E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 3 din  9 ianuarie 2003

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de imbunatatire a colectarii unor venituri bugetare

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 24 din 17 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 1 pct. II.4 si pct. II.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 523/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (3) al articolului 27 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Operatiunea de procesare a titeiului si a uleiurilor minerale se efectueaza numai in rafinarii sau in unitati specializate avizate de Ministerul Industriei si Resurselor."
    2. Capul de tabel si litera C "Uleiuri minerale" din anexa nr. 1 "Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)" vor avea urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
"Nr. Denumirea produsului   U.M. Acciza      Acciza      Acciza      Acciza
crt. sau a grupei de             (echivalent (echivalent (echivalent (echivalent
     produse                     euro/U.M.)  euro/U.M.)  euro/U.M.)  euro/U.M.)
________________________________________________________________________________
 0           1               2       3           4           5           6
________________________________________________________________________________
 C.  Uleiuri minerale

  9. Benzine cu plumb       tona     404         404        444,6       444,6
 10. Benzine fara plumb     tona     347         347        387,6       387,6
 11. Motorine               tona     187         221        225         259
 12. Petrol turboreactor    tona     404         404        444,6       444,6
 13. Alte uleiuri medii si  tona     187         221        225         259
     grele, utilizate drept
     combustibil pentru
     incalzit, din care:
     13.1. Pacura           tona      -           -          -           -
 14. Gaze petroliere
     lichefiate, din care:
     14.1. Utilizate drept  tona     100         100        100         100
           carburant
     14.2. Utilizate drept  tona     100         100        100         100
           combustibil
           pentru incalzit
     14.3. Utilizate in     tona      -           -          -           -
           consum casnic*5)
 15. Hidrocarburi ciclice:  tona     404         404        444,6       444,6
     benzen, toluen, xileni
     si amestecuri de
     izomeri ai xilenului
 16. Uleiuri pentru motoare tona      50          50         50          50
     auto
 17. Cocs de petrol         tona      -           -          -           -"
________________________________________________________________________________

    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cotele unice aplicate asupra carburantilor auto pentru finantarea drumurilor publice sunt incluse in accizele pentru uleiuri minerale prevazute la art. I pct. 2.
    Art. 3
    (1) In anul 2003 o cota de 20% din accizele incasate la bugetul de stat pentru uleiuri minerale se utilizeaza in scopul finantarii unor cheltuieli privind drumurile publice, in limita prevederilor bugetare cu destinatie speciala, astfel:
    a) 65% pentru drumurile nationale;
    b) 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane.
    (2) Incepand cu anul 2004, pentru finantarea drumurilor judetene, comunale si a strazilor care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi din localitati rurale si urbane, se acorda bugetelor locale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, urmand ca alocarea fondurilor pentru finantarea drumurilor nationale sa se stabileasca in cadrul procesului elaborarii bugetului de stat.
    Art. 4
    Pentru imbunatatirea colectarii accizelor aferente carburantilor auto - benzine si motorine - se instituie urmatoarele masuri:
    a) pana la data de 10 ianuarie a fiecarui an agentii economici producatori, importatori si/sau procesatori vor depune la Ministerul Finantelor Publice declaratia privind cantitatile de carburanti auto estimate a fi livrate pe piata interna. Pentru anul 2003 aceste declaratii vor fi depuse in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    b) agentii economici prevazuti la lit. a) care isi incep activitatea de productie, import sau procesare dupa data de 10 ianuarie a fiecarui an, precum si agentii economici care urmeaza sa deruleze operatiuni ce nu au fost declarate conform lit. a) vor depune declaratia privind cantitatile de carburanti auto estimate a fi livrate pe piata interna, cu 15 zile inainte de inceperea activitatii sau derularea operatiunii;
    c) pe baza declaratiilor depuse, in termen de 5 zile Ministerul Finantelor Publice stabileste impreuna cu fiecare agent economic graficul privind plata lunara a accizelor;
    d) plata lunara a accizelor la termenele scadente potrivit legii se va realiza in cuantumul stabilit prin grafic;
    e) lunar, in 5 zile de la expirarea termenului de plata a accizelor, Ministerul Finantelor Publice impreuna cu agentii economici platitori vor analiza situatia accizelor virate la bugetul de stat conform graficului, comparativ cu sumele datorate a se vira, potrivit cantitatilor efectiv livrate. In cazul in care sumele platite potrivit graficului sunt mai mari decat sumele datorate aferente cantitatilor efectiv livrate, diferentele se vor regulariza cu sumele ce urmeaza a fi platite in luna imediat urmatoare. In cazul in care sumele platite potrivit graficului sunt mai mici decat sumele efectiv datorate, diferentele se vor plati in termen de 5 zile de la data stabilirii acestora. Daca diferenta dintre sumele datorate potrivit cantitatilor efectiv livrate si sumele virate la bugetul de stat in baza graficelor este mai mare de 20% din sumele prevazute in grafic, Ministerul Finantelor Publice impreuna cu agentii economici vor corecta in mod corespunzator graficele stabilite initial;
    f) comerciantii in sistem angro si detinatorii statiilor prin care se comercializeaza carburantii auto au obligatia sa afiseze la loc vizibil numele producatorului si furnizorului fiecarui produs comercializat si sa detina certificatul de conformitate emis in conditiile legii.
    Art. 5
    (1) Constituie contraventie, daca nu sunt savarsite in asemenea imprejurari incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiune, urmatoarele fapte:
    a) nedepunerea in termen a declaratiei privind cantitatile de carburanti auto estimate a fi livrate pe piata interna;
    b) refuzul agentului economic de a stabili impreuna cu Ministerul Finantelor Publice graficul privind plata lunara a accizelor;
    c) neafisarea la loc vizibil a numelui producatorului si furnizorului de carburanti auto comercializati;
    d) nedetinerea certificatului de conformitate emis in conditiile legii;
    e) comercializarea de carburanti auto care nu corespund certificatului de conformitate.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cu amenda intre 500 milioane lei si 1 miliard lei, faptele prevazute la lit. a) si b);
    - cu amenda intre 500 milioane lei si 800 milioane lei, fapta prevazuta la lit. c);
    - cu amenda intre 3 miliarde lei si 5 miliarde lei si confiscarea carburantilor auto, fapta prevazuta la lit. d);
    - cu amenda intre 5 miliarde lei si 10 miliarde lei si confiscarea carburantilor auto, fapta prevazuta la lit. e).
    (3) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (2) se aplica persoanelor juridice.
    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre comisarii Garzii Financiare si de catre organele special abilitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    (5) Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Nivelul accizelor prevazut in coloana 3 de la pct. 2 al art. I se aplica de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, iar cel prevazut in coloana 4 de la pct. 2 al art. I va intra in vigoare la data de 1 iulie 2003.
    (3) In situatia in care dupa primele 3 luni de aplicare a prezentei ordonante se estimeaza ca veniturile din accizele aferente carburantilor auto nu s-au realizat la nivelul stabilit prin graficele privind plata lunara a accizelor prevazute la art. IV, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba aplicarea incepand cu data de 1 mai 2003 a nivelului accizelor prevazut in coloana 5 de la pct. 2 al art. I, iar incepand cu data de 1 iulie 2003 a nivelului accizelor prevazut in coloana 6 de la pct. 2 al art. I.
    Art. 7
    In termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Industriei si Resurselor, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.
    Art. 8
    Pentru sprijinirea producatorilor agricoli in vederea achizitionarii de motorine pentru agricultura, prin hotarare a Guvernului se vor aproba noi forme de sprijin care vor inlocui actualele facilitati ce se anuleaza prin abrogarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan PopescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 3/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 3 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 3/2003
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
OUG 72 2003
privind acordarea in anul agricol 2003 - 2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv
Legea 247 2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de imbunatatire a colectarii unor venituri bugetare
OUG 30 2003
pentru instituirea unor masuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale
Ordin 75 2003
privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru unitatile specializate in operatiuni de procesare a titeiului si/sau a uleiurilor minerale
Hotărârea 109 2003
pentru sprijinirea producatorilor agricoli in vederea achizitionarii de motorina in anul 2003, cu finantare de la bugetul de stat
Hotărârea 110 2003
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de imbunatatire a colectarii unor venituri bugetare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu