E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 37 din 14 iulie 2005

privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 652 din 22 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Producatorii agricoli si silvici organizati in societati comerciale, societati agricole sau in alte forme de asociere in agricultura, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, sau in orice alta forma de asociere conform legislatiei in vigoare pot fi recunoscuti ca grupuri de producatori, daca au ca principal scop valorificarea productiei membrilor asociati si indeplinesc conditiile stabilite prin prezenta ordonanta.
    (2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producatori si alte societati agricole sau organizatii de producatori decat cele prevazute la alin. (1), daca indeplinesc si respecta conditiile de recunoastere prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) producator - persoana fizica sau juridica care isi valorifica productia proprie in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
    b) grup de producatori - o asociere de producatori agricoli (uniune) care are ca scop identificarea pietelor de desfacere, adaptarea productiei si valorificarea acesteia in functie de necesitatile pietei, urmarind asigurarea calitatii produselor, concentrarea ofertei si aprovizionarea ritmica a pietei;
    c) valoarea productiei comercializate - valoarea fara TVA a productiei realizate de membrii grupului de producatori si valorificate prin intermediul acestuia.
    Art. 3
    Grupurile de producatori sunt persoane juridice de drept privat care indeplinesc conditiile si criteriile prevazute la art. 4 - 6.

    CAP. 2
    Recunoasterea functionarii de catre autoritatea competenta

    Art. 4
    (1) Grupurile de producatori pot sa solicite de la autoritatea competenta a statului recunoasterea sau recunoasterea preliminara, dupa caz.
    (2) Autoritatea competenta a statului este Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 5
    Grupurile de producatori functioneaza si pot fi recunoscute pentru unul sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante.
    Art. 6
    (1) Principalele criterii de recunoastere a grupului de producatori sunt:
    a) indeplineste conditiile minime de recunoastere privind numarul de membri si valoarea productiei comercializate in comun, prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante;
    b) permite membrilor sai sa beneficieze de asistenta tehnica privind tehnologiile de cultura si protectia mediului;
    c) dispune de conducere si mijloace tehnice care ii permit sa asigure managementul comercial si bugetar pentru functionarea grupului.
    (2) Perioada minima de functionare a grupului de producatori, in conditiile prezentei ordonante, nu poate fi mai mica de un an.

    CAP. 3
    Aviz de recunoastere/retragere

    Art. 7
    (1) Avizul de recunoastere preliminara se solicita de grupurile de producatori in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante.
    (2) Recunoasterea definitiva se acorda in termen de 3 - 5 ani.
    Art. 8
    (1) Avizul de recunoastere se elibereaza in termen de maximum 3 luni de la data depunerii cererii de recunoastere.
    (2) Respingerea cererii de recunoastere se comunica solicitantului in scris, motivat, in termen de 30 de zile.
    Art. 9
    Responsabilitatea verificarii indeplinirii criteriilor si conditiilor de recunoastere a grupului de producatori, precum si a modului de utilizare a sprijinului financiar revine autoritatii competente a statului, care elibereaza avizul de recunoastere.
    Art. 10
    Modelul avizului de recunoastere si de recunoastere preliminara si cel al deciziei de retragere a recunoasterii grupului de producatori se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante.
    Art. 11
    Avizul de recunoastere a grupului de producatori poate fi retras de catre autoritatea emitenta printr-o decizie de retragere a recunoasterii grupului de producatori, in cazul in care:
    a) nu mai sunt indeplinite criteriile de recunoastere privind numarul de membri si valoarea produselor comercializate;
    b) avizul de recunoastere a fost obtinut prin prezentarea de date neconforme realitatii;
    c) nu isi respecta obligatiile fata de membrii grupului de producatori.

    CAP. 4
    Obiectul de activitate si functionare

    Art. 12
    Grupurile de producatori functioneaza pe baza statutului propriu aprobat de adunarea generala.
    Art. 13
    Obiectul de activitate al grupurilor de producatori consta in:
    a) identificarea pietelor de desfacere si propunerea planificarii productiei membrilor conform cererii pietei, in conditii de calitate, conform standardelor de comercializare in vigoare;
    b) plasarea pe piata a produselor obtinute de membrii grupului de producatori;
    c) aplicarea unor reguli unitare de calitate a productiei pentru toti membrii grupului;
    d) aprovizionarea in comun cu materiale si servicii pentru membrii grupului;
    e) asigurarea utilizarii tehnicilor de productie, a modalitatilor de gestiune a deseurilor, care sa nu dauneze mediului, in special pentru protectia apei, solului si a peisajului natural.
    Art. 14
    (1) Calitatea de membru al unui grup de producatori poate fi dobandita de catre orice producator agricol sau silvic care detine legal o baza de productie si isi declara in scris intentia de a comercializa productia agricola ori silvica proprie in cadrul unui grup de producatori si plateste cotizatia, in conformitate cu statutul.
    (2) Producatorii care au dobandit calitatea de membru al grupului de producatori se pot retrage din grup, renuntand la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz a carui durata, stabilita prin statut, difera in functie de produs sau grupa de produse.
    Art. 15
    Membrii grupului de producatori au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte si sa aplice hotararile adoptate de conducerea grupului de producatori cu privire la normele de productie, conditiile de valorificare si protectia mediului;
    b) sa valorifice, prin intermediul grupului de producatori, procentul stabilit in statut, dar nu mai putin de 75% din productia destinata valorificarii.
    Art. 16
    Grupurile de producatori pot fuziona in cadrul aceleiasi grupe de produse sau se pot diviza, pastrandu-si recunoasterea ca grup de producatori, cu respectarea dimensiunilor si criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectiva de produse.

    CAP. 5
    Avantaje financiare

    Art. 17
    (1) Grupurile de producatori pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si pot solicita eliberarea acestuia in numele membrilor lor, cu acordul scris al acestora.
    (2) Destinatia, modul si conditiile de acordare a sprijinului financiar se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (3) Grupurile de producatori pot beneficia de credite de investitii acordate de la bugetul de stat, pe baza unor programe de finantare, potrivit legislatiei in vigoare.
    (4) La accesarea programelor de finantare pentru investitii, grupul de producatori poate beneficia de cumularea plafoanelor maxime aferente fiecarui membru, astfel:
    a) integral, daca are pana la 10 membri;
    b) 70% din fondul aferent numarului total de membri, daca are intre 10 si 20 de membri;
    c) 50% din fondul aferent numarului total de membri, daca are intre 20 si 50 de membri;
    d) 25% din fondul aferent numarului total de membri, daca are peste 50 de membri.
    Art. 18
    Grupurile de producatori nu pot beneficia de dubla finantare publica pentru aceeasi activitate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Normele de aplicare a prezentei ordonante se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    Art. 20
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 21
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 37/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 37 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 37/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu