E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă Hotărârea 863 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 8 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 12 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 13 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 14 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 16 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 17 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 45 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 98 din 29 august 2000

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. F pct. 12 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 136/1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 2
    (1) Capitalul social al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. este de 1.949.048.700.000 lei, impartit in 77.961.948 actiuni nominative in valoare de 25.000 lei fiecare.
    (2) Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:
    - 1.857.802.025.000 lei de catre statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, impartit in 74.312.081 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 18.845.950.000 lei de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia, impartit in 753.838 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 66.750.850.000 lei de catre Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMAT - S.A., impartit in 2.670.034 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 5.649.875.000 lei de catre Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", impartit in 225.995 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei.
    (3) Majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea tipului si/sau a valorii nominale a actiunilor, precum si orice alta modificare a statutului Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. sunt de competenta exclusiva a adunarii generale a actionarilor.>>
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 3
    (1) Privatizarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., precum si tranzactiile avand ca obiect actiuni ale acesteia se pot realiza cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) participarea statului roman la capitalul social nu se va diminua sub limita detinerii unui procent de 33,4% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    b) participarea persoanelor fizice romane care au calitatea de salariat al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. la capitalul social, in procent de 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    c) persoanele fizice si/sau juridice de alta cetatenie, respectiv nationalitate, decat cea romana nu vor putea detine, independent sau cumulat, un numar de actiuni care sa reprezinte mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    d) persoanele fizice si/sau juridice de alta cetatenie, respectiv nationalitate, decat cea romana nu vor putea detine, direct sau indirect, mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot in societatile comerciale romane care au calitatea de actionari ai Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
    (2) In cazul modificarilor capitalului social al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., structura actionariatului, rezultata ca efect al acestor modificari, va trebui sa respecte cotele procentuale prevazute la alin. (1).
    (3) Orice acte juridice incheiate cu incalcarea dispozitiilor alin. (2) sunt nule de drept pentru numarul de actiuni a caror dobandire conduce la depasirea limitelor prevazute la alin. (1).>>
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 6
    Ministerul Transporturilor exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului la Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.>>
    4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 7
    (1) Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie, ale caror componenta si atributii sunt cele prevazute de lege si de statutul societatii.>>
    5. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Adunarea generala a actionarilor alege Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. Pana la finalizarea procesului de privatizare membrii consiliului de administratie, precum si presedintele acestuia, care este si directorul general al societatii, sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.>>
    6. Articolul 8 se abroga.
    7. Alineatul (1) al articolului 9 se abroga.
    8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Atributiile presedintelui consiliului de administratie se stabilesc prin statutul societatii."
    9. Alineatul (1) al articolului 10 se abroga.
    10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 11
    Cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului de administratie al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. trebuie sa aiba cetatenie romana.>>
    11. Articolul 12 se abroga.
    12. Articolul 13 se abroga.
    13. Articolul 14 se abroga.
    14. Articolul 16 se abroga.
    15. Articolul 17 se abroga.
    16. Alineatul (5) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    <<(5) Majorarea capitalului social al Societatii Comerciale Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. prin conversia creantelor statului in actiuni se va realiza pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea conditiilor de fond si procedura prevazute de lege si de statutul societatii.>>
    17. Alineatele (6) si (7) ale articolului 20 se abroga.
    18. Alineatul (1) al articolului 21 se abroga.
    19. Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Sumele achitate in plus fata de obligatiile datorate bugetului de stat de catre Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., conform anexei prevazute la art. I pct. 19 din prezenta ordonanta, se restituie sau se compenseaza cu alte obligatii bugetare ale Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
    Art. 3
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 45 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. va aproba noul statut al companiei.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 863/1997 pentru aprobarea Statutului Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 24 decembrie 1997.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul transporturilor,
                       Aleodor Francu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            SITUATIA
privind obligatiile fiscale neachitate in termen la 31 iulie 1997, in conformitate cu art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997
____________________________________________________________
Nr.   Natura obligatiei               Valoarea in devize si
crt.                                  echivalentul la cursul
                                        valutar B.N.R. la
                                          31 iulie 1997
____________________________________________________________
  1. Impozit pe redeventa       USD             746.446
                                lei       5.452.788.030
  2. Impozit pe dobanzi         USD           2.364.814
                                lei      17.274.966.270
  3. Total esalonari            USD           3.111.260
                                lei      22.727.754.300
  4. Majorari de intarziere     USD             902.007
     aferente impozitului pe    lei       6.589.161.135
     redevente
  5. Majorari aferente          USD           4.028.980
     impozitului pe dobanzi     lei      29.431.698.900
  6. Total scutiri              USD           4.930.987
                                lei      36.020.860.035
____________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 98/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 98 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu