Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 863 din 22 decembrie 1997

pentru aprobarea Statutului Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 376 din 24 decembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Statutul Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. preia activul si pasivul Societatii Comerciale "Compania de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A., pe baza balantei de verificare de la data de 30 septembrie 1997 si in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 45/1997, substituindu-se acesteia in drepturile si obligatiile ce fac obiectul litigiilor in curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata.
    Art. 3
    (1) Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. preia, conform planului de restructurare, prin selectie, personalul de la fosta Societate Comerciala "Compania de Transporturi Aeriene TAROM" - S.A.
    (2) Personalul preluat in conditiile alin. (1) se considera transferat.
    (3) Personalul nepreluat de la fosta Societate Comerciala "Compania de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. va fi disponibilizat, in conditiile legii.
    Art. 4
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                             Contrasemneaza:
                             Ministrul transporturilor
                             Traian Basescu

                             Ministru de stat,
                             ministrul muncii si
                             protectiei sociale,
                             Alexandru Athanasiu

                             Ministrul reformei,
                             Ilie Serbanescu

    ANEXA 1

                             STATUTUL

    Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    (1) Denumirea societatii este: Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte emanand de la Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. se va inscrie denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de sediul social, de numarul de inmatriculare in Registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., denumita in continuare compania, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul companiei
    (1) Sediul companiei este in Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti km 16,5. Sediul companiei va putea fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (2) Compania poate avea sucursale, reprezentante, agentii, birouri si alte asemenea subunitati, in tara si in strainatate:
    Art. 4
    Durata companiei
    Durata companiei este nelimitata.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al companiei

    Art. 5
    Scopul companiei
    Scopul companiei este realizarea de profit prin prestarea serviciilor in domeniul transporturilor aeriene interne si internationale de calatori, de bagaje, marfuri si posta, prin curse regulate si charter, precum si de alte activitati in domenii conexe.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) Obiectul de activitate al companiei este:
    a) efectuarea de transporturi aeriene interne si internationale de calatori, de bagaje, marfuri si posta, prin curse regulate si charter, precum si alte prestatii legate de executarea transportului aerian, scop in care stabileste politica de trafic, tarife si dotare, incheie si executa conventii si contracte cu parteneri din tara si din strainatate;
    b) exploatarea, intretinerea si repararea aeronavelor, motoarelor, elicelor, echipamentelor si instalatiilor acestora;
    c) asistenta tehnica si servicii in domeniul transporturilor aeriene, servicii si asistenta de zbor, inclusiv inchirierea de personal navigant si tehnic;
    d) asigurarea pregatirii personalului propriu in tara si in strainatate;
    e) inchirierea, vanzarea, cumpararea de aeronave, motoare, elice, echipamente, instalatii si componente ale acestora, precum si intermedierea unor astfel de operatiuni;
    f) efectuarea de operatiuni de import-export, in conditiile legii, studii, proiecte, know-how, programe de intretinere si tehnologii, aeronave, motoare, elice, echipamente, instalatii si componente ale acestora, materii si materiale, carburanti si lubrifianti, marfuri, utilaje de sol, echipamente si autospeciale, precum si alte activitati de comert exterior care asigura utilizarea intensa si eficienta a mijloacelor de care dispune;
    g) organizarea si efectuarea serviciilor de handling - pasageri, marfa si tehnic - pe aeroporturile din tara si din strainatate pentru aeronavele proprii sau ale altor operatori din tara sau din strainatate;
    h) organizarea activitatilor necesare in vederea asigurarii serviciilor pentru pasageri cu produse de catering la bordul aeronavelor proprii si ale altor companii aeriene;
    i) achizitionarea, directa si in consignatie, de produse de import si indigene si comercializarea acestora in regim duty-free la bordul aeronavelor proprii si ale altor companii aeriene, in magazinele sale din zona de tranzit a aeroporturilor sau din alte spatii autorizate, la preturile de desfacere cu amanuntul stabilite de companie, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu cerintele specifice ale pietei;
    j) activitati de reclama, publicitate, editare, tiparire si sponsorizare;
    k) efectuarea de incasari si plati, prin conturi deschise la banci din tara si din strainatate;
    l) desfasurarea, in completarea activitatii de transport aerian, de activitati de organizare, vanzare si promovare de programe turistice in Romania si pe piata externa, cu sau fara cazare in spatii proprii sau inchiriate;
    m) prestarea de servicii, in conexiune cu activitatea de transport aerian, respectiv transport auto intern si international de marfuri si de calatori;
    n) acordarea de consultanta interna si externa in domeniile aviatiei civile, precum si scolarizarea si pregatirea de personal tehnic, navigant si comercial;
    o) efectuarea, in conditiile legii, a unor operatiuni comerciale de import-export de materii prime si materiale, bunuri de larg consum, marfuri si produse industriale si neindustriale, alimentare sau nealimentare, en gros si en detail;
    p) asigurarea de servicii de dezinsectie, dezinfectie si deparazitare la avioanele si spatiile proprii sau inchiriate, ori ale altor companii sau in spatii din incinta zonelor aeroporturilor din Romania;
    q) asigurarea de servicii de analiza si decodificare a datelor inregistrate la bordul aeronavelor proprii si, la cerere, pentru aeronavele altor operatori aerieni;
    r) efectuarea altor activitati conexe sau complementare obiectului de activitate, menite sa asigure realizarea de profit in lei sau in valuta.
    (2) Compania isi poate realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediul unor agenti economici ori persoane fizice, mandatate si autorizate, precum si prin participare cu capital social la societati comerciale, constituite sau in curs de constituire, cu obiect de activitate similar, in conditiile legislatiei in vigoare.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al companiei este in valoare de 62.819.825.000 lei, impartit in 2.512.793 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea capitalului social al Societatii Comerciale "Compania de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 septembrie 1997.
    (2) Capitalul social initial este detinut de:
    - statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin preluarea cotei de 70% detinuta de Fondul Proprietatii de Stat, in suma de 43.973.878.000 lei, reprezentand 1.758.955 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei;
    - Societatea de Investitii Financiare Muntenia, pentru cota de 30% in suma de 18.845.947.000 lei, reprezentand 753.838 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este subscris si varsat integral, in cotele prevazute la alin. (2), de catre statul roman si de Societatea de Investitii Financiare Muntenia.
    (4) Capitalul social initial al companiei se majoreaza, in baza prevederilor art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997, cu suma de 682.880.675.000 lei, subscris si varsat in intregime de statul roman, impartit in 27.315.227 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei.
    (5) Suma cu care se majoreaza capitalul social, conform alin. (4), se compune din:
    - 422.060.808.000 lei, reprezentand echivalentul a 102.388.373 U.S.D., platiti pana la data de 27 septembrie 1997 de catre Ministerul Finantelor pentru rate, dobanzi si comisioane aferente creditelor contractate de Societatea Comerciala "Compania de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A. pentru achizitionarea de aeronave;
    - 260.819.867.000 lei, reprezentand majorari de intarziere datorate Ministerului Finantelor pana la data de 27 septembrie 1997 de Societatea Comerciala "Compania de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., pentru intarzieri in plata ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente creditelor pentru achizitionarea de aeronave.
    (6) Majorarea capitalului social este subscrisa exclusiv de statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, fiind varsat in intregime.
    (7) Dupa majorare, capitalul social al companiei este de 745.700.500.000 lei, impartit in 29.828.020 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei, fiind detinut dupa cum urmeaza:
    - 726.854.553.000 lei de catre statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, impartit in 29.074.182 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 18.845.947.000 lei de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia, impartit in 753.838 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Actiunile vor purta timbrul sec al companiei si semnatura a doi administratori.
    (3) Compania va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul companiei, sub ingrijirea acestuia.
    Art. 9
    Majorarea capitalului social
    (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide, in conditiile legii, majorarea capitalului social.
    (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 45/1997, a unor creante lichide si exigibile asupra companiei cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 10
    Reducerea capitalului social
    (1) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social ori limitarea sa la valoarea ramasa, fie dizolvarea companiei.
    (2) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozitiilor legale si ale prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul companiei.
    (3) Obligatiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    (4) Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul companiei ce i se va repartiza debitorului-actionar de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea companiei, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile in orice raporturi cu compania, care recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie al companiei si sa faca publica pierderea in presa. Dupa 6 luni, actionarul va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Componenta si atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al companiei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    (2) Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare.
    (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca, stabileste indemnizatiile membrilor consiliului de administratie si a secretarului acestuia;
    b) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    c) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale companiei, elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora;
    d) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor si aproba repartizarea profitului;
    e) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si la realizarea de investitii noi si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    f) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a directorului general, a membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite companiei;
    g) hotaraste gajarea, ipotecarea sau inchirierea unor bunuri, precum si desfiintarea uneia sau a mai multor subunitati ale companiei;
    h) hotaraste in orice alte probleme privind compania.
    (4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    b) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    c) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    d) hotaraste cu privire la completarea sau modificarea statutului, precum si la schimbarea formei juridice a companiei;
    e) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea companiei;
    f) hotaraste, in conditiile legii, cu privire la amortizarea mijloacelor fixe, precum si la scoaterea din functiune si casarea acestora;
    g) aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile apartinand companiei si stabileste plafonul valoric pana la care aprobarile pot fi date de consiliul de administratie;
    h) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta categorie;
    i) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni.
    (5) Pana la finalizarea procesului de privatizare a companiei, atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate de patru reprezentanti ai statului, dintre care trei reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si un reprezentant al Ministerului Finantelor, numiti prin ordin al ministrului transporturilor, precum si de catre un reprezentant al Societatii de Investitii Financiare Muntenia.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre inlocuitorul desemnat de acesta.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea, in vederea aprobarii, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea planului de activitate si a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea companiei).
    (4) Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, in conditiile legii.
    (5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.
    (6) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (7) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul companiei sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social. Hotararile se iau cu votul unui numar de actionari care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in respectiva adunare.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin jumatate din capitalul social. La prima adunare generala a actionarilor, hotararile se iau cu votul unui numar de actionari care detin cel putin jumatate din capitalul social reprezentat in adunare, iar la a doua adunare, cu votul unui numar de actionari care detin cel putin o treime din capitalul social reprezentat in adunare.
    (3) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre inlocuitorul desemnat de acesta.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale a actionarilor doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al acesteia.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) La propunerea persoanei care prezideaza ori a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (4) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare si functionare
    (1) Compania este administrata de catre un consiliu de administratie format din sapte administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, care pot avea si calitatea de actionari.
    (2) Desemnarea persoanelor propuse pentru consiliul de administratie se face de catre actionari, proportional cu cota lor de participare la capitalul social.
    (3) Pana la finalizarea procesului de privatizare, consiliul de administratie va avea in compunerea sa patru reprezentanti ai statului, dintre care doi reprezentanti ai Ministerului Transporturilor, un reprezentant al Ministerului Finantelor si un reprezentant al Consiliului pentru Reforma, precum si un reprezentant al Societatii de Investitii Financiare Muntenia, numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (4) Consiliul de administratie este condus de un presedinte, ales dintre membrii sai la prima sedinta.
    (5) Presedintele consiliului de administratie, care este si directorul general al companiei, se numeste prin ordin al ministrului transporturilor.
    (6) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales administrator, pentru a ocupa locul vacant, este egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (7) Membrii consiliului de administratie al companiei, precum si presedintele acestuia trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    - sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    - sa aiba capacitatea deplina de exercitiu.
    (8) Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea companiei in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    (9) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, documentele privind activitatea companiei.
    (10) Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie, precum si directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de companie, pentru prejudiciile rezultate din faptele lor, savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin. In asemenea situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (11) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare, care se tin lunar, sau in sedinte extraordinare, care pot fi convocate in vederea rezolvarii unor probleme sau adoptarii unor hotarari urgente.
    (12) Sedintele consiliului de administratie se tin in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor acestuia.
    (13) Hotararile consiliului de administratie se adopta prin vot deschis. La cererea a doua treimi din numarul membrilor prezenti, se poate stabili ca o anumita hotarare sa fie adoptata prin vot secret.
    (14) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritate simpla de voturi.
    (15) La adoptarea hotararilor votul presedintelui este egal cu cel al fiecaruia dintre membrii consiliului de administratie. In caz de egalitate de voturi, votul sau este decisiv.
    (16) Pentru asigurarea lucrarilor de secretariat, consiliul de administratie numeste, dintre salariatii companiei, un secretar.
    (17) Sedintele ordinare ale consiliului de administratie se programeaza de catre presedintele acestuia si se anunta tuturor membrilor cu cel putin 3 zile inainte de tinerea lor, prin grija secretarului. Modificarea datei sedintei se transmite cu cel putin 24 de ore inainte.
    (18) Sedintele extraordinare ale consiliului de administratie sunt convocate la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai sau din initiativa presedintelui acestuia.
    (19) Ordinea de zi si materialele destinate a fi discutate in sedintele ordinare ale consiliului de administratie se elaboreaza in scris si se depun la secretariatul acestuia, astfel incat sa poata fi transmise tuturor membrilor cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii sedintei.
    (20) Lucrarile consiliului de administratie se consemneaza intr-un proces-verbal al sedintei, care cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele:
    - data tinerii sedintei;
    - felul sedintei (ordinara sau extraordinara);
    - numele si prenumele membrilor consiliului de administratie prezenti;
    - numele si prenumele membrilor consiliului de administratie absenti si motivele;
    - prezentarea unor invitati (numele, prenumele si calitatea), cu consemnarea punctelor din ordinea de zi pentru care au fost invitati;
    - numele si prenumele unor reprezentanti ai sindicatului sau ai salariatilor, daca participa, cu consemnarea punctelor din ordinea de zi la care trebuie sa participe;
    - ordinea de zi (propusa si adoptata);
    - problemele discutate, in ordinea dezbaterii lor, cu mentionarea obiectiilor si a propunerilor deosebite;
    - hotararile adoptate, caracterul votului, nominalizarea membrilor consiliului de administratie care s-au abtinut sau au fost impotriva acestor hotarari, cu consemnarea obiectiilor individuale;
    - data urmatoarei sedinte a consiliului de administratie, daca a fost stabilita.
    (21) Procesul-verbal al sedintei consiliului de administratie se semneaza de catre toti membrii prezenti, precum si de catre persoana care l-a intocmit.
    (22) Ordinea de zi si materialele destinate a fi discutate la sedintele ordinare ale consiliului de administratie se elaboreaza in scris si se depun la secretariatul acestuia, astfel incat sa poata fi transmise membrilor consiliului de administratie cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii sedintei.
    (23) Dupa incheierea sedintei, secretarul redacteaza, pe baza procesului-verbal, hotararile adoptate de consiliul de administratie si le difuzeaza persoanelor interesate, dupa ce au fost semnate de presedintele consiliului de administratie si contrasemnate de secretarul acestuia.
    (24) Secretarul consiliului de administratie intocmeste si pastreaza dosarele sedintelor, care trebuie sa contina:
    - procesul-verbal al sedintei;
    - ordinea de zi, materialele scrise si documentatia pentru sedinta;
    - stenograma sau materialele de inregistrare ale lucrarilor sedintei, daca au existat;
    - hotararile adoptate, impreuna cu lista persoanelor carora li s-au difuzat.
    (25) Inainte de inceperea fiecarei sedinte a consiliului de administratie, secretarul acesteia prezinta presedintelui sau persoanei care urmeaza sa conduca lucrarile sedintei o nota continand:
    - situatia indeplinirii hotararilor si a sarcinilor cu termene de rezolvare, stabilite in sedintele anterioare;
    - numele si prenumele membrilor consiliului de administratie care au anuntat ca nu pot participa la sedinta respectiva si motivele, daca se cunosc.
    (26) Secretarul consiliului de administratie tine un registru unic de inregistrare si numerotare a hotararilor consiliului de administratie si urmareste permanent stadiul indeplinirii lor. Numerotarea hotararilor consiliului de administratie se face in ordinea adoptarii lor, anual.
    (27) Presedintele si membrii consiliului de administratie, cu avizul prealabil al adunarii generale a actionarilor, vor putea exercita functii pentru care se acorda sau nu drepturi salariale, intr-o alta societate comerciala, exceptand societatile comerciale la care compania detine pozitia de control sau majoritara.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    (1) Pana la finalizarea procesului de privatizare a companiei, consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si proiectele complementare din cursul anului, pentru companie, pe care le supune, cu acordul adunarii generale a actionarilor, pentru avizare, Ministerului Transporturilor si Ministerului Finantelor, pentru a fi aprobate de Guvern;
    b) analizeaza si supune avizarii Ministerului Transporturilor si Ministerului Finantelor, in vederea aprobarii de catre Guvern:
    - programul de investitii;
    - programul de retehnologizare;
    - programul achizitionarii de material aeronautic;
    - programul noilor linii aeriene ce urmeaza a fi exploatate;
    c) elaboreaza programele angajamentelor de plata, esalonate pe mai multi ani, ale companiei, pe care le transmite, cu acordul adunarii generale a actionarilor, spre avizare, Ministerului Transporturilor si Ministerului Finantelor, pentru a fi supuse aprobarii Guvernului;
    d) prezinta, pentru avizare, in adunarea generala a actionarilor, strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung a companiei, pe care o supune aprobarii Ministerului Transporturilor;
    e) analizeaza si prezinta, spre avizare, adunarii generale a actionarilor planul de restructurare si de retehnologizare a companiei, pe care il supune aprobarii Ministerului Transporturilor;
    f) intocmeste si transmite Ministerului Transporturilor, pentru a fi preluate in bugetul de stat anual, la termenele prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, necesarul resurselor financiare ce urmeaza a fi asigurate de la bugetul de stat in completarea surselor proprii si a creditelor contractate de companie pentru finantarea:
    - programului de investitii;
    - programului de retehnologizare;
    - programului de achizitionare de material aeronautic;
    g) intocmeste si transmite Ministerului Transporturilor, pentru a fi preluate in bugetul de stat anual, la termenele prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, necesarul resurselor financiare ce urmeaza a fi asigurate de la bugetul de stat in completarea surselor proprii, pentru rambursarea ratelor scadente, a dobanzilor si a altor comisioane aferente creditelor externe contractate pentru achizitionarea de aeronave.
    (2) Consiliul de administratie indeplineste si urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a companiei si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aproba statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii companiei;
    c) aproba structura de personal pentru agentiile proprii din tara, precum si propunerile nominale pentru personalul detasat la agentiile din strainatate;
    d) analizeaza bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar anterior, pe care le inainteaza spre aprobare adunarii generale a actionarilor;
    e) aproba investitiile ce urmeaza a fi realizate de companie din surse proprii, in limitele competentelor si ale plafonului valoric, stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    f) analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul de venituri si cheltuieli, pe baza de balanta de verificare contabila, si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii companiei, in conditii care sa asigure echilibrul bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) elaboreaza sistemul de salarizare a personalului angajat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si a fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, si stabileste componenta si mandatul comisiei de negociere a contractului colectiv de munca;
    h) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii sindicatului si/sau ai salariatilor, conform legii;
    i) aproba contractarea de credite bancare pentru realizarea programelor aprobate, in limita plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste masuri pentru administrarea, in conditii legale si de eficienta, a intregului patrimoniu al companiei;
    k) aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile apartinand companiei, in limitele plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor si in conditiile stabilite de lege;
    l) aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si de exploatare ale companiei si stabileste preturile si tarifele pentru prestatiile efectuate;
    m) aproba criteriile de diferentiere a preturilor si a tarifelor serviciilor pentru care este prevazuta in reglementari interne si internationale incadrarea in limite de baza, de volum si complexitate;
    n) propune adunarii generale a actionarilor scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe;
    o) aproba durata recuperarii si anuitatile de acoperire a valorii neamortizate si nerecuperate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune;
    p) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale companiei; in cazul amortizarii accelerate, va propune Ministerului Finantelor aprobarea acestui sistem;
    q) aproba valoarea actualizata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit de catre companie, estimate la inscrierea lor in activ, pe baza propunerilor facute de specialistii acesteia;
    r) aproba declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe existente in patrimoniul companiei;
    s) aproba programul de lucru al companiei;
    t) analizeaza modul de derulare a contractelor incheiate de companie;
    u) numeste directorii executivi, la propunerea directorului general;
    v) aproba regulamentul de ordine interioara al companiei;
    w) organizeaza, urmareste si raspunde de indeplinirea:
    - bugetului de venituri si cheltuieli;
    - programului de investitii;
    - programului de retehnologizare;
    - programului de achizitionare de material aeronautic;
    - programului liniilor aeriene;
    - programului de restructurare;
    x) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6

    Art. 20
    Atributiile directorului general
    (1) Directorul general conduce activitatea curenta a companiei, in scopul realizarii obiectului de activitate si pentru indeplinirea hotararilor consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.
    (3) Directorul general raporteaza consiliului de administratie despre principalele masuri si decizii luate in perioada dintre doua sedinte ale consiliului de administratie.
    (4) Directorul general are urmatoarele atributii si competente:
    a) angajeaza si reprezinta compania in raporturile cu persoane juridice si fizice, romane sau straine, precum si in fata organelor jurisdictionale;
    b) reprezinta compania in relatiile cu organismele si organizatiile internationale la care aceasta a aderat, cu alte companii aeriene romane sau din alte state;
    c) stabileste limitele mandatului delegatilor companiei, care participa la negocierea unor contracte interne sau externe ori la reuniuni internationale;
    d) propune consiliului de administratie, spre aprobare, numirea directorilor executivi ai companiei;
    e) angajeaza si concediaza, in conditiile legii, personalul de executie al companiei;
    f) propune consiliului de administratie, spre aprobare, structura si nominalizarea personalului pentru ocuparea posturilor de la agentiile companiei din tara si din strainatate;
    g) aproba redistribuirea posturilor vacante in cadrul compartimentelor functionale ale companiei, fara a depasi numarul de personal aprobat;
    h) negociaza si semneaza contractele individuale de munca pentru salariatii companiei;
    i) stabileste relatiile functionale si de cooperare in structura organizatorica aprobata;
    j) urmareste operativ realizarea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de consiliul de administratie;
    k) semneaza, in calitate de presedinte al consiliului de administratie al companiei, contractul colectiv de munca si asigura indeplinirea angajamentelor companiei decurgand din acesta;
    l) aproba premiile, ajutoarele materiale si sporurile salariale care se acorda salariatilor potrivit prevederilor legale si contractului colectiv de munca;
    m) rezolva, in limitele competentelor legale, cererile si sesizarile salariatilor companiei, precum si ale unor terte persoane, care sunt adresate companiei.
    (5) Directorul general indeplineste orice alte atributii sau obligatii ce ii revin potrivit legii, deciziilor consiliului de administratie ori hotararilor adunarii generale a actionarilor.

    CAP. 7
    Gestiunea companiei

    Art. 21
    Cenzorii companiei
    (1) Gestiunea companiei este controlata de actionari si de cenzori.
    (2) Adunarea generala a actionarilor alege trei cenzori si trei cenzori supleanti.
    (3) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat.
    (4) In conditiile in care statul detine mai mult de 50% din capitalul social, toti cenzorii vor fi recomandati de catre Ministerul Finantelor dintre specialisti.
    (5) Pentru a-si putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, de catre consiliul de administratie, date cu privire la activitatea companiei, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    (6) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor companiei, bilantului contabil si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea companiei controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al companiei.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul companiei si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea companiei) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii.
    (9) Atributiile si modul de organizare a activitatii cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se stabilesc prin regulamentul propriu, care se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani.
    (11) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca lunar inspectii de casa si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, putand solicita inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei de catre administratori;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie indeplinite de catre administratori si lichidatori.

    CAP. 8
    Activitatea companiei

    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii companiei.
    Art. 23
    Personalul companiei
    (1) Personalul companiei se incadreaza, in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc prin regulament de catre consiliul de administratie.
    (3) Personalul companiei este supus Statutului personalului din aviatia civila, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile, precum si Regulamentului de ordine interioara al companiei.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 24
    Investitii noi si reparatii capitale
    (1) Finantarea programului de investitii, de retehnologizare si de achizitionare de material aeronautic se asigura din sursele proprii ale companiei, din credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (2) Lucrarile de reparatii capitale se vor finanta din sursele proprii ale companiei si din credite bancare.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Compania organizeaza si conduce evidenta contabila, potrivit legii.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul companiei se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de catre adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul companiei ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza, in conditiile legii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor.
    (3) Din profitul companiei, ramas dupa plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii.
    (4) Compania isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (5) Plata dividendelor cuvenite actionarilor, rezultate din profitul net, se face de catre companie, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (6) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Art. 27
    Registrele companiei
    Compania tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 28
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai ca urmare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    Art. 29
    Dizolvarea companiei
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea companiei:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al companiei;
    b) declararea nulitatii companiei;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea companiei;
    e) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
    f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 110 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare;
    g) cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal;
    h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea companiei trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 30
    Lichidarea companiei
    (1) In caz de dizolvare, compania va fi lichidata.
    (2) Lichidarea companiei si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.
    Art. 31
    Litigii
    (1) Litigiile companiei cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre companie si persoanele juridice romane sau straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 863/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 863 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu