E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 18 august 1997

privind transporturile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 20 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste normele generale aplicabile organizarii si executarii tuturor activitatilor de transport terestru, pe apa si aerian pe teritoriul Romaniei, precum si normele generale aplicabile mijloacelor de transport, proprietate a persoanelor fizice si juridice, romane, in afara teritoriului national.
    Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru toate actele normative specifice diferitelor moduri de transport si activitatilor conexe; in caz de conflict ele prevaleaza asupra acestora din urma.
    Art. 2
    In toate raporturile generate de activitatea de transport protectia vietii umane si a mediului este prioritara.
    Art. 3
    Sistemul national de transport constituie parte integranta a activitatilor economice si sociale ale Romaniei si are urmatoarele obiective principale:
    a) realizarea conectarii tuturor localitatilor la reteaua nationala de transport;
    b) asigurarea dreptului la libera circulatie a cetatenilor;
    c) asigurarea liberei circulatii a marfurilor si a bunurilor;
    d) asigurarea transporturilor care privesc siguranta nationala;
    e) asigurarea racordarii la sistemele internationale de transport;
    f) participarea la dezvoltarea economica si sociala a tarii.
    Art. 4
    Sistemul national al transporturilor are urmatoarele componente:
    a) infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian, de interes public;
    b) utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public;
    c) operatorii de transport public si privat.
    Art. 5
    Dezvoltarea sistemului national de transport se realizeaza tinand seama de urmatorii factori:
    a) programele nationale de realizare a unei dezvoltari durabile;
    b) nevoile de aparare a tarii;
    c) asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a traficului;
    d) eficienta economica ridicata;
    e) conditiile de conservare si de protejare a mediului inconjurator;
    f) utilizarea rationala a energiei;
    g) conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 6
    Statul sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public, garanteaza libera initiativa si autonomia transportatorilor privati si asigura conditiile unui mediu concurential normal intre modurile de transport si intre diferitele categorii de transportatori.
    Art. 7
    Utilizatorii de transporturi au acces egal si nediscriminatoriu la structurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care isi exercita dreptul de a se deplasa si au posibilitatea de a efectua ei insisi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.
    Art. 8
    Ministerul Transporturilor, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat in domeniul transporturilor si asigura realizarea, modernizarea, dezvoltarea si siguranta sistemului national de transport.
    Modurile de transport pe care Ministerul Transporturilor le reglementeaza in calitate de autoritate de stat sunt:
    a) transportul rutier;
    b) transportul feroviar;
    c) transportul maritim, fluvial si pe apele interioare;
    d) transportul aerian;
    e) transportul multimodal si transportul combinat.
    Fiecare mod de transport este parte integranta a sistemului national de transport si cuprinde infrastructura, utilizatorii si operatorii, care au activitati specifice respectivului mod de transport.
    Ministerul Transporturilor coordoneaza modurile de transport printr-o abordare multimodala, tinand seama de capacitatile existente sau de cele prevazute pentru fiecare mod de transport, precum si de promovarea unei dezvoltari rationale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementarilor specifice fiecarui mod de transport.

    CAP. 2
    Ministerul Transporturilor organ de specialitate al administratiei publice centrale si autoritate de stat in domeniul transporturilor

    Art. 9
    Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale si in aceasta calitate are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategiile de dezvoltare a activitatilor de transport;
    b) elaboreaza si supune aprobarii Guvernului programele de modernizare si de dezvoltare a infrastructurilor de transport;
    c) administreaza, gestioneaza si exploateaza infrastructurile si echipamentele de interes national din sistemul national de transport;
    d) asigura tuturor utilizatorilor si agentilor economici acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes national si local;
    e) asigura beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transportator autorizat si liber ales;
    f) sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public;
    g) stimuleaza libera initiativa si asigura autonomia transportatorilor privati;
    h) asigura conditiile unui mediu concurential normal in interiorul fiecarui mod de transport, precum si intre modurile de transport;
    i) asigura efectuarea transporturilor militare si a transporturilor de interventie in caz de calamitati naturale sau in alte situatii deosebite;
    j) asigura dezvoltarea cercetarii in transporturi in corelare cu programele nationale de cercetare;
    k) elaboreaza politica economica in domeniul transporturilor;
    l) elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
    m) elaboreaza politici de dezvoltare echilibrata a tuturor modurilor de transport;
    n) asigura gestionarea proprietatii publice din domeniul transporturilor;
    o) gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, cele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;
    p) aproba sau supune spre aprobare Guvernului, dupa caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport;
    r) clasifica infrastructurile de transport in conformitate cu standardele nationale si internationale.
    Art. 10
    Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale in domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor poate incheia contracte de activitate pentru unul sau mai multi ani cu agenti economici din domeniul transporturilor, stabilind obiective specifice si mijloace tehnice si economice pentru realizarea acestora. Contractele de activitate incheiate se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale si combinate, avand urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Guvernul in domeniul transporturilor, in organismele internationale si in relatiile bilaterale cu alte state;
    b) elaboreaza si promoveaza acte normative si norme destinate asigurarii compatibilitatii sistemului national de transport cu sistemele de transport internationale;
    c) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, intretinerea si exploatarea infrastructurilor de transport;
    d) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia si verificarea tehnica a mijloacelor de transport;
    e) stabileste nomenclatorul de functii si de personal care lucreaza sau concura la siguranta traficului;
    f) emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului din transporturi, care lucreaza in siguranta circulatiei, si stabileste conditiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor, a licentelor sau a brevetelor acordate;
    g) organizeaza examene si emite atestate, certificate, licente si brevete pentru personalul din transporturi;
    h) stabileste programe minime de pregatire si perfectionare pentru personalul de siguranta din transporturi si organizeaza desfasurarea acestora;
    i) emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueaza sau vor efectua activitati de transport si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;
    j) emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile feroviare, rutiere, navale, aeriene, precum si pentru transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;
    k) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
    l) acorda navelor si aeronavelor, proprietate a unor persoane fizice sau juridice, romane, dreptul de arborare a pavilionului roman sau a pavilionului altui stat;
    m) certifica buna stare de navigabilitate a navelor si aeronavelor civile, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    n) aproba organizarea regionala a transporturilor terestre de interes national, utilizarea spatiului aerian, a cailor navigabile din apele nationale si internationale, precum si a apelor teritoriale;
    o) aproba survolarea spatiului aerian al Romaniei, decolarea si aterizarea aeronavelor civile de pe si pe aeroporturile situate pe teritoriul Romaniei;
    p) asigura dirijarea aeronavelor in spatiul aerian al Romaniei, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    q) exercita activitatea de registru, de inspectie si de control in transporturi;
    r) acorda permisiunea de acostare si de plecare a navelor romanesti si straine aflate in porturi romanesti;
    s) stabileste conditiile de inmatriculare a navelor, a aeronavelor, a autovehiculelor si a materialului rulant;
    s) asigura certificarea de tip si individuala a mijloacelor de transport;
    t) supravegheaza navele sub pavilion roman sau navele sub pavilion strain apartinand unor persoane fizice sau juridice, romane, in apele nationale si internationale;
    t) gestioneaza frecventele de comunicatii alocate Ministerului Transporturilor;
    u) acorda, pe baza de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuita a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii straini;
    v) autorizeaza efectuarea de lucrari care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public;
    x) stabileste zonele obligatorii de pilotaj in apele nationale, pe Dunare si in apele teritoriale;
    y) ancheteaza evenimentele sau accidentele produse in activitatile de transport;
    z) asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei si controlul veterinar specific activitatilor de transport.
    Art. 12
    Ministerul Transporturilor stabileste conditiile tehnice, regulile de siguranta si modalitatile de inspectie si de control aplicabile diferitelor moduri de transport.
    Ministerul Transporturilor poate desemna organisme tehnice specializate, insarcinate sa elaboreze si sa puna in aplicare normele tehnice si reglementarile corespunzatoare, sa asigure pregatirea profesionala si perfectionarea personalului din transporturi, sa efectueze certificarea si inmatricularea mijloacelor de transport si sa asigure inspectia si controlul acestora.
    Ministerul Transporturilor asigura, direct sau prin delegare de competenta, prin institutii publice subordonate sau prin societati comerciale autorizate, controlul tehnic si inspectia de siguranta a traficului pentru transportul feroviar, auto, aerian, maritim, fluvial, pe apele interioare, multimodal si combinat.
    Institutiile publice si societatile comerciale prevazute la alin. 2 si 3 se vor finanta integral din tarife, taxe si comisioane obtinute din prestarile de servicii specifice.
    Art. 13
    Regimul tarifelor percepute pentru eliberarea de autorizatii si licente si al redeventelor se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public, precum si cel al fondurilor speciale constituite din sume incasate cu titlu de taxe se stabilesc prin lege.
    Tarifele pentru cursurile de pregatire profesionala si de examinare, in vederea obtinerii certificatelor de capacitate, a licentelor si a brevetelor, se stabilesc de catre Ministerul Transporturilor.

    CAP. 3
    Proprietatea publica in domeniul transporturilor

    Art. 14
    Proprietatea publica in domeniul transporturilor cuprinde bunurile care servesc interesul public in transporturi si care apartin statului, judetelor, municipiilor, oraselor, comunelor si satelor.
    Art. 15
    Bunurile, proprietate publica a statului, din domeniul transporturilor pot fi date in administrare, prin hotarare a Guvernului, institutiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor ori pot fi inchiriate sau concesionate, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Executarea transporturilor

    Art. 16
    Ministerul Transporturilor elaboreaza si supune aprobarii Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor si a marfurilor intre toate localitatile tarii, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri de transport international.
    Autoritatile administratiei publice locale elaboreaza schema retelei locale de transport, care va fi avizata de Ministerul Transporturilor.
    Art. 17
    Transportul de persoane si de bunuri este public sau in interes propriu.
    Transporturile executate de persoane juridice, in conditii nediscriminatorii de acces pentru terti, pe baza unui contract de transport, sunt transporturi publice.
    Contractul de transport se incheie intre transportator si beneficiarul transportului si se probeaza, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport inmanat pasagerului, iar pentru transportul de marfuri, printr-un document specific de transport.
    Contractul de transport poate fi incheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport, autorizati de Ministerul Transporturilor.
    Art. 18
    Transportul executat de persoane fizice in vederea asigurarii deplasarii in interes personal, precum si transportul organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitatile proprii, cu mijloacele de transport pe care le detin in proprietate sau le folosesc in baza unui contract de inchiriere, este transport in interes propriu.
    Transportul de bunuri in interes propriu trebuie sa constituie accesoriul unei alte activitati economice executate de persoana care il organizeaza, iar bunurile transportate trebuie sa fie proprietatea acesteia ori sa fie rezultatul activitatii sale.
    Art. 19
    Persoanele fizice sau juridice, care efectueaza transporturi de bunuri si de persoane, se autorizeaza de catre Ministerul Transporturilor.
    Evidenta autorizatiilor se tine la Ministerul Transporturilor in registre unice, pe moduri de transport.
    Art. 20
    Tarifele transporturilor publice se formeaza liber si concurential pe baza cererii si ofertei.
    Guvernul si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale pot fixa plafoane ale tarifelor si pot stabili reduceri sau scutiri de tarife ori conditii tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice si juridice, atunci cand factori sociali impun acest lucru.
    In situatiile prevazute la alin. 2, transportatorul va primi o compensatie in bani din partea Guvernului sau, dupa caz, din partea autoritatii publice locale, destinata acoperirii costului real al transportului si mentinerii serviciului public de transport.

    CAP. 5
    Investitiile in transporturi

    Art. 21
    Obiectivele de investitii privind infrastructurile de transport, echipamente si tehnologii se stabilesc de Ministerul Transporturilor pe baza unor evaluari economice si financiare si a unor criterii de eficienta in cadrul aceluiasi mod de transport sau intre moduri diferite ori combinatii de moduri de transport.
    Art. 22
    Mijloacele de finantare necesare realizarii noilor infrastructuri sau modernizarii infrastructurilor existente pot proveni din fonduri speciale constituite pentru fiecare mod de transport, din reinvestirea profitului obtinut, din credite bancare interne sau externe, de la bugetul de stat, precum si din alte surse constituite conform legii.
    Autoritatile administratiei publice locale, precum si agentii economici sau utilizatorii pot participa, in conditiile legii, la finantarea infrastructurii de transport de interes local sau regional.
    Utilizarea spatiului aerian, a infrastructurilor de transport si a dotarilor adiacente se face cu perceperea unor taxe, redevente si tarife, care alimenteaza fondurile speciale pentru infrastructura fiecarui mod de transport.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Dispozitiile specifice fiecarui mod de transport se stabilesc prin legi speciale.
    Art. 24
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 25
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, orice dispozitii contrare se abroga.

            PRIM-MINISTRU
            VICTOR CIORBEA

                   Contrasemneaza:
                   Ministrul transporturilor,
                   Traian Basescu

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Mircea Ciumara

                   p. Ministrul apararii nationale,
                   Constantin Dudu Ionescu,
                   secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu