E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 47 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 48 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 49 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 53 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 54 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 55 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 56 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 57 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 58 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 62 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 63 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 65 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 68 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 69 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 74 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 6 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 8 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 13 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 14 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 34 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 39 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 40 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 46 din actul Legea 27 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 61 din 28 august 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107, alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1, lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 (aprobata prin Legea nr. 114/1995) si prin Legea nr. 105/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote stabilite de catre consiliile locale, potrivit legii, care poate fi cuprinsa intre 1,0-1,5% asupra valorii stabilite potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege."
    2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Pentru cladirile altor contribuabili decat cei prevazuti la art. 5, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de catre consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsa intre 1,0-1,5% asupra valorii la care sunt inscrise cladirile in evidenta contabila a acestora."
    3. La articolul 8 alineatul 1 termenul "evidenta" se inlocuieste cu expresia "evidenta contabila".
    4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Contribuabilii, definiti potrivit legii, care detin in proprietate suprafete de teren, situate in municipii, orase si comune, datoreaza impozitul pe teren conform dispozitiilor legii."
    5. Articolul 14 se completeaza cu un alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Contribuabilii, persoane fizice, care detin in proprietate suprafete de teren aferente curtilor, neocupate de cladiri, de pana la 1.000 mp inclusiv, situate in municipii, orase si comune, sunt scutiti de impozitul pe teren. Pentru suprafetele care depasesc 1.000 mp se datoreaza impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale."
    6. Capitolul V "Taxa pentru folosirea locurilor publice" se abroga.
    7. Articolul 34 punctul 2 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Taxele prevazute la acest punct nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv constructiile anexe ale acestora, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutii publice."
    8. Articolul 39 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Contribuabilii definiti potrivit art. 3 din prezenta lege, care solicita efectuarea serviciului de reclama si publicitate pentru tigari, produse din tutun si bauturi alcoolice pe baza de contract scris, prin intermediul presei scrise, televiziunii sau prin alte diverse mijloace, sunt obligati sa plateasca la bugetele locale o taxa de 10% din valoarea contractului."
    9. Articolul 40 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru publicitatea si reclama efectuate la tigari, produse din tutun si bauturi alcoolice, in alte conditii decat cele prevazute la art. 39, taxa este de 12% din suma bruta a prestatiei si se plateste de catre contribuabilul care solicita efectuarea serviciului de publicitate si reclama."
    10. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:
    "Taxa pentru sederea in statiunile turistice."
    11. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    Pentru sederea, pe o durata mai mare de 48 de ore, in statiunile turistice declarate conform legii, consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, stabilesc taxa pentru sederea in respectivele statiuni turistice.
    Taxa pentru sederea in statiunile turistice se plateste de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani."
    12. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Persoanele care au domiciliul in aceste localitati, cele aflate in deplasare in interesul serviciului, turistii cazati la cabanele turistice aflate in afara statiunilor turistice, persoanele handicapate, pensionarii de orice fel, elevii si studentii sunt scutiti de plata taxei pentru sederea in statiunile turistice."
    13. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Taxa pentru sederea in statiunile turistice se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea sau se face tratamentul balnear, o data cu luarea in evidenta a turistilor, si se varsa la bugetul consiliului local in termen de 10 zile de la aceasta data."
    14. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    In cazul in care taxa pentru sedere in statiunile turistice este inclusa in chitanta sau in costul biletului de odihna si tratament, persoanele juridice prevazute la art. 48 vor varsa la bugetul consiliului local suma aferenta acesteia, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna si tratament, in termen de 10 zile de la luarea in evidenta a turistilor."
    15. Capitolul IX "Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie" se abroga.
    16. Articolele 53, 54, 55, 56 si 57 se abroga.
    17. Dupa articolul 57 se introduce articolul 57^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57^1
    In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru: utilizarea temporara a locurilor publice; detinerea in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit; vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice, precum si alte taxe.
    Sumele provenite din taxele mentionate la alineatul precedent constituie venituri proprii ale bugetelor locale."
    18. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    Consiliile locale pot institui si alte taxe, altele decat cele reglementate de lege, pentru serviciile publice create la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, in scopul satisfacerii unor necesitati ale locuitorilor, cu conditia ca taxele percepute sa asigure cel putin acoperirea cheltuielilor cu infiintarea, intretinerea si, dupa caz, functionarea acestor servicii.
    Taxele speciale instituite potrivit alineatului precedent constituie venituri cu afectatie speciala ale bugetelor locale, fiind destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost infiintate.
    Sumele ramase neutilizate, stabilite la sfarsitul exercitiului bugetar ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile efectuate, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."
    19. Articolul 62 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se datoreaza majorari de intarziere, conform dispozitiilor legale in materie."
    20. Termenul prevazut la articolul 62 alineatul 3 si alineatul 4 se modifica de la "2 ani" la "5 ani".
    21. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere se solutioneaza conform dispozitiilor legale in materie."
    22. Articolul 65 se completeaza cu un alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe vor putea fi majorate sau diminuate, anual, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, cu pana la 30% . Hotararea de modificare trebuie adoptata pana la data de 31 octombrie a fiecarui an si se aplica in anul urmator."
    23. Articolul 68 alineatul 1 litera c) se abroga.
    24. Articolul 68 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Contraventia mentionata la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 250.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amenda de la 250.000 lei la 1.000.000 lei."
    25. Articolul 68 alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile contribuabililor, persoane juridice, pentru care se aplica dispozitiile legale specifice."
    26. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, precum si a amenzilor se efectueaza de catre organele de specialitate ale consiliilor locale.
    In decursul anului 1998, consiliile locale au obligatia organizarii de compartimente de specialitate in vederea preluarii atributiilor prevazute la alin. 1, stabilite conform legislatiei referitoare la administratia publica locala, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, data pana la care acestea se vor realiza prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Incepand cu anul 1999 se va adopta o noua procedura de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor formulate la actele de control sau de impunere."
    27. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe si normele din anexa nr. 1 la prezenta lege, precum si amenzile se indexeaza anual, prin hotarare a consiliilor locale, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an fiscal, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni, care sfarseste la 1 noiembrie a aceluiasi an si cand cresterea acestuia depaseste 20% ."
    28. Dupa articolul 75 se introduce art. 75^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75^1
    Pentru impozitele si taxele locale datorate pana la data de 31 decembrie 1997 inclusiv, pentru contestatiile aflate pe rol si plangerile la instantele judecatoresti se aplica legislatia in vigoare pana la aceasta data."
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1998.
    Pana la data de 31 octombrie 1997, Guvernul va aproba la propunerea Ministerului Finantelor si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala modificarea si completarea normelor privind metodologia de calcul, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si republicarea acestora pana la data de 1 ianuarie 1998 in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 3
    Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                       PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Mircea Ciumara

                             Ministru delegat pe langa
                             primul-ministru pentru
                             coordonarea Secretariatului
                             General al Guvernului
                             si a Departamentului pentru
                             Administratie Publica Locala,
                             Remus Opris

                             p. Ministrul turismului,
                             Mirel Tariuc,
                             secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 61/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 61 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu