E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Hotărârea 791 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 20 1994 articole noi... articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 10 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 11 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 20 1994 articole noi... articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de Legea 12 2000
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Hotărârea 844 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Hotărârea 844 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Ordin 38 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Ordin 15 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Ordin 2286 1999
Articolul 6 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu articolul 4 din actul Hotărârea 579 1998
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu articolul 13 din actul Legea 109 1998
Ordonanţa 20 1994 republicat de articolul 2 din actul Legea 72 1998
Ordonanţa 20 1994 republicat de Ordonanţa 20 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 20 din 27 ianuarie 1994    * Republicata

privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 150 din 15 aprilie 1998


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul dispozitiilor art. II din Legea nr. 72 din 7 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994 si a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995.

    Art. 1
    Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie o actiune complexa, de interes national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si cuprinde masuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.
    Art. 2
    (1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii vor actiona pentru:
    - identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;
    - expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementarile tehnice;
    - aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor definite la alin. (2), in functie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.
    (2) Pentru constructiile expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii sunt obligati sa procedeze la:
    - proiectarea lucrarilor de interventie de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de catre verificatori tehnici atestati;
    - executarea lucrarilor de interventie de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia, atestati, inclusiv urmarirea, verificarea si receptia executarii lucrarilor de interventie prin diriginti de santier autorizati.
    Art. 3
    Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc prin reglementari tehnice si se vor realiza cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum si a conditiilor tehnice prevazute de Normativul de proiectare antiseismica.
    Art. 4
    (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activitatii in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente se realizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin:
    a) organizarea elaborarii, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice in domeniul protectiei antiseismice;
    b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile de importanta vitala pentru societate, a caror functionalitate, in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur, trebuie sa fie asigurata integral.
    In acest scop, in cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se organizeaza Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, formata din personalitati in domeniu.
    (2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de aparare impotriva dezastrelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
    a) elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;
    b) educarea antiseismica a populatiei.
    (3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
    a) stabilirea si aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorita conditiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;
    b) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, a institutiilor publice si a agentilor economici si monitorizarea actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzand expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie;
    c) fundamentarea, verificarea si avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.
    Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporara a persoanelor si a familiilor, pe perioada executarii interventiilor care nu se pot efectua in cladiri ocupate.
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii, obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale.
    (4) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, subordonate acesteia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzand prioritatile, pe categorii de constructii, privind expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.
    (5) Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor, in vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, pot solicita instantei de judecata sa oblige proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta incadrate in clasa I de risc seismic sa ia masurile de interventie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Actiunea se adreseaza judecatoriei in raza careia este situata constructia.
    Actiunea este scutita de taxa de timbru.
    Art. 5
    Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a constructiilor descrise la art. 1 se vor asigura dupa cum urmeaza:
    a) pentru constructiile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale si a agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome - in limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea acestora;
    c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, cu exceptia constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici definiti la lit. a), din fondurile proprii ale acestora.
    Art. 6
    Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executarea lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se vor asigura, acordandu-se prioritate constructiilor incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, dupa cum urmeaza:
    a) pentru constructiile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome -, dupa caz, din:
    - sursele proprii ale proprietarilor sau ale agentilor economici care le administreaza;
    - despagubiri acordate de societatile de asigurare;
    - credite bancare cu o durata de rambursare de pana la 20 de ani si cu o dobanda de 5% pe an, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural in ansamblu si, dupa caz, a elementelor nestructurale ale constructiei existente si/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare inclusiv desfacerea si refacerea instalatiilor, echipamentelor si finisajelor aferente; in acest scop, Banca Nationala a Romaniei se autorizeaza si va deschide o linie de creditare, conform prevederilor legale, la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si la alte banci comerciale acreditate, precum si la Casa de Economii si Consemnatiuni; diferenta dintre dobanda de creditare, care include dobanda de referinta (taxa oficiala a scontului) a Bancii Nationale a Romaniei, plus marja dobanzii de 5% pe an a Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. si a altor banci comerciale agreate, precum si Casei de Economii si Consemnatiuni si dobanda platita de beneficiarii de credite se va suporta din transferuri de la bugetul de stat; modul de derulare a finantarii se stabileste prin conventie incheiata intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Banca Nationala a Romaniei, Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si alte banci comerciale agreate si Casa de Economii si Consemnatiuni, cu avizul Ministerului Finantelor; pana la rambursarea integrala a creditului se instituie ipoteca asupra locuintei; in cazul vanzarii locuintei, din pretul convenit se asigura rambursarea integrala a creditului, inclusiv a dobanzilor aferente, conform evidentei bancare de la data vanzarii locuintei; radierea ipotecii se face numai cu dovada achitarii integrale a creditului bancar acordat si a dobanzilor aferente;
    - bugetele locale, pentru locuintele aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale;
    b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, cu respectarea termenelor prevazute in normele tehnice in vigoare, potrivit prevederilor stabilite anual pentru acest gen de lucrari si aprobate prin bugetul de stat si bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea institutiilor respective.
    Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din venituri proprii;
    c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, cu exceptia constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici definiti la lit. a), din fondurile de dezvoltare proprii.
    Art. 7
    Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic se vor asigura in limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie, in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu conditia continuarii de catre proprietari a executarii lucrarilor de interventie.
    Art. 8
    (1) Proprietarii, persoane fizice, care, la data aprobarii deciziei de interventiei, realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, beneficiaza de alocatii pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de interventie la constructiile din proprietate cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, in limita transferurilor de la bugetul de stat stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (2) Pentru proprietarii, persoane fizice, care nu se incadreaza in prevederile alin. (1), consiliile locale pot finanta din bugetele locale cheltuielile privind executarea lucrarilor de interventie, in functie de situatia materiala a proprietarilor si de starea tehnica si valoarea de patrimoniu a constructiilor din proprietatea acestora.
    (3) Finantarea din bugetele locale, in conditiile alin. (2), se face in completarea transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic.
    Art. 9
    Proprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptare de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de consolidare a constructiilor cu destinatia de locuinta din proprietate.
    Art. 10
    (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), art. 7 si art. 8 se fundamenteaza distinct de catre consiliile locale, cu ocazia elaborarii bugetului de stat si se transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti analizeaza, verifica si centralizeaza situatiile primite, stabilesc prioritatile la nivel de judet, respectiv municipiul Bucuresti, si transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului valoarea cheltuielilor necesare.
    (3) In executia bugetului de stat, transferurile se repartizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se acorda consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.
    (4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor raspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.
    Art. 11
    Contractarea expertizarii tehnice, proiectarii si executarii lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.
    Art. 12
    In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante*).
    Art. 13
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 709/1991, precum si orice alte dispozitii contrare*).
    Art. 14
    Obligatiile si raspunderile proprietarilor constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si ale persoanelor juridice care au in administrare constructii, se completeaza cu dispozitiile legislatiei civile.
-----------
    *) Normele metodologice nr. 30.654/2.162/MC din 5 august 1994 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994.
    Potrivit art. II din Ordonanta Guvernului nr. 67/1997, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a acesteia, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Departamentul pentru Administratie Publica Locala si Ministerul Finantelor vor adapta in mod corespunzator normele metodologice sus-mentionate si le vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    *) Potrivit art. III din Ordonanta Guvernului nr. 67/1997, la data intrarii in vigoare a acesteia se abroga si prevederile Hotararii Guvernului nr. 644/1990 privind masuri pentru reducerea riscului de avariere a constructiilor afectate de cutremur, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 7 iunie 1990.
SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 20/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 20 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 20/1994
Hotărârea 791 2001
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2001 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzand cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
Legea 460 2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Legea 12 2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Hotărârea 844 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Hotărârea 844 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Ordin 38 1999
privind avizarea, din punct de vedere tehnic, a solutiilor de interventie prin demolarea totala a constructiilor
Ordin 15 1999
privind aprobarea continutului pliantului "Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur", destinat educatiei antiseismice a populatiei
Ordin 2286 1999
privind aprobarea continutului pliantului "Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur", destinat educatiei antiseismice a populatiei
Ordonanţa 12 1999
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Hotărârea 579 1998
privind aprobarea Programului de actiuni pentru reducerea riscului seismic al cladirilor de locuit expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic si finantarea lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit inalte, cu mai mult de P + 4 etaje, construite inainte de anul 1940
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Legea 72 1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent
Ordonanţa 20 1994
privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu