E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 aproba Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 95 1999
Articolul 1 din actul Legea 440 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 95 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 440 din 27 iunie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 502 din 11 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 95 din 30 august 1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, emisa in temeiul art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Se instituie sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale, indiferent de forma de proprietate sau de destinatie, in scopul protejarii vietii oamenilor, al preintampinarii de pierderi materiale si al protectiei mediului inconjurator.
    In sensul prevederilor prezentei ordonante, prin dotari tehnologice industriale se intelege orice utilaj, echipament, instalatie tehnologica industriala sau componente ale unei linii tehnologice autorizate sa functioneze sau care urmeaza sa fie autorizate."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Prin lucrari de montaj al dotarilor tehnologice industriale se intelege totalitatea operatiunilor ce se realizeaza in vederea instalarii dotarilor respective pe liniile tehnologice pentru punerea in functiune, ca urmare a efectuarii unor lucrari de investitii, de modernizare, de reabilitare, de transformare, de consolidare si/sau de reparare a acestora."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Calitatea lucrarilor de montaj pentru orice dotare tehnologica industriala este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de functionare, a exigentelor utilizatorilor din domeniul activitatilor industriale, exprimate in conformitate cu prevederile cartii si/sau documentatiei tehnice a dotarii respective."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Sistemul de verificare si atestare a calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale va urmari respectarea cerintelor din proiectele de montaj referitoare la:
    a) rezistenta si stabilitatea la solicitarile statice si dinamice, pastrarea parametrilor proiectati la temperaturile si presiunile de exploatare, precum si rezistenta la agentii chimici pe intreaga durata de functionare;
    b) siguranta in exploatare, rezistenta la foc si explozii si riscuri tehnologice industriale minime;
    c) incadrarea in normele de igiena si sanatate pentru evitarea bolilor profesionale si protectie a mediului si ergonomie;
    d) izolarea termica, hidrofuga, eficienta energetica si protectia impotriva zgomotelor si a transmiterii vibratiilor."
    6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Obligatia respectarii cerintelor precizate la art. 4 privind lucrarile de montaj revine factorilor implicati in conceperea, realizarea, furnizarea si repararea dotarilor tehnologice industriale respective. Factorii implicati sunt: furnizorii, proiectantii, fabricantii de dotari tehnologice industriale, executantii lucrarilor de montaj sau reparatii, dupa caz, precum si autoritatile responsabile, conform prezentei ordonante, de verificarea cerintelor mentionate la art. 4."
    7. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale"
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale cuprinde:
    a) reglementarile tehnice pentru lucrarile de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    b) calitatea subansamblurilor, pieselor, materialelor, utilajelor si procedeelor folosite la realizarea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee utilizate la lucrarile de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    d) verificarea proiectelor de montaj, a executiei acestora, expertizarea proiectelor si a lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    e) monitorizarea, supravegherea si asigurarea calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    f) responsabilitatile laboratoarelor de analize si incercari privind activitatea de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    g) determinari metrologice pentru lucrarile de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    h) receptia lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale;
    i) comportarea in exploatare a dotarilor tehnologice industriale;
    j) controlul calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Verificarea calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale se realizeaza de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotari tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia.
    Verificarea calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale, altele decat cele de la alin. 1, se realizeaza de catre specialisti ai Inspectoratului de verificare si atestare a calitatii lucrarilor de montaj, unitate cu activitate distincta in cadrul ISCIR, infiintata prin hotarare a Guvernului.
    Verificarea calitatii lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale prevazute la alin. 1 si 2 se poate executa si de catre specialisti atestati de unitatile respective din cadrul ISCIR."
    10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Specialistii verificatori de proiecte privind executarea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale raspund in mod solidar cu proiectantul pentru neindeplinirea prin proiect a cerintelor prevazute la art. 4 si a prevederilor art. 7."
    11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Verificarea proiectelor de executie a lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale se realizeaza de catre specialisti verificatori de proiecte, atestati in conditiile legii, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor respective.
    Se interzice utilizarea de proiecte de executie a lucrarilor de montaj neverificate conform prevederilor alin. 1.
    Atestarea verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de montaj, precum si a expertilor in lucrari de montaj se realizeaza conform normelor aprobate de ministrul industriei si resurselor si reglementarilor in vigoare."
    12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Ministerul Industriei si Resurselor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste functia de autoritate de stat in domeniile specifice activitatilor industriale, inclusiv al exigentelor privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale."
    13. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "Obligatii"
    14. Literele a), b), e) si f) ale articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) sa asigure intocmirea proiectelor de executie, cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice in vigoare si a clauzelor contractuale;
    b) sa elaboreze instructiunile tehnice privind executia lucrarilor de montaj, precum si pe cele referitoare la exploatarea, intretinerea si repararea dotarilor tehnologice industriale montate;
    ...........................................................................
    e) sa supuna verificarii de catre specialistii verificatori proiectele de lucrari de montaj elaborate;
    f) sa participe la lucrarile de receptie pe fiecare faza de receptie, dupa caz, si la punerea in functiune."
    15. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Executantul lucrarilor de montaj este responsabil de calitatea executiei acestor lucrari, care trebuie sa fie realizate conform documentatiei elaborate de proiectant si verificate potrivit prevederilor art. 4.
    Solutionarea neconformitatilor aparute la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale nu se poate realiza decat cu aprobarea proiectantului si cu avizul investitorului sau, dupa caz, al proprietarului si beneficiarului.
    Remedierea defectelor datorate executiei lucrarilor de montaj se face de catre executantul lucrarii pe cheltuiala proprie, indiferent daca acestea apar in timpul executarii lucrarilor sau in perioada de garantie a dotarii tehnologice industriale.
    Executantul participa la activitatile privind receptia dotarilor tehnologice industriale.
    In momentul prezentarii ofertei de executie a lucrarilor de montaj executantul va transmite investitorului sau beneficiarului, dupa caz, copii de pe actele ce atesta capabilitatea tehnica de a efectua lucrarile de montaj specifice. Atestarea se face dupa norme aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor."
    16. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Executantul lucrarilor de montaj va utiliza pentru acestea materiile prime, materialele, piesele, subansamblurile si produsele industriale necesare numai pe baza certificatelor de calitate emise de un organism de certificare acreditat sau a buletinelor de incercari, eliberate de laboratoare de incercari acreditate in conditiile legii."
    17. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Receptia lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale este in sarcina beneficiarului. Prin decizie a conducatorului unitatii beneficiare se va desemna pentru receptie o comisie formata din:
    a) conducatorul unitatii beneficiare;
    b) responsabilul cu calitatea din cadrul unitatii beneficiare;
    c) reprezentantul autoritatii publice cu responsabilitati in urmarirea respectarii cerintelor mentionate la art. 4.
    In cazul achizitiilor publice, din comisia de receptie este obligatoriu sa faca parte si reprezentantul ordonatorului principal de credite.
    La lucrarile comisiei de receptie participa, in mod obligatoriu, proiectantul si executantul lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale."
    18. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiune, si se sanctioneaza cu amenda:
    de la 40.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru:
    a) executia de lucrari de montaj sau reparare, dupa caz, a dotarilor tehnologice industriale fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate conform prevederilor legale;
    b) realizarea, in cadrul operatiunilor de montaj, de modificari sau transformari la dotarile tehnologice industriale, fara aprobarea si verificarea prealabila a proiectantului;
    c) angajarea de catre beneficiar a unui executant de lucrari de montaj de dotari tehnologice industriale, al carui atestat al capabilitatii tehnice nu este valabil;
    d) nerespectarea prevederilor art. 14;
    de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru:
    a) utilizarea de proiecte care pot afecta calitatea lucrarilor de montaj sau reparare, dupa caz, sau nivelul de calitate a dotarilor tehnologice industriale corespunzator cerintelor; sanctiunea se aplica proiectantului si verificatorului de proiecte;
    b) nerespectarea de catre proiectanti a obligatiilor prevazute la art. 12;
    c) nerespectarea conditiilor privind receptia lucrarilor de montaj sau reparare, dupa caz, a dotarilor tehnologice industriale de catre beneficiar;
    d) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili in termen solutii corespunzatoare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate."
    19. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 16 si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, desemnate prin ordin al ministrului, si dintre persoanele imputernicite din cadrul unitatilor respective ale ISCIR."
    20. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Pentru obiectivele cu caracter secret, apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului de Informatii Externe sau Serviciului Roman de Informatii, constatarea contraventiilor si sanctionarea acestora se fac de catre organele proprii ale acestor organisme, abilitate in acest sens."
    21. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Ministerul Industriei si Resurselor va elabora in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante norme metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale, precum si alte norme, conform prevederilor prezentei ordonante."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 95/1999, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUC

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 440/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 440 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu