Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Raport Nr.3 din 13.10.2011

privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranţa aprovizionării cu gaze naturale în perioada octombrie 2010-martie 2011
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 26 octombrie 2011SmartCity1

1. PreambulÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale, prin Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările ulterioare, s-a constituit Comisia de coordonare însărcinată cu elaborarea Planului de acţiuni pentru situaţii de urgenţă şi totodată cu avizarea şi monitorizarea măsurilor necesare pentru asigurarea în aprovizionarea cu gaze naturale a României.2. Activitatea Comisiei de coordonareÎn vederea asigurării securităţii şi continuităţii în furnizarea gazelor naturale, în special, în sezonul rece al anului 2010-2011, Comisia de coordonare s-a întâlnit în scopul monitorizării aspectelor relevante şi adoptării deciziilor privind siguranţa şi continuitatea în aprovizionarea cu gaze naturale, după cum urmează:a)periodic, în scopul monitorizării unor aspecte relevante, astfel:• îndeplinirea obligaţiei furnizorilor de gaze naturale prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2010 privind stabilirea modalităţii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale aveau obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010; • situaţia referitoare la cantităţile de gaze naturale extrase, stocul rămas disponibil şi capacitatea de extracţie zilnică, detaliată pe depozite de înmagazinare; • situaţia stocurilor de combustibili alternativi (păcură, cărbune etc.), respectiv a numărului de zile pentru care aceste stocuri acoperă necesarul de consum al fiecărui utilizator prevăzut în Planul de acţiuni pentru situaţii de urgenţă pentru anul gazier 2010-2011; • nivelul producţiei de gaze naturale realizat şi contractat de cei 2 mari producători interni: Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. şi Societatea Comercială OMV PETROM - S.A.; b)în regim de urgenţă, ca urmare a notificărilor transmise de Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale, astfel:• în data de 27 ianuarie 2011, convocarea în regim de urgenţă a Comisiei de coordonare, determinată de scăderea accentuată a parametrilor tehnologici din Sistemul naţional de transport, ca urmare a creşterii consumului de gaze naturale în sectorul rezidenţial, pe fondul înregistrării unor temperaturi foarte scăzute la nivel naţional; • Comisia de coordonare a constatat că nu este/sunt îndeplinită/îndeplinite una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 3 lit. c) din Legea nr. 346/2007, nedeclarând situaţie de urgenţă. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din aceeaşi lege, Comisia de coordonare a împuternicit Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. să ia următoarele măsuri:încadrarea tuturor consumatorilor în cantităţile nominalizate;în funcţie de evoluţia parametrilor din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale (SNT), declanşarea procedurilor de limitare sau sistare a furnizării de gaze naturale la consumatorii întreruptibili prevăzuţi în Planul de urgenţă pentru anul gazier 2010-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2010;3. Constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranţa aprovizionării cu gaze naturale în perioada anului gazier 2010-2011 3.1. Constatări privind influenţa măsurilor adoptate de Comisia de coordonare în domeniile obligaţiei de serviciu public şi concurenţei Măsurile adoptate de Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. au avut în vedere următoarele obiective: a)îndeplinirea obligaţiei de serviciu public:livrările de gaze naturale către categoriile de consumatori prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 346/2007 s-au efectuat în regim continuu şi în condiţii de siguranţă, îndeplinindu-se astfel obligaţia de serviciu public, aşa cum este definită în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b)impactul asupra cadrului concurenţial:livrările de gaze naturale către toţi consumatorii industriali, alţii decât cei cu statut de consumatori întreruptibili sau care au avut posibilitatea funcţionării prin utilizarea de combustibili alternativi, s-au efectuat în regim continuu şi în condiţii de siguranţă, inclusiv în perioada 27-29 ianuarie 2011, când s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute şi Comisia de coordonare a avizat limitarea/sistarea consumatorilor întreruptibili, avându-se în vedere reducerea/eliminarea la minimum a efectelor negative asupra activităţii acestora; c)încurajarea consumatorilor industriali care îndeplinesc condiţiile de întreruptibilitate, în scopul optării pentru statutul de consumator întreruptibil, ca o măsură în plus pentru asigurarea securităţii şi continuităţii în furnizarea gazelor naturale, în special în sezonul rece, prin disponibilizarea cantităţilor de gaze naturale şi a capacităţilor rezervate în situaţia creşterii consumului pieţei reglementate.Ca urmare a celor prezentate mai sus, precum şi a faptului că în perioada sezonului rece 2010-2011 nu a existat o situaţie de urgenţă, Comisia de coordonare apreciază că impactul asupra concurenţei nu a fost semnificativ. 3.2. Constatări privind impactul asupra capacităţilor de înmagazinare şi extracţie Stocul de gaze naturale aflat în depozitele de înmagazinare subterană la începutul ciclului de extracţie ( octombrie 2010 ) a fost de 3.014,1 milioane mc. În ciclul de extracţie 2010/2011, cantitatea zilnică maximă extrasă a fost de 27,1 milioane mc, iar în tot ciclul de extracţie 2010-2011 s-a extras cantitatea de 2.190,4 milioane mc. 3.3. Constatări privind durata contractelor de achiziţie a gazelor naturale În scopul asigurării necesarului de gaze naturale din import corelat cu cererea previzionată, operatorii economici de pe piaţa de gaze naturale din România au încheiate contracte de achiziţie a gazelor naturale de provenienţă import pe termen mediu/lung. În ceea ce priveşte asigurarea necesarului de gaze naturale din producţia internă, operatorii economici de pe piaţa de gaze naturale din România au încheiate contracte de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pe termen scurt/mediu. Existenţa unor contracte pe termen lung pentru asigurarea gazelor naturale din producţia internă ar conduce la îmbunătăţirea premiselor pentru asigurarea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale. 3.4. Constatări privind lichiditatea pieţei gazelor naturale din România Nivelul lichidităţii este influenţat de factori precum: numărul de participanţi activi pe piaţă, numărul de tranzacţii efectuate, cantităţile tranzacţionate, cadrul de derulare a tranzacţiilor. În ceea ce priveşte numărul participanţilor activi pe piaţa gazelor naturale din România, se constată că acesta a crescut faţă de perioada anterioară, dar gradul de concentrare se menţine încă la niveluri ridicate. Astfel, pe piaţa reglementată şi pe piaţa angro este o concentrare ridicată a cotelor de piaţă, iar pe piaţa liberă este o concentrare moderată a cotelor de piaţă. Referitor la cantităţile tranzacţionate pe platforma bursieră de tranzacţionare a gazelor naturale înfiinţată în cadrul Bursei Române de Mărfuri (BRM), acestea sunt încă destul de reduse. În consecinţă, piaţa gazelor naturale din România se caracterizează în prezent printr-un nivel scăzut de lichiditate. 3.5 Constatări privind cadrul de reglementare a măsurilor de promovare corespunzătoare noilor investiţii aferente producţiei, înmagazinării şi transportului gazelor naturale, inclusiv gazului natural lichefiat (GNL), avându-se în vedere şi prevederile art. 691-699 din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) asigură cadrul de reglementare care garantează recunoaşterea costurilor operatorilor pentru investiţiile realizate în activităţile de înmagazinare şi transport al gazelor naturale. Prin Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost creat cadrul legal pentru exceptarea, la cerere, a noilor infrastructuri majore pentru gaze naturale, respectiv interconectările dintre statele membre, instalaţiile GNL şi instalaţiile de depozitare, de la prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport, distribuţie, depozitare şi la conductele din amonte, precum şi de la metodologiile de tarifare. În perioada octombrie 2010-martie 2011, ANRE nu a primit nicio cerere de exceptare, în conformitate cu prevederile art. 691-699 din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Comisiei de coordonare, Constantin Claudiu Stafie, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Raport 3/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Raport 3 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Raport 3/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu