    c) garantarea plasamentului valorilor mobiliare        |        |
 |       cu ocazia ofertelor primare sau                _    |        |
 |       secundare ................................... |_|   |        |
 |    d) transmiterea ordinelor clientilor in scopul         |        |
 |       executarii lor prin alti intermediari          _    |        |
 |       autorizati .................................. |_|   |        |
 |    e) detinerea de fonduri si/sau valori mobiliare        |        |
 |       ale clientilor in scopul executarii                 |        |
 |       ordinelor privind respectivele valori          _    |        |
 |       mobiliare ................................... |_|   |        |
 |    f) administrarea conturilor de portofolii              |        |
 |       individuale de valori mobiliare ale            _    |        |
 |       clientilor .................................. |_|   |        |
 |    g) pastrarea de fonduri si/sau valori mobiliare        |        |
 |       ale clientilor in scopul si in cursul               |        |
 |       administrarii portofoliilor acestora sau in         |        |
 |       alte scopuri autorizate in mod expres prin     _    |        |
 |       reglementarile CNVM ......................... |_|   |        |
 |    h) acordarea de credite pentru finantarii              |        |
 |       tranzactiilor clientilor in limita unui             |        |
 |       plafon stabilit de Banca Nationala a           _    |        |
 |       Romaniei cu consultarea CNVM ................ |_|   |        |
 |    i) alte activitati de intermediere sau legate de       |        |
 |       intermediere autorizate de CNVM:                    |        |
 |       1. desfasurarea activitatii de formator de     _    |        |
 |          piata .................................... |_|   |        |
 |       2. distribuirea titlurilor de participare      _    |        |
 |          la fondurile deschise de investitii ...... |_|   |        |
 |       3. activitati conexe activitatii de                 |        |
 |          intermediere de valori mobiliare, printre        |        |
 |          care:                                            |        |
 |          - asistenta si evaluarea economica a             |        |
 |            societatilor comerciale in vederea        _    |        |
 |            stabilirii politicii de investitii ..... |_|   |        |
 |          - elaborarea documentatiei in vederea            |        |
 |            majorarii capitalului social si/sau            |        |
 |            finantarii prin plasament privat               |        |
 |            si/sau oferta publica de vanzare a        _    |        |
 |            valorilor mobiliare .................... |_|   |        |
 |       4. activitatea de agent de compensare si            |        |
 |          depozitare, cu exceptia eliberarii si            |        |
 |          primirii de fonduri banesti pe baza              |        |
 |          instructiunilor primite de la o                  |        |
 |          societate de compensare, decontare si            |        |
 |          depozitare in scopul decontarii             _    |        |
 |          tranzactiilor ............................ |_|   |        |
 |___________________________________________________________|________|
  ____________________________________________________________________
 | FORMULAR SVM | CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM    | Pentru  | Numai  |
 |              |                                  | uz      | pentru |
 |  Pagina 3    | Denumirea solicitantului: ______ | oficial | uz     |
 |              | Data: _________________          |         | oficial|
 |______________|__________________________________|_________|________|
 |                                                           |        |
 | 1. Indicati in casutele de mai jos organismul de          |        |
 |    autoreglementare in care solicitantul doreste sa       |        |
 |    devina membru:                                         |        |
 |           _         _           _                         |        |
 |    ANSVM |_|   BVB |_|   Altul |_|  (specificati) _______ |        |
 |___________________________________________________________|        |
 |                                                           |        |
 | 2. Solicitantul a obtinut avizul organismului de          |        |
 |    autoreglementare la care doreste sa devina membru,     |        |
 |    conform art. 7 (3) din Regulamentul nr. 3/1998 privind |        |
 |    autorizarea si exercitarea intermedierii de valori     |        |
 |    mobiliare:                                             |        |
 |        _        _                                         |        |
 |    DA |_|   NU |_|    (Pentru explicatii suplimentare     |        |
 |                       folositi pagina de completare)      |        |
 |                                                           |        |
 |       Stampila OAR                                        |        |
 |___________________________________________________________|________|
  ____________________________________________________________________
 | FORMULAR SVM          | CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM    | Pentru  |
 |  ANEXA A              |                                  | uz      |
 |                       | Denumirea solicitantului: ______ | oficial |
 | ACTIONARI SI PERSONAL | Data: _________________          |         |
 |     DE CONDUCERE      |                                  |         |
 |_______________________|__________________________________|_________|
 |                                                                    |
 |  - Mentionati mai jos:                                             |
 |      => numele membrilor Consiliului de Administratie si           |
 |         personalului de conducere;                                 |
 |      => numele persoanei / persoanelor din Oficiul pentru          |
 |         Incadrarea in Prevederile Legale;                          |
 |      => numele fiecarui actionar care detine 5% sau mai mult       |
 |         dintr-o clasa de valori mobiliare cu drept de vot ale      |
 |         solicitantului, mai putin in cazul in care solicitantul    |
 |         este o societate deschisa                                  |
 |____________________________________________________________________|
 |                                                                    |
 | - Completati coloana "Statut" prin mentionarea calitatii de        |
 |   actionar, membru in Consiliul de Administratie, Comitetul de     |
 |   Directie sau Oficiul pentru Incadrarea in Prevederile Legale.    |
 |   Daca este vorba de actionar, mentionati clasa de valori          |
 |   mobiliare detinute (daca au fost emise mai multe clase de valori |
 |   mobiliare).                                                      |
 |____________________________________________________________________|
 |                                                                    |
 | - Codurile pentru                                                  |
 |   proprietate                                                      |
 |   sunt: NA - pana la 5%  B - intre 10% si 33%  D - intre 50% si 75%|
 |          A - intre 5%    C - intre 33% si 50%  E - peste 75%       |
 |              si 10%                                                |
 |____________________________________________________________________|
 | NUMELE /  | Functie | Cod pentru  | Cod fiscal (pentru | Pentru uz |
 | DENUMIREA | sau     | proprietate | persoane juridice) | oficial   |
 | COMPLETA  | Statut  |             |                    |           |
 |___________|_________|_____________|____________________|___________|
 |___________|_________|_____________|____________________|___________|
 |___________|_________|_____________|____________________|___________|
 |___________|_________|_____________|____________________|___________|
 |___________|_________|_____________|____________________|___________|
 |___________|_________|_____________|____________________|___________|
  ____________________________________________________________________
 |    FORMULAR SVM       | CERERE PENTRU AUTORIZAREA  SVM   | Pentru  |
 |      ANEXA B          |                                  | uz      |
 |                       | Denumirea solicitantului: ______ | oficial |
 |     ACTIONARI         | Data: _________________          |         |
 |  PERSOANE JURIDICE    |                                  |         |
 |_______________________|__________________________________|_________|
 |                                                                    |
 | - Pentru fiecare dintre actionarii - persoane juridice, mentionati |
 |   in Anexa A, mentionati mai jos: actionarii sai ce au in          |
 |   proprietate, au drept de vot, sau au puterea de a vinde sau a    |
 |   influenta vanzarea a 33% sau mai mult dintr-o clasa de valori    |
 |   mobiliare cu drept de vot ale acestei societati. Daca este vorba |
 |   despre o societate deschisa, nu mai este necesara nici o         |
 |   informatie suplimentara.                                         |
 |____________________________________________________________________|
 | - Completati coloana "Statut" prin mentionarea calitatii de        |
 |   asociat, actionar etc., iar daca este vorba de actionar,         |
 |   mentionati clasa de valori mobiliare detinute (daca au fost      |
 |   emise mai multe clase de valori mobilare).                       |
 |____________________________________________________________________|
 | - Codurile pentru                                                  |
 |   proprietate sunt:   C - intre 33% si 50%       E - peste 75%     |
 |                       D - intre 50% si 75%                         |
 |____________________________________________________________________|
 | Societatea | NUMELE /  | Statut | Cod         | Cod      | Pentru  |
 | in care    | DENUMIREA |        | pentru      | fiscal   | uz      |
 | sunt       | COMPLETA  |        | proprietate | (pentru  | oficial |
 | detinute   |           |        |             | juridice)|         |
 | actiuni    |           |        |             |          |         |
 |____________|___________|________|_____________|__________|_________|
 |____________|___________|________|_____________|__________|_________|
 |____________|___________|________|_____________|__________|_________|
 |____________|___________|________|_____________|__________|_________|
 |____________|___________|________|_____________|__________|_________|
 |____________|___________|________|_____________|__________|_________|
  ____________________________________________________________________
 |    FORMULAR SVM       | CERERE PENTRU AUTORIZAREA  SVM   | PENTRU  |
 |      ANEXA C          |                                  | UZ      |
 |                       | Denumirea solicitantului: ______ | OFICIAL |
 |      DETALII          | Data: _________________          |         |
 |   PERSOANE FIZICE     |                                  |         |
 |_______________________|__________________________________|_________|
 |                                                                    |
 | - Pentru fiecare dintre actionarii cu pozitie de control, membrii  |
 |   consiliului de administratie, ai comitetului de directie, precum |
 |   si ai agentilor pentru valori mobiliare ai societatii,           |
 |   completati mai jos: numele sotului, rudelor pana in gradul       |
 |   al II-lea inclusiv, precum si al afinilor de gradul I.           |
 |____________________________________________________________________|
 |                                                                    |
 | - Completati coloana "Calitate" prin urmatoarele coduri:           |
 |      AT: actionar cu pozitie        CD: membru in comitetul        |
 |          de control                     de directie                |
 |      CA: membru in consiliul        AG: agent pt. valori           |
 |          de administratie               mobiliare al societatii    |
 |____________________________________________________________________|
 | - Completati coloana "Statut" prin mentionarea calitatii de ruda,  |
 |   afin etc. si a gradului de rudenie sau de afinitate.             |
 |____________________________________________________________________|
 | Numele si | Calitatea | Numele si | Statut | Cod numeric | Pentru  |
 | personal  |           | prenumele |        | personal    | uz      |
 |           |           | rudei,    |        |             | oficial |
 |           |           | afinului  |        |             |         |
 |___________|___________|___________|________|_____________|_________|
 |___________|___________|___________|________|_____________|_________|
 |___________|___________|___________|________|_____________|_________|
 |___________|___________|___________|________|_____________|_________|
 |___________|___________|___________|________|_____________|_________|
 |___________|___________|___________|________|_____________|_________|
  ____________________________________________________________________
 |    FORMULAR SVM       | CERERE PENTRU AUTORIZAREA  SVM   | PENTRU  |
 |      ANEXA D          |                                  | UZ      |
 |                       | Denumirea solicitantului: ______ | OFICIAL |
 |      SEDII            | Data: _________________          |         |
 |  SECUNDARE ALE SVM    |                                  |         |
 |_______________________|__________________________________|_________|
 |                                                                    |
 | - Pentru fiecare dintre filialele, sucursalele, agentiile,         |
 |   punctele de lucru ale SVM, mentionati mai jos: adresa completa,  |
 |   numarul de telefon / fax, numele persoanelor din conducerea      |
 |   respectivului sediu secundar, precum si numele agentilor de      |
 |   valori mobiliare autorizati care isi desfasoara activitatea la   |
 |   sediul respectiv.                                                |
 |____________________________________________________________________|
 | Sediul    | Adresa | Telefon  | Fax | Conducere | Agent pt. valori |
 | secundar  |        |          |     |           | mobiliare        |
 |___________|________|__________|_____|___________|__________________|
 | Filiale   |        |          |     |           |                  |
 |___________|________|__________|_____|___________|__________________|
 | Sucursale |        |          |     |           |                  |
 |___________|________|__________|_____|___________|__________________|
 | Agentii   |        |          |     |           |                  |
 |___________|________|__________|_____|___________|__________________|
 | Puncte de |        |          |     |           |                  |
 | lucru     |        |          |     |           |                  |
 |___________|________|__________|_____|___________|__________________|
 |           |        |          |     |           |                  |
 |___________|________|__________|_____|___________|__________________|
 |           |        |          |     |           |                  |
 |___________|________|__________|_____|___________|__________________|
 |           |        |          |     |           |                  |
 |___________|________|__________|_____|___________|__________________|
  ____________________________________________________________________
 |    FORMULAR SVM       | CERERE PENTRU AUTORIZAREA  SVM   | PENTRU  |
 |      ANEXA E          |                                  | UZ      |
 |                       | Denumirea solicitantului: ______ | OFICIAL |
 | FOAIE DE COMPLETARE   | Data: _________________          |         |
 |_______________________|__________________________________|_________|
 |                                                          |         |
 | - Folositi aceasta anexa pentru a detalia sau a explica  |         |
 |   raspunsurile la intrebarile formularului SVM, daca     |         |
 |   este necesar.                                          |         |
 | - Mentionati pagina, punctul si litera la care se refera |         |
 |   explicatiile.                                          |         |
 | - Furnizati informatii complete si concise.              |         |
 |__________________________________________________________|_________|
 | Puncte din  |  Completare                                |         |
 | formular    |                                            |         |
 |_____________|____________________________________________|_________|
 |             |                                            |         |
 |             |                                            |         |
 |             |                                            |         |
 |             |                                            |         |
 |_____________|____________________________________________|_________|

    ANEXA 2

    FORMULAR S.V.M. - R

                                CERERE
de retragere a autorizatiei unei societati de valori mobiliare

    Cererile completate trebuie inaintate spre avizare organismului de autoreglementare la care societatea este membra si din care doreste sa se retraga. In vederea retragerii autorizatiei de functionare ca societate de valori mobiliare, organismul de autoreglementare va inainta la C.N.V.M. toate cererile avizate.
  ____________________________________________________________________
 |  FORMULAR  | CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZATIEI | Pentru  | Numai  |
 |  SVM - R   | DE SVM                             | uz      | pentru |
 |            |                                    | oficial | uz     |
 |  Pagina 1  | Data: _________________            |         | oficial|
 |            |                                    |         |        |
 |            | Autorizatie CNVM nr.: ____________ |         |        |
 |____________|____________________________________|_________|________|
 |                                                           |        |
 | FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE |        |
 |        POT CONSTITUI INCALCARI ALE LEGII PENALE           |        |
 |___________________________________________________________|________|
 |                                                           |        |
 | 1. Denumirea completa a solicitantului: _____________     |        |
 |                                                           |        |
 | 2. Cod fiscal nr.: _________________________              |        |
 |                                                           |        |
 | 3. Adresa sediului                                        |        |
 |    principal:     ___________________     _____________   |        |
 |                   (Numarul si strada)     (Localitatea)   |        |
 |                   ___________________     ______________  |        |
 |                        (Judetul)          (Codul postal)  |        |
 |                                                           |        |
 | 4. Adresa postala, daca este diferita: _________________  |        |
 |                                                           |        |
 | 5. Numarul de telefon                                     |        |
 |    al solicitantului:  ________     ____________________  |        |
 |                        (Prefix)     (Numarul de telefon)  |        |
 | 6. Numarul de fax al                                      |        |
 |    solicitantului:     ________     ____________________  |        |
 |                        (Prefix)       (Numarul de fax)    |        |
 |                                                           |        |
 | 7. Persoana de contact:                                   |        |
 |    ___________________   ________   ____________________  |        |
 |    (Numele si functia)   (Prefix)   (Numarul de telefon)  |        |
 |___________________________________________________________|________|
 |                                                                    |
 | 8. Indicati in casutele de mai jos organismul de autoreglementare  |
 |    in care solicitantul este membru si din care doreste sa se      |
 |    retraga.                                                        |
 |          _            _           _                                |
 |         |_|          |_|         |_|   ___________________         |
 |        ANSVM         BVB         Altul   (Specificati)             |
 |____________________________________________________________________|
 |                                                                    |
 | 9. Solicitantul a obtinut avizul organismului de autoreglementare: |
 |                _             _                                     |
 |               |_|           |_|                                    |
 |               DA             NU       Stampila OAR                 |
 |____________________________________________________________________|
 |                                                                    |
 |   NU COMPLETATI SUB ACEASTA LINIE. NUMAI PENTRU UZ OFICIAL         |
 |____________________________________________________________________|
  ____________________________________________________________________
 | FORMULAR | CERERE PENTRU RETRAGERE A AUTORIZATIEI DE SVM | PENTRU  |
 |  SVM-R   |                                               | UZ      |
 |          | Denumirea solicitantului: ________________    | OFICIAL |
 | Pagina 2 |                                               |         |
 |          | Data: _________________                       |         |
 |          |                                               |         |
 |          | AUTORIZATIE CNVM nr.: _________________       |         |
 |__________|_______________________________________________|_________|
 |                                                                    |
 | 1. Data la care societatea de valori mobiliare a incetat           |
 |    operatiunile: _____________________________________________     |
 |____________________________________________________________________|
 |                                                          |         |
 | 2. Societatea de valori mobiliare datoreaza bani sau     |  _   _  |
 |    valori mobiliare unui client sau unei societati de    | |_| |_| |
 |    valori mobiliare? ................................... |  DA  NU |
 |                                                          |         |
 |    Daca "DA":                                            |         |
 |                                                          |         |
 |       a) Numarul clientilor carora le sunt datorati bani |         |
 |          sau valori mobiliare: _________________________ |         |
 |                                                          |         |
 |       b) Sumele de bani datorate (lei):                  |         |
 |                                - clientilor ___________  |         |
 |                                - societatilor de valori  |         |
 |                                  mobiliare ____________  |         |
 |                                                          |         |
 |       c) Valoarea de piata a valorilor mobiliare         |         |
 |          datorate (lei):                                 |         |
 |                                - clientilor ___________  |         |
 |                                - societatilor de valori  |         |
 |                                  mobiliare ____________  |         |
 |                                                          |         |
 |       d) Conventii privind platile.                      |         |
 |                                                          |         |
 |  Atasati o copie a ultimelor raportari financiare, care  |         |
 |  sa cuprinda balanta de verificare lunara si calculul    |         |
 |  capitalului net.                                        |         |
 |__________________________________________________________|_________|
 |  3. Exista impotriva societatii de valori mobiliare      |         |
 |     proceduri, plangeri sau anchete in curs? ........... |  _   _  |
 |                                                          | |_| |_| |
 |                                                          | DA  NU  |
 |  4. Exista impotriva societatii de valori mobiliare      |         |
 |     hotarari judecatoresti sau garantii reale care nu au |         |
 |     fost puse in executare? ............................ |  _   _  |
 |                                                          | |_| |_| |
 |                                                          | DA  NU  |
 | Mentionati toate detaliile in cazul raspunsurilor "DA"   |         |
 | in pagina de continuare a acestui formular.              |         |
 |__________________________________________________________|_________|
  ____________________________________________________________________
 | FORMULAR   | CERERE PENTRU RETRAGERE A AUTORIZATIEI      | PENTRU  |
 |  SVM-R     | DE SVM                                      | UZ      |
 |            |                                             | OFICIAL |
 |            | Denumirea solicitantului: ________________  |         |
 | Pagina     |                                             |         |
 | de         | Data: _________________                     |         |
 | completare |                                             |         |
 |            | AUTORIZATIE CNVM nr.: _________________     |         |
 |____________|_____________________________________________|_________|
 |                                                                    |
 | - Folositi aceasta anexa pentru a detalia sau a explica            |
 |   raspunsurile la intrebarile formularului SVM-R, daca este        |
 |   necesar.                                                         |
 | - Mentionati pagina, punctul si litera la care se refera           |
 |   explicatiile.                                                    |
 | - Furnizati explicatii complete si concise.                        |
 |____________________________________________________________________|
 | Puncte din  |  Completare                                | Pentru  |
 | formular    |                                            | uz      |
 |             |                                            | oficial |
 |_____________|____________________________________________|_________|
 |             |                                            |         |
 |             |                                            |         |
 |             |                                            |         |
 |             |                                            |         |
 |_____________|____________________________________________|_________|

    ANEXA 3

                             DECLARATIE

    Subsemnatul ..............., nascut la data de .................., cu       domiciliul in .........., posesor al B.I. seria ..... nr. ....., eliberat
de Circa de politie ............... la data de ............., in calitate
de angajat (reprezentant) exclusiv al societatii de valori mobiliare ....
.........., declar, prin prezenta, ca indeplinesc conditiile prevazute la
art. 5 pct. 6 si la art. 17 din Regulamentul nr. 3/1998 privind
autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare si ma angajez
sa respect prevederile Legii nr. 52/1994 si ale regulamentelor C.N.V.M. si
OAR corespunzatoare.
    Data si semnata astazi, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii.

      Data .............
                                            Semnatura ................

                                            Semnatura O.P.L. .........

    ANEXA 4

    SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE ......................
    Nr. de inmatriculare la registrul comertului ........
    Codul fiscal ........................................

                  SITUATIA FINANCIARA LUNARA
                  la data de ................

    Prin prezenta certific ca raportarile financiare reflecta corect situatia activelor si a datoriilor societatii.

           Presedinte,                    Director economic,

    ANEXA 4.1

    DENUMIREA SOCIETATII ................

                      SITUATIE FINANCIARA LUNARA
      ACTIVELE PONDERATE SI ACTUALIZATE ALE PIETEI DE VALORI MOBILIARE

                                                            - mii lei -
______________________________________________________________________________
Nr.|Descrierea   |Simbol |Valoare  |Valoare|Valoare    |Coeficient|Valoare    |
rd.|activului    |cont   |de       |de     |actualizata|de risc   |ponderata  |
   |             |       |intrare  |piata  |           |          | si        |
   |             |       |(solduri)|       |           |          |actualizata|
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 0 |    1        |   2   |    3    |   4   |     5     |     6    |7 = 5-(5x6)|
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 01|Disponibilul |511+   |         |       |           |          |           |
   |aflat in     |512-   |         |    x  |           |     0%   |           |
   |contul curent|-419*|         |       |           |          |           |
   |si in casa   |+531+  |         |       |           |          |           |
   |             |+532+  |         |       |           |          |           |
   |             | 541+  |         |       |           |          |           |
   |             |+461.01|         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 02|Certificate  |267-   |         |       |           |          |           |
   |de depozit   |296*   |         |    x  |           |      2%  |           |
   |             |508-590|         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 03|Depozitele la|267-   |         |       |           |          |           |
   |termen,      |296*   |         |    x  |           |      5%  |           |
   |constituite  |508-590|         |       |           |     95%  |           |
   |la bancile   |       |         |       |           |          |           |
   |comerciale,  |       |         |       |           |          |           |
   |alte         |       |         |       |           |          |           |
   |instrumente  |       |         |       |           |          |           |
   |care         |       |         |       |           |          |           |
   |evidentiaza  |       |         |       |           |          |           |
   |depuneri la  |       |         |       |           |          |           |
   |banci        |       |         |       |           |          |           |
   |comerciale   |       |         |       |           |          |           |
   | Depozite    |       |         |       |           |          |           |
   |constituite  |       |         |       |           |          |           |
   |la bancile   |       |         |       |           |          |           |
   |comerciale   |       |         |       |           |          |           |
   | aflate sub  |       |         |       |           |          |           |
   |supravegherea|       |         |       |           |          |           |
   | B.N.R.      |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 04|-Titluri de  |506-590|         |       |           |     2%   |           |
   | stat        |       |         |       |           |          |           |
   |- Titluri ale|267-   |         |       |           |    10%   |           |
  |administratiei|296*   |         |       |           |          |           |
   | publice     |       |         |       |           |          |           |
   | locale      |       |         |       |           |          |           |
   | emise de    |       |         |       |           |          |           |
   | autorizati  |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 05| a) Valori   |503+   |         |       |           |    30%   |           |
   | mobiliare   |506+   |         |       |           |          |           |
   | emise de    |+508-  |         |       |           |          |           |
   | societati   |-590   |         |       |           |          |           |
   | comerciale, |       |         |       |           |          |           |
   |care au facut|       |         |       |           |          |           |
   |obiectul unei|       |         |       |           |          |           |
   |oferte       |       |         |       |           |          |           |
   |publice,     |       |         |       |           |          |           |
  |tranzactionate|       |         |       |           |          |           |
   | pe piete    |       |         |       |           |          |           |
   |recunoscute  |       |         |       |           |          |           |
   |de C.N.V.M.  |       |         |       |           |          |           |
   |si pentru    |       |         |       |           |          |           |
   |care exista  |       |         |       |           |          |           |
   | o piata     |       |         |       |           |          |           |
   | lichida     |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
   |b) Actiuni si|503+506|         |       |           |     20%  |           |
   |obligatiuni  |+508-  |         |       |           |          |           |
   | ale         |590    |         |       |           |          |           |
   |societatilor |       |         |       |           |          |           |
   | comerciale  |       |         |       |           |          |           |
   | in care     |       |         |       |           |          |           |
   |societatea de|       |         |       |           |          |           |
   | valori      |       |         |       |           |          |           |
   | mobiliare   |       |         |       |           |          |           |
   |este formator|       |         |       |           |          |           |
   | de piata -  |       |         |       |           |          |           |
   | pentru acele|       |         |       |           |          |           |
   | valori      |       |         |       |           |          |           |
   | mobiliare   |       |         |       |           |          |           |
   | pentru care |       |         |       |           |          |           |
   | desfasoara  |       |         |       |           |          |           |
   |activitatea  |       |         |       |           |          |           |
   | de formator |       |         |       |           |          |           |
   | de piata    |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
   |c) Actiuni si|503+506|         |       |           |     50%  |           |
   | obligatiuni |+508-  |         |       |           |          |           |
   | ale unei    |590    |         |       |           |          |           |
   | singure     |       |         |       |           |          |           |
   | societati   |       |         |       |           |          |           |
   | comerciale  |       |         |       |           |          |           |
   | reprezentand|       |         |       |           |          |           |
   | mai mult de |       |         |       |           |          |           |
   | 20% din     |       |         |       |           |          |           |
   | totalul     |       |         |       |           |          |           |
   | activelor   |       |         |       |           |          |           |
   | pietei de   |       |         |       |           |          |           |
   | valori      |       |         |       |           |          |           |
   | mobiliare   |       |         |       |           |          |           |
   | ale         |       |         |       |           |          |           |
   |societatii de|       |         |       |           |          |           |
   | valori      |       |         |       |           |          |           |
   | mobiliare   |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 06| Valori      |503+506|         |   x   |           |    40%   |           |
   | mobiliare,  |+508-  |         |       |           |          |           |
   | pentru care |590    |         |       |           |          |           |
   | oferta      |       |         |       |           |          |           |
   | publica     |       |         |       |           |          |           |
   | este in     |       |         |       |           |          |           |
   | derulare    |       |         |       |           |          |           |
   |(pretul de   |       |         |       |           |          |           |
   | oferta -    |       |         |       |           |          |           |
   | marja de    |       |         |       |           |          |           |
   |intermediere |       |         |       |           |          |           |
   |in cazul     |       |         |       |           |          |           |
   |plasamentului|       |         |       |           |          |           |
   |garantat)    |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 07| Actiuni la  |261-   |         |       |           |     30%  |           |
   |S.N.C.D.D. si|296*   |         |       |           |          |           |
   |la Registrele|       |         |       |           |          |           |
   |independente |       |         |       |           |          |           |
   | ale         |       |         |       |           |          |           |
   |actionarilor |       |         |       |           |          |           |
   |(la pretul de|       |         |       |           |          |           |
   | achizitie)  |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 08|a) Titlurile |261-   |         |       |           |     25%  |           |
   |   de        |296*   |         |       |           |          |           |
   | participare |       |         |       |           |          |           |
   | la fondurile|       |         |       |           |          |           |
   | mutuale     |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
   | b) Titlurile|261-   |         |   x   |           |     50%  |           |
   |    de       |296*   |         |       |           |          |           |
   | participare |       |         |       |           |          |           |
   | in cazul in |       |         |       |           |          |           |
   | care        |       |         |       |           |          |           |
   | valoarea    |       |         |       |           |          |           |
   | totala a    |       |         |       |           |          |           |
   |titlurilor de|       |         |       |           |          |           |
   | participare |       |         |       |           |          |           |
   |la un singur |       |         |       |           |          |           |
   |fond mutual  |       |         |       |           |          |           |
   | reprezinta  |       |         |       |           |          |           |
   | mai mult de |       |         |       |           |          |           |
   | 20% din     |       |         |       |           |          |           |
   | totalul     |       |         |       |           |          |           |
   | activelor   |       |         |       |           |          |           |
   | pietei de   |       |         |       |           |          |           |
   | valori      |       |         |       |           |          |           |
   | mobiliare   |       |         |       |           |          |           |
   | ale         |       |         |       |           |          |           |
   | societatii  |       |         |       |           |          |           |
   | de valori   |       |         |       |           |          |           |
   | mobiliare   |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 09|Sume datorate|419*  |         |       |           |     0%   |           |
   | de clienti  |       |         |       |           |          |           |
   | pentru      |       |         |       |           |          |           |
   | valorile    |       |         |       |           |          |           |
   | mobiliare   |       |         |       |           |          |           |
   |cumparate in |       |         |       |           |          |           |
   |numele lor:  |       |         |       |           |          |           |
   | - in termen |       |         |       |           |          |           |
   | de 3 zile   |       |         |       |           |          |           |
   | lucratoare  |       |         |       |           |          |           |
   | de la data  |       |         |       |           |          |           |
  |tranzactionarii|      |         |       |           |          |           |
   | - dupa cele |       |         |       |           |    30%   |           |
   | 3 zile,     |       |         |       |           |    20%   |           |
   | valorile    |       |         |       |           |    50%   |           |
   | mobiliare   |       |         |       |           |          |           |
   | cumparate in|       |         |       |           |          |           |
   | numele      |       |         |       |           |          |           |
   | clientului  |       |         |       |           |          |           |
   | pot trece in|       |         |       |           |          |           |
   | contul      |       |         |       |           |          |           |
   |societatii,  |       |         |       |           |          |           |
  |aplicandu-li-se|      |         |       |           |          |           |
   | coeficientul|       |         |       |           |          |           |
   | de risc     |       |         |       |           |          |           |
   |corespunzator|       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 10|Depozite la o| 267-  |         |       |           |     8%   |           |
   | societate   |296*   |         |       |           |          |           |
   | depozitara  |       |         |       |           |          |           |
   |inregistrata |       |         |       |           |          |           |
   |la C.N.V.M.  |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 11| Fonduri de  |267-   |         |       |           |     8%   |           |
   | garantare   |296*   |         |       |           |          |           |
   | constituite |       |         |       |           |          |           |
   | conform     |       |         |       |           |          |           |
  |reglementarilor|      |         |       |           |          |           |
   | specifice   |       |         |       |           |          |           |
   | fiecarei    |       |         |       |           |          |           |
   | piete       |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 12| Depozite la |267-296|         |       |           |     2%   |           |
   | o alta      |       |         |       |           |          |           |
   | societate de|       |         |       |           |          |           |
   | valori      |       |         |       |           |          |           |
   | mobiliare,  |       |         |       |           |          |           |
   | in baza unui|       |         |       |           |          |           |
   | contract de |       |         |       |           |          |           |
   | compensare  |       |         |       |           |          |           |
   | aprobat de  |       |         |       |           |          |           |
   | C.N.V.M.    |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 13| Actiuni si  |503+506|         |       |     x     |   100%   |           |
   | obligatiuni |+508-  |         |       |           |          |           |
   | ale         | 590   |         |       |           |          |           |
   |societatilor |       |         |       |           |          |           |
   | comerciale  |       |         |       |           |          |           |
   | care nu sunt|       |         |       |           |          |           |
  |tranzactionate|       |         |       |           |          |           |
   | pe nici una |       |         |       |           |          |           |
   | dintre      |       |         |       |           |          |           |
   | pietele     |       |         |       |           |          |           |
   | organizate  |       |         |       |           |          |           |
   | sau ale     |       |         |       |           |          |           |
   | societatilor|       |         |       |           |          |           |
  |tranzactionate,|      |         |       |           |          |           |
   | dar care au |       |         |       |           |          |           |
   | fost        |       |         |       |           |          |           |
   | suspendate  |       |         |       |           |          |           |
   | de la       |       |         |       |           |          |           |
  |tranzactionare|       |         |       |           |          |           |
   |pe o perioada|       |         |       |           |          |           |
   | mai mare de |       |         |       |           |          |           |
   | doua        |       |         |       |           |          |           |
   | saptamani   |       |         |       |           |          |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|
 14|TOTAL ACTIVE |   x   |         |   x   |           |    x     |           |
___|_____________|_______|_________|_______|___________|__________|___________|

    ANEXA 4.2

    DENUMIREA SOCIETATII ...................

                           SITUATIE FINANCIARA LUNARA
                          SITUATIA PASIVULUI SOCIETATII

                                                      - mii lei -
__________________________________________________________________
                                    |           | Sold la         |
    Pasivul                         |   Nr. rd. | sfarsitul lunii |
____________________________________|___________|_________________|
 I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL      |     01    |                 |
 (101+108* -108* +104+105+106+   |           |                 |
 107* -107* +121 * -121 * -129|           |                 |
 +111+112+118-119+131+141)          |           |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI  |           |                 |
     CHELTUIELI                     |     02    |                 |
   Provizioane pentru riscuri       |           |                 |
   (ct. 1511+1512+1518*)            |           |                 |
____________________________________|___________|_________________|
   Provizioane pentru cheltuieli    |           |                 |
   (ct. 1513+1514+1518*)            |     03    |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 TOTAL (rd. 02+rd.03)               |     04    |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 III. DATORII                       |     05    |                 |
 Imprumuturi si datorii asimilate   |           |                 |
 (ct. 161 +162+166+167+168+512* + |           |                 |
 +5186+519)                         |           |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 Furnizori si conturi asimilate     |     06    |                 |
 (ct. 401+403+404+405+408)          |           |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 Clienti creditori (ct. 419)        |     07    |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 Creditori diversi - sume datorate  |           |                 |
 bancii de decontare (ct. 462):     |           |                 |
  - in nume propriu (462.01.01)     |     08    |                 |
  - in contul clientilor (462.01.02)|     09    |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 Alti creditori (ct. 462)           |     10    |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 Alte datorii (ct. 421+423+424+426+ |     11    |                 |
 427+4281+431+437+4381+441* -441 * |           |                 |
 +444* -444* +446* -446* +     |           |                 |
 447* -447* +4483+451 * +446+  |           |                 |
 455* -455t* +457 +4582 - 4581    |           |                 |
 +481 * +482* +509)             |           |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 TOTAL DATORII (rd. 05 la rd. 11)   |     12    |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 IV. CONTURI DE REGULARIZARI SI     |           |                 |
     ASIMILATE                      |     13    |                 |
                                    |           |                 |
 Venituri inregistrate in avans     |           |                 |
 (ct. 472)                          |           |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 Decontari din operatii in curs de  |           |                 |
 calificare (ct. 473*)            |     14    |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 Diferente de conversie (ct. 477)   |     15    |        x        |
____________________________________|___________|_________________|
 TOTAL (rd. 13 la rd. 15)           |     16    |                 |
____________________________________|___________|_________________|
 TOTAL PASIV                        |           |                 |
 (rd.01+rd.04+rd.12+rd.16)          |     17    |                 |
____________________________________|___________|_________________|

    * Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
    * Solduri debitoare ale conturilor respective.
    * Solduri creditoare ale conturilor respective.

    NOTA:
    Mentionati orice fel de obligatii (datorii) care pot aparea in viitorul apropiat sau de care managementul are cunostinta, care nu sunt incluse in conturile din situatia de mai sus si care pot afecta situatia pasivelor societatii in perioada imediat urmatoare.

    ANEXA 4.3

    DENUMIREA SOCIETATII ......................

                        SITUATIE FINANCIARA LUNARA
          Calculul capitalului net si al gradului de indatorare

                                                    - mii lei -
_______________________________________________________________
   Descrierea indicatorilor             | Nr. rd. |  Valoarea  |
________________________________________|_________|____________|
 Active ponderate si actualizate ale    |         |            |
 pietei de valori mobiliare -           |         |            |
 Anexa nr. 4.1.                         |    01   |            |
________________________________________|_________|____________|
 Total datorii* (Anexa nr. 4.2.:        |         |            |
 rd. 12-rd. 07-rd. 09)                  |    02   |            |
________________________________________|_________|____________|
 I. CAPITAL NET (rd. 01-rd. 02)         |    03   |            |
________________________________________|_________|____________|
  CERINTA DE CAPITAL MINIM NET          |    04   |            |
________________________________________|_________|____________|
  EXCEDENT/DEFICIT                      |         |            |
 (rd. 3-rd. 4/rd. 4-rd. 3)              |    05   |            |
________________________________________|_________|____________|
 II. GRADUL DE INDATORARE               |         |            |
     (rd. 02/rd. 03)                    |    06   |            |
________________________________________|_________|____________|
 Nr. de valori mobiliare pentru care    |         |            |
 societatea desfasoara activitatea de   |         |            |
 formator de piata                      |    07   |            |
________________________________________|_________|____________|

    ANEXA 5

                           PROCEDURI
privind autorizarea, atestarea, notificarea modificarilor in modul de organizare si functionare a S.V.M.

    Sunt supuse autorizarii urmatoarele modificari in organizarea si functionarea S.V.M.:
    a) schimbarea sediului social al S.V.M.;
    b) deschiderea de sedii secundare de catre S.V.M. (sucursale sau agentii);
    c) majorarea sau reducerea capitalului social.
    Se supune atestarii schimbarea denumirii societatii.
    Se notifica C.N.V.M. urmatoarele:
    a) inlocuirea membrilor consiliului de administratie, ai comitetului de directie si a cenzorilor;
    b) schimbarea structurii actionariatului.
    In vederea obtinerii autorizarii prealabile a schimbarii sediului social, S.V.M. va prezenta urmatoarele documente:
    - hotararea adunarii generale a actionarilor;
    - actul aditional la actele constitutive ale S.V.M.;
    - actul de spatiu. Nu se accepta contract de asociere.
    S.V.M. va trebui sa dispuna de un spatiu si de o dotare tehnica corespunzatoare desfasurarii activitatii de intermediere.
    In vederea obtinerii autorizarii prealabile pentru deschiderea de sedii secundare, S.V.M. va prezenta urmatoarele documente:
    - hotararea adunarii generale a actionarilor;
    - actul aditional la actele constitutive ale S.V.M.;
    - actul de spatiu, care sa cuprinda urmatoarele prevederi:
    - precizarea cu claritate a obiectului asocierii - asocierea "pe spatiu";
    - delimitarea cu claritate a obligatiilor partilor: una dintre parti vine in asociere cu spatiul in care cealalta parte (S.V.M.) isi va desfasura obiectul specific de activitate;
    - existenta clauzei de confidentialitate;
    - neimpartirea profitului;
      - declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al S.V.M. de indeplinire a conditiilor prevazute mai jos:
    a) societatea detine in folosinta exclusiva minimum o camera cu un telefon si un fax;
    b) este conectata printr-un computer la sediul central al S.V.M.;
    c) este dotata cu sistem de evidenta si prelucrare a ordinelor de tranzactionare;
    d) are cel putin doi agenti de valori mobiliare autorizati in sediile in care se desfasoara efectiv activitate de tranzactionare.
    In vederea obtinerii autorizarii prealabile a majorarii capitalului social, S.V.M. va prezenta urmatoarele documente:
    - hotararea adunarii generale a actionarilor;
    - actul aditional la actele constitutive ale societatii;
    - dovada varsarii capitalului numerar (foaie de varsamant, ordin de plata, adeverinta emisa de banca la care S.V.M. are cont deschis sau extras de cont);
    - raportul de evaluare efectuat conform legii pentru aportul in natura.
    Eliberarea autorizatiei prealabile de majorare a capitalului social se va face cu conditia prezentarii dovezii achitarii in contul C.N.V.M. a unei sume echivalente cu un procent din aportul suplimentar la capitalul social.
    In vederea obtinerii autorizarii prealabile a schimbarii denumirii S.V.M., aceasta va prezenta urmatoarele documente:
    - hotararea adunarii generale a actionarilor;
    - actul aditional la actele constitutive ale societatii.
    In vederea obtinerii autorizarii/atestarii definitive a modificarilor mai sus mentionate, S.V.M. va prezenta C.N.V.M cererea de inscriere de mentiuni de la oficiul registrului comertului, respectiv noul certificat de inmatriculare.
    Notificarea schimbarilor intervenite in consiliul de administratie, comitetul de directie si in randul cenzorilor va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    b) actul aditional la actele constitutive ale societatii;
    c) cererea de inscriere de mentiuni de la oficiul registrului comertului;
    d) curriculum vitae, certificat de cazier judiciar eliberat cu 3 luni anterior notificarii si declaratie sub semnatura autografa de incadrare in prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 52/1994 si ale reglementarilor in vigoare in legatura cu intermedierea de valori mobiliare.
    In plus, pentru modificarile intervenite in structura actionariatului va fi depusa si noua structura a acestuia.
    Pentru oricare dintre modificarile mentionate in aceasta anexa, S.V.M. va prezenta C.N.V.M. anexa nr. 1, reactualizata, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentul regulament.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 3/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 3 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 3/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu