E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Hotărârea 791 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 20 1994 articole noi... articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 10 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 11 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 20 1994 articole noi... articolul 1 din actul Legea 460 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de Legea 12 2000
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Hotărârea 844 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Hotărârea 844 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Ordin 38 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Ordin 15 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu Ordin 2286 1999
Articolul 6 din actul Ordonanţa 20 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 12 1999
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu articolul 4 din actul Hotărârea 579 1998
Ordonanţa 20 1994 in legatura cu articolul 13 din actul Legea 109 1998
Ordonanţa 20 1994 republicat de articolul 2 din actul Legea 72 1998
Ordonanţa 20 1994 republicat de Ordonanţa 20 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 20 din 27 ianuarie 1994    * Republicata

privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 150 din 15 aprilie 1998


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul dispozitiilor art. II din Legea nr. 72 din 7 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994 si a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995.

    Art. 1
    Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie o actiune complexa, de interes national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si cuprinde masuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.
    Art. 2
    (1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii vor actiona pentru:
    - identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;
    - expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementarile tehnice;
    - aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor definite la alin. (2), in functie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.
    (2) Pentru constructiile expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii sunt obligati sa procedeze la:
    - proiectarea lucrarilor de interventie de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de catre verificatori tehnici atestati;
    - executarea lucrarilor de interventie de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia, atestati, inclusiv urmarirea, verificarea si receptia executarii lucrarilor de interventie prin diriginti de santier autorizati.
    Art. 3
    Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc prin reglementari tehnice si se vor realiza cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum si a conditiilor tehnice prevazute de Normativul de proiectare antiseismica.
    Art. 4
    (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activitatii in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente se realizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin:
    a) organizarea elaborarii, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice in domeniul protectiei antiseismice;
    b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile de importanta vitala pentru societate, a caror functionalitate, in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur, trebuie sa fie asigurata integral.
    In acest scop, in cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se organizeaza Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, formata din personalitati in domeniu.
    (2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de aparare impotriva dezastrelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
    a) elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;
    b) educarea antiseismica a populatiei.
    (3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
    a) stabilirea si aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorita conditiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;
    b) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, a institutiilor publice si a agentilor economici si monitorizarea actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzand expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie;
    c) fundamentarea, verificarea si avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.
    Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporara a persoanelor si a familiilor, pe perioada executarii interventiilor care nu se pot efectua in cladiri ocupate.
    Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii, obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale.
    (4) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, subordonate acesteia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzand prioritatile, pe categorii de constructii, privind expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.
    (5) Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor, in vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, pot solicita instantei de judecata sa oblige proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta incadrate in clasa I de risc seismic sa ia masurile de interventie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Actiunea se adreseaza judecatoriei in raza careia este situata constructia.
    Actiunea este scutita de taxa de timbru.
    Art. 5
    Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a constructiilor descrise la art. 1 se vor asigura dupa cum urmeaza:
    a) pentru constructiile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale si a agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome - in limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea acestora;
    c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, cu exceptia constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici definiti la lit. a), din fondurile proprii ale acestora.
    Art. 6
    Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executarea lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se vor asigura, acordandu-se prioritate constructiilor incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, dupa cum urmeaza:
    a) pentru constructiile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome -, dupa caz, din:
    - sursele proprii ale proprietarilor sau ale agentilor economici care le administreaza;
    - despagubiri acordate de societatile de asigurare;
    - credite bancare cu o durata de rambursare de pana la 20 de ani si cu o dobanda de 5% pe an, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural in ansamblu si, dupa caz, a elementelor nestructurale ale constructiei existente si/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare inclusiv desfacerea si refacerea instalatiilor, echipamentelor si finisajelor aferente; in acest scop, Banca Nationala a Romaniei se autorizeaza si va deschide o linie de creditare, conform prevederilor legale, la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si la alte banci comerciale acreditate, precum si la Casa de Economii si Consemnatiuni; diferenta dintre dobanda de creditare, care include dobanda de referinta (taxa oficiala a scontului) a Bancii Nationale a Romaniei, plus marja dobanzii de 5% pe an a Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. si a altor banci comerciale agreate, precum si Casei de Economii si Consemnatiuni si dobanda platita de beneficiarii de credite se va suporta din transferuri de la bugetul de stat; modul de derulare a finantarii se stabileste prin conventie incheiata intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Banca Nationala a Romaniei, Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si alte banci comerciale agreate si Casa de Economii si Consemnatiuni, cu avizul Ministerului Finantelor; pana la rambursarea integrala a creditului se instituie ipoteca asupra locuintei; in cazul vanzarii locuintei, din pretul convenit se asigura rambursarea integrala a creditului, inclusiv a dobanzilor aferente, conform evidentei bancare de la data vanzarii locuintei; radierea ipotecii se face numai cu dovada achitarii integrale a creditului bancar acordat si a dobanzilor aferente;
    - bugetele locale, pentru locuintele aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale;
    b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, cu respectarea termenelor prevazute in normele tehnice in vigoare, potrivit prevederilor stabilite anual pentru acest gen de lucrari si aprobate prin bugetul de stat si bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea institutiilor respective.
    Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din venituri proprii;
    c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, cu exceptia constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici definiti la lit. a), din fondurile de dezvoltare proprii.
    Art. 7
    Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic se vor asigura in limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie, in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu conditia continuarii de catre proprietari a executarii lucrarilor de interventie.
    Art. 8
    (1) Proprietarii, persoane fizice, care, la data aprobarii deciziei de interventiei, realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, beneficiaza de alocatii pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de interventie la constructiile din proprietate cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, in limita transferurilor de la bugetul de stat stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (2) Pentru proprietarii, persoane fizice, care nu se incadreaza in prevederile alin. (1), consiliile locale pot finanta din bugetele locale cheltuielile privind executarea lucrarilor de interventie, in functie de situatia materiala a proprietarilor si de starea tehnica si valoarea de patrimoniu a constructiilor din proprietatea acestora.
    (3) Finantarea din bugetele locale, in conditiile alin. (2), se face in completarea transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic.
    Art. 9
    Proprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptare de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de consolidare a constructiilor cu destinatia de locuinta din proprietate.
    Art. 10
    (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), art. 7 si art. 8 se fundamenteaza distinct de catre consiliile locale, cu ocazia elaborarii bugetului de stat si se transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti analizeaza, verifica si centralizeaza situatiile primite, stabilesc prioritatile la nivel de judet, respectiv municipiul Bucuresti, si transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului valoarea cheltuielilor necesare.
    (3) In executia bugetului de stat, transferurile se repartizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se acorda consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.
    (4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor raspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.
    Art. 11
    Contractarea expertizarii tehnice, proiectarii si executarii lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.
    Art. 12
    In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante*).
    Art. 13
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 709/1991, precum si orice alte dispozitii contrare*).
    Art. 14
    Obligatiile si raspunderile proprietarilor constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si ale persoanelor juridice care au in administrare constructii, se completeaza cu dispozitiile legislatiei civile.
-----------
    *) Normele metodologice nr. 30.654/2.162/MC din 5 august 1994 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994.
    Potrivit art. II din Ordonanta Guvernului nr. 67/1997, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a acesteia, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Departamentul pentru Administratie Publica Locala si Ministerul Finantelor vor adapta in mod corespunzator normele metodologice sus-mentionate si le vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    *) Potrivit art. III din Ordonanta Guvernului nr. 67/1997, la data intrarii in vigoare a acesteia se abroga si prevederile Hotararii Guvernului nr. 644/1990 privind masuri pentru reducerea riscului de avariere a constructiilor afectate de cutremur, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 7 iunie 1990.
SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 20/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 20 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 20/1994
Hotărârea 791 2001
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2001 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzand cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
Legea 460 2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Legea 12 2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Hotărârea 844 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Hotărârea 844 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Ordin 38 1999
privind avizarea, din punct de vedere tehnic, a solutiilor de interventie prin demolarea totala a constructiilor
Ordin 15 1999
privind aprobarea continutului pliantului "Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur", destinat educatiei antiseismice a populatiei
Ordin 2286 1999
privind aprobarea continutului pliantului "Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur", destinat educatiei antiseismice a populatiei
Ordonanţa 12 1999
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Hotărârea 579 1998
privind aprobarea Programului de actiuni pentru reducerea riscului seismic al cladirilor de locuit expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic si finantarea lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit inalte, cu mai mult de P + 4 etaje, construite inainte de anul 1940
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Legea 72 1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent
Ordonanţa 20 1994
privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu