E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 95 1999 in legatura cu Ordin 536 2004
Ordonanţa 95 1999 in legatura cu Ordin 88 2003
Articolul 17 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 18 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Ordonanţa 95 1999 aprobat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 95 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2002
Ordonanţa 95 1999 in legatura cu Ordin 410 2000
Ordonanţa 95 1999 in legatura cu Ordin 293 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 95 din 30 august 1999

privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se instituie sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale - indiferent de forma de proprietate sau de destinatie -, denumite in continuare lucrari de montaj pentru dotari tehnologice industriale, in scopul protejarii vietii oamenilor, al preintampinarii de pierderi materiale si al protectiei mediului inconjurator.
    Art. 2
    Prin lucrari de montaj pentru dotari tehnologice industriale se intelege totalitatea operatiunilor ce se realizeaza in vederea asamblarii (montarii) si instalarii dotarilor tehnologice industriale, pentru punerea in functiune, ca urmare a efectuarii unor lucrari de investitii, de modernizare, reabilitare, transformare, consolidare si/sau de reparare a acestora.
    Art. 3
    Calitatea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de functionare, a exigentelor utilizatorilor din domeniul activitatilor industriale.
    Art. 4
    Sistemul de verificate si atestare a calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale va urmari respectarea cerintelor referitoare la:
    a) rezistenta si stabilitatea la solicitarile statice si dinamice, pastrarea parametrilor proiectati la temperaturile si presiunile de exploatare, precum si rezistenta la agentii chimici pe intreaga durata de functionare;
    b) siguranta in exploatare, la explozii, rezistenta la foc si riscuri tehnologice industriale minime;
    c) incadrarea in normele de igiena, sanatate si protectie a mediului si ergonomie;
    d) izolarea termica, hidrofuga, eficienta energetica si protectia impotriva zgomotelor si transmiterii vibratiilor.
    Art. 5
    Obligatia respectarii cerintelor precizate la art. 4 revine factorilor implicati in conceperea, realizarea, furnizarea si exploatarea dotarilor tehnologice industriale.
    Factorii implicati sunt: investitorii, furnizorii, proiectantii si fabricantii de dotari tehnologice industriale, proprietarii si utilizatorii acestora, executantii lucrarilor de montaj, precum si autoritatile responsabile, conform prezentei ordonante, de verificarea cerintelor mentionate la art. 4.
    Art. 6
    In contractele care se incheie pentru furnizarea, instalarea si punerea in functiune a dotarilor tehnologice industriale, factorii implicati sunt obligati sa inscrie clauze referitoare la cerintele mentionate la art. 4, precum si garantii materiale si alte prevederi care sa conduca la realizarea acestor clauze.

    CAP. 2
    Sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale

    Art. 7
    Sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale cuprinde:
    a) reglementarile tehnice pentru lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
    b) calitatea subansamblurilor, pieselor si materialelor folosite la realizarea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
    c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee utilizate la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
    d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
    e) conducerea si asigurarea calitatii in realizarea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
    f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
    g) activitatea metrologica pentru lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
    h) receptia lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
    i) comportarea in exploatare a lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
    j) controlul calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale.
    Art. 8
    Verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale se realizeaza de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotari tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia.
    Pentru lucrarile de montaj al celorlalte echipamente si instalatii industriale controlul va fi realizat de specialisti desemnati prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 9
    Specialistii verificatori de proiecte privind lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale raspund in mod solidar cu proiectantul pentru neindeplinirea, prin proiect, a cerintelor prevazute la art. 4 si a prevederilor art. 7.
    Art. 10
    Verificarea proiectelor de executie a lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale se realizeaza de catre specialisti verificatori de proiecte, atestati in conditiile legii, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor respective.
    Se interzice utilizarea de proiecte de executie si montaj neverificate conform prevederilor alin. 1.
    Art. 11
    Ministerul Industriei si Comertului ca organ de specialitate al administratiei publice centrale indeplineste functia de autoritate de stat in domeniile specifice activitatilor industriale, inclusiv al exigentelor privind calitatea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale.

    CAP. 3
    Obligatiile factorilor implicati

    Art. 12
    Proiectantii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale au obligatia:
    a) sa asigure proiectele de executie la un nivel de calitate corespunzator, cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice in vigoare si a clauzelor contractuale;
    b) sa elaboreze instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, precum si pe cele referitoare la exploatarea, intretinerea si repararea lantului de dotari tehnologice industriale ale procesului de productie;
    c) sa stabileasca prin proiect fazele de executie pentru lucrarile aferente cerintelor si sa acorde asistenta tehnica la lucrarile de montaj;
    d) sa stabileasca modul de tratare a neconformitatilor aparute in executie si la montaj si sa urmareasca aplicarea solutiilor adoptate;
    e) sa supuna spre verificare de catre specialistii verificatori proiectele de lucrari de montaj elaborate;
    f) sa participe la lucrarile de receptie la punerea in functiune.
    Art. 13
    Executantul lucrarii de montaj este responsabil de calitatea executiei lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale, care trebuie sa fie realizate conform documentatiei elaborate de proiectant si verificate potrivit prevederilor art. 4.
    Solutionarea neconformitatilor aparute la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale nu se poate realiza decat cu aprobarea proiectantului si cu avizul investitorului sau, dupa caz, al proprietarului si beneficiarului.
    Remedierea defectelor datorate executiei lucrarilor de montaj se face de catre executantul lucrarii pe cheltuiala proprie, indiferent daca acestea apar in timpul executarii lucrarilor sau in perioada de garantie a dotarii tehnologice industriale.
    Executantul participa la activitatile privind receptia dotarilor tehnologice industriale.

    CAP. 4
    Verificarea calitatii materialelor

    Art. 14
    Responsabilitatea utilizarii din punct de vedere al calitatii materiilor prime si a materialelor, precum si a pieselor, subansamblurilor si produselor industriale folosite la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale revine executantului lucrarilor de montaj, pe baza certificatului de calitate emis de un organism de certificare acreditat sau a buletinelor de incercari eliberate de laboratoare de incercari acreditate in conditiile legii.
    Art. 15
    Receptia lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale este in sarcina beneficiarului. Prin decizie a conducatorului unitatii beneficiare se va desemna pentru receptie o comisie formata din:
    - conducatorul unitatii beneficiare;
    - responsabilul cu calitatea din cadrul unitatii beneficiare;
    - reprezentantul autoritatii publice cu responsabilitati in urmarirea respectarii cerintelor mentionate la art. 4.
    In cazul achizitiilor publice, din comisia de receptie este obligatoriu sa faca parte si reprezentantul ordonatorului principal de credite.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 16
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiune, si se sanctioneaza cu amenda:
    de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei:
    a) executia de lucrari de montaj pentru dotari tehnologice industriale fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate conform prevederilor legale;
    b) realizarea, in cadrul operatiunilor de montaj, de modificari sau transformari la dotarile tehnologice industriale, fara aprobarea si verificarea prealabila a proiectantului;
    c) neverificarea de catre beneficiar a atestarii capabilitatii tehnice a executantului de lucrari de montaj de a efectua lucrarile de montaj specifice dotarii tehnologice industriale;
    d) neatestarea calitatii utilajelor, echipamentelor si instalatiilor potrivit prevederilor art. 7 si 14.
    de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:
    a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre subansambluri, care pot influenta calitatea lucrarilor de montaj sau nivelul de calitate al dotarilor tehnologice industriale corespunzator cerintelor;
    b) nerespectarea de catre proiectanti a obligatiilor prevazute la art. 12 lit. a), b), c), d) si e);
    c) utilizarea in cadrul lucrarilor de montaj de materii prime si materiale neinsotite de documente care sa ateste calitatea acestora;
    d) receptionarea dotarilor tehnologice industriale altfel decat in conditiile prevederilor legale;
    e) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii corespunzatoare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 17
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 16 si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Ministerului Industriei si Comertului desemnate prin ordin al ministrului si dintre persoanele imputernicite din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat. (ISCIR)
    Art. 18
    Pentru obiectivele cu caracter secret, apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informatii, constatarea contraventiilor si sanctionarea acestora se fac de catre organele proprii ale acestor organisme abilitate in acest sens.
    Art. 19
    Ministerul Industriei si Comertului va elabora in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante norme metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul industriei si comertului,
                      Radu Berceanu

                      p. Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Laszlo Borbely,
                      secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 95/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 95 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 95/1999
Ordin 536 2004
privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor care produc sau utilizeaza acetilena
Ordin 88 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale
Legea 440 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale
Ordin 410 2000
pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice privind stabilirea taxelor si tarifelor pentru operatiunile de avizare, autorizare si control tehnic la instalatiile mecanice sub presiune, instalatiile de ridicat si aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspectiei pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) - CR 12-2000
Ordin 293 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu