Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PRECIZARI Nr

PRECIZARI   Nr. 4175/1  din 30 iunie 1993

cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 168 din 21 iulie 1993

    1. Dupa data de 1 iulie 1993, conturile 225 "Produse, lucrari si servicii facturate" si 226 "Diferente de pret la produse, lucrari si servicii facturate" vor fi mentinute in contabilitate numai pentru produsele, lucrarile si serviciile facturate si neincasate la 30 iunie 1993.
    In contabilitatea agentilor economici, lichidarea soldurilor conturilor 225 si 226 se va face pe masura incasarii facturilor emise pana la  30 iunie 1993, efectuandu-se inregistrarile contabile utilizate pana in prezent, in conformitate cu instructiunile de aplicare a planurilor de conturi, dupa care functiunea acestor conturi inceteaza.
    2. Pentru facturile emise, incasarea facturilor si descarcarea gestiunii de produse finite, incepand cu data 1 iulie 1993, agentii economici vor efectua urmatoarele operatiuni contabile:
        a) La emiterea facturilor

    400   =    %     - cu pretul de livrare al produselor,
    (401)    600       lucrarilor si serviciilor facturate
             (601)     si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
             430.32
             (430.35)
        b) La incasarea facturilor
    310   =   400     - cu pretul de livrare al produselor,
   (300)              lucrarilor si serviciilor facturate
                      si incasate, inclusiv taxa pe valoarea
                      adaugata aferenta.
        c) In cazul livrarilor cu plata in rate
    430.35  =  430.32   - cu taxa pe valoarea adaugata devenita exigibila.
        d) Descarcarea gestiunii cu valoarea produselor, lucrarilor si
serviciilor facturate
    600  =  %  - cu valoarea produselor, lucrarilor si serviciilor facturate in
           220   cursul lunii, la cost efectiv.
           221
        e) La sfarsitul lunii, stabilirea rezultatului aferent facturilor emise
    600  =  750   - cu profitul sau pierderea realizata.
       sau
    750  =  600
    3. Pentru determinarea profilului impozabil lunar se procedeaza astfel: a) Se determina coeficientul mediu al rentabilitatii lunare, aferent facturilor emise, dupa formula:
       Profit rezultat din cont 600(601) la sfarsitul perioadei inregistrat
       in credit cont 750, cumulat de la 1.07.1993
   K = --------------------------------------------------------------- X 100
       Rulaj creditor al contului 600 si/sau 601 (exclusiv pierderile),
       cumulat de la 1.07.1993
    b) Coeficientul astfel determinat se inmulteste cu valoarea facturilor emise dupa 1 iulie 1993 si neincasate la finele perioadei (col. 4 din anexa nr. 1), obtinindu-se  profitul sau pierderea aferenta facturilor  emise si neincasate.
    c) Profitul aferent facturilor emise si neincasate se scade din profitul contabil obtinut la sfarsitul fiecarei luni, rezultand profitul impozabil aferent veniturilor incasate.
    d) Rezultatul contabil inscris pe rd. 14 sau 15 din anexa nr. 2 se influenteaza cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal (rd. 16), obtinindu-se profitul impozabil (profit pe rd. 21).
    4) Incepand cu data de 1 iulie 1993 se vor utiliza obligatoriu, de catre toti agentii economici, indiferent daca sunt sau nu platitori de T.V.A., formularele comune sau specifice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 768/1992. Formularele se procura de la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sau de la unitatile teritoriale care au atribuit codurile fiscale.
    5) Agentii economici care au in dotare tehnica de calcul pentru prelucrarea automata a datelor pot emite factura si celelalte documente prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 768/1992, cu aprobarea si in conditiile respectarii criteriilor ce trebuie avute in vedere la aprobarea, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, a utilizarii tehnicii de calcul.
    In acest scop directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat vor putea atribui seria si limitele numerelor pentru documentele cu regim special.
    6) Referitor la aplicarea pct. 4 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 4174/7 iunie 1993 si la ceilalti agenti economici care erau platitori de I.C.M. (producatori, importatori, alimentatie publica, servicii hoteliere), se va proceda la deducerea acestuia astfel:
    - la unitatile producatoare, I.C.M.-ul cuprins in preturile cu ridicata ale produselor finite aflate in stoc la 30 iunie 1993, prin  articolul contabil:
    221 = 220
    - la importatorii directi, I.C.M.-ul cuprins in preturile de inregistrare ale marfurilor aflate in stoc la data de 30 iunie 1993, prin articolul contabil:
                                  239 = 230
                                        sau
                                        231
    - la  unitatile de alimentatie publica, I.C.M.-ul cuprins in pretul cu ridicata, prin articolul contabil:
                                  430.34 = 230
                                           sau
                                           231
    iar I.C.M.-ul aferent adaosului comercial, prin articolul contabil:
                                  239 = 231
    7. Corectarea erorilor cuprinse in facturi, avize de insotire a marfii si chitante fiscale se efectueaza astfel:
    - atunci cand documentele nu au parasit unitatea, acestea se anuleaza si se emit noi documente;
    - atunci cand documentele au iesit din unitate, corectarea erorilor se efectueaza prin emiterea unei noi facturi sau altui document inlocuitor cu semnul minus sau in rosu si concomitent se va emite un nou document corect.
    Documentul de corectare va fi atasat la documentul corect intocmit.
    8. Pe versoul documentelor de insotire a marfii (facturi, avize) se va inscrie cu cerneala sau pasta mentiunea: "expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ........... ora ...........".
    Aceasta mentiune va fi certificata de catre persoana imputernicita din cadrul unitatii.
    9. Produsele si marfurile  expediate catre clienti vor fi insotite, de regula, de factura conform legii. In cazuri exceptionale, pentru insotirea produselor sau marfurilor expediate  catre clienti se va putea utiliza avizul de insotire a marfii. In aceasta situatie, avizul va purta mentiunea: "urmeaza factura .......".
    Avizul de insotire a marfii se va intocmi in 3 exemplare, din care, un exemplar ramane la cotorul carnetului.
    Pana la tiparirea acestor documente in 3 exemplare se va introduce o fila alba intre cele 2 exemplare existente in actualele carnete.
    In cazul transferului de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati patrimoniale dispersate teritorial, avizul de insotire a marfii va purta mentiunea "fara factura".
    10. La solicitarea clientilor, vanzatorii sau prestatorii inregistrati ca platitori de T.V.A., scutiti de obligatia emiterii unei facturi potrivit art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, sunt obligati sa emita chitanta fiscala.
    11. Documentele financiar-contabile tipizate, comune sau specifice, necuprinse in anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 768/1992 si care nu au legatura cu T.V.A., se vor utiliza in continuare in conditiile prevazute de normele legale.
    12. Institutiile publice si agentii economici scutiti sau neplatitori  de T.V.A. conform legii vor inregistra T.V.A. inscrisa in facturile de cumparare a bunurilor materiale stocate (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, marfuri etc.) in costul de achizitie al bunurilor respective.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor consumate pentru necesitatile proprii ale acestor unitati (energie electrica, gaze naturale, apa, telefon, rechizite etc.) se include pe cheltuieli, impreuna cu pretul acestora achitat furnizorilor.

                 Ministru de stat,
             ministrul  finantelor,
                 Florin Georgescu


    ANEXA 1

                       SITUATIA
facturilor emise dupa 1 iulie 1993 si neincasate pe luna .........anul ........

                                                                     - mii lei-
 ------------------------------------------------------------------------------
 Nr.        Factura     Valoare facturi emise     T.V.A.      Valoare facturi
 crt.   nr.      data       si neincasate        aferenta       fara T.V.A.
 ------------------------------------------------------------------------------
  0            1                  2                 3                 4
 ------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

  SOCIETATEA COMERCIALA.........................
  SEDIUL .......................................
  ..............................................
  CODUL FISCAL .................................
                          SITUATIA*)
           calculului impozitului pe profit la data de ...........
                                                                    - mii lei -
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                             Realizat:
 Nr.                 Denumirea indicatorului
crt.                                                   Nr.  -----------------
                                                       rd.   lunar   cumulat de
                                                                     la
                                                                     inceputul
                                                                     anului
 ------------------------------------------------------------------------------
  0                             1                        2      3        4
 ------------------------------------------------------------------------------
  1. Venituri totale (rd. 02+03+04+05), din care:        01
     - venituri din activitatea de baza                  02
     - venituri din alte activitati                      03
     - venituri financiare                               04
     - alte venituri                                     05
  2. Cheltuieli totale (rd. 07+08), din care: 06
     - cheltuieli evidentiate in costuri sau in
       cele de circulatie                                07
     - cheltuieli suportate de venituri                  08
  3. Impozit pe circulatia marfurilor si accize          09
  4. Rezultate financiare          Profit rd. 01-(06+09) 10
     contabile aferente perioadei  -----------------------------------------
                                 Pierdere rd. 06-(01+09) 11
  5. Profit (pierdere) aferent              Profit       12
    facturilor neincasate (determinat --------------------------------------
    potrivit pct. 3 lit. b) din            Pierdere      13
    precizari)
  6. Rezultat aferent veniturilor     Profit (rd. 10-12) 14
     incasate                       -----------------------------------------
                                    Pierdere (rd. 11-13) 15
  7. Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal
    (rd. 17+18+19+20), din care:                         16
    - depasirea cheltuielilor de protocol, reclama si
      publicitate                                        17
    - depasirea cheltuielilor de deplasare               18
    - amenzi si penalitati neimputabile platite          19
    - alte cheltuieli nedeductibile (depasire cheltuieli
     actiuni sociale, impozit suplimentar pentru plata
     salariilor peste limitele legale, lipsuri in
     gestiune neimputabile, perisabilitati peste
     limitele legale etc.)                               20
   8. Profit impozabil (rd. 14+16)                       21
   9. Impozit pe profit                                  22
                                                                              
    *) Sta la baza calculului profitului impozabil, se anexeaza la dispozitia de plata prin care se face virarea impozitului de profit si inlocuieste "Declaratia privind impozitul pe profit pentru persoane  juridice", utilizata pana la introducerea taxei pe valoarea adaugata.SmartCity5

COMENTARII la Precizari 4175/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Precizari 4175 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu