E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 82 1998 abrogat de articolul 200 din actul Ordonanţa 92 2003
Ordonanţa 82 1998 in legatura cu articolul 13 din actul Ordonanţa 36 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 82 1998 modificat de articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 82 1998 modificat de articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 82 1998 modificat de articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 82 1998 modificat de articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 82 1998 modificat de articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2003
Articolul 19 din actul Ordonanţa 82 1998 modificat de articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2003
Articolul 22 din actul Ordonanţa 82 1998 articole noi... articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2003
Ordonanţa 82 1998 in legatura cu Ordin 1212 2002
Ordonanţa 82 1998 in legatura cu Ordin 1213 2002
Ordonanţa 82 1998 republicat de articolul 6 din actul Ordonanţa 4 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 82 din 25 august 1998    * Republicata

privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 712 din  1 octombrie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. VI din Ordonanta Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 294/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, a fost aprobata prin Legea nr. 228/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 473 din 9 decembrie 1998, si a mai fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 93/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000 (aprobata si modificata prin Legea nr. 549/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001), si prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2002 (aprobata si modificata prin Legea nr. 294/2002).

    Art. 1
    (1) Sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala, in vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, platitorii de impozite si taxe, dupa cum urmeaza:
    a) persoanele juridice;
    b) asociatiile familiale si asociatiile civile fara personalitate juridica;
    c) reprezentantii fiscali, desemnati potrivit legii, ai persoanelor straine care realizeaza pe teritoriul Romaniei operatiuni care intra in sfera de aplicare a T.V.A.;
    d) alte persoane decat cele prevazute la lit. a), b) si c), asociatii sau organizatii de orice fel care, in baza actului de constituire, desfasoara in Romania activitati cu caracter economic, social, politic, sindical, cultural, civic, filantropic ori religios, precum si cele care, potrivit legii, au obligatia sa faca retinerea la sursa a impozitelor si taxelor;
    e) institutiile publice ai caror conducatori indeplinesc atributii de ordonator de credite, precum si unitatile din subordinea acestora care sunt finantate din venituri extrabugetare sau din subventii de la bugetul de stat si care intocmesc bilant contabil distinct;
    f) persoanele juridice straine care isi desfasoara activitatea in Romania la un sediul permanent;
    g) reprezentantele societatilor comerciale sau ale organizatiilor economice straine, precum si orice alte entitati care desfasoara activitati, potrivit legii, pe teritoriul Romaniei.
    (2) Pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania codul de identificare fiscala este codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne.
    (3) Persoanele fizice platitoare de impozit pe venit se inregistreaza ca platitori de impozite si taxe la data depunerii declaratiei estimative, a declaratiei speciale sau a declaratiei de venit global, dupa caz, in functie de natura venitului obtinut.
    (4) Platitorii de impozite si taxe care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala.
    (5) Persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, care realizeaza venituri din Romania, sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala pentru persoane straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania, personal sau prin reprezentant fiscal, in vederea atribuirii numarului de identificare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.
    (6) Platitorii de impozite si taxe prevazuti la alin. (4) si (5) depun declaratia de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data obtinerii primului venit.
    Art. 2
    Declaratia de inregistrare fiscala va fi insotita de acte doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie.
    Art. 3
    Declaratiile de inregistrare fiscala se depun la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei de functionare sau a actului legal de infiintare, dupa caz.
    Art. 4
    Societatile comerciale cu statut de filiala au obligatia ca la inregistrarea fiscala sa declare datele de identificare si codul fiscal al societatii comerciale care le-a infiintat.
    Art. 5
    (1) Platitorii de impozite si taxe care au sedii secundare de tip sucursale trebuie sa depuna pentru inregistrarea fiscala a acestora o declaratie de inregistrare fiscala la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sucursalei, insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a unitatii cu personalitate juridica, in termen de 15 zile de la infiintarea sucursalei.
    (2) Pentru celelalte sedii secundare ale persoanelor juridice romane, respectiv reprezentante, agentii sau alte asemenea sedii, platitorii de impozite si taxe nu au obligatia sa le declare in vederea inregistrarii fiscale, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 6
    (1) Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de platitorul de impozite si taxe, organele fiscale prevazute la art. 3 vor atribui codul fiscal si vor elibera certificatul de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei.
    (2) Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala este supusa taxelor de timbru, potrivit legii.
    Art. 7
    Inregistrarea fiscala reprezinta si inregistrarea ca platitor de T.V.A., accize si alte impozite si taxe care, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, sunt nominalizate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 8
    Modificarile intervenite in datele declarate de catre platitorii de impozite si taxe, persoane fizice platitoare de T.V.A. si de cele prevazute la art. 1 alin. (1) si (5) se comunica organelor fiscale de catre platitorii de impozite si taxe prin completarea si depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 15 zile de la data producerii acestora, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 9
    (1) Platitorii de impozite si taxe se inregistreaza ca platitori de T.V.A., dupa cum urmeaza:
    a) la infiintare, prin efectul legii, platitorii de impozite si taxe care au in obiectul de activitate operatiuni supuse cotelor de T.V.A. prevazute de lege si/sau scutite cu drept de deducere si declara ca obtin venituri anuale estimate din astfel de operatiuni peste plafonul de scutire stabilit de lege, prin completarea si depunerea declaratiei de inregistrare fiscala;
    b) la infiintare, prin optiune, platitorii de impozite si taxe care realizeaza operatiuni scutite si care pot opta, potrivit legii, pentru calitatea de platitor de T.V.A., prin completarea si depunerea declaratiei de inregistrare fiscala;
    c) ulterior inregistrarii fiscale, prin optiune, platitorii de impozite si taxe care pot opta pentru calitatea de platitor de T.V.A., conform legii, prin depunerea declaratiei de mentiuni;
    d) ulterior inregistrarii fiscale, prin efectul legii, ca urmare a depasirii plafonului de scutire stabilit de lege, prin depunerea declaratiei de mentiuni in termen de 15 zile de la data depasirii plafonului;
    e) ulterior inregistrarii fiscale, prin efectul legii, ca urmare a unor modificari legislative prin care operatiunile scutite devin scutite cu drept de deducere sau supuse cotelor de T.V.A. prevazute de lege, prin depunerea declaratiei de mentiuni in termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea, daca declara ca realizeaza din astfel de operatiuni venituri anuale peste plafonul de scutire stabilit de lege.
    (2) Codul de inregistrare fiscala inscris in certificatul de inregistrare fiscala eliberat platitorilor de T.V.A. este precedat de litera "R".
    (3) Data emiterii certificatului de inregistrare fiscala, in situatiile prevazute la alin. (1), constituie si data inregistrarii ca platitor de T.V.A.
    (4) In situatia in care intervin modificari legislative, prin care operatiunile supuse cotelor de T.V.A., prevazute de lege sau scutite cu drept de deducere, devin scutite fara drept de deducere, platitorii de impozite si taxe, care pot opta, conform legii, pentru calitatea de platitor de T.V.A., au obligatia sa isi exprime optiunea de mentinere a calitatii de platitor de T.V.A. in termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea.
    (5) Platitorii de impozite si taxe care opteaza pentru mentinerea calitatii de platitor de T.V.A. in termenul stabilit la alin. (4) au dreptul sa efectueze operatiuni prin aplicarea cotelor de T.V.A. prevazute de lege de la data la care a intervenit modificarea legislativa.
    (6) In momentul incetarii calitatii de platitor de T.V.A. potrivit legii, platitorii de impozite si taxe sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva. Scoaterea din evidenta se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni, daca se constata indeplinirea conditiilor legale.
    Art. 10
    (1) Platitorii de impozite si taxe care devin platitori de accize sau de impozit la titei si la gazele naturale din productia interna ulterior inregistrarii fiscale sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni cu cel putin 15 zile inainte de inceperea activitatii de productie sau de import de bunuri pentru care se datoreaza accize sau impozit la titei si la gazele naturale din productia interna, potrivit legii.
    (2) In momentul incetarii calitatii de platitor de accize sau de impozit la titei si la gazele naturale din productia interna contribuabilul este obligat ca in termen de 15 zile sa depuna declaratie de mentiuni. Scoaterea din evidenta se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni, daca se constata indeplinirea conditiilor legale.
    Art. 11
    Dupa radierea din registrul comertului ori dupa suspendarea, anularea sau incetarea valabilitatii actului de constituire ori a autorizatiei eliberate de organul competent, persoanele inregistrate fiscal sunt obligate ca in termen de 15 zile sa depuna declaratie de mentiuni si sa predea organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala.
    Art. 12
    Platitorii de impozite si taxe care au, potrivit legii, calitatea de comerciant se inregistreaza ca platitori de impozite si taxe potrivit procedurii speciale in materie.
    Art. 13
    (1) Platitorii de impozite si taxe au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau orice alte documente intrebuintate codul fiscal propriu.
    (2) Bancile, organele fiscale si alte institutii publice, contribuabilii si orice alte persoane interesate nu vor accepta ca legal valabile documentele prezentate de platitorii de impozite si taxe, daca acestea nu au inscris codul fiscal al platitorului care, potrivit prezentei ordonante, are obligatia de a se inregistra fiscal.
    Art. 14
    In cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inregistrare fiscala, Ministerul Finantelor Publice va elibera duplicate ale acestuia, in baza cererii platitorilor de impozite si taxe si a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Art. 15
    Autorizarea, data in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare, va fi comunicata, din oficiu, de catre organele administratiei publice locale organului fiscal competent, pentru evidenta fiscala.
    Art. 16
    Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedepunerea in termen a declaratiei de inregistrare sau de mentiuni;
    b) depunerea de declaratii de inregistrare fictive, neconforme cu realitatea;
    c) prezentarea si primirea documentelor care nu au inscris codul fiscal;
    d) inscrierea pe documente a unor coduri fiscale false.
    Art. 17
    (1) Contraventiile prevazute la art. 16 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cele de la lit. a), b) si d), cu amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei;
    - cele de la lit. c), cu amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.
    (2) Cuantumul amenzilor va putea fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui ratei inflatiei.
    Art. 18
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele de specialitate din subordinea Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 19
    Prevederile art. 17 si 18 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor ale art. 25 si 26*).
------------
    *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata pin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    Art. 20
    Modelul, caracteristicile, precum si modul de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare a declaratiei de inregistrare fiscala, a certificatului de inregistrare fiscala, a declaratiei de mentiuni si a altor documente necesare inregistrarii fiscale vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 21
    Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 22
    (1) Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 224/1993 privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 4 iunie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (3) Codurile fiscale atribuite conform Hotararii Guvernului nr. 349/1992 si Hotararii Guvernului nr. 224/1993 raman valabile.
    (4) Declaratiile de inregistrare model IMP 1 si IMP 2, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 224/1993, se vor folosi pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

    NOTA:
    Reproducem mai jos art. II - V din Ordonanta Guvernului nr. 4/2002, care nu au fost cuprinse in forma republicabila a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998:
    "Art. 2
    Persoanele fizice pentru care prin prezenta ordonanta s-a instituit obligatia completarii si depunerii declaratiei de inregistrare fiscala sunt obligate sa se conformeze in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 3
    (1) Pentru activitatile privind gestionarea impozitului pe venit Ministerul Finantelor Publice, prin unitatile sale teritoriale, poate angaja personal cu contract individual de munca pe perioada determinata, in conditiile legii, cu incadrarea in limita fondurilor care vor fi constituite in bugetul Ministerului Finantelor Publice, cu aceasta destinatie.
    (2) Personalului angajat in conditiile alin. (1) ii sunt aplicabile prevederile legale referitoare la pastrarea secretului fiscal.
    Art. 4
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. III care intra in vigoare la data publicarii.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 25 lit. A din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cu modificarile ulterioare."

    N.B. In cuprinsul formei republicate sintagma "cod de identificare fiscala" prevazuta la art. 1 alin. (2), sintagma "cod fiscal" prevazuta la art. 4, la art. 6 alin. (1), la art. 13, la art. 16 lit. c) si d) si la art. 22 alin. (3), precum si sintagma "cod de inregistrare fiscala" prevazuta la art. 1 alin. (1) si la art. 9 alin. (2) au aceeasi semnificatie.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 82/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 82 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 82/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu