Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1976 din 16 noiembrie 2004

privind modificarea pozitiilor nr. 10, 63 si 73 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, in domeniul privat al statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1095 din 24 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pozitiile nr. 10, 63 si 73 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, in domeniul privat al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"10. Statiunea de Cercetari Agrozootehnice            2.446   1.442,0  1.004,0
     Secuieni, judetul Neamt
 63. Statiunea de Cercetare si Productie pentru      116,00     66,88    49,12
     Industrializarea Sfeclei de Zahar si
     Substantelor Dulci Roman, judetul Neamt
 73. Statiunea de Cercetare si Productie pentru      371,84     31,80   340,04"
     Cresterea Bovinelor Margineni, judetul Neamt

    Art. 2
    Terenurile in suprafata totala de 619,16 ha din domeniul privat al statului, identificate conform anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare, se vor preda pe baza de protocol de predare-primire comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din localitatile Faurei, Margineni, Secuieni si Dulcesti, judetul Neamt, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                            DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si exploatarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Industrializarea Sfeclei de Zahar si a Substantelor Dulci Roman, judetul Neamt, in domeniul privat al statului, la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din comuna Faurei, judetul Neamt
________________________________________________________________________________
Locul unde Persoana      Persoana      Caracteristicile tehnice    Numarul de
sunt       juridica de   juridica la   ale terenurilor             identificare
situate    la care se    care se       ___________________________ a imobilului
terenurile transmit      transmit      Parcela Suprafata Categoria atribuit de
           terenurile    terenurile                      de        Ministerul
                                                         folosinta Finantelor
                                                                   Publice,
                                                                   conform
                                                                   Hotararii
                                                                   Guvernului
                                                                   nr. 15/2004
________________________________________________________________________________
   0          1             2            3         4        5           6
________________________________________________________________________________
Comuna     Statul        Statul          256     49,12   arabil    Nr. M.F.P.
Faurei,    roman -       roman -                                   117205
judetul    domeniul      domeniul
Neamt      public si     privat si
           administrarea administrarea
           Agentiei      Agentiei
           Domeniilor    Domeniilor
           Statului      Statului
________________________________________________________________________________
 TOTAL S.C.P.I.S.Z.S.D. Roman                    49,12       x
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si exploatarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cresterea Bovinelor Margineni, judetul Neamt, in domeniul privat al statului, la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din comuna Margineni, judetul Neamt
________________________________________________________________________________
Locul unde Persoana      Persoana      Caracteristicile tehnice    Numarul de
sunt       juridica de   juridica la   ale terenurilor             identificare
situate    la care se    care se       ___________________________ a imobilului
terenurile transmit      transmit      Parcela Suprafata Categoria atribuit de
           terenurile    terenurile                      de        Ministerul
                                                         folosinta Finantelor
                                                                   Publice,
                                                                   conform
                                                                   Hotararii
                                                                   Guvernului
                                                                   nr. 15/2004
________________________________________________________________________________
   0          1             2            3         4        5           6
________________________________________________________________________________
Comuna     Statul        Statul          153     26,91   Arabil    Nr. M.F.P.
Margineni, roman -       roman -         165     58,11   Arabil    116158
judetul    domeniul      domeniul       185/1     9,32   Arabil
Neamt      public si     privat si       219    134,59   Arabil
           administrarea administrarea   226     17,90   Arabil
           Agentiei      Agentiei        254     63,09   Arabil
           Domeniilor    Domeniilor     Total   309,92   Arabil
           Statului      Statului        227      9,14   Pasune
                                         247      0,65   Pasune
                                         250      3,27   Pasune
                                        Total    13,06   Pasune
                                         156      1,17   Fanete
                                         157      2,29   Fanete
                                         158      2,22   Fanete
                                         159      1,27   Fanete
                                        Total     6,95   Fanete
                                        Total   329,93   Agricol
                                         178      2,69   Ape balti
                                         180      4,49   Ape balti
                                        Total     7,18   Ape
                                         155      0,99   De
                                         162      0,33   De
                                         221      0,15   De
                                         225      0,61   De
                                         251      0,34   De
                                         253      0,51   De
                                        Total     2,93   De
                                        Total    10,11   Neagricol
________________________________________________________________________________
 TOTAL S.C.P.C.B. Margineni                     340,04      x
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                             DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si exploatarea Statiunii de Cercetare si Dezvoltare Agricola Secuieni, judetul Neamt, in domeniul privat al statului, la dispozitia comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din comunele Secuieni si Dulcesti, judetul Neamt
________________________________________________________________________________
Locul unde Persoana      Persoana      Caracteristicile tehnice    Numarul de
sunt       juridica de   juridica la   ale terenurilor             identificare
situate    la care se    care se       ___________________________ a imobilului
terenurile transmit      transmit      Parcela Suprafata Categoria atribuit de
           terenurile    terenurile             - ha -   de        Ministerul
                                                         folosinta Finantelor
                                                                   Publice,
                                                                   conform
                                                                   Hotararii
                                                                   Guvernului
                                                                   nr. 15/2004
________________________________________________________________________________
Comuna     Statul        Statul          208     27,00   Arabil    Nr. M.F.P.
Secuieni,  roman -       roman -         210     37,67   Arabil    114060
judetul    domeniul      domeniul       340/1     7,86   Arabil
Neamt      public al     privat al       350     42,88   Arabil
           statului si   statului si     359     13,00   Arabil
           administrarea administrarea   606     34,16   Arabil
           Agentiei      Agentiei        690      5,11   Arabil
           Domeniilor    Domeniilor     694/1    28,86   Arabil
           Statului      Statului,
                         pentru
                         Comisia
                         locala
                         Secuieni
________________________________________________________________________________
Comuna Secuieni                         Total   196,54
________________________________________________________________________________
Comuna     Statul        Statul          383     66,44   Arabil
Dulcesti,  roman -       roman -         471     39,04   Arabil
judetul    domeniul      domeniul       680/1     4,00   Arabil
Neamt      public al     privat al
           statului si   statului si
           administrarea administrarea
           Agentiei      Agentiei
           Domeniilor    Domeniilor
           Statului      Statului,
                         pentru
                         Comisia
                         locala
                         Dulcesti
________________________________________________________________________________
Comuna Dulcesti                         Total   109,48
________________________________________________________________________________
TOTAL general S.C.D.A. Secuieni                 306,02*)
________________________________________________________________________________
    *) Din suprafata de 306,02 ha, suprafata de 76,02 ha face parte din suprafata de 774 ha, care a fost trecuta in domeniul privat al statului prin Hotararea Guvernului nr. 517/1999, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Rectificare 1992/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Rectificare 1992 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu