E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă Hotărârea 863 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 8 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 12 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 13 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 14 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 16 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 17 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 45 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 98 din 29 august 2000

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. F pct. 12 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 136/1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 2
    (1) Capitalul social al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. este de 1.949.048.700.000 lei, impartit in 77.961.948 actiuni nominative in valoare de 25.000 lei fiecare.
    (2) Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:
    - 1.857.802.025.000 lei de catre statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, impartit in 74.312.081 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 18.845.950.000 lei de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia, impartit in 753.838 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 66.750.850.000 lei de catre Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMAT - S.A., impartit in 2.670.034 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 5.649.875.000 lei de catre Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", impartit in 225.995 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei.
    (3) Majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea tipului si/sau a valorii nominale a actiunilor, precum si orice alta modificare a statutului Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. sunt de competenta exclusiva a adunarii generale a actionarilor.>>
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 3
    (1) Privatizarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., precum si tranzactiile avand ca obiect actiuni ale acesteia se pot realiza cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) participarea statului roman la capitalul social nu se va diminua sub limita detinerii unui procent de 33,4% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    b) participarea persoanelor fizice romane care au calitatea de salariat al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. la capitalul social, in procent de 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    c) persoanele fizice si/sau juridice de alta cetatenie, respectiv nationalitate, decat cea romana nu vor putea detine, independent sau cumulat, un numar de actiuni care sa reprezinte mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    d) persoanele fizice si/sau juridice de alta cetatenie, respectiv nationalitate, decat cea romana nu vor putea detine, direct sau indirect, mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot in societatile comerciale romane care au calitatea de actionari ai Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
    (2) In cazul modificarilor capitalului social al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., structura actionariatului, rezultata ca efect al acestor modificari, va trebui sa respecte cotele procentuale prevazute la alin. (1).
    (3) Orice acte juridice incheiate cu incalcarea dispozitiilor alin. (2) sunt nule de drept pentru numarul de actiuni a caror dobandire conduce la depasirea limitelor prevazute la alin. (1).>>
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 6
    Ministerul Transporturilor exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului la Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.>>
    4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 7
    (1) Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie, ale caror componenta si atributii sunt cele prevazute de lege si de statutul societatii.>>
    5. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Adunarea generala a actionarilor alege Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. Pana la finalizarea procesului de privatizare membrii consiliului de administratie, precum si presedintele acestuia, care este si directorul general al societatii, sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.>>
    6. Articolul 8 se abroga.
    7. Alineatul (1) al articolului 9 se abroga.
    8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Atributiile presedintelui consiliului de administratie se stabilesc prin statutul societatii."
    9. Alineatul (1) al articolului 10 se abroga.
    10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 11
    Cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului de administratie al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. trebuie sa aiba cetatenie romana.>>
    11. Articolul 12 se abroga.
    12. Articolul 13 se abroga.
    13. Articolul 14 se abroga.
    14. Articolul 16 se abroga.
    15. Articolul 17 se abroga.
    16. Alineatul (5) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    <<(5) Majorarea capitalului social al Societatii Comerciale Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. prin conversia creantelor statului in actiuni se va realiza pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea conditiilor de fond si procedura prevazute de lege si de statutul societatii.>>
    17. Alineatele (6) si (7) ale articolului 20 se abroga.
    18. Alineatul (1) al articolului 21 se abroga.
    19. Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Sumele achitate in plus fata de obligatiile datorate bugetului de stat de catre Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., conform anexei prevazute la art. I pct. 19 din prezenta ordonanta, se restituie sau se compenseaza cu alte obligatii bugetare ale Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
    Art. 3
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 45 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. va aproba noul statut al companiei.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 863/1997 pentru aprobarea Statutului Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 24 decembrie 1997.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul transporturilor,
                       Aleodor Francu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            SITUATIA
privind obligatiile fiscale neachitate in termen la 31 iulie 1997, in conformitate cu art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997
____________________________________________________________
Nr.   Natura obligatiei               Valoarea in devize si
crt.                                  echivalentul la cursul
                                        valutar B.N.R. la
                                          31 iulie 1997
____________________________________________________________
  1. Impozit pe redeventa       USD             746.446
                                lei       5.452.788.030
  2. Impozit pe dobanzi         USD           2.364.814
                                lei      17.274.966.270
  3. Total esalonari            USD           3.111.260
                                lei      22.727.754.300
  4. Majorari de intarziere     USD             902.007
     aferente impozitului pe    lei       6.589.161.135
     redevente
  5. Majorari aferente          USD           4.028.980
     impozitului pe dobanzi     lei      29.431.698.900
  6. Total scutiri              USD           4.930.987
                                lei      36.020.860.035
____________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 98/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 98 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu