Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 14 aprilie 1997

REGULAMENT    din 14 aprilie 1997

privind autorizarea concentrarilor economice*)

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 63 bis  din 14 aprilie 1997


SmartCity3


   *) Regulamentul a fost aprobat in Plenul Consiliului Concurentei si a fost pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 34/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997.

    Scopul controlului concentrarilor economice de catre Consiliul Concurentei este de a veghea impotriva crearii de monopoluri sau de agenti economici cu pozitie dominanta pe piata, care pot conduce la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia, cu efecte nefavorabile asupra consumatorilor.
    Concentrarea economica, conform art. 11 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, denumita in continuare lege, realizata prin fuzionare si/sau prin dobandirea controlului, poate fi oportuna pentru agenti economici mici, in vederea imbunatatirii competitivitatii lor.
    In aceste conditii, conform art. 16 din lege, prevederile privind concentrarile economice nu se aplica decat daca, in cadrul acestei operatiuni, agentii economici implicati totalizeaza o cifra de afaceri care depaseste pragul de 10 miliarde lei.*)
--------------
    *) Cifra de afaceri valabila la data aplicarii regulamentelor Consiliului Concurentei va putea fi modificata de acesta ori de cate ori este necesar, dar nu la un interval mai mic de 6 luni.
    Agentii economici implicati in operatiuni de concentrare economica, care depasesc pragul prevazut la art. 16 alin. (1) din lege, sunt obligati sa notifice Consiliului Concurentei intentia de concentrare economica, in vederea analizei compatibilitatii acesteia cu un mediu concurential normal.
    Atributiile Consiliului Concurentei pe linia controlului concentrarilor economice sunt:
    a) ia deciziile prevazute la art. 27 lit. a) din lege, pentru cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 13 si ale art. 16 alin. (1) si (2);
    b) ia decizii de admitere a concentrarilor economice, conform prevederilor art. 14 din lege.
    In aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) si (3) din lege, Consiliul Concurentei adopta Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, care este obligatoriu pentru Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei, agentii economici sau asociatiile de agenti economici, precum si pentru organele administratiei publice centrale sau locale, urmarind aplicarea in mod unitar si transparent, in conditii de siguranta juridica, a legii.
    Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice cuprinde urmatoarele parti:
    Partea I - Precizari cu privire la concentrarile economice;
    Partea a II-a - Investigarea operatiunilor de concentrare economica;
    Partea a III-a - Instructiuni privind notificarea concentrarilor economice;
    Partea a IV-a - Model de prezentare a notificarii unei concentrari economice.

    PARTEA I

    CAP. 1
    Introducere

    In lege sunt utilizati termeni carora Consiliul Concurentei le da urmatoarea interpretare:
    1. Concentrarea economica se refera la masura in care un numar redus de agenti economici detine o pondere ridicata a activitatii economice - exprimata prin totalul vanzarilor activelor sau fortei de munca utilizate etc. - pe o anumita piata. Aceasta masura caracterizeaza gradul de concentrare economica la un moment dat.
    Operatiuni de concentrare economica, in acceptiunea art. 11 alin. (2) din lege, se realizeaza prin fuzionare sau prin dobandirea controlului.
    2. Fuzionare este combinarea a doi sau mai multi agenti economici intr-unul singur, cu scopul de a creste eficienta economica si uneori de a evita concurenta.
    3. Agentii economici implicati sunt agenti economici sau persoane fizice, participanti la o operatiune de concentrare economica, a caror cifra de afaceri se ia in calcul si care, in caz de incalcare a legii, sunt supusi sanctiunilor prevazute la cap. VI din lege.
    4. Controlul, in acceptiunea art. 11 alin. (1) din lege, reprezinta dreptul si/sau posibilitatea unor agenti economici sau persoane fizice de a exercita, direct sau indirect, o influenta determinanta asupra unor alti agenti economici.
    5. Dobandirea controlului, in acceptiunea art. 11 alin. (2) lit. b) din lege, reprezinta o forma de realizare a concentrarilor economice prin care agenti economici sau persoane fizice obtin, direct sau indirect, o influenta determinanta asupra unuia sau mai multor agenti economici, ori asupra unor parti ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumparare de elemente de activ, fie prin instituirea sau intarirea unei situatii de dependenta economica, prin contracte sau prin alte mijloace.
    Elementele conceptului de dobandire a controlului sunt: subiectul, obiectul si modalitatea de dobandire a controlului.
    6. Subiectul controlului (Cine dobandeste controlul ?)
    Controlul poate fi dobandit de catre:
    a) un agent economic sau o persoana fizica care controleaza deja, singura sau in comun, un alt agent economic (control unic);
    b) doi sau mai multi agenti economici actionand in comun ori o asociatie de agenti economici (control in comun);
    c) doua sau mai multe persoane fizice actionand in comun si care controleaza deja cel putin un alt agent economic (control in comun).
    7. Obiectul controlului (Ce se controleaza ?)
    Controlul se poate exercita asupra:
    a) unuia sau mai multor agenti economici care constituie entitati independente (control total);
    b) unor active ale agentului economic (control partial), cum ar fi:
    - una sau mai multe entitati legale separate (filiale etc.);
    - subdiviziuni interne ale agentului economic (de exemplu: o sectie sau o unitate);
    - elemente specifice de patrimoniu, carora li se poate atribui in mod clar o cifra de afaceri pe piata (de exemplu: marci de fabrica, marci de productie, licente).
    8. Modalitatea de dobandire a controlului (Cum se dobandeste controlul ?)
    Formele uzuale de dobandire a controlului sunt:
    a) luarea de participare la capital prin achizitionare de actiuni (parti sociale), inclusiv in cadrul procesului de privatizare;
    b) cumpararea de active;
    c) relatiile de dependenta economica.
    9. Situatia de dependenta economica poate fi determinata de acorduri foarte importante de livrare pe termen lung sau mediu, incheiate de furnizori si de clienti, combinate cu legaturi structurale, care confera o influenta determinanta a furnizorului sau a clientului asupra partenerului.
    In aceste conditii, dobandirea controlului se realizeaza pe baza unui numar de elemente particulare, pe fiecare caz in parte.
    10. Controlul direct este controlul exercitat de persoane fizice sau de agenti economici, dobandit in mod oficial.
    11. Controlul indirect se realizeaza, in cazuri exceptionale, atunci cand detinatorul oficial al dreptului de control difera de persoanele fizice sau de agentii economici care detin puterea reala de exercitare a influentei determinante.
    Astfel de situatii se pot intalni atunci cand o persoana fizica sau un agent economic aflat in spatele operatiunii foloseste o alta persoana sau un alt agent economic (detinatorul oficial al dreptului de control) pentru a-si exercita de facto controlul (influenta determinanta).
    Exercitarea controlului indirect se poate stabili analizand, de exemplu, sursa de finantare, legaturi familiale etc.
    12. Societate controlata in comun, denumita in continuare societate in comun, este un agent economic creat sau achizitionat de alti agenti economici care o controleaza.
    13. Societate (agent economic, companie)-mama este un agent economic care detine actiuni (parti sociale) la o societate in comun, pe care o controleaza fie prin infiintarea acesteia, singur sau impreuna cu alti investitori, fie ca urmare a achizitionarii de participatii la capitalul unui agent economic deja existent.

    CAP. 2
    Distinctia intre operatiunile de asociere concentrative si de cooperare, in aplicarea art. 11 alin. (3) din lege

    A. Introducere
    14. Agentii economici de pe o piata executa operatiuni specifice prin care se asociaza, pastrandu-si insa caracterul de entitati economice independente, in vederea realizarii unor obiective comune.
    Astfel de operatiuni de asociere imbraca forme diferite, cum ar fi: coordonarea comportamentului concurential, crearea de societati in comun, cooperarea pentru activitati specifice (cercetare-dezvoltare, productie, distributie etc.)
    15. Aceste operatiuni de asociere sunt tratate in mod diferit de lege, in functie de efectul lor asupra mediului concurential pe piata.
    16. Problema esentiala in acest context o reprezinta distinctia intre operatiunile de asociere care au ca efect o concentrare economica - care va fi tratata conform prezentului regulament - si acelea care conduc la coordonarea actiunilor agentilor economici pe piata, ce cad sub incidenta art. 5 alin. (1) din lege.
    17. Legea face in mod explicit aceasta distinctie in art. 11 alin. (3): "Operatiunile de asociere, avand ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurential al agentilor economici participanti care raman independenti, nu constituie concentrare prin dobandirea controlului, chiar cand asemenea operatiuni ar consta in crearea de entitati economice comune. Daca entitatea economica comuna este o persoana juridica indeplinind statornic toate functiile unei entitati economice autonome, fara insa a realiza o coordonare a comportamentului concurential fie intre agenti economici fondatori, fie intre ea si acestia, operatiunea este o concentrare in sensul prevederilor alin. (2) lit. b)".
    18. In acest capitol sunt definite operatiunile de asociere care au ca efect o concentrare economica (operatiuni de asociere concentrative), distingandu-le de operatiunile de asociere care dau nastere la societati in comun de cooperare.
    B. Societati in comun concentrative
    19. O operatiune de asociere constituie o concentrare economica in sensul art. 11 alin. (2) din lege, daca indeplineste concomitent urmatoarele conditii:
    a) existenta controlului in comun;
    b) autonomia structurala a societatii in comun;
    c) societatea in comun sa nu aiba ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurential al societatilor-mama.
    Control in comun
    20. O societate in comun cade sub incidenta reglementarilor privind concentrarile economice, daca exista o dobandire in comun a controlului asupra acesteia de catre doi sau mai multi agenti economici.
    Autonomie structurala
    21. O societate in comun are autonomie structurala atunci cand, in calitate de persoana juridica, indeplineste statornic toate functiile unei entitati economice autonome, respectiv are functionare deplina.
    22. O societate in comun are functionare deplina atunci cand dispune de resursele financiare, umane si tehnice necesare desfasurarii pe termen indelungat a tuturor activitatilor sau functiilor indeplinite in mod normal de oricare alt agent economic care actioneaza pe piata respectiva.
    23. O societate in comun nu va fi considerata cu functionare deplina in cazul in care preia numai o functie specifica din afacerile societatilor-mama, fara a avea acces pe piata in nume propriu. Acesta este cazul, de exemplu, al societatilor in comun, limitate la cercetare-dezvoltare, productie, distributie sau de vanzarea produselor societatilor-mama in calitate de agenti de vanzari sau create in vederea participarii la o licitatie publica.
    Atunci cand societatea in comun foloseste reteaua de distributie a uneia sau a mai multora dintre societatile-mama, care actioneaza in acest caz ca agenti ai societatii in comun, aceasta din urma se considera ca are functionare deplina.
    24. Un aspect suplimentar care se are in vedere la aprecierea caracterului de functionare deplina a unei societati in comun este faptul ca acea societate in comun isi realizeaza aproape integral vanzarile catre societatile-mama sau se aprovizioneaza aproape in totalitate de la acestea.
    Aceasta situatie se intalneste frecvent in perioadele initiale, de pornire a activitatii, cand societatile in comun isi castiga si isi consolideaza pozitia pe piata.
    Stabilirea duratei perioadei initiale depinde de conditiile specifice de pe piata respectiva, dar nu poate fi mai mare de 3 ani.
    Inauntrul acestei perioade, societatea in comun se considera ca functioneaza deplin.
    25. In cazul in care vanzarile catre societatile-mama se extind pe o perioada indelungata, societatea in comun are caracter de functionare deplina, numai daca are un rol activ pe piata, adica: (i) proportia vanzarilor catre societatile-mama in productia totala nu este substantiala; (ii) vanzarile catre societatile-mama se efectueaza in conditii normale de piata.
    26. Caracterul de functionare deplina, in cazul aprovizionarii facute de societatea in comun de la societatile-mama pe o perioada indelungata, se apreciaza in functie de criteriul valorii adaugate produselor implicate.
    In cazul in care produselor achizitionate de la societatile-mama li se adauga o valoare scazuta in procesul de productie si/sau de comercializare, societatea mixta nu are functionare deplina, fiind mai apropiata de un agent de vanzare.
    In cazul in care societatea in comun are un rol activ pe piata, respectiv: (i) proportia aprovizionarilor din alte surse decat de la societatile-mama este substantiala; (ii) are facilitatile necesare (de exemplu, pentru o specializare in activitatea de distributie: magazine, depozite, mijloace de transport, personal etc.); (iii) cumpararile de la societatile-mama se fac in conditii normale de piata, ea are functionare deplina.
    27. Un alt aspect suplimentar care se are in vedere la definirea functionarii depline este durata de functionare, ca regula generala functionarea deplina asociindu-se cu o activitate pe termen lung.
    Faptul ca societatile-mama asigura societatilor in comun toate resursele necesare (financiare, materiale etc.) demonstreaza o intentie de activitate pe termen lung. Aceasta constatare va fi intarita, daca in contractul de societate si in statut se prevede o durata de functionare suficient de lunga pentru a determina o schimbare de durata in structura agentilor economici implicati.
    O societate in comun nu va fi considerata ca functionand deplin, daca este constituita pentru o perioada scurta. Acesta este cazul unei societati in comun, infiintata exclusiv pentru realizarea unui proiect specific si care urmeaza sa-si inceteze activitatea in momentul infaptuirii acestuia.
    C. Elemente relevante pentru aprecierea coordonarii comportamentului concurential al agentilor economici implicati
    28. In evaluarea riscului de coordonare a comportamentului concurential al agentilor economici implicati - acesta fiind un criteriu major de departajare a societatilor in comun de tip concentrativ de cele de tip cooperativ - se va avea in vedere daca agentii economici implicati sunt concurenti, actuali sau potentiali, pe piata relevanta.
    29. Coordonarea comportamentului concurential al agentilor economici independenti este exclusa, daca societatile-mama isi transfera integral activitatile sau totalitatea activitatilor dintr-un anumit sector industrial catre societatea in comun.
    30. Coordonarea poate fi exclusa, daca societatile-mama nu sunt active pe piata societatilor in comun sau isi transfera totalitatea activitatilor lor pe aceasta piata catre societatea in comun.
    Situatia este valabila si in cazul in care doar o societate-mama ramane activa pe piata societatii in comun sau isi mentine doar o mica parte a activitatii pe aceasta piata.
    31. Spre deosebire de cazul mentionat la pct. 30, exista o mare probabilitate de coordonare a comportamentului concurential atunci cand doua sau mai multe societati-mama isi pastreaza, intr-o masura semnificativa, activitatile pe aceeasi piata a produsului cu aceea a societatii in comun, in masura in care aceste activitati se vor desfasura pe aceeasi piata geografica.
    32. Exista probabilitatea coordonarii si in cazul in care societatile-mama sau societatea in comun se specializeaza pe segmente specifice mai mari ale pietei produsului.
    Fac exceptie cazurile in care aceste segmente sunt de importanta minora in comparatie cu activitatile de baza ale societatilor-mama sau ale societatii in comun si cand societatile-mama au motive obiective sa-si retina anumite activitati, cum ar fi cele bazate pe tehnologii proprii. In aceste cazuri, simpla existenta a societatii in comun nu justifica presupunerea ca ar exista o coordonare a comportamentului concurential in aceste domenii.
    33. Atunci cand exista deja o retea de legaturi de cooperare intre societatile-mama pe piata societatii in comun, obiectivul sau efectul principal al societatii in comun poate fi suplimentarea legaturilor si, astfel, intarirea coordonarii existente.
    34. In cazul in care societatile-mama sunt active pe piata din avalul pietei societatii in comun, poate aparea o coordonare intre acestea, daca societatea in comun este principalul lor furnizor si daca la nivelul societatilor-mama se adauga produselor o valoare noua, relativ mica; in mod similar, atunci cand societatile-mama sunt active pe piata din amonte a pietei societatii in comun, poate aparea coordonarea, daca principalul lor client este societatea in comun.
    35. Daca doua sau mai multe societati-mama au activitati semnificative pe o piata invecinata pietei societatii in comun, care din punct de vedere economic are o importanta semnificativa comparativ cu piata societatii in comun, colaborarea in cadrul societatii in comun poate conduce la coordonarea comportamentului concurential al societatilor-mama pe piata invecinata. In acest context, o piata invecinata este o piata separata, dar strans legata de piata societatii in comun, ambele piete avand caracteristici comune, incluzand tehnologie, clienti sau concurenti.
    36. Atunci cand societatea-mama si societatea in comun sunt active pe piete geografice diferite, existenta coordonarii se evalueaza in functie de legaturile dintre piete si de probabilitatea interactiunii lor prezente sau viitoare. Evaluarea se va face in mod similar si in cazul in care doar o societate-mama este prezenta pe piata societatii in comun, celelalte societati-mama fiind active pe alte piete geografice.
    37. In cazul in care societatile-mama sunt active pe aceeasi piata geografica, care este diferita de cea a societatii in comun, exista posibilitatea coordonarii comportamentului concurential al societatilor-mama, daca activitatea societatii in comun are o importanta economica deosebita comparativ cu activitatile societatilor-mama pe piata lor si daca exista interactiune intre piata societatilor-mama si piata societatii in comun, in prezent sau in viitorul apropiat.
    38. Faptul ca printr-o societate in comun se realizeaza coordonarea comportamentului concurential al societatilor-mama nu elimina posibilitatea unei concentrari atunci cand elementele de cooperare sunt doar de importanta economica minora (conditie de minimis) in comparatie cu ansamblul operatiunii. Totusi un cumul insemnat de elemente minore de coordonare poate conduce la aprecierea ca operatiunea in ansamblu este de tip cooperativ.

    CAP. 3
    Operatiunile de concentrare economica si agentii economici implicati

    39. Scopul acestui capitol este sa ofere un cadru unitar privind modul in care Consiliul Concurentei aplica prevederile art. 11 alin. (2) din lege, conform caruia o operatiune de concentrare economica are loc atunci cand:
    a) doi sau mai multi agenti economici, anterior independenti, fuzioneaza;
    b) una sau mai multe persoane care detin deja controlul cel putin asupra unui agent economic ori unul sau mai multi agenti economici dobandesc, direct sau indirect, controlul asupra unuia sau mai multor alti agenti economici ori asupra unor parti ale acestora fie prin luare de participare la capital, fie prin cumparare de elemente de activ, prin contract sau prin alte mijloace.
    A. Fuzionari intre agenti economici
    40. O fuzionare in intelesul art. 11 alin. (2) lit. a) din lege poate avea loc prin: fuzionare prin contopire, prin absorbtie si de facto.
    41. Fuzionarea prin contopire are loc, daca doi sau mai multi agenti economici independenti se reunesc intr-un nou agent economic si inceteaza sa mai existe ca persoane juridice distincte.
    42. Absorbtia are loc atunci cand un agent economic este inglobat de un alt agent economic, acesta din urma pastrandu-si identitatea juridica, in timp ce primul inceteaza sa mai existe ca persoana juridica.
    43. Fuzionarea de facto este combinarea activitatilor a doi sau mai multi agenti economici independenti care, desi isi pastreaza personalitatea juridica in absenta unui act juridic legal, creeaza un grup care se manifesta concurential ca o singura entitate economica.
    44. Premise de realizare a unei fuzionari de facto pot fi:
    a) existenta unei conduceri unice, permanente, a entitatii economice;
    b) compensarea interna a profiturilor si pierderilor intre agentii economici din cadrul grupului;
    c) raspunderea comuna a agentilor economici din cadrul grupului fata de terti;
    d) detinerea incrucisata de actiuni de catre agentii economici din cadrul grupului.
    45. Agentii economici implicati in cazul fuzionarilor sunt fiecare dintre entitatile care fuzioneaza.
    B. Dobandirea controlului unic si agentii economici implicati
    46. Dobandirea controlului unic in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. b) din lege conduce la o operatiune de concentrare economica.
    47. Controlul unic se exercita, de regula, prin detinerea majoritatii drepturilor de vot sau prin detinerea unei pozitii de "minoritate calificata.
    48. Majoritatea drepturilor de vot este conferita, ca regula generala, de detinerea majoritatii capitalului social.
    O exceptie de la regula o reprezinta situatia in care, datorita unor prevederi particulare din contractele de infiintare a societatii si din statut (de exemplu: algoritme de calcul al drepturilor de vot), detinerea majoritatii capitalului nu confera majoritatea drepturilor de vot.
    49. Controlul unic, exercitat de o minoritate calificata, poate fi realizat legal sau de facto.
    a) Legal - controlul unic poate fi realizat de catre un actionar (asociat) minoritar caruia ii sunt acordate drepturi speciale, cum ar fi:
    - actiuni preferentiale care conduc la dobandirea majoritatii drepturilor de vot;
    - puterea de a stabili strategia comportamentului comercial (cum ar fi: numirea a mai mult de jumatate din numarul membrilor organelor de conducere).
    b) De facto - controlul unic este dobandit de un actionar (asociat) minoritar, daca exista o probabilitate semnificativa ca acesta sa exercite majoritatea voturilor in adunarea actionarilor (asociatilor) datorita faptului ca actiunile ramase sunt larg raspandite. Intr-o asemenea situatie, este putin probabil ca toti actionarii (asociatii) mai mici sa fie prezenti sau reprezentati la adunarea generala a actionarilor (asociatilor). Intr-un asemenea caz, determinarea existentei controlului unic rezulta din evidenta prezentei actionarilor (asociatilor) la adunarile generale din anii anteriori.
    Se mai poate dobandi controlul unic, de facto, de catre un actionar (asociat) minoritar, daca acesta are dreptul sa conduca activitatile agentilor economici si sa le determine politica comerciala.

    Agentii economici implicati in dobandirea controlului unic
    50. In cazul in care agentul economic este achizitionat in intregime, sunt implicati:
    a) agentul economic achizitor;
    b) agentul economic achizitionat.
    51. In situatia in care controlul unic este dobandit asupra unei parti (active) dintr-un agent economic, agenti economici implicati sunt:
    a) achizitorul;
    b) partea sau partile achizitionate.
    52. Agentii economici implicati in dobandirea controlului unic al unui agent economic care a fost redus sau marit anterior sunt:
    a) agentul economic achizitor;
    b) agentul sau agentii economici achizitionati in configuratia lor la data operatiunii.
    Consiliul Concurentei se bazeaza pe configuratia agentilor economici implicati, la data evenimentului care declanseaza obligatia notificarii, respectiv data incheierii acordului de fuzionare, data prezentarii ofertei la o licitatie publica pentru vanzarea activelor unui agent economic sau data achizitionarii pachetului de actiuni (parti sociale) de control la un agent economic.
    53. Agentii economici implicati in dobandirea controlului unic prin intermediul unui membru al unui grup sunt:
    a) agentul economic achizitionat;
    b) membrul grupului achizitor.
    In ceea ce priveste notificarea, aceasta poate fi facuta de filiala implicata sau de societatea-mama.
    In calculul cifrei de afaceri se va lua cifra de afaceri a agentului economic care urmeaza a fi achizitionat si cifra de afaceri a grupului.
    54. Un caz special de control unic exista atunci cand in cadrul unei achizitionari a controlului in comun, numai un actionar (asociat) este in stare sa se opuna prin veto deciziilor strategice in cadrul unui agent economic, dar acest actionar nu are putere proprie sa impuna astfel de decizii. Aceasta situatie se intampla fie daca un actionar (asociat) detine 50% dintr-un agent economic, in timp ce restul de 50% sunt detinute de doi sau mai multi actionari (asociati) minoritari, fie daca exista un cvorum necesar pentru deciziile strategice, care in fapt confera un drept de veto numai unui actionar (asociat) minoritar. In aceste situatii, un singur actionar (asociat) poseda acelasi nivel de influenta ca si cel de care se bucura cativa actionari (asociati) care controleaza impreuna, adica poseda puterea de a bloca adoptarea deciziilor strategice. Totusi acest actionar (asociat) nu detine puterile care in mod normal sunt conferite unui agent economic cu control unic, adica puterea de a impune deciziile strategice. Intrucat acest actionar care detine dreptul de veto poate crea aceeasi situatie de blocaj ca si in cazurile normale de control in comun, el dobandeste influenta decisiva si, prin urmare, controlul in intelesul reglementarii concentrarilor economice. Intrucat acest actionar (asociat) este singurul agent economic care dobandeste controlul, numai acest actionar (asociat) este obligat sa intocmeasca si sa depuna notificarea operatiunii conform prezentului regulament.
    C. Dobandirea controlului in comun si agentii economici implicati
    55. Controlul in comun exista, daca doi sau mai multi actionari (asociati), agenti economici sau persoane fizice ajung la un acord pentru luarea deciziilor importante privind agentul economic controlat, avand astfel posibilitatea sa exercite o influenta determinanta asupra acestuia.
    56. Influenta determinanta, in acest sens, inseamna, in mod normal, puterea de a bloca actiunile care determina comportamentul strategic comercial al agentului economic controlat.
    Necesitatea unui acord prealabil intre parti, realizat pe baze legale sau de facto, este esentiala datorita dificultatii realizarii unui consens in luarea deciziilor strategice.
    57. Controlul in comun exercitat pe baze legale sau de facto poate avea forme diverse de realizare: egalitatea in drepturile de vot sau la numirea organelor de control, drepturile de veto, sau chiar in situatii rezultand din exercitarea obisnuita a drepturilor de vot.
    Egalitatea in drepturile de vot sau la numirea organelor de conducere
    58. Cea mai clara forma de control in comun exista atunci cand agentul economic controlat are numai doi actionari (asociati) care detin cote egale din capitalul social si isi impart in mod egal drepturile de vot.
    Egalitatea poate fi realizata, de asemenea, daca ambii actionari (asociati) au dreptul sa numeasca un numar egal de membri in organele de conducere ale agentului economic controlat.
    Drepturile de veto
    59. Controlul in comun poate exista, chiar daca nu exista egalitate in privinta voturilor sau in reprezentarea in organele de conducere; aceste cazuri de control in comun se exercita cand actionarii (asociatii) minoritari au drepturi suplimentare de veto care le permit sa se opuna deciziilor esentiale pentru comportamentul strategic comercial al agentului economic controlat.
    60. Dreptul de veto - acela de a bloca o decizie - se prevede, de regula, in statutul agentului economic controlat sau poate fi conferit prin acordul dintre actionari (asociati). Dreptul de veto poate opera de facto si prin intermediul unui cvorum specific cerut pentru deciziile care se iau in adunarea generala sau in alte organe de conducere, in masura in care actionarii (asociatii) sunt reprezentati in acestea. Este posibil ca deciziile strategice sa fie supuse aprobarii unui organism (de exemplu: un comitet de supraveghere), in care actionarii (asociatii) minoritari sunt reprezentati si fac parte dintr-un cvorum necesar pentru adoptarea acestor decizii.
    61. Se pot acorda drepturi de veto actionarilor (asociatilor) minoritari in vederea protejarii intereselor lor financiare in societatea comerciala (agent economic, companie) controlata. Aceasta protectie normala a drepturilor actionarilor (asociatilor) minoritari este legata de decizii esentiale ale societatii in comun, cum ar fi: schimbari in statut, cresterea sau micsorarea capitalului social sau lichidarea societatii. Drepturile de veto care asigura protectia sus-mentionata nu confera actionarilor (asociatilor) minoritari controlul in comun in acceptiunea prezentelor precizari.
    62. Contrar celor prevazute la pct. 61, drepturile de veto care asigura exercitarea controlului in comun sunt acelea care privesc deciziile strategice asupra politicii de afaceri cu impact asupra comportamentului pe piata al agentului economic controlat, si anume:
    a) alegerea conducerii si adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli. Drepturile de veto asupra acestor tipuri de decizii cu influenta decisiva asupra politicii comerciale a agentului economic controlat confera in mod firesc controlul in comun;
    b) planul de afaceri. Dreptul de veto asupra planului de afaceri confera controlul in comun, numai daca acesta prevede pe langa obiectivele agentului economic si masurile ce vor fi luate pentru atingerea lor. In situatia in care planul de afaceri contine doar declaratii generale privind obiectivele de afaceri, dreptul de veto nu confera detinatorului controlul in comun;
    c) investitiile. Importanta dreptului de veto asupra acestor decizii decurge din: nivelul investitiilor, masura in care investitiile constituie o caracteristica esentiala a pietei pe care actioneaza agentul economic controlat. In legatura cu primul aspect, daca nivelul investitiilor este foarte mare, dreptul de veto poate fi considerat mai degraba ca o protectie normala a intereselor actionarilor (asociatilor) minoritari decat ca un drept de veto care confera puterea de determinare a politicii comerciale a agentului economic controlor. In legatura cu al doilea aspect, politica de investitii a unui agent economic este un element important in aprecierea existentei controlului in comun, in masura in care pe piata respectiva investitiile joaca un rol semnificativ in comportamentul de piata al unui agent economic;
    d) alte decizii cu impact asupra comportamentului de piata. Acestea se refera la decizii speciale care sunt importante doar in contextul unei anumite piete pentru agentul economic controlat, cum ar fi tehnologia folosita, in masura in care aceasta reprezinta o caracteristica esentiala pentru activitate; noi linii de productie, in conditiile in care agentul economic controlat isi desfasoara activitatea pe o piata caracterizata prin produse diferentiate si cu un grad semnificativ de innoire.
    63. Controlul in comun exista, chiar daca actionarii (asociatii) nu au facut uz de influenta lor decisiva conferita de dreptul de veto; este suficient sa existe unul sau mai multe dintre drepturile de veto privind deciziile strategice mentionate.
    Exercitarea obisnuita a drepturilor de vot
    64. Controlul este exercitat, de regula, de actionarii (asociatii) care detin impreuna majoritatea drepturilor de vot.
    Doi sau mai multi agenti economici actionari (asociati) minoritari la un alt agent economic pot dobandi controlul in comun chiar cand acestia nu au drepturi de veto speciale, atunci cand prevad si pun in aplicare impreuna, printr-un acord legal sau de facto, mijloacele pentru controlul agentului economic care urmeaza a fi achizitionat.
    In aceasta situatie, actionarii (asociatii) minoritari vor avea majoritatea drepturilor de vot si vor actiona concertat pentru exercitarea acestora.
    65. Mijloacele legale pentru asigurarea exercitarii in comun a drepturilor de vot pot fi sub forma:
    a) unui agent economic caruia actionarii (asociatii) minoritari ii transfera drepturile;
    b) unui acord prin care actionarii (asociatii) minoritari se angajeaza ei insisi sa actioneze in acelasi mod (pooling agreement).
    In mod cu totul exceptional, actiunea colectiva se poate realiza de facto atunci cand intre actionarii (asociatii) minoritari exista interese comune puternice care ii determina sa nu actioneze unul impotriva altuia in exercitarea drepturilor in legatura cu agentul economic controlat.
    66. Probabilitatea existentei unor interese comune puternice apare atunci cand:
    a) exista legaturi anterioare intre actionarii (asociatii) minoritari;
    b) operatiunea de achizitie a pachetelor de actiuni (parti sociale) se face in mod concertat;
    c) la infiintarea unui nou agent economic, societatile-mama pot actiona in comun si pot dobandi controlul in comun, iar acest lucru este valabil mai ales atunci cand ei isi aduc o contributie vitala (tehnologii specifice, know-how, acorduri de livrare etc.), situatie in care cooperarea deplina pe baza de acord intre actionari (asociati) este necesara. Daca numarul societatilor-mama este mare, probabilitatea de a exista cooperare deplina (control in comun) este redusa.
    67. Atunci cand deciziile nu se iau cu o majoritate stabila - de fiecare data realizandu-se combinatii diferite intre actionarii (asociatii) minoritari -, nu se poate presupune ca acestia controleaza in comun agentul economic respectiv.
    Alte consideratii in legatura cu controlul in comun
    68. In cazul in care unul dintre actionari (asociati) detine cunostinte specifice si experienta in afacerile societatii controlate, iar celalalt actionar (asociat) nu are specializarea necesara, acesta din urma poate juca un rol modest sau chiar inexistent in conducerea curenta, desi prezenta lui este motivata de considerente financiare, de strategie pe termen lung, imagine de marca etc.
    Daca cel de-al doilea actionar (asociat) isi mentine posibilitatea reala de a contesta deciziile luate de primul actionar (asociat), exista control in comun. In caz contrar, controlul este unic.
    Agentii economici implicati in cazul dobandirii controlului in comun
    69. In cazul dobandirii controlului in comun asupra unui agent economic nou-creat, agentii economici implicati sunt numai agentii economici care dobandesc controlul.
    70. In cazul dobadirii controlului in comun asupra unui agent economic existent anterior, precum si in cazul in care in urma operatiunii se realizeaza o trecere de la control unic la control in comun, agentii economici implicati sunt:
    a) agentii economici care dobandesc controlul in comun; si
    b) agentul economic achizitionat.
    71. In cazul in care doi sau mai multi agenti economici achizitioneaza impreuna un alt agent economic, cu scopul unic de a imparti patrimoniul dobandit, imediat dupa incheierea tranzactiei, pe baza unui plan preexistent, operatiunea de concentrare se defineste astfel:
    a) ansamblul tranzactiei nu reprezinta o concentrare, intrucat patrimoniul dobandit este controlat in comun, in mod legal, doar temporar, pana la impartirea sa;
    b) tranzactia se constituie din mai multe operatiuni de dobandire de control unic de catre fiecare agent economic achizitor asupra unei parti din agentul economic achizitionat, pe care o va controla efectiv dupa impartire.
    Agentii economici implicati sunt fiecare achizitor si partea care o va dobandi dupa impartire.
    Schimbari in structura controlului si agentii economici implicati
    72. Structura actionarilor (asociatilor), respectiv identitatea, numarul si ponderea fiecarui actionar (asociat) in capitalul social, se poate modifica in cursul existentei unei societati in comun, de regula prin vanzare-cumparare de actiuni (parti sociale):
    a) fie intre actionarii (asociatii) existenti (schimbarea identitatii acestora si/sau a ponderii lor in capitalul social);
    b) fie intre actionarii (asociatii) existenti si actionarii (asociatii) noi [care poate sa conduca la reducerea sau majorarea numarului de actionari (asociati) si/sau ponderii acestora in capitalul social].
    Schimbarea structurii actionarilor (asociatilor) poate avea ca efect modificari calitative ale controlului exercitat asupra societatii in comun, astfel:
    a) trecerea de la controlul in comun la controlul unic;
    b) trecerea de la controlul unic la controlul in comun;
    c) mentinerea formei de control in comun [dar se schimba identitatea actionarilor (asociatilor) care-l exercita].
    In cazul in care operatiunea de schimbare in structura actionarilor (asociatilor) conduce la modificari calitative ale controlului exercitat asupra societatii in comun, operatiunea constituie o concentrare economica aflata sub controlul Consiliului Concurentei. In consecinta, agentii economici implicati sunt actionarii (asociatii) achizitori - atat cei existenti cat si cei noi - si societatea in comun in cauza. Actionarii care nu dobandesc controlul in urma operatiunii de schimbare a actionarilor (asociatilor) nu sunt agenti economici implicati.
    Dobandirea controlului de catre o societate mixta si agentii economici implicati
    73. In tranzactiile in care o societate in comun dobandeste controlul unui agent economic, se pune problema daca, din punctul de vedere al achizitorului, societatea in comun este singurul agent economic implicat, sau daca fiecare dintre agentii economici care o controleaza (societati-mama) sunt considerati, individual, drept agenti economici implicati.
    Agentii economici implicati sunt, de regula, agentul economic achizitionat si societatea in comun achizitoare, daca aceasta din urma indeplineste conditia de functionare deplina, respectiv are resurse financiare si de alta natura pentru a desfasura activitatile de afaceri pe o perioada indelungata si opereaza deja pe piata.
    74. Ca exceptie, se considera agenti economici implicati societatea achizitionata si agentii economici - societatea-mama - care controleaza societatea in comun achizitionata si societatea in comun achizitoare, daca se intalnesc urmatoarele situatii:
    a) societatea in comun este creata de catre doi sau mai multi agenti economici (societati-mama) in scopul achizitionarii unui agent economic, ca o societate "fantoma" (are o cifra de afaceri nesemnificativa, nu a inceput sa functioneze efectiv etc.);
    b) societatea in comun existenta nu are caracter de functionare deplina;
    c) societatea in comun este o asociatie de agenti economici fara un scop clar definit sau cu un caracter de cooperare.
    75. Alte elemente care conduc la identificarea unor situatii de exceptie, in care societatile-mama ale societatii in comun sunt adevaratii participanti la concentrare:
    a) societatile-mama ale societatii in comun se implica in mod semnificativ in operatiunea de achizitionare (organizarea si finantarea acesteia);
    b) achizitia conduce la diversificarea substantiala in natura activitatilor societatii in comun, asa cum se intampla cand aceasta din urma si agentul economic achizitionat actioneaza pe piete diferite.
    Iesirea din fuziune, dezmembrarea agentilor economici si agenti economici implicati
    76. Atunci cand doi agenti economici fuzioneaza sau infiinteaza o societate in comun si ulterior ies din fuziune sau desfiinteaza societatea in comun, patrimoniul este impartit intre ei in mod diferit fata de configuratia initiala, iar separarea cuprinde doua operatiuni:
    a) o achizitionare de catre agentul economic A a diverselor active (unele dintre cele detinute anterior de el insusi, unele detinute anterior de agentul economic B si unele active dobandite in comun de catre entitatea economica rezultata din fuziune);
    b) o achizitionare similara pentru agentul economic B.
    77. Pentru iesirile din fuziune, agentii economici implicati sunt, pentru fiecare operatiune, agentii economici participanti initial la fuziune, luandu-se in calcul patrimoniul pe care fiecare dintre acesti agenti economici il achizitioneaza.
    Pentru dezmembrarea unei societati in comun, agentii economici implicati sunt - pentru fiecare operatiune - partenerii initiali in societatea in comun, fiecare in calitate de achizitor, luandu-se in calcul si acea parte din societatea in comun achizitionata de fiecare dintre partenerii initiali.
    Agentii economici implicati in schimbul de active
    78. Tranzactiile prin care doi sau mai multi agenti economici schimba intre ei elemente din patrimoniul propriu sunt agenti economici implicati in schimbul de active.
    Chiar daca aceste transferuri de active sunt convenite printr-un singur contract sau au loc simultan, se considera ca schimbul se compune din doua operatiuni de achizitie de active distincte.
    Prin urmare, partile implicate pentru fiecare transfer de active vor fi agentul economic achizitor si activele dobandite.
    Achizitionarea controlului de catre un agent economic cu capital de stat si agentii economici implicati
    79. In cazul in care are loc o fuziune sau o achizitionare a controlului intre doi agenti economici cu capital de stat, operatiunea se apreciaza astfel:
    a) restructurare interna, daca cei doi agenti economici au fost anterior parti ale aceluiasi agent economic cu capital de stat;
    b) concentrare economica, daca cei doi agenti economici au fost anterior parti ale unor agenti economici cu capital de stat diferiti, cu putere independenta de decizie, acestia fiind agenti economici implicati.
    Achizitionarea controlului de catre persoane fizice si agenti economici implicati
    80. Art. 11 alin. (2) lit. b) din lege prevede ca o concentrare economica are loc, intre altele, atunci cand una sau mai multe persoane fizice care controleaza deja cel putin un agent economic dobandesc, direct sau indirect, controlul integral sau partial asupra unuia sau mai multor agenti economici.
    Acest text arata ca achizitionarile de control de catre persoane fizice vor determina o schimbare de lunga durata in structura agentilor economici implicati, numai daca respectivele persoane fizice desfasoara activitati economice proprii.
    81. Agentii economici implicati sunt agentul economic care urmeaza a fi achizitionat si achizitorul individual (cifra de afaceri a agentului economic/agentilor economici controlati de catre aceasta persoana fizica trebuie sa fie inclusa la calculul cifrei de afaceri).
    D. Exceptari in baza prevederilor Legii concurentei cu privire la concentrarile economice
    82. Art. 12 din lege stabileste trei situatii de exceptare, in care achizitionarea controlului nu constituie o concentrare economica:
    83. Dobandirea si exercitarea controlului de catre un lichidator, desemnat prin hotarare judecatoreasca, sau de catre o alta persoana mandatata de autoritatea publica pentru indeplinirea unor proceduri de incetare de plati, redresare, concordat, lichidare judiciara, urmarire silita sau alta procedura similara.
    84. Achizitionarea si detinerea cu titlu temporar de participari la un agent economic, de catre societati bancare, institutii de credit sau financiare, societati financiare (de investitii, de administrare de investitii, de intermediere de valori mobiliare) sau de catre societati de asigurare, a caror activitate normala include tranzactii si negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul tertilor, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) achizitionarea titlurilor de participare este facuta in vederea revanzarii lor;
    b) agentul economic achizitor sa nu exercite drepturile de vot aferente acestor participari, in scopul determinarii comportamentului concurential al respectivului agent economic, ci sa le exercite numai in vederea pregatirii si vanzarii totale sau partiale a respectivelor titluri de participare;
    c) agentul economic achizitor poate dispune de mijloacele sale de control pe durata unui an de la data achizitionarii, perioada in care trebuie sa-si vanda titlurile de valoare detinute, respectiv sa-si reduca participarea cel putin la un nivel care sa nu-i confere controlul asupra agentului economic in cauza.
    Atunci cand o societate bancara sau un grup de societati bancare achizitioneaza controlul asupra unui agent economic, prin preluarea datoriilor acestuia, in scopul redresarii economice si revanzarii ulterioare, operatiunea constituie concentrare economica.
    In acest caz, agentii economici implicati sunt societatile bancare care achizitioneaza controlul si agentul economic achizitionat.
    85. Dobandirea controlului de catre persoanele sau agentii economici mentionati la art. 11 alin. (2) lit. b) din lege, cu conditia ca drepturile de vot aferente participarii detinute sa nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri in organele de administrare, conducere executiva, supraveghere si control ale agentului economic la care detinea participarea, decat in scopul salvgardarii valorii integrale a plasamentului respectiv, si nu pentru a determina direct sau indirect comportamentul concurential al agentului economic controlat.
    86. La cerere, Consiliul Concurentei poate prelungi termenul de un an, daca solicitantul prezinta motivatia ca vanzarea participarii achizitionate nu a fost in mod rezonabil posibila in decurs de un an de la data achizitionarii.

    CAP. 4
    Evaluarea restrictionarilor auxiliare, legate de implementarea concentrarilor economice

    87. In spiritul prevederilor din lege cu privire la concentrari, Consiliul Concurentei va aplica principiul prin care prezentele precizari se aplica si in situatia in care agentii economici implicati in concentrarea economica notificata accepta restrictionari direct legate de concentrare si necesare pentru implementarea acesteia.
    Aceste restrictionari sunt denumite in continuare restrictionari auxiliare si vor fi examinate impreuna cu concentrarea economica si in legatura cu aceasta.
    Intr-un alt context economic sau daca ar fi evaluate separat, aceste restrictionari ar fi considerate practici anticoncurentiale, fiind supuse prevederilor art. 5 alin. (1) si (6) din lege si reglementarilor elaborate in aplicarea acestora.
    Prin precizarile din acest capitol, Consiliul Concurentei stabileste intrepretarea pe care o da notiunii de "restrictionari direct legate de concentrare si necesare pentru implementarea acesteia", prevazute la alin. 1.
    Principiile evaluarii restrictionarilor auxiliare
    88. Restrictionarile auxiliare avute in vedere sunt cele convenite intre partile la concentrare, care limiteaza propria lor libertate de actiune pe piata, si nu restrictionarile in detrimentul tertilor. Daca restrictionarile examinate sunt consecinta inevitabila a concentrarii economice, ele trebuie examinate impreuna cu concentrarea economica care le genereaza, in baza prevederilor din lege privind concentrarile economice si a prezentelor precizari.
    O prima conditie ca restrictionarile analizate sa fie auxiliare concentrarii economice este ca acestea sa fie direct legate de concentrarea economica, adica sa fie subordonate ca importanta obiectivului principal al concentrarii. Ele trebuie sa fie de acelasi fel (natura) cu restrictionarile care rezulta din insasi concentrarea in cauza.
    89. Din categoria restrictionarilor auxiliare concentrarii economice se exclud:
    a) restrictionarile substantiale, convenite prin contract ca elemente care constituie concentrarea, cum sunt cele care stabilesc legatura economica dintre partile independente anterior sau cele de organizare a controlului in comun a doi agenti economici asupra altui agent economic;
    b) aranjamentele contractuale legate de etapele implementarii unei concentrari inainte de instituirea controlului in acceptiunea prezentului regulament, respectiv inainte ca operatiunea de concentrare sa indeplineasca pragul valoric prevazut de lege;
    c) restrictionarile suplimentare convenite in acelasi timp cu concentrarea economica, care nu au legatura directa cu concentrarea. Nu este suficient ca restrictionarile suplimentare sa existe in acelasi context cu concentrarea economica, pentru a li se aplica prevederile prezentului regulament.
    90. Atat timp cat nu este indeplinita conditia pragului valoric stabilit de lege pentru controlul concentrarilor economice, pentru concentrarile din etapele intermediare anterioare se aplica prevederile art. 5 si 6 din lege, si precizarile pentru aplicarea acestora.
    O a doua conditie ca restrictionarile analizate sa fie auxiliare concentrarii economice este ca acestea sa fie necesare pentru implementarea concentrarii, ceea ce inseamna ca, in absenta lor, concentrarea nu poate fi realizata sau poate fi aplicata in conditii mai nesigure, cu costuri substantial ridicate, dupa o perioada apreciabil mai lunga sau cu posibilitate de succes considerabil mai mica.
    In privinta necesitatii restrictionarii, este util si necesar sa se tina seama nu numai de natura restrictionarii, ci si - in mod egal - sa se asigure ca durata si subiectul restrictionarii nu depasesc cerintele aplicarii concentrarii. Daca pentru atingerea scopului legitim propus sunt disponibile alte solutii pentru concentrarea economica, agentii economici implicati trebuie sa aleaga solutia care, in mod obiectiv, este cea mai putin restrictiva pentru concurenta.
    91. Aceste principii vor sta la baza pozitiei care va fi adoptata de Consiliul Concurentei fata de restrictionarile auxiliare cele mai obisnuite in legatura cu: transferul integral sau partial al unui agent economic catre agentul economic achizitor, divizarea unui agent economic sau a patrimoniului acestuia, ca urmare a achizitionarii controlului in comun de catre mai multi agenti economici, sau in legatura cu crearea de societati in comun concentrative.

    Evaluarea restrictionarilor auxiliare obisnuite in cazurile de transfer al unui agent economic

    Clauze de nonconcurenta
    92. Asemenea restrictionari auxiliare, care indeplinesc criteriile stabilite, sunt interdictiile contractuale privind concurenta, care sunt impuse vanzatorului in contextul concentrarii economice realizate prin achizitionarea unui agent economic sau a unei parti a acestuia.
    Astfel de interdictii garanteaza transferul catre achizitor al valorii complete a activelor cumparate, care includ, in general, atat active corporale, cat si active necorporale, cum ar fi: experienta acumulata de vanzator sau know-how al acestuia.
    Restrictionarile auxiliare nu numai ca sunt in legatura directa cu concentrarea economica, dar sunt si necesare pentru realizarea concentrarii, deoarece, in absenta acestora, ar exista motive rezonabile ca vanzarea agentului economic sau a unei parti din acesta sa nu poata fi infaptuita in mod satisfacator. In vederea preluarii si utilizarii complete a unui anumit patrimoniu transferat, achizitorul trebuie sa fie capabil sa beneficieze, intr-o anumita masura, de protectie impotriva actiunilor concurentiale ale vanzatorului, in vederea castigarii increderii clientilor si pentru asimilarea si exploatarea tehnologiei si/sau a know-how.
    Asemenea protectie, in general, nu este considerata ca necesara atunci cand transferul de facto este limitat la elemente fizice de patrimoniu (cum ar fi terenul, constructiile sau echipamentele) sau la dreptul de proprietate industriala si comerciala exclusiva, intrucat detinatorii acestora pot intreprinde imediat actiuni impotriva incalcarii prin transfer a unor asemenea drepturi obtinute.
    O astfel de interdictie a concurentei este justificata totusi prin obiectivul legitim presupus de realizarea concentrarii economice, daca durata ei, spatiul geografic de aplicare, subiectul material si persoanele implicate nu depasesc ceea ce este necesar, in mod rezonabil, pentru infaptuirea concentrarii.
    93. Cu privire la durata acceptabila a interdictiei concurentei, o perioada de 5 ani este recunoscuta drept corespunzatoare atunci cand transferul include tehnologia si know-how al unui agent economic, iar o perioada de 2 ani este recunoscuta drept corespunzatoare atunci cand transferul include numai know-how. Acestea nu sunt totusi reguli absolute. Interdictia pe o perioada mai indelungata poate fi acceptata in imprejurari specifice, atunci cand, de exemplu, partile pot demonstra ca fidelitatea clientilor va persista pe o perioada mai lunga de 2 ani sau ca ciclul de viata economica a produselor implicate este mai lung de 5 ani si trebuie luat in considerare la transferul de know-how.
    94. Aria geografica in clauza de nonconcurenta trebuie sa fie limitata la aria pe care vanzatorul a stabilit-o pentru produsele sau serviciile respective inainte de transfer.
    Nu apare necesar in mod obiectiv ca achizitorul sa fie protejat de concurenta vanzatorului in teritoriile in care acesta nu a patruns anterior transferului.
    95. Clauza de nonconcurenta trebuie limitata la produse si servicii care formeaza activitatea economica a agentului economic implicat in achizitionare. In particular, in cazul unui transfer partial de patrimoniu, nu este justificat ca achizitorul sa fie protejat de concurenta vanzatorului pentru produsele sau serviciile care constituie activitati retinute de vanzator dupa transfer.
    Nici o protectie a vanzatorului nu constituie o restrictionare auxiliara si, prin urmare, aceasta trebuie examinata in baza art. 5 si 6 din lege.

    Licentierea drepturilor de proprietate industriala si comerciala si a know-how
    96. Realizarea transferului unui agent economic sau al unei parti a unui agent economic include, in general, transferul catre achizitor al patrimoniului in vederea exploatarii depline a acestuia, in acest scop transferandu-se si drepturile de proprietate industriala si comerciala sau de know-how. Vanzatorul poate ramane proprietarul acestor drepturi, in vederea exploatarii acestora pentru alte activitati decat cele transferate. In aceste cazuri, mijloacele uzuale care confera achizitorului garantia folosirii depline a patrimoniului transferat sunt incheierea de acorduri de licentiere a marcilor (patentelor) si/sau a know-how.
    97. Licentierea simpla sau exclusiva a patentelor, a drepturilor similare si a know-how, precum si contractele pentru acordarea acestor licente pot fi acceptate ca necesare pentru infaptuirea tranzactiei. Acestea pot fi limitate la anumite domenii de utilizare, in masura in care corespund activitatilor agentului economic transferat. In mod normal, nu va fi necesar ca asemenea licente sa includa limitari teritoriale pentru fabricare.
    98. Licentele pot fi acordate pe intreaga durata de existenta a patentelor sau a drepturilor similare ori pe durata de viata economica normala a know-how. Intrucat astfel de licente sunt echivalente, din punct de vedere economic, cu un transfer partial de drepturi, ele nu trebuie limitate in timp.
    99. Restrictionarile prin acordurile de licenta, altele decat cele prevazute mai sus, sunt in afara prezentului regulament si trebuie examinate in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) si (3) din lege, respectiv pe baza cererii individuale de exceptare sau pe baza notificarii, prin acordarea beneficiului exceptarii pe categorii pentru acorduri de licentiere a patentelor si/sau a know-how de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege.
    Acorduri de cumparare si livrare
    100. In multe cazuri, transferul unui agent economic sau al unei parti din acesta poate implica intreruperea relatiilor traditionale ale aprovizionarii si livrarii interne, care rezulta din integrarea anterioara a activitatilor in cadrul entitatii economice a vanzatorului.
    Pentru a face posibila divizarea unitatii economice a vanzatorului si transferul partial al patrimoniului catre achizitor in conditii rezonabile, este necesar adesea sa se mentina legaturi intre vanzator si achizitor, cel putin pentru o perioada de tranzitie. Acest obiectiv este realizat in mod normal prin incheierea de acorduri de cumparare si livrare intre vanzator si achizitor. Tinand seama de situatia rezultata din divizarea entitatii economice a vanzatorului, obligatiile care pot conduce la restrictionari ale concurentei pot fi recunoscute ca restrictionari auxiliare. Ele pot fi in favoarea vanzatorului sau a achizitorului.
    101. Scopul legitim al unor astfel de obligatii poate fi asigurarea continuitatii livrarii catre una sau alta dintre parti a produselor necesare pentru activitatile retinute (pentru vanzator) sau preluate (pentru achizitor). Exista deci motive de recunoastere, pentru o perioada de tranzitie, a necesitatii de indeplinire a obligatiilor de livrare in scopul garantarii cantitatilor livrate anterior in cadrul intreprinderii integrate a vanzatorului sau pentru a face posibila ajustarea lor in conformitate cu dezvoltarea pietei.
    Scopul lor poate fi, de asemenea, sa prevada continuitatea folosirii canalelor de distributie de catre una sau alta dintre parti, asa cum erau asigurate anterior in cadrul entitatii economice unice.
    Pentru acelasi motiv, prevederea obligatiilor pentru cantitati convenite, care pot fi modificate in baza unei clauze de variatie, poate fi recunoscuta ca necesara.
    102. Nu poate exista o justificare generala pentru obligatiile de cumparare sau de vanzare exclusiva.
    In afara unor circumstante exceptionale, ca de exemplu cele rezultate din absenta unei piete sau din specificitatea produselor, o astfel de exclusivitate nu este necesara in mod obiectiv pentru a permite implementarea unei concentrari sub forma transferului unui agent economic sau al unei parti a unui agent economic.
    In orice eventualitate, agentii economici implicati sunt obligati sa ia in considerare, daca nu exista o alta solutie pentru atingerea scopului urmarit, acordurile pentru cantitati convenite, care sunt mai putin restrictive pentru concurenta decat exclusivitatea.
    103. In ceea ce priveste durata obligatiilor de aprovizionare si livrare, aceasta trebuie limitata la perioada necesara pentru incetarea relatiilor de dependenta. Durata unei astfel de perioade trebuie justificata obiectiv.
    Evaluarea restrictionarilor auxiliare in cazul achizitionarii in comun
    104. Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice se aplica si acordurilor al caror scop unic este impartirea patrimoniului imediat dupa achizitionare.
    Este cazul in care doi sau mai multi agenti economici convin sa achizitioneze in comun un agent economic, in special pe calea licitatiilor publice sau a concursului de oferte, daca obiectul acordului este impartirea imediata, intre agentii economici achizitori, a agentului economic sau a patrimoniului achizitionat. In acest scop, un acord pentru prezentarea unei oferte comune a agentilor economici implicati in achizitionarea controlului in comun si pentru abtinerea de la prezentarea de oferte separate, concurentiale, pentru achizitionarea agentului economic respectiv, poate fi considerat ca o restrictionare auxiliara.
    105. Restrictionarile limitate la punerea in aplicare a divizarii patrimoniului achizitionat si controlat in comun trebuie considerate in legatura directa si ca necesare implementarii concentrarilor economice realizate de fiecare agent economic implicat prin preluarea partii corespunzatoare din agentul economic sau din patrimoniul impartit. Aceste restrictionari sunt cuprinse in acordul dintre parti pentru achizitionarea controlului in comun al agentului economic in cauza, in vederea impartirii intre ei a patrimoniului agentului economic achizitionat, respectiv a facilitatilor de productie, a retelelor de distributie si a marcilor de comert ale acestuia.
    Realizarea acestei impartiri nu poate sa conduca, in nici o circumstanta, la coordonarea comportamentului de piata viitor al agentilor economici achizitori.
    In masura in care o astfel de divizare implica dezmembrarea entitatii economice existente anterior, aranjamentele care o fac posibila in conditii rezonabile, respectiv cat mai repede posibil dupa achizitionarea controlului in comun, sunt considerate restrictionari auxiliare.
    Evaluarea restrictionarilor auxiliare in cazul societatilor in comun concentrative
    106. Evaluarea trebuie sa ia in considerare particularitatile societatilor in comun concentrative, care constau in crearea unei entitati economice autonome care exercita pe termen lung toate functiile unui agent economic si absenta coordonarii comportamentului concurential intre societatile-mama si intre acestea si societatea in comun.
    Aceste conditii implica, in principiu, retragerea societatilor-mama de pe piata desemnata pentru societatea in comun si, prin aceasta, disparitia lor in calitate de concurenti actuali sau potentiali ai noii entitati.
    Obligatii de nonconcurenta
    107. In masura in care interdictia pentru societatile-mama care concureaza cu societatea in comun are ca scop retragerea reala pe termen lung a societatilor-mama de pe piata desemnata pentru societatea in comun, aceasta va fi recunoscuta ca o restrictionare auxiliara concentrarii.
    Licentierea drepturilor de proprietate industriala si comerciala si a now-how
    108. Crearea unei noi societati in comun concentrative implica in mod obisnuit transferul tehnologiei necesare pentru desfasurarea activitatii stabilite, sub forma transferului patentelor si al know-how respectiv. Atunci cand societatile-mama intentioneaza totusi sa retina drepturile asupra tehnologiei, in special in scopul exploatarii ei in alte domenii de utilizare, transferul tehnologiei si/sau al know-how catre societatea in comun poate fi facut pe calea licentierilor.
    Astfel de licente pot fi exclusive, fara a fi limitate ca durata sau teritoriu, pentru a servi numai ca inlocuitor al transferului drepturilor de proprietate. Ele trebuie considerate, prin urmare, necesare pentru implementarea concentrarii, constituind o restrictionare auxiliara.
    Obligatii de cumparare si livrare
    109. Daca societatile-mama raman prezente pe piata din amonte sau din aval fata de piata societatii in comun, orice acorduri de cumparare sau livrare trebuie examinate in conformitate cu principiile aplicabile in cazul transferului unui agent economic.

    PARTEA a II-a
    Investigarea operatiunilor de concentrare economica

    CAP. 1
    Investigarea si emiterea deciziilor finale

    1. Procedura de investigare si de audiere
    1.1. Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate porni investigatii:
    a) din oficiu;
    b) la primirea unei cereri sau plangeri privind incalcarea prevederilor art. 13 si/sau ale art. 16 din lege;
    c) in conditiile pct. 9.1. lit. c) din Instructiunile privind notificarea concentrarilor economice.
    Pornirea unei investigatii, in conditiile pct. 1.1. lit. a) si b), este dispusa de catre presedintele Consiliului Concurentei, respectiv de seful Oficiului Concurentei, iar in conditiile pct. 1.1. lit. c), de catre presedintele Consiliului Concurentei. Prin decizia de deschidere a unei investigatii, Consiliul Concurentei va hotari desfasurarea investigatiei de catre Consiliul Concurentei sau va hotari asupra urmaririi aplicarii efective a deciziilor sale de catre Oficiul Concurentei.
    1.2. Investigatia va fi condusa de catre un raportor desemnat de presedintele Consiliului Concurentei, respectiv de seful Oficiului Concurentei.
    1.3. Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie, propune presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv sefului Oficiului Concurentei, dispunerea masurilor care sunt de competenta acestora si este raspunzator pentru intocmirea raportului asupra investigatiei, comunicarea lui partilor in cauza, primirea observatiilor si prezentarea raportului in plenul Consiliului Concurentei.
    1.4. Orice procedura de investigare necesita audierea agentilor economici participanti la concentrarea economica, inclusiv a celui care vinde si a agentului economic care face obiectul achizitionarii. Audierea este dispusa de presedintele Consiliului Concurentei, respectiv de seful Oficiului Concurentei. Acestia pot admite si audierea, la cerere, a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevaratelor conditii in care urmeaza a se realiza concentrarea economica investigata (cum ar fi: furnizori, agenti economici concurenti, clienti, membri ai organelor de administratie sau de conducere ale partilor implicate sau reprezentanti ai salariatilor agentilor economici implicati).
    1.5. Cu minimum 30 de zile inainte de data fixata de Consiliul Concurentei pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigatiei va fi transmisa pentru luare la cunostinta:
    a) partilor participante la concentrarea economica, a caror audiere a fost dispusa;
    b) persoanelor si agentilor economici a caror audiere a fost admisa la cererea acestora si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul cauzei.
    In adresa de remitere a copiei de pe raportul de investigatie, Consiliul Concurentei va indica termenul pana la care partile respective vor putea prezenta observatiile lor.
    In comentariile lor scrise, partile sus-mentionate pot expune toate aspectele semnificative pentru cazul investigat si pot atasa orice document relevant, ca dovada a faptelor sustinute.
    1.6. Persoanele fizice si juridice a caror audiere a fost dispusa, respectiv admisa, vor fi citate pentru audiere la data stabilita de Consiliul Concurentei, precizandu-se ora si locul de desfasurare.
    Neprezentarea la audiere, precum si refuzul de a face depozitii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de finalizare a investigatiei.
    1.7. Audierile vor fi facute in plenul Consiliului Concurentei, dupa prezentarea de catre raportor a raportului asupra operatiunii de concentrare economica investigata, completat cu eventualele observatii ale partilor. Audierile vor fi facute separat sau, dupa caz, in prezenta altor persoane citate, in care caz se va acorda atentia cuvenita intereselor legitime ale agentilor economici implicati, pentru pastrarea secretelor lor de afaceri. Depozitiile facute de fiecare persoana audiata vor fi consemnate in scris si semnate de persoana respectiva sau vor fi inregistrate pe banda magnetica.
    1.8. Presedintele Consiliului Concurentei poate permite partilor in cauza consultarea dosarului la secretariatul Consiliului Concurentei si obtinerea, contra cost, de copii si extrase de pe actele procedurii de investigatie.
    Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei, care prezinta caracter de secret de stat ori sunt confidentiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori pentru obtinerea de copii sau de extrase decat prin decizia presedintelui Consiliului Concurentei.
    Dispozitiile de mai sus, referitoare la consultarea dosarului, sunt aplicabile asociatilor si directorilor executivi ai entitatilor economice participante la concentrare, in masura in care acestia justifica in cauza un interes legitim.

    2. Realizarea concentrarilor economice
    2.1. Pana la luarea de catre Consiliul Concurentei a unei decizii cu privire la concentrarea economica notificata, agentii economici implicati pot lua numai acele masuri legate de concentrare, care nu sunt ireversibile si nu modifica definitiv structura pietei.
    2.2. Concentrarile economice vor putea fi aplicate numai in urmatoarele situatii:
    a) la primirea de catre partile notificatoare a deciziei de admitere, respectiv a deciziei de neobiectiune, emisa de Consiliul Concurentei in conditiile pct. 9.1. lit. a) si b) din Instructiunile privind notificarea concentrarilor economice;
    b) in conditiile pct. 9.3. din Instructiunile privind notificarea concentrarilor economice;
    c) la primirea deciziei in conditiile pct. 3.1. lit. b) si c).
    2.3. Prevederile prezentului articol nu vor impiedica desfasurarea unei licitatii publice sau achizitionarea controlului pe baza de oferta publica in conditiile notificarii in prealabil la Consiliul Concurentei, cu conditia ca drepturile de vot aferente participarii obtinute sa nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri in organele de administrare, conducere executiva, supraveghere si control ale agentului economic la care detin controlul, decat in scopul salvgardarii valorii integrale a acestei investitii, iar nu pentru a determina direct sau indirect comportamentul concurential al agentului economic controlat. Concentrarea economica devine efectiva in acest caz numai dupa primirea deciziei finale de autorizare emise de Consiliul Concurentei.
    3. Deciziile finale emise de Consiliul Concurentei in urma investigarii concentrarilor economice notificate
    3.1. In termen de maximum 5 luni de la data la care notificarea unei operatiuni a devenit efectiva, iar pentru operatiunea respectiva de concentrare economica s-a emis o decizie de deschidere a investigatiei (conform pct. 9.1. lit. c) din Instructiunile privind notificarea concentrarilor economice), dupa incheierea investigatiei, dupa audierea partilor si dupa evaluarea operatiunii, Consiliul Concurentei va emite decizia finala, dupa cum urmeaza:
    a) decizie de refuz, daca prin operatiunea respectiva de concentrare economica se creeaza sau se consolideaza o pozitie dominanta care conduce sau ar putea conduce la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia;
    b) decizie de autorizare, daca prin operatiunea respectiva de concentrare economica nu se creeaza si nici nu se consolideaza o pozitie dominanta care conduce sau ar putea conduce la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia;
    c) decizie de autorizare conditionata, prin care se stabilesc obligatiile si/sau conditiile ce trebuie indeplinite pentru autorizarea operatiunii de concentrare economica in cauza, daca operatiunea respectiva, cu unele modificari, ar putea fi compatibila cu un mediu concurential normal.
    Deciziile luate in acest caz vor avea la baza si analiza restrictionarilor auxiliare, care pot afecta mediul concurential, dar care sunt legate direct si sunt necesare pentru aplicarea concentrarii.
    Deciziile emise de Consiliul Concurentei pot fi revocate si concentrarea economica se suspenda automat, in situatia in care partile implicate in concentrarea economica nu isi indeplinesc obligatiile asumate - mentionate in decizia de autorizare conditionata - de modificare a planului initial al concentrarii.
    3.2. Secretariatul Consiliului Concurentei va comunica, in scris, partilor care au inaintat notificarea, decizia finala luata in conditiile pct. 3.1. lit. a), b) sau c).
    3.3. In cazul in care Consiliul Concurentei nu a luat nici o decizie in conditiile pct. 3.1., operatiunea de concentrare economica notificata va putea avea loc, dreptul Consiliului Concurentei de a porni o investigatie si de a lua o decizie, daca si atunci cand considera necesar, ramanand rezervat.
    3.4. Deciziile emise conform pct. 9.1. din Instructiunile privind notificarea concentrarilor economice si pct. 3.1. de mai sus pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 30 de zile de la data comunicarii catre parti. Presedintele instantei poate ordona, la cerere suspendarea executarii deciziei atacate.
    3.5. Decizia emisa cu privire la operatiunea de concentrare in care este implicata, o regie autonoma va fi notificata si ministrului de resort. In termen de 30 de zile de la notificarea deciziei, Guvernul, la propunerea ministrului de resort, poate lua, pe raspunderea sa, o decizie diferita de cea a Consiliului Concurentei, pentru ratiuni de interes public general. Decizia este executorie si va fi publicata, impreuna cu decizia Consiliului Concurentei, in Monitorul Oficial al Romaniei.

    CAP. 2
    Sanctiuni

    4. Sanctiuni
    4.1. Constituie contraventii si sunt sanctionate, potrivit art. 55 din lege, cu amenda de la 2 milioane la 100 milioane lei, urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
    a) omisiunea notificarii unei concentrari economice care depaseste pragul valoric prevazut de lege;
    b) furnizarea de informatii inexacte sau incomplete prin notificarea concentrarii economice.
    4.2. Urmatoarele contraventii se sanctioneaza, potrivit art. 56 din lege, cu amenda de la 5 milioane lei la 250 milioane lei, iar pentru agentii economici cu o cifra de afaceri de peste 2,5 miliarde lei, cu amenda in suma de pana la 10% din cifra de afaceri:
    a) realizarea de concentrari economice care, avand ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia;
    b) incheierea unei operatiuni de concentrare economica cu incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4) din lege;
    c) inceperea unei actiuni de concentrare economica, declarata incompatibila cu prevederile legii, printr-o decizie a Consiliului Concurentei;
    d) neindeplinirea unei obligatii sau a unei conditii impuse printr-o decizie luata in conformitate cu prevederile legii.
    4.3. Individualizarea sanctiunilor prevazute la pct. 4.1. si 4.2. se va face tinand seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei, dupa criteriile cifrei de afaceri a contravenientului si ale cotei de piata detinute de acesta, gradate pe transe conform normelor adoptate de Consiliul Concurentei.
    4.4. Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, potrivit prevederilor art. 59 alin. (2) din lege, prin decizie, pe agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii in suma de pana la 750.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a-i determina:
    a) sa respecte prevederile art. 13 din lege;
    b) sa aplice masurile enuntate printr-o decizie luata de Consiliul Concurentei, conform prevederilor pct. 3.1. lit c).
    4.5. Contraventiile la lege se constata de catre personalul de control imputernicit de Consiliul Concurentei, respectiv de Oficiul Concurentei.
    Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la pct. 4.1. lit. b) si la pct. 4.2. lit. d) se aplica de catre personalul de control imputernicit.
    Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la pct. 4.10. lit. a) si la pct. 4.2. lit. a), b) si c), precum si amenzile cominatorii prevazute la paragraful 4.4. se aplica de catre comisiile Consiliului Concurentei sau, dupa caz, de Oficiul Concurentei, prin decizie.
    Impotriva deciziilor luate de comisiile Consiliului Concurentei sau, dupa caz, de Oficiul Concurentei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la notificarea deciziei, la presedintele Consiliului Concurentei, respectiv la seful Oficiului Concurentei, care se pronunta prin decizie motivata.
    Deciziile presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv ale sefului Oficiului Concurentei, luate in conditiile alineatului de mai sus, pot fi atacate in fata Sectiei de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie, in termen de 15 zile de la primirea notificarii deciziei.
    4.6. Contraventiilor prevazute la pct. 4.1. lit. b) si la pct. 4.2 lit. d) li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

    CAP. 3
    Prevederi diverse

    5. Confidentialitatea informatiilor
    Orice persoana care utilizeaza sau divulga, in alte scopuri decat cele prevazute de lege, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, raspunde potrivit legii penale, putand fi obligata si la repararea prejudiciului cauzat.
    Pastrarea secretului profesional nu impiedica publicarea de informatii generale sau de rapoarte ce nu contin si secretele profesionale ale agentilor economici implicati in actiunea de concentrare.
    6. Stabilirea termenului pentru modificarea planului de concentrare
    Pentru modificarea planului concentrarii economice notificate, in asa fel ca aceasta sa poata deveni compatibila cu un mediu concurential normal, in conditiile unei decizii de autorizare conditionata [pct. 3.1. lit. c) din prezentul regulament], Consiliul Concurentei va stabili un termen adecvat.
    7. Transmiterea documentelor
    7.1. Transmiterea documentelor si citatiilor de catre Consiliul Concurentei, destinatarilor, poate fi efectuata pe una dintre urmatoarele cai:
    a) personal, contra semnatura de primire (numar de inregistrare);
    b) scrisoare recomandata;
    c) telefax;
    d) telex;
    e) posta electronica, cu confirmare de primire.
    7.2. Prevederile pct. 7.1. lit. a) si b) se aplica si pentru transmiterea, la Consiliul Concurentei, a documentelor, de catre partile notificatoare, de catre alte parti implicate sau de catre terti, alte informatii putand fi transmise si prin caile mentionate la lit. c), d) sau e).
    7.3. Cand un document sau o citatie este trimisa prin telefax, telex sau posta electronica, se considera ca a fost primit de destinatar in ziua in care a fost transmis.

    PARTEA a III-a
    Instructiuni privind notificarea concentrarilor economice

    CAP. 1
    Notificarea prealabila a concentrarilor economice

    1. Partile obligate sa inainteze notificari
    1.1. Concentrarile economice care depasesc pragul valoric prevazut de lege sunt supuse controlului si vor fi notificate Consiliului Concurentei.
    Partile obligate sa inainteze notificari sunt:
    a) in cazul concentrarilor economice realizate printr-un acord - fiecare dintre partile interesate;
    b) in celelalte cazuri - agentul economic care a initiat concentrarea economica.
    In cazul concentrarilor economice care urmeaza sa aiba loc prin achizitionarea controlului in cadrul unei licitatii publice sau al unui concurs de oferte, organizate pentru vanzarea unui agent economic sau a unor parti din acesta, notificarea va fi facuta de catre agentii economici participanti, in calitate de potentiali cumparatori, in termen de cel mult 7 zile de la data depunerii ofertelor pentru licitatie, respectiv pentru concursul de oferte organizat de vanzator.
    1.2. Atunci cand notificarile sunt semnate de reprezentanti ai partilor obligate sa inainteze notificari, acesti reprezentanti trebuie sa prezinte imputerniciri scrise in acest sens.
    1.3. Notificarile pentru operatiunile de concentrare economica prin achizitionarea controlului in comun vor fi prezentate de catre un reprezentant autorizat sa transmita si sa primeasca documente in numele tuturor partilor semnatare ale notificarii.
    2. Publicarea notificarilor
    Atunci cand Consiliul Concurentei constata ca o concentrare economica notificata prezinta un interes public major, va putea publica notificarea primita, indicand numele partilor, natura concentrarii, sectoarele economice implicate si data primirii notificarii.
    Eventualele completari sau modificari ale informatiilor care privesc concentrarea economica respectiva vor putea fi, de asemenea, publicate.
    Consiliul Concurentei va tine seama de interesul legitim al agentilor economici implicati privind pastrarea secretului de afaceri al acestora.
    3. Prezentarea notificarilor
    3.1. Notificarile vor fi inaintate Consiliului Concurentei prin formularul prezentat in anexa. Notificarile in comun vor fi facute prin acelasi formular.
    3.2. Fiecare notificare va fi inaintata Consiliului Concurentei in 5 (cinci) exemplare, la adresa indicata in formular. Documentele anexate la formular vor fi in original si/sau in copii, copiile fiind certificate pentru conformitate, de catre partile care notifica.
    3.3. O data cu prezentarea notificarii, agentii economici implicati vor face dovada platii tarifului de notificare.
    4. Informatiile si documentele care trebuie furnizate
    4.1. Notificarile vor cuprinde informatiile, inclusiv documentele, cerute in formular.
    Informatiile trebuie sa fie exacte si complete, cuprinzand schimbarile de drept si de fapt care se produc prin operatiunea notificata.
    4.2. In situatia comunicarii de informatii inexacte sau incomplete, notificarea nu va fi considerata efectiva decat dupa completarea si/sau corectarea ei.
    4.3. Pentru concentrarile economice in cazul carora cota de piata a noii entitati economice rezultate nu depaseste 20%, partile in cauza pot solicita Consiliului Concurentei permisiunea de a prezenta notificarea in forma simplificata, care include informatiile din cap. I-V din formular.
    Partile care urmeaza sa inainteze notificarea sunt sfatuite sa consulte Consiliul Concurentei cu privire la posibilitatea notificarii in forma redusa. Acordul in acest sens este dat, in scris, de departamentul in sfera caruia se include operatiunea de concentrare avuta in vedere.
    5. Data efectiva a notificarii
    Notificarile vor deveni efective de la data la care sunt inregistrate la Consiliul Concurentei, cu exceptia cazurilor in care informatiile cuprinse in notificare sunt inexacte sau incomplete.
    In aceste cazuri, Consiliul Concurentei va informa, in scris, partile care au inaintat notificarea si va stabili un termen limita corespunzator pentru completarea informatiilor; notificarea devine efectiva la data la care informatiile suplimentare primite si inregistrate la Consiliul Concurentei sunt exacte si complete.
    6. Schimbarea caracterului notificarii
    Atunci cand Consiliul Concurentei constata ca operatiunea notificata nu constituie o concentrare economica in intelesul legii, va informa asupra acestui fapt, in scris, partile notificatoare sau pe reprezentantul lor comun.
    In astfel de cazuri, cum ar fi infiintarea unei societati in comun de cooperare cu caracter structural, partile care au inaintat notificarea pot solicita Consiliului Concurentei acordarea unei dispense individuale, caz in care se urmeaza procedura corespunzatoare prevazuta in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale.

    CAP. 2
    Termenele pentru examinarea notificarilor, emiterea deciziilor si initierea procedurilor

    7. Inceputul perioadei
    Perioadele de 30 de zile si de maximum 5 luni, la care se refera legea, incep sa curga din ziua care urmeaza datei la care notificarea a devenit efectiva.
    8. Sfarsitul perioadei
    8.1. Perioada de 5 luni se va incheia la sfarsitul zilei care, in luna a cincea, cade in aceeasi data ca si ziua in care a inceput sa curga perioada. Cand o astfel de zi nu exista in luna a cincea, perioada se va incheia la sfarsitul ultimei zile din luna a cincea.
    8.2. Cand ultima zi a perioadei nu este o zi lucratoare, perioada se va incheia la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
    8.3. Perioada de 30 de zile, respectiv de 5 luni, va fi suspendata, in mod exceptional, atunci cand partile implicate nu raspund, nu raspund complet si corect, refuza sa colaboreze la procesul de investigatie sau omit sa informeze despre eventualele modificari ivite pe parcurs ale informatiilor cuprinse in notificare.
    9. Examinarea notificarilor, initierea procedurii de investigare si emiterea deciziilor
    9.1. In termen de 30 de zile de la data la care notificarea a devenit efectiva, Consiliul Concurentei va examina operatiunea de concentrare economica si va proceda astfel:
    a) va emite o decizie de admitere, cand va ajunge la concluzia ca operatiunea de concentrare economica notificata nu contravine legii;
    b) va emite o decizie de neobiectiune, cand va constata ca, desi operatiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenta legii, nu exista motive pentru a fi refuzata;
    c) va emite o decizie de deschidere a unei investigatii, cand va constata ca operatiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenta legii si prezinta indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.
    9.2. Consiliul Concurentei va comunica, in scris, partilor care au inaintat notificarea, decizia de deschidere a unei investigatii.
    9.3. In cazul in care Consiliul Concurentei nu ia o decizie in termenul fixat la pct. 9.1, operatiunea de concentrare economica notificata poate avea loc, dreptul Consiliului Concurentei de a porni o investigatie si de a lua o decizie, atunci cand considera necesar, ramanand rezervat.
    Deciziile emise de Consiliul Concurentei in conditiile pct. 9.1 lit. a) si b) pot fi revocate atunci cand au fost luate pe baza unor informatii incorecte sau false, furnizate prin notificare sau primite ca urmare a solicitarii de informatii suplimentare de catre Consiliul Concurentei.

    PARTEA a IV-a
    Modul de prezentare a notificarii unei concentrari economice

    PRECIZARI
    privind modul de notificare si de completare a formularului pentru notificarea concentrarilor economice in baza Legii concurentei nr. 21/1996

    A. Scopul formularului
    Formularul pentru notificarea concentrarilor economice precizeaza informatiile care trebuie furnizate de catre un agent economic sau de mai multi agenti economici atunci cand notifica o concentrare economica.
    Partile care urmeaza sa inainteze notificarea sunt sfatuite sa consulte Consiliul Concurentei cu privire la posibilitatea adoptarii notificarii in forma simplificata, in conditiile precizate la lit. C de mai jos, renuntandu-se astfel la furnizarea anumitor informatii care nu ar fi absolut necesare pentru examinarea operatiunii.
    B. Necesitatea unei notificari corecte si complete
    Toate informatiile cerute in formular trebuie sa fie corecte si complete; furnizarea, prin notificarea facuta, a unor informatii inexacte sau incomplete reprezinta contraventie si este sanctionata cu amenda.
    In cazul furnizarii unor informatii incomplete sau inexacte, Consiliul Concurentei va informa, in scris, partile notificatoare sau pe reprezentantii acestora. Notificarea va deveni efectiva numai la data la care informatiile complete si corecte sunt primite de Consiliul Concurentei.
    C. Notificarea in forma simplificata
    In cazul in care, printr-o operatiune de concentrare economica, cota de piata detinuta de entitatea economica rezultata din concentrare este de maximum 20%, partile in cauza pot solicita Consiliului Concurentei permisiunea prezentarii notificarii in forma simplificata. In aceasta forma simplificata, notificarea trebuie sa contina informatiile prevazute in cap. I-V din formular.
    Informatiile cuprinse in anexa la formular trebuie inaintate in cazul in care cota pe piata relevanta a entitatii economice, rezultata din concentrare, este peste limita de 20% sus-mentionata sau in cazul in care Consiliul Concurentei considera ca, date fiind particularitatile pietei relevante in cauza, informatiile din anexa sunt necesare in vederea evaluarii corecte a operatiunii de concentrare economica.

    D. Cine trebuie sa notifice
    In cazul unei fuzionari, notificarea se face de catre participantii la fuzionarea proiectata/preconizata.
    In cazul in care concentrarea economica se realizeaza in cadrul unei operatiuni de achizitionare a controlului in comun asupra unui agent economic, notificarea va fi facuta impreuna de catre partile care achizitioneaza controlul in comun.
    In cazul achizitionarii pachetului de actiuni (parti sociale) de control de catre alt agent economic, notificarea trebuie facuta de agentul economic achizitor.
    In cazul unei licitatii publice, respectiv al unui concurs de oferte pentru vanzarea unui agent economic sau a unor parti din acesta, notificarea va fi facuta de catre cei care liciteaza.
    Fiecare parte care intocmeste notificarea este responsabila pentru exactitatea si corectitudinea informatiilor furnizate.
    E. Cum se face notificarea
    Informatiile cerute trebuie sa fie completate conform capitolelor si punctelor cuprinse in formular; la acestea se anexeaza documentele justificative.
    Documentele solicitate pot fi in original sau in copii certificate. Notificarea se face prin inaintarea formularului de notificare in 5 (cinci) exemplare si a 5 (cinci) seturi de copii de pe documentele justificative anexate.
    Notificarea trebuie expediata prin posta, recomandat sau prezentata prin curier, in timpul programului normal de lucru al Consiliului Concurentei.
    F. Confidentialitatea
    In conformitate cu prevederile art. 65 din lege, oficialitatile si ceilalti functionari ai Consiliului Concurentei sunt raspunzatori potrivit legii penale, putand fi obligati si la repararea prejudiciului cauzat prin utilizarea sau divulgarea, in alte scopuri decat cele ale indeplinirii procedurii de examinare a concentrarii economice notificate, a documentelor sau informatiilor cu caracter de secret profesional, primite sau de care au luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.
    Aceste prevederi se aplica, pentru pastrarea confidentialitatii, si partilor notificatoare si celorlalte parti implicate prin procedura de audiere.
    In cazul in care partea sau partile notificatoare considera ca interesele lor ar fi atinse, daca anumite informatii dintre cele cerute in notificare ar fi comunicate sau facute accesibile altor parti decat cele implicate in concentrarea economica, aceste informatii pot fi inaintate separat, cu fiecare pagina numerotata si marcata clar "secret de afaceri". In aceste cazuri, partile notificatoare implicate vor trebui sa explice, printr-o nota separata, motivele pentru care aceste informatii constituie secrete de afaceri si nu trebuie sa fie divulgate sau publicate.
    In unele cazuri, secretele de afaceri pot fi inaintate in plicuri separate, mentionate ca anexa la notificare.
    G. Definitii si instructiuni privind formularul
    Partea sau partile care notifica - In cazurile in care notificarea este facuta numai de unul dintre agentii economici, parte la operatiune, termenul partile care notifica sau partile notificatoare se refera numai la agentul economic care face efectiv notificarea.
    Partea (partile) la concentrarea economica - Acest termen se refera la partile implicate, adica atat la partile care achizitioneaza, cat si la partile achizitionate, la partile care fuzioneaza sau la partile care achizitioneaza controlul in comun, inclusiv la toti agentii economici la care pachetul de actiuni (parti sociale) de control este in curs de achizitionare sau care sunt subiectul unei licitatii publice.
    Cu exceptia cazurilor in care termenii partea (partile) notificatoare si partea (partile) la concentrare sunt altfel definiti, acesti termeni includ toti agentii economici care apartin acelorasi grupuri din care fac parte respectivele parti.
    Pietele afectate - In cap. V din formular, partilor notificatoare li se solicita sa defineasca pietele relevante ale produsului si/sau ale serviciului si, in continuare, sa identifice pietele relevante care sunt afectate de operatiunea notificata. Definirea pietei afectate este folosita ca baza pentru unele intrebari cuprinse in formular. Definirile astfel prezentate de catre partile notificatoare sunt considerate in formular ca referindu-se la piata afectata.
    An - Toate referirile la cuvantul an din formular vor fi citite cu sensul de an calendaristic, daca nu este precizat altfel. Toate informatiile solicitate in formular se refera, daca nu este altfel precizat, la anul care precede celui in care este facuta notificarea.
    Datele financiare solicitate in cap. II si V din formular trebuie furnizate in lei, iar atunci cand este cazul, in valuta.
    Toate cerintele cuprinse in formular sunt relevante pentru prezentul regulament, daca nu este altfel precizat.
    H. Documentele solicitate (documente justificative)
    1. Copiile de pe documentele finale sau de pe versiunea cea mai recenta a tuturor documentelor in baza carora are loc operatiunea de concentrare economica. In cazul vanzarii prin licitatie publica a unui agent economic sau a unor parti din acesta, se vor inainta copiile de pe documentele de oferta prezentate la licitatie.
    2. Copia de pe bilantul contabil din anul anterior, pentru toate partile participante la concentrarea economica, ca si pentru grupurile din care acestea fac parte.
    3. Copii de pe analizele, rapoartele, studiile si cercetarile prezentate sau pregatite pentru a fi prezentate adunarii actionarilor (asociatilor), in scopul evaluarii sau analizarii concentrarii economice din punct de vedere al conditiilor concurentiale, al concurentilor (actuali si potentiali) si al conditiilor pietei.

    ANEXA 1
    FORMULAR DE NOTIFICARE A CONCENTRARILOR ECONOMICE

    CAP. 1
    Informatii despre parti

    1.1. Pentru:
    a) partea (sau partile) care notifica; si
    b) alte parti implicate*) in operatiunea de concentrare economica, comunicati:
-----------
    *) Alte parti implicate in operatiunea de concentrare economica sunt: agentii economici care achizitioneaza controlul in comun, inclusiv cei care au depus oferta pentru o licitatie publica pentru achizitionarea unui agent economic, agentii economici care urmeaza a fi achizitionati, precum si agentii economici care apartin acelorasi grupuri din care fac parte agentii economici achizitori, respectiv achizitionati.

    1.1.1. numele agentului economic, sediul legal (conform certificatului de inregistrare la Registrul comertului), sediul administrativ (sediul real), numarul si data certificatului de inregistrare la Registrul comertului, codul fiscal, nr. telefon, nr. fax, numele persoanei indicate pentru relatii;
    1.1.2. activitatile agentilor economici, precizand activitatile principale si activitatile secundare.

    CAP. 2
    Informatii despre operatiunea de concentrare economica

    2.1. Descrieti (pe scurt) natura operatiunii de concentrare economica notificata, precizand:
    2.1.1. daca operatiunea se realizeaza prin fuzionare, prin achizitionarea controlului unic sau a controlului in comun, asupra unuia sau mai multor agenti economici, in totalitatea lor sau asupra unei parti din acestia, ori prin crearea unei societati in comun concentrative, precum si daca achizitionarea controlului se face direct sau indirect;
    2.1.2. o scurta descriere a structurii economice si financiare a concentrarii;
    2.1.3. data propusa sau asteptata a oricaror evenimente majore determinate de realizarea concentrarii;
    2.1.4. daca, in cazul unei licitatii publice, oferta prezentata a fost selectionata de organizatorul licitatiei;
    2.1.5. daca operatiunea de concentrare economica trebuie avizata de alte autoritati si situatia obtinerii avizelor respective;
    2.1.6. daca realizarea operatiunii este conditionata de anumite evenimente speciale sau de indeplinirea unor conditii speciale.
    2.2. Prezentati situatia economica si financiara aferenta operatiunii de concentrare economica si furnizati urmatoarele informatii:
    2.2.1. natura si valoarea oricarui eventual ajutor financiar sau de alta natura, de care beneficiaza oricare dintre partile implicate in concentrarea economica, in orice calitate si de la orice entitate, inclusiv ajutor de stat;
    2.2.2. structura proprietatii si detinatorii controlului, asa cum va rezulta dupa realizarea operatiunii de concentrare economica.
    2.3. Pentru fiecare dintre agentii economici implicati in concentrarea economica, comunicati urmatoarele date pentru ultimii 3 ani financiari, iar in cazul in care un agent economic implicat apartine unui grup, se vor comunica si datele aferente grupului, acordandu-se atentie ca, in cazul achizitionarii partiale de agenti economici, datele sa se refere la partea care face obiectul concentrarii economice:
    2.3.1. cifra de afaceri totala;
    2.3.2. cifra de afaceri realizata in Romania.

    CAP. 3
    Detinerea proprietatii si a controlului

    3.1. Pentru fiecare dintre partile implicate in concentrarea economica, furnizati o lista a tuturor agentilor economici (romani si straini) apartinand aceluiasi grup. Aceasta lista trebuie sa includa:
    3.1.1. toti agentii economici controlati sau persoanele care controleaza, direct sau indirect, partile implicate;
    3.1.2. toti agentii economici activi pe piata afectata, care sunt controlati, direct sau indirect, de:
    a) partile implicate;
    b) de oricare agent economic identificat la pct. 3.1.
    3.2. Pentru fiecare dintre elementele enumerarilor de mai sus, specificati natura si mijloacele de exercitare a controlului.
    3.3. Informatiile prezentate in acest capitol pot fi ilustrate prin diagrame sau prin alte metode grafice, care sa usureze intelegerea structurii de proprietate si a exercitarii controlului asupra agentilor economici.

    CAP. 4
    Legaturile personale si financiare si achizitii precedente

    4.1. In legatura cu partile implicate in concentrarea economica, precum si cu fiecare agent economic sau persoana identificata in raspunsurile date la capitolul III, furnizati:
    4.1.1. o lista a tuturor agentilor economici activi pe pietele afectate, in cazul carora agentii economici, persoanele sau grupul detin, individual sau colectiv, 10% sau mai mult din drepturile de vot, actiunile sau alte valori mobiliare emise; in fiecare caz, numiti detinatorul si procentajul detinut;
    4.1.2. in cazul fiecarui agent economic: o lista a membrilor consiliilor de administratie si a directorilor executivi care sunt, in acelasi timp, membri ai consiliilor de administratie sau directori la oricare alt agent economic activ pe pietele afectate; si (acolo unde este cazul) pentru fiecare agent economic, o lista a membrilor consiliilor de administratie care sunt directori la oricare alt agent economic activ pe pietele afectate. In fiecare caz, precizati denumirea celorlalti agenti economici si pozitia detinuta;
    4.1.3. detalii despre achizitiile de agenti economici, efectuate de grupurile identificate mai sus in ultimii 3 ani.

    CAP. 5
    Informatii despre pietele relevante afectate de concentrarea economica

    5.1. Lista produselor fabricate si/sau comercializate de agentii economici implicati in operatiunea de concentrare economica, asa cum sunt definite aceste produse de insisi agentii economici, in scopuri de marketing.
    5.2. Definiti pietele relevante (a produsului si geografica), afectate de concentrarea economica, explicand care dintre produsele si/sau serviciile agentilor economici implicati in concentrare sunt incluse, respectiv excluse din aceste piete si de ce.
    5.3. Furnizati pentru ultimii 3 ani, pentru fiecare grup de produse implicate in operatiunea de concentrare, respectiv pentru fiecare piata relevanta afectata de operatiunea de concentrare:
    5.3.1. marimea estimata a pietei relevante (volum si valoare). Comparati marimea estimata cu cea provenind din alte surse;
    5.3.2. suma totala a vanzarilor de produse realizate de agentii economici implicati si grupurile lor, pe piata, estimati cota de piata detinuta de fiecare;
    5.3.3. cota de piata estimata a concurentilor mai importanti (inclusiv importatorii), prezenti pe piata geografica relevanta afectata de concentrare;
    5.3.4. comparatia intre preturile practicate de agentii economici implicati in concentrare si preturile practicate de ceilalti concurenti importanti, care activeaza pe aceeasi piata relevanta;
    5.3.5. estimarea impactului operatiunii de concentrare economica asupra pretului produselor si/sau al serviciilor de pe piata relevanta, la nivelul consumatorilor;
    5.3.6. estimarea valorii si, daca este posibil, a volumului importurilor (indicand tarile de origine), pentru produsele de pe pietele relevante afectate de concentrarea economica, cat si a procentului acestor importuri provenite de la grupurile de care apartin agentii economici implicati;
    5.3.7. estimarea impactului taxelor vamale si a barierelor de alta natura (netarifare) asupra pretului practicat la produsele de import similare cu cele de pe piata afectata de concentrarea economica.

    ANEXA
    la Formularul de notificare a concentrarii economice

    I. Conditii generale pe pietele afectate
    Furnizati informatii despre primii cinci furnizori importanti (nationali si internationali) ai partilor implicate in operatiunea de concentrare economica si precizati valoarea achizitiilor partilor implicate de la fiecare dintre acesti furnizori, mentionand adresa si numerele de telefon si de fax la care pot fi contactati.

    1. Structura ofertei pe pietele afectate
    Furnizati urmatoarele informatii:
    a) retelele existente pentru distributie pe piata si importanta lor pentru extinderea vanzarilor; importanta respectivelor retele de distributie ale tertelor parti si ale agentilor economici apartinand grupului din care fac parte agentii economici implicati in concentrare;
    b) reteaua existenta de service (intretinere si reparatii) si importanta ei pentru extinderea vanzarilor, respectiv importanta retelelor conduse de terte parti si de agentii economici care apartin grupului din care fac parte agentii economici implicati in concentrarea economica in cauza;
    c) o estimare a marimii capacitatii totale a pietei romanesti pentru ultimii 3 ani; pentru aceasta perioada, ce proportie din aceasta capacitate este detinuta de fiecare parte la concentrarea economica si care au fost gradele respective de utilizare a capacitatii detinute de fiecare parte.

    2. Structura cererii pe pietele afectate
    a) Furnizati informatii despre primii cinci clienti (nationali si internationali) ai partilor implicate si precizati valoarea vanzarilor efectuate de parti catre fiecare dintre acesti clienti, mentionand adresa si numerele de telefon si de fax la care acestia pot fi contactati.
    b) Descrieti structura cererii pe pietele afectate de concentrare. Pentru aceasta luati in considerare urmatoarele elemente:
    - evaluarea ritmului de crestere a pietelor relevante afectate de concentrare;
    - importanta preferintelor clientilor pentru anumite marci de produse consacrate, diferentele dintre produsele de pe piata relevanta si masura in care exista o gama completa de produse;
    - gradul de concentrare sau de dispersie a clientilor;
    - segmentarea clientilor in diferite grupuri si descrierea consumatorului tipic pentru fiecare dintre aceste grupuri;
    - importanta contractelor de distributie exclusiva si a altor tipuri de contracte pe termen lung;
    - importanta administratiei publice, a altor organisme de stat, a agentilor economici cu capital de stat sau cu participarea statului asupra dezvoltarii cererii;
    c) Descrieti efectul operatiunii de concentrare economica asupra consumatorilor intermediari si finali si asupra stimularii progresului tehnologic.

    3. Intrarea pe piata
    a) Indicati pentru ultimii 5 ani intrarile de noi concurenti semnificativi pe piata relevanta; furnizati informatii privind noii concurenti si evaluati cota lor actuala pe piata, indicand adresa si numerele de telefon si de fax la care pot fi contactati.
    b) Precizati daca, dupa parerea partilor notificatoare, exista agenti economici potentiali, in situatia de a intra pe pietele relevante afectate; furnizati, in masura in care este posibil, informatii despre acesti concurenti potentiali, indicand si adresa si numerele de telefon si de fax la care pot fi contactati.
    c) Descrieti detaliat diferitii factori care influenteaza intrarea pe pietele relevante afectate, pe care are loc concentrarea economica.
    Pentru aceasta:
    - estimati costurile totale ale intrarii (cercetare-dezvoltare, realizarea sistemelor de distributie, activitati de promovare, reclama, asigurarea service-ului etc.), la scara echivalenta unui concurent semnificativ, indicand cota de piata a unui astfel de concurent;
    - indicati daca intrarea pe piata este conditionata de obtinerea unei autorizatii de natura administrativa, de respectarea unor eventuale prescriptii cu caracter de norme obligatorii sau de existenta unor controale legale sau administrative;
    - clarificati in ce masura intrarea pe piata depinde de accesul la materiile prime;
    - precizati in ce masura intrarea pe piata este conditionata de durata contractelor dintre un agent economic care activeaza pe piata si furnizorii si/sau clientii sai;
    - descrieti importanta licentelor pentru tehnologie si/sau know-how sau a licentelor pentru alte drepturi, pe pietele afectate de concentrarea economica propusa.

    4. Cercetare-dezvoltare
    a) Apreciati importanta cercetarii si dezvoltarii asupra capacitatii unui agent economic care activeaza pe piata (pietele) relevanta(e) de a concura pe termen lung.
    b) Explicati natura activitatilor de cercetare-dezvoltare pe pietele afectate, desfasurate de agentii economici implicati in concentrarea economica, luand in considerare urmatoarele elemente:
    - intensitatea activitatii de cercetare-dezvoltare (definita ca raport intre cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea si cifra de afaceri) pentru pietele relevante si intensitatea activitatii de cercetare-dezvoltare pentru agentii economici implicati; importanta si tendinta cercetarii-dezvoltarii tehnologice pentru aceste piete in ultimii ani si in viitor (atat in procesele de distributie cat si in sistemele de distributie);
    - inovatiile majore facute pe pietele pe care are loc concentrarea economica propusa si agentii economici carora acestea le sunt atribuite;
    - ciclul innoirilor si situatia in care se afla, in raport cu acest ciclu, agentii economici implicati in concentrarea economica propusa;
    - importanta pentru parti a licentelor pentru tehnologie, know-how si pentru alte drepturi pe pietele implicate in concentrarea economica propusa.

    5. Acorduri de cooperare
    a) Precizati in ce masura exista acorduri de cooperare pe orizontala si/sau pe verticala pe pietele afectate de operatiunea de concentrare economica.
    b) Furnizati informatii despre acordurile de cooperare cele mai importante in care sunt angajati agentii economici implicati in operatiunea de concentrare economica pe pietele afectate, cum ar fi acordurile de cercetare-dezvoltare, de licente, de productie in comun, de specializare, de distributie, de livrare pe termen lung si acordurile pentru schimburile de informatii.

    6. Asociatii profesionale si patronale
    a) Precizati asociatiile profesionale si/sau patronale in care partile la concentrarea economica sunt membre.
    b) Indicati cele mai importante asociatii profesionale si/sau patronale la care sunt membri clientii si furnizorii partilor la concentrarea economica.
    Furnizati numele, adresa, numerele de telefon si de fax pentru asociatiile profesionale si patronale de mai sus.

    II. Integrarea verticala
    Descrieti modul in care agentii economici, inclusiv grupurile din care acestia fac parte, implicati in operatiunea de concentrare economica, produc si isi vand produsele si/sau serviciile, de exemplu daca sunt numai producatori, daca sunt numai distribuitori, atat inainte de operatiunea de concentrare economica propusa, cat si dupa infaptuirea acesteia. Precizati natura si gradul de integrare verticala a fiecarui agent economic implicat, inainte de concentrarea economica si gradul de integrare pe verticala a noii entitati economice rezultate prin infaptuirea operatiunii de concentrare economica propuse.

    III. Restrictionari auxiliare
    Daca partile la concentrarea economica si/sau alte parti, inclusiv vanzatorul si actionarii (asociatii) minoritari, sunt supuse la restrictionari auxiliare, respectiv direct legate si necesare pentru implementarea concentrarii economice:
    a) identificati fiecare restrictionare auxiliara prevazuta in acordurile prezentate impreuna cu notificarea;
    b) explicati de ce aceste restrictionari sunt direct legate si necesare pentru implementarea concentrarii economice.

    IV. Contextul international
    Descrieti eventualele aspecte internationale ale concentrarii economice propuse, precizand pozitia partilor implicate in concentrarea economica propusa, pe pietele internationale respective.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu