Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Raport Nr.3 din 13.10.2011

privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranţa aprovizionării cu gaze naturale în perioada octombrie 2010-martie 2011
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 26 octombrie 2011SmartCity1

1. PreambulÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale, prin Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările ulterioare, s-a constituit Comisia de coordonare însărcinată cu elaborarea Planului de acţiuni pentru situaţii de urgenţă şi totodată cu avizarea şi monitorizarea măsurilor necesare pentru asigurarea în aprovizionarea cu gaze naturale a României.2. Activitatea Comisiei de coordonareÎn vederea asigurării securităţii şi continuităţii în furnizarea gazelor naturale, în special, în sezonul rece al anului 2010-2011, Comisia de coordonare s-a întâlnit în scopul monitorizării aspectelor relevante şi adoptării deciziilor privind siguranţa şi continuitatea în aprovizionarea cu gaze naturale, după cum urmează:a)periodic, în scopul monitorizării unor aspecte relevante, astfel:• îndeplinirea obligaţiei furnizorilor de gaze naturale prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2010 privind stabilirea modalităţii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale aveau obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010; • situaţia referitoare la cantităţile de gaze naturale extrase, stocul rămas disponibil şi capacitatea de extracţie zilnică, detaliată pe depozite de înmagazinare; • situaţia stocurilor de combustibili alternativi (păcură, cărbune etc.), respectiv a numărului de zile pentru care aceste stocuri acoperă necesarul de consum al fiecărui utilizator prevăzut în Planul de acţiuni pentru situaţii de urgenţă pentru anul gazier 2010-2011; • nivelul producţiei de gaze naturale realizat şi contractat de cei 2 mari producători interni: Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. şi Societatea Comercială OMV PETROM - S.A.; b)în regim de urgenţă, ca urmare a notificărilor transmise de Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale, astfel:• în data de 27 ianuarie 2011, convocarea în regim de urgenţă a Comisiei de coordonare, determinată de scăderea accentuată a parametrilor tehnologici din Sistemul naţional de transport, ca urmare a creşterii consumului de gaze naturale în sectorul rezidenţial, pe fondul înregistrării unor temperaturi foarte scăzute la nivel naţional; • Comisia de coordonare a constatat că nu este/sunt îndeplinită/îndeplinite una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 3 lit. c) din Legea nr. 346/2007, nedeclarând situaţie de urgenţă. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din aceeaşi lege, Comisia de coordonare a împuternicit Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. să ia următoarele măsuri:încadrarea tuturor consumatorilor în cantităţile nominalizate;în funcţie de evoluţia parametrilor din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale (SNT), declanşarea procedurilor de limitare sau sistare a furnizării de gaze naturale la consumatorii întreruptibili prevăzuţi în Planul de urgenţă pentru anul gazier 2010-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2010;3. Constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranţa aprovizionării cu gaze naturale în perioada anului gazier 2010-2011 3.1. Constatări privind influenţa măsurilor adoptate de Comisia de coordonare în domeniile obligaţiei de serviciu public şi concurenţei Măsurile adoptate de Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. au avut în vedere următoarele obiective: a)îndeplinirea obligaţiei de serviciu public:livrările de gaze naturale către categoriile de consumatori prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 346/2007 s-au efectuat în regim continuu şi în condiţii de siguranţă, îndeplinindu-se astfel obligaţia de serviciu public, aşa cum este definită în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b)impactul asupra cadrului concurenţial:livrările de gaze naturale către toţi consumatorii industriali, alţii decât cei cu statut de consumatori întreruptibili sau care au avut posibilitatea funcţionării prin utilizarea de combustibili alternativi, s-au efectuat în regim continuu şi în condiţii de siguranţă, inclusiv în perioada 27-29 ianuarie 2011, când s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute şi Comisia de coordonare a avizat limitarea/sistarea consumatorilor întreruptibili, avându-se în vedere reducerea/eliminarea la minimum a efectelor negative asupra activităţii acestora; c)încurajarea consumatorilor industriali care îndeplinesc condiţiile de întreruptibilitate, în scopul optării pentru statutul de consumator întreruptibil, ca o măsură în plus pentru asigurarea securităţii şi continuităţii în furnizarea gazelor naturale, în special în sezonul rece, prin disponibilizarea cantităţilor de gaze naturale şi a capacităţilor rezervate în situaţia creşterii consumului pieţei reglementate.Ca urmare a celor prezentate mai sus, precum şi a faptului că în perioada sezonului rece 2010-2011 nu a existat o situaţie de urgenţă, Comisia de coordonare apreciază că impactul asupra concurenţei nu a fost semnificativ. 3.2. Constatări privind impactul asupra capacităţilor de înmagazinare şi extracţie Stocul de gaze naturale aflat în depozitele de înmagazinare subterană la începutul ciclului de extracţie ( octombrie 2010 ) a fost de 3.014,1 milioane mc. În ciclul de extracţie 2010/2011, cantitatea zilnică maximă extrasă a fost de 27,1 milioane mc, iar în tot ciclul de extracţie 2010-2011 s-a extras cantitatea de 2.190,4 milioane mc. 3.3. Constatări privind durata contractelor de achiziţie a gazelor naturale În scopul asigurării necesarului de gaze naturale din import corelat cu cererea previzionată, operatorii economici de pe piaţa de gaze naturale din România au încheiate contracte de achiziţie a gazelor naturale de provenienţă import pe termen mediu/lung. În ceea ce priveşte asigurarea necesarului de gaze naturale din producţia internă, operatorii economici de pe piaţa de gaze naturale din România au încheiate contracte de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pe termen scurt/mediu. Existenţa unor contracte pe termen lung pentru asigurarea gazelor naturale din producţia internă ar conduce la îmbunătăţirea premiselor pentru asigurarea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale. 3.4. Constatări privind lichiditatea pieţei gazelor naturale din România Nivelul lichidităţii este influenţat de factori precum: numărul de participanţi activi pe piaţă, numărul de tranzacţii efectuate, cantităţile tranzacţionate, cadrul de derulare a tranzacţiilor. În ceea ce priveşte numărul participanţilor activi pe piaţa gazelor naturale din România, se constată că acesta a crescut faţă de perioada anterioară, dar gradul de concentrare se menţine încă la niveluri ridicate. Astfel, pe piaţa reglementată şi pe piaţa angro este o concentrare ridicată a cotelor de piaţă, iar pe piaţa liberă este o concentrare moderată a cotelor de piaţă. Referitor la cantităţile tranzacţionate pe platforma bursieră de tranzacţionare a gazelor naturale înfiinţată în cadrul Bursei Române de Mărfuri (BRM), acestea sunt încă destul de reduse. În consecinţă, piaţa gazelor naturale din România se caracterizează în prezent printr-un nivel scăzut de lichiditate. 3.5 Constatări privind cadrul de reglementare a măsurilor de promovare corespunzătoare noilor investiţii aferente producţiei, înmagazinării şi transportului gazelor naturale, inclusiv gazului natural lichefiat (GNL), avându-se în vedere şi prevederile art. 691-699 din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) asigură cadrul de reglementare care garantează recunoaşterea costurilor operatorilor pentru investiţiile realizate în activităţile de înmagazinare şi transport al gazelor naturale. Prin Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost creat cadrul legal pentru exceptarea, la cerere, a noilor infrastructuri majore pentru gaze naturale, respectiv interconectările dintre statele membre, instalaţiile GNL şi instalaţiile de depozitare, de la prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport, distribuţie, depozitare şi la conductele din amonte, precum şi de la metodologiile de tarifare. În perioada octombrie 2010-martie 2011, ANRE nu a primit nicio cerere de exceptare, în conformitate cu prevederile art. 691-699 din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Comisiei de coordonare, Constantin Claudiu Stafie, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Raport 3/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Raport 3 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Raport 3/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu