E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 47 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 48 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 49 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 53 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 54 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 55 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 56 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 abrogă articolul 57 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 58 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 62 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 63 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 65 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 68 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 69 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 74 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 6 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 8 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 13 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 14 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 34 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 39 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 40 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 1997 modifica articolul 46 din actul Legea 27 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 61 din 28 august 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107, alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1, lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 (aprobata prin Legea nr. 114/1995) si prin Legea nr. 105/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote stabilite de catre consiliile locale, potrivit legii, care poate fi cuprinsa intre 1,0-1,5% asupra valorii stabilite potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege."
    2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Pentru cladirile altor contribuabili decat cei prevazuti la art. 5, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de catre consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsa intre 1,0-1,5% asupra valorii la care sunt inscrise cladirile in evidenta contabila a acestora."
    3. La articolul 8 alineatul 1 termenul "evidenta" se inlocuieste cu expresia "evidenta contabila".
    4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Contribuabilii, definiti potrivit legii, care detin in proprietate suprafete de teren, situate in municipii, orase si comune, datoreaza impozitul pe teren conform dispozitiilor legii."
    5. Articolul 14 se completeaza cu un alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Contribuabilii, persoane fizice, care detin in proprietate suprafete de teren aferente curtilor, neocupate de cladiri, de pana la 1.000 mp inclusiv, situate in municipii, orase si comune, sunt scutiti de impozitul pe teren. Pentru suprafetele care depasesc 1.000 mp se datoreaza impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale."
    6. Capitolul V "Taxa pentru folosirea locurilor publice" se abroga.
    7. Articolul 34 punctul 2 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Taxele prevazute la acest punct nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv constructiile anexe ale acestora, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutii publice."
    8. Articolul 39 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Contribuabilii definiti potrivit art. 3 din prezenta lege, care solicita efectuarea serviciului de reclama si publicitate pentru tigari, produse din tutun si bauturi alcoolice pe baza de contract scris, prin intermediul presei scrise, televiziunii sau prin alte diverse mijloace, sunt obligati sa plateasca la bugetele locale o taxa de 10% din valoarea contractului."
    9. Articolul 40 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru publicitatea si reclama efectuate la tigari, produse din tutun si bauturi alcoolice, in alte conditii decat cele prevazute la art. 39, taxa este de 12% din suma bruta a prestatiei si se plateste de catre contribuabilul care solicita efectuarea serviciului de publicitate si reclama."
    10. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:
    "Taxa pentru sederea in statiunile turistice."
    11. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    Pentru sederea, pe o durata mai mare de 48 de ore, in statiunile turistice declarate conform legii, consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, stabilesc taxa pentru sederea in respectivele statiuni turistice.
    Taxa pentru sederea in statiunile turistice se plateste de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani."
    12. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Persoanele care au domiciliul in aceste localitati, cele aflate in deplasare in interesul serviciului, turistii cazati la cabanele turistice aflate in afara statiunilor turistice, persoanele handicapate, pensionarii de orice fel, elevii si studentii sunt scutiti de plata taxei pentru sederea in statiunile turistice."
    13. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Taxa pentru sederea in statiunile turistice se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea sau se face tratamentul balnear, o data cu luarea in evidenta a turistilor, si se varsa la bugetul consiliului local in termen de 10 zile de la aceasta data."
    14. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    In cazul in care taxa pentru sedere in statiunile turistice este inclusa in chitanta sau in costul biletului de odihna si tratament, persoanele juridice prevazute la art. 48 vor varsa la bugetul consiliului local suma aferenta acesteia, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna si tratament, in termen de 10 zile de la luarea in evidenta a turistilor."
    15. Capitolul IX "Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie" se abroga.
    16. Articolele 53, 54, 55, 56 si 57 se abroga.
    17. Dupa articolul 57 se introduce articolul 57^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57^1
    In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru: utilizarea temporara a locurilor publice; detinerea in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit; vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice, precum si alte taxe.
    Sumele provenite din taxele mentionate la alineatul precedent constituie venituri proprii ale bugetelor locale."
    18. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    Consiliile locale pot institui si alte taxe, altele decat cele reglementate de lege, pentru serviciile publice create la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, in scopul satisfacerii unor necesitati ale locuitorilor, cu conditia ca taxele percepute sa asigure cel putin acoperirea cheltuielilor cu infiintarea, intretinerea si, dupa caz, functionarea acestor servicii.
    Taxele speciale instituite potrivit alineatului precedent constituie venituri cu afectatie speciala ale bugetelor locale, fiind destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost infiintate.
    Sumele ramase neutilizate, stabilite la sfarsitul exercitiului bugetar ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile efectuate, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."
    19. Articolul 62 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se datoreaza majorari de intarziere, conform dispozitiilor legale in materie."
    20. Termenul prevazut la articolul 62 alineatul 3 si alineatul 4 se modifica de la "2 ani" la "5 ani".
    21. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere se solutioneaza conform dispozitiilor legale in materie."
    22. Articolul 65 se completeaza cu un alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe vor putea fi majorate sau diminuate, anual, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, cu pana la 30% . Hotararea de modificare trebuie adoptata pana la data de 31 octombrie a fiecarui an si se aplica in anul urmator."
    23. Articolul 68 alineatul 1 litera c) se abroga.
    24. Articolul 68 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Contraventia mentionata la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 250.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amenda de la 250.000 lei la 1.000.000 lei."
    25. Articolul 68 alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile contribuabililor, persoane juridice, pentru care se aplica dispozitiile legale specifice."
    26. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, precum si a amenzilor se efectueaza de catre organele de specialitate ale consiliilor locale.
    In decursul anului 1998, consiliile locale au obligatia organizarii de compartimente de specialitate in vederea preluarii atributiilor prevazute la alin. 1, stabilite conform legislatiei referitoare la administratia publica locala, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, data pana la care acestea se vor realiza prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Incepand cu anul 1999 se va adopta o noua procedura de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor formulate la actele de control sau de impunere."
    27. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe si normele din anexa nr. 1 la prezenta lege, precum si amenzile se indexeaza anual, prin hotarare a consiliilor locale, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an fiscal, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni, care sfarseste la 1 noiembrie a aceluiasi an si cand cresterea acestuia depaseste 20% ."
    28. Dupa articolul 75 se introduce art. 75^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75^1
    Pentru impozitele si taxele locale datorate pana la data de 31 decembrie 1997 inclusiv, pentru contestatiile aflate pe rol si plangerile la instantele judecatoresti se aplica legislatia in vigoare pana la aceasta data."
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1998.
    Pana la data de 31 octombrie 1997, Guvernul va aproba la propunerea Ministerului Finantelor si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala modificarea si completarea normelor privind metodologia de calcul, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si republicarea acestora pana la data de 1 ianuarie 1998 in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 3
    Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                       PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Mircea Ciumara

                             Ministru delegat pe langa
                             primul-ministru pentru
                             coordonarea Secretariatului
                             General al Guvernului
                             si a Departamentului pentru
                             Administratie Publica Locala,
                             Remus Opris

                             p. Ministrul turismului,
                             Mirel Tariuc,
                             secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 61/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 61 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu