E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Ordonanţa 57 2001 abrogă articolul 30 din actul Hotărârea 774 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 57 2001 abrogă articolul 31 din actul Hotărârea 774 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 adauga dupa articolul 4 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 1 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2001 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 1 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 57 din 30 august 2001

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 531 din 31 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 459/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 27 iulie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Justitiei asigura controlul si evaluarea activitatii de medicina legala."
    2. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Cu sumele recuperate de la parti sau de la alti participanti la proces, in conditiile prevazute in Codul de procedura penala, reprezentand cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. c), se reconstituie platile de casa si se reintregesc creditele bugetare utilizate de Ministerul de Interne cu aceasta destinatie, in cursul anului curent."
    3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Presedintele Consiliului superior de medicina legala este desemnat prin votul majoritatii membrilor Consiliului, pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. In caz de imposibilitate a exercitarii atributiilor, presedintele poate fi inlocuit de un alt membru al Consiliului, desemnat potrivit aceleiasi proceduri.
    (3) Directorul general al Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti si directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare sunt numiti prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, pe baza de concurs."
    4. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Concursul se organizeaza de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Justitiei, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei."
    5. Litera e) a articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "e) propune spre aprobare Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerului Justitiei componenta nominala si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale;"
    6. La articolul 13, dupa litera e) se introduce litera e^1) cu urmatorul cuprins:
    "e^1) intocmeste raportul anual cu privire la situatia practicii medico-legale la nivel national;"
    7. Litera f) a alineatului (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "f) 4 medici primari legisti, cu experienta in specialitate, desemnati prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, la propunerea directorului general al Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti."
    8. Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Presedintele Comisiei superioare medico-legale este desemnat prin votul majoritatii membrilor Comisiei, pentru o perioada de un an, cu posibilitatea reinnoirii mandatului."
    9. Litera b) a alineatului (1) a articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "b) 4 medici primari legisti, cu experienta in specialitate, desemnati prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, la propunerea directorului general al Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti."
    10. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Presedintele Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale este desemnat prin votul majoritatii membrilor Comisiei pentru o perioada de un an, cu posibilitatea reinnoirii mandatului."
    11. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Componenta nominala si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului superior de medicina legala."
    12. Dupa capitolul IV se introduce capitolul IV^1, cu urmatorul cuprins:

    "CAP. 4^1
    Controlul si evaluarea activitatii de medicina legala

    Art. 25^1
    In vederea asigurarii controlului activitatii de medicina legala, prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, se constituie comisii mixte, formate din medici din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si din personal de specialitate juridica din cadrul Ministerului Justitiei, care sa verifice modul de efectuare a lucrarilor medico-legale.
    Art. 25^2
    Comisiile mixte se constituie ori de cate ori exista indicii cu privire la savarsirea unor abateri in efectuarea lucrarilor medico-legale si ministrul sanatatii si familiei sau ministrul justitiei solicita efectuarea unor verificari de catre acestea.
    Art. 25^3
    (1) Comisiile mixte verifica daca lucrarile medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Verificarile comisiilor mixte se finalizeaza printr-un raport scris.
    (3) In cazul in care, in urma verificarilor efectuate, comisiile mixte apreciaza ca au fost incalcate unele dispozitii legale, acestea sesizeaza, dupa caz, organele judiciare sau structurile competente ale Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 25^4
    In vederea evaluarii activitatii de medicina legala si a activitatii de control desfasurate de comisiile mixte se infiinteaza Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala, format din:
    a) ministrul sanatatii si familiei;
    b) ministrul justitiei;
    c) ministru de interne;
    d) procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
    e) directorul general al Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti si directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare.
    Art. 25^5
    Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala are urmatoarele atributii principale:
    a) evalueaza activitatea de medicina legala desfasurata la nivel national;
    b) analizeaza raportul cu privire la situatia practicii medico-legale la nivel national, intocmit de Consiliul superior de medicina legala;
    c) analizeaza activitatea comisiilor mixte si a rapoartelor intocmite de acestea;
    d) adopta masurile necesare pentru imbunatatirea activitatii de medicina legala si, prin aceasta, pentru o administrare mai eficienta a actului de justitie.
    Art. 25^6
    (1) Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar.
    (2) Lucrarile pregatitoare ale intrunirilor se asigura de secretariatele generale ale Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Justitiei."
    13. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Finantarea activitatii Institutului National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti, a institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare, a serviciilor de medicina legala judetene si a cabinetelor de medicina legala se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei de la capitolul <<Sanatate>>.
    (2) Veniturile extrabugetare prevazute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestatiilor medico-legale."
    14. Alineatul (1) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 28
    (1) Listele cuprinzand expertii din randul carora partile interesate pot solicita cu plata medici legisti sau specialisti care sa asiste expertii oficiali desemnati, potrivit legii, pentru anumite activitati medico-legale sunt intocmite de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Ministerul Justitiei, cu avizul Consiliului superior de medicina legala."
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 30 si 31 din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 774/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 19 septembrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, Guvernul va modifica in mod corespunzator Hotararea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala.
    Art. 4
    Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 459/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se capitolelor, articolelor si alineatelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministru de interne,
                         Ioan RusSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 57/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 57 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu