E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 29 2000 abrogat de Ordonanţa 22 2008
Ordonanţa 29 2000 in legatura cu articolul 3 din actul OUG 174 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Ordonanţa 29 2000 aprobat de Legea 325 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 29 2000 modificat de Legea 325 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 29 2000 abrogat de Legea 325 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 29 din 30 ianuarie 2000

privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta instituie cadrul legal pentru reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor si instalatiilor aferente, cu scopul de a imbunatati conditiile de igiena si confort termic interior si de a reduce pierderile de caldura, consumurile energetice si de combustibil, costurile de intretinere pentru incalzire si alimentare cu apa calda de consum, precum si de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.
    Art. 2
    Reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor si instalatiilor aferente constituie parte integranta a politicii energetice a statului si se realizeaza prin programe nationale armonizate cu prevederile tratatelor internationale referitoare la eficienta energetica si la protectia mediului si cu principiile de baza privind dezvoltarea durabila.
    Art. 3
    Prevederile prezentei ordonante se aplica tuturor cladirilor existente, in cadrul carora se desfasoara activitati care necesita asigurarea unui anumit grad de confort si regim termic, potrivit reglementarilor tehnice in domeniu.
    Art. 4
    Activitatea de reabilitare si modernizare termica a cladirilor urmareste imbunatatirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie care delimiteaza de exterior spatiile interioare incalzite, precum si cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, a centralelor termice, punctelor termice si a retelelor de distributie a agentului termic si a apei calde de consum, care se gasesc in interiorul cladirilor sau adiacente acestora.
    Art. 5
    Statul sprijina persoanele fizice si juridice care intreprind masuri de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente prin actiuni de informare gratuita a utilizatorilor, prin facilitati fiscale acordate unor categorii de utilizatori si agentilor economici care actioneaza efectiv in acest domeniu, si prin stimularea promovarii surselor de energie regenerabila.

    CAP. 2
    Realizarea programelor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si a instalatiilor aferente

    Art. 6
    (1) In baza politicii energetice a statului, Guvernul va adopta anual programe nationale de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente.
    (2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si a instalatiilor aferente sunt necesare urmatoarele masuri:
    a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica;
    b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protectie termica a cladirilor, a necesarului de materiale si echipamente si a fondurilor pentru proiectarea si executarea lucrarilor;
    c) revizuirea si actualizarea reglementarilor tehnice referitoare la proiectarea si executarea protectiei termice a cladirilor si a instalatiilor aferente si stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia;
    d) elaborarea de proiecte directoare si de solutii-cadru pentru reabilitarea si modernizarea cladirilor si a instalatiilor aferente;
    e) elaborarea de studii in vederea stabilirii costului real al caldurii pentru incalzire si alimentare cu apa calda de consum.
    Art. 7
    (1) Pentru cladirile prevazute la art. 3 se elibereaza certificatul energetic prin care se atesta performanta energetica a acestora (izolarea termica, randamentul energetic al echipamentelor etc.).
    (2) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va adopta prin ordin al ministrului metodologia de elaborare si de acordare a certificatului energetic al cladirilor existente.
    Art. 8
    Societatile nationale si ceilalti agenti economici care opereaza in domeniul producerii si distribuirii energiei termice pentru incalzire si pentru prepararea apei calde de consum vor proceda la:
    a) efectuarea de bilanturi energetice pentru sistemele care asigura alimentarea cu caldura si cu apa calda de consum;
    b) efectuarea de reglaje periodice ale instalatiilor de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum;
    c) depistarea pierderilor de caldura si de apa din retelele de distributie pentru alimentarea cu caldura si cu apa calda de consum si efectuarea cu precadere a remedierilor necesare;
    d) controlul termoizolatiei pentru conducte, cazane si schimbatoare de caldura si luarea, dupa caz, de masuri de remediere sau de inlocuire.
    Art. 9
    (1) Pentru reabilitarea termica a cladirilor existente, precizate la art. 3, proprietarii sau administratorii, dupa caz, vor proceda la:
    a) evaluarea starii tehnice a cladirii asupra careia se intervine, prin:
    - contactarea unui birou de consultanta sau a unei companii de servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de interventie si a asistentei tehnice de specialitate necesare, precum si pentru elaborarea certificatului energetic al cladirii;
    - contractarea elaborarii expertizei tehnice privind starea cladirii si instalatiilor aferente, formularea si analizarea variantelor de reabilitare si modernizare;
    b) acceptarea solutiei de reabilitare si modernizare termica si a sistemului de finantare propus prin expertiza tehnica;
    c) obtinerea autorizatiei de construire;
    d) contractarea elaborarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru solutia stabilita, a graficului de esalonare in timp a executiei lucrarilor;
    e) stabilirea modalitatilor de decontare a lucrarilor;
    f) stabilirea executantului lucrarilor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor, conform legislatiei in vigoare.
    (2) La cladirile existente, la care se efectueaza lucrari de reducere a riscului seismic, se vor realiza si lucrari de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si a instalatiilor aferente.
    (3) Exploatarea cladirilor si a instalatiilor reabilitate se face in conformitate cu caietul de sarcini sau cu instructiunile de exploatare elaborate de proiectant.
    Art. 10
    (1) Activitatea de reabilitare si modernizare termica a cladirilor existente si a instalatiilor aferente se va asigura de:
    a) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru:
    - coordonarea activitatii de elaborare a reglementarilor tehnice din domeniul constructiilor;
    - asigurarea elaborarii studiilor si proiectelor directoare prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b) si d);
    - a propune spre aprobare Guvernului programele nationale anuale de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente;
    - stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor si a persoanelor fizice sau juridice implicate in activitatea de consultanta, expertizare, proiectare, executie si exploatare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
    b) Ministerul Industriei si Comertului, prin Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si prin filialele acesteia din tara, pentru:
    - elaborarea de studii prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a);
    - elaborarea de studii de fundamentare a reabilitarii termice a cladirilor si incadrarea in politica energetica a statului;
    - monitorizarea performantelor cladirilor reabilitate termic in scopul stabilirii directiilor de actionare si a politicilor de finantare;
    - initierea de actiuni promotionale pentru educarea populatiei pe plan local;
    c) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea reglementarilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termica asigurata din surse de alimentare centralizata;
    d) directiile si/sau serviciile de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru:
    - eliberarea certificatului energetic al cladirii;
    - verificarea si avizarea documentatiei de reabilitare termica a cladirilor, finantate prin bugetul local;
    e) administratia publica locala pentru sustinerea actiunilor coordonate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, referitoare la formarea unui curent de opinie favorabil economisirii energiei utilizate pentru incalzirea cladirilor si alimentarea cu apa calda de consum.

    CAP. 3
    Asigurarea fondurilor si facilitatilor necesare pentru reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor si a instalatiilor aferente

    Art. 11
    Fondurile necesare pentru evaluarea starii termice a cladirii asupra careia se intervine si pentru realizarea masurilor de reabilitare termica se vor asigura, dupa cum urmeaza, prin:
    a) alocatii din bugetele locale in limita prevederilor aprobate de consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii;
    b) fonduri proprii ale proprietarilor cladirilor care se reabiliteaza;
    c) atragerea de fonduri de la firmele sau companiile pentru servicii energetice;
    d) atragerea de fonduri de la regiile si firmele de alimentare cu caldura si apa calda de consum pentru reabilitarea retelelor de distributie din subsolul cladirilor de locuit si pentru montarea de contoare;
    e) fonduri proprii ale agentilor economici care au in proprietate sau in administrare cladiri de interes public.
    Art. 12
    Proprietarii, persoane fizice si/sau juridice romane, care vor sa reabiliteze sau sa modernizeze termic cladirile de locuit aflate in proprietate, beneficiaza de scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al cladirii si a autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.

    CAP. 4
    Obligatii si raspunderi

    Art. 13
    Executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor se va realiza cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse de Legea nr. 10/1995.
    Art. 14
    In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, va elabora reglementari tehnice necesare pentru operatiunile de audit si expertiza energetica a cladirilor existente.
    Art. 15
    Consiliile locale vor lua masurile organizatorice necesare pentru ca, in termen de 90 de zile de la aprobarea metodologiei de elaborare si acordare a certificatului energetic, sa poata elibera prin compartimentele de specialitate, la cerere, certificatul energetic al cladirilor prevazute la art. 3, existente in circumscriptia lor.
    Art. 16
    Dupa 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se interzic vanzarea/cumpararea si asigurarea cladirilor pentru care nu a fost emis certificatul energetic.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Ioan Onisei

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 29/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 29 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu