E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 abrogă articolul 12 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 adauga dupa articolul 14 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 51 2004 adauga dupa articolul 2 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 51 2004 modifica Ordonanţa 15 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 51 din 23 iulie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 680 din 28 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 1 pct. I.26 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier inmatriculat, avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta;
    b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care detin vehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani, sau care detin vehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini;
    c) distribuitori - persoanele juridice agreate de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., in conditii ce vor fi publicate in normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale si personalul din reteaua proprie a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. cu sarcini de serviciu in acest domeniu, care incaseaza tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania si care elibereaza rovinietele care atesta achitarea acestui tarif.
    (2) Incepand cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, denumit in continuare tarif de utilizare, pentru toate vehiculele inmatriculate si implicit pentru toti utilizatorii romani si straini, structurat in functie de perioada de parcurs si stationare, incadrarea in clasa de emisii poluante (EURO), masa totala maxima autorizata (MTMA) si numarul de axe, dupa caz.
    (3) Pentru toate vehiculele de transport marfa avand masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone, tariful de utilizare se va aplica etapizat, conform anexei nr. 1.
    (4) Pentru toate vehiculele de transport marfa avand masa maxima autorizata mai mica de 12 tone si pentru vehiculele destinate transportului de persoane, indiferent de masa totala maxima autorizata a acestora, tariful de utilizare se va aplica etapizat, conform anexei nr. 2.
    (5) Vehiculele de transport mixt, destinate prin constructie pentru transportul de persoane si de marfuri, in compartimente separate, se tarifeaza ca si vehiculele de transport marfa, conform anexelor nr. 1 si 2.
    (6) Pentru plata tarifului de utilizare, prevazute la alin. (2), utilizatorilor romani si straini li se elibereaza documentul care atesta dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, denumit rovinieta, pentru care Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.
    (7) Tariful de utilizare este structurat in functie de durata de parcurs si de stationare, astfel: 7 zile, 30 de zile, 6 luni si 12 luni.
    (8) Tariful de utilizare se aplica in mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii romani si straini ai retelei de drumuri nationale din Romania.
    (9) Incasarea tarifului de utilizare si eliberarea rovinietei se fac de catre distribuitori.
    (10) In cazul schimbarii detinatorului vehiculului sau al cedarii dreptului de folosinta, rovinieta isi mentine valabilitatea.
    (11) In cazul radierii din circulatie a vehiculului, determinata de dezmembrarea acestuia sau de scoaterea definitiva din Romania, utilizatorului roman i se va returna, la cererea scrisa a acestuia si cu avizul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzatoare perioadei de neutilizare."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Pentru toate vehiculele de transport prevazute la art. 1 alin. (4), avand masa totala maxima autorizata de peste 12 tone inclusiv, tariful de utilizare se aplica in functie de numarul de axe ale vehiculului si de incadrarea in clasa de emisii poluante (EURO).
    (2) Pentru toate vehiculele de transport prevazute la art. 1 alin. (4), avand masa totala maxima autorizata sub 12 tone, si pentru toate vehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima autorizata, tariful de utilizare se aplica in functie de tipul vehiculului si de incadrarea in clasa de emisii poluante (EURO).
    (3) In cazul in care documentele aflate la bordul vehiculului nu permit determinarea cu exactitate a datelor in functie de care se stabileste tariful de utilizare, acesta se achita la valoarea maxima a tipului de vehicul utilizat, prevazuta in anexele nr. 1 si 2, in functie de elementele identificate."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele detinute in proprietate de unitatile Ministerului Apararii Nationale, de unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, astfel cum au fost reglementate in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vehiculele folosite exclusiv pentru transportul in comun de calatori, efectuat pe teritoriul administrativ al unei singure localitati, precum si vehiculele detinute in proprietate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Utilizatorii romani vor achita distribuitorilor tariful de utilizare, obligatoriu pentru perioade de parcurs si stationare de cate 12 luni, cu posibilitatea achitarii in 4 rate trimestriale.
    (2) Pentru autoturisme, plata tarifului de utilizare se achita de catre utilizatorii romani numai integral."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Utilizatorii straini vor achita tariful de utilizare in functie de durata de parcurs si de stationare pe reteaua de drumuri nationale din Romania, astfel: 7 zile, o luna, 6 luni si 12 luni."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Utilizatorii straini vor achita tariful de utilizare in valuta liber convertibila, la echivalentul tarifului exprimat in euro, sau in lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii tarifului.
    (2) Utilizatorii romani vor achita tariful de utilizare in lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii tarifului.
    (3) Este obligatorie pastrarea rovinietelor la bordul vehiculului, pe toata perioada de parcurs sau de stationare in Romania, fara discontinuitate, si prezentarea lor organelor de control definite la art. 9."
    7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si implicit a achizitionarii rovinietei, in ceea ce priveste tipul si valabilitatea acesteia, revine in exclusivitate utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului.
    (2) Rovinieta valabila, adica cea a carei durata de valabilitate nu este depasita, reprezinta dovada achitarii tarifului de utilizare si asigura dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania pe toata durata de parcurs si de sedere in Romania, fara discontinuitate.
    (3) Autoritatea Rutiera Romana va elibera sau va viza licentele pentru utilizatorii romani, numai daca fac dovada achitarii tarifului de utilizare."
    8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Fapta utilizatorilor romani sau straini de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.
    (2) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) este prevazut in anexa nr. 3.
    (3) Sumele incasate in urma aplicarii amenzilor se fac venit la bugetul de stat in proportie de 75%, diferenta de 25% revenind Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. sau Ministerului Administratiei si Internelor, dupa caz.
    (4) Contravenientii au obligatia ca in termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contraventionale sa achite tariful de utilizare.
    (5) Conducatorilor vehiculelor inmatriculate in alte state li se vor aplica amenzi contraventionale numai in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la iesirea din Romania.
    (6) O data cu aplicarea amenzii contraventionale, conducatorilor vehiculelor inmatriculate in Romania, care circula fara a avea rovinieta valabila, li se retine certificatul de inmatriculare al vehiculului si, dupa caz, utilizatorului roman i se retine licenta, pana la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare.
    (7) Lipsa rovinietei valabile pentru un utilizator strain poate fi motivata de organele politiei rutiere in cazul blocarii fortuite a unui vehicul din cauza unor calamitati naturale, a unui accident sau a retinerii conducatorului vehiculului de catre autoritatile in drept. In aceste cazuri utilizatorul strain va prezenta reprezentantilor Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. din agentiile din punctele de control al trecerii frontierei, la iesirea din tara, documente justificative incheiate de organele politiei rutiere, organele judecatoresti si, in plus, daca este cazul, dovada repararii vehiculului intr-un atelier de reparatie atestat de Regia Autonoma <<Registrul Auto Roman>>. Dovada blocarii fortuite a vehiculului sau a retinerii conducatorului vehiculului nu scuteste utilizatorul strain de plata tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier pe intreaga perioada cuprinsa intre data intrarii si data iesirii din Romania, ci justifica neaplicarea amenzii contraventionale."
    9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8 se fac de catre:
    a) personalul imputernicit din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.;
    b) personalul imputernicit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.;
    c) personalul imputernicit din Ministerul Administratiei si Internelor, care indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe reteaua rutiera din Romania, in situatia cand efectueaza controlul tarifului de utilizare fara personalul mentionat la lit. a) si b);
    d) personalul politiei de frontiera care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei, impreuna cu personalul prevazut la lit. a)."
    10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."
    11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Aplicarea tarifului de utilizare nu exonereaza utilizatorii romani si straini de la plata celorlalte tarife percepute de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., prevazute de legislatia in vigoare."
    12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Sumele incasate in urma aplicarii tarifelor de utilizare se constituie venit la dispozitia Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop, inclusiv pentru plati in numele autoritatii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate in cadrul contractelor de parteneriat public-privat in sectorul drumurilor nationale si autostrazilor.
    (2) In cazul pierderii sau distrugerii rovinietelor de catre distribuitori, acestia sunt obligati sa achite Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pentru fiecare rovinieta, contravaloarea tarifului de utilizare pentru o perioada de 12 luni de la data constatarii, pentru un vehicul de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone, cu minimum 4 axe si clasa de emisii poluante NON EURO, echivalentul in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii tarifului.
    (3) In cazul pierderii sau distrugerii accidentale a rovinietei:
    a) utilizatorul roman este obligat sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, elementele de identificare si de personalizare a rovinietei, declarand-o nula. In baza dovezii declaratiei de anulare, a unei declaratii pe propria raspundere, a unui document constatator eliberat de organele de politie, care sa ateste cauzele care au condus la distrugere sau conditiile in care s-a produs furtul, precum si a documentului, respectiv facturii care atesta achitarea contravalorii tarifului de utilizare, utilizatorul roman va solicita Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. eliberarea unui duplicat al rovinietei pierdute sau distruse;
    b) conducatorul unui vehicul inmatriculat in alta tara va solicita reprezentantilor Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pe baza unui document constatator eliberat de organele de politie, care sa ateste cauzele care au condus la distrugere sau conditiile in care s-a produs furtul, a unei declaratii pe propria raspundere privind pierderea sau furtul formularului de rovinieta, precum si a facturii care atesta achitarea contravalorii tarifului de utilizare, eliberarea unei roviniete duplicat pentru perioada respectiva justificata. Pentru restul perioadei de utilizare este obligatorie detinerea rovinietei valabile.
    (4) Pretul duplicatului formularului de rovinieta este de 10 euro sau echivalentul in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei eliberarii.
    (5) Falsificarea rovinietelor, detinerea sau utilizarea de formulare false constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal."
    13. Articolul 12^1 se abroga.
    14. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta."
    15. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 15, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Prezenta ordonanta transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, numai in ceea ce priveste tarifarea utilizarii infrastructurii de transport rutier."
    16. In cuprinsul anexelor nr. 1 si 2, dispozitiile privind introducerea etapizata a tarifului de utilizare pentru durata de parcurs si stationare de o zi se abroga.
    17. La anexa nr. 2 "Introducerea etapizata a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania de la 1 iulie 2002 pentru autovehicule avand masa totala maxima autorizata sub 12,0 tone si pentru autovehicule de transport pasageri", la coloana "Tip vehicul" se inlocuiesc urmatoarele sintagme:
    - "marfa 0 - 3,5 t" se inlocuieste cu sintagma "marfa/0 < MTMA < 3,5 t";
    - "marfa 3,5 - 7,0 t" se inlocuieste cu sintagma "marfa/3,5 </= MTMA < 7,0 t";
    - "marfa 7,0 - 12 t" se inlocuieste cu sintagma "marfa/7,0 </= MTMA < 12 t".
    18. Dupa anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3 prevazuta in anexa la prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Termenii "autovehicule", precum si "proprietar si posesor" utilizati in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, se inlocuiesc cu notiunea "vehicule" si, respectiv, cu termenul "utilizatori".
    Art. 3
    Prevederile prezentei ordonante se vor aplica si pentru contractele aflate in derulare, pentru achitarea in rate a tarifului de utilizare, incepand cu data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 4
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va actualiza Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.433/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament.
    Art. 6
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002)

                                CUANTUMUL
amenzii contraventionale aplicabile utilizatorilor in cazul lipsei rovinietei valabile

_____________________________________________________________________
             Tipul vehiculului                  Cuantumul amenzii
                                              contraventionale [lei]
                                              _______________________
                                                minim         maxim
_____________________________________________________________________
MTMA >/= 12 t cu minimum 4 axe (inclusiv)     45.000.000   70.000.000
MTMA >/= 12 t cu maximum 3 axe (inclusiv)     35.000.000   55.000.000
7 t </= MTMA < 12,0 t                         25.000.000   40.000.000
3,5 t </= MTMA < 7,0 t                        15.000.000   25.000.000
0 < MTMA < 3,5 t                              10.000.000   15.000.000
autobuz                                       30.000.000   45.000.000
microbuz                                      15.000.000   25.000.000
autoturism                                     3.000.000    4.500.000
_____________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 51/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 51 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu