E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 55 2002 admite exceptie Decizia 1354 2008
Ordonanţa 55 2002 modificat de OUG 78 2008
Ordonanţa 55 2002 completat de Legea 42 2007
Ordonanţa 55 2002 modificat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 55 2002 modificat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 55 2002 abrogat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 55 2002 modificat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 55 2002 modificat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 55 2002 modificat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 55 2002 modificat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 55 2002 abrogat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 11 din actul Ordonanţa 55 2002 abrogat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 55 2002 abrogat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 55 2002 abrogat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 21 din actul Ordonanţa 55 2002 modificat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 22 din actul Ordonanţa 55 2002 modificat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 25 din actul Ordonanţa 55 2002 abrogat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Articolul 26 din actul Ordonanţa 55 2002 modificat de articolul 2 din actul OUG 108 2003
Ordonanţa 55 2002 aprobat de Legea 641 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 55 din 16 august 2002

privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 642 din 30 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii si sanctiunea inchisorii contraventionale pot fi prevazute numai in legi sau in ordonante ale Guvernului prin care se stabilesc si se sanctioneaza anumite fapte ce constituie contraventii.
    (2) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc intotdeauna alternativ cu amenda si pot fi aplicate numai de instanta de judecata.
    (3) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii poate fi aplicata numai daca exista consimtamantul contravenientului.
    Art. 2
    Activitatea in folosul comunitatii se presteaza in domeniul serviciilor publice, pentru intretinerea locurilor de agrement, a parcurilor si a drumurilor, pastrarea curateniei si igienizarea localitatilor, desfasurarea de activitati in folosul caminelor pentru copii si batrani, al orfelinatelor, creselor, gradinitelor, scolilor, spitalelor si al altor asezaminte social-culturale.
    Art. 3
    (1) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa dupa programul de munca ori, dupa caz, programul scolar al contravenientului, pe o durata cuprinsa intre 50 de ore si 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar in zilele nelucratoare de 6 - 8 ore pe zi.
    (2) In cazul in care contravenientul are posibilitatea sa execute sanctiunea in fiecare zi din cursul saptamanii, iar autoritatile publice locale, prin persoanele imputernicite, pot asigura supravegherea activitatii contravenientului, durata maxima de lucru nu poate depasi 8 ore pe zi.
    Art. 4
    (1) Durata sanctiunii inchisorii contraventionale este de la o luna la 6 luni.
    (2) Sanctiunea inchisorii contraventionale nu poate fi aplicata minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.
    (3) Limitele sanctiunii inchisorii contraventionale ce se aplica minorilor care au implinit varsta de 16 ani se reduc la jumatate.
    Art. 5
    Sanctiunea inchisorii contraventionale si sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se aplica numai contravenientilor persoane fizice.

    CAP. 2
    Procedura de aplicare a sanctiunilor

    Art. 6
    (1) In cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea amenzii alternativ cu sanctiunea inchisorii contraventionale, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii este indestulatoare, aplica amenda procedand potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002. Daca, in raport cu gravitatea faptei, se apreciaza ca amenda este neindestulatoare, agentul constatator incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei si il inainteaza, in cel mult 48 de ore, instantei competente.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor prevede sanctiunea amenzii alternativ cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.
    Art. 7
    (1) Competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.
    (2) Presedintele judecatoriei fixeaza termen de urgenta, cu citarea contravenientului si a agentului constatator.
    Art. 8
    (1) Completul de judecata este format dintr-un singur judecator.
    (2) Contravenientul poate fi asistat de aparator.
    (3) In cazul in care contravenientul este minor, asistenta juridica este obligatorie. Instanta dispune citarea parintilor sau a reprezentantului legal al minorului.
    (4) Participarea procurorului este obligatorie.
    (5) Instanta se pronunta asupra legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si, dupa caz, aplica sanctiunea amenzii, prestarii unei activitati in folosul comunitatii sau sanctiunea inchisorii contraventionale, in raport cu gravitatea faptei, ori anuleaza procesul-verbal.
    (6) Daca o persoana a savarsit mai multe contraventii, constatate prin acelasi proces-verbal, in cazul in care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele se prevede sanctiunea inchisorii contraventionale sau sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, sanctiunile se cumuleaza fara a putea depasi maximul general stabilit de lege.
    (7) Dispozitiile alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care contraventiile concurente au fost constatate prin procese-verbale diferite.
    Art. 9
    (1) In toate situatiile in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor prevede sanctiunea amenzii alternativ cu sanctiunea inchisorii contraventionale, daca instanta apreciaza ca aplicarea amenzii contraventionale nu este indestulatoare sau contravenientul nu dispune de mijloace materiale si financiare pentru plata acesteia, pune in discutie posibilitatea aplicarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii.
    (2) In cazul in care contravenientul este de acord cu aplicarea sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, instanta judecatoreasca pronunta o hotarare in acest sens, procedura prevazuta la art. 8 aplicandu-se in mod corespunzator. Hotararea judecatoriei este irevocabila.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor prevede sanctiunea amenzii alternativ cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.
    Art. 10
    (1) Hotararea instantei prin care s-a aplicat sanctiunea inchisorii contraventionale este supusa recursului.
    (2) Contravenientul poate declara recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, daca a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, daca a fost lipsa.
    (3) Procurorul poate declara recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare.
    (4) Motivarea recursului declarat de contravenient nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral in fata instantei. Recursul suspenda executarea.
    (5) Recursul se judeca in termen de 15 zile de la inregistrare.
    Art. 11
    (1) Dupa inceperea executarii inchisorii contraventionale, la cererea contravenientului instanta poate dispune inlocuirea sanctiunii inchisorii contraventionale cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.
    (2) Cererea va fi solutionata de judecatorie in termen de 10 zile de la primire, cu citarea contravenientului si consemnarea consimtamantului acestuia.
    (3) In cazul in care contravenientul este minor care a implinit 16 ani, sunt citati si parintii sau reprezentantul legal al acestuia.
    (4) Participarea procurorului este obligatorie.
    (5) Hotararea judecatoreasca este irevocabila.
    Art. 12
    (1) Inlocuirea sanctiunii inchisorii contraventionale cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se dispune socotindu-se 50 de ore de munca pentru o luna de inchisoare.
    (2) In cazul prevazut la art. 11 inlocuirea sanctiunii inchisorii contraventionale cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se dispune pentru perioada ramasa de executat.
    Art. 13
    In toate situatiile, dupa luarea consimtamantului contravenientului instanta, prin hotarare, stabileste natura activitatilor ce vor fi prestate de acesta in folosul comunitatii, pe baza datelor comunicate de primarul localitatii in care contravenientul isi are domiciliul sau resedinta, tinand seama de aptitudinile sale fizice si psihice, precum si de nivelul pregatirii profesionale.

    CAP. 3
    Executarea sanctiunilor

    Art. 14
    (1) Sanctiunea inchisorii contraventionale se executa in arestul politiei sau in locuri de detinere anume stabilite prin ordin al ministrului justitiei, in baza mandatului de executare emis de prima instanta care a aplicat sanctiunea.
    (2) Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de un an de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a aplicat sanctiunea.
    (3) Daca pana la punerea in executare a mandatului privind inchisoarea contraventionala contravenientul a fost condamnat la inchisoare printr-o hotarare penala definitiva, sanctiunea inchisorii contraventionale se executa dupa executarea pedepsei inchisorii, in cazul in care nu s-a prescris.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca faptele sunt concurente, instanta, stabilind pedeapsa pentru infractiune, poate aplica un spor de pana la 6 luni.
    Art. 15
    (1) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se pune in executare de catre prima instanta de judecata prin emiterea unui mandat de executare.
    (2) Cate o copie de pe dispozitivul hotararii, insotita de mandatul de executare, se comunica primarului unitatii administrativ-teritoriale si unitatii de politie in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta contravenientul, precum si contravenientului.
    (3) Mandatul de executare se intocmeste in 4 exemplare si cuprinde: denumirea instantei care l-a emis, data emiterii, numarul si data hotararii care se executa, datele privitoare la persoana contravenientului: numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul si resedinta, daca este cazul, si codul numeric personal, precum si durata si natura activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient.
    (4) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa in raza unitatii administrativ-teritoriale in care contravenientul isi are domiciliul sau resedinta.
    Art. 16
    Consiliul local stabileste prin hotarare, potrivit prevederilor art. 2, domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii.
    Art. 17
    (1) Primarul are obligatia sa aduca la indeplinire mandatul de executare.
    (2) In executarea mandatului primarul stabileste de indata continutul activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient, conditiile in care acesta executa sanctiunea, precum si programul de lucru, incunostintand despre masurile luate unitatea la care se va presta activitatea.
    (3) La stabilirea continutului activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient primarul va avea in vedere pregatirea profesionala si starea sanatatii acestuia, atestate prin acte eliberate in conditiile legii.
    (4) Este interzisa stabilirea pentru contravenient a prestarii de activitati in subteran, in mine, metrou ori in alte asemenea locuri cu un grad ridicat de risc in prestarea activitatii, precum si in locuri periculoase ori care, prin natura lor, pot pricinui suferinte fizice sau pot produce daune sanatatii persoanei.
    (5) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa cu respectarea normelor de protectie a muncii.
    (6) Daca serviciul public in cadrul caruia contravenientul presteaza activitatea a fost concesionat unei societati comerciale cu capital integral sau partial privat, contravaloarea prestatiilor efectuate se vireaza la bugetul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se executa sanctiunea.
    Art. 18
    (1) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii poate fi aplicata si minorilor, daca la data savarsirii faptei au implinit varsta de 16 ani. Activitatea se presteaza pe o durata cuprinsa intre 25 de ore si 150 de ore.
    (2) Este interzisa obligarea minorului la prestarea unei activitati care comporta riscuri sau este susceptibila sa ii afecteze educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.
    (3) Primarul, in executarea obligatiei de a aduce la indeplinire mandatul de executare, stabileste continutul activitatii, conditiile in care aceasta se realizeaza si programul de lucru al minorului, asigurand aplicarea efectiva a prevederilor alin. (2).
    (4) Obligatia minorului de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public, prevazuta la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, se aplica si se executa in conditiile prezentei ordonante.
    Art. 19
    (1) Supravegherea executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii se asigura de catre primarul localitatii sau de catre primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, prin persoane imputernicite in acest sens, cu sprijinul unitatii de politie, in a caror raza teritoriala se executa sanctiunea.
    (2) Repartizarea sarcinilor si coordonarea actiunilor intreprinse de persoanele imputernicite de primar, precum si modalitatile de acordare a sprijinului de catre unitatile de politie in vederea supravegherii executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii se realizeaza in baza unui program de supraveghere si control intocmit de primar, cu acordul unitatii de politie in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta contravenientul. Cate un exemplar al programului ramane in evidenta autoritatii locale si a unitatii de politie competente teritorial.
    (3) Prestarea activitatii in folosul comunitatii se executa pe baza unor norme orientative de munca stabilite de primar, care sa faca posibila exercitarea controlului, la diferite intervale de timp, de catre cei imputerniciti cu supravegherea executarii sanctiunii.
    (4) Unitatea din domeniul serviciului public la care contravenientul executa sanctiunea este obligata, la cererea primarului, sa comunice datele si informatiile solicitate cu privire la executarea sanctiunii.
    Art. 20
    (1) Contravenientul se prezinta de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la primirea mandatului de executare, la primarul unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta, pentru luarea in evidenta si executarea sanctiunii.
    (2) Inceperea executarii sanctiunii constand in prestarea unei activitati in folosul comunitatii se face in cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare.
    (3) Primarul are obligatia sa asigure evidenta sanctiunilor aplicate contravenientilor si a executarii sanctiunilor, in conditiile prezentei ordonante.
    Art. 21
    (1) In cazul in care contravenientul, cu rea-vointa, nu se prezinta la primar pentru luarea in evidenta si executarea sanctiunii, se sustrage de la executarea sanctiunii dupa inceperea activitatii sau nu isi indeplineste indatoririle ce ii revin la locul de munca, judecatoria, la sesizarea primarului, a unitatii de politie sau a conducerii unitatii la care contravenientul avea obligatia sa se prezinte si sa presteze activitatea in folosul comunitatii, poate inlocui aceasta sanctiune cu sanctiunea inchisorii contraventionale, daca actul normativ de stabilire a contraventiei prevede aceasta sanctiune.
    (2) Inlocuirea sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii cu sanctiunea inchisorii contraventionale se face tinandu-se seama de limitele sanctiunii contraventionale prevazute de lege, gradul de pericol social al faptei savarsite si de persoana contravenientului, fara a se putea depasi maximul special al inchisorii contraventionale prevazute ca sanctiune alternativa la contraventia savarsita.
    (3) Daca actul normativ nu prevede sanctiunea alternativa a inchisorii contraventionale, instanta va dispune inlocuirea sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii cu amenda, dispozitiile alin. (2) fiind aplicabile in mod corespunzator.
    (4) Procedura prevazuta la art. 8 si 10 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 22
    (1) Amenda contraventionala aplicata de agentul constatator ori de instanta in conditiile art. 6 si art. 8 alin. (5) nu poate fi transformata in inchisoare contraventionala.
    (2) Amenda prevazuta la alin. (1), precum si cea aplicata in conditiile art. 21 alin. (3) se executa silit potrivit dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    Art. 23
    Impotriva masurilor luate cu privire la continutul activitatii, la conditiile in care se realizeaza, precum si la modul in care se exercita supravegherea contravenientul poate face plangere, care se depune la primar sau, dupa caz, la unitatea de politie de care apartine agentul insarcinat cu supravegherea activitatii. Plangerea impreuna cu actul de verificare a aspectelor sesizate se inainteaza, in termen de 5 zile de la inregistrare, judecatoriei in a carei circumscriptie se executa sanctiunea.
    Art. 24
    (1) Plangerea se solutioneaza in termen de 10 zile de la primirea acesteia.
    (2) In cazul in care instanta constata ca plangerea este intemeiata, dispune, dupa caz, schimbarea activitatii sau a masurilor de supraveghere.
    (3) Hotararea instantei de judecata este irevocabila si se comunica primarului sau unitatii de politie la care contravenientul a depus plangerea, precum si contravenientului.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 25
    Cauzele aflate in curs de judecata, in care agentul constatator a solicitat instantei aplicarea sanctiunii inchisorii contraventionale, sunt solutionate potrivit prezentei ordonante.
    Art. 26
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.
    (2) Dispozitiile legale privind drepturile persoanelor care executa o pedeapsa cu privare de libertate se aplica in mod corespunzator si contravenientilor, pe durata executarii inchisorii contraventionale.
    Art. 27
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 28
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 82/1999 privind inlocuirea inchisorii contraventionale cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 228 din 21 mai 1999, alin. 3 si 4 ale art. 10 si art. 11 - 16 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 55/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 55 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 55/2002
Decizia 1354 2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) si art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiintarea inchisorii contraventionale
OUG 78 2008
privind stabilirea competentei supravegherii executarii obligatiei minorului de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public, prevazuta la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
Legea 42 2007
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati în folosul comunitatii
OUG 108 2003
pentru desfiintarea inchisorii contraventionale
Legea 641 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu