E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 aproba Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 95 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 440 din 27 iunie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 502 din 11 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 95 din 30 august 1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, emisa in temeiul art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Se instituie sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale, indiferent de forma de proprietate sau de destinatie, in scopul protejarii vietii oamenilor, al preintampinarii de pierderi materiale si al protectiei mediului inconjurator.
    In sensul prevederilor prezentei ordonante, prin dotari tehnologice industriale se intelege orice utilaj, echipament, instalatie tehnologica industriala sau componente ale unei linii tehnologice autorizate sa functioneze sau care urmeaza sa fie autorizate."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Prin lucrari de montaj al dotarilor tehnologice industriale se intelege totalitatea operatiunilor ce se realizeaza in vederea instalarii dotarilor respective pe liniile tehnologice pentru punerea in functiune, ca urmare a efectuarii unor lucrari de investitii, de modernizare, de reabilitare, de transformare, de consolidare si/sau de reparare a acestora."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Calitatea lucrarilor de montaj pentru orice dotare tehnologica industriala este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de functionare, a exigentelor utilizatorilor din domeniul activitatilor industriale, exprimate in conformitate cu prevederile cartii si/sau documentatiei tehnice a dotarii respective."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Sistemul de verificare si atestare a calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale va urmari respectarea cerintelor din proiectele de montaj referitoare la:
    a) rezistenta si stabilitatea la solicitarile statice si dinamice, pastrarea parametrilor proiectati la temperaturile si presiunile de exploatare, precum si rezistenta la agentii chimici pe intreaga durata de functionare;
    b) siguranta in exploatare, rezistenta la foc si explozii si riscuri tehnologice industriale minime;
    c) incadrarea in normele de igiena si sanatate pentru evitarea bolilor profesionale si protectie a mediului si ergonomie;
    d) izolarea termica, hidrofuga, eficienta energetica si protectia impotriva zgomotelor si a transmiterii vibratiilor."
    6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Obligatia respectarii cerintelor precizate la art. 4 privind lucrarile de montaj revine factorilor implicati in conceperea, realizarea, furnizarea si repararea dotarilor tehnologice industriale respective. Factorii implicati sunt: furnizorii, proiectantii, fabricantii de dotari tehnologice industriale, executantii lucrarilor de montaj sau reparatii, dupa caz, precum si autoritatile responsabile, conform prezentei ordonante, de verificarea cerintelor mentionate la art. 4."
    7. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale"
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale cuprinde:
    a) reglementarile tehnice pentru lucrarile de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    b) calitatea subansamblurilor, pieselor, materialelor, utilajelor si procedeelor folosite la realizarea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee utilizate la lucrarile de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    d) verificarea proiectelor de montaj, a executiei acestora, expertizarea proiectelor si a lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    e) monitorizarea, supravegherea si asigurarea calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    f) responsabilitatile laboratoarelor de analize si incercari privind activitatea de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    g) determinari metrologice pentru lucrarile de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    h) receptia lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    i) comportarea in exploatare a dotarilor tehnologice industriale;
    j) controlul calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Verificarea calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale se realizeaza de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotari tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia.
    Verificarea calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale, altele decat cele de la alin. 1, se realizeaza de catre specialisti ai Inspectoratului de verificare si atestare a calitatii lucrarilor de montaj, unitate cu activitate distincta in cadrul ISCIR, infiintata prin hotarare a Guvernului.
    Verificarea calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale prevazute la alin. 1 si 2 se poate executa si de catre specialisti atestati de unitatile respective din cadrul ISCIR."
    10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Specialistii verificatori de proiecte privind executarea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale raspund in mod solidar cu proiectantul pentru neindeplinirea prin proiect a cerintelor prevazute la art. 4 si a prevederilor art. 7."
    11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Verificarea proiectelor de executie a lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale se realizeaza de catre specialisti verificatori de proiecte, atestati in conditiile legii, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor respective.
    Se interzice utilizarea de proiecte de executie a lucrarilor de montaj neverificate conform prevederilor alin. 1.
    Atestarea verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de montaj, precum si a expertilor in lucrari de montaj se realizeaza conform normelor aprobate de ministrul industriei si resurselor si reglementarilor in vigoare."
    12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Ministerul Industriei si Resurselor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste functia de autoritate de stat in domeniile specifice activitatilor industriale, inclusiv al exigentelor privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale."
    13. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "Obligatii"
    14. Literele a), b), e) si f) ale articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) sa asigure intocmirea proiectelor de executie, cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice in vigoare si a clauzelor contractuale;
    b) sa elaboreze instructiunile tehnice privind executia lucrarilor de montaj, precum si pe cele referitoare la exploatarea, intretinerea si repararea dotarilor tehnologice industriale montate;
    ...........................................................................
    e) sa supuna verificarii de catre specialistii verificatori proiectele de lucrari de montaj elaborate;
    f) sa participe la lucrarile de receptie pe fiecare faza de receptie, dupa caz, si la punerea in functiune."
    15. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Executantul lucrarilor de montaj este responsabil de calitatea executiei acestor lucrari, care trebuie sa fie realizate conform documentatiei elaborate de proiectant si verificate potrivit prevederilor art. 4.
    Solutionarea neconformitatilor aparute la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale nu se poate realiza decat cu aprobarea proiectantului si cu avizul investitorului sau, dupa caz, al proprietarului si beneficiarului.
    Remedierea defectelor datorate executiei lucrarilor de montaj se face de catre executantul lucrarii pe cheltuiala proprie, indiferent daca acestea apar in timpul executarii lucrarilor sau in perioada de garantie a dotarii tehnologice industriale.
    Executantul participa la activitatile privind receptia dotarilor tehnologice industriale.
    In momentul prezentarii ofertei de executie a lucrarilor de montaj executantul va transmite investitorului sau beneficiarului, dupa caz, copii de pe actele ce atesta capabilitatea tehnica de a efectua lucrarile de montaj specifice. Atestarea se face dupa norme aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor."
    16. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Executantul lucrarilor de montaj va utiliza pentru acestea materiile prime, materialele, piesele, subansamblurile si produsele industriale necesare numai pe baza certificatelor de calitate emise de un organism de certificare acreditat sau a buletinelor de incercari, eliberate de laboratoare de incercari acreditate in conditiile legii."
    17. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Receptia lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale este in sarcina beneficiarului. Prin decizie a conducatorului unitatii beneficiare se va desemna pentru receptie o comisie formata din:
    a) conducatorul unitatii beneficiare;
    b) responsabilul cu calitatea din cadrul unitatii beneficiare;
    c) reprezentantul autoritatii publice cu responsabilitati in urmarirea respectarii cerintelor mentionate la art. 4.
    In cazul achizitiilor publice, din comisia de receptie este obligatoriu sa faca parte si reprezentantul ordonatorului principal de credite.
    La lucrarile comisiei de receptie participa, in mod obligatoriu, proiectantul si executantul lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale."
    18. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiune, si se sanctioneaza cu amenda:
    de la 40.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru:
    a) executia de lucrari de montaj sau reparare, dupa caz, a dotarilor tehnologice industriale fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate conform prevederilor legale;
    b) realizarea, in cadrul operatiunilor de montaj, de modificari sau transformari la dotarile tehnologice industriale, fara aprobarea si verificarea prealabila a proiectantului;
    c) angajarea de catre beneficiar a unui executant de lucrari de montaj de dotari tehnologice industriale, al carui atestat al capabilitatii tehnice nu este valabil;
    d) nerespectarea prevederilor art. 14;
    de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru:
    a) utilizarea de proiecte care pot afecta calitatea lucrarilor de montaj sau reparare, dupa caz, sau nivelul de calitate a dotarilor tehnologice industriale corespunzator cerintelor; sanctiunea se aplica proiectantului si verificatorului de proiecte;
    b) nerespectarea de catre proiectanti a obligatiilor prevazute la art. 12;
    c) nerespectarea conditiilor privind receptia lucrarilor de montaj sau reparare, dupa caz, a dotarilor tehnologice industriale de catre beneficiar;
    d) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili in termen solutii corespunzatoare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate."
    19. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 16 si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, desemnate prin ordin al ministrului, si dintre persoanele imputernicite din cadrul unitatilor respective ale ISCIR."
    20. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Pentru obiectivele cu caracter secret, apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului de Informatii Externe sau Serviciului Roman de Informatii, constatarea contraventiilor si sanctionarea acestora se fac de catre organele proprii ale acestor organisme, abilitate in acest sens."
    21. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Ministerul Industriei si Resurselor va elabora in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante norme metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale, precum si alte norme, conform prevederilor prezentei ordonante."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 95/1999, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUC

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 440/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 440 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu