E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 49 2017
Ordonanţa 25 2001 modificat de Ordonanţa 16 2014
Ordonanţa 25 2001 completat de Ordonanţa 16 2014
Ordonanţa 25 2001 modificat de OUG 26 2012
Ordonanţa 25 2001 completat de OUG 35 2011
Articolul 1 din actul Ordonanţa 25 2001 in legatura cu Ordin 2319 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 25 2001 in legatura cu Hotărârea 818 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 169 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 169 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 169 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 169 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 169 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 169 2003
Articolul 11 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 169 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 169 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 169 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 25 2001 in legatura cu Hotărârea 321 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Ordonanţa 25 2001 aprobat de Legea 117 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 25 2001 abrogat de Legea 117 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 25 2001 modificat de Legea 117 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 25 din 26 iulie 2001

privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 472 din 17 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., denumita in continuare C.N.I., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) C.N.I. este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 2.
    (3) C.N.I. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate, in conditiile legii.
    (4) Filiale ale C.N.I. pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 2
    Capitalul social initial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, impartit in 160.000 de actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 25.000 lei, si se constituie prin participarea cu aport de capital a societatilor comerciale prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    C.N.I. detine in concesiune sau in proprietate bunuri imobile si mobile, dupa caz.
    Art. 4
    C.N.I. va urmari, potrivit obiectului sau de activitate, asigurarea resurselor financiare pentru constructiile de interes public.
    Art. 5
    C.N.I. desfasoara activitati de interes public pentru realizarea unor constructii, scop in care poate propune Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei reglementari specifice, in conditiile legii.
    Art. 6
    (1) C.N.I. are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) derularea unor programe de interes public in domeniul constructiilor;
    b) realizarea de asezaminte de vacanta de interes social, si anume: sate de vacanta, case familiale de vacanta, terenuri amenajate pentru campare si caravane, toate fiind exploatate in regim de inchiriere;
    c) realizarea unor cladiri sociale de locuit pentru persoane fizice si juridice;
    d) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclama, editare de publicatii si imprimate in domeniul sau de activitate;
    e) achizitionarea, realizarea si vanzarea de tehnologie in domeniul constructiilor;
    f) realizarea si vanzarea de proiecte in domeniul constructiilor;
    g) asigurarea de servicii specifice in domeniul constructiilor, pentru investitori persoane fizice sau juridice.
    (2) Constructiile se realizeaza pe terenuri proprietate publica sau privata a statului ori a autoritatilor publice locale, precum si pe terenuri proprietate privata, puse la dispozitie de persoane fizice si/sau juridice.
    (3) Realizarea de constructii se face de C.N.I. prin procedura de achizitii publice, in conditiile legii.
    (4) Urmarirea executarii constructiei se realizeaza de personalul C.N.I.
    (5) Receptia lucrarilor se face de personalul C.N.I. impreuna cu beneficiarul.
    Art. 7
    Sursele de finantare ale C.N.I. se constituie din:
    a) venituri proprii realizate din activitatile desfasurate;
    b) credite interne, credite externe garantate de stat sau cu garantie guvernamentala, in conditiile legii;
    c) donatii si sponsorizari ale persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine;
    d) alte surse legal constituite.
    Art. 8
    (1) C.N.I. va intocmi anual un program de investitii in colaborare cu organele administratiei publice locale, care ii pun la dispozitie terenuri viabilizate, cu toate facilitatile asigurate de la bugetele locale, urmarind realizarea acestuia.
    (2) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, incluse in programul prevazut la alin. (1), se face in conditiile legii.
    (3) Pentru asistenta tehnica asigurata de C.N.I. in pregatirea si derularea investitiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivelor de investitii privind obiectul sau de activitate, in devizul general al investitiei se vor prevedea cheltuieli forfetare in cuantum de 5% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. si se incaseaza pe masura decontarii lucrarilor de constructii-montaj executate.
    Art. 9
    (1) C.N.I. isi stabileste bugetul de venituri si cheltuieli.
    (2) Sumele alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru realizarea Programului "Sali de sport" si a altor programe de constructii, se pot derula prin C.N.I.
    Art. 10
    C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garantie guvernamentala sau credite garantate cu bunurile detinute in proprietate, in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Personalul necesar in vederea desfasurarii activitatii va fi selectat pe baza de concurs sau de examen.
    (2) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 12
    (1) C.N.I. este condusa de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Componenta si atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul C.N.I.
    Art. 13
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie al C.N.I.
    (2) Atributiile consiliului de administratie si cele ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.N.I.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                LISTA
cuprinzand societatile comerciale participante la realizarea capitalului social initial al Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.

    1. Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A.: 1 miliard lei
    2. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R.-Marfa" - S.A.: 1 miliard lei
    3. Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.: 1,250 miliarde lei
    4. Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta: 500 milioane lei
    5. Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati: 250 milioane lei.

    ANEXA 2

                                  STATUTUL
              Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
    (2) Sigla Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.
    (3) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la C.N.I. se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., denumita in continuare C.N.I., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul C.N.I. este in municipiul Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (2) Sediul C.N.I. poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) C.N.I. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati, in tara si in strainatate.
    (4) Filiale ale C.N.I. pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    C.N.I. se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul C.N.I. este realizarea de constructii de interes public, pe terenuri proprietate publica sau privata a statului ori a autoritatilor publice locale, precum si pe terenuri proprietate privata puse la dispozitie de persoane fizice si/sau juridice.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) C.N.I. desfasoara activitati de interes public in scopul obtinerii de venituri pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a societatii, precum si activitati de investitii pentru realizarea constructiilor si are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) derularea unor programe de interes public in domeniul constructiilor;
    b) realizarea de asezaminte de vacanta de interes social, exploatate prin inchiriere, respectiv sate de vacanta, case familiale de vacanta, terenuri amenajate pentru campare si caravane;
    c) realizarea unor cladiri sociale de locuit pentru persoane fizice si juridice;
    d) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclama, editare de publicatii si imprimate in domeniul sau de activitate;
    e) achizitionarea, realizarea si vanzarea de tehnologie in domeniul constructiilor;
    f) realizarea si vanzarea de proiecte in domeniul constructiilor;
    g) asigurarea de servicii specifice in domeniul constructiilor, pentru investitori persoane fizice sau juridice.
    (2) Constructiile se realizeaza pe terenuri proprietate publica sau privata a statului, a autoritatilor publice locale sau pe terenuri proprietate privata puse la dispozitie de persoane fizice si/sau juridice.
    (3) Realizarea de constructii se face de C.N.I., respectand procedura de achizitii publice, in conditiile legii.
    (4) Receptia lucrarilor se face de personalul C.N.I. impreuna cu beneficiarul.
    (5) Predarea obiectivului de investitii realizat se face prin protocol catre beneficiarul investitiei sau prin protocol cu titlu gratuit catre administratia publica locala.
    Art. 7
    Proprietatea publica
    C.N.I. poate detine in concesiune bunuri proprietate publica, pe care le utilizeaza in vederea realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 8
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, impartit in 160.000 de actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 25.000 lei.
    (2) Capitalul social initial se constituie prin participarea urmatoarelor societati comerciale:
    a) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. - 1 miliard lei, reprezentand 40.000 de actiuni;
    b) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R.-Marfa" - S.A. - 1 miliard lei, reprezentand 40.000 actiuni;
    c) Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A. - 1,250 miliarde lei, reprezentand 50.000 de actiuni;
    d) Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta - 500 milioane lei, reprezentand 20.000 de actiuni;
    e) Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati - 250 milioane lei, reprezentand 10.000 de actiuni.
    (3) Eventualele modificari ale capitalului social initial prevazut la alin. (1) vor fi notificate la registrul comertului, in termen de 30 de zile de la data modificarii.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) C.N.I. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul C.N.I.
    Art. 10
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii care decurg din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la statutul C.N.I.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile C.N.I. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul C.N.I. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul C.N.I., care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea C.N.I., efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    (6) In toate raporturile cu C.N.I. aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau a mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora prin presa.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al C.N.I., care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) In adunarile generale ale actionarilor fiecare actionar este reprezentat de un imputernicit mandatat, caruia i se adauga 2 imputerniciti mandatati ai ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei in calitatea acestuia de reprezentant al intereselor statului la societatile comerciale prevazute in anexa nr. 1 la ordonanta.
    (4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita in conditiile legii.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si politica economico-financiara a C.N.I.;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de organizare si functionare;
    e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.I., propuse de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    h) fixeaza dividendele;
    i) propune infiintarea sau desfiintarea filialelor;
    j) hotaraste cu privire la programul de investitii si de reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    k) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al C.N.I.;
    l) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    n) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale C.N.I.;
    o) examineaza, aproba si/sau propune spre aprobare documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, in conditiile legii.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a C.N.I. la nivel central si teritorial;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majoritatea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului C.N.I.;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.N.I.;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.N.I.;
    i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.N.I.;
    k) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    l) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    m) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    n) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    o) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru directorul general si pentru directorii executivi;
    p) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea C.N.I., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi necesar, de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre cel desemnat sa il inlocuiasca.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale ordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata in conformitate cu prevederile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul C.N.I.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul C.N.I. sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
    (2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti in majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Adunarea generala a actionarilor se considera legal constituita in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, iar hotararile se iau cu majoritatea simpla de voturi.
    (4) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor, in limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    (1) C.N.I. este administrata de 11 administratori care constituie consiliul de administratie, alesi de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a C.N.I. este asigurata de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie. Directorul general este numit de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, care ii stabileste si salariul.
    (3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    (5) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (7) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se tine intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (8) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.N.I. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
    (9) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.N.I.
    (10) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.N.I. pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.N.I.;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a C.N.I.;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.N.I. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    d) aproba investitiile C.N.I. in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    e) aproba prioritatile in efectuarea operatiunilor de incasari si plati;
    f) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si de servicii;
    g) aproba incheierea contractelor de inchiriere;
    h) stabileste tactica si strategia de marketing;
    i) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate. Trimestrial, adunarea generala a actionarilor va fi informata despre contractele incheiate si despre stadiul realizarii acestora;
    j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.N.I., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.I. pe anul in curs;
    k) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor;
    l) aproba criteriile privind conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului;
    m) aproba tarifele pentru prestatiile specifice;
    n) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.N.I.;
    o) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    p) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.N.I.;
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 20
    Atributiile directorului general
    (1) Directorul general reprezinta C.N.I. in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.N.I.;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.N.I.;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.N.I. si le fixeaza salariile;
    d) negociaza contractul colectiv de munca in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) incheie acte juridice in numele si pe seama C.N.I.;
    f) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor;
    h) indeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul general poate delega o parte dintre atributiile sale directorilor executivi.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.N.I.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 21
    Controlul financiar preventiv
    (1) C.N.I. organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin compartimentul de specialitate, potrivit legii.
    Art. 22
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin compartimentul de specialitate din cadrul C.N.I.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune conducatorii si salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii, verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare si patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al companiei controlate.
    Art. 23
    Cenzorii
    (1) Gestiunea C.N.I. este controlata de actionari si de cenzori.
    (2) C.N.I. are 5 cenzori si 5 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani, putand fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat, in conditiile legii, sau expert contabil.
    (6) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (7) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea C.N.I.;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si daca sunt in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt tinute regulat;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    (8) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (9) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.N.I. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, daca nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (10) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (9), precum si referitor la propunerile pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de divergenta, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (11) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile din administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
    (13) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor, in particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile C.N.I., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (14) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (15) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile extraordinare ale actionarilor.
    (16) Cenzorii C.N.I. indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii C.N.I.
    Art. 25
    Personalul
    (1) Personalul C.N.I. se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau alte forme de selectie.
    (2) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) C.N.I. va tine evidenta contabila si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul C.N.I. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul C.N.I. ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) C.N.I. isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de C.N.I., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarilor de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 29
    Registrele
    C.N.I. va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    Adunarea generala a actionarilor poate propune schimbarea formei juridice a C.N.I.
    Art. 31
    Dizolvarea
    (1) C.N.I. se dizolva in urmatoarele cazuri:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    c) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea C.N.I.;
    d) falimentul;
    e) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
    f) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    g) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    h) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea C.N.I. se va inscrie in registrul comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare C.N.I. va fi lichidata.
    (2) Lichidarea C.N.I. si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel, aparute intre C.N.I. si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 25/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 25 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 25/2001
Legea 49 2017
Ordonanţa 16 2014
OUG 26 2012
OUG 35 2011
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
Ordin 2319 2004
pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.
Hotărârea 818 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
Legea 169 2003
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.
Hotărârea 321 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
Legea 117 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu