Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 49 din 15 iulie 2004

cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 656 din 21 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2004, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 2
    Modificarile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 si anexele subsidiare la acestea sunt prevazute in anexa nr. I.
    Art. 3
    Excedentul in suma de 2.074,7 miliarde lei, aferent incasarilor din contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si care este destinat exclusiv constituirii fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare cu aceasta destinatie, se diminueaza cu 193,5 miliarde lei.
    Art. 4
    Modificarile bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2004 si anexele subsidiare la acesta sunt prevazute in anexa nr. II.
    Art. 5
    (1) Ordonatorii principali de credite trebuie sa se incadreze in cheltuielile de personal, in numarul maxim de posturi si in structura acestora, prevazute pentru fiecare in anexa, prin stabilirea si comunicarea numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia, ordonatorilor tertiari de credite bugetare.
    (2) In aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 519/2003, influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni de catre ordonatorul principal de credite bugetare si se comunica Ministerului Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 6
    (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj, care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederile bugetare, atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
    (2) Ordonatorii principali de credite sunt abilitati sa efectueze modificarile prevazute la alin. (1) si sunt obligati sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
    Art. 7
    Dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante, se repartizeaza si sumele retinute in proportie de 10% potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 8
    Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 9
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. I este reprodusa in facsimil.

                     BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

    1. Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul
       2004 - Sinteza                                               1/04
    2. Sinteza cheltuielilor pe surse de finantare, capitole,
       subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 2004              2/04
    3. Bugetul asigurarilor sociale de stat - Sinteza fondurilor
       alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2004    3/04/19/01
    4. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si
       subcapitole pe anul 2004
       (Sumele alocate din bugetul asigurarilor sociale de stat)    3/04/19/02
    5. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si
       subcapitole pe anul 2004
       (Sumele alocate din credite externe)                         3/04/19/03
    6. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,
       articole si alineate pe anul 2004
       (Sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)  3/04/19/06
    7. Cheltuieli cu salariile pe anul 2004
       (Sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)  3/04/19/07
    8. Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
       baza pe anul 2004
       (Sumele alocate prin bugetul asigurarilor sociale de stat)   3/04/19/08
    9. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,
       articole si alineate pe anul 2004
       (Sumele alocate din credite externe)                         3/04/19/12
   10. Programul de investitii publice                              3/04/19/25
   11. Program sectorial de investitii publice                      3/04/19/26
   12. Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii       3/04/19/27

    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                              pe anul 2004
                              - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                        Anexa nr. 1/04    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|0001 04         VENITURI - TOTAL                                              |
|                          152.382.996.110    -193.524.921    152.189.471.189  |
|                                                                              |
|0002            I. VENITURI CURENTE                                           |
|                          138.422.032.123  -2.209.451.381    136.212.580.742  |
|                                                                              |
|0003             A. VENITURI FISCALE                                          |
|                          137.303.044.632  -2.178.751.381    135.124.293.242  |
|                                                                              |
|0004              A1. IMPOZITE DIRECTE                                        |
|                          137.303.044.632  -2.178.751.381    135.124.293.242  |
|                                                                              |
|0904              CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE                        |
|                          137.303.044.632  -3.942.661.060    133.360.383.563  |
|                                                                              |
|     02         Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori   |
|                           92.748.911.849  -2.831.428.865     89.917.482.984  |
|                                                                              |
|     03         Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de      |
|                salariati si alte persoane asimilate                          |
|                           40.729.625.147    -827.966.051     39.901.659.096  |
|                                                                              |
|     07         Contributii pentru asigurari sociale datorate de alte persoane|
|                asigurate                                                     |
|                            1.533.204.288    -282.636.144      1.250.568.144  |
|                                                                              |
|     08         Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele   |
|                aflate in somaj                                               |
|                            2.291.303.339        -630.000      2.290.673.339  |
|                                                                              |
|1104           CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI     |
|               PROFESIONALE                                                   |
|                                            1.763.909.679      1.763.909.679  |
|                                                                              |
|     01         Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli    |
|                profesionale datorate de angajatori                           |
|                                            1.732.586.079      1.732.586.079  |
|                                                                              |
|     02         Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli    |
|                profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie    |
|                asigurare                                                     |
|                                               30.693.600         30.693.600  |
|                                                                              |
|     03         Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli    |
|                profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale   |
|                                                  630.000            630.000  |
|                                                                              |
|1900 04         B. VENITURI NEFISCALE                                         |
|                            1.118.987.500     -30.700.000      1.088.287.500  |
|                                                                              |
|2204              DIVERSE VENITURI                                            |
|                            1.118.987.500     -30.700.000      1.088.287.500  |
|                                                                              |
|     13         Contributii pentru bilete de tratament si odihna              |
|                              688.987.500                        688.987.500  |
|                                                                              |
|     30         Incasari din alte surse                                       |
|                              430.000.000     -30.700.000        399.300.000  |
|                                                                              |
|3700 04         VI. SUBVENTII                                                 |
|                           13.960.963.987   2.015.926.460     15.976.890.447  |
|                                                                              |
|3704             SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT                        |
|                           13.960.963.987   2.015.926.460     15.976.890.447  |
|                                                                              |
|     04         Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat     |
|                           13.960.963.987   2.015.926.460     15.976.890.447  |
|                                                                              |
|5004           BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE                                   |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 1/04    Pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|               DE STAT                                                        |
|                          150.308.266.510                    150.308.266.510  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          149.938.896.170      54.697.000    149.993.593.170  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            4.749.966.474     -90.923.298      4.659.043.176  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.944.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85     Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si          |
|                comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de   |
|                credite                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01   Rambursari de credite externe                                |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02   Plati de dobanzi si comisioane                               |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|                                                                              |
|5700 04         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                    |
|                          146.855.444.400      15.300.029    146.870.744.429  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          146.855.444.400      15.300.029    146.870.744.429  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.944.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|6004           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                          146.581.178.400      72.399.227    146.653.577.627  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          146.581.178.400      72.399.227    146.653.577.627  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|            05     Pensii de asigurari sociale                                |
|                          136.005.400.000   1.720.379.248    137.725.779.248  |
|                                                                              |
|            09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                            7.696.128.400  -1.545.292.175      6.150.836.225  |
|                                                                              |
|            80     Alte transferuri                                           |
|                              165.150.000                        165.150.000  |
|                                                                              |
|6004 22         Pensii de asigurari sociale                                   |
|                          136.005.400.000   1.720.379.248    137.725.779.248  |
|                                                                              |
|     23         Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca din cauza |
|                de boala sau accident                                         |
|                            1.339.885.000    -131.284.590      1.208.600.410  |
|                                                                              |
|     24         Indemnizatii pentru concedii de maternitate si ingrijirea     |
|                copiilor                                                      |
|                            1.032.604.000    -363.769.600        668.834.400  |
|                                                                              |
|     26         Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese si proteze       |
|                               80.661.000     -50.232.375         30.428.625  |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 1/04    Pag. 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|     27         Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si proteze      |
|                            1.854.475.000                      1.854.475.000  |
|                                                                              |
|     28         Tratament balnear si odihna                                   |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani       |
|                            3.388.503.400  -1.000.005.610      2.388.497.790  |
|                                                                              |
|     31         Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati     |
|                              165.150.000                        165.150.000  |
|                                                                              |
|6104           ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                        |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|            17     Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre |
|                   bugetul fondului national unic de asigurari sociale de     |
|                   sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in    |
|                   concediu medical, concediu medical pentru sarcina si lauzie|
|                   sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav |
|                   in varsta de pana la 7 ani                                 |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|6104 10         Contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru       |
|                persoanele aflate in concediu medical, concediu medical pentru|
|                sarcina si lauzie sau in concediu medical pentru ingrijirea   |
|                copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|7100 04         Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                    |
|                            2.917.009.714     -15.300.029      2.901.709.685  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.547.639.374      39.396.971      2.587.036.345  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.035.466.474      11.764.548      2.047.231.022  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02   Plati de dobanzi si comisioane                               |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|                                                                              |
|7304           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                            2.917.009.714     -15.300.029      2.901.709.685  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.547.639.374      39.396.971      2.587.036.345  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              382.772.000      18.428.244        401.200.244  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               86.123.700       2.140.354         88.264.054  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 1/04    Pag. 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                               11.483.160         552.847         12.036.007  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                               26.794.040       1.289.977         28.084.017  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                5.000.000       3.215.000          8.215.000  |
|                                                                              |
|            01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                3.500.000       2.500.000          6.000.000  |
|                                                                              |
|            02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                1.500.000         715.000          2.215.000  |
|                                                                              |
|         16     Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli  |
|                profesionale                                                  |
|                                                2.006.001          2.006.001  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.035.466.474      11.764.548      2.047.231.022  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                                2.100.000                          2.100.000  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                                4.660.000                          4.660.000  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                4.530.000                          4.530.000  |
|                                                                              |
|            01     Medicamente                                                |
|                                2.530.000                          2.530.000  |
|                                                                              |
|            02     Materiale sanitare                                         |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              108.022.222       6.374.548        114.396.770  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                                1.689.950                          1.689.950  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                4.053.500       3.000.000          7.053.500  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                               38.741.715       1.000.000         39.741.715  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                                9.445.735       1.000.000         10.445.735  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                  990.000                            990.000  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            1.861.233.352         390.000      1.861.623.352  |
|                                                                              |
|            01     Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a|
|                   salariatilor                                               |
|                                1.110.000         490.000          1.600.000  |
|                                                                              |
|            02     Protocol                                                   |
|                                  100.000         -50.000             50.000  |
|                                                                              |
|            03     Protectia muncii                                           |
|                                  100.000         -50.000             50.000  |
|                                                                              |
|            04     Transmiterea drepturilor                                   |
|                            1.836.072.900                      1.836.072.900  |
|                                                                              |
|            07     Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale          |
|                               23.850.452                         23.850.452  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830 500         31.236.500  |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 1/04    Pag. 5    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|7304 03         Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor               |
|                            1.836.072.900                      1.836.072.900  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                            1.080.936.814     -15.300.029      1.065.636.785  |
|                                                                              |
|8800 04         Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI           |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|8904           PLATI DE DOBANZI                                               |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         51 02    Dobanda datorata trezoreriei statului                       |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|8904 02          Dobanda datorata trezoreriei statului                        |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|9904           EXCEDENT/DEFICIT                                               |
|                            2.074.729.600    -193.524.921      1.881.204.679  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                  SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                        Anexa nr. 2/04              - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5000           TOTAL GENERAL                                                  |
|                          150.604.066.510                    150.604.066.510  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          149.991.377.170      54.697.000    150.604.074.170  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              527.440.100      27.632.423        555.072.523  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            4.787.180.274     -90.923.298      4.696.256.976  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.940.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              543.319.000     -40.000.000        503.319.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 2/04              - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5004           BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT                           |
|                          150.308.266.510                    150.308.266.510  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          149.938.896.170      54.697.000    149.993.593.170  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            4.749.966.474     -90.923.298      4.659.043.176  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.944.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|                                                                              |
|6004           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                          146.581.178.400      72.399.227    146.653.577.627  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          146.581.178.400      72.399.227    146.653.577.627  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|6004 22         Pensii de asigurari sociale                                   |
|                          136.005.400.000   1.720.379.248    137.725.779.248  |
|                                                                              |
|     23         Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca din cauza |
|                de boala sau accident                                         |
|                            1.339.885.000    -131.284.590      1.208.600.410  |
|                                                                              |
|     24         Indemnizatii pentru concedii de maternitate si ingrijirea     |
|                copiilor                                                      |
|                            1.032.604.000    -363.769.600        668.834.400  |
|                                                                              |
|     26         Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese si proteze       |
|                               80.661.000     -50.232.375         30.428.625  |
|                                                                              |
|     27         Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si proteze      |
|                            1.854.475.000                      1.854.475.000  |
|                                                                              |
|     28         Tratament balnear si odihna                                   |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani       |
|                            3.388.503.400  -1.000.005.610      2.388.497.790  |
|                                                                              |
|     31         Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati     |
|                              165.150.000                        165.150.000  |
|                                                                              |
|6104           ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                        |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|6104 10         Contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru       |
|                persoanele aflate in concediu medical, concediu medical pentru|
|                sarcina si lauzie sau in concediu medical pentru ingrijirea   |
|                copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 2/04              - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|7304           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                            2.917.009.714     -15.300.029      2.901.709.685  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.547.639.374      39.396.971      2.587.036.345  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.035.466.474      11.764.548      2.047.231.022  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|                                                                              |
|7304 03         Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor               |
|                            1.836.072.900                      1.836.072.900  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                            1.080.936.814     -15.300.029      1.065.636.785  |
|                                                                              |
|8904           PLATI DE DOBANZI                                               |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|8904 02         Dobanda datorata trezoreriei statului                         |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                              295.800.000                        295.800.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               52.481.000                         52.481.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               15.267.200                         15.267.200  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               37.213.800                         37.213.800  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              243.319.000                        243.319.000  |
|                                                                              |
|7314           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                              295.800.000                        295.800.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               52.481.000                         52.481.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               15.267.200                         15.267.200  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               37.213.800                         37.213.800  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              243.319.000                        243.319.000  |
|                                                                              |
|7314 50         Alte cheltuieli                                               |
|                              295.800.000                        295.800.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/04/19/01

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                 SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                  Anexa nr. 3/04/19/01    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5000           TOTAL GENERAL                                                  |
|                          150.604.066.510                    150.604.066.510  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          149.991.377.170      54.697.000    150.046.074.170  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              527.440.100      27.632.423        555.072.523  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            4.787.180.274     -90.923.298      4.696.256.976  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.944.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              543.319.000     -40.000.000        503.319.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|                                                                              |
|5004           BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT                           |
|                          150.308.266.510                    150.308.266.510  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          149.938.896.170      54.697.000    149.993.593.170  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            4.749.966.474     -90.923.298      4.659.043.176  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.944.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/04/19/01    Pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|                                                                              |
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                              295.800.000                        295.800.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               52.481.000                         52.481.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               15.267.200                         15.267.200  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               37.213.800                         37.213.800  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              243.319.000                        243.319.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/04/19/02

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                 SINTEZA
    bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2004
               (sumele alocate din bugetul asigurarilor de stat)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                  Anexa nr. 3/04/19/02    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5004           BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT                           |
|                          150.308.266.510                    150.308.266.510  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          149.938.896.170      54.697.000    149.993.593.170  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            4.749.966.474     -90.923.298      4.659.043.176  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.944.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |

|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/04/19/02    Pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5700 04         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                    |
|                          146.855.444.400      15.300.029    146.870.744.429  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          146.855.444.400      15.300.029    146.870.744.429  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.944.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|6004           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                          146.581.178.400      72.399.227    146.653.577.627  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          146.581.178.400      72.399.227    146.653.577.627  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|6004 22         Pensii de asigurari sociale                                   |
|                          136.005.400.000   1.720.379.248    137.725.779.248  |
|                                                                              |
|     23         Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca din cauza |
|                de boala sau accident                                         |
|                            1.339.885.000    -131.284.590      1.208.600.410  |
|                                                                              |
|     24         Indemnizatii pentru concedii de maternitate si ingrijirea     |
|                copiilor                                                      |
|                            1.032.604.000    -363.769.600        668.834.400  |
|                                                                              |
|     26         Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese si proteze       |
|                               80.661.000     -50.232.375         30.428.625  |
|                                                                              |
|     27         Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si proteze      |
|                            1.854.475.000                      1.854.475.000  |
|                                                                              |
|     28         Tratament balnear si odihna                                   |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani       |
|                            3.388.503.400  -1.000.005.610      2.388.497.790  |
|                                                                              |
|     31         Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati     |
|                              165.150.000                        165.150.000  |
|                                                                              |
|6104           ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                        |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|6104 10         Contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru       |
|                persoanele aflate in concediu medical, concediu medical pentru|
|                sarcina si lauzie sau in concediu medical pentru ingrijirea   |
|                copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|7100 04         Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                    |
|                            2.917.009.714     -15.300.029      2.901.709.685  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.547.639.374      39.396.971      2.587.036.345  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.035.466.474      11.764.548      2.047.231.022  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/04/19/02    Pag. 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02   Plati de dobanzi si comisioane                               |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|                                                                              |
|7304           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                            2.917.009.714     -15.300.029      2.901.709.685  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.547.639.374      39.396.971      2.587.036.345  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.035.466.474      11.764.548      2.047.231.022  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830 500         31.236.500  |
|                                                                              |
|7304 03         Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor               |
|                            1.836.072.900                      1.836.072.900  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                            1.080.936.814     -15.300.029      1.065.636.785  |
|                                                                              |
|8800 04         Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI           |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|8904           PLATI DE DOBANZI                                               |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|8904 02          Dobanda datorata trezoreriei statului                        |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/04/19/03

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                  SINTEZA
    bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2004
                     (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                  Anexa nr. 3/04/19/03    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                              295.800.000                        295.800.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               52.481.000                         52.481.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               15.267.200                         15.267.200  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               37.213.800                         37.213.800  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              243.319.000                        243.319.000  |
|                                                                              |
|7314           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                              295.800.000                        295.800.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               52.481.000                         52.481.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               15.267.200                         15.267.200  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               37.213.800                         37.213.800  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              243.319.000                        243.319.000  |
|                                                                              |
|7314 50         Alte cheltuieli                                               |
|                              295.800.000                        295.800.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/04/19/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2004
          (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                  Anexa nr. 3/04/19/06    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5004           BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT                           |
|                          150.308.266.510                    150.308.266.510  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          149.938.896.170      54.697.000    149.993.593.170  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            4.749.966.474     -90.923.298      4.659.043.176  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.944.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|                                                                              |
|5700 04         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                    |
|                          146.855.444.400      15.300.029    146.870.744.429  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          146.855.444.400      15.300.029    146.870.744.429  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.140.944.400     117.987.875    144.258.932.275  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|6004           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                          146.581.178.400      72.399.227    146.653.577.627  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          146.581.178.400      72.399.227    146.653.577.627  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/04/19/06    Pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          143.866.678.400     175.087.073    144.041.765.473  |
|                                                                              |
|            05     Pensii de asigurari sociale                                |
|                          136.005.400.000   1.720.379.248    137.725.779.248  |
|                                                                              |
|            09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                            7.696.128.400  -1.545.292.175      6.150.836.225  |
|                                                                              |
|            80     Alte transferuri                                           |
|                              165.150.000                        165.150.000  |
|                                                                              |
|6004 22         Pensii de asigurari sociale                                   |
|                          136.005.400.000   1.720.379.248    137.725.779.248  |
|                                                                              |
|     23         Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca din cauza |
|                de boala sau accident                                         |
|                            1.339.885.000    -131.284.590      1.208.600.410  |
|                                                                              |
|     24         Indemnizatii pentru concedii de maternitate si ingrijirea     |
|                copiilor                                                      |
|                            1.032.604.000    -363.769.600        668.834.400  |
|                                                                              |
|     26         Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese si proteze       |
|                               80.661.000     -50.232.375         30.428.625  |
|                                                                              |
|     27         Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si proteze      |
|                            1.854.475.000                      1.854.475.000  |
|                                                                              |
|     28         Tratament balnear si odihna                                   |
|                            2.714.500.000    -102.687.846      2.611.812.154  |
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani       |
|                            3.388.503.400  -1.000.005.610      2.388.497.790  |
|                                                                              |
|     31         Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati     |
|                              165.150.000                        165.150.000  |
|                                                                              |
|6104           ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                        |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|            17     Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre |
|                   bugetul fondului national unic de asigurari sociale de     |
|                   sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in    |
|                   concediu medical, concediu medical pentru sarcina si lauzie|
|                   sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav |
|                   in varsta de pana la 7 ani                                 |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|6104 10         Contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru       |
|                persoanele aflate in concediu medical, concediu medical pentru|
|                sarcina si lauzie sau in concediu medical pentru ingrijirea   |
|                copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani                   |
|                              274.266.000     -57.099.198        217.166.802  |
|                                                                              |
|7100 04         Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                    |
|                            2.917.009.714     -15.300.029      2.901.709.685  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.547.639.374      39.396.971      2.587.036.345  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/04/19/06    Pag. 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|                 SERVICII                                                     |
|                            2.035.466.474      11.764.548      2.047.231.022  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02   Plati de dobanzi si comisioane                               |
|                               37.067.000      -5.830.500         31.236.500  |
|                                                                              |
|7304           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                            2.917.009.714     -15.300.029      2.901.709.685  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.547.639.374      39.396.971      2.587.036.345  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              512.172.900      27.632.423        539.805.323  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              382.772.000      18.428.244        401.200.244  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               86.123.700       2.140.354         88.264.054  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                               11.483.160         552.847         12.036.007  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                               26.794.040       1.289.977         28.084.017  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                5.000.000       3.215.000          8.215.000  |
|                                                                              |
|            01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                3.500.000       2.500.000          6.000.000  |
|                                                                              |
|            02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                1.500.000         715.000          2.215.000  |
|                                                                              |
|         16     Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli  |
|                profesionale                                                  |
|                                                2.006.001          2.006.001  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.035.466.474      11.764.548      2.047.231.022  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                                2.100.000                          2.100.000  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                                4.660.000                          4.660.000  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                4.530.000                          4.530.000  |
|                                                                              |
|            01     Medicamente                                                |
|                                2.530.000                          2.530.000  |
|                                                                              |
|            02     Materiale sanitare                                         |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              108.022.000       6.374.548        114.396.770  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                                1.689.950                          1.689.950  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                4.053.500       3.000.000          7.053.500  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/04/19/06    Pag. 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|         27       Reparatii curente                                           |
|                               38.741.715       1.000.000         39.741.715  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                                9.445.735       1.000.000         10.445.735  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                  990.000                            990.000  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            1.861.233.352         390.000      1.861.623.352  |
|                                                                              |
|            01     Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a|
|                   salariatilor                                               |
|                                1.110.000         490.000          1.600.000  |
|                                                                              |
|            02     Protocol                                                   |
|                                  100.000         -50.000             50.000  |
|                                                                              |
|            03     Protectia muncii                                           |
|                                  100.000         -50.000             50.000  |
|                                                                              |
|            04     Transmiterea drepturilor                                   |
|                            1.836.072.900                      1.836.072.900  |
|                                                                              |
|            07     Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale          |
|                               23.850.452                         23.850.452  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              300.000.000     -40.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               69.370.340     -14.697.000         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               32.303.340      -8.866.500         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               37.067.000      -5.830 500         31.236.500  |
|                                                                              |
|7304 03         Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor               |
|                            1.836.072.900                      1.836.072.900  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                            1.080.936.814     -15.300.029      1.065.636.785  |
|                                                                              |
|8800 04         Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI           |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|8904           PLATI DE DOBANZI                                               |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         51 02    Dobanda datorata trezoreriei statului                       |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|8904 02          Dobanda datorata trezoreriei statului                        |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/04/19/07

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                             CHELTUIELI CU SALARIILE
                                  pe anul 2004
           (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

                                  Anexa nr. 3/04/19/07    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|         Denumire indicator         | Cod |Program    | Influente |Program    |
|                                    |     |actualizat |           |rectificat |
|____________________________________|_____|___________|___________|___________|
|                   A                |  B  |      1    |      2    | 3 = 1 + 2 |
|____________________________________|_____|___________|___________|___________|
| BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE    |5004 |           |           |           |
| STAT                               |     |           |           |           |
|                                    |     |           |           |           |
| Fond aferent salariilor de baza    |08001|266.800.260|           |266.800.260|
| Salarii de merit                   |08002|  8.588.756|  1.121.244|  9.710.000|
| Indemnizatii de conducere          |08003| 13.700.000|    300.000| 14.000.000|
| Spor de vechime                    |08004| 42.000.000|  3.000.000| 45.000.000|
| Spor pentru conditii de munca      |08005|  1.500.000|  1.500.000|  3.000.000|
| Alte sporuri                       |08006|  1.000.000|  1.000.000|  2.000.000|
| Ore suplimentare                   |08007|  2.000.000|  4.000.000|  6.000.000|
| Fond de premii                     |08008| 25.993.000| 12.507.000| 38.500.000|
| Indemnizatii platite unor persoane |     |           |           |           |
| din afara unitatii                 |08013|  1.000.000|           |  1.000.000|
| Alte drepturi salariale            |08014| 20.189.984| -5.000.000| 15.189.984|
| Cheltuieli cu salariile            |08020|382.772.000| 18.428.244|401.200.244|
| CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE     |     |           |           |           |
| FONDULUI                           |7304 |           |           |           |
| Fond aferent salariilor de baza    |08001|266.800.260|           |266.800.260|
| Salarii de merit                   |08002|  8.588.756|  1.121.244|  9.710.000|
| Indemnizatii de conducere          |08003| 13.700.000|    300.000| 14.000.000|
| Spor de vechime                    |08004| 42.000.000|  3.000.000| 45.000.000|
| Sporuri pentru conditii de munca   |08005|  1.500.000|  1.500.000|  3.000.000|
| Alte sporuri                       |08006|  1.000.000|  1.000.000|  2.000.000|
| Ore suplimentare                   |08007|  2.000.000|  4.000.000|  6.000.000|
| Fond de premii                     |08008| 25.993.000| 12.507.000| 38.500.000|
| Indemnizatii platite unor persoane |     |           |           |           |
| din afara unitatii                 |08013|  1.000.000|           |  1.000.000|
| Alte drepturi salariale            |08014| 20.189.984| -5.000.000| 15.189.984|
| Cheltuieli cu salariile            |08020|382.772.000| 18.428.244|401.200.244|
|____________________________________|_____|___________|___________|___________|

    ANEXA 3/04/19/08

    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

          NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
                                 pe anul 2004
           (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT)

    Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nr. luni pentru influente pe functie

                                    Anexa nr. 3/04/19/08  Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 TOTAL:
   4.281      4.281                4.281     266.800.260            266.800.260
 din care:

 7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI
   4.281      4.281                4.281     266.800.260            266.800.260
 din care:

 V. A. Functii publice generale
   3.248      3.247                3.247     205.442.532            205.442.532

 1. Inalti functionari publici
       3          3                    3         725.760                725.760

 Secretar general                                                        21.000
       1          1                    1         252.000                252.000

 Secretar general adjunct                                                18.480
       1          1                    1         221.760                221.760

 Director general executiv                                               21.000
       1          1                    1         252.000                252.000

 2. Functii publice de conducere
     365        365                  365      34.142.280             34.142.280

 Director                                                                 8.470
      12         11                   11       1.168.860              1.168.860

 Director adjunct                                                         8.470
       2          2                    2         203.280                203.280

 Sef serviciu                                                             8.470
      18         19                   19       1.880.340              1.880.340

 Director executiv                                                        8.200
      42         42                   42       4.132.800              4.132.800

 Director executiv adjunct                                                8.200
      85         85                   85       8.364.000              8.364.000
________________________________________________________________________________

                                    Anexa nr. 3/04/19/08   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 Sef serviciu                                                             7.500
     185        178                  178      16.335.000             16.335.000

 Sef birou                                                                7.000
      21         28                   28       2.058.000              2.058.000

 3. Functii publice de executie
   2.880      2.879                2.879     170.574.492            170.574.492

 a. Clasa I - studii superioare
   1.256      1.248                1.248      91.751.634             91.751.634

 Expert superior                                                          6.000
      18         18                   18       1.296.000              1.296.000

 Expert principal                                                         5.300
      21         20                   20       1.303.800              1.303.800

 Expert asistent                                                          5.000
      10          8                    8         540.000                540.000

 Expert debutant                                                          3.000
       4          9                    9         234.000                234.000

 Consilier superior                                                       8.470
      52         54                   54       5.386.920              5.386.920

 Consilier principal                                                      7.000
      18         15                   15       1.386.000              1.386.000

 Consilier asistent                                                       6.000
      11          5                    5         576.000                576.000

 Consilier juridic superior                                               8.000
       9          6                    6         720.000                720.000

 Consilier juridic principal                                              7.000
       4          4                    4         336.000                336.000

 Consilier juridic asistent                                               6.150
       2          2                    2         147.600                147.600

 Consilier juridic debutant                                               3.000
       3          3                    3         108.000                108.000

 Auditor superior                                                        12.149
       3          4                    4         510.258                510.258

 Auditor principal                                                        9.538
       1          1                    1         114.456                114.456

 Inspector superior                                                       6.000
       2          2                    2         144.000                144.000

 Inspector principal                                                      5.300
      11         10                   10         667.800                667.800

 Inspector asistent                                                       5.000
       4          4                    4         240.000                240.000

 Inspector debutant                                                       3.000
      10         11                   11         378.000                378.000

 Expert superior                                                          6.000
      12         12                   12         864.000                864.000

 Expert principal                                                         5.300
      11         11                   11         699.600                699.600

 Expert asistent                                                          5.000
       7          7                    7         420.000                420.000

 Consilier superior                                                       7.800
     192        192                  192      17.971.200             17.971.200

 Consilier principal                                                      6.500
     111        112                  112       8.697.000              8.697.000
________________________________________________________________________________

                                    Anexa nr. 3/04/19/08   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 Consilier asistent                                                       5.700
      33         29                   29       2.120.400              2.120.400

 Consilier debutant                                                       3.000
       5          1                    1         108.000                108.000

 Consilier juridic superior                                               7.800
      33         33                   33       3.088.800              3.088.800

 Consilier juridic principal                                              7.000
      70         64                   64       5.628.000              5.628.000

 Consilier juridic asistent                                               5.500
      66         70                   70       4.488.000              4.488.000

 Consilier juridic debutant                                               3.000
      10          9                    9         342.000                342.000

 Auditor superior                                                         8.200
      34         34                   34       3.345.600              3.345.600

 Auditor principal                                                        7.000
       6          6                    6         504.000                504.000

 Auditor asistent                                                         6.000
       1          1                    1          72.000                 72.000

 Inspector superior                                                       6.000
      56         56                   56       4.032.000              4.032.000

 Inspector principal                                                      5.300
     212        217                  217      13.642.200             13.642.200

 Inspector asistent                                                       5.000
     161        161                  161       9.660.000              9.660.000

 Inspector debutant                                                       3.000
      53         57                   57       1.980.000              1.980.000

 b. Clasa II - studii superioare de scurta durata
      80         85                   85       5.233.200              5.233.200

 Referent de specialitate superior                                        7.000
       3          4                    4         294.000                294.000

 Referent de specialitate principal                                       5.900
       1          3                    3         141.600                141.600

 Referent de specialitate asistent                                        4.500
                  2                    2          54.000                 54.000

 Referent de specialitate superior                                        6.800
      16         16                   16       1.305.600              1.305.600

 Referent de specialitate principal                                       5.000
      33         33                   33       1.980.000              1.980.000

 Referent de specialitate asistent                                        4.500
      27         27                   27       1.458.000              1.458.000

 c. Clasa III - studii medii
   1.544      1.546                1.546      73.589.658             73.589.658

 Referent superior                                                        4.532
      38         38                   38       2.066.592              2.066.592

 Referent principal                                                       3.916
      38         38                   38       1.785.696              1.785.696

 Referent asistent                                                        3.431
       1          2                    2          61.758                 61.758

 Referent debutant                                                        2.600
       1          1                    1          31.200                 31.200

 Referent superior                                                        4.532
     396        396                  396      21.536.064             21.536.064
________________________________________________________________________________

                                  Anexa nr. 3/04/19/08    Pag. 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 Referent principal                                                       3.916
     708        709                  709      33.293.832             33.293.832

 Referent asistent                                                        3.431
     353        353                  353      14.533.716             14.533.716

 Referent debutant                                                        2.600
       9          9                    9         280.800                280.800

 VII. Personal cu contract de munca

 a) Personal de specialitate
     811        812                  812      52.618.404             52.618.404

 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
 gradul IA                                                                8.470
       2          2                    2         203.280                203.280

 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
 contabil; gradul III                                                     6.013
       2          2                    2         144.312                144.312

 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
 contabil; gradul IV                                                      5.403
       5          5                    5         324.180                324.180

 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
 relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II                    5.403
       1          1                    1          64.836                 64.836

 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
 relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III                   4.880
       1          1                    1          58.560                 58.560

 Consilier juridic gradul IA                                              6.131
       1          1                    1          73.572                 73.572

 Consilier juridic gradul III                                             4.217
       1          1                    1          50.604                 50.604

 Referent IA                                                              4.000
      96         97                   97       4.632.000              4.632.000

 Referent I                                                               3.750
      42         42                   42       1.890.000              1.890.000

 Referent II                                                              3.487
      22         22                   22         920.568                920.568

 Referent III                                                             3.053
      20         20                   20         732.720                732.720

 Referent IV                                                              2.900
       8          8                    8         278.400                278.400

 Referent debutant                                                        2.600
       1          1                    1          31.200                 31.200

 Medic primar                                                             7.000
     173        173                  173      14.532.000             14.532.000

 Medic specialist                                                         7.000
      49         49                   49       4.116.000              4.116.000
________________________________________________________________________________

                                  Anexa nr. 3/04/19/08    Pag. 5    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 Secretar de redactie, tehnoredactor I                                    5.147
       1          1                    1          61.764                 61.764

 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical                                  4.515
       1          1                    1          54.180                 54.180

 Asistent medical principal                                               5.000
      49         49                   49       2.940.000              2.940.000

 Asistent medical                                                         4.515
      23         23                   23       1.246.140              1.246.140

 Sora medicala principala                                                 4.000
      49         49                   49       2.352.000              2.352.000

 Sora medicala                                                            3.613
      51         51                   51       2.211.156              2.211.156

 Biolog, biochimist, chimist, fizician                                    4.515
       2          2                    2         108.360                108.360

 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,
 kinetoterapeut, asistent social; principal                               5.327
       3          3                    3         191.772                191.772

 Profesor C.F.M., biolog, chimist;                                        4.471
       1          1                    1          53.652                 53.652

 Infirmiera, agent D.D.D.                                                 2.889
      18         18                   18         624.024                624.024

 Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare                  2.889
      31         31                   31       1.074.708              1.074.708

 Sofer autosanitara II                                                    3.251
       1          1                    1          39.012                 39.012

 Sofer autosanitara III                                                   2.889
       1          1                    1          34.668                 34.668

 Medic primar                                                            10.000
      37         37                   37       4.440.000              4.440.000

 Medic specialist                                                         8.663
       7          7                    7         727.692                727.692

 Medic rezident anul IV - V - din anatomia patologica si legala           6.027
      12         12                   12         867.888                867.888

 Medic rezident anul III                                                  5.326
       8          8                    8         511.296                511.296

 Farmacist primar - din anatomia patologica si medicina legala            6.902
       1          1                    1          82.824                 82.824

 Asistent medical principal                                               6.500
      36         36                   36       2.808.000              2.808.000

 Asistent medical                                                         5.957
      19         19                   19       1.358.196              1.358.196

 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal - din anatomia
 patologica si medicina legala                                            9.022
       1          1                    1         108.264                108.264

 Profesor C.F.M.; principal                                               6.678
       1          1                    1          80.136                 80.136
________________________________________________________________________________

                                  Anexa nr. 3/04/19/08    Pag. 6    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 Cercetator stiintific principal gradul II                               12.111
       4          4                    4         581.328                581.328

 Cercetator stiintific principal gradul III                               9.522
       5          5                    5         571.320                571.320

 Cercetator stiintific                                                    7.361
       3          3                    3         264.996                264.996

 Asistent de cercetare stiintifica                                        5.792
       5          5                    5         347.520                347.520

 Asistent I                                                               4.630
       1          1                    1          55.560                 55.560

 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II;
 economist, referent, inginer; gradul I                                   4.904
       4          4                    4         235.392                235.392

 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA                             3.795
       4          4                    4         182.160                182.160

 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I                              3.524
       5          5                    5         211.440                211.440

 Analist (programator) ajutor I                                           3.909
       1          1                    1          46.908                 46.908

 Operator, controlor date; I                                              3.909
       2          2                    2          93.816                 93.816

 VII. Personal cu contract de munca

 b) care ocupa functii comune
     222        222                  222       8.739.324              8.739.324

 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA                                    3.700
       2          2                    2          88.800                 88.800

 Secretar-dactilograf, dactilograf; I                                     3.300
      13         13                   13         514.800                514.800

 Secretar-dactilograf, dactilograf; II                                    3.000
      12         12                   12         432.000                432.000

 Casier magaziner; I                                                      3.569
      24         24                   24       1.027.872              1.027.872

 Casier magaziner; II                                                     3.201
      11         11                   11         422.532                422.532

 Functionar arhivar; I                                                    3.490
      25         25                   25       1.047.000              1.047.000

 Functionar arhivar; II                                                   3.201
       3          3                    3         115.236                115.236

 Functionar arhivar; III                                                  2.916
      10         10                   10         349.920                349.920

 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant
 bunuri, curier; I                                                        2.889
      37         37                   37       1.282.716              1.282.716

 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant
 bunuri, curier; II                                                       2.834
       8          8                    8         272.064                272.064
________________________________________________________________________________

                                  Anexa nr. 3/04/19/08    Pag. 7    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 Sofer IA                                                                 4.594
       3          3                    3         165.384                165.384

 Sofer II                                                                 3.856
       1          1                    1          46.272                 46.272

 Muncitor calificat I                                                     3.856
       3          3                    3         138.816                138.816

 Muncitor calificat II                                                    3.654
       7          7                    7         306.936                306.936

 Muncitor calificat III                                                   3.406
      53         53                   53       2.166.216              2.166.216

 Muncitor calificat IV                                                    3.201
       5          5                    5         192.060                192.060

 Muncitor calificat VI                                                    2.889
       1          1                    1          34.668                 34.668

 Muncitor necalificat                                                     2.834
       4          4                    4         136.032                136.032
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3/04/19/12

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   BUGETUL
    pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                 pe anul 2004
                    (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                  Anexa nr. 3/04/19/12    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                            295.800.000                          295.800.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                             52.481.000                           52.481.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             15.267.200                           15.267.200  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             37.213.800                           37.213.800  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            243.319.000                          243.319.000  |
|                                                                              |
|7314           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                            295.800.000                          295.800.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                             52.481.000                           52.481.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             15.267.200                           15.267.200  |
|                                                                              |
|         14      Deplasari, detasari, transferari                             |
|                             15.267.200                           15.267.200  |
|                                                                              |
|            01   - deplasari, detasari, transferari in tara                   |
|                             12.331.200                           12.331.200  |
|                                                                              |
|            02   - deplasari, detasari, transferari in strainatate            |
|                              2.936.000                            2.936.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             37.213.800                           37.213.800  |
|                                                                              |
|         26      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si     |
|                 echipament                                                   |
|                             12.845.000                           12.845.000  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                             24.368.800                           24.368.800  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            243.319.000                          243.319.000  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                            243.319.000                          243.319.000  |
|                                                                              |
|7314 50         Alte cheltuieli                                               |
|                            295.800.000                          295.800.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/04/19/25

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                      PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/04/19/25    Pag. 1    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
 TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
                                     I                          2.546.338.429
445.311.569  653.416.984  548.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.546.338.429
445.311.569  653.416.984  548.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
 Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
                                     I                          2.546.338.429
445.311.569  653.416.984  548.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.546.338.429
445.311.569  653.416.984  548.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
    Programul s-a obtinut din centralizarea a 6 fise.
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 3/04/19/26

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   PROGRAMUL SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/04/19/26    Pag. 1    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
 TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          2.546.338.429
445.311.569  653.416.984  548.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.546.338.429
445.311.569  653.416.984  548.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2 Credite interne                  I                             32.997.775
              15.798.586   17.199.189
                                     II                            32.997.775
              15.798.586   17.199.189

1.3. Credite externe                 I                            768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100
                                     II                           768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                          1.671.127.756
300.854.973  233.361.147  260.000.000   281.768.447  291.736.857  303.406.332
                                     II                         1.671.127.756
300.854.973  233.361.147  260.000.000   281.768.447  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
 A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                            335.341.938
 94.985.370  126.756.333  113.600.235
                                     II                           335.341.938
 94.985.370  126.756.333  113.600.235

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2. Credite interne                 I                             32.997.775
              15.798.586   17.199.189
                                     II                            32.997.775
              15.798.586   17.199.189

1.3. Credite externe                 I

                                     II

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                            228.661.956
 73.980.314   86.156.547   68.525.095
                                     II                           228.661.956
 73.980.314   86.156.547   68.525.095
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   PROGRAMUL SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/04/19/26    Pag. 2    - mii lei - ________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          2.210.996.491
350.326.199  526.660.651  434.793.905   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.210.996.491
350.326.199  526.660.651  434.793.905   304.072.547  291.736.857  303.406.332

1.1 Surse proprii                    I

                                     II

1.2. Credite interne                 I

                                     II

1.3. Credite externe                 I                            768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100
                                     II                           768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100

1.4. Buget de stat                   I

                                     II

1.5. Alte surse                      I                          1.442.465.800
226.874.659  147.204.600  191.474.905   281.768.447  291.736.857  303.406.332
                                     II                         1.442.465.800
226.874.659  147.204.600  191.474.905   281.768.447  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
 Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          2.546.338.429
445.311.569  653.416.984  548.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.546.338.429
445.311.569  653.416.984  548.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2. Credite interne                 I                             32.997.775
              15.798.586   17.199.189
                                     II                            32.997.775
              15.798.586   17.199.189

1.3. Credite externe                 I                            768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100
                                     II                           768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                          1.671.127.756
300.854.973  233.361.147  260.000.000   281.768.447  291.736.857  303.406.332
                                     II                         1.671.127.756
300.854.973  233.361.147  260.000.000   281.768.447  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   PROGRAMUL SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/04/19/26    Pag. 3    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
 A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                            335.341.938
 94.985.370  126.756.333  113.600.235
                                     II                           335.341.938
 94.985.370  126.756.333  113.600.235

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2. Credite interne                 I                             32.997.775
              15.798.586   17.199.189
                                     II                            32.997.775
              15.798.586   17.199.189

1.3. Credite externe                 I

                                     II

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                            228.661.956
 73.980.314   86.156.547   68.525.095
                                     II                           228.661.956
 73.980.314   86.156.547   68.525.095
________________________________________________________________________________
 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          2.210.996.491
350.326.199  526.660.651  434.793.905   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                                          II    2.210.996.491
350.326.199  526.660.651  434.793.905   304.072.547  291.736.857  303.406.332

1.1 Surse proprii                    I

                                     II

1.2. Credite interne                 I

                                     II

1.3. Credite externe                 I                            768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100
                                     II                           768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100

1.4. Buget de stat                   I

                                     II

1.5. Alte surse                      I                          1.442.465.800
226.874.659  147.204.600  191.474.905   281.768.447  291.736.857  303.406.332
                                     II                         1.442.465.800
226.874.659  147.204.600  191.474.905   281.768.447  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 3/04/19/27

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0013

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                              SEDIUL DDFSS BACAU

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                             Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 1
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   BACAU
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BACAU
   1.3 Amplasament                                    STR. IONITA SANDU STU NR.

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  2076/14.10.1996
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. NR. 463/1997
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)              4.156.300
      (in preturi luna 04/anul 1996)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         5200 MP
                                                      175 SALARIAT
                                                      1800 PERS./Z
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       75.772.573
      (mii lei) (in preturi luna 12/anul 2000)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     31.602.798
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  32.066.030
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   125
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 2

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0013)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004      ___________________________
                                                      2005  2006  2007 anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
 1    2=3+..+9        3          4           5         6     7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I     86.978.603  23.309.775  31.602.798  32.066.030
II    86.978.603  23.309.775  31.602.798  32.066.030

   din care:

1.1 Surse proprii
I     18.079.649   4.737.477   6.480.042   6.862.130
II    18.079.649   4.737.477   6.480.042   6.862.130

1.2 Credite interne
I     17.095.694               8.534.064   8.561.630
II    17.095.694               8.534.064   8.561.630

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I     13.895.957   4.627.400   4.826.382   4.442.175
II    13.895.957   4.627.400   4.826.382   4.442.175

1.5 Alte surse
I     37.907.303  13.944.898  11.762.310  12.200.095
II    37.907.303  13.944.898  11.762.310  12.200.095
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0018

                                    FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                           SEDIUL DDFSS TELEORMAN

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                             Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 3
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   TELEORMAN
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          ALEXANDRIA
   1.3 Amplasament                                    STR. DUNARII NR. 1

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  1996/18.11.1997
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. NR. 115/2001
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)              15.816.000
      (in preturi luna 06/anul 1997)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         5085 MP
                                                      209 SALARIAT
                                                      1750 PERS./Z
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       90.731.084
      (mii lei) (in preturi luna 12/anul 2001)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     35.057.825
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  40.734.205
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   125
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 4

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0018)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005  2006  2007  anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
 1    2=3+..+9        3          4           5         6     7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I    105.287.625  29.495.595  35.057.825  40.734.205
II   105.287.625  29.495.595  35.057.825  40.734.205

   din care:

1.1 Surse proprii
I     25.127.489   7.066.980   8.852.544   9.207.965
II    25.127.489   7.066.980   8.852.544   9.207.965

1.2 Credite interne
I     15.902.081               7.264.522   8.637.559
II    15.902.081               7.264.522   8.637.559

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I     16.579.112   4.573.199   4.642.232   7.363.681
II    16.579.112   4.573.199   4.642.232   7.363.681

1.5 Alte surse
I     47.678.943  17.855.416  14.298.527  15.525.000
II    47.678.943  17.855.416  14.298.527  15.525.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0027

                                    FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
    AMENAJARE HALA CU P+1 IN P+2 CA SEDIU PENTRU CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                             Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 5
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   2
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament                                    B-DUL LACUL TEI 17

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. 560/2001
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)              121.606.979
      (in preturi luna 06/anul 2001)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         4640 91 MP
                                                      983 21 MP CU
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       121.606.979
      (mii lei) (in preturi luna 06/anul 2001)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    12
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            09/2002
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2003
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 42.180.000
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     60.095.710
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  40.800.000
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   125
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 6

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0027)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      143.075.710
 42.180.000   60.095.710   40.800.000
                                                          II     143.075.710
 42.180.000   60.095.710   40.800.000

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I

                                                          II

1.2 Credite interne                                       I

                                                          II

1.3 Credite externe                                       I

                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I

                                                          II

1.5 Alte surse                                            I      143.075.710
 42.180.000   60.095.710   40.800.000
                                                          II     143.075.710
 42.180.000   60.095.710   40.800.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0001b BM CP

                                   FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                            b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                             Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 7
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 180.018.880
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     476.360.651
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  329.988.623
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 8

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0001b BM CP)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      986.368.154
180.018.880  476.360.651  304.148.755   25.839.868
                                                          II     986.368.154
180.018.880  476.360.651  304.148.755   25.839.868

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I

                                                          II

1.2 Credite interne                                       I

                                                          II

1.3 Credite externe                                       I      766.878.535
123.451.540  379.456.051  243.319.000   20.651.944
                                                          II     766.878.535
123.451.540  379.456.051  243.319.000   20.651.944

1.4 Buget de stat                                         I

                                                          II

1.5 Alte surse                                            I      219.489.619
 56.567.340   96.904.600   60.829.755    5.187.924
                                                          II     219.489.619
 56.567.340   96.904.600   60.829.755    5.187.924
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0001b1CNPAS

                                  FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                          b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                             Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 9
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 170.307.319
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)      50.300.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  731.526.992
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 10

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0001b1CNPAS)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      952.134.311
170.307.319   50.300.000   90.645.150  214.708.786  213.336.528  212.836.528
                                                          II     952.134.311
170.307.319   50.300.000   90.645.150  214.708.786  213.336.528  212.836.528

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I

                                                          II

1.2 Credite interne                                       I

                                                          II

1.3 Credite externe                                       I

                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I

                                                          II

1.5 Alte surse                                            I      952.134.311
170.307.319   50.300.000   90.645.150  214.708.786  213.336.528  212.836.528
                                                          II     952.134.311
170.307.319   50.300.000   90.645.150  214.708.786  213.336.528  212.836.528
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.001d CASA

                                      FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
    d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                            Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 11
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la                    164.500.000
      31.12.2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 12

    (Cod obiectiv: 19.73.04.001d CASA)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      164.500.000
                           40.000.000   41.000.000   41.500.000   42.000.000
                                                          II     164.500.000
                           40.000.000   41.000.000   41.500.000   42.000.000

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I

                                                          II

1.2 Credite interne                                       I

                                                          II

1.3 Credite externe                                       I

                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I

                                                          II

1.5 Alte surse                                            I      164.500.000
                           40.000.000   41.000.000   41.500.000   42.000.000
                                                          II     164.500.000
                           40.000.000   41.000.000   41.500.000   42.000.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. II este reprodusa in facsimil.

                     BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

    1. Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2004 - Sinteza -  1/06
    2. Sinteza cheltuielilor pe surse de finantare, capitole,      2/06
       subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 2004
    3. Bugetul asigurarilor pentru somaj - Sinteza fondurilor      3/06/19/01
       alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2004
    4. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli        3/06/19/02
       si subcapitole pe anul 2004
       (sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj)
    5. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli        3/06/19/03
       si subcapitole pe anul 2004
       (sumele alocate din credite externe)
    6. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,    3/06/19/06
       articole si alineate pe anul 2004
       (sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj)
    7. Cheltuieli cu salariile pe anul 2004                        3/06/19/07
       (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)
    8. Numarul maxim de posturi si fondul aferent                  3/06/19/08
       salariilor de baza pe anul 2004
       (sumele alocate prin bugetul asigurarilor pentru somaj)
    9. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,    3/06/19/12
       articole si alineate pe anul 2004
       (sumele alocate din credite externe)
   10. Programul de investitii publice                             3/06/19/25
   11. Programul sectorial de investitii publice                   3/06/19/26
   12. Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii      3/06/19/27

    ANEXA 1/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                    BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                               pe anul 2004

                               - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                        Anexa nr. 1/06    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|0001 06          VENITURI - TOTAL                                             |
|                         19.239.788.963    -1.028.039.427     18.211.749.536  |
|                                                                              |
|0002            I. VENITURI CURENTE                                           |
|                         18.389.788.963    -1.028.039.427     17.361.749.536  |
|                                                                              |
|0003             A. VENITURI FISCALE                                          |
|                         17.640.672.614    -1.028.039.427     16.612.633.187  |
|                                                                              |
|0004             A1. IMPOZITE DIRECTE                                         |
|                         17.640.672.614    -1.028.039.427     16.612.633.187  |
|                                                                              |
|1006             CONTRIBUTII LA BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ             |
|                         17.640.672.614    -1.028.039.427     16.612.633.187  |
|                                                                              |
|     01        Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice      |
|               asimilate angajatorului                                        |
|                         13.642.486.848      -969.433.393     12.673.053.455  |
|                                                                              |
|     02        Contributii individuale                                        |
|                          3.932.128.166       -58.606.034      3.873.522.132  |
|                                                                              |
|     03        Contributii datorate de persoanele care incheie contract de    |
|               asigurare pentru somaj                                         |
|                             66.057.600                           66.057.600  |
|                                                                              |
|1900 06          B. VENITURI NEFISCALE                                        |
|                            749.116.349                          749.116.349  |
|                                                                              |
|2206             DIVERSE VENITURI                                             |
|                            749.116.349                          749.116.349  |
|                                                                              |
|     30        Incasari din alte surse                                        |
|                            749.116.349                          749.116.349  |
|                                                                              |
|4200 06          VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE       |
|                            850.000.000                          850.000.000  |
|                                                                              |
|4206             INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE             |
|                            850.000.000                          850.000.000  |
|                                                                              |
|     06        Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru        |
|               infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii   |
|                            850.000.000                          850.000.000  |
|                                                                              |
|4700             X. SUME DE LA FONDUL DE REDISTRIBUIRE                        |
|                          1.068.368.393                        1.068.368.393  |
|                                                                              |
|4806             RESURSE PENTRU FINANTAREA PLATILOR COMPENSATORII SI A        |
|                 SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVA                       |
|                          1.068.368.393                        1.068.368.393  |
|                                                                              |
|     01        Cota din contributii de la agentii economici                   |
|                          1.068.368.393                        1.068.368.393  |
|                                                                              |
|5006           BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ                              |
|                         17.837.458.436                       17.837.458.436  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         16.070.657.586        -5.865.000     16.064.792.586  |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            517.705.505                          517.705.505  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            523.644.040        -5.865.000        517.779.040  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 1/06    Pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         15.029.308.041                       15.029.308.041  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          3.570.226.173                        3.570.226.173  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                         11.459.081.868                       11.459.081.868  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            121.835.850                          121.835.850  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                          1.505.505.000                        1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01     Rambursari de credite externe                              |
|                             58.353.000         5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                             81.107.000                           81.107.000  |
|                                                                              |
|5700 06         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                    |
|                         14.363.104.394         2.000.000     14.365.104.394  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         14.333.104.394                       14.333.104.394  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             18.715.253                           18.715.253  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            151.521.100                          151.521.100  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         14.162.868.041                       14.162.868.041  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          2.767.536.173                        2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                         11.395.331.868                       11.395.331.868  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                             30.000.000         2.000.000         32.000.000  |
|                                                                              |
|5706           INVATAMANT                                                     |
|                            207.890.099         2.000.000        209.890.099  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            177.890.099                          177.890.099  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             18.715.253                           18.715.253  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                             13.898.304                           13.898.304  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              3.127.119           -69.492          3.057.627  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                                416.949                              416.949  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                                972.881                              972.881  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                300.000                              300.000  |
|                                                                              |
|            01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                300.000                              300.000  |
|                                                                              |
|         16       Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si     |
|                  boli profesionale                                           |
|                                                   69.492             69.492  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            151.521.100                          151.521.100  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                              7.752.000                            7.752.000  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si                            |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 1/06    Pag. 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                  gospodarie                                                  |
|                             12.100.000                           12.100.000  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                             88.300.000                           88.300.000  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              3.702.600                            3.702.600  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                              2.468.400                            2.468.400  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                             35.000.000                           35.000.000  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                617.100                              617.100  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                              1.581.000                            1.581.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              7.653.746                            7.653.746  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              7.653.746                            7.653.746  |
|                                                                              |
|            09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              7.653.746                            7.653.746  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                             30.000.000         2.000.000         32.000.000  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                             30.000.000         2.000.000         32.000.000  |
|                                                                              |
|5706 20          Centre de calificare si recalificare                         |
|                             81.149.400         2.000.000         83.149.400  |
|                                                                              |
|     50          Alte institutii si actiuni de invatamant                     |
|                            126.740.699                          126.740.699  |
|                                                                              |
|6006           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                         11.387.678.122                       11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         11.387.678.122                       11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         11.387.678.122                       11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                         11.387.678.122                       11.387.678.122  |
|                                                                              |
|            07     Indemnizatia de somaj                                      |
|                          8.007.699.272                        8.007.699.272  |
|                                                                              |
|            09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                          2.316.101.976                        2.316.101.976  |
|                                                                              |
|            15     Plati compensatorii                                        |
|                          1.063.876.874                        1.063.876.874  |
|                                                                              |
|6006 32          Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de munca          |
|                             67.200.000                           67.200.000  |
|                                                                              |
|     33          Indemnizatii de somaj                                        |
|                          8.007.699.272                        8.007.699.272  |
|                                                                              |
|     34          Alocatii de sprijin                                          |
|                             60.658.992                           60.658.992  |
|                                                                              |
|     35          Indemnizatii de somaj pentru absolventi                      |
|                            537.600.000                          537.600.000  |
|                                                                              |
|     39          Plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza        |
|                 absolventi                                                   |
|                            661.920.000                          661.920.000  |
|                                                                              |
|     40          Plati compensatorii                                          |
|                          1.063.876.874                        1.063.876.874  |
|                                                                              |
|     46          Plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza someri |
|                 apartinand unor categorii defavorizate                       |
|                            648.522.984                          648.522.984  |
|                                                                              |
|     49          Plati pentru stimularea somerilor care se angajeaza inainte  |
|                 de expirarea perioadei de somaj                              |
|                            340.200.000                          340.200.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 1/06    Pag. 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|6106           ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                        |
|                          2.767.536.173                        2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          2.767.536.173                        2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          2.767.536.173                        2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          2.767.536.173                        2.767.536.173  |
|                                                                              |
|            22     Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre    |
|                   bugetul asigurarilor sociale de stat                       |
|                          2.291.303.339          -630.000      2.290.673.339  |
|                                                                              |
|            26     Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre    |
|                   bugetul fondului national unic de asigurari sociale de     |
|                   sanatate                                                   |
|                            476.232.834                          476.232.834  |
|                                                                              |
|            30     Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre    |
|                   bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli     |
|                   profesionale                                               |
|                                                  630.000            630.000  |
|                                                                              |
|6106 11          Contributia pentru asigurari sociale de stat pentru someri   |
|                          2.291.303.339          -630.000      2.290.673.339  |
|                                                                              |
|     12          Contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru      |
|                 someri                                                       |
|                            476.232.834                          476.232.834  |
|                                                                              |
|     13          Contributia pentru asigurari pentru accidente de munca si    |
|                 boli profesionale                                            |
|                                                  630.000            630.000  |
|                                                                              |
|7100 06         Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                    |
|                          1.968.849.042        -2.000.000      1.966.849.042  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          1.737.553.192        -5.865.000      1.731.688.192  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            498.990.252                          498.990.252  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            372.122.940        -5.865.000        366.257.940  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            866.440.000                          866.440.000  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            802.690.000                          802.690.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                             63.750.000                           63.750.000  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                             91.835.850        -2.000.000         89.835.850  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                             58.353.000         5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                             81.107.000                           81.107.000  |
|                                                                              |
|7206           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                            920.458.997                          920.458.997  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            920.458.997                          920.458.997  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 1/06    pag. 5    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                 SERVICII                                                     |
|                             54.018.997                           54.018.997  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                             54.018.997                           54.018.997  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            866.440.000                          866.440.000  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            802.690.000                          802.690.000  |
|                                                                              |
|            27     Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre    |
|                   bugetele locale pentru finantarea programelor pentru       |
|                   ocuparea temporara a fortei de munca                       |
|                            802.690.000                          802.690.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                             63.750.000                           63.750.000  |
|                                                                              |
|            11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                              5.000.000                            5.000.000  |
|                                                                              |
|            65     Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca         |
|                             58.750.000                           58.750.000  |
|                                                                              |
|7206 09         Programe pentru ocuparea temporara a fortei de munca          |
|                            802.690.000                          802.690.000  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                             58.750.000                           58.750.000  |
|                                                                              |
|     21         Servicii de preconcediere colectiva                           |
|                              4.491.519                            4.491.519  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                             54.527.478                           54.527.478  |
|                                                                              |
|7306           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                          1.048.390.045        -2.000.000      1.046.390.045  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            817.094.195        -5.865.000        811.229.195  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            498.990.252                          498.990.252  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            370.128.696                          370.128.696  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                             83.278.956        -1.850.643         81.428.313  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                             11.103.861                           11.103.861  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                             25.909.009                           25.909.009  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              8.569.730                            8.569.730  |
|                                                                              |
|            01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              7.757.730                            7.757.730  |
|                                                                              |
|            02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                812.000                              812.000  |
|                                                                              |
|         16       Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si     |
|                  boli profesionale                                           |
|                                                1.850.643          1.850.643  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            318.103.943        -5.865.000        312.238.943  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            100.000.000                          100.000.000  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii                           |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 1/06    Pag. 6    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|                  cu caracter functional                                      |
|                             28.000.000                           28.000.000  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              9.817.900                            9.817.900  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                             10.000.000                           10.000.000  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                             10.000.000                           10.000.000  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              4.259.850                            4.259.850  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            156.026.193        -5.865.000        150.161.193  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             91.835.850        -2.000.000         89.835.850  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                             91.835.850        -2.000.000         89.835.850  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                             58.353.000         5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                             81.107.000                           81.107.000  |
|                                                                              |
|7306 03          Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor              |
|                            116.180.437                          116.180.437  |
|                                                                              |
|     50          Alte cheltuieli                                              |
|                            932.209.608        -2.000.000        930.209.608  |
|                                                                              |
|8600 06         Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE                           |
|                          1.505.505.000                        1.505.505.000  |
|                                                                              |
|8606           IMPRUMUTURI                                                    |
|                          1.505.505.000                        1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                          1.505.505.000                        1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         80 03     Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj          |
|                          1.505.505.000                        1.505.505.000  |
|                                                                              |
|8606 04         Imprumuturi acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de     |
|                intreprinderi mici si mijlocii                                |
|                          1.500.000.000                        1.500.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                              5.505.000                            5.505.000  |
|                                                                              |
|9906           EXCEDENT/DEFICIT                                               |
|                          1.402.330.527    -1.028.039.427        374.291.100  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                        Anexa nr. 2/06    pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5000           TOTAL GENERAL                                                  |
|                           18.223.909.436                     18.223.909.436  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           16.260.763.586      -5.865.000     16.254.898.586  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              529.082.505                        529.082.505  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              702.373.040      -5.865.000        696.508.040  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           15.029.308.041                     15.029.308.041  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              226.430.850                        226.430.850  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            1.597.255.000                      1.597.255.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01     Rambursari de credite externe                              |
|                               58.353.000       5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               81.107.000                         81.107.000  |
|                                                                              |
|5006           BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ                              |
|                           17.837.458.436                     17.837.458.436  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           16.070.657.586      -5.865.000     16.064.792.586  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              517.705.505                        517.705.505  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              523.644.040      -5.865.000        517.779.040  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           15.029.308.041                     15.029.308.041  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              121.835.850                        121.835.850  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            1.505.505.000                      1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               58.353.000       5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               81.107.000                         81.107.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 2/06    Pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5706           INVATAMANT                                                     |
|                              207.890.099       2.000.000        209.890.099  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              177.890.099                        177.890.099  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               18.715.253                         18.715.253  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              151.521.100                        151.521.100  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                                7.653.746                          7.653.746  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               30.000.000       2.000.000         32.000.000  |
|                                                                              |
|5706 20         Centre de calificare si recalificare                          |
|                               81.149.400       2.000.000         83.149.400  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                              126.740.699                        126.740.699  |
|                                                                              |
|6006           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                           11.387.678.122                     11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           11.387.678.122                     11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           11.387.678.122                     11.387.678.122  |
|                                                                              |
|6006 32         Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de munca           |
|                               67.200.000                         67.200.000  |
|                                                                              |
|     33         Indemnizatii de somaj                                         |
|                            8.007.699.272                      8.007.699.272  |
|                                                                              |
|     34         Alocatii de sprijin                                           |
|                               60.658.992                         60.658.992  |
|                                                                              |
|     35         Indemnizatii de somaj pentru absolventi                       |
|                              537.600.000                        537.600.000  |
|                                                                              |
|     39         Plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza         |
|                absolventi                                                    |
|                              661.920.000                        661.920.000  |
|                                                                              |
|     40         Plati compensatorii                                           |
|                            1.063.876.874                      1.063.876.874  |
|                                                                              |
|     46         Plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza someri  |
|                apartinand unor categorii defavorizate                        |
|                              678.522.984                        678.522.984  |
|                                                                              |
|     49         Plati pentru stimularea somerilor care se angajeaza inainte   |
|                de expirarea perioadei de somaj                               |
|                              340.200.000                        340.200.000  |
|                                                                              |
|6106           ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                        |
|                            2.767.536.173                      2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.767.536.173                      2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            2.767.536.173                      2.767.536.173  |
|                                                                              |
|6106 11         Contributia pentru asigurari sociale de stat pentru someri    |
|                            2.291.303.399        -630.000      2.290.673.339  |
|                                                                              |
|     12         Contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru someri|
|                              476.232.834                        476.232.834  |
|                                                                              |
|     13          Contributia pentru asigurari pentru accidente de munca si    |
|                 boli profesionale                                            |
|                                                  630.000            630.000  |
|7206           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                              920.458.997                        920.458.997  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              920.458.997                        920.458.997  |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 2/06    Pag. 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               54.018.997                         54.018.997  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              866.440.000                        866.440.000  |
|                                                                              |
|7206 09         Programe pentru ocuparea temporara a fortei de munca          |
|                              802.690.000                        802.690.000  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                               58.750.000                         58.750.000  |
|                                                                              |
|     21         Servicii de preconcediere colectiva                           |
|                                4.491.519                          4.491.519  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                               54.527.478                         54.527.478  |
|                                                                              |
|7306           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                            1.048.390.045      -2.000.000      1.046.390.045  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              817.094.195      -5.865.000        811.229.195  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              498.990.252                        498.990.252  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              318.103.943      -5.865.000        312.238.943  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               91.835.850      -2.000.000         89.835.850  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               58.353.000       5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               81.107.000                         81.107.000  |
|                                                                              |
|7306 03         Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor               |
|                              116.180.437                        116.180.437  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                              932.209.608      -2.000.000        930.209.608  |
|                                                                              |
|8606           IMPRUMUTURI                                                    |
|                            1.505.505.000                      1.505.505.000  |
|                                                                              |
|            79  IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            1.505.505.000                      1.505.505.000  |
|                                                                              |
|8606 04         Imprumuturi acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de     |
|                intreprinderi mici si mijlocii                                |
|                            1.500.000.000                      1.500.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                                5.505.000                          5.505.000  |
|                                                                              |
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                              386.451.000                        386.451.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              190.106.000                        190.106.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               11.377.000                         11.377.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              178.729.000                        178.729.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              104.595.000                        104.595.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                        Anexa nr. 2/06    Pag. 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|7214           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|7214 18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|7314           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                              221.301.000                        221.301.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              116.706.000                        116.706.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               11.377.000                         11.377.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              105.329.000                        105.329.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              104.595.000                        104.595.000  |
|                                                                              |
|7314 50         Alte cheltuieli                                               |
|                              221.301.000                        221.301.000  |
|                                                                              |
|8614           IMPRUMUTURI ACORDATE                                           |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|8614 13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/06/19/01

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                        BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

                                   SINTEZA
    fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                  Anexa nr. 3/06/19/01    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5000           TOTAL GENERAL                                                  |
|                           18.223.909.436                     18.223.909.436  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           16.260.763.586      -5.865.000     16.254.898.586  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              529.082.505                        529.082.505  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              702.373.040      -5.865.000        696.508.040  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           15.029.308.041                     15.029.308.041  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              226.430.850                        226.430.850  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            1.597.255.000                      1.597.255.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01     Rambursari de credite externe                              |
|                               58.353.000       5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               81.107.000                         81.107.000  |
|                                                                              |
|5006           BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ                              |
|                           17.837.458.436                     17.837.458.436  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           16.070.657.586      -5.865.000     16.064.792.586  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              517.705.505                        517.705.505  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              523.644.040      -5.865.000        517.779.040  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           15.029.308.041                     15.029.308.041  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              121.835.850                        121.835.850  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            1.505.505.000                      1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               58.353.000       5.865.000         64.218.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/06/19/01    Pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               81.107.000                         81.107.000  |
|                                                                              |
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                              386.451.000                        386.451.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              190.106.000                        190.106.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               11.377.000                         11.377.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              178.729.000                        178.729.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              104.595.000                        104.595.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/06/19/02

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                    SINTEZA
    bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2004
            (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                  Anexa nr. 3/06/19/02              - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5006           BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ                              |
|                           17.837.458.436                     17.837.458.436  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           16.070.657.586      -5.865.000     16.064.792.586  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              517.705.505                        517.705.505  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              523.644.040      -5.865.000        517.779.040  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           15.029.308.041                     15.029.308.041  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            3.570.226.173                      3.570.226.173  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           11.459.081.868                     11.459.081.868  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              121.835.850                        121.835.850  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            1.505.505.000                      1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01     Rambursari de credite externe                              |
|                               58.353.000       5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               81.107.000                         81.107.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/06/19/02              - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5700 06         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                    |
|                           14.363.104.394       2.000.000     14.365.104.394  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           14.333.104.394                     14.333.104.394  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               18.715.253                         18.715.253  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              151.521.100                        151.521.100  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           14.162.868.041                     14.162.868.041  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            2.767.536.173                      2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           11.395.331.868                     11.395.331.868  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               30.000.000       2.000.000         32.000.000  |
|                                                                              |
|5706           INVATAMANT                                                     |
|                              207.890.099       2.000.000        209.890.099  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              177.890.099                        177.890.099  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               18.715.253                         18.715.253  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              151.521.100                        151.521.100  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                                7.653.746                          7.653.746  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                                7.653.746                          7.653.746  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               30.000.000       2.000.000         32.000.000  |
|                                                                              |
|5706 20         Centre de calificare si recalificare                          |
|                               81.149.400       2.000.000         83.149.400  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                              126.740.699                        126.740.699  |
|                                                                              |
|6006           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                           11.387.678.122                     11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           11.387.678.122                     11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           11.387.678.122                     11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           11.387.678.122                     11.387.678.122  |
|                                                                              |
|6006 32         Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de munca           |
|                               67.200.000                         67.200.000  |
|                                                                              |
|     33         Indemnizatii de somaj                                         |
|                            8.007.699.272                      8.007.699.272  |
|                                                                              |
|     34         Alocatii de sprijin                                           |
|                               60.658.992                         60.658.992  |
|                                                                              |
|     35         Indemnizatii de somaj pentru absolventi                       |
|                              537.600.000                        537.600.000  |
|                                                                              |
|     39         Plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza         |
|                absolventi                                                    |
|                              661.920.000                        661.920.000  |
|                                                                              |
|     40         Plati compensatorii                                           |
|                            1.063.876.874                      1.063.876.874  |
|                                                                              |
|     46         Plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza someri  |
|                apartinand unor categorii defavorizate                        |
|                              648.522.984                        648.522.984  |
|                                                                              |
|     49         Plati pentru stimularea somerilor care se angajeaza inainte   |
|                de expirarea perioadei de somaj                               |
|                              340.200.000                        340.200.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/06/19/02              - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|6106           ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                        |
|                            2.767.536.173                      2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.767.536.173                      2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            2.767.536.173                      2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            2.767.536.173                      2.767.536.173  |
|                                                                              |
|6106 11         Contributia pentru asigurari sociale de stat pentru someri    |
|                            2.291.303.339        -630.000      2.290.673.339  |
|                                                                              |
|     12         Contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru someri|
|                              476.232.834                        476.232.834  |
|                                                                              |
|     13          Contributia pentru asigurari pentru accidente de munca si    |
|                 boli profesionale                                            |
|                                                  630.000            630.000  |
|                                                                              |
|7100 06         Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                    |
|                            1.968.849.042      -2.000.000      1.966.849.042  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.737.553.192      -5.865.000      1.731.688.192  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              498.990.252                        498.990.252  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              372.122.940      -5.865.000        366.257.940  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              866.440.000                        866.440.000  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              802.690.000                        802.690.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                               63.750.000                         63.750.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               91.835.850      -2.000.000         89.835.850  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               58.353.000       5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               81.107.000                         81.107.000  |
|                                                                              |
|7206           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                              920.458.997                        920.458.997  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              819.666.773     121.758.937        941.425.710  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               54.018.997                         54.018.997  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              866.440.000                        866.440.000  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              802.690.000                        802.690.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                               63.750.000                         63.750.000  |
|                                                                              |
|7206 09         Programe pentru ocuparea temporara a fortei de munca          |
|                              802.690.000                        802.690.000  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                               58.750.000                         58.750.000  |
|                                                                              |
|     21         Servicii de preconcediere colectiva                           |
|                                4.491.519                          4.491.519  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                               54.527.478                         54.527.478  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/06/19/02              - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|7306           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                            1.048.390.045      -2.000.000      1.046.390.045  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              817.094.195      -5.865.000        811.229.195  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              498.990.252                        498.990.252  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              318.103.943      -5.865.000        312.238.943  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               91.835.850      -2.000.000         89.835.850  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              139.460.000       5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01     Rambursari de credite externe                              |
|                               58.353.000       5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               81.107.000                         81.107.000  |
|                                                                              |
|7306 03         Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor               |
|                              116.180.437                        116.180.437  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                              932.209.608      -2.000.000        930.209.608  |
|                                                                              |
|8600 06         Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE                           |
|                            1.505.505.000                      1.505.505.000  |
|                                                                              |
|8606           IMPRUMUTURI                                                    |
|                            1.505.505.000                      1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                            1.505.505.000                      1.505.505.000  |
|                                                                              |
|8606 04         Imprumuturi acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de     |
|                intreprinderi mici si mijlocii                                |
|                            1.500.000.000                      1.500.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                                5.505.000                          5.505.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/06/19/03

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2004 (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                  Anexa nr. 3/06/19/03    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                              386.451.000                        386.451.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              190.106.000                        190.106.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               11.377.000                         11.377.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              178.729.000                        178.729.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              104.595.000                        104.595.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|7214           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|7214 18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|7314           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                              221.301.000                        221.301.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              116.706.000                        116.706.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               11.377.000                         11.377.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              105.329.000                        105.329.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              104.595.000                        104.595.000  |
|                                                                              |
|7314 50         Alte cheltuieli                                               |
|                              221.301.000                        221.301.000  |
|                                                                              |
|8614           IMPRUMUTURI ACORDATE                                           |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|8614 13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/06/19/06

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                               BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2004 (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                  Anexa nr. 3/06/19/06    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5006           BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ                              |
|                          17.837.458.436                      17.837.458.436  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          16.070.657.586       -5.865.000     16.064.792.586  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                             517.705.505                         517.705.505  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             523.644.040       -5.865.000        517.779.040  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          15.029.308.041                      15.029.308.041  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                           3.570.226.173                       3.570.226.173  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          11.459.081.868                      11.459.081.868  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             121.835.850                         121.835.850  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                           1.505.505.000                       1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                             139.460.000         5.865.000       145.325.000  |
|                                                                              |
|         85     Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si          |
|                comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de   |
|                credite                                                       |
|                             139.460.000         5.865.000       145.325.000  |
|                                                                              |
|            01   Rambursari de credite externe                                |
|                              58.353.000         5.865.000        64.218.000  |
|                                                                              |
|            02   Plati de dobanzi si comisioane                               |
|                              81.107.000                          81.107.000  |
|                                                                              |
|5700 06         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                    |
|                          14.363.104.394        2.000.000     14.365.104.394  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          14.333.104.394                      14.333.104.394  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              18.715.253                          18.715.253  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             151.521.100                         151.521.100  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          14.162.868.041                      14.162.868.041  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                           2.767.536.173                       2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          11.395.331.868                      11.395.331.868  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              30.000.000        2.000.000         32.000.000  |
|                                                                              |
|5706           INVATAMANT                                                     |
|                             207.890.099        2.000.000        209.890.099  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                             177.890.099                         177.890.099  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              18.715.253                          18.715.253  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              13.898.304                          18.898.304  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               3.127.119          -69.492          3.057.627  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/06/19/06    Pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                                416.949                              416.949  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurari sociale de sanatate            |
|                                972.881                              972.881  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                300.000                              300.000  |
|                                                                              |
|            01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                300.000                              300.000  |
|                                                                              |
|         16       Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si     |
|                  boli profesionale                                           |
|                                                   69.492             69.492  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            151.521.100                          151.521.100  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                              7.752.000                            7.752.000  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                             12.100.000                           12.100.000  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                             88.300.000                           88.300.000  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              3.702.600                            3.702.600  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                              2.468.400                            2.468.400  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                             35.000.000                           35.000.000  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                617.100                              617.100  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                              1.581.000                            1.581.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              7.653.746                            7.653.746  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              7.653.746                            7.653.746  |
|                                                                              |
|            09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              7.653.746                            7.653.746  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                             30.000.000         2.000.000         32.000.000  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                             30.000.000         2.000.000         32.000.000  |
|                                                                              |
|5706 20          Centre de calificare si recalificare                         |
|                             81.149.400         2.000.000         83.149.400  |
|                                                                              |
|     50          Alte institutii si actiuni de invatamant                     |
|                            126.740.699                          126.740.699  |
|                                                                              |
|6006           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                         11.387.678.122                       11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                         11.387.678.122                       11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                         11.387.678.122                       11.387.678.122  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                         11.387.678.122                       11.387.678.122  |
|                                                                              |
|            07     Indemnizatii de somaj                                      |
|                          8.007.699.272                        8.007.699.272  |
|                                                                              |
|            09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                          2.316.101.976                        2.316.101.976  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/06/19/06    Pag. 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|            15     Plati compensatorii                                        |
|                          1.063.876.874                        1.063.876.874  |
|                                                                              |
|6006 32          Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de munca          |
|                             67.200.000                           67.200.000  |
|                                                                              |
|     33          Indemnizatii de somaj                                        |
|                          8.007.699.272                        8.007.699.272  |
|                                                                              |
|     34          Alocatii de sprijin                                          |
|                             60.658.992                           60.658.992  |
|                                                                              |
|     35          Indemnizatii de somaj pentru absolventi                      |
|                            537.600.000                          537.600.000  |
|                                                                              |
|     39          Plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza        |
|                 absolventi                                                   |
|                            661.920.000                          661.920.000  |
|                                                                              |
|     40          Plati compensatorii                                          |
|                          1.063.876.874                        1.063.876.874  |
|                                                                              |
|     46          Plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza someri |
|                 apartinand unor categorii defavorizate                       |
|                            648.522.984                          648.522.984  |
|                                                                              |
|     49          Plati pentru stimularea somerilor care se angajeaza inainte  |
|                 de expirarea perioadei de somaj                              |
|                            340.200.000                          340.200.000  |
|                                                                              |
|6106           ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                        |
|                          2.767.536.173                        2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          2.767.536.173                        2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          2.767.536.173                        2.767.536.173  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                          2.767.536.173                        2.767.536.173  |
|                                                                              |
|            22     Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre    |
|                   bugetul asigurarilor sociale de stat                       |
|                          2.291.303.339          -630.000      2.290.673.339  |
|                                                                              |
|            26     Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre    |
|                   bugetul fondului national unic de asigurari sociale de     |
|                   sanatate                                                   |
|                            476.232.834                          476.232.834  |
|                                                                              |
|            30     Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre    |
|                   bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli     |
|                   profesionale                                               |
|                                                  630.000            630.000  |
|                                                                              |
|6106 11          Contributia pentru asigurari sociale de stat pentru someri   |
|                          2.291.303.339          -630.000      2.290.673.339  |
|                                                                              |
|     12          Contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru      |
|                 someri                                                       |
|                            476.232.834                          476.232.834  |
|                                                                              |
|     13          Contributia pentru asigurari pentru accidente de munca si    |
|                 boli profesionale                                            |
|                                                  630.000            630.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/06/19/06    Pag. 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|7100 06        Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                     |
|                          1.968.849.042        -2.000.000      1.966.849.042  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          1.737.553.192        -5.865.000      1.731.688.192  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            498.990.252                          498.990.252  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            372.122.940        -5.865.000        366.257.940  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            866.440.000                          866.440.000  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            802.690.000                           802.690.000 |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                             63.750.000                           63.750.000  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                             91.835.850        -2.000.000         89.835.850  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                             58.353.000         5.865.000         64.218.000  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                             81.107.000                           81.107.000  |
|                                                                              |
|7206           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                            920.458.997                          920.458.997  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            920.458.997                          920.458.997  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                             54.018.997                           54.018.997  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                             54.018.997                           54.018.997  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            866.440.000                          866.440.000  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            802.690.000                          802.690.000  |
|                                                                              |
|            27     Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre    |
|                   bugetele locale pentru finantarea programelor              |
|                   pentru ocuparea temporara a fortei de munca                |
|                            802.690.000                          802.690.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                             63.750.000                           63.750.000  |
|                                                                              |
|            11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                              5.000.000                            5.000.000  |
|                                                                              |
|            65     Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca         |
|                             58.750.000                           58.750.000  |
|                                                                              |
|7206 09         Programe pentru ocuparea temporara a fortei de munca          |
|                            802.690.000                          802.690.000  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                             58.750.000                           58.750.000  |
|                                                                              |
|     21         Servicii de preconcediere colectiva                           |
|                              4.491.519                            4.491.519  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                             54.527.478                           54.527.478  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/06/19/06    Pag. 5    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|7306           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                          1.048.390.045        -2.000.000      1.046.390.045  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            817.094.195        -5.865.000        811.229.195  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            498.990.252                          498.990.252  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            370.128.696                          370.128.696  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                             83.278.956        -1.850.643         81.428.313  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                             11.103.861                           11.103.861  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                             25.909.009                           25.909.009  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              8.569.730                            8.569.730  |
|                                                                              |
|            01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              7.757.730                            7.757.730  |
|                                                                              |
|            02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                812.000                              812.000  |
|                                                                              |
|         16       Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si     |
|                  boli profesionale                                           |
|                                                1.850.643          1.850.643  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            318.103.943        -5.865.000        312.238.943  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            100.000.000                          100.000.000  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                             28.000.000                           28.000.000  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              9.817.900                            9.817.900  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                             10.000.000                           10.000.000  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                             10.000.000                           10.000.000  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                              4.259.850                            4.259.850  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            156.026.193        -5.865.000        150.161.193  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             91.835.850        -2.000.000         89.835.850  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                             91.835.850        -2.000.000         89.835.850  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            139.460.000         5.865.000        145.325.000  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                             58.353.000         5.865.000         64.218.000  |
|______________________________________________________________________________|

                                  Anexa nr. 3/06/19/06    Pag. 6    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                             81.107.000                           81.107.000  |
|                                                                              |
|7306 03          Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor              |
|                            116.180.437                          116.180.437  |
|                                                                              |
|     50          Alte cheltuieli                                              |
|                            932.209.608        -2.000.000        930.209.608  |
|                                                                              |
|8600 06         Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE                           |
|                          1.505.505.000                        1.505.505.000  |
|                                                                              |
|8606           IMPRUMUTURI                                                    |
|                          1.505.505.000                        1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                          1.505.505.000                        1.505.505.000  |
|                                                                              |
|         80 03     Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj          |
|                          1.505.505.000                        1.505.505.000  |
|                                                                              |
|8606 04         Imprumuturi acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de     |
|                intreprinderi mici si mijlocii                                |
|                          1.500.000.000                        1.500.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                              5.505.000                            5.505.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/06/19/07

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                             CHELTUIELI CU SALARIILE
                                  pe anul 2004
             (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)

                                  Anexa nr. 3/06/19/07    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|        Denumire indicator       | Cod |  Program   | Influente  |  Program   |
|                                 |     | actualizat |            | rectificat |
|_________________________________|_____|____________|____________|____________|
|BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ|5006 |            |            |            |
|                                 |     |            |            |            |
|Fond aferent salariilor de baza  |08001| 237.236.532|     803.442| 238.039.974|
|Salarii de merit                 |08002|   6.668.837|      70.000|   6.738.837|
|Indemnizatie de conducere        |08003|  15.002.532|            |  15.002.532|
|Spor de vechime                  |08004|  41.879.099|   1.726.142|  43.605.241|
|Alte sporuri                     |08006|   2.040.000|            |   2.040.000|
|Ore suplimentare                 |08007|     700.000|            |     700.000|
|Fond de premii                   |08008|  42.000.000|            |  42.000.000|
|Fond aferent platii cu ora       |08011|   1.500.000|            |   1.500.000|
|Indemnizatii platite unor        |     |            |            |            |
|persoane din afara unitatii      |08013|  10.000.000|     872.000|  10.872.000|
|Alte drepturi salariale          |08014|  27.000.000|  -3.471.584|  23.528.416|
|Cheltuieli cu salariile          |08020| 384.027.000|            | 384.027.000|
|INVATAMANT                       |5706 |            |            |            |
|Fond aferent salariilor de baza  |08001|   7.961.256|     627.240|   8.588.496|
|Salarii de merit                 |08002|     238.837|            |     238.837|
|Indemnizatie de conducere        |08003|     366.928|            |     366.928|
|Spor de vechime                  |08004|   1.791.283|            |   1.791.283|
|Alte sporuri                     |08006|      40.000|            |      40.000|
|Fond de premii                   |08008|   1.000.000|            |   1.000.000|
|Fond aferent platii cu ora       |08011|   1.500.000|            |   1.500.000|
|Alte drepturi salariale          |08014|   1.000.000|    -627.240|     372.760|
|Cheltuieli cu salariile          |08020|  13.898.304|            |  13.898.304|
|CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE   |     |            |            |            |
|FONDULUI                         |7306 |            |            |            |
|Fond aferent salariilor de baza  |08001| 229.275.276|     176.202| 229.451.478|
|Salarii de merit                 |08002|   6.430.000|      70.000|   6.500.000|
|Indemnizatie de conducere        |08003|  14.635.604|            |  14.635.604|
|Spor de vechime                  |08004|  40.087.816|   1.726.142|  41.813.958|
|Alte sporuri                     |08006|   2.000.000|            |   2.000.000|
|Ore suplimentare                 |08007|     700.000|            |     700.000|
|Fond de premii                   |08008|  41.000.000|            |  41.000.000|
|Indemnizatii platite unor        |     |            |            |            |
|persoane din afara unitatii      |08013|  10.000.000|     872.000|  10.872.000|
|Alte drepturi salariale          |08014|  26.000.000|  -2.844.344|  23.155.656|
|Cheltuieli cu salariile          |08020| 370.128.696|            | 370.128.696|
|_________________________________|_____|____________|____________|____________|

    ANEXA 3/06/19/08

    Ministerul Muncii,
    Solidaritatii Sociale si Familiei

        NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
                                 pe anul 2004
           (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)

    Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nr. luni pentru influente pe functie

                                  Anexa nr. 3/06/19/08    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 TOTAL:
   3.475      3.475                3.475     237.236.532    803.442 238.039.974
 din care:

 5706 INVATAMANT
     100        100        15        115       7.961.256    627.240   8.588.496

 din care:

 V. A. Functii publice generale
      90         90        13        103       6.977.256    545.040   7.522.296

 2. Functii publice de conducere
      10         10                   10         984.000                984.000

 Director executiv                                                        8.200
       5          5                    5         492.000                492.000

 Director executiv adjunct                                                8.200
       5          5                    5         492.000                492.000

 3. Functii publice de executie
      80         80        13         93       5.993.256    545.040   6.538.296

 a. Clasa I - studii superioare
      69         69        12         81       5.260.608    500.610   5.761.218

 Expert superior                                                          6.013
       1          1                    1          72.156                 72.156

 Expert principal                                                         5.403
       3          3         1          4  6      194.508     32.418     226.926

 Expert asistent                                                          5.000
       5          5                    5         300.000                300.000

 Consilier superior                                                       8.200
      13         13         5         18  6    1.279.200    246.000   1.525.200

 Consilier principal                                                      7.405
      16         16         2         18  6    1.421.760     88.860   1.510.620
________________________________________________________________________________

                                  Anexa nr. 3/06/19/08    Pag. 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 Consilier asistent                                                       6.707
       2          2                    2         160.968                160.968

 Inspector superior                                                       6.013
       2          2         1          3  6      144.312     36.078     180.390

 Inspector principal                                                      5.403
      14         14         3         17  6      907.704     97.254   1.004.958

 Inspector asistent                                                       5.000
      13         13                   13         780.000                780.000

 b. Clasa II - studii superioare de scurta durata
       8          8         1          9         588.732     44.430     633.162

 Referent de specialitate superior                                        7.405
       2          2         1          3  6      177.720     44.430     222.150

 Referent de specialitate principal                                       6.014
       3          3                    3         216.504                216.504

 Referent de specialitate asistent                                        5.403
       3          3                    3         194.508                194.508

 c. Clasa III - studii medii
       3          3                    3         143.916                143.916

 Referent superior                                                        4.532
       1          1                    1          54.384                 54.384

 Referent principal                                                       3.916
       1          1                    1          46.992                 46.992

 Referent asistent                                                        3.545
       1          1                    1          42.540                 42.540

 VII. Personal cu contract de munca

 a) Personal de specialitate
      10         10         2         12         984.000     82.200   1.066.200

 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
 gradul IA                                                                8.200
      10         10         1         11  6      984.000     49.200   1.033.200

 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
 contabil; gradul III                                                     5.500
                            1          1  6                  33.000      33.000

 7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI
   3.375      3.375       -15      3.360     229.275.276    176.202 229.451.478

 din care:

 V. A. Functii publice generale
   3.248      3.248       -12      3.236     223.790.544    252.030 224.042.574

 1. Inalti functionari publici
       1          1                    1         330.540                330.540
________________________________________________________________________________

                                  Anexa nr. 3/06/19/08    Pag. 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 Director general executiv                                               27.545
       1          1                    1         330.540                330.540

 2. Functii publice de conducere
     352        352        21        373      34.698.360  1.036.440  35.734.800

 Director                                                                 8.470
       8          8         1          9  6      813.120     50.820     863.940

 Sef serviciu                                                             8.470
      11         11         1         12  6    1.118.040     50.820   1.168.860

 Director executiv                                                        8.200
      42         42                   42       4.132.800              4.132.800

 Director executiv adjunct                                                8.200
      84         84                   84       8.265.600              8.265.600

 Sef serviciu                                                             8.200
     110        110        38        148  6   10.824.000  1.869.600  12.693.600

 Sef birou                                                                8.200
      97         97       -19         78  6    9.544.800   -934.800   8.610.000

 3. Functii publice de executie
   2.895      2.895       -33      2.862     188.761.644   -784.410 187.977.234

 a. Clasa I - studii superioare
   1.357      1.357        26      1.383     112.401.432    332.550 112.733.982

 Expert superior                                                          6.013
      11         11        -2          9  6      793.716    -72.156     721.560

 Expert principal                                                         5.403
      16         16                   16       1.037.376              1.037.376

 Consilier superior                                                       8.470
      28         28         9         37  6    2.845.920    457.380   3.303.300

 Consilier principal                                                      7.405
       3          3                    3         266.580                266.580

 Consilier juridic superior                                               8.200
                            1          1  6                  49.200      49.200

 Consilier juridic principal                                              7.405
      10         10        -3          7  6      888.600   -133.290     755.310

 Consilier juridic asistent                                               6.707
                            1          1  6                  40.242      40.242

 Auditor superior                                                         9.538
       1          1                    1         114.456                114.456

 Auditor principal                                                        7.796
       1          1                    1          93.552                 93.552

 Inspector superior                                                       6.013
       6          6                    6         432.936                432.936

 Inspector principal                                                      5.403
      22         22        -2         20  6    1.426.392    -64.836   1.361.556

 Inspector asistent                                                       5.000
       5          5         9         14  6      300.000    270.000     570.000

 Expert superior                                                          6.013
      29         29        -8         21  6    2.092.524   -288.624   1.803.900

 Expert principal                                                         5.403
      59         59        -6         53  6    3.825.324   -194.508   3.630.816

 Expert asistent                                                          5.000
       5          5        19         24  6      300.000    570.000     870.000

 Consilier superior                                                       8.200
     418        418       -16        402  6   41.131.200   -787.200  40.344.000
________________________________________________________________________________

                                  Anexa nr. 3/06/19/08    Pag. 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 Consilier principal                                                      7.405
     221        221       -13        208  6   19.638.060   -577.590  19.060.470

 Consilier asistent                                                       6.707
                            3          3  6                 120.726     120.726

 Consilier juridic superior                                               8.200
      45         45        -6         39  6    4.428.000   -295.200   4.132.800

 Consilier juridic principal                                              7.405
      27         27         1         28  6    2.399.220     44.430   2.443.650

 Consilier juridic asistent                                               6.707
      20         20         5         25  6    1.609.680    201.210   1.810.890

 Auditor superior                                                         8.200
      30         30                   30       2.952.000              2.952.000

 Auditor principal                                                        7.405
       9          9                    9         799.740                799.740

 Auditor asistent                                                         6.707
       2          2        -1          1  6      160.968    -40.242     120.726

 Inspector superior                                                       6.013
      28         28        -2         26  6    2.020.368    -72.156   1.948.212

 Inspector principal                                                      5.403
     245        245        -2        243  6   15.884.820    -64.836  15.819.984

 Inspector asistent                                                       5.000
     116        116        39        155  6    6.960.000  1.170.000   8.130.000

 b. Clasa II - studii superioare de scurta durata
     162        162         6        168      12.563.412    263.616  12.827.028

 Referent de specialitate superior                                        7.405
       3          3                    3         266.580                266.580

 Referent de specialitate principal                                       6.014
       3          3        -2          1  6      216.504    -72.168     144.336

 Referent de specialitate asistent                                        5.403
                            1          1  6                  32.418      32.418

 Referent de specialitate superior                                        7.405
      80         80       -15         65  6    7.108.800   -666.450   6.442.350

 Referent de specialitate principal                                       6.014
       6          6        70         76  6      433.008  2.525.880   2.958.888

 Referent de specialitate asistent                                        5.403
      70         70       -48         22  6    4.538.520 -1.556.064   2.982.456

 c. Clasa III - studii medii
   1.376      1.376       -65      1.311      63.796.800 -1.380.576  62.416.224

 Referent superior                                                        4.532
       4          4         3          7  6      217.536     81.576     299.112

 Referent principal                                                       3.916
      39         39       -17         22  6    1.832.688   -399.432   1.433.256

 Referent asistent                                                        3.545
      14         14        -2         12  6      595.560    -42.540     553.020

 Referent superior                                                        4.532
     173        173        15        188  6    9.408.432    407.880   9.816.312

 Referent principal                                                       3.916
     672        672       -30        642  6   31.578.624   -704.880  30.873.744

 Referent asistent                                                        3.545
     474        474       -34        440  6   20.163.960   -723.180  19.440.780
________________________________________________________________________________

                                  Anexa nr. 3/06/19/08    Pag. 5    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 VII. Personal cu contract de munca

 a) Personal de specialitate
       8          8        18         26         360.000    387.000     747.000

 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
 gradul IA                                                                3.700
                            2          2  6                  44.400      44.400

 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
 gradul II                                                                3.500
                            2          2  6                  42.000      42.000

 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
 contabil; gradul III                                                     3.000
                            3          3  6                  54.000      54.000

 Referent IA                                                              3.850
                           10         10  6                 231.000     231.000

 Referent I                                                               3.850
                            4          4  6                  92.400      92.400

 Referent II                                                              3.750
       8          8        -6          2  6      360.000   -135.000     225.000

 Referent III                                                             3.700
                            1          1  6                  22.200      22.200

 Referent IV                                                              3.000
                            2          2  6                  36.000      36.000

 VII. Personal cu contract de munca

 b) care ocupa functii comune
     119        119       -21         98       5.124.732   -462.828   4.661.904

 Secretar-dactilograf, dactilograf; I                                     3.326
      17         17        -7         10  6      678.504   -139.692     538.812

 Secretar-dactilograf, dactilograf; II                                    3.000
                            2          2  6                  36.000      36.000

 Administrator I                                                          4.061
       7          7        -2          5  6      341.124    -48.732     292.392

 Casier magaziner; I                                                      3.569
      14         14        -1         13  6      599.592    -21.414     578.178

 Casier magaziner; II                                                     3.201
      10         10        -5          5  6      384.120    -96.030     288.090

 Functionar arhivar; I                                                    3.490
      13         13        -1         12  6      544.440    -20.940     523.500

 Functionar arhivar; II                                                   3.201
       2          2                    2  6       76.824                 76.824

 Functionar arhivar; III                                                  2.916
       4          4        -3          1  6      139.968    -52.488      87.480

 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,
________________________________________________________________________________

                                  Anexa nr. 3/06/19/08    Pag. 6    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                  | Salariul  |
|                                                                  | mediu de  |
|                                                                  | baza in   |
|                                                                  | luna      |
|                                                                  | decembrie |
|                                                                  | 2003      |
|__________________________________________________________________|___________|
|                                    0                             |     1     |
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004   | N | Fond aferent salariilor de baza  |
|                                       |   | in anul 2004                     |
|_______________________________________|   |__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat|   |Actualizat | Influente| Rectificat|
|prin   |          |  (+/-)  |          |   |           |          |           |
|buget  |          |         |          |   |           |          |           |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
|   2   |     3    |    4    |   5=3+4  | 6 |     7     |  8=1*4*6 |   9=7+8   |
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
 manipulant bunuri, curier; I                                             2.889
                            6          6  6                 104.004     104.004

 Sofer IA                                                                 4.594
       2          2                    2         110.256                110.256

 Sofer II                                                                 3.856
      25         25                   25   6   1.156.800              1.156.800

 Muncitor calificat I                                                     3.856
      11         11        -6          5  6      508.992   -138.816     370.176

 Muncitor calificat II                                                    3.654
       4          4        -2          2  6      175.392    -43.848     131.544

 Muncitor calificat III                                                   3.406
      10         10        -2          8  6      408.720    -40.872     367.848
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3/06/19/12

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                 BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2004 (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                  Anexa nr. 3/06/19/12    Pag. 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |    Program actualizat  |    Influente    | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            1           |         2       |      3 = 1 + 2     |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                              386.451.000                        386.451.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              190.106.000                        190.106.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               11.377.000                         11.377.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              178.729.000                        178.729.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              104.595.000                        104.595.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|7214           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|7214 18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                               73.400.000                         73.400.000  |
|                                                                              |
|7314           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                              221.301.000                        221.301.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              116.706.000                        116.706.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               11.377.000                         11.377.000  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               11.377.000                         11.377.000  |
|                                                                              |
|            01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              9.175.000                            9.175.000  |
|                                                                              |
|            02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              2.202.000                            2.202.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              105.329.000                        105.329.000  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                             25.690.000                           25.690.000  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                             16.515.000                           16.515.000  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                             63.124.000                           63.124.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              104.595.000                        104.595.000  |
|                                                                              |
|         72     Investitii ale institutiilor publice                          |
|                              104.595.000                        104.595.000  |
|                                                                              |
|7314 50         Alte cheltuieli                                               |
|                              221.301.000                        221.301.000  |
|                                                                              |
|8614           IMPRUMUTURI ACORDATE                                           |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|         80 12   Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si          |
|                 administrate prin agentii de credit                          |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|                                                                              |
|8614 13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                               91.750.000                         91.750.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3/06/19/25

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                          PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/06/19/25    Pag. 1    - mii lei -
________________________________________________________________________________
            I - credite de angajament                    I/II      TOTAL
           II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL                                              I       1.302.595.388
138.954.107   539.667.386  277.031.896  173.860.000  103.381.999   69.700.000
                                                          II       1.302.595.388
138.954.107   539.667.386  277.031.896  173.860.000  103.381.999   69.700.000
________________________________________________________________________________
Sector: 57.06 -- INVATAMANT                                I          75.464.432
  3.464.432    30.000.000   32.000.000    5.000.000    3.000.000    2.000.000
                                                          II          75.464.432
  3.464.432    30.000.000   32.000.000    5.000.000    3.000.000    2.000.000
________________________________________________________________________________
Sector: 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI     I       1.227.130.956
135.489.675   509.667.386  245.031.896  168.860.000  100.381.999   67.700.000
                                                          II       1.227.130.956
135.489.675   509.667.386  245.031.896  168.860.000  100.381.999   67.700.000
________________________________________________________________________________
    Programul s-a obtinut din centralizarea a 7 fise.
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 3/06/19/26

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                       PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/06/19/26    Pag. 1    - mii lei -
________________________________________________________________________________
            I - credite de angajament                    I/II      TOTAL
           II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I        1.302.595.388
138.954.107   539.667.386  277.031.896  173.860.000  103.381.999   69.700.000
                                                          II       1.302.595.388
138.954.107   539.667.386  277.031.896  173.860.000  103.381.999   69.700.000

1.1 Surse proprii                                         I           43.567.138
 11.804.457    15.692.586   16.070.095
                                                          II          43.567.138
 11.804.457    15.692.586   16.070.095

1.2 Credite interne                                       I          597.592.935
 86.148.737   153.006.349  121.835.850   88.660.000   78.241.999   69.700.000
                                                          II         597.592.935
 86.148.737   153.006.349  121.835.850   88.660.000   78.241.999   69.700.000

1.3 Credite externe                                       I          544.974.000
              335.439.000  104.595.000   79.800.000   25.140.000
                                                          II         544.974.000
              335.439.000  104.595.000   79.800.000   25.140.000

1.4 Buget de stat                                         I           30.475.069
  9.200.599     9.468.614   11.805.856
                                                          II          30.475.069
  9.200.599     9.468.614   11.805.856

1.5 Alte surse                                            I           85.986.246
 31.800.314    26.060.837   22.725.095    5.400.000
                                                          II          85.986.246
 31.800.314    26.060.837   22.725.095    5.400.000
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I          231.758.444
 54.537.586    72.020.623   99.800.235    5.400.000
                                                          II         231.758.444
 54.537.586    72.020.623   99.800.235    5.400.000

1.1 Surse proprii                                         I           43.567.138
 11.804.457    15.692.586   16.070.095
                                                          II          43.567.138
 11.804.457    15.692.586   16.070.095

1.2 Credite interne                                       I           71.729.991
  1.732.216    20.798.586   49.199.189
                                                          II          71.729.991
  1.732.216    20.798.586   49.199.189

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I           30.475.069
  9.200.599     9.468.614   11.805.856
                                                          II          30.475.069
  9.200.599     9.468.614   11.805.856

1.5 Alte surse                                            I           85.986.246
 31.800.314    26.060.837   22.725.095    5.400.000
                                                          II          85.986.246
 31.800.314    26.060.837   22.725.095    5.400.000
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                       PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/06/19/26    Pag. 2    - mii lei -
________________________________________________________________________________
            I - credite de angajament                    I/II      TOTAL
           II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I        1.070.836.944
 84.416.521   467.646.763  177.231.661  168.460.000  103.381.999   69.700.000
                                                          II       1.070.836.944
 84.416.521   467.646.763  177.231.661  168.460.000  103.381.999   69.700.000

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I          525.862.944
 84.416.521   132.207.763   72.636.661   88.660.000   78.241.999   69.700.000
                                                          II         525.862.944
 84.416.521   132.207.763   72.636.661   88.660.000   78.241.999   69.700.000

1.3 Credite externe                                       I          544.974.000
              335.439.000  104.595.000   79.800.000   25.140.000
                                                          II         544.974.000
              335.439.000  104.595.000   79.800.000   25.140.000

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I
                                                          II
________________________________________________________________________________
SECTOR: 57.06 -- INVATAMANT
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I           75.464.432
  3.464.432    30.000.000   32.000.000    5.000.000    3.000.000    2.000.000
                                                          II          75.464.432
  3.464.432    30.000.000   32.000.000    5.000.000    3.000.000    2.000.000

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I           75.464.432
  3.464.432    30.000.000   32.000.000    5.000.000    3.000.000    2.000.000
                                                          II          75.464.432
  3.464.432    30.000.000   32.000.000    5.000.000    3.000.000    2.000.000

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I
                                                          II
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                      PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/06/19/26    Pag. 3    - mii lei -
________________________________________________________________________________
            I - credite de angajament                    I/II      TOTAL
           II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I           38.732.216
  1.732.216     5.000.000   32.000.000
                                                          II          38.732.216
  1.732.216     5.000.000   32.000.000

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I           38.732.216
  1.732.216     5.000.000   32.000.000
                                                          II          38.732.216
  1.732.216     5.000.000   32.000.000

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I
                                                          II
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I           36.732.216
  1.732.216    25.000.000                 5.000.000    3.000.000    2.000.000
                                                          II          36.732.216
  1.732.216    25.000.000                 5.000.000    3.000.000    2.000.000

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I           36.732.216
  1.732.216    25.000.000                 5.000.000    3.000.000    2.000.000
                                                          II          36.732.216
  1.732.216    25.000.000                 5.000.000    3.000.000    2.000.000

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I
                                                          II
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                       PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/06/19/26    Pag. 4    - mii lei -
________________________________________________________________________________
            I - credite de angajament                    I/II      TOTAL
           II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
Sector: 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I        1.227.130.956
135.489.675   509.667.386  245.031.896  168.860.000  100.381.999   67.700.000
                                                          II       1.227.130.956
135.489.675   509.667.386  245.031.896  168.860.000  100.381.999   67.700.000

1.1 Surse proprii                                         I           43.567.138
 11.804.457    15.692.586   16.070.095
                                                          II          43.567.138
 11.804.457    15.692.586   16.070.095

1.2 Credite interne                                       I          522.128.503
 82.684.305   123.006.349   89.835.850   83.660.000   75.241.999   67.700.000
                                                          II         522.128.503
 82.684.305   123.006.349   89.835.850   83.660.000   75.241.999   67.700.000

1.3 Credite externe                                       I          544.974.000
              335.439.000  104.595.000   79.800.000   25.140.000
                                                          II         544.974.000
              335.439.000  104.595.000   79.800.000   25.140.000

1.4 Buget de stat                                         I           30.475.069
  9.200.599     9.468.614   11.805.856
                                                          II          30.475.069
  9.200.599     9.468.614   11.805.856

1.5 Alte surse                                            I           85.986.246
 31.800.314    26.060.837   22.725.095    5.400.000
                                                          II          85.986.246
 31.800.314    26.060.837   22.725.095    5.400.000
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I          193.026.228
 52.805.370    67.020.623   67.800.235    5.400.000
                                                          II         193.026.228
 52.805.370    67.020.623   67.800.235    5.400.000

1.1 Surse proprii                                         I           43.567.138
 11.804.457    15.692.586   16.070.095
                                                          II          43.567.138
 11.804.457    15.692.586   16.070.095

1.2 Credite interne                                       I           32.997.775
               15.798.586   17.199.189
                                                          II          32.997.775
               15.798.586   17.199.189

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I           30.475.069
  9.200.599     9.468.614   11.805.856
                                                          II          30.475.069
  9.200.599     9.468.614   11.805.856

1.5 Alte surse                                            I           85.986.246
 31.800.314    26.060.837   22.725.095    5.400.000
                                                          II          85.986.246

 31.800.314    26.060.837   22.725.095    5.400.000
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                      PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/06/19/26    Pag. 5    - mii lei -
________________________________________________________________________________
            I - credite de angajament                    I/II      TOTAL
           II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I        1.034.104.728
 82.684.305   442.646.763  177.231.661  163.460.000  100.381.999   67.700.000
                                                          II       1.034.104.728
 82.684.305   442.646.763  177.231.661  163.460.000  100.381.999   67.700.000

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I          489.130.728
 82.684.305   107.207.763   72.636.661   83.660.000   75.241.999   67.700.000
                                                          II         489.130.728
 82.684.305   107.207.763   72.636.661   83.660.000   75.241.999   67.700.000

1.3 Credite externe                                       I          544.974.000
              335.439.000  104.595.000   79.800.000   25.140.000
                                                          II         544.974.000
              335.439.000  104.595.000   79.800.000   25.140.000

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I
                                                          II
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 3/06/19/27

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 57.06 -- INVATAMANT
    Cod     19.57.06.06.0003

                                    FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             SEDIUL CRFPA CALARASI

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                        Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 1
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   CALARASI
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          CALARASI
   1.3 Amplasament                                    STR. SLOBOZIEI NR. 4BI

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         HOT CA ANOFM NR. 17/2
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)              31.732.216
      (in preturi luna 11/anul 2002)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         3414.72 MP
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       31.732.216
      (mii lei) (in preturi luna 11/anul 2002)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            11/2002
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)  1.732.216
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)      5.000.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  32.000.000
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   125
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 2

    (Cod obiectiv: 19.57.06.06.0003)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Surse de finantare si costuri de functionare        I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                                 I      38.732.216
  1.732.216     5.000.000   32.000.000
                                                           II      38.732.216
  1.732.216     5.000.000   32.000.000

   din care:
1.1 Surse proprii                                           I
                                                           II

1.2 Credite interne                                         I      38.732.216
  1.732.216     5.000.000   32.000.000
                                                           II      38.732.216
  1.732.216     5.000.000   32.000.000

1.3 Credite externe                                         I
                                                           II

1.4 Buget de stat                                           I
                                                           II

1.5 Alte surse                                              I
                                                           II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa
   PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 57.06 -- INVATAMANT
    Cod     19.57.06.06.0004 ANOF

                                    FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                        Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 3
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002           1.732.216
      (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)    25.000.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2003       8.930.012
      (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 4

    (Cod obiectiv: 19.57.06.06.0004 ANOF)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Surse de finantare si costuri de functionare        I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                                 I      35.662.228
  1.732.216    25.000.000                 4.629.630    2.620.545    1.679.837
                                                           II      35.662.228
  1.732.216    25.000.000                 4.629.630    2.620.545    1.679.837

   din care:
1.1 Surse proprii                                           I
                                                           II

1.2 Credite interne                                         I      35.662.228
  1.732.216    25.000.000                 4.629.630    2.620.545    1.679.837
                                                           II      35.662.228
  1.732.216    25.000.000                 4.629.630    2.620.545    1.679.837

1.3 Credite externe                                         I
                                                           II

1.4 Buget de stat                                           I
                                                           II

1.5 Alte surse                                              I
                                                           II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa
   PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     19.73.06.0013

                                    FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             SEDIUL DDFSS BACAU

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                        Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 5
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   BACAU
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BACAU
   1.3 Amplasament                                    STR. IONITA SANDU STU
                                                      NR.

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  2076/14.10.1996
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. NR. 463/1997
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)              4.156.300
      (in preturi luna 04/anul 1995)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         5200 MP
                                                      179 SALARIAT
                                                      1800 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       75.772.573
      (mii lei) (in preturi luna 12/anul 2000)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     31.962.798
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2003       32.066.030
      (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   125
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 6

    (Cod obiectiv: 19.73.06.0013)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Surse de finantare si costuri de functionare        I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                                 I      87.338.603
 23.309.775    31.962.798   32.066.030
                                                           II      87.338.603
 23.309.775    31.962.798   32.066.030

   din care:
1.1 Surse proprii                                           I      18.439.649
  4.737.477     6.840.042    6.862.130
                                                           II      18.439.649
  4.737.477     6.840.042    6.862.130

1.2 Credite interne                                         I      17.095.694
                8.534.064    8.561.630
                                                           II      17.095.694
                8.534.064    8.561.630

1.3 Credite externe                                         I
                                                           II

1.4 Buget de stat                                           I      13.895.957
  4.627.400     4.826.382    4.442.175
                                                           II      13.895.957
  4.627.400     4.826.382    4.442.175

1.5 Alte surse                                              I      37.907.303
 13.944.898    11.762.310   12.200.095
                                                           II      37.907.303
 13.944.898    11.762.310   12.200.095
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa
   PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     19.73.06.0018

                                    FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             SEDIUL DDFSS TELEORMAN

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                        Anexa nr. 3/06/19/27   pag. 7
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   TELEORMAN
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          ALEXANDRIA
   1.3 Amplasament                                    STR. DUNARII NR. 1

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  1996/18.112.1997
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. NR. 115/2001
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)                         15.816.000
      (in preturi luna 06/anul 1997)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         5085 MP
                                                      209 SALARIAT
                                                      1750 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       90.731.084
      (mii lei) (in preturi luna 12/anul 2001)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     35.057.825
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2003       40.734.205
      (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   125
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 8

    (Cod obiectiv: 19.73.06.0018)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Surse de finantare si costuri de functionare        I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                                 I     105.287.625
 29.495.595    35.057.825   35.734.205    5.000.000
                                                           II     105.287.625
 29.495.595    35.057.825   35.734.205    5.000.000

   din care:
1.1 Surse proprii                                           I      25.127.489
  7.066.980     8.852.544    9.207.965
                                                           II      25.127.489
  7.066.980     8.852.544    9.207.965

1.2 Credite interne                                         I      15.902.081
                7.264.522    8.637.559
                                                           II      15.902.081
                7.264.522    8.637.559

1.3 Credite externe                                         I
                                                           II

1.4 Buget de stat                                           I      16.579.112
  4.573.199     4.642.232    7.363.681
                                                           II      16.579.112
  4.573.199     4.642.232    7.363.681

1.5 Alte surse                                              I      47.678.943
 17.855.416    14.298.527   10.525.000    5.000.000
                                                           II      47.678.943
 17.855.416    14.298.527   10.525.000    5.000.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa
   PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     19.73.06.001b ANOFM

                                    FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                        Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 9
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)  82.684.305
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)      40.559.461
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2003       128.142.837
      (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 10

    (Cod obiectiv: 19.73.06.001b ANOFM)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Surse de finantare si costuri de functionare        I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                                 I     251.386.603
 82.684.305    40.559.461   28.579.811   22.685.185   20.015.373   56.862.468
                                                           II     251.386.603
 82.684.305    40.559.461   28.579.811   22.685.185   20.015.373   56.862.468

   din care:
1.1 Surse proprii                                           I
                                                           II

1.2 Credite interne                                         I     251.386.603
 82.684.305    40.559.461   28.579.811   22.685.185   20.015.373   56.862.468
                                                           II     251.386.603
 82.684.305    40.559.461   28.579.811   22.685.185   20.015.373   56.862.468

1.3 Credite externe                                         I
                                                           II

1.4 Buget de stat                                           I
                                                           II

1.5 Alte surse                                              I
                                                           II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa
   PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     19.73.06.001b1 BM ANO

                                    FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                        Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 11
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     402.087.302
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2003       244.988.329
      (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 12

    (Cod obiectiv: 19.73.06.001b1 BM ANO)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Surse de finantare si costuri de functionare        I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                                 I     647.075.631
              402.087.302  128.651.850   88.666.667   27.669.812
                                                           II     647.075.631
              402.087.302  128.651.850   88.666.667   27.669.812

   din care:
1.1 Surse proprii                                           I
                                                           II

1.2 Credite interne                                         I     111.192.574
               66.648.302   24.056.850   14.777.778   5.709.644
                                                           II     111.192.574
               66.648.302   24.056.850   14.777.778   5.709.644

1.3 Credite externe                                         I     535.883.057
              335.439.000  104.595.000   73.888.889  21.960.168
                                                           II     535.883.057
              335.439.000  104.595.000   73.888.889  21.960.168

1.4 Buget de stat                                           I
                                                           II

1.5 Alte surse                                              I
                                                           II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa
   PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii.

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     19.73.06.01dANOFM

                                    FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
    d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                        Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 13
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   3
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2003       100.000.000
      (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 14

    (Cod obiectiv: 19.73.06.01d ANOFM)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Surse de finantare si costuri de functionare        I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE    PRELIMINATE   _____________________________________________________
pana la      in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
31.12.2002                    2004     _________________________________________
                                           2005          2006        2007     A
________________________________________________________________________________
     3             4            5            6            7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                                 I     100.000.000
                            20.000.000   40.000.000   40.000.000
                                                           II     100.000.000
                            20.000.000   40.000.000   40.000.000

   din care:
1.1 Surse proprii                                           I
                                                           II

1.2 Credite interne                                         I     100.000.000
                            20.000.000   40.000.000   40.000.000
                                                           II     100.000.000
                            20.000.000   40.000.000   40.000.000

1.3 Credite externe                                         I
                                                           II

1.4 Buget de stat                                           I
                                                           II

1.5 Alte surse                                              I
                                                           II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa
   PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 49/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 49 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu