E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Ordonanţa 57 2001 abrogă articolul 30 din actul Hotărârea 774 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 57 2001 abrogă articolul 31 din actul Hotărârea 774 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 adauga dupa articolul 4 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 1 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 57 din 30 august 2001

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 531 din 31 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 459/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 27 iulie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Justitiei asigura controlul si evaluarea activitatii de medicina legala."
    2. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Cu sumele recuperate de la parti sau de la alti participanti la proces, in conditiile prevazute in Codul de procedura penala, reprezentand cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. c), se reconstituie platile de casa si se reintregesc creditele bugetare utilizate de Ministerul de Interne cu aceasta destinatie, in cursul anului curent."
    3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Presedintele Consiliului superior de medicina legala este desemnat prin votul majoritatii membrilor Consiliului, pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. In caz de imposibilitate a exercitarii atributiilor, presedintele poate fi inlocuit de un alt membru al Consiliului, desemnat potrivit aceleiasi proceduri.
    (3) Directorul general al Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti si directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare sunt numiti prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, pe baza de concurs."
    4. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Concursul se organizeaza de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Justitiei, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei."
    5. Litera e) a articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "e) propune spre aprobare Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerului Justitiei componenta nominala si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale;"
    6. La articolul 13, dupa litera e) se introduce litera e^1) cu urmatorul cuprins:
    "e^1) intocmeste raportul anual cu privire la situatia practicii medico-legale la nivel national;"
    7. Litera f) a alineatului (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "f) 4 medici primari legisti, cu experienta in specialitate, desemnati prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, la propunerea directorului general al Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti."
    8. Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Presedintele Comisiei superioare medico-legale este desemnat prin votul majoritatii membrilor Comisiei, pentru o perioada de un an, cu posibilitatea reinnoirii mandatului."
    9. Litera b) a alineatului (1) a articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "b) 4 medici primari legisti, cu experienta in specialitate, desemnati prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, la propunerea directorului general al Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti."
    10. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Presedintele Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale este desemnat prin votul majoritatii membrilor Comisiei pentru o perioada de un an, cu posibilitatea reinnoirii mandatului."
    11. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Componenta nominala si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului superior de medicina legala."
    12. Dupa capitolul IV se introduce capitolul IV^1, cu urmatorul cuprins:

    "CAP. 4^1
    Controlul si evaluarea activitatii de medicina legala

    Art. 25^1
    In vederea asigurarii controlului activitatii de medicina legala, prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, se constituie comisii mixte, formate din medici din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si din personal de specialitate juridica din cadrul Ministerului Justitiei, care sa verifice modul de efectuare a lucrarilor medico-legale.
    Art. 25^2
    Comisiile mixte se constituie ori de cate ori exista indicii cu privire la savarsirea unor abateri in efectuarea lucrarilor medico-legale si ministrul sanatatii si familiei sau ministrul justitiei solicita efectuarea unor verificari de catre acestea.
    Art. 25^3
    (1) Comisiile mixte verifica daca lucrarile medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Verificarile comisiilor mixte se finalizeaza printr-un raport scris.
    (3) In cazul in care, in urma verificarilor efectuate, comisiile mixte apreciaza ca au fost incalcate unele dispozitii legale, acestea sesizeaza, dupa caz, organele judiciare sau structurile competente ale Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 25^4
    In vederea evaluarii activitatii de medicina legala si a activitatii de control desfasurate de comisiile mixte se infiinteaza Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala, format din:
    a) ministrul sanatatii si familiei;
    b) ministrul justitiei;
    c) ministru de interne;
    d) procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
    e) directorul general al Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti si directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare.
    Art. 25^5
    Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala are urmatoarele atributii principale:
    a) evalueaza activitatea de medicina legala desfasurata la nivel national;
    b) analizeaza raportul cu privire la situatia practicii medico-legale la nivel national, intocmit de Consiliul superior de medicina legala;
    c) analizeaza activitatea comisiilor mixte si a rapoartelor intocmite de acestea;
    d) adopta masurile necesare pentru imbunatatirea activitatii de medicina legala si, prin aceasta, pentru o administrare mai eficienta a actului de justitie.
    Art. 25^6
    (1) Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar.
    (2) Lucrarile pregatitoare ale intrunirilor se asigura de secretariatele generale ale Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Justitiei."
    13. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Finantarea activitatii Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti, a institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare, a serviciilor de medicina legala judetene si a cabinetelor de medicina legala se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei de la capitolul <<Sanatate>>.
    (2) Veniturile extrabugetare prevazute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestatiilor medico-legale."
    14. Alineatul (1) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 28
    (1) Listele cuprinzand expertii din randul carora partile interesate pot solicita cu plata medici legisti sau specialisti care sa asiste expertii oficiali desemnati, potrivit legii, pentru anumite activitati medico-legale sunt intocmite de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Ministerul Justitiei, cu avizul Consiliului superior de medicina legala."
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 30 si 31 din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 774/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 19 septembrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, Guvernul va modifica in mod corespunzator Hotararea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala.
    Art. 4
    Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 459/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se capitolelor, articolelor si alineatelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministru de interne,
                         Ioan RusSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 57/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 57 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu