E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 6 din 24 ianuarie 2002

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din 31 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999 si aprobata prin Legea nr. 22/2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa litera a) a articolului 1 se introduc literele a^1), a^2) si a^3) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) Memorandumul de intelegere privind infiintarea Fondului National pentru PHARE - Memorandumul de intelegere intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind infiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.011/1999;
    a^2) Acordul multianual de finantare SAPARD - Acordul multianual de finantare intre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 si ratificat prin Legea nr. 316/2001;
    a^3) Memorandumul de intelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA - Memorandumul de intelegere intre Guvernul Romaniei si Comunitatea Europeana privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000 si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.328/2000."
    2. Literele b), c) si d) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) contributia financiara a Comunitatii Europene - sume care se transfera Guvernului Romaniei de catre Comisia Comunitatilor Europene, cu titlu de asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de catre Comunitatea Europeana, potrivit prevederilor Memorandumului de intelegere privind infiintarea Fondului National pentru PHARE, Memorandumului de intelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, Acordului multianual de finantare SAPARD si prevederilor memorandumurilor de finantare si acordurilor anuale de finantare incheiate intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei, in baza acordului-cadru si a Acordului multianual de finantare SAPARD;
    c) contributia publica nationala - fonduri publice constituite si gestionate prin: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii publice cu caracter autonom;
    d) structuri de implementare - agentii de implementare, precum si alte entitati cu atributii de gestionare a contributiei financiare a Comunitatii Europene, prevazute in memorandumul de finantare, in Acordul multianual de finantare SAPARD sau in alte documente incheiate ori convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei, in baza memorandumurilor de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD."
    3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene, in conditiile stabilite prin Memorandumul de intelegere privind infiintarea Fondului National pentru PHARE, Memorandumul de intelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, Acordul multianual de finantare SAPARD si prin memorandumuri de finantare si acorduri anuale de finantare incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei, in baza acordului-cadru si a Acordului multianual de finantare SAPARD.
    (2) Ministerul Finantelor Publice asigura gestionarea contributiei financiare a Comunitatii Europene prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei, trezoreria statului sau, dupa caz, la banci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor de finantare si ale Acordului multianual de finantare SAPARD."
    4. Dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Disponibilitatile din contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele recuperate si datorate Comunitatii Europene, aflate in conturile deschise la institutiile specificate la art. 2 alin. (2), sunt purtatoare de dobanda; dobanda se bonifica si se utilizeaza conform prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor de finantare, ale Acordului multianual de finantare SAPARD si ale altor documente incheiate sau convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei, precum si, dupa caz, conform instructiunilor emise de donator."
    5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, garanteaza integritatea contributiei financiare a Comunitatii Europene si asigura respectarea utilizarii acesteia conform destinatiei stabilite prin memorandumurile de finantare, memorandumurile de intelegere, Acordul multianual de finantare SAPARD, precum si prin alte documente incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei."
    6. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene se efectueaza potrivit cerintelor de cofinantare prevazute in memorandumuri de finantare, in Acordul multianual de finantare SAPARD ori in alte documente incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei, in baza memorandumurilor de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD.
    (2) Contributia publica nationala destinata cofinantarii in bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene se aloca, se utilizeaza si se deruleaza conform cadrului tehnic, juridic si administrativ prevazut pentru fondurile donatorului prin acordul-cadru, Acordul multianual de finantare SAPARD si prin memorandumuri de finantare, memorandumuri de intelegere, precum si prin alte documente incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei, in baza acordului-cadru si a Acordului multianual de finantare SAPARD.
    (3) In baza prevederilor referitoare la contributia financiara a Comunitatii Europene, incluse in reglementarile Consiliului sau ale Comisiei Comunitatii Europene, sumele din contributia publica nationala destinate cofinantarii in bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene se pot cuprinde in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si in bugetele altor institutii publice cu caracter autonom."
    7. Dupa alineatul (1) al articolului 5 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In bugetul de stat, la pozitia distincta denumita <<Transferuri aferente Fondului National de Preaderare>> se mai cuprind:
    a) sume necesare finantarii diferentelor nefavorabile de curs valutar si a costurilor bancare, neeligibile din contributia financiara a Comunitatii Europene;
    b) sume necesare finantarii proiectelor/programelor in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunitatii Europene;
    c) sume necesare pentru achitarea la termen a debitelor catre Comunitatea Europeana, ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijente stabilite in baza prevederilor memorandumului de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD."
    8. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa repartizeze si sa introduca in bugetele ordonatorilor principali de credite modificarile determinate de utilizarea sumelor prevazute la alin. (1) si (1^1), precum si sa efectueze, dupa caz, plati direct din aceasta pozitie de cheltuieli."
    9. Dupa alineatul (2) al articolului 5 se introduc alineatele (3), (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Sumele prevazute la alin. (1^1) lit. b) se transfera structurilor de implementare, urmand sa se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana, in limita sumelor eligibile transferate.
    (4) Sumele platite necuvenit din contributie publica nationala, reprezentand cofinantarea in bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene, in scopul achitarii debitelor prevazute la alin. (1^1) lit. c), se recupereaza conform legii si se fac venit la bugetul din care au fost acordate.
    (5) In aplicarea prevederilor alin. (4) orice inscris pe baza caruia se aloca fonduri provenind din contributia financiara a Comunitatii Europene si din contributia publica nationala se investeste cu titlu executoriu."
    10. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Disponibilitatile din contributia publica nationala destinate cofinantarii in bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene, ramase la finele exercitiului bugetar in conturile structurilor de implementare, se reporteaza in anul urmator pentru a fi folosite cu aceeasi destinatie."
    11. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Livrarile de bunuri, prestarile de servicii si executia de lucrari, efectuate in baza contractelor finantate din contributia publica nationala prevazuta la art. 4 alin. (2), se supun prevederilor fiscale si vamale aplicabile contributiei financiare a Comunitatii Europene, potrivit acordului-cadru, memorandumurilor de finantare, Acordului multianual de finantare SAPARD si altor documente convenite in baza acestuia."
    12. Dupa articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    (1) Auditul public intern si controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita la toate structurile de implementare, conform legislatiei in vigoare privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, cu exceptia cazurilor in care prin acordul-cadru, Acordul multianual de finantare SAPARD, prin memorandumurile de finantare, memorandumurile de intelegere, precum si prin alte documente incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei se prevad masuri specifice.
    (2) In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducatorii structurilor de implementare dispun efectuarea operatiunii pe propria raspundere, persoana imputernicita cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu are obligatia sa informeze in scris Ministerul Finantelor Publice, nerespectarea acestei obligatii constituind contraventie care se sanctioneaza conform prevederilor aplicabile acestui tip de contraventie, prevazute in legislatia in vigoare privind auditul public intern si controlul financiar preventiv.
    (3) Ministerul Finantelor Publice avizeaza normele metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu si a auditului public intern pentru operatiunile finantate din contributia financiara a Comunitatii Europene, elaborate de structurile de implementare in aplicarea prevederilor art. 8.
    (4) Ministerul Finantelor Publice evalueaza la toate structurile de implementare modul de aplicare a normelor generale si specifice de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu si a auditului public intern.
    (5) Ministerul Finantelor Publice efectueaza inspectii la toate structurile de implementare, ca urmare a informarii adresate de catre persoana imputernicita cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, precum si ori de cate ori exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate in efectuarea unor operatiuni."
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Vasile Puscas,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 6/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 6 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu