E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă Hotărârea 863 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 8 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 12 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 13 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 14 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 16 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 17 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 45 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 98 din 29 august 2000

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. F pct. 12 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 136/1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 2
    (1) Capitalul social al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. este de 1.949.048.700.000 lei, impartit in 77.961.948 actiuni nominative in valoare de 25.000 lei fiecare.
    (2) Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:
    - 1.857.802.025.000 lei de catre statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, impartit in 74.312.081 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 18.845.950.000 lei de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia, impartit in 753.838 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 66.750.850.000 lei de catre Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMAT - S.A., impartit in 2.670.034 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 5.649.875.000 lei de catre Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", impartit in 225.995 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei.
    (3) Majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea tipului si/sau a valorii nominale a actiunilor, precum si orice alta modificare a statutului Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. sunt de competenta exclusiva a adunarii generale a actionarilor.>>
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 3
    (1) Privatizarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., precum si tranzactiile avand ca obiect actiuni ale acesteia se pot realiza cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) participarea statului roman la capitalul social nu se va diminua sub limita detinerii unui procent de 33,4% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    b) participarea persoanelor fizice romane care au calitatea de salariat al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. la capitalul social, in procent de 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    c) persoanele fizice si/sau juridice de alta cetatenie, respectiv nationalitate, decat cea romana nu vor putea detine, independent sau cumulat, un numar de actiuni care sa reprezinte mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    d) persoanele fizice si/sau juridice de alta cetatenie, respectiv nationalitate, decat cea romana nu vor putea detine, direct sau indirect, mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot in societatile comerciale romane care au calitatea de actionari ai Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
    (2) In cazul modificarilor capitalului social al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., structura actionariatului, rezultata ca efect al acestor modificari, va trebui sa respecte cotele procentuale prevazute la alin. (1).
    (3) Orice acte juridice incheiate cu incalcarea dispozitiilor alin. (2) sunt nule de drept pentru numarul de actiuni a caror dobandire conduce la depasirea limitelor prevazute la alin. (1).>>
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 6
    Ministerul Transporturilor exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului la Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.>>
    4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 7
    (1) Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie, ale caror componenta si atributii sunt cele prevazute de lege si de statutul societatii.>>
    5. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Adunarea generala a actionarilor alege Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. Pana la finalizarea procesului de privatizare membrii consiliului de administratie, precum si presedintele acestuia, care este si directorul general al societatii, sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.>>
    6. Articolul 8 se abroga.
    7. Alineatul (1) al articolului 9 se abroga.
    8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Atributiile presedintelui consiliului de administratie se stabilesc prin statutul societatii."
    9. Alineatul (1) al articolului 10 se abroga.
    10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 11
    Cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului de administratie al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. trebuie sa aiba cetatenie romana.>>
    11. Articolul 12 se abroga.
    12. Articolul 13 se abroga.
    13. Articolul 14 se abroga.
    14. Articolul 16 se abroga.
    15. Articolul 17 se abroga.
    16. Alineatul (5) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    <<(5) Majorarea capitalului social al Societatii Comerciale Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. prin conversia creantelor statului in actiuni se va realiza pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea conditiilor de fond si procedura prevazute de lege si de statutul societatii.>>
    17. Alineatele (6) si (7) ale articolului 20 se abroga.
    18. Alineatul (1) al articolului 21 se abroga.
    19. Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Sumele achitate in plus fata de obligatiile datorate bugetului de stat de catre Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., conform anexei prevazute la art. I pct. 19 din prezenta ordonanta, se restituie sau se compenseaza cu alte obligatii bugetare ale Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
    Art. 3
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 45 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. va aproba noul statut al companiei.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 863/1997 pentru aprobarea Statutului Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 24 decembrie 1997.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul transporturilor,
                       Aleodor Francu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            SITUATIA
privind obligatiile fiscale neachitate in termen la 31 iulie 1997, in conformitate cu art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997
____________________________________________________________
Nr.   Natura obligatiei               Valoarea in devize si
crt.                                  echivalentul la cursul
                                        valutar B.N.R. la
                                          31 iulie 1997
____________________________________________________________
  1. Impozit pe redeventa       USD             746.446
                                lei       5.452.788.030
  2. Impozit pe dobanzi         USD           2.364.814
                                lei      17.274.966.270
  3. Total esalonari            USD           3.111.260
                                lei      22.727.754.300
  4. Majorari de intarziere     USD             902.007
     aferente impozitului pe    lei       6.589.161.135
     redevente
  5. Majorari aferente          USD           4.028.980
     impozitului pe dobanzi     lei      29.431.698.900
  6. Total scutiri              USD           4.930.987
                                lei      36.020.860.035
____________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 98/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 98 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu