E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 63 din 17 august 2000

pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 394 din 23 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. A pct. 13 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) Se ratifica Acordul de imprumut, in valoare de 11,0 milioane dolari S.U.A., dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000, prezentat in traducere in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    (2) Derularea Proiectului si realizarea obiectivelor se fac prin Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) care s-a constituit in acest scop la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (3) Ministerul Finantelor va incheia cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei un acord de imprumut subsidiar prin care va transfera acestuia obligatiile si raspunderile care decurg din aplicarea acordului de imprumut prevazut la alin. (1).
    (4) Se acorda efectuarea de operatiuni in valuta pe teritoriul Romaniei pentru plata bunurilor si serviciilor necesare in vederea realizarii Proiectului, finantate din imprumutul B.I.R.D. si contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente.
    (5) Taxa pe valoarea adaugata, taxele vamale si orice alte impozite aferente bunurilor si serviciilor necesare pentru realizarea Proiectului finantat de B.I.R.D., precum si costurile curente aferente personalului auxiliar implicat in derularea Proiectului reprezinta contributia Guvernului Romaniei la realizarea Proiectului si vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    (6) Contributia Guvernului Romaniei la realizarea Proiectului finantat de B.I.R.D. este de 3,86 milioane dolari S.U.A. in echivalent lei si constituie sursa locala de finantare a cheltuielilor prevazute la alin. (5).
    Art. 2
    (1) Fondurile necesare pentru rambursarea imprumutului, dobanzilor si comisioanelor se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) La data intrarii in vigoare a acordului de imprumut prevazut la art. 1 alin. (1) Guvernul Romaniei va achita din resursele valutare ale statului comisionul initial de 1% aplicat la suma imprumutului.
    Art. 3
    Achizitiile de bunuri si servicii in cadrul Proiectului finantat de B.I.R.D. se desfasoara in conformitate cu procedurile B.I.R.D., prin Unitatea de Management a Proiectului.
    Art. 4
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu B.I.R.D., sa introduca, pe parcursul derularii acordului de imprumut, amendamentele la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de B.I.R.D. sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.

                PRIM-MINISTRU
          MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul finantelor,
                     Decebal Traian Remes

                     Ministrul agriculturii si alimentatiei,
                     Ioan Avram Muresan

                     Ministru de stat,
                     ministrul afacerilor externe,
                     Petre Roman

    Imprumut nr. 4533 - RO

                          ACORD DE IMPRUMUT

    Acord, datat 27 martie 2000, intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

    Avand in vedere ca Imprumutatul, declarandu-se satisfacut in legatura cu fezabilitatea si prioritatea realizarii Proiectului descris in anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Bancii sa sprijine finantarea Proiectului,
    partile convin, pentru aceasta, prin prezentul acord urmatoarele:

    Art. 1
    Conditii generale. Definitii

    Sectiunea 1.01
    "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie pentru imprumuturi intr-o singura valuta" ale Bancii, datate 30 mai 1995 (modificate la 2 decembrie 1997) (Conditiile generale), constituie parte integranta a acestui acord.
    Sectiunea 1.02
    In afara cazului in care contextul reclama altfel, termenii definiti in Conditiile generale si in preambulul la prezentul acord vor avea intelesurile respective, iar urmatorii termeni aditionali vor avea intelesurile urmatoare:
    a) A.N.C.A. inseamna Agentia Nationala de Consultanta Agricola, infiintata in cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin Hotararea Guvernului nr. 676/1998, responsabila pentru servicii de consultanta agricola;
    b) C.I.S.S.A. inseamna Consiliul Independent pentru Sprijinirea Serviciilor in Agricultura, un comitet tehnic infiintat in cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pentru administrarea Schemei de granturi competitive;
    c) S.G.C. inseamna Schema de granturi competitive, infiintata in conformitate cu Manualul, pentru scopurile partii A a Proiectului;
    d) categorii eligibile inseamna categoriile (1), (2), (3), (4) si (5), prezentate in tabelul partii A.1 din anexa nr. 1 la acest acord;
    e) cheltuieli eligibile inseamna cheltuielile facute pentru bunurile si serviciile la care se face referire in sectiunea 2.02 a) din acest acord;
    f) grant inseamna un fond nerambursabil acordat pentru cercetare sau extensie agricola in cadrul partii A a Proiectului;
    g) M.A.A. inseamna Ministerul Agriculturii si Alimentatiei al Imprumutatului;
    h) Manual inseamna manualul adoptat de C.I.S.S.A. pentru administrarea S.G.C.;
    i) U.M.P. inseamna Unitatea de Management a Proiectului infiintata in cadrul M.A.A. pentru administrarea implementarii Proiectului;
    j) raport de management al Proiectului inseamna fiecare raport pregatit in concordanta cu prevederile sectiunii 4.02 din acest acord;
    k) C.C.P. inseamna Comitetul de Coordonare a Proiectului, la care se face referire in partea A (1) din anexa nr. 5 la acest acord;
    l) cont special inseamna contul la care se face referire in partea B din anexa nr. 1 la acest acord;
    m) acord subsidiar inseamna acordul la care se face referire in sectiunea 3.01 c) din acest acord.

    Art. 2
    Imprumutul

    Sectiunea 2.01
    Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si in conditiile prezentate sau la care se face referire in acordul de imprumut, o suma echivalenta cu unsprezece milioane dolari S.U.A. (11.000.000 $).
    Sectiunea 2.02
    Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord pentru cheltuieli facute (sau, daca Banca va fi de acord, care urmeaza sa fie facute) in concordanta cu costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare pentru Proiect si finantate din imprumut.
    Sectiunea 2.03
    Data inchiderii va fi 31 decembrie 2004 sau orice data ulterioara, dupa cum va hotari Banca. Banca va comunica cu promptitudine Imprumutatului aceasta data.
    Sectiunea 2.04
    La data intrarii in vigoare sau imediat dupa aceasta data Imprumutatul va plati Bancii un comision de 1% din suma imprumutului.
    Sectiunea 2.05
    Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament anual de 0,75% la suma imprumutului netrasa periodic.
    Sectiunea 2.06
    a) Imprumutatul va plati periodic dobanda aferenta sumei trase si nerambursate din imprumut, la o rata pentru fiecare perioada de dobanda egala cu rata cu baza LIBOR plus marja totala LIBOR.
    b) Pentru scopurile acestei sectiuni:
    (i) perioada de dobanda inseamna perioada initiala de la si incluzand data acestui acord pana la, dar excluzand prima data de plata a dobanzii survenind dupa aceasta si dupa perioada initiala, fiecare perioada de la si incluzand o data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand data de plata a dobanzii imediat urmatoare;
    (ii) data de plata a dobanzii inseamna orice data specificata in sectiunea 2.07 din acest acord.
    (iii) rata cu baza LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata oferita pe piata interbancara londoneza pentru depozitele in dolari S.U.A. pe 6 luni, valabila in prima zi a unei astfel de perioade de dobanda (sau, in cazul perioadei initiale de dobanda, valabila pentru data de plata a dobanzii care survine sau care preceda imediat primei zile a unei astfel de perioade de dobanda), astfel cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca procent pe an;
    (iv) marja totala LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata pentru o astfel de perioada de dobanda sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancara londoneza sau alte rate de referinta la depozite pe 6 luni, cu privire la imprumuturile nerambursate de Banca, sau partile din acestea, alocate de Banca pentru finantarea imprumuturilor intr-o singura valuta, sau la partile din acestea care includ imprumutul, dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca procent pe an.
    c) Banca va notifica cu promptitudine Imprumutatului despre rata cu baza LIBOR si marja totala LIBOR pentru fiecare perioada de plata a dobanzii, de indata ce o va determina.
    d) Ori de cate ori, in perspectiva schimbarilor in practicile pietei, ce afecteaza determinarea ratelor dobanzii la care se face referire in sectiunea 2.06 din acest acord, Banca considera ca este in interesul imprumutatilor sai, ca un tot, si al Bancii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor dobanzii aplicabile imprumutului, altele decat cele prevazute in sectiunea mentionata, Banca poate modifica bazele pentru determinarea ratelor dobanzii aplicabile imprumutului nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Imprumutatului cu privire la noua baza. Noile baze vor deveni efective la expirarea perioadei de notificare, in afara cazului in care Imprumutatul instiinteaza Banca, in decursul perioadei mentionate, despre obiectiile sale, caz in care modificarea mentionata nu se va aplica imprumutului.
    Sectiunea 2.07
    Dobanda si alte taxe vor fi platite semianual, la 15 mai si la 15 noiembrie ale fiecarui an.
    Sectiunea 2.08
    Imprumutatul va rambursa suma imprumutului in conformitate cu graficul de amortizare prezentat in anexa nr. 3 la acest acord.

    Art. 3
    Executarea Proiectului

    Sectiunea 3.01
    a) Imprumutatul declara angajamentul sau fata de obiectivele Proiectului si, in acest scop, actionand prin M.A.A. va aduce la indeplinire Proiectul, cu atentia si eficienta cuvenite si in conformitate cu practicile corespunzatoare din punct de vedere administrativ, financiar si tehnic si va furniza cu promptitudinea necesara fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.
    b) Fara a limita prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului in care Imprumutatul si Banca vor conveni altfel, Imprumutatul, actionand prin M.A.A., va realiza Proiectul in conformitate cu programul de implementare stabilit in anexa nr. 5 la acest acord.
    c) Imprumutatul, actionand prin Ministerul Finantelor, va incheia cu M.A.A. un acord (Acordul subsidiar) prin care i se va transfera M.A.A. responsabilitatea utilizarii si administrarii imprumutului pentru scopurile Proiectului si se vor stabili angajamentele in scopuri bugetare pentru platile serviciului datoriei publice cerute de prevederile Acordului de imprumut.
    Sectiunea 3.02
    a) Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, achizitionarea de bunuri si servicii de consultanta cerute pentru partea B a Proiectului si care urmeaza sa fie finantate din imprumut vor fi supuse prevederilor anexei nr. 4 la acest acord.
    b) Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii cerute pentru partea A a Proiectului si care urmeaza sa fie finantate din suma imprumutului se vor supune prevederilor manualului.
    Sectiunea 3.03
    Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fara a limita prevederile acesteia, Imprumutatul, actionand prin M.A.A.:
    a) va pregati si va furniza Bancii, pe baza unor modele acceptabile acesteia, nu mai tarziu de 6 luni dupa data inchiderii sau o alta data ulterioara, asupra careia Imprumutatul si Banca vor cadea de acord in acest scop, un plan pentru viitoarele operatiuni ale Proiectului;
    b) va acorda Bancii ocazia (rezonabila) de a schimba puncte de vedere cu Imprumutatul asupra planului mentionat mai sus.
    Sectiunea 3.04
    Imprumutatul, actionand prin M.A.A.:
    a) va mentine politicile si procedurile adecvate care sa ii permita sa monitorizeze si sa evalueze pe baza procedurilor in vigoare, in conformitate cu indicatorii acceptabili Bancii, executarea Proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia;
    b) va pregati si va furniza Bancii, in conformitate cu termenii de referinta satisfacatori Bancii, la sau pana la 31 decembrie 2002, un raport privind rezultatele monitorizarii si evaluarii activitatilor desfasurate in conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, privind progresul inregistrat in executarea Proiectului in perioada care preceda datei raportului mentionat si prezentarea masurilor recomandate pentru a asigura executarea eficienta a Proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia in perioada care urmeaza acestei date; si
    c) va analiza impreuna cu Banca, pana la 31 martie 2003 sau la o alta data, dupa cum Banca va solicita, raportul la care se face referire in paragraful b) al acestei sectiuni si dupa aceea va lua masurile necesare pentru a asigura executarea eficienta a Proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandarilor raportului mentionat si a opiniilor Bancii referitoare la aceasta problema.

    Art. 4
    Clauze financiare

    Sectiunea 4.01
    a) Imprumutatul, actionand prin M.A.A., va mentine un sistem de management financiar incluzand inregistrari si conturi si va pregati declaratii financiare intr-un format acceptabil Bancii, adecvat reflectarii operatiunilor, resurselor si cheltuielilor la care se face referire in Proiect.
    b) Imprumutatul, actionand prin M.A.A.:
    (i) va tine evidentele, inregistrarile contabile si cheltuielile financiare la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni si inregistrarile contabile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, in conformitate cu standardele de audit acceptabile Bancii, aplicate corespunzator de catre auditori independenti acceptabili Bancii;
    (ii) va furniza Bancii de indata ce vor fi disponibile, dar in nici un caz mai tarziu de 6 luni dupa sfarsitul fiecarui astfel de an: (A) copii certificate de pe declaratiile financiare la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni pentru fiecare an astfel auditat; si (B) o opinie asupra acestor declaratii, inregistrari si conturi si raportul unei astfel de auditari, intocmit de auditorii mentionati, in scopul si cu detaliile pe care Banca le va fi solicitat in mod rezonabil; si
    (iii) va furniza Bancii orice alte informatii referitoare la evidentele si conturile mentionate si la auditul lor pe care Banca le va fi solicitat periodic, in mod rezonabil.
    c) Pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul imprumutului s-au facut pe baza Raportului de management al Proiectului sau a declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul:
    (i) va tine sau va lua masuri pentru tinerea, in conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, inregistrari si conturi separate care sa reflecte aceste cheltuieli; si
    (ii) va retine, cel putin inca un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul financiar in care a fost facuta ultima tragere din contul de imprumut, toate inregistrarile (contracte, ordine, comenzi, facturi, chitante sau alte documente) care evidentiaza astfel de cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentantilor Bancii examinarea unor astfel de inregistrari; si
    (iv) va asigura ca aceste inregistrari si conturi sa fie incluse in auditul anual mentionat in paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul asupra acestui audit sa contina o opinie separata a auditorilor mentionati asupra faptului ca atat rapoartele de management al Proiectului, cat si declaratiile privind cheltuielile angajate in decursul unui astfel de an financiar, impreuna cu procedurile si controlul intern implicat in pregatirea lor, pot constitui baza de incredere pentru acordarea tragerilor mai sus mentionate.
    Sectiunea 4.02
    a) Fara a limita prevederile sectiunii 4.01 din acest acord, Imprumutatul, actionand prin M.A.A., va realiza un plan de actiune pe timp limitat, acceptabil Bancii pentru intarirea sistemului de management financiar la care se face referire in paragraful a) al sectiunii 4.01, pentru a permite Imprumutatului, nu mai tarziu de 31 decembrie 2000 sau la o data ulterioara pe care Banca o va accepta, sa pregateasca rapoartele trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Bancii, fiecare dintre ele prezentand:
    (i) (A) stabilirea surselor actuale si cererilor de fonduri pentru Proiect, atat cumulativ, cat si pentru perioada la care se face referire in raportul mentionat, precum si a surselor previzionate si cererilor de fonduri pentru Proiect pentru perioada de 6 luni care urmeaza dupa perioada la care se face referire in raportul mentionat; si, (B) separat cheltuielile finantate din suma imprumutului in timpul perioadei la care se face referire in raportul mentionat si cheltuielile propuse sa fie finantate din suma imprumutului in perioada de 6 luni care urmeaza perioadei la care face referire raportul;
    (ii) (A) descrierea progresului fizic in implementarea Proiectului, atat cumulativ, cat si pentru perioada la care se face referire in raportul mentionat; si (B) explicarea diferentelor dintre scopurile previzionate si cele actuale ale implementarii Proiectului; si
    (iii) stabilirea stadiului achizitiilor in cadrul Proiectului si al cheltuielilor efectuate in cadrul contractelor finantate din suma imprumutului la sfarsitul perioadei la care se face referire in raportul mentionat.
    b) La finalizarea planului de actiune la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni Imprumutatul, actionand prin M.A.A., va pregati si va furniza Bancii, in conformitate cu prevederile acceptabile acesteia, nu mai tarziu de 45 de zile dupa terminarea fiecarui trimestru, un raport de management al Proiectului pentru o astfel de perioada.

    Art. 5
    Intrarea in vigoare. Terminarea Proiectului

    Sectiunea 5.01
    Urmatoarele conditii sunt specificate ca fiind aditionale intrarii in vigoare a acordului de imprumut, in scopurile sectiunii 12.01 c) din Conditiile generale:
    a) sa fi fost selectat un auditor independent acceptabil Bancii pentru efectuarea auditului la care se face referire in sectiunea 4.01 b) din acest acord;
    b) sa fi fost infiintat un sistem de management financiar al Proiectului, incluzand proceduri de control al auditului intern, satisfacatoare Bancii; si
    c) sa fi fost incheiat un acord subsidiar intre M.A.A. si Ministerul Finantelor.
    Sectiunea 5.02
    Termenul de o suta douazeci (120) de zile dupa semnarea acestui acord este specificata aici pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

    Art. 6
    Reprezentantii Imprumutatului. Adrese

    Sectiunea 6.01
    Ministrul finantelor din tara Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.
    Sectiunea 6.02
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:
    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Finantelor
    Str. Apolodor nr. 17
    Bucuresti
    Romania
    Telex: 11239
    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
    Str. 1818 H, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Telegraf:
    INTBAFRAD
    Washington, D.C.
    Telex:
    248423 (MCI) sau
    64145 (MCI)
    Pentru certificarea celor de mai sus partile prezente, actionand prin reprezentantii lor autorizati, au convenit ca acest acord sa fie semnat in numele lor, in districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, in ziua si in anul specificate mai sus.

                            ROMANIA
    De catre
    Decebal Traian Remes,               Reprezentant autorizat
    ministrul finantelor


    BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

    De catre
    Andrew Vorkink,                     Reprezentant autorizat
    director de tara
    Unitatea pentru Bulgaria si Romania
    Europa si Regiunea Asia Centrala

    ANEXA 1

                           TRAGERI DIN IMPRUMUT

    A. Cadru general
    1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de articole care urmeaza sa fie finantate din imprumut, alocarea sumelor din imprumut pentru fiecare categorie, precum si procentul de cheltuieli pentru articolele ce urmeaza sa fie finantate in cadrul fiecarei categorii:
____________________________________________________________________________
                            Suma alocata din      Procent (%) din cheltuieli
        Categoria           imprumut (exprimata   care urmeaza
                            in dolari S.U.A.)     sa fie finantate
____________________________________________________________________________
(1) Fonduri nerambursabile
in cadrul partii A a
Proiectului                     8.000.000                  75%

(2) Bunuri in cadrul partii       100.000         100% din cheltuielile
B a Proiectului                                   externe,
                                                  100% din cheltuielile
                                                  locale (cost ex-factory)
                                                  si 80% din cheltuielile
                                                  locale pentru alte
                                                  articole achizitionate pe
                                                  plan local

(3) Servicii de consultanta     1.280.000                 100%
consultanta si instruire
aferente partii B a
Proiectului

(4) Servicii tehnice pentru        80.000         100% din cheltuielile
tipariri                                          externe

(5) Costuri curente de            380.000         100% (exceptand bunurile
operare                                           procurate pe plan local
                                                  - 85%)

(6) Nealocat                    1.160.000
____________________________________________________________________________
       TOTAL:                  11.000.000
_____________________________________________________________________________

    2. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli externe inseamna cheltuieli efectuate in valuta oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului, pentru bunurile si serviciile furnizate de pe teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului;
    b) termenul cheltuieli interne inseamna cheltuieli in valuta Imprumutatului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului; si
    c) termenul costuri curente de operare inseamna salariile personalului U.M.P., rechizite si consumabile de birou, costuri de operare si intretinere ale vehiculelor, echipament de birou, transport local pentru U.M.P. si costuri pentru audit.
    3. In pofida prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuata in cadrul oricarei categorii prezentate in tabelul din paragraful 1 al acestei anexe pana cand nu a fost platita taxa la care se face referire in sectiunea 2.04 din acest acord.
    4. Banca poate solicita ca tragerile din contul imprumutului sa fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru cheltuieli referitoare la: a) instruire; b) bunuri, lucrari si servicii pentru contracte in cadrul partii A a Proiectului; c) bunuri in cadrul contractelor cu un cost mai mic de 100.000 $ echivalent fiecare; si d) servicii in cadrul contractelor cu un cost mai mic de 100.000 $ echivalent fiecare, pentru angajarea firmelor de consultanta si in cadrul contractelor cu un cost mai mic de 20.000 $ fiecare pentru angajarea consultantilor individuali pe baza termenilor si conditiilor pe care Banca le va comunica Imprumutatului.
    B. Contul special
    1. Imprumutatul va deschide si va mentine un cont special de depozit in dolari la o banca comerciala, in termeni si conditii satisfacatoare Bancii, incluzand o protectie corespunzatoare impotriva compensarii, sechestrarii si confiscarii.
    2. Dupa ce Banca a primit o evidenta satisfacatoare asupra deschiderii in mod corespunzator a contului special, tragerile din contul imprumutului ale sumelor ce urmeaza sa fie depozitate in contul special se vor efectua dupa cum urmeaza:
    a) pana cand Banca va fi primit: (i) primul raport de management al Proiectului la care se face referire in sectiunea 4.02 b) din acest acord; si (ii) o cerere din partea Imprumutatului pentru efectuarea de trageri pe baza rapoartelor de management al Proiectului, tragerile vor fi facute in conformitate cu prevederile anexei A la aceasta anexa; si
    b) la primirea de catre Banca a raportului de management al Proiectului in conformitate cu sectiunea 4.02 b) din acest acord, insotit de o cerere din partea Imprumutatului pentru efectuarea de trageri pe baza rapoartelor de management al Proiectului, toate tragerile viitoare vor fi facute in conformitate cu prevederile anexei B la aceasta anexa.
    3. Platile din contul special vor fi facute exclusiv pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plata facuta de Imprumutat din contul special Imprumutatul va furniza Bancii, atunci cand aceasta va solicita in mod rezonabil, acele documente si evidente care sa indice ca acele plati au fost facute in exclusivitate pentru cheltuieli eligibile.
    4. In pofida prevederilor partii B.2 a acestei anexe, Bancii nu i se va putea solicita sa faca depozite in continuare in contul special:
    a) daca in orice moment Banca stabileste ca orice raport de management al Proiectului nu furnizeaza intr-un mod adecvat informatiile solicitate in conformitate cu sectiunea 4.02 din acest acord;
    b) daca in orice moment Banca stabileste ca toate tragerile viitoare ar putea fi facute de catre Imprumutat direct din contul imprumutului; sau
    c) daca Imprumutatul nu a reusit sa furnizeze Bancii in perioada specificata in sectiunea 4.01 b) (ii) din acest acord orice rapoarte de audit solicitate sa fie prezentate Bancii conform prevederilor sectiunii mentionate, audit referitor la: (A) inregistrarile si conturile pentru contul special; sau (B) inregistrarile si conturile reflectand cheltuielile pentru care au fost efectuate tragerile pe baza rapoartelor de management al Proiectului.
    5. Banca nu va fi obligata sa faca depozite ulterioare in contul special in conformitate cu prevederile partii B.2 a acestei anexe, daca in orice moment Banca il va fi instiintat pe Imprumutat in legatura cu intentia sa de a suspenda in intregime sau partial dreptul Imprumutatului de a face trageri din contul imprumutului conform sectiunii 6.02 din Conditiile generale. Referitor la o astfel de notificare Banca va stabili unilateral daca mai pot fi facute depozite in contul special si ce proceduri pot fi urmate pentru efectuarea unor astfel de depozite si il va instiinta pe Imprumutat in legatura cu decizia luata.
    6. a) Daca Banca stabileste in orice moment faptul ca orice plata din contul special a fost facuta pentru o cheltuiala care nu este considerata cheltuiala eligibila sau care nu a fost justificata prin evidenta furnizata Bancii, Imprumutatul va furniza imediat dupa instiintarea primita de la Banca o evidenta suplimentara, asa cum Banca o poate solicita, sau va depozita in contul special (sau, daca Banca va solicita astfel, va restitui Bancii) o suma egala cu suma acelei plati. In afara cazului in care banca va stabili altfel, Banca nu va face depozite ulterioare in contul special pana cand Imprumutatul nu va furniza o astfel de evidenta sau nu va face un astfel de depozit ori nu va restitui suma respectiva, dupa caz.
    b) Daca Banca stabileste in orice moment faptul ca orice suma netrasa din contul special nu va fi necesara pentru acoperirea platilor pentru cheltuieli eligibile in perioada de 6 luni care urmeaza dupa aceasta hotarare, Imprumutatul va rambursa imediat dupa notificarea de catre Banca o astfel de suma ramasa neutilizata.
    c) Imprumutatul, pe baza notificarii din partea Bancii, poate restitui Bancii toate fondurile depozitate in contul special sau o parte din ele.
    d) Restituirile catre Banca, facute conform subparagrafelor a), b) sau c) din acest paragraf, vor fi creditate in contul imprumutului pentru tragerile ulterioare sau pentru anulare, in conformitate cu prevederile acordului de imprumut.

    ANEXA A
    la anexa nr. 1

    Functionarea contului special atunci cand tragerile nu sunt facute pe baza rapoartelor de management al Proiectului

    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    - Termenul alocatie autorizata inseamna o suma egala cu 500.000 $ ce urmeaza sa fie trasa din contul imprumutului si depozitata in contul special conform prevederilor paragrafului 2 al acestei anexe, cu conditia ca, daca Banca nu va stabili altfel, alocatia autorizata sa fie limitata la o suma egala cu 350.000 $ pana cand suma totala a tragerilor din contul imprumutului plus suma totala a angajamentelor speciale asumate de Banca conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale va egala sau va depasi echivalentul a 2.000.000 $.
    2. Tragerile alocatiei autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor face dupa cum urmeaza:
    a) pentru tragerile alocatiei autorizate Imprumutatul va furniza Bancii o cerere sau cereri de depunere in contul special a unei sume sau a unor sume care in total nu vor depasi alocatia autorizata. Pe baza fiecarei astfel de cereri Banca, in numele Imprumutatului, va efectua trageri din contul imprumutului si va depune in contul special suma solicitata de catre Imprumutat;
    b) pentru alimentarea contului special Imprumutatul va furniza Bancii cererile pentru depozite in contul special la intervalele solicitate de Banca. Inainte de sau la data fiecarei astfel de cereri Imprumutatul va furniza Bancii documentele si celelalte evidente solicitate conform partii B.3 din anexa nr. 1 la acest acord, pentru plata sau platile pentru care se solicita alimentarea contului special. Pe baza fiecarei astfel de cereri Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depune in contul special acea suma solicitata de Imprumutat care va fi fost demonstrata prin documentele mentionate si prin alte evidente ca a fost efectuata din contul special pentru plata cheltuielilor eligibile. Fiecare astfel de depozit efectuat in contul special va fi tras de Banca din contul imprumutului in cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.
    3. Bancii nu i se va solicita efectuarea de depozite ulterioare in contul special atunci cand suma totala netrasa din imprumut minus suma totala a tuturor angajamentelor speciale depuse la Banca, conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egala cu dublul echivalentului sumei alocatiei autorizate. Ca urmare, tragerea din contul imprumutului a sumelor ramase netrase va urmari acele proceduri ale Bancii pe care aceasta le va notifica Imprumutatului. Astfel de trageri viitoare vor fi facute numai dupa si in masura in care Banca se va declara satisfacuta ca toate sumele ramase in depozitul contului special la data instiintarii vor fi utilizate in efectuarea platilor pentru cheltuielile eligibile.

    ANEXA B
    la anexa nr. 1

    Functionarea contului special atunci cand tragerile sunt facute pe baza rapoartelor de management al Proiectului

    1. Cu exceptia cazului in care Banca stabileste altfel, prin notificarea Imprumutatului, tragerile din contul imprumutului vor fi depuse de Banca in contul special, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare astfel de depozit in contul special va fi tras de Banca din contul imprumutului in cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.
    2. Fiecare aplicatie pentru o tragere din contul imprumutului pentru depozite in contul special va fi efectuata pe baza raportului de management al Proiectului.
    3. La primirea fiecarei aplicatii pentru tragerea unei sume din imprumut Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depune in contul special o suma egala cu mai putin decat: a) suma astfel solicitata; si b) suma pe care Banca a stabilit-o pe baza raportului de management al Proiectului, insotit de aplicatia mentionata, solicitata pentru depunere in scopul finantarii cheltuielilor eligibile in perioada de 6 luni care urmeaza dupa data unui astfel de raport, cu conditia ca suma astfel depozitata, atunci cand se aduna la suma ramasa in contul special, indicata prin raportul de management al Proiectului, sa nu depaseasca echivalentul a 2.200.000 $.

    ANEXA 2

                         DESCRIEREA PROIECTULUI

    Obiectivele Proiectului sunt: a) furnizarea tehnologiei, informatiei si instruirii necesare fermierilor si prelucratorilor de produse agricole; b) imbunatatirea eficientei, a costurilor si a credibilitatii clientului in managementul cercetarii agricole si al extensiei.
    Proiectul este format din urmatoarele parti componente, care pot fi supuse modificarilor, asa cum Imprumutatul si Banca pot conveni de comun acord, periodic, pentru indeplinirea acestor obiective:
    Partea A: Cercetare aplicativa si extensie
    Implementarea masurilor de imbunatatire a cercetarii aplicative si extensiei, incluzand:
    (1) echipament si sprijin pentru personalul C.I.S.S.A.;
    (2) formularea de catre C.I.S.S.A. a prioritatilor pentru servicii de cercetare si extensie;
    (3) implementarea de catre C.I.S.S.A. a Schemei de granturi competitive; si
    (4) solicitarea si evaluarea de catre C.I.S.S.A. a propunerilor pentru servicii de cercetare si extensie si acordarea in cadrul S.G.C. a unor granturi pentru implementarea propunerilor aprobate, toate acestea in concordanta cu procedurile prezentate in manual.
    Partea B: Sprijin institutional:
    (1) implementarea masurilor, incluzand furnizarea de asistenta tehnica, instruire si echipament pentru intarirea capacitatii C.I.S.S.A. si A.N.C.A.;
    (2) dezvoltarea si distribuirea prin A.N.C.A. (si cu asistenta din partea consultantilor): a) a programului de extensie cu impact rapid; b) a unui manual de management al fermei; si c) extinderea mesajelor pentru distribuirea prin programe mass-media (radio si alte mijloace de comunicare);
    (3) intocmirea unui plan anual de lucru pentru A.N.C.A.;
    (4) intocmirea unui plan de actiune pentru implementarea unui sistem informatic de cunostinte agricole;
    (5) prevederea sprijinului pentru implementarea Proiectului.
    Se asteapta ca Proiectul sa fie incheiat pana la data de 30 iunie 2004.

    ANEXA 3

                         GRAFICUL DE RAMBURSARE

_______________________________________________________
  Data scadenta                 Rata de capital
                         (exprimata in dolari S.U.A.)*)
_______________________________________________________
   15 mai 2005                    225.000
15 noiembrie 2005                 235.000
   15 mai 2006                    240.000
15 noiembrie 2006                 250.000
   15 mai 2007                    255.000
15 noiembrie 2007                 265.000
   15 mai 2008                    275.000
15 noiembrie 2008                 280.000
   15 mai 2009                    290.000
15 noiembrie 2009                 300.000
   15 mai 2010                    310.000
15 noiembrie 2010                 320.000
   15 mai 2011                    330.000
15 noiembrie 2011                 340.000
   15 mai 2012                    350.000
15 noiembrie 2012                 360.000
   15 mai 2013                    370.000
15 noiembrie 2013                 380.000
   15 mai 2014                    395.000
15 noiembrie 2014                 405.000
   15 mai 2015                    420.000
15 noiembrie 2015                 430.000
   15 mai 2016                    445.000
15 noiembrie 2016                 460.000
   15 mai 2017                    475.000
15 noiembrie 2017                 490.000
   15 mai 2018                    505.000
15 noiembrie 2018                 520.000
   15 mai 2019                    535.000
15 noiembrie 2019                 545.000
_______________________________________________________
    *) Cifrele din aceasta coloana reprezinta suma in dolari S.U.A. care urmeaza sa fie platita, exceptand prevederile sectiunii 4.04 d) din Conditiile generale.

    ANEXA 4

                              ACHIZITII

    Sectiunea I
    Achizitionarea de bunuri

    Partea A: Generalitati
    Bunurile vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile sectiunii I din Instructiunile pentru achizitionare in cadrul imprumuturilor B.I.R.D. si al creditelor IDA, publicate de Banca in luna ianuarie 1995 si revizuite in lunile ianuarie si august 1996, septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghidul) si urmatoarele prevederi ale sectiunii I din aceasta anexa.
    Partea B: Licitatia internationala competitiva
    Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in partea C a acestei sectiuni, bunurile vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate in concordanta cu sectiunea II din Ghid si cu prevederile paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acesta.
    Partea C: Alte proceduri de achizitionare
    1. Cumparari internationale
    Bunurile (incluzand servicii tehnice) cu un cost estimat de 100.000 $ echivalent pe contract sau mai putin, pana la o suma care sa nu depaseasca 315.000 $ echivalent, pot fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumparare internationale, in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.
    2. Cumparari nationale
    Bunurile (incluzand servicii tehnice) cu un cost estimat de 50.000 $ echivalent pe contract sau mai putin, pana la o suma care sa nu depaseasca 206.000 $ echivalent, pot fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumparare nationale, in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.
    3. Fonduri nerambursabile
    Bunurile si lucrarile ce urmeaza sa fie finantate din suma fondurilor nerambursabile, prevazute in partea A a Proiectului, vor fi achizitionate de beneficiarii unor astfel de fonduri nerambursabile sub supravegherea generala a C.I.S.S.A., prin proceduri de cumparare locale, asa cum sunt descrise in Manual. In acest scop U.M.P., in cooperare cu C.I.S.S.A., va asigura: a) includerea in fiecare contract acordat din fondurile nerambursabile a unei descrieri a bunurilor si lucrarilor care urmeaza sa fie finantate din suma fondului nerambursabil, o estimare a costului acestora si procedurile care vor fi urmate pentru achizitionarea lor; si b) pregatirea pentru includerea in rapoartele de progres la care se face referire in paragraful (2) f) din partea A a anexei nr. 5 la acest acord a situatiei privind achizitiile efectuate din fondurile nerambursabile.
    Partea D: Verificarea de catre Banca a deciziilor de achizitie
    1. Planificarea achizitiilor
    Inaintea emiterii oricarei invitatii pentru licitarea contractelor planul de achizitionare propus pentru Proiect va fi prezentat Bancii pentru verificare si aprobare, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghid.
    Achizitionarea tuturor bunurilor va fi efectuata in conformitate cu un astfel de plan de achizitie, asa cum a fost aprobat de Banca si in conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat mai sus.
    2. Verificarea anterioara
    a) Cu privire la fiecare contract adjudecat in conformitate cu prevederile partii B a sectiunii I din aceasta anexa se vor aplica prevederile prezentate in paragrafele 2 si 3 din anexa nr. 1 la Ghid.
    b) Cu privire la primele doua contracte ce urmeaza sa fie incheiate in concordanta cu prevederile la care se face referire in partile C1 si C2 ale sectiunii I din aceasta anexa se vor aplica urmatoarele proceduri:
    (i) inaintea selectarii oricarui furnizor in cadrul procedurilor de cumparare Imprumutatul va furniza Bancii un raport referitor la compararea si evaluarea cotatiilor primite;
    (ii) inaintea executarii oricarui contract incheiat prin proceduri de cumparare Imprumutatul va furniza Bancii o copie de pe specificatiile si de pe proiectul de contract; si
    (iii) se vor aplica procedurile prezentate in paragrafele 2 f), 2 g) si 3 din anexa nr. 1 la Ghid.
    3. Postevaluare
    Cu privire la fiecare contract care nu se incadreaza in prevederile paragrafului 2 din aceasta parte, se vor aplica procedurile prezentate in paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghid.

    Sectiunea a II-a
    Angajarea consultantilor

    Partea A: Cadru general
    Serviciile consultantilor vor fi contractate in conformitate cu prevederile introducerii si ale sectiunii IV din Ghid: Selectarea si angajarea consultantilor de catre imprumutatii Bancii Mondiale, publicat de Banca in luna ianuarie 1997 si revizuit in lunile septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghidul consultantilor) si cu prevederile sectiunii a II-a din aceasta anexa.
    Partea B: Selectie pe baza de calitate si cost
    Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in partea C a acestei sectiuni, serviciile consultantilor vor fi achizitionate in cadrul contractelor incheiate in conformitate cu prevederile sectiunii a II-a din Ghidul consultantilor, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta si cu prevederile paragrafelor 3.13 - 3.18 din acesta, aplicabile selectiei consultantilor pe baza de calitate si cost.
    Partea C: Alte proceduri pentru selectarea consultantilor
    1. Calificarea consultantilor
    Serviciile pentru auditul imprumutului vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Ghidul consultantilor.
    2. Consultantii individuali
    Serviciile pentru sarcinile care indeplinesc cerintele prezentate in paragraful 5.1 din Ghidul consultantilor vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali in conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1 - 5.3 din Ghidul consultantilor.
    Partea D: Verificarea de catre Banca a selectarii consultantilor
    1. Verificarea anterioara
    a) Referitor la fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultanta, cu un cost estimat de 100.000 $ sau mai mult, se vor aplica procedurile prezentate in paragrafele 1, 2 [altele decat al treilea subparagraf al paragrafului, 2 a)] si 5 din anexa nr. 1 la Ghidul consultantilor.
    b) Referitor la fiecare contract pentru angajarea de consultanti individuali, la un cost estimat de 20.000 $ sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referinta si termenii de angajare a consultantilor vor fi furnizate Bancii pentru verificare si aprobare. Contractul va fi adjudecat numai dupa ce va fi aprobat.
    2. Postevaluarea
    Referitor la fiecare contract care nu intra sub incidenta paragrafului 2 din aceasta parte se vor aplica procedurile prezentate in paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghidul consultantilor.

    ANEXA 5

                       PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

    A. Responsabilitati pentru implementarea si supervizarea Proiectului
    (1) Imprumutatul va convinge M.A.A. sa mentina C.C.P. pana la realizarea Proiectului, ii va repartiza C.C.P. responsabilitatea coordonarii si ii va facilita actiunile necesare la nivel politic, pentru scopurile implementarii Proiectului.
    (2) Imprumutatul va convinge M.A.A. sa mentina U.M.P. cel putin pana la realizarea Proiectului, in conformitate cu astfel de termeni de referinta si astfel de personal, facilitati si alte resurse, asa cum vor fi ele necesare pentru U.M.P. in vederea indeplinirii de catre aceasta a responsabilitatilor sale in cadrul Proiectului, incluzand: a) pregatirea planurilor de lucru anuale, inclusiv estimari de solicitari de fonduri pentru implementarea Proiectului si prezentarea acestora spre a fi aprobate de C.C.P.; b) tinerea evidentelor Proiectului si a inregistrarilor contabile si pregatirea acestora pentru audit; c) administrarea contului special; d) verificarea pregatirii licitatiei si a documentelor contractuale in cadrul Proiectului; e) verificarea activitatilor de implementare si a contractelor in cadrul Proiectului; si f) pregatirea si prezentarea la C.C.P. si la Banca a rapoartelor trimestriale in legatura cu progresul inregistrat in implementarea Proiectului.
    (3) Imprumutatul va convinge M.A.A. sa mentina C.I.S.S.A. cu personalul, facilitatile si celelalte resurse, asa cum va fi solicitat de acesta pentru implementarea partii A a Proiectului.
    B. Solicitari speciale
    (1) Manualul: Imprumutatul va convinge M.A.A. sa mentina Manualul cel putin pana la indeplinirea proiectului si nu il va revoca, abroga sau modifica substantial fara aprobarea prealabila a Bancii.
    (2) Fonduri nerambursabile in cadrul partii A a acestui Proiect
    C.I.S.S.A. se va asigura ca:
    a) propunerile pentru fondurile nerambursabile acordate din S.G.C. pentru servicii de cercetare si extensie in cadrul partii A a Proiectului vor fi solicitate si evaluate in conformitate cu principiile si procedurile prezentate in Manual;
    b) primul grup al propunerilor pentru acordarea fondurilor nerambursabile acordate din S.G.C. va fi furnizat Bancii pentru verificare si aprobare; si
    c) acordarea fondurilor nerambursabile se va face in conformitate cu forma contractuala standard inclusa in Manual, unde: (i) propunerea pentru realizarea careia a fost solicitat grantul este descrisa in mod adecvat; (ii) beneficiarului unui fond nerambursabil i se va solicita sa realizeze propunerea astfel descrisa in cadrul limitelor de buget stabilite prin contract si sa achizitioneze bunurile si serviciile necesare pentru realizarea propunerii in conformitate cu prevederile stabilite sau la care se refera contractul; si (iii) C.I.S.S.A. va fi imputernicit, in cazul esecului inregistrat de un astfel de beneficiar in indeplinirea obligatiilor pe care le are in cadrul contractului, sa rezilieze un astfel de contract, sa inceteze utilizarea fondului nerambursabil furnizat in cadrul acestuia si sa solicite alte daune potrivite, valabile din punct de vedere legal.
    (3) C.I.S.S.A.
    Imprumutatul se va asigura ca M.A.A. va consulta in mod adecvat Banca inainte de a efectua o schimbare in componenta sau in functiile C.I.S.S.A.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 63/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 63 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 63/2000
Hotărârea 189 2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 octombrie 2006 si 10 noiembrie 2006 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000
Hotărârea 1057 2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 martie 2004 si la Zagreb la 26 martie 2004 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000
Hotărârea 1622 2003
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata de reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, pentru Guvernul Romaniei, si de reprezentantul Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003 si la Bucuresti la 5 septembrie 2003, cu privire la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000
Ordin 220 2002
privind aprobarea Manualului operational pentru schema competitiva de granturi pentru cercetare aplicativa si extensie din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura
Ordin 232 2001
privind aprobarea Manualului operational pentru Schema competitiva de granturi din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura
Legea 152 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000
Rectificare 63 2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu