E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 97 din 29 august 2000

pentru ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii in vederea finantarii Proiectului de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 si la Bucuresti la 9 august 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 435 din  3 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. A pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Se ratifica Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in vederea finantarii Proiectului de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor, in valoare de 250 milioane EUR, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 si la Bucuresti la 9 august 2000.
    Art. 2
    (1) Implementarea Contractului de finantare se va realiza de catre coordonatorii de proiect, respectiv Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru suma de 130 milioane EUR, din care 20 milioane EUR pentru unele autoritati publice locale pentru reabilitari, consolidari si amenajari de infrastructura, si Ministerul Transporturilor, pentru suma de 120 milioane EUR.
    (2) Ministerul Finantelor, in calitate de reprezentant al Imprumutatului, va incheia acorduri de imprumut subsidiar cu cei doi coordonatori de proiect, prin care le va delega intreaga autoritate si responsabilitate in realizarea proiectului si in utilizarea sumelor din imprumut.
    Art. 3
    Contributia Romaniei la realizarea Proiectului (inclusiv taxele si impozitele datorate pe teritoriul Romaniei), in suma de 130 milioane EUR, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului (inclusiv pentru autoritatile publice locale) si Ministerului Transporturilor, proportional cu sumele acordate din imprumut.
    Art. 4
    Rambursarea imprumutului, plata dobanzilor si orice alte costuri aferente imprumutului vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului (inclusiv pentru autoritatile publice locale) si Ministerului Transporturilor.
    Art. 5
    (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii, sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile de derulare a contractului de finantare mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    (2) Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Eugen Dijmarescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Aleodor Francu,
                       secretar de stat

                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului de
                       Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                        BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

    Fi Nr. 20.699

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
              ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR

                           CONTRACT DE FINANTARE
intre Romania si Banca Europeana de Investitii

                        Luxemburg, 4 august 2000
                        Bucuresti, 9 august 2000

    Acest contract este incheiat intre:
    Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, cu sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, reprezentat de doamna Valentina Siclovan, secretar de stat, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte, si Banca Europeana de Investitii, avand sediul central in Bd Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg - Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata de domnul Emanuel Maravic, director, si de domnul Gian Domenico Spota, consilier principal, denumita in continuare Banca, ca a doua parte.
    Avand in vedere ca:

    1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatile Europene si Romania au incheiat un Acord european de asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte.
    2. La data de 2 ianuarie 2000 Consiliul Guvernatorilor Bancii a autorizat continuarea acordarii de imprumuturi pentru proiecte de investitii in Cipru si in tarile din Europa Centrala si de Est, care au transmis cereri la Uniunea Europeana in vederea aderarii la aceasta.
    3. Un acord-cadru, denumit in continuare Acordul-cadru, privind activitatile Bancii in Romania a fost semnat de Romania si Banca la data de 4/5 iunie 1997 si este aplicabil acestui contract.
    4. Imprumutatul a propus initierea unui proiect (denumit in continuare Proiectul) in scopul reconstruirii infrastructurii afectate de inundatiile din ultimii ani, precum si pentru realizarea lucrarilor de prevenire a inundatiilor pe teritoriul Imprumutatului, dupa cum se specifica mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul contract (denumita in continuare Descrierea tehnica).
    5. Realizarea Proiectului urmeaza sa fie coordonata de Ministerul Transporturilor al Imprumutatului, denumit in continuare MT, si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului al Imprumutatului, denumit in continuare MAPPM, atat MT, cat si MAPPM fiind denumite in continuare coordonatori de Proiect.
    6. Creditul (denumit in continuare creditul) urmeaza sa fie utilizat pentru finantarea de scheme (denumite in continuare scheme) eligibile la finantarea de catre Banca, in conformitate cu criteriile sale, si realizate de agentiile Imprumutatului (denumite in continuare agentii de implementare).
    7. Criteriile de eligibilitate, procedurile de aprobare a schemelor, precum si alte prevederi practice de utilizare a creditului sunt precizate in anexa C la prezentul contract.
    8. Costul total al Proiectului, asa cum a fost estimat de Banca, este de 380.000.000 EUR (trei sute optzeci milioane euro), incluzand dobanda pe perioada constructiei, impozitele si taxele;
    9. Costul Proiectului va fi finantat dupa cum urmeaza:
____________________________________________________________
 Contributia Imprumutatului si/sau alte fonduri
 - prin MT                                   62.400.000 EUR
 - prin MAPPM                                67.600.000 EUR
 Imprumutul Bancii                          250.000.000 EUR
____________________________________________________________
 TOTAL:                                     380.000.000 EUR
____________________________________________________________

    10. In consecinta, Imprumutatul a solicitat Bancii un imprumut in suma echivalenta cu 250.000.000 EUR (doua sute cincizeci milioane euro).
    11. Prin art. 3 din Acordul-cadru Imprumutatul a fost de acord ca dobanda si toate celelalte parti datorate Bancii si care apar ca urmare a activitatilor avute in vedere prin Acordul-cadru, precum si activele si veniturile Bancii legate de astfel de activitati sa fie scutite de impozite.
    12. Prin art. 4 din Acordul-cadru Imprumutatul a fost de acord ca pe intreaga perioada de existenta a oricarei operatiuni financiare incheiate in conformitate cu Acordul-cadru, Imprumutatul:
    a) sa asigure:
    (i) ca beneficiarii sa poata schimba in orice valuta convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bancii in legatura cu imprumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si
    (ii) ca aceste sume sa fie transferabile liber, imediat si efectiv; si
    b) sa asigure:
    (i) ca Banca sa poata schimba in orice valuta liber convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului primite de Banca cu titlu de plati aferente unor imprumuturi si garantii sau oricarei alte activitati si ca Banca sa poata transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, daca Banca va opta altfel,
    (ii) ca Banca sa poata dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Imprumutatului.
    13. Convinsa ca prezenta operatiune corespunde scopului functiilor sale si ca este conforma cu scopurile Acordului-cadru si tinand seama de aspectele mentionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitarii Imprumutatului, acordandu-i acestuia un credit in suma echivalenta cu 250.000.000 EUR (doua sute cincizeci milioane euro).
    14. Doamna Valentina Siclovan este pe deplin autorizata, potrivit conditiilor stabilite in Apendicele I, sa semneze acest contract in numele Imprumutatului.
    15. Euro este moneda comuna a statelor membre ale Uniunii Europene, care participa la etapa a treia a Uniunii economice si monetare europene (UEM).
    16. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 si Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au statuat anumite aspecte referitoare la introducerea euro.
    17. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe, apendice si documente atasate reprezinta referiri facute respectiv la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe, apendice si documente atasate ale acestui contract.
    Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupa cum urmeaza:
    Art. 1
    Trageri
    1.01. Suma creditului
    Prin acest contract Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta un credit in suma echivalenta cu 250.000.000 EUR (doua sute cincizeci milioane euro) care va fi utilizat in exclusivitate pentru finantarea schemelor, asa cum este prevazut mai jos.
    1.02. Proceduri de alocare si de tragere
    A. Disponibilizarea creditului va fi efectuata prin alocari succesive (denumite in continuare alocari sau, fiecare, alocare). Daca Banca nu va fi agreat altfel in scris, totalul alocarilor pentru schemele care vor fi coordonate de MT nu va depasi echivalentul a 120.000.000 EUR (o suta douazeci milioane euro), iar totalul alocarilor pentru schemele care vor fi coordonate de MAPPM nu va depasi echivalentul a 130.000.000 EUR (o suta treizeci milioane euro). Creditul va fi tras in transe (denumite in continuare transe sau, fiecare, transa) care vor reprezenta integral sau partial valoarea uneia sau mai multor alocari si va fi fiecare in valoare echivalenta cu cel putin 10.000.000 EUR (zece milioane euro). Numarul transelor nu va depasi douazeci.
    Pana la 31 decembrie 2001 Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, poate transmite Bancii cereri pentru una sau mai multe alocari. Cererile vor fi insotite de o descriere rezumativa a schemei sau schemelor care vor fi finantate din alocare si de respectivul plan de finantare propus. In vederea calificarii pentru finantare in conditiile prezentului contract, fiecare schema trebuie sa indeplineasca criteriile la care se face referire in anexa C.
    Este la latitudinea Bancii de a decide daca va aproba sau nu schema sau schemele astfel remise de Imprumutat prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, in urma examinarii pe care aceasta o considera necesara. In cazul aprobarii, Banca va emite o scrisoare de alocare (denumita in continuare Scrisoare de alocare), informand Imprumutatul asupra aprobarii schemei sau schemelor si specificand partea din credit alocata schemei sau schemelor respective.
    B. Tragerea fiecarei transe se va efectua dupa primirea de catre Banca a unei cereri scrise, denumita in continuare cerere, transmisa de Imprumutat prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, cu respectarea conditiilor mentionate in paragraful 1.04. Fiecare cerere:
    a) va specifica suma solicitata pentru tragere in cadrul transei;
    b) va specifica valuta in care Imprumutatul solicita sa fie trasa transa, ca fiind o valuta la care se face referire in paragraful 1.03;
    c) va specifica rata dobanzii aplicabile, daca este cazul, indicata anterior Imprumutatului de catre Banca fara angajament;
    d) va specifica data preferata pentru efectuarea tragerii, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa in termen de pana la patru luni calendaristice de la data cererii;
    si
    e) va fi insotita de documente justificative, solicitate conform subparagrafului 1.04C.
    Nici o cerere nu va putea fi efectuata dupa data de 31 decembrie 2004. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare cerere este irevocabila.
    C. Cu 10 - 15 zile inainte de data disponibilizarii transei, in cazul in care cererea este conforma cu subparagraful 1.02B si in masura in care justificarea pusa la dispozitie in conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B alin. e) este acceptabila Bancii, Banca va remite Imprumutatului o notificare (denumita in continuare Aviz de tragere) prin care:
    a) va confirma valoarea si valuta transei specificate in cerere;
    b) va specifica rata dobanzii aplicabile transei conform paragrafului 3.01; si
    c) va specifica data disponibilizarii transei.
    In cazul in care unul sau mai multe elemente specificate in Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzatoare din cerere, Imprumutatul, intr-un interval de 3 zile lucratoare in Luxemburg de la primirea Avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare adresata Bancii si, ca urmare, cererea si Avizul de tragere vor ramane fara efect.
    D. Tragerea fiecarei transe va fi efectuata in acel cont bancar, pe seama Imprumutatului, pe care Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data efectuarii tragerii.
    1.03. Valuta tragerii
    Sub rezerva existentei disponibilitatilor, Banca va disponibiliza fiecare transa in valuta pentru care Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, si-a exprimat o preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bancii care nu participa la etapa a treia a UEM sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele piete valutare.
    Pentru calculul sumelor ce urmeaza sa fie trase in alte valute decat euro Banca va aplica cursurile de schimb de referinta calculate si publicate de Banca Centrala Europeana din Frankfurt sau, in lipsa acestora, cursurile de schimb care prevaleaza pe oricare alta piata financiara aleasa de Banca, la o data cuprinsa intr-un interval de 15 zile anterior datei efectuarii tragerii, dupa cum va decide Banca.
    1.04. Conditii de tragere
    A. Tragerea primei transe, conform paragrafului 1.02, va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, si anume ca inainte de data primei cereri:
    a) un consilier juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic privind semnarea in mod corespunzator a acestui contract de catre Imprumutat, precum si privind documentele relevante, in forma si continut acceptabile Bancii;
    b) toate aprobarile necesare privind controlul schimbului valutar (daca este cazul) sa fi fost obtinute, pentru a permite Imprumutatului sa ramburseze imprumutul (asa cum este definit in paragraful 2.01) si sa plateasca dobanda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; astfel de aprobari trebuie sa se extinda si asupra deschiderii si mentinerii conturilor in care Imprumutatul solicita Bancii sa disponibilizeze creditul;
    c) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare din partea Imprumutatului referitoare la imputernicirea persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze cererile, precum si specimenele de semnatura autentificate ale acestei sau acestor persoane;
    d) Banca sa fi primit dovezi care sa ateste ca in cadrul MT si MAPPM au fost create si sunt operationale structuri organizatorice satisfacatoare pentru a asigura coordonarea Proiectului; si
    e) Banca sa fi primit dovezi, in limba engleza, in legatura cu imputernicirea doamnei Valentina Siclovan de a semna acest contract in numele Imprumutatului.
    Daca o cerere pentru tragerea primei transe este efectuata inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare pentru ea, demonstrand ca aceste conditii au fost indeplinite, o astfel de cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data la care conditiile vor fi fost indeplinite.
    B. In plus, disponibilizarea fiecarei transe se va face cu conditia ca:
    a) Banca sa fie convinsa ca in orice moment suficiente fonduri continua sa fie disponibile in concordanta cu paragraful 6.07, astfel incat sa se asigure realizarea si finalizarea la timp a Proiectului; si
    b) aprobarea de catre autoritatile romane competente din domeniul protectiei mediului a lucrarilor care se vor finanta din sumele transei respective.
    C. Tragerea fiecarei transe ulterioare primei transe, solicitata de Imprumutat prin intermediul unui coordonator de Proiect, se va face cu conditia ca Banca sa primeasca, inainte sau la data cererii respective si in termen de 120 de zile de la disponibilizarea transei anterioare, o declaratie de cheltuieli satisfacatoare Bancii, care sa demonstreze ca Imprumutatul, prin intermediul acelui coordonator de Proiect, a efectuat cheltuieli (excluzand impozite si taxe platibile in Romania) pentru articolele finantate de Banca, in conformitate cu Descrierea tehnica, in suma globala egala cu toate transele anterioare disponibilizate Imprumutatului prin intermediul coordonatorului de Proiect respectiv, mai putin, exceptie facand eliberarea fiecarei ultime transe solicitate de Imprumutat prin intermediul coordonatorului de Proiect respectiv, o suma de 2.000.000 EUR.
    D. Tragerea fiecarei ultime transe solicitate de Imprumutat prin intermediul unui coordonator de Proiect va fi efectuata cu conditia ca Banca sa primeasca, inainte sau la data cererii respective, o declaratie de cheltuieli satisfacatoare Bancii, care sa demonstreze ca Imprumutatul a efectuat sau va efectua, nu mai tarziu de 120 de zile din acel moment, cheltuieli (excluzand impozite si taxe platibile in Romania) pentru articolele finantate de Banca, in conformitate cu Descrierea tehnica, in suma globala egala cu transa solicitata si toate transele anterioare disponibilizate Imprumutatului prin intermediul coordonatorului de Proiect respectiv.
    E. Pentru calcularea echivalentului in euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb in vigoare in a 30-a zi anterioara datei cererii.
    F. Daca vreo parte a dovezilor furnizate de Imprumutat, prin intermediul unui coordonator de Proiect, nu este satisfacatoare Bancii, Banca fie poate actiona in concordanta cu ultimul paragraf din subparagraful 1.04A, fie poate elibera in mod proportional mai putin decat suma solicitata.
    1.05. Anularea si realocarea creditului
    In conformitate cu subparagraful 1.02A, printr-o cerere adresata Bancii, in care va include motivele sale, Imprumutatul poate oricand sa anuleze in intregime sau partial orice parte netrasa din credit sau, nu mai tarziu de 31 decembrie 2002, sa propuna realocarea oricarei parti din credit care a fost deja alocata, cu conditia ca, daca Imprumutatul anuleaza orice transa care a facut obiectul unui Aviz de tragere si care nu a fost revocat in conformitate cu subparagraful 1.02C, sa plateasca un comision calculat asupra sumei anulate, la o rata fixa egala cu jumatate din rata dobanzii aplicabile acelei transe.
    Este la latitudinea Bancii de a accepta propunerea de realocare a Imprumutatului si de a realoca orice parte a creditului in conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02A. Daca realocarea nu este posibila sau daca este posibila numai partial, Imprumutatul va rambursa Bancii orice suma in plus care a fost deja disponibilizata conform alocarii initiale.
    In cazul in care costul proiectului va fi mai mic decat cifra cuprinsa la pct. 9 din Preambul, Banca poate, printr-o notificare adresata Imprumutatului, sa anuleze creditul proportional cu diferenta.
    Banca poate anula, prin notificarea Imprumutatului, orice parte din credit care nu a fost alocata pana la 31 martie 2002 sau realocata pana la 31 martie 2003 si orice alocare care nu a facut obiectul unei trageri pana la 30 aprilie 2005.
    1.06. Anularea si suspendarea creditului
    Banca poate, prin notificarea Imprumutatului, sa anuleze integral sau partial, in orice moment si cu efect imediat, partea netrasa din credit:
    a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in subparagrafele 10.01A sau B; sau
    b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii pe piata nationala de capital sau pe pietele internationale de capital relevante.
    Alternativ, daca a survenit o situatie dintre cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus si, in opinia Bancii, aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda, integral sau partial, prin notificarea Imprumutatului, partea netrasa din credit. Intr-un astfel de caz suspendarea va continua pana cand Banca il instiinteaza pe Imprumutat ca este din nou in masura sa emita un Aviz de tragere cu privire la acea parte din credit. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare in conformitate cu paragraful 1.05.
    Totusi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze sau sa suspende, in temeiul alin. b) al acestui paragraf, nici o transa care a facut obiectul unui Aviz de tragere.
    Partea netrasa din credit va fi considerata ca anulata daca Banca solicita rambursarea in baza art. 10.
    In cazul in care creditul este anulat in temeiul alin. a) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma anulata a oricarei transe netrase care a facut obiectul unui Aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculat de la data Avizului de tragere, respectiv pana la data anularii.
    1.07. Valuta comisioanelor
    Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii, in baza art. 1, vor fi calculate si platibile in euro.
    Art. 2
    Imprumutul
    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul (denumit in continuare imprumutul) va cuprinde totalul sumelor in valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de Banca cu ocazia disponibilizarii fiecarei transe.
    2.02. Valuta de rambursare
    Fiecare rambursare in baza art. 4 sau, dupa caz, a art. 10 va fi efectuata in valutele in care au fost efectuate tragerile si in proportiile in care acestea sunt cuprinse in soldul imprumutului.
    2.03. Valuta dobanzii si a altor obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii de plata datorate conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si platibile proportional, in fiecare valuta in care imprumutul este rambursabil.
    Orice alta plata va fi efectuata in valuta specificata de Banca, avandu-se in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza sa fie rambursate prin acea plata.
    2.04. Notificari ale Bancii
    Dupa disponibilizarea fiecarei transe Banca va transmite Imprumutatului o situatie rezumativa cuprinzand suma, data tragerii si rata dobanzii pentru acea transa.
    Art. 3
    Dobanda
    3.01. Rata dobanzii
    A. Soldul nerambursat al oricarei transe va fi purtator de dobanda la rata specificata in Avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobanzii aplicabile la data emiterii Avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in valuta respectiva si acordate de Banca imprumutatilor sai in aceleasi conditii de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobanzii ca cele pentru transa in cauza.
    B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in paragraful 5.03.
    3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
    Fara a contraveni prevederilor art. 10 si ca exceptie de la paragraful 3.01, pentru orice suma restanta platibila in conditiile acestui contract se va datora dobanda de la data scadentei pana la data efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
    a) pentru o suma datorata din orice transa, la o rata egala cu:
    (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
    (ii) rata relevanta specificata conform paragrafului 3.01; si
    b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
    (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
    (ii) rata dobanzii perceputa de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in valuta respectiva pe termen de 25 de ani.
    Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta pentru care este datorata.
    Art. 4
    Rambursarea
    4.01. Rambursarea obisnuita
    Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de rambursare prezentat in anexa B.
    4.02. Rambursarea anticipata voluntara
    A. Imprumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, o transa, in baza unei comunicari scrise (denumita in continuare Notificare de rambursare anticipata) in care se specifica suma (suma rambursarii anticipate) care urmeaza a fi rambursata anticipat si data propusa pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o data specificata in paragraful 5.03 (fiecare denumita data de plata). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna inainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata de catre Imprumutat a unei compensatii, daca este cazul, datorata Bancii in conformitate cu prevederile subparagrafelor B si C de mai jos.
    B. Valoarea compensatiei va fi suma diferentei de dobanda neincasata de Banca pentru fiecare semestru incheiat la datele de plata ulterioare datei rambursarii anticipate, calculata dupa cum se specifica in urmatorul subparagraf si diminuata in conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02C.
    Suma acestei diferente va fi calculata ca fiind suma prin care:
    x) dobanda care ar fi fost platibila in timpul acelui semestru pentru Transa sau partea din transa rambursata anticipat
    depaseste
    y) dobanda care ar fi fost astfel platibila in timpul acelui semestru, daca ar fi fost calculata la rata de referinta; in acest scop rata de referinta inseamna rata anuala a dobanzii (diminuata cu cincisprezece puncte procentuale), pe care Banca o stabileste cu o luna inainte de data rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un imprumut acordat de Banca din surse proprii imprumutatilor sai, denominat in valuta transei respective, avand aceleasi caracteristici financiare ca si transa care urmeaza sa fie rambursata anticipat, in special, aceeasi periodicitate pentru plata dobanzii, aceeasi perioada ramasa pana la scadenta si acelasi tip de rambursare.
    Rata dobanzii pe care Banca, urmand procedurile stabilite de Consiliul Guvernatorilor Bancii, o stabileste pentru un imprumut este in conformitate cu Statutul Bancii si este determinata pe baza conditiilor dominante de pe piata de capital.
    C. Fiecare suma calculata in acest mod va fi diminuata la data de rambursare anticipata prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinata conform alin. y) al subparagrafului 4.02B.
    D. Banca va notifica Imprumutatului valoarea compensatiei datorate sau, dupa caz, neperceperea vreunei compensatii. Daca pana la ora 5 p.m., ora Luxemburgului, la data notificarii, Imprumutatul nu confirma in scris intentia sa de a efectua rambursarea anticipata in conditiile comunicate de Banca, Notificarea de rambursare anticipata va ramane fara efect. Cu exceptia unui astfel de caz mentionat anterior, Imprumutatul va avea obligatia sa efectueze plata in conformitate cu Notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda datorata asupra sumei rambursarii anticipate, precum si cu orice alta suma datorata conform acestui paragraf 4.02.
    4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
    A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat, in mod voluntar, partial sau integral, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului nerambursat, in aceeasi proportie cu aceea dintre suma rambursata anticipat si suma totala nerambursata a tuturor acelor imprumuturi.
    Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda datorata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut.
    Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca si termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
    B. In cazul in care costul total al Proiectului s-ar situa semnificativ sub cifra specificata in Preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
    4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
    Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate valutele imprumutului, proportional cu sumele nerambursate respective, exceptand cazul in care Imprumutatul poate alege in schimb sa ramburseze anticipat, in conditiile paragrafului 4.02, intreaga suma trasa si nerambursata intr-o singura transa.
    In cazul rambursarii anticipate partiale in toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va determina o reducere pro rata a fiecarei rate ramase de rambursat.
    Acest articol 4 nu va contraveni art. 10.
    Art. 5
    Platile
    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de Imprumutat in cadrul acestui contract va fi platita in contul respectiv comunicat Imprumutatului de catre Banca. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu cel putin 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate in baza art. 10.
    5.02. Calculul platilor referitoare la o fractiune de an
    Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat in cadrul acestui contract si calculata pentru orice fractiune din an va fi calculata pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.
    5.03. Datele de plata
    Sumele datorate semestrial, conform acestui contract, sunt platibile Bancii la 15 ianuarie si la 15 iulie in fiecare an.
    Orice plata scadenta intr-o zi nelucratoare va fi platibila in ziua lucratoare imediat urmatoare. Zi lucratoare inseamna o zi in care bancile sunt deschise pentru tranzactii in centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei datorate, cu mentiunea ca in cazul monedei euro, zi lucratoare inseamna o zi in care instructiunile de creditare sau transfer in euro se prelucreaza prin sistemul de decontare euro numit transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontarile brute in timp real (TARGET).
    Alte sume datorate conform prezentului contract sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care aceasta este primita de Banca.
    Art. 6
    Angajamente speciale
    6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
    Imprumutatul va folosi sumele imprumutului si alte fonduri mentionate in planul de finantare descris in Preambul prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, exclusiv pentru finantarea schemelor pentru care au fost efectuate alocari conform subparagrafului 1.02A si paragrafului 1.05.
    6.02. Finalizarea Proiectului
    Imprumutatul se angajeaza sa realizeze Proiectul prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, in conformitate cu Descrierea tehnica si sa il finalizeze pana la data specificata in aceasta, data care poate fi modificata periodic cu aprobarea Bancii.
    6.03. Costul majorat al Proiectului
    In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata prezentata in Preambul, Imprumutatul va obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului, fara a apela la Banca, astfel incat sa finalizeze Proiectul in conformitate cu Descrierea tehnica. Planurile pentru finantarea costului suplimentar vor fi comunicate Bancii in timp util pentru aprobare.
    6.04. Procedura de licitatie
    Imprumutatul va achizitiona sau va determina agentiile de implementare, dupa caz, sa achizitioneze bunuri, servicii si sa comande lucrari pentru Proiect, acolo unde este cazul si in mod satisfacator pentru Banca, prin licitatie internationala deschisa participantilor din toate tarile.
    6.05. Asigurare
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va asigura sau va determina agentiile de implementare, dupa caz, sa asigure in mod corespunzator toate lucrarile si proprietatile care fac parte din Proiect, in conformitate cu practica obisnuita pentru lucrari de interes public similare.
    6.06. Intretinerea
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, se va asigura sau va determina agentiile de implementare, dupa caz, sa se asigure ca toate proprietatile ce fac parte din Proiect vor fi intretinute, reparate, li se vor face reparatii capitale si vor fi modernizate, dupa cum va fi necesar pentru a fi mentinute in buna stare de functionare.
    6.07. Alocarea fondurilor
    Imprumutatul se angajeaza sa aloce anual Proiectului suficiente fonduri bugetare si/sau alte resurse financiare pentru completarea planului de finantare a Proiectului, neacoperit de imprumut, si sa permita finalizarea la timp a acestuia in conformitate cu Descrierea tehnica.
    6.08. Functionarea Proiectului
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat si daca Banca nu va fi convenit altfel in scris, Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va pastra sau va determina agentiile de implementare, dupa caz, sa pastreze titlul de proprietate si posesiune asupra activelor care fac parte din Proiect sau, dupa caz, sa inlocuiasca si sa reinnoiasca aceste active si sa mentina Proiectul in permanenta functionare, in conformitate cu scopul sau initial.
    Banca poate sa nu isi dea consimtamantul numai in cazul in care actiunea propusa ar prejudicia interesele Bancii in calitate de creditor al Imprumutatului sau ar face ca Proiectul sa devina neeligibil pentru finantarea de catre Banca.
    6.09. Prevederi privind mediul
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va realiza sau va determina agentiile de implementare, dupa caz:
    a) sa realizeze activitatile respective in conformitate cu legislatia aplicabila privind mediul si cu standardele Uniunii Europene referitoare la protectia mediului, asa dupa cum acestea pot fi amendate sau modificate, si va obtine si va mentine toate autorizatiile guvernamentale necesare, aplicabile in aceasta privinta;
    b) sa realizeze toate lucrarile de intretinere, constructie si reabilitare, precum si politicile de reducere a impactului asupra mediului, care pot fi necesare in cadrul Proiectului, in conformitate cu o buna practica si cu standardele la care se face referire in alin. a) din acest paragraf; si
    c) sa realizeze toate lucrarile de intretinere si reabilitare pentru facilitatile Proiectului, care pot fi solicitate de autoritatile competente.
    6.10. Vizite
    A. Imprumutatul intelege ca Banca poate fi obligata sa divulge Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene (denumita in continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Imprumutat si la Proiect, care sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor Curtii de Conturi, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene.
    B. Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va permite sau va determina agentiile de implementare, dupa caz, sa permita persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrarile incluse in Proiect si sa faca acele verificari pe care acestia le doresc. In acest scop Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, le va acorda sau se va asigura ca le va fi acordata acestora toata asistenta necesara. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita Imprumutatului sau agentiilor de implementare, dupa caz, sa prezinte documentele care cad sub incidenta scopului precedentului subparagraf 6.10A.
    Art. 7
    Garantii
    7.01. Garantii
    Daca Imprumutatul va acorda unei terte parti vreo garantie pentru indeplinirea oricareia dintre obligatiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta sau prioritate in legatura cu acestea, Imprumutatul, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului contract ori va acorda Bancii o preferinta sau o prioritate echivalenta.
    Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o astfel de garantie, preferinta sau prioritate.
    Art. 8
    Informatii
    8.01. Informatii privind Proiectul
    Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va asigura sau va determina agentiile de implementare, dupa caz:
    a) sa asigure ca evidentele sale sau ale acestora prezinta toate operatiunile referitoare la finantarea si realizarea Proiectului; si
    b) sa transmita Bancii, in limba engleza sau in traducere in limba engleza:
    (i) pana la 31 decembrie 2000 si ulterior, trimestrial, pana la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului;
    (ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului; si
    (iii) periodic, orice alte documente suplimentare sau informatii privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil;
    c) sa supuna spre aprobare Bancii, fara intarziere, orice modificare de natura materiala in planurile generale, graficul de executie, planurile de finantare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu aspectele facute cunoscute Bancii inainte de semnarea acestui contract;
    d) sa informeze Banca in timp util despre orice situatie care impune consimtamantul Bancii, in conformitate cu paragraful 6.08; si
    e) sa informeze, in general, Banca despre orice fapt sau eveniment ce ii este cunoscut, care poate prejudicia substantial sau poate afecta conditiile de executie ori de functionare a Proiectului.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul
    Imprumutatul va informa Banca:
    a) imediat, despre orice hotarare luata de el din orice motiv sau despre orice situatie care il obliga ori despre orice cerere care i s-a facut de a rambursa anticipat orice imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
    b) imediat, despre orice intentie din partea sa de a acorda in favoarea unei terte parti orice garantie pentru oricare dintre activele sale pentru indeplinirea oricareia dintre obligatiile sale externe sau orice preferinta ori prioritate in legatura cu acestea;
    c) in general, asupra oricarei situatii sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului asumate in cadrul acestui contract sau care ar prejudicia in mod substantial ori ar afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.
    8.03. Informatii privind agentiile de implementare
    Imprumutatul, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, va informa Banca:
    a) imediat, in legatura cu orice modificare adusa documentelor de baza ale agentiilor de implementare, precum si cu orice schimbare a statutului lor juridic si a mandatului lor; sau
    b) in general, asupra oricarei situatii sau eveniment referitor la agentiile de implementare, care ar putea impiedica indeplinirea oricareia dintre obligatiile Imprumutatului asumate in cadrul acestui contract.
    Art. 9
    Speze si cheltuieli
    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru si taxele de inregistrare, aferente semnarii sau implementarii acestui contract sau a oricarui document legat de acesta si aferent acordarii oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate in baza acestui contract, brut, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice astfel de deducere, sa majoreze suma de plata catre Banca astfel incat, dupa deducere, suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte speze
    Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract sau a documentelor legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
    Art. 10
    Rambursarea anticipata datorata unui caz de neindeplinire a obligatiilor
    10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
    Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii facute in acest sens de Banca:
    (A) imediat:
    a) daca vreo informatie concreta sau document remis Bancii de catre Imprumutat sau in numele acestuia, in legatura cu negocierea acestui contract sau pe perioada in care acesta este in vigoare, se dovedeste a fi fost incorect in orice detaliu concret;
    b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, nu plateste dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum este prevazut in prezentul contract;
    c) daca, urmare a neindeplinirii oricarei obligatii in legatura cu acest imprumut, Imprumutatului i se cere sa ramburseze anticipat orice imprumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
    d) daca survine vreun eveniment sau o situatie care poate sa pericliteze indeplinirea obligatiilor de plata care decurg din imprumut sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
    e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat si la care se face referire la pct. 11 si 12 din preambul inceteaza sa fie indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene; sau
    f) daca Imprumutatul nu isi indeplineste orice obligatie cu privire la orice alt imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene; sau
    (B) la expirarea unei perioade rezonabile, specificata de Banca intr-o comunicare catre Imprumutat, fara ca problema sa fi fost remediata in mod satisfacator pentru Banca:
    a) daca Imprumutatul nu indeplineste vreo obligatie care rezulta din acest contract, alta decat cea mentionata in subparagraful 10.01 (A) alin. b); sau
    b) daca vreun fapt esential prevazut in preambul se modifica substantial sau se dovedeste a fi eronat si daca modificarea fie prejudiciaza interesele Bancii in calitate de creditor al Imprumutatului, fie afecteaza negativ implementarea sau functionarea Proiectului.
    10.02. Alte drepturi legale
    Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a solicita rambursarea anticipata a imprumutului.
    10.03. Daune
    In cazul solicitarii rambursarii anticipate conform paragrafului 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata la data la care s-a facut solicitarea, oricare este mai mare dintre:
    a) o suma calculata conform prevederilor subparagrafului 4.02A, aplicata asupra sumei care a devenit scadenta si platibila si cu efect de la data scadentei specificata in solicitarea scrisa a Bancii; si
    b) o suma calculata la o rata anuala de 0,25% de la data solicitarii pana la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabila daca nu ar fi fost facuta solicitarea.
    10.04. Nederogari
    Nici o nerespectare sau intarziere din partea Bancii in exercitarea oricaruia dintre drepturile sale conform acestui articol 10 nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
    10.05. Utilizarea sumelor primite
    Sumele primite ca urmare a solicitarii formulate conform art. 10 vor fi utilizate in primul rand pentru plata daunelor, comisioanelor si a dobanzii, in aceasta ordine, si, in al doilea rand, pentru acoperirea ratelor nerambursate in ordinea inversa a scadentei. Acestea se vor aplica intre transe, dupa cum va considera Banca.
    Art. 11
    Legea si jurisdictia
    11.01. Legea
    Acest contract, precum si intocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
    Locul indeplinirii acestui contract este sediul central al Bancii.
    11.02. Jurisdictia
    Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, denumita in continuare Curtea.
    Partile la acest contract renunta prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii.
    O decizie a Curtii, emisa conform acestui paragraf, va fi definitiva si obligatorie pentru parti, fara restrictie sau rezerva.
    11.03. Dovada sumelor datorate
    In orice actiune juridica ce decurge din acest contract, certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate Bancii potrivit acestui contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
    Art. 12
    Clauze finale
    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul contract vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat in legatura cu litigiile in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresa specificata la pct. 2 de mai jos, unde Imprumutatul isi alege domiciliul:
    - pentru Banca:      1. 100 Boulevard Konrad Adenauer
                         L - 2950 Luxembourg - Kirchberg
    - pentru Imprumutat: 1. Ministerul Finantelor
                         str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
                         RO-70060, Bucuresti
                         Romania
                         1. Ministerul Transporturilor
                         Bd Dinicu Golescu nr. 38
                         RO - 77113, Bucuresti
                         Romania
                         1. Ministerul Apelor Padurilor
                         si Protectiei Mediului
                         Bd Libertatii nr. 12
                         RO - 70562, Bucuresti
                         Romania
                         2. Misiunea Romaniei pe
                         langa Comunitatile Europene
                         107, rue Gabrielle
                         B - 1180 Bruxelles
    Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte parti, sa isi schimbe adresele mentionate mai sus, cu conditia ca adresa de la pct. 2 de mai sus sa poata fi schimbata numai cu alta adresa din cuprinsul Uniunii Europene.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari, pentru care sunt mentionate in acest contract perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, telegrama, telex sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambul, anexe si apendice
    Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din acest contract:
    - Anexa A Descrierea tehnica
    - Anexa B Grafic de rambursare
    - Anexa C Prevederi practice pentru realizarea Proiectului.
    Urmatorul apendice este atasat la prezentul contract:
    - Apendice I Imputernicirea pentru semnare din partea Imprumutatului.
    Ca urmare, partile la prezentul contract au convenit ca acest contract sa fie semnat in patru exemplare originale in limba engleza fiecare pagina fiind initializata, in numele Imprumutatului, de doamna Mioara Ionescu, director general, si in numele Bancii, de domnul Gian Domenico Spota, consilier principal.

                  Semnat pentru si in numele Romaniei,
                           Valentina Siclovan

                       Semnat pentru si in numele
                     Bancii Europene de Investitii,
                        E. Maravic    G.D. Spota

    4 august 2000, Luxemburg
    9 august 2000, Bucuresti

    ANEXA A

                           DESCRIEREA TEHNICA

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
              ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR

    Proiectul se refera la proiectarea, supervizarea si constructia unui numar de scheme individuale care fac parte dintr-un program de reconstructie si reabilitare a infrastructurii publice avariate sau distruse in timpul inundatiilor din aprilie 2000 si din anii anteriori. Masuri de protectie impotriva inundatiilor, intreprinse pentru reducerea riscului aparitiei dezastrelor similare in viitor, sunt, de asemenea, eligibile in cadrul imprumutului.
    Imprumutul Bancii poate finanta:
    (i) finalizarea sau continuarea investitiilor realizate in anul 2000 pentru actiuni de urgenta pentru care au fost adoptate proceduri de achizitie pentru situatii de urgenta;
    (ii) investitii de reconstructie de baza a infrastructurii prioritare; si
    (iii) masuri de refacere si masuri de prevenire a inundatiilor pe termen mediu, pe baza analizei rezultatelor studiilor hidrologice suplimentare in zonele afectate.
    Schemele individuale vor fi prezentate Bancii pentru analiza si aprobare de catre agentiile de implementare, intr-un format standard agreat, care, in relatie cu marimea reala si cu importanta lucrarii, vor permite Bancii sa identifice:
    (i) localizarea;
    (ii) caracteristicile tehnice principale;
    (iii) justificarea;
    (iv) tipul metodei de achizitie;
    (v) perioada de implementare;
    (vi) cheltuielile anuale;
    (vii) costurile; si
    (viii) sursele financiare.
    Numai schemele pentru repararea, reconstructia si modernizarea infrastructurii publice avariate de inundatii sau alte scheme pentru infrastructura, destinate sa protejeze zonele afectate de reaparitia unor dezastre similare, sunt eligibile in urmatoarele sectoare:
    (i) linii de cale ferata;
    (ii) drumuri si poduri;
    (iii) porturi dunarene si canale;
    (iv) lucrari hidrotehnice pentru protectia impotriva inundatiilor (indiguiri de rauri, canale de scurgere, rezervoare de retentie etc.); si
    (v) infrastructura municipala.
    Schemele eligibile trebuie sa fie indispensabile pentru revenirea la conditiile de viata normale, precum si pentru reluarea activitatilor economice si sociale in regiunile afectate. Infrastructura ce trebuie reconstruita trebuie sa nu prezinte un grad ridicat de risc de a fi din nou afectata de inundatii viitoare, respectiv trebuie sa fie suficient protejata impotriva inundatiilor sau sa fie protejata prin instalatii hidrotehnice refacute sau imbunatatite in regiune.
    Schemele vor fi autorizate progresiv in perioada 2000 - 2004. Finalizarea de ansamblu a Proiectului este estimata pentru sfarsitul anului 2004.

    ANEXA B

                           GRAFIC DE RAMBURSARE

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE
              PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
_______________________________________________________
 Data scadentei ratei      Sume de rambursat exprimate
     de rambursat            ca procent din imprumut
_______________________________________________________
  1. 15 ianuarie 2007                2,63%
  2. 15 iulie 2007                   2,63%
  3. 15 ianuarie 2008                2,63%
  4. 15 iulie 2008                   2,63%
  5. 15 ianuarie 2009                2,63%
  6. 15 iulie 2009                   2,63%
  7. 15 ianuarie 2010                2,63%
  8. 15 iulie 2010                   2,63%
  9. 15 ianuarie 2011                2,63%
 10. 15 iulie 2011                   2,63%
 11. 15 ianuarie 2012                2,63%
 12. 15 iulie 2012                   2,63%
 13. 15 ianuarie 2013                2,63%
 14. 15 iulie 2013                   2,63%
 15. 15 ianuarie 2014                2,63%
 16. 15 iulie 2014                   2,63%
 17. 15 ianuarie 2015                2,63%
 18. 15 iulie 2015                   2,63%
 19. 15 ianuarie 2016                2,63%
 20. 15 iulie 2016                   2,63%
 21. 15 ianuarie 2017                2,63%
 22. 15 iulie 2017                   2,63%
 23. 15 ianuarie 2018                2,63%
 24. 15 iulie 2018                   2,63%
 25. 15 ianuarie 2019                2,63%
 26. 15 iulie 2019                   2,63%
 27. 15 ianuarie 2020                2,63%
 28. 15 iulie 2020                   2,63%
 29. 15 ianuarie 2021                2,63%
 30. 15 iulie 2021                   2,63%
 31. 15 ianuarie 2022                2,63%
 32. 15 iulie 2022                   2,63%
 33. 15 ianuarie 2023                2,63%
 34. 15 iulie 2023                   2,63%
 35. 15 ianuarie 2024                2,63%
 36. 15 iulie 2024                   2,63%
 37. 15 ianuarie 2025                2,63%
 38. 15 iulie 2025                   2,63%
_______________________________________________________

    ANEXA C

            PREVEDERI PRACTICE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
              ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR

    Scopul acestei anexe este de a preciza criteriile de eligibilitate, procedurile de aprobare a schemelor, precum si alte prevederi referitoare la utilizarea creditului si de a explica in termeni practici principalele prevederi din contract referitoare la implementarea Proiectului. Aceste prevederi sunt menite sa faciliteze implementarea, cu definirea aranjamentelor, instructiunilor si procedurilor privind:
    1. managementul Proiectului;
    2. achizitionarea de lucrari, bunuri si servicii;
    3. alocarea imprumutului pe scheme eligibile;
    4. tragerea imprumutului;
    5. raportari privind implementarea Proiectului si finalizarea lucrarilor.
    Toti termenii folositi in prezenta anexa si nedefiniti altfel vor avea acelasi inteles ca in contract. In caz de discrepante intre continutul acestei anexe si cel al contractului prevederile contractului vor prevala.
    Finantarea Bancii pentru Proiect se regaseste in forma unui imprumut-cadru, care sa fie utilizat pentru finantarea partiala a schemelor eligibile, asa cum este definit in sectiunea 3 de mai jos, pentru care a fost prezentata Bancii si aprobata de aceasta o cerere de alocare.
    1. Aranjamentele referitoare la managementul Proiectului [subparagraful 1.04 A. d) din Contractul de finantare]
    1.1. Fara a aduce vreo atingere responsabilitatii globale a Romaniei decurgand din termenii si conditiile Contractului de finantare, Imprumutatul va atribui coordonarea tuturor activitatilor Proiectului unui numar de 2 coordonatori de Proiect, si anume Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului (Directia generala management si resurse) si Ministerul Transporturilor (Directia generala relatii financiare externe).
    Cei 2 coordonatori de Proiect vor fi responsabili in mod deosebit pentru:
    (i) colectarea si centralizarea informatiilor si documentatiei referitoare la implementarea Proiectului, incluzand in mod special informatiile si documentatiile solicitate pentru a sustine cererile de alocare si cererile de tragere si pentru a raporta cu privire la stadiul Proiectului;
    (ii) pregatirea intr-un format corespunzator a cererilor de alocare (conform sectiunii 3) si a cererilor de tragere (conform sectiunii 4), precum si a raportarilor asupra stadiului si finalizarii Proiectului (conform sectiunii 5); si
    (iii) transmiterea catre Banca a informatiilor si documentatiei mentionate mai sus, validate si certificate corespunzator, precum si a oricaror alte informatii si documentatii ce pot fi solicitate periodic de Banca.
    1.2. Imprumutatul, prin intermediul coordonatorilor de Proiect, va atribui responsabilitatea pentru implementarea fizica a Proiectului unui numar de agentii de implementare, care vor fi beneficiarii finali ai imprumutului si care vor fi in mod deosebit responsabili pentru:
    (i) realizarea achizitiei de lucrari, bunuri si servicii pentru scheme eligibile;
    (ii) supervizarea indeaproape a lucrarilor in cadrul schemelor eligibile;
    (iii) contabilizarea analitica a cheltuielilor suportate si a platilor efectuate de agentiile de implementare in cadrul schemelor eligibile; si
    (iv) pregatirea informatiilor si a documentatiei in sustinerea cererilor de alocare si a cererilor de tragere si in conformitate cu cerintele de raportare a implementarii Proiectului, pentru a fi transmise coordonatorilor de Proiect pentru procesare, formatare, validare si certificare inainte de a fi transmise Bancii.
    Avand in vedere natura lucrarilor care trebuie realizate in cadrul Proiectului, Imprumutatul si Banca au agreat deocamdata ca cel putin urmatoarele agentii de implementare vor participa la Proiect:
    Reconstructia si consolidarea infrastructurii in transporturi - Ministerul Transporturilor:
    - Administratia Nationala a Drumurilor;
    - Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
    - Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos";
    - Administratia Porturilor Maritime Dunarene - S.A.
    Lucrari pentru prevenirea inundatiilor si infrastructura municipala - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului:
    - Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.;
    - Regia Nationala a Padurilor.
    Orice schema eligibila va fi in responsabilitatea unei singure agentii de implementare dintre cele indicate mai sus ori a unei alte agentii de implementare ce va fi identificata si asupra careia vor cadea de acord Imprumutatul si Banca. In acest sens se asteapta ca Ministerul Transporturilor sa coordoneze toate activitatile Proiectului realizate de cele 4 agentii de implementare subordonate autoritatii respectivului minister, iar Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sa coordoneze toate activitatile Proiectului realizate de toate celelalte agentii de implementare ramase.
    2. Proceduri de achizitie (paragraful 6.04 din Contractul de finantare)
    2.1. Trebuie evidentiata importanta atribuita de Banca aplicarii atente a regulilor de achizitie adecvate, satisfacatoare pentru Banca, asa cum a fost stabilit in paragraful 6.04 din Contractul de finantare.
    In general, licitatia ar trebui sa aiba ca rezultat achizitionarea de catre Imprumutat, prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant, sau de oricare dintre agentiile de implementare (dupa cum este cazul) de lucrari, bunuri si servicii pentru scheme eligibile finantate din sumele imprumutului, fiind deschisa in termeni egali participantilor din toate tarile. Exceptiile de la acest principiu general sunt precizate in tabelul de mai jos.
_______________________________________________________________________________
           Lucrari urgente                 Lucrari care urmeaza
           deja contractate                sa fie contractate
_______________________________________________________________________________
            indiferent      < 1 milion EUR  > 1 milion EUR    > 5 milioane EUR
            de cost                         < 5 milioane EUR

Tipul de    nu este cazul   nu este cazul    nationala        internationala
publicatie                                                    (Jurnalul Oficial
                                                              al CE - OJEC)

Tipul de    asa cum a       - cererea de     licitatii        LCI (fie
achizitie   fost selectat   oferta pe        competitive      deschisa, fie ca
            de agentia de   plan national    internationale   urmare a
            implementare,   - negociere      - LCI            precalificarii)
            inclusiv        directa
            negocierea
            directa

Documente   nu este cazul   limba            limba nationala  engleza (pentru
   de                       nationala        acceptata        documentele
licitatie                   acceptata                         principale)

Aprobarea   - procedura:    - procedura:     - procedura:     - procedura:
Bancii      nu este cazul   nu este cazul    nu este cazul    OJEC
            - documente de  - documente de   - documente de   - documente de
            licitatie:      licitatie:       licitatie:       licitatie:
            nu este cazul   nu este cazul    nu este cazul    nu este cazul
_______________________________________________________________________________

    Cele de mai sus reprezinta precizarile minimale privind regulile si procedurile de achizitie ce urmeaza sa fie utilizate. Orice abatere de la asemenea reguli si proceduri (incluzand posibilitatea de a aplica regulile si procedurile de achizitie romanesti) va trebui sa fie justificata pe baza conditiilor speciale referitoare la natura schemei (cum ar fi: costul, programul de realizare sau alti factori specifici) si acceptata de Banca.
    2.2. Pentru lucrari si contracte de furnizare referitoare la lucrari incepute in cursul inundatiei si imediat dupa aceasta (ca, de exemplu, contracte atribuite in 1999 - 2000 in conditii de urgenta) Banca este gata sa accepte negocieri directe sau cereri de oferta adresate contractorilor locali sau internationali, indiferent de costul unor astfel de scheme.
    2.3. Pentru lucrari si contracte de furnizare referitoare la lucrari avand o valoare estimata situata sub echivalentul a 1 milion EUR, Banca este gata sa accepte o procedura simplificata care implica cereri de oferta limitate transmise contractorilor locali sau internationali ori o negociere directa, in conformitate cu regulile si procedurile romanesti de achizitie.
    Pentru astfel de contracte Bancii ii va fi suficienta o informare rezumativa a posteriori (cu ocazia raportarii asupra implementarii Proiectului, in conformitate cu tabelele de raportare privind stadiul la care se face referire in sectiunea 5 de mai jos) referitoare la procedura de licitatie urmata si la rezultatele obtinute, dar isi rezerva totusi dreptul de a solicita detalii suplimentare in cazul in care le considera necesare pentru a verifica in continuare ca achizitia se realizeaza in bune conditii.
    2.4. Pentru lucrari si contracte de furnizare avand o valoare estimata situata peste echivalentul a 1 milion EUR si sub 5 milioane EUR ar trebui aplicata licitatia competitiva internationala, dar va fi suficienta publicarea anuntului de licitatie numai in presa nationala.
    Pentru astfel de contracte Bancii ii va fi suficienta o informare rezumativa a posteriori (cu ocazia raportarii privind implementarea Proiectului, in conformitate cu tabelele de raportare privind stadiul la care se face referire in sectiunea 5 de mai jos) referitoare la procedura de licitatie urmata si la rezultatele obtinute, dar isi rezerva totusi dreptul de a solicita detalii suplimentare in cazul in care le considera necesare pentru a verifica in continuare ca achizitia se realizeaza in bune conditii.
    2.5. Pentru lucrari si contracte de furnizare avand o valoare estimata situata peste echivalentul a 5 milioane EUR anuntul de licitatie va trebui publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Aceasta publicare va fi aranjata de Banca, careia ii va fi inaintat anuntul in timp util pentru aprobare si publicare in Jurnalul Oficial (fara nici un cost pentru cel ce face anuntul). Orice exceptie de la aceasta cerinta trebuie sa fie pe deplin justificata si autorizata oficial de Banca.
    O data evaluate ofertele, Imprumutatul va furniza Bancii un raport succint de evaluare a ofertelor, specificand procedura de atribuire adoptata, numele ofertantului/ofertantilor carora se intentioneaza sa se atribuie contractul/contractele, motivele tehnice si financiare pentru alegerea facuta. Banca poate lua initiativa de a solicita informatii suplimentare, incluzand, de asemenea, documentele de licitatie, daca acest lucru este considerat necesar. In cazul in care Banca nu face nici o astfel de solicitare intr-un interval de doua saptamani de la data prezentarii raportului de evaluare a ofertelor, consimtamantul acesteia se va considera ca acordat in mod tacit.
    O copie de pe forma de contract, care va fi utilizata fara deosebire de toate agentiile de implementare, pentru toate contractele de lucrari si de furnizare din aceasta categorie, va fi transmisa Bancii inaintea prezentarii de catre Imprumutat a primei cereri de tragere pentru un contract din aceasta categorie.
    3. Eligibilitatea si procedura de alocare (paragrafele 1.02 si 1.05 din Contractul de finantare)
    3.1. Imprumutul va fi alocat schemelor eligibile referitoare la lucrarile de reconstructie si/sau consolidare si furnizarile referitoare la:
    (i) drumurile si podurile publice;
    (ii) investitiile pentru regularizarea inundatiilor si protectie, ca de exemplu: rezervoare de retentie, canale de scurgere, consolidarea sau constructia de maluri si diguri etc.; si
    (iii) infrastructuri municipale, ca de exemplu: transport public, apa, apa reziduala si facilitati.
    In general, schemele eligibile trebuie sa fie:
    (i) justificate din punct de vedere economic, tehnic si financiar si nedaunatoare mediului;
    (ii) simple din punct de vedere tehnic si implementabile intr-o perioada care sa nu depaseasca 4 ani; si
    (iii) identificabile individual in ceea ce priveste conceptul si obiectivul, in mod deosebit in sensul impactului lor asupra mediului.
    3.2. Fara a aduce vreo atingere responsabilitatii globale a Romaniei decurgand din termenii si conditiile Contractului de finantare, alocarea imprumutului se va efectua pe baza cererilor de alocare oficiale transmise de Imprumutat prin intermediul coordonatorilor de Proiect. La momentul prezentarii unei prime cereri de alocare Imprumutatul va pune la dispozitie Bancii o lista cuprinzand reprezentantii sai autorizati pentru semnarea unor asemenea cereri, impreuna cu specimenele de semnatura ale acestora.
    Pentru a reduce numarul cererilor de alocare care vor fi prezentate pe parcursul derularii Proiectului fiecare cerere ar trebui sa contina cat mai multe scheme eligibile cu putinta. Ideal, Imprumutatul ar trebui sa prezinte o data o cerere de alocare per agentie de implementare (de exemplu: Cererea de alocare nr. 1: Drumuri; Cererea de alocare nr. 2: Cai ferate; Cererea de alocare nr. 3: Navigatia pe Dunare; Cererea de alocare nr. 4: Porturile dunarene; Cererea de alocare nr. 5: Ape; Cererea de alocare nr. 6: Paduri; si Cererea de alocare nr. 7: Infrastructura municipala).
    3.3. Datele solicitate in sprijinul cererilor de alocare individuale sunt rezumate in Documentul atasat nr. 1. Un model de cerere de alocare intr-o "forma simplificata" care sa fie utilizata pentru a prezenta scheme mici sau o suma de scheme mici, cu un cost total estimat al activelor fixe sub nivelul echivalentului de 1 milion EUR, este prezentat in Documentul atasat nr. 2. Un model de cerere in "forma integrala" utilizat pentru scheme cu un cost total estimat al activelor fixe care depaseste 1 milion EUR este prezentat in Documentul atasat nr 3.
    In momentul examinarii unei cereri de alocare care include o schema specifica de o marime semnificativa Banca poate solicita Imprumutatului sa clarifice sau sa suplimenteze informatiile relevante primite prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant. Imprumutatului i se poate solicita, de asemenea, sa prezinte Bancii prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant rapoarte de evaluare pentru schemele individuale mai mari, pentru a permite Bancii sa conduca, cand este cazul, o evaluare independenta a aspectelor tehnice, economice, financiare si de mediu ale schemelor.
    3.4. Coordonatorul de Proiect, in numele Imprumutatului, trebuie sa asigure si sa confirme in cadrul fiecarei cereri de alocare catre Banca faptul ca schemele incluse in cerere si care vor fi finantate din sumele imprumutului nu au beneficiat deja de alta finantare externa suprapusa, alta decat alocatiile de la bugetul de stat.
    Suma alocata fiecarei agentii de implementare pentru scheme eligibile nu va depasi 70% din costul cumulat al activelor fixe ale tuturor schemelor eligibile respective. La calcularea costului total al activelor fixe al schemelor eligibile vor fi luate in considerare toate cheltuielile referitoare la lucrari si servicii legate direct de interventia relevanta de reconstructie si/sau consolidare. Dobanda aferenta perioadei de constructie poate fi, de asemenea, inclusa, dar costurile de functionare si intretinere sau simplele transferuri de capital nu sunt eligibile.
    3.5. In conformitate cu paragraful 1.05 din Contractul de finantare, scheme eligibile pot fi retrase dintr-o alocare aprobata (daca se ia decizia ca acestea sa nu se mai realizeze) si altele noi pot fi propuse Bancii pentru includere in sfera Proiectului.
    3.6. Ca urmare a evaluarii documentatiei relevante prezentate cuprinzand cererea de alocare, Banca va transmite Imprumutatului o scrisoare de alocare oficiala, al carei model este prezentat in Documentul atasat nr. 4.
    4. Proceduri si conditii de tragere (paragrafele 1.02 si 1.04 din Contractul de finantare)
    4.1. Banca va finanta numai acele scheme eligibile din sectoarele indicate in Descrierea tehnica si incluse intr-o cerere de alocare aprobata de Banca, cu conditia respectarii prevederilor relevante ale paragrafelor 1.02 si 1.04 din Contractul de finantare. Documentul atasat nr. 5 ofera o indrumare generala pentru procedura care va fi urmata pentru tragerea imprumutului.
    Fiecare tragere trebuie solicitata cu cel putin 15 zile inainte de data previzionata a tragerii. Un model de scrisoare de cerere de tragere este prezentat in Documentul atasat nr. 6.
    4.2. Prima tragere este conditionata de primirea anterioara de catre Banca a documentatiei solicitate in conformitate cu punctele subparagrafului 1.04.A din Contractul de finantare.
    Specimenele de semnatura ale acelor reprezentanti oficiali desemnati sa semneze cererile de tragere in numele si pe seama Imprumutatului vor trebui prezentate Bancii anterior efectuarii primei trageri (si anterior oricarei trageri ulterioare in cazul in care acesti reprezentanti oficiali vor fi inlocuiti).
    4.3. Fiecare tragere va fi conditionata de primirea si aprobarea in avans de catre Banca a unei cereri de alocare incluzand schemele la care se refera cererea de tragere.
    4.4. A doua si fiecare cerere de tragere ulterioara efectuate de catre fiecare coordonator de Proiect trebuie sa fie insotita de o declaratie oficiala de cheltuieli a coordonatorului de Proiect respectiv in numele Imprumutatului, care sa indice faptul ca s-au efectuat cheltuieli pentru lucrari si livrari referitoare la schemele eligibile aprobate de Banca in suma totala egala cu toate tragerile anterioare din imprumut, referitoare la schemele coordonate de acelasi coordonator de Proiect, mai putin, exceptie facand eliberarea ultimei transe, o suma de 2 milioane EUR. Facturile si alte justificari de plata referitoare la acea cheltuiala nu trebuie trimise Bancii, dar trebuie puse la dispozitie Bancii la cererea acesteia.
    Pentru toate tragerile care finanteaza cheltuieli in avans, in termen de 120 de zile de la tragere trebuie furnizata Bancii o declaratie de cheltuieli care sa confirme ca sumele au fost cheltuite corespunzator pentru Proiect.
    Ultima cerere de tragere referitoare la scheme coordonate de un coordonator de Proiect trebuie sa fie insotita de o declaratie de cheltuieli care sa confirme ca toate sumele trase anterior, referitoare la scheme coordonate de acelasi coordonator de Proiect, au fost cheltuite pentru Proiect sau vor fi cheltuite pentru Proiect in decurs de 120 de zile.
    4.5. Cheltuielile eligibile care vor fi platite din sumele imprumutului corespund celor efectuate in legatura cu schemele eligibile pentru care a fost aprobata de catre Banca o cerere de alocare. In acest sens se va lua nota de faptul ca Banca nu este pregatita sa finanteze plata taxelor vamale, taxelor de import, comisioanelor bancare sau a taxelor si altor impozite de orice alta natura.
    4.6. Banca isi rezerva dreptul de a solicita in orice moment orice informatii suplimentare pe care le poate cere in sprijinul cererii de tragere si/sau pentru justificarea utilizarii fondurilor disponibilizate Imprumutatului.
    5. Cerinte de raportare privind proiectul (art. 8 din Contractul de finantare)
    5.1. Rezumatul raportului privind stadiul Proiectului pe care Imprumutatul trebuie sa il inainteze Bancii prin intermediul coordonatorilor de Proiect pana la data de 31 decembrie 2000 si dupa aceea trimestrial va include informatiile specificate mai jos, separat pentru fiecare agentie de implementare si pentru fiecare alocare aprobata de Banca.
    5.2. Raportul trebuie sa fie prezentat sub forma unei serii de tabele conform celui prezentat in Documentul atasat nr. 7. Raportul se va referi la alocarile individuale si va oferi informatii cu privire la:
    (i) stadiul fizic al schemelor eligibile; si
    (ii) situatia financiara a schemelor eligibile.
    Explicatii scrise suplimentare sau raportari in legatura cu implementarea schemelor eligibile trebuie prezentate numai daca apar anumite probleme sau dificultati care pot prejudicia implementarea Proiectului. Remarce si informatii suplimentare in legatura cu anumite aspecte particulare pot fi incluse ca note de subsol la tabele.
    Tabelele de raportare a stadiului se bazeaza pe tabelele atasate cererii de alocare aprobate de Banca, in sensul ca intrarile privind schemele eligibile trebuie sa fie in aceeasi secventa (numar, cod, nume/descriere etc.). O versiune computerizata a unui model de tabel poate fi oferita de Banca, la cerere.
    5.3. Stadiul fizic trebuie expus dupa cum urmeaza:
    (i) continutul lucrarilor planificate, exprimat in cantitati (km, bucati etc.) versus continutul cumulativ al lucrarilor deja realizate pana la sfarsitul perioadei de raportare, exprimat in procente;
    (ii) continutul lucrarilor executate in perioada analizata, exprimat in procente; si
    (iii) continutul lucrarilor planificate sa fie finalizate in urmatoarea perioada de raportare, exprimat in procente.
    5.4. Situatia financiara trebuie expusa dupa cum urmeaza:
    (i) costul total al investitiei schemei, asa cum s-a convenit in alocare versus cheltuielile cumulative deja efectuate pana la sfarsitul perioadei exprimate in procente;
    (ii) cheltuielile efectuate in cadrul perioadei analizate, exprimate in procente;
    (iii) cheltuielile care urmeaza sa fie efectuate in urmatoarea perioada de raportare, exprimate in procente.
    Impartirea intre contributia Bancii si finantarea interna/alta finantare nu este obligatorie, dar este utila in masura in care informatiile sunt disponibile.
    5.5. De indata ce toate lucrarile planificate si agreate pentru fiecare coordonator de Proiect au fost integral finalizate si costurile pentru investitii corespunzatoare au fost platite in totalitate, Imprumutatul trebuie sa prezinte Bancii, prin intermediul coordonatorului de Proiect respectiv, un raport de finalizare a Proiectului, stabilind ca acesta, asa cum a fost definit initial sau modificat ulterior prin aprobarea de catre Banca a cererilor de alocare ulterioare, a fost finalizat in totalitate. Raportul trebuie realizat, de asemenea, in forma tabelara, la fel ca raportarile privind stadiul Proiectului, cu totalul lucrarilor/cheltuielilor planificate neaparat egal cu totalul lucrarilor/cheltuielilor efectuate.
    5.6. Trebuie avut in vedere faptul ca la momentul finalizarii intregului Proiect - care se considera ca va avea loc atunci cand totalul cheltuielilor angajate pentru finantarea tuturor schemelor eligibile pentru care a fost alocat imprumutul a fost integral platit - finantarea Bancii nu va reprezenta mai mult de 70% din aceste cheltuieli totale.
    Documentul atasat nr. 1 - Date solicitate in functie de dimensiunea schemei pentru cererile de alocare
    Documentul atasat nr. 2 - Exemplu de cerere de alocare pentru finantarea schemelor mici
    Documentul atasat nr. 3 - Exemplu de cerere de alocare pentru scheme cu un cost al investitiei:
    - mai mare de 1 milion EUR si mai mic de 5 milioane EUR (Informatie rezumativa)
    - mai mare de 5 milioane EUR (Informatie detaliata)
    Documentul atasat nr. 4 - Exemplu de scrisoare de alocare
    Documentul atasat nr. 5 - Procedura de tragere
    Documentul atasat nr. 6 - Exemplu de cerere de tragere
    Documentul atasat nr. 7 - Tabel de raportare rezumativa a stadiului

    DOCUMENTUL ATASAT Nr. 1

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
              ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR

                                EXEMPLU
de solicitare de date pentru scheme/programe care urmeaza sa fie incluse in cererile de alocare

    Definitie: - Schemele reprezinta masuri individuale de reconstructie cu o investitie > 1 milion EUR
               - Programele reprezinta un numar de masuri individuale de reconstructie cu un cost minor al investitiei si caracteristici similare, formand in total cel putin un pachet de investitii > 1 milion EUR
    N.B.: Scheme sau programe cu un cost total al investitiei sub 1 milion EUR nu trebuie luate in considerare pentru finantare.
    In functie de costul investitiei, urmatoarele date sunt solicitate pentru alocarea schemelor/programelor Proiectului:
                             _________________________________________________
                            |            Cost total al investitiei            |
                            |_________________________________________________|
                            |   scheme individuale            | programe      |
                            |_________________________________|_______________|
                            |> 5 milioane EUR|< 5 milioane EUR|(nr. de scheme)|
                            |                | > 1 milion EUR |> 1 milion EUR |
                            |________________|________________|_______________|
                            |                Date solicitate (X)              |
 ___________________________|_________________________________________________|
|1.  |Informatii generale   |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|1.1.|Denumirea schemei     |        x       |        x       |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|1.2.|Denumirea programului |                |                |               |
|    |(numar si lista scurta|                |                |       x       |
|    |a schemelor)          |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|1.3.|Localizarea schemelor |                |                |               |
|    |sau programelor       |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|    |- zona si comunitatea |        x       |        x       |       x       |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|    |- harta cu localizarea|        x       |                |               |
|    |  schemei             |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|1.4.|Numele initiatorului  |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|    |- numele ministerului/|        x       |        x       |       x       |
|    |  agentiei/companiei  |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|    |- numele persoanei    |        x       |                |               |
|    |  responsabile        |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|1.5.|Adresa initiatorului  |        x       |        x       |       x       |
|    |(detaliat +           |                |                |               |
|    |nr. telefon etc.)     |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|____________________________________________                                 |
|2.  |Scopul investitiei    |                |                                |
|____|______________________|________________|________________________________|
|2.1.|Scopul imediat/       |        x       |        x       |               |
|    |principal al schemei  |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|2.2.|Scopul imediat/       |                |                |       x       |
|    |principal al          |                |                |               |
|    |programului           |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|____________________________________________                                 |
|3.  |Caracteristici tehnice|                |                                |
|    |principale            |                |                                |
|____|______________________|________________|________________________________|
|3.1.|- pentru scheme:      |                |        x       |               |
|    |scurta descriere in   |                |                |               |
|    |absenta unui studiu de|                |                |               |
|    |fezabilitate          |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|3.2.|- pentru scheme: unde |        x       |                |               |
|    |exista un studiu,     |                |                |               |
|    |scurta prezentare a   |                |                |               |
|    |studiului             |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|3.3.|- pentru programe:    |                |                |       x       |
|    |sector/scurta         |                |                |               |
|    |descriere a           |                |                |               |
|    |caracteristicilor     |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|____________________________________________                                 |
|4.  |Justificare           |                |                                |
|____|______________________|________________|________________________________|
|4.1.|Avantajele si         |        x       |        x       |       x       |
|    |beneficiarii          |                |                |               |
|    |schemelor/programelor |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|4.2.|Cateva date           |        x       |                |               |
|    |semnificative despre  |                |                |               |
|    |cerere (trafic,       |                |                |               |
|    |fluxuri etc.)         |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|____________________________________________                                 |
|5.  |Tip de achizitie      |                |                                |
|    |(exceptand cazuri de  |                |                                |
|    |urgenta)              |                |                                |
|____|______________________|________________|________________________________|
|5.1.|- licenta oficiala    |        x       |                |               |
|    |internationala cu     |                |                |               |
|    |publicare in OJEC     |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|5.2.|- licitatie nationala |                |        x       |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|_____________________________________________________________________________|
|6.  |Perioada de           |        x       |        x       |       x       |
|    |implementare (data de |                |                |               |
|    |incepere si de        |                |                |               |
|    |finalizare)           |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|_____________________________________________________________________________|
|7.  |Cheltuieli anuale     |        x       |        x       |       x       |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|_____________________________________________________________________________|
|8.  |Cost total al         |                |                |               |
|    |investitiei           |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|    |- totul inclus        |        x       |        x       |       x       |
|____|______________________|________________|________________|_______________|
|_____________________________________________________________________________|
|9.  |Surse de finantare (de|        x       |        x       |       x       |
|    |exemplu: buget, BEI,  |                |                |               |
|    |participarea statului/|                |                |               |
|    |privata)              |                |                |               |
|____|______________________|________________|________________|_______________|

    DOCUMENTUL ATASAT Nr. 2

  ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
            ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
  Agentia de implementare

                           Cerere de alocare
pentru scheme cu costul investitiei sub 1 milion EUR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Codul schemei
    B - Denumirea/Descrierea
______________________________________________________________________________
 A  B  Localizarea Scopul       Tipul de   Investitie  Surse      Perioada de
       schemei     schemei si   achizitie  finala      financiare implementare
                   justificarea    (1)     sau cost       (2)          (3)
                                           total (PLN)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                               Cost total:
______________________________________________________________________________

  1. Tipul achizitiei:                            2. Surse financiare:
   - 6 = licitatie nationala                      B = resurse bugetare
   - 7 = cerere de oferta nationala               P = PHARE
   - 8 = negociere directa                        L = imprumuturi de la banci
   - 9 = forta de munca proprie                   (a se specifica)
                                                  A = altele (a se specifica)

                       3. Perioada de implementare:
                       - data de incepere si de
                         finalizare in luna/anul

    DOCUMENTUL ATASAT Nr. 3

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
              ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
    Agentia de implementare

                             Cerere de alocare

    Pentru scheme cu un cost al investitiei:
    - mai mare de 1 milion EUR si mai mic de 5 milioane EUR (informatii rezumative)
    - mai mare de 5 milioane EUR (informatii detaliate)
    1. Informatii generale
    1.1. Denumirea schemei:
    1.2. Localizarea schemei:
    1.2.1. Zona (judetul):
    1.2.2. Comunitatea (orasul, satul):
    (harta atasata cu localizarea schemei)
    1.3. Detalii ale responsabilului de serviciu:
    1.3.1. Numele si adresa persoanei de contact:
    Adresa:
    1.3.2. Nr. telefon/fax al persoanei/persoanelor responsabile cu implementarea schemei:
    2. Scopul investitiei
    2.1. Scopul imediat/principal:
    2.2. Scopuri secundare:
    3. Caracteristici tehnice principale
    (Descrierea tehnica pentru schemele de reconstructie cu o investitie > 5 milioane EUR trebuie sa se bazeze pe o scurta prezentare a unui studiu de fezabilitate, atasat.)
    4. Justificarea schemei
    4.1. Beneficiari/grup tinta ai schemei:
    4.2. Impactul schemei asupra:
    4.2.1. Impactul economic asupra zonei:
    (efecte asupra zonei in caz de nerealizare a masurilor de reconstructie)
    4.2.2. Impactul asupra mediului:
    (efecte in caz de nerealizare a masurilor de reconstructie)
    4.2.3. Date referitoare la angajarea fortei de munca:
    - numar de posturi temporare create pe parcursul implementarii (daca este cazul):
    - numar de posturi permanente create (daca este cazul):
    5. Achizitii
    5.1. Tipul de achizitie:
    (licitatie internationala = 1; cerere de oferta internationala = 2; negociere internationala = 3; licitatie nationala = 6; cerere de oferta nationala = 7; negociere directa = 8)
    5.2. Data prezentarii la Banca pentru publicarea in Jurnalul Oficial al CE (nu se aplica schemelor atribuite pana in iulie 2000)

    6. Esalonare
                                                Incepere     Finalizare
                                               luna   anul  luna    anul
    Perioada de implementare a schemei:         ...   ...   ...     ...

    7. Investitie totala
    7.1. Studii/engineering/servicii:
    7.2. Teren:
    7.3. Lucrari civile:
    7.4. Echipament:
    7.5. Contingente tehnice (%):
    7.6. Contingente de pret (%):
    7.7. Dobanda pe durata constructiei (%):
    ____________________________________________________________________
    TOTAL: ............
    (valuta/cost)

    8. Cheltuieli anuale si surse de finantare
                             %    2000    2001    2002    2003    Total
    Bugetul de stat
    Bugetele locale
    Imprumut BEI
    Altele (a se specifica)
    ____________________________________________________________________
    TOTAL:
    (valuta/cost)           ...    ...     ...     ...     ...     ...

    DOCUMENTUL ATASAT Nr. 4

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
              ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR

    Ministerul Finantelor
    str. Apolodor nr. 17, sectorul 1
    RO-70 060, Bucuresti
    Romania
    In atentia: ..........
    Luxembourg, ..............                   PA/EE-C/2000/FSC       Ref

    Subiect: Romania - Proiectul de reconstructie pentru eliminarea efectelor
             inundatiilor
             (Imprumut BEI nr. .......)
             Alocatie in cadrul contractului de finantare datat ......
             intre BEI si Romania
             Beneficiar final: (agentia de implementare)
             Sector/Schema/Scheme:
             Valoarea alocatiei: EUR
             Alocatie nr.:

    Stimate/Stimata .......
    Referitor la cererea dumneavoastra de alocare datata ....., avem placerea sa va informam ca am alocat pentru sectorul/schema/schemele rubricate o suma echivalenta cu ......... EUR.
    Tragerile aferente alocarii solicitate vor fi conditionate de indeplinirea tuturor conditiilor la care se face referire in articolul 1.04.A din Contractul de finantare.
    Valoarea acestei alocari se va deduce din valoarea reziduala a imprumutului BEI, iar soldul va fi pus la dispozitia dumneavoastra pentru alocari ulterioare.
    Aceasta scrisoare reprezinta o scrisoare de alocare in cadrul Contractului de finantare si se supune prevederilor acestuia.
    Cu stima,
    Banca Europeana de Investitii
            <  >         <  >

    DOCUMENTUL ATASAT Nr. 5

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
              ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR

                            Proceduri de tragere
(in conformitate, de asemenea, cu paragraful 1.02 din Contractul de finantare)

    Pasul 1
    Inainte ca Imprumutatul sa introduca o cerere de tragere oficiala scrisa se recomanda intotdeauna contactarea telefonica a ofiterului de imprumut BEI (domnul Schiavo Campo) in scopul discutarii tragerii respective. La acel moment BEI poate furniza Imprumutatului indicatii privind rata dobanzii si rata de schimb pentru valuta avuta in vedere pentru tragere. In plus, Imprumutatul poate fi informat daca toate conditiile contractuale pentru tragerea in discutie sunt indeplinite sau ce conditie/conditii trebuie indeplinite inainte ca BEI sa poata proceda la tragerea solicitata.
    Pasul 2
    Dupa acordul neoficial obtinut in cadrul pasului 1 din procedura propusa trebuie transmisa la BEI o cerere de tragere oficiala in forma scrisa (ar fi utila transmiterea in avans a unei copii pe fax).
    Pentru usurinta atasam un model al unei cereri de tragere care ar putea fi folosit. Cererea de tragere va fi transmisa de Imprumutat prin intermediul coordonatorului de Proiect relevant. Urmatoarele informatii trebuie incluse in cererea de tragere:
    - suma totala care urmeaza sa fie trasa;
    - valuta in care se va efectua tragerea;
    - rata dobanzii indicate de BEI pe parcursul convorbirii telefonice din cadrul pasului 1, daca a avut loc;
    - data preferata de tragere, daca este cazul;
    - denumirea bancii si numarul contului pentru valuta respectiva; daca banca primitoare este o banca romaneasca, indicarea bancii corespondente pentru acea valuta.
    Pasul 3
    BEI va transmite Imprumutatului, intr-un interval de 15 pana la 10 zile inainte de data tragerii, un aviz de tragere prin telex/fax, confirmand:
    - suma tragerii;
    - valuta;
    - rata dobanzii;
    - data valutei tragerii.
    Pasul 4
    In general, cu doua zile inainte de data tragerii/valutei BEI va instiinta prin fax Imprumutatul si banca primitoare cu privire la tranzactiile legate de tragere.

    DOCUMENTUL ATASAT Nr. 6

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
              ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR

    Catre: Banca Europeana de Investitii, Luxembourg
           In atentia domnului Schiavo Campo
    Nr. fax: 00352 - 4379 - 7488 sau 43.77.04
    De la: Coordonatorul de Proiect relevant, in numele
           Imprumutatului
           Romania
    Nr. fax: -
  ______________________________________________________
    Subiect: Romania - Proiectul de reconstructie pentru
             eliminarea efectelor inundatiilor
             Imprumut nr. ......
             Contract de finantare semnat la .........
             Cerere de tragere nr. ........
    Ca urmare a discutiilor noastre recente referitoare la termenii financiari ai tragerii fondurilor in cadrul Contractului de finantare sus-mentionat, solicitam efectuarea unei trageri in urmatoarele conditii:
    Suma: suma tragerii
    Valuta: valuta in care va fi efectuata tragerea
    Rata dobanzii: rata dobanzii pentru valuta solicitata, dupa cum a fost indicata de BEI pe parcursul convorbirii telefonice, daca a avut loc
    Data propusa pentru tragere: data valutei preferate pentru tragere (va sugeram sa indicati "cat mai curand posibil")
    Instructiuni de tragere
    Denumirea Bancii: denumirea completa a bancii la care Imprumutatul a deschis contul special pentru toate tranzactiile legate de imprumutul BEI in valuta solicitata
    Cont nr.: numarul contului la banca sus-mentionata
    Banca corespondenta: in cazul interventiei unei banci romanesti pentru valuta respectiva, denumirea completa si adresa bancii corespondente a bancii romanesti respective.
    Certificam prin prezenta ca nu am solicitat anterior vreo tragere din imprumutul mai sus mentionat pentru a acoperi cheltuieli legate de aceasta cerere. Nu am obtinut si nu intentionam sa obtinem sume dintr-un alt imprumut sau grant pentru acoperirea acestor cheltuieli. Bunurile si serviciile acoperite prin aceasta cerere de tragere au fost sau sunt achizitionate in conformitate cu prevederile Contractului de finantare.
    Confirmam prin prezenta Bancii Europene de Investitii ca ne conformam obligatiilor stabilite in Contractul de finantare si ca nu s-a petrecut nici un eveniment care ar putea sa afecteze substantial si ireversibil operatiunile si conditiile noastre financiare, precum si posibilitatile noastre de a implementa Proiectul si de a realiza orice obligatie ce ne revine in cadrul Contractului de finantare.
    In mod deosebit, confirmam ca toate actiunile, declaratiile, dovezile sau confirmarile relevante asumate in conformitate cu paragraful 1.04 din Contractul de finantare sunt in continuare reale, valide, corecte si au caracter obligatoriu.

    Cu stima,

    Bucuresti, (data)

    (semnatura/semnaturile autorizate in numele Imprumutatului)
    Anexa nr. I - Facturi si avize bancare pentru platile acoperite prin tragerea respectiva
    Anexa nr. II - Rezumat al platilor/contract

    DOCUMENTUL ATASAT NR. 7
    Imprumut BEI nr. ......

    ROMANIA - PROIECTUL DE RECONSTRUCTIE PENTRU
              ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR
    Agentia de implementare

                          Alocatia nr. .........
                   Raportarea stadiului la data de ......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Costul total aferent investitiei (milioane ROL) 2000 - 200...
    B - Surse financiare
        Contributie BEI M PLN / % 1998 - 2001
    C - Perioada de implementare
    D - in perioada de raportare (%)
    E - cumulativ (%)
_____________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea/  Localizarea  A  B  C  Stadiul fizic      Situatia financiara
crt. Descrierea    schemei             ______________________________________
                                         Lucrari       Cheltuieli  Cheltuieli
                                        finalizate     efectuate     ramase
                                       ___________     __________
                                         D     E        D     E
_____________________________________________________________________________
    Regiunea
_____________________________________________________________________________
 1.
_____________________________________________________________________________
 2.
_____________________________________________________________________________
 3.
_____________________________________________________________________________
 4.
_____________________________________________________________________________
 5.
_____________________________________________________________________________
 6.
_____________________________________________________________________________
                 SUBTOTAL
_____________________________________________________________________________
   Regiunea
_____________________________________________________________________________
 7.
_____________________________________________________________________________
                 SUBTOTAL
_____________________________________________________________________________
   Regiunea
_____________________________________________________________________________
 8.
_____________________________________________________________________________
 9.
_____________________________________________________________________________
10.
_____________________________________________________________________________
11.
_____________________________________________________________________________
12.
_____________________________________________________________________________
                 Cost total
                 al alocarii
                 (milioane
                 ROL)
_____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 97/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 97 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1228 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 6 2011
    We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact. We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding. We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry Email: tekstructuredfinanceltd@gmail.com Skype: tekstructuredfinanceltd Regards David Thomas TEK STRUCTURED FINANCE LTD BROKERS ARE WELCOME
ANONIM a comentat Legea 46 2009
    EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED offers a quality financial organization service to many commercial and internal market. At EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED, We pride ourselves with a wide range of professional hard working staffs who ensure clients demand are met in a timely manner. Also we ensure that clients requirements are met according to specification. Our project funding is structured to suit the individual needs of our clients as we believe a satisfied client is the best business strategy of all. Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success,you are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED). Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% White, Christopher Simon email : advice.eagleflsltd@gmail.com skype: advice.eagleflsltd
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 97/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu