Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 553/1791 din 14 decembrie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 553 din 14 decembrie 2002
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 1.791 din 24 decembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 5 din  8 ianuarie 2003

    In temeiul prevederilor art. 135, art. 137 alin. (3) si art. 140 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale,
    in baza art. 7 si art. 14 lit. D pct. 4 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 3 pct. 24 si a art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. XIV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice prevazute la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

    Prezentele norme metodologice sunt emise in temeiul art. XIV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative si stabilesc modul de constituire in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

    Art. 1
    (1) Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, denumit in continuare Fondul, se constituie in anul 2003 din:
    a) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorata numai de angajatori;
    b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorata si suportata de persoanele fizice care incheie, in conditiile legii, contracte de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care sunt asigurate in sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale aferenta somerilor pe durata practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    d) dobanzile aferente disponibilitatilor din contul special in care s-au virat contributiile aferente cotei de 0,5% pentru constituirea Fondului, deschis la trezoreria statului pe seama Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza incepand cu drepturile si obligatiile aferente lunii ianuarie 2003.
    Art. 2
    (1) In anul 2003 persoanele fizice si juridice care contribuie la constituirea Fondului procedeaza astfel:
    a) cota de 0,5% datorata de angajatori si de persoanele fizice care incheie contracte de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se adauga la cotele de contributie de asigurari sociale datorate de angajatori si asiguratii prevazuti la alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultand astfel o noua cota;
    b) contributia de asigurari sociale aferenta cotei stabilite la lit. a) se vireaza la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in cota de 0,5%, datorata de someri pe durata practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate, potrivit legii, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se adauga la contributiile de asigurari sociale de stat datorate pentru someri.
    (3) Conditiile si termenele la care se fac varsamintele la bugetul asigurarilor sociale de stat sunt cele stabilite de lege.
    Art. 3
    Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se datoreaza pentru situatiile prevazute la cap. II pct. 20 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Pentru identificarea contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pe versoul documentului de plata a contributiei de asigurari sociale se va evidentia distinct suma aferenta cotei de 0,5% pentru constituirea Fondului.
    (2) Casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor evidentia distinct in contabilitatea proprie veniturile incasate din cota de 0,5% corespunzatoare constituirii Fondului.
    (3) Sumele cuvenite Fondului se vireaza in contul 30.01 "Disponibil al Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis pe seama Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
    (4) In Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat (anexa nr. 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) se va evidentia distinct contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator si calculata conform art. 2 alin. (1).
    (5) In primele 5 zile lucratoare ale lunii, pentru luna expirata, sau, dupa caz, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare celei in care a expirat termenul prevazut de lege pentru plata contributiei de asigurari sociale, casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor vira sumele cuvenite Fondului din contul de venituri al bugetului asigurarilor sociale de stat in contul prevazut la alin. (3).
    Art. 5
    (1) Pentru disponibilitatile din contul special, Trezoreria statului plateste dobanda, a carei rata este stabilita prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Cu dobanda incasata se majoreaza in mod corespunzator veniturile Fondului.
    Art. 6
    Dupa infiintare Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale, in calitatea sa de institutie publica cu personalitate juridica, preia de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe baza de protocol, soldul contului deschis la Trezoreria statului conform art. 4 alin. (3), urmand ca acesta sa fie virat in contul deschis pe numele Fondului National.
    Art. 7
    Disponibilitatile Fondului se evidentiaza in contabilitatea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale cu ajutorul urmatoarelor conturi care se introduc in Planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificarile si completarile ulterioare:
      141 "Disponibil din Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale";
      341 "Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1791/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1791 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu