E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 3 din  9 ianuarie 2003

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de imbunatatire a colectarii unor venituri bugetare

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 24 din 17 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 1 pct. II.4 si pct. II.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 523/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (3) al articolului 27 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Operatiunea de procesare a titeiului si a uleiurilor minerale se efectueaza numai in rafinarii sau in unitati specializate avizate de Ministerul Industriei si Resurselor."
    2. Capul de tabel si litera C "Uleiuri minerale" din anexa nr. 1 "Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)" vor avea urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
"Nr. Denumirea produsului   U.M. Acciza      Acciza      Acciza      Acciza
crt. sau a grupei de             (echivalent (echivalent (echivalent (echivalent
     produse                     euro/U.M.)  euro/U.M.)  euro/U.M.)  euro/U.M.)
________________________________________________________________________________
 0           1               2       3           4           5           6
________________________________________________________________________________
 C.  Uleiuri minerale

  9. Benzine cu plumb       tona     404         404        444,6       444,6
 10. Benzine fara plumb     tona     347         347        387,6       387,6
 11. Motorine               tona     187         221        225         259
 12. Petrol turboreactor    tona     404         404        444,6       444,6
 13. Alte uleiuri medii si  tona     187         221        225         259
     grele, utilizate drept
     combustibil pentru
     incalzit, din care:
     13.1. Pacura           tona      -           -          -           -
 14. Gaze petroliere
     lichefiate, din care:
     14.1. Utilizate drept  tona     100         100        100         100
           carburant
     14.2. Utilizate drept  tona     100         100        100         100
           combustibil
           pentru incalzit
     14.3. Utilizate in     tona      -           -          -           -
           consum casnic*5)
 15. Hidrocarburi ciclice:  tona     404         404        444,6       444,6
     benzen, toluen, xileni
     si amestecuri de
     izomeri ai xilenului
 16. Uleiuri pentru motoare tona      50          50         50          50
     auto
 17. Cocs de petrol         tona      -           -          -           -"
________________________________________________________________________________

    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cotele unice aplicate asupra carburantilor auto pentru finantarea drumurilor publice sunt incluse in accizele pentru uleiuri minerale prevazute la art. I pct. 2.
    Art. 3
    (1) In anul 2003 o cota de 20% din accizele incasate la bugetul de stat pentru uleiuri minerale se utilizeaza in scopul finantarii unor cheltuieli privind drumurile publice, in limita prevederilor bugetare cu destinatie speciala, astfel:
    a) 65% pentru drumurile nationale;
    b) 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane.
    (2) Incepand cu anul 2004, pentru finantarea drumurilor judetene, comunale si a strazilor care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi din localitati rurale si urbane, se acorda bugetelor locale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, urmand ca alocarea fondurilor pentru finantarea drumurilor nationale sa se stabileasca in cadrul procesului elaborarii bugetului de stat.
    Art. 4
    Pentru imbunatatirea colectarii accizelor aferente carburantilor auto - benzine si motorine - se instituie urmatoarele masuri:
    a) pana la data de 10 ianuarie a fiecarui an agentii economici producatori, importatori si/sau procesatori vor depune la Ministerul Finantelor Publice declaratia privind cantitatile de carburanti auto estimate a fi livrate pe piata interna. Pentru anul 2003 aceste declaratii vor fi depuse in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    b) agentii economici prevazuti la lit. a) care isi incep activitatea de productie, import sau procesare dupa data de 10 ianuarie a fiecarui an, precum si agentii economici care urmeaza sa deruleze operatiuni ce nu au fost declarate conform lit. a) vor depune declaratia privind cantitatile de carburanti auto estimate a fi livrate pe piata interna, cu 15 zile inainte de inceperea activitatii sau derularea operatiunii;
    c) pe baza declaratiilor depuse, in termen de 5 zile Ministerul Finantelor Publice stabileste impreuna cu fiecare agent economic graficul privind plata lunara a accizelor;
    d) plata lunara a accizelor la termenele scadente potrivit legii se va realiza in cuantumul stabilit prin grafic;
    e) lunar, in 5 zile de la expirarea termenului de plata a accizelor, Ministerul Finantelor Publice impreuna cu agentii economici platitori vor analiza situatia accizelor virate la bugetul de stat conform graficului, comparativ cu sumele datorate a se vira, potrivit cantitatilor efectiv livrate. In cazul in care sumele platite potrivit graficului sunt mai mari decat sumele datorate aferente cantitatilor efectiv livrate, diferentele se vor regulariza cu sumele ce urmeaza a fi platite in luna imediat urmatoare. In cazul in care sumele platite potrivit graficului sunt mai mici decat sumele efectiv datorate, diferentele se vor plati in termen de 5 zile de la data stabilirii acestora. Daca diferenta dintre sumele datorate potrivit cantitatilor efectiv livrate si sumele virate la bugetul de stat in baza graficelor este mai mare de 20% din sumele prevazute in grafic, Ministerul Finantelor Publice impreuna cu agentii economici vor corecta in mod corespunzator graficele stabilite initial;
    f) comerciantii in sistem angro si detinatorii statiilor prin care se comercializeaza carburantii auto au obligatia sa afiseze la loc vizibil numele producatorului si furnizorului fiecarui produs comercializat si sa detina certificatul de conformitate emis in conditiile legii.
    Art. 5
    (1) Constituie contraventie, daca nu sunt savarsite in asemenea imprejurari incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiune, urmatoarele fapte:
    a) nedepunerea in termen a declaratiei privind cantitatile de carburanti auto estimate a fi livrate pe piata interna;
    b) refuzul agentului economic de a stabili impreuna cu Ministerul Finantelor Publice graficul privind plata lunara a accizelor;
    c) neafisarea la loc vizibil a numelui producatorului si furnizorului de carburanti auto comercializati;
    d) nedetinerea certificatului de conformitate emis in conditiile legii;
    e) comercializarea de carburanti auto care nu corespund certificatului de conformitate.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cu amenda intre 500 milioane lei si 1 miliard lei, faptele prevazute la lit. a) si b);
    - cu amenda intre 500 milioane lei si 800 milioane lei, fapta prevazuta la lit. c);
    - cu amenda intre 3 miliarde lei si 5 miliarde lei si confiscarea carburantilor auto, fapta prevazuta la lit. d);
    - cu amenda intre 5 miliarde lei si 10 miliarde lei si confiscarea carburantilor auto, fapta prevazuta la lit. e).
    (3) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (2) se aplica persoanelor juridice.
    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre comisarii Garzii Financiare si de catre organele special abilitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    (5) Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Nivelul accizelor prevazut in coloana 3 de la pct. 2 al art. I se aplica de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, iar cel prevazut in coloana 4 de la pct. 2 al art. I va intra in vigoare la data de 1 iulie 2003.
    (3) In situatia in care dupa primele 3 luni de aplicare a prezentei ordonante se estimeaza ca veniturile din accizele aferente carburantilor auto nu s-au realizat la nivelul stabilit prin graficele privind plata lunara a accizelor prevazute la art. IV, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba aplicarea incepand cu data de 1 mai 2003 a nivelului accizelor prevazut in coloana 5 de la pct. 2 al art. I, iar incepand cu data de 1 iulie 2003 a nivelului accizelor prevazut in coloana 6 de la pct. 2 al art. I.
    Art. 7
    In termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Industriei si Resurselor, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.
    Art. 8
    Pentru sprijinirea producatorilor agricoli in vederea achizitionarii de motorine pentru agricultura, prin hotarare a Guvernului se vor aproba noi forme de sprijin care vor inlocui actualele facilitati ce se anuleaza prin abrogarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan PopescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 3/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 3 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 3/2003
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
OUG 72 2003
privind acordarea in anul agricol 2003 - 2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv
Legea 247 2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de imbunatatire a colectarii unor venituri bugetare
OUG 30 2003
pentru instituirea unor masuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale
Ordin 75 2003
privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru unitatile specializate in operatiuni de procesare a titeiului si/sau a uleiurilor minerale
Hotărârea 109 2003
pentru sprijinirea producatorilor agricoli in vederea achizitionarii de motorina in anul 2003, cu finantare de la bugetul de stat
Hotărârea 110 2003
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de imbunatatire a colectarii unor venituri bugetare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu