E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă Hotărârea 863 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 8 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 12 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 13 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 14 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 16 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 abrogă articolul 17 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 45 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 98 2000 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 45 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 98 din 29 august 2000

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. F pct. 12 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 136/1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 2
    (1) Capitalul social al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. este de 1.949.048.700.000 lei, impartit in 77.961.948 actiuni nominative in valoare de 25.000 lei fiecare.
    (2) Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:
    - 1.857.802.025.000 lei de catre statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, impartit in 74.312.081 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 18.845.950.000 lei de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia, impartit in 753.838 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 66.750.850.000 lei de catre Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMAT - S.A., impartit in 2.670.034 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 5.649.875.000 lei de catre Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", impartit in 225.995 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei.
    (3) Majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea tipului si/sau a valorii nominale a actiunilor, precum si orice alta modificare a statutului Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. sunt de competenta exclusiva a adunarii generale a actionarilor.>>
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 3
    (1) Privatizarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., precum si tranzactiile avand ca obiect actiuni ale acesteia se pot realiza cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) participarea statului roman la capitalul social nu se va diminua sub limita detinerii unui procent de 33,4% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    b) participarea persoanelor fizice romane care au calitatea de salariat al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. la capitalul social, in procent de 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    c) persoanele fizice si/sau juridice de alta cetatenie, respectiv nationalitate, decat cea romana nu vor putea detine, independent sau cumulat, un numar de actiuni care sa reprezinte mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
    d) persoanele fizice si/sau juridice de alta cetatenie, respectiv nationalitate, decat cea romana nu vor putea detine, direct sau indirect, mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot in societatile comerciale romane care au calitatea de actionari ai Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
    (2) In cazul modificarilor capitalului social al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., structura actionariatului, rezultata ca efect al acestor modificari, va trebui sa respecte cotele procentuale prevazute la alin. (1).
    (3) Orice acte juridice incheiate cu incalcarea dispozitiilor alin. (2) sunt nule de drept pentru numarul de actiuni a caror dobandire conduce la depasirea limitelor prevazute la alin. (1).>>
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 6
    Ministerul Transporturilor exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului la Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.>>
    4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 7
    (1) Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie, ale caror componenta si atributii sunt cele prevazute de lege si de statutul societatii.>>
    5. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Adunarea generala a actionarilor alege Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. Pana la finalizarea procesului de privatizare membrii consiliului de administratie, precum si presedintele acestuia, care este si directorul general al societatii, sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.>>
    6. Articolul 8 se abroga.
    7. Alineatul (1) al articolului 9 se abroga.
    8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Atributiile presedintelui consiliului de administratie se stabilesc prin statutul societatii."
    9. Alineatul (1) al articolului 10 se abroga.
    10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 11
    Cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului de administratie al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. trebuie sa aiba cetatenie romana.>>
    11. Articolul 12 se abroga.
    12. Articolul 13 se abroga.
    13. Articolul 14 se abroga.
    14. Articolul 16 se abroga.
    15. Articolul 17 se abroga.
    16. Alineatul (5) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    <<(5) Majorarea capitalului social al Societatii Comerciale Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. prin conversia creantelor statului in actiuni se va realiza pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea conditiilor de fond si procedura prevazute de lege si de statutul societatii.>>
    17. Alineatele (6) si (7) ale articolului 20 se abroga.
    18. Alineatul (1) al articolului 21 se abroga.
    19. Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Sumele achitate in plus fata de obligatiile datorate bugetului de stat de catre Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., conform anexei prevazute la art. I pct. 19 din prezenta ordonanta, se restituie sau se compenseaza cu alte obligatii bugetare ale Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
    Art. 3
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 45 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. va aproba noul statut al companiei.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 863/1997 pentru aprobarea Statutului Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 24 decembrie 1997.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul transporturilor,
                       Aleodor Francu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            SITUATIA
privind obligatiile fiscale neachitate in termen la 31 iulie 1997, in conformitate cu art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997
____________________________________________________________
Nr.   Natura obligatiei               Valoarea in devize si
crt.                                  echivalentul la cursul
                                        valutar B.N.R. la
                                          31 iulie 1997
____________________________________________________________
  1. Impozit pe redeventa       USD             746.446
                                lei       5.452.788.030
  2. Impozit pe dobanzi         USD           2.364.814
                                lei      17.274.966.270
  3. Total esalonari            USD           3.111.260
                                lei      22.727.754.300
  4. Majorari de intarziere     USD             902.007
     aferente impozitului pe    lei       6.589.161.135
     redevente
  5. Majorari aferente          USD           4.028.980
     impozitului pe dobanzi     lei      29.431.698.900
  6. Total scutiri              USD           4.930.987
                                lei      36.020.860.035
____________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 98/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 98 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu