E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 18 august 1997

privind transporturile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 20 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste normele generale aplicabile organizarii si executarii tuturor activitatilor de transport terestru, pe apa si aerian pe teritoriul Romaniei, precum si normele generale aplicabile mijloacelor de transport, proprietate a persoanelor fizice si juridice, romane, in afara teritoriului national.
    Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru toate actele normative specifice diferitelor moduri de transport si activitatilor conexe; in caz de conflict ele prevaleaza asupra acestora din urma.
    Art. 2
    In toate raporturile generate de activitatea de transport protectia vietii umane si a mediului este prioritara.
    Art. 3
    Sistemul national de transport constituie parte integranta a activitatilor economice si sociale ale Romaniei si are urmatoarele obiective principale:
    a) realizarea conectarii tuturor localitatilor la reteaua nationala de transport;
    b) asigurarea dreptului la libera circulatie a cetatenilor;
    c) asigurarea liberei circulatii a marfurilor si a bunurilor;
    d) asigurarea transporturilor care privesc siguranta nationala;
    e) asigurarea racordarii la sistemele internationale de transport;
    f) participarea la dezvoltarea economica si sociala a tarii.
    Art. 4
    Sistemul national al transporturilor are urmatoarele componente:
    a) infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian, de interes public;
    b) utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public;
    c) operatorii de transport public si privat.
    Art. 5
    Dezvoltarea sistemului national de transport se realizeaza tinand seama de urmatorii factori:
    a) programele nationale de realizare a unei dezvoltari durabile;
    b) nevoile de aparare a tarii;
    c) asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a traficului;
    d) eficienta economica ridicata;
    e) conditiile de conservare si de protejare a mediului inconjurator;
    f) utilizarea rationala a energiei;
    g) conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 6
    Statul sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public, garanteaza libera initiativa si autonomia transportatorilor privati si asigura conditiile unui mediu concurential normal intre modurile de transport si intre diferitele categorii de transportatori.
    Art. 7
    Utilizatorii de transporturi au acces egal si nediscriminatoriu la structurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care isi exercita dreptul de a se deplasa si au posibilitatea de a efectua ei insisi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.
    Art. 8
    Ministerul Transporturilor, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat in domeniul transporturilor si asigura realizarea, modernizarea, dezvoltarea si siguranta sistemului national de transport.
    Modurile de transport pe care Ministerul Transporturilor le reglementeaza in calitate de autoritate de stat sunt:
    a) transportul rutier;
    b) transportul feroviar;
    c) transportul maritim, fluvial si pe apele interioare;
    d) transportul aerian;
    e) transportul multimodal si transportul combinat.
    Fiecare mod de transport este parte integranta a sistemului national de transport si cuprinde infrastructura, utilizatorii si operatorii, care au activitati specifice respectivului mod de transport.
    Ministerul Transporturilor coordoneaza modurile de transport printr-o abordare multimodala, tinand seama de capacitatile existente sau de cele prevazute pentru fiecare mod de transport, precum si de promovarea unei dezvoltari rationale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementarilor specifice fiecarui mod de transport.

    CAP. 2
    Ministerul Transporturilor organ de specialitate al administratiei publice centrale si autoritate de stat in domeniul transporturilor

    Art. 9
    Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale si in aceasta calitate are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategiile de dezvoltare a activitatilor de transport;
    b) elaboreaza si supune aprobarii Guvernului programele de modernizare si de dezvoltare a infrastructurilor de transport;
    c) administreaza, gestioneaza si exploateaza infrastructurile si echipamentele de interes national din sistemul national de transport;
    d) asigura tuturor utilizatorilor si agentilor economici acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes national si local;
    e) asigura beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transportator autorizat si liber ales;
    f) sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public;
    g) stimuleaza libera initiativa si asigura autonomia transportatorilor privati;
    h) asigura conditiile unui mediu concurential normal in interiorul fiecarui mod de transport, precum si intre modurile de transport;
    i) asigura efectuarea transporturilor militare si a transporturilor de interventie in caz de calamitati naturale sau in alte situatii deosebite;
    j) asigura dezvoltarea cercetarii in transporturi in corelare cu programele nationale de cercetare;
    k) elaboreaza politica economica in domeniul transporturilor;
    l) elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
    m) elaboreaza politici de dezvoltare echilibrata a tuturor modurilor de transport;
    n) asigura gestionarea proprietatii publice din domeniul transporturilor;
    o) gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, cele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;
    p) aproba sau supune spre aprobare Guvernului, dupa caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport;
    r) clasifica infrastructurile de transport in conformitate cu standardele nationale si internationale.
    Art. 10
    Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale in domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor poate incheia contracte de activitate pentru unul sau mai multi ani cu agenti economici din domeniul transporturilor, stabilind obiective specifice si mijloace tehnice si economice pentru realizarea acestora. Contractele de activitate incheiate se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale si combinate, avand urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Guvernul in domeniul transporturilor, in organismele internationale si in relatiile bilaterale cu alte state;
    b) elaboreaza si promoveaza acte normative si norme destinate asigurarii compatibilitatii sistemului national de transport cu sistemele de transport internationale;
    c) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, intretinerea si exploatarea infrastructurilor de transport;
    d) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia si verificarea tehnica a mijloacelor de transport;
    e) stabileste nomenclatorul de functii si de personal care lucreaza sau concura la siguranta traficului;
    f) emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului din transporturi, care lucreaza in siguranta circulatiei, si stabileste conditiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor, a licentelor sau a brevetelor acordate;
    g) organizeaza examene si emite atestate, certificate, licente si brevete pentru personalul din transporturi;
    h) stabileste programe minime de pregatire si perfectionare pentru personalul de siguranta din transporturi si organizeaza desfasurarea acestora;
    i) emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueaza sau vor efectua activitati de transport si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;
    j) emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile feroviare, rutiere, navale, aeriene, precum si pentru transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;
    k) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
    l) acorda navelor si aeronavelor, proprietate a unor persoane fizice sau juridice, romane, dreptul de arborare a pavilionului roman sau a pavilionului altui stat;
    m) certifica buna stare de navigabilitate a navelor si aeronavelor civile, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    n) aproba organizarea regionala a transporturilor terestre de interes national, utilizarea spatiului aerian, a cailor navigabile din apele nationale si internationale, precum si a apelor teritoriale;
    o) aproba survolarea spatiului aerian al Romaniei, decolarea si aterizarea aeronavelor civile de pe si pe aeroporturile situate pe teritoriul Romaniei;
    p) asigura dirijarea aeronavelor in spatiul aerian al Romaniei, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    q) exercita activitatea de registru, de inspectie si de control in transporturi;
    r) acorda permisiunea de acostare si de plecare a navelor romanesti si straine aflate in porturi romanesti;
    s) stabileste conditiile de inmatriculare a navelor, a aeronavelor, a autovehiculelor si a materialului rulant;
    s) asigura certificarea de tip si individuala a mijloacelor de transport;
    t) supravegheaza navele sub pavilion roman sau navele sub pavilion strain apartinand unor persoane fizice sau juridice, romane, in apele nationale si internationale;
    t) gestioneaza frecventele de comunicatii alocate Ministerului Transporturilor;
    u) acorda, pe baza de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuita a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii straini;
    v) autorizeaza efectuarea de lucrari care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public;
    x) stabileste zonele obligatorii de pilotaj in apele nationale, pe Dunare si in apele teritoriale;
    y) ancheteaza evenimentele sau accidentele produse in activitatile de transport;
    z) asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei si controlul veterinar specific activitatilor de transport.
    Art. 12
    Ministerul Transporturilor stabileste conditiile tehnice, regulile de siguranta si modalitatile de inspectie si de control aplicabile diferitelor moduri de transport.
    Ministerul Transporturilor poate desemna organisme tehnice specializate, insarcinate sa elaboreze si sa puna in aplicare normele tehnice si reglementarile corespunzatoare, sa asigure pregatirea profesionala si perfectionarea personalului din transporturi, sa efectueze certificarea si inmatricularea mijloacelor de transport si sa asigure inspectia si controlul acestora.
    Ministerul Transporturilor asigura, direct sau prin delegare de competenta, prin institutii publice subordonate sau prin societati comerciale autorizate, controlul tehnic si inspectia de siguranta a traficului pentru transportul feroviar, auto, aerian, maritim, fluvial, pe apele interioare, multimodal si combinat.
    Institutiile publice si societatile comerciale prevazute la alin. 2 si 3 se vor finanta integral din tarife, taxe si comisioane obtinute din prestarile de servicii specifice.
    Art. 13
    Regimul tarifelor percepute pentru eliberarea de autorizatii si licente si al redeventelor se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public, precum si cel al fondurilor speciale constituite din sume incasate cu titlu de taxe se stabilesc prin lege.
    Tarifele pentru cursurile de pregatire profesionala si de examinare, in vederea obtinerii certificatelor de capacitate, a licentelor si a brevetelor, se stabilesc de catre Ministerul Transporturilor.

    CAP. 3
    Proprietatea publica in domeniul transporturilor

    Art. 14
    Proprietatea publica in domeniul transporturilor cuprinde bunurile care servesc interesul public in transporturi si care apartin statului, judetelor, municipiilor, oraselor, comunelor si satelor.
    Art. 15
    Bunurile, proprietate publica a statului, din domeniul transporturilor pot fi date in administrare, prin hotarare a Guvernului, institutiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor ori pot fi inchiriate sau concesionate, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Executarea transporturilor

    Art. 16
    Ministerul Transporturilor elaboreaza si supune aprobarii Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor si a marfurilor intre toate localitatile tarii, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri de transport international.
    Autoritatile administratiei publice locale elaboreaza schema retelei locale de transport, care va fi avizata de Ministerul Transporturilor.
    Art. 17
    Transportul de persoane si de bunuri este public sau in interes propriu.
    Transporturile executate de persoane juridice, in conditii nediscriminatorii de acces pentru terti, pe baza unui contract de transport, sunt transporturi publice.
    Contractul de transport se incheie intre transportator si beneficiarul transportului si se probeaza, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport inmanat pasagerului, iar pentru transportul de marfuri, printr-un document specific de transport.
    Contractul de transport poate fi incheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport, autorizati de Ministerul Transporturilor.
    Art. 18
    Transportul executat de persoane fizice in vederea asigurarii deplasarii in interes personal, precum si transportul organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitatile proprii, cu mijloacele de transport pe care le detin in proprietate sau le folosesc in baza unui contract de inchiriere, este transport in interes propriu.
    Transportul de bunuri in interes propriu trebuie sa constituie accesoriul unei alte activitati economice executate de persoana care il organizeaza, iar bunurile transportate trebuie sa fie proprietatea acesteia ori sa fie rezultatul activitatii sale.
    Art. 19
    Persoanele fizice sau juridice, care efectueaza transporturi de bunuri si de persoane, se autorizeaza de catre Ministerul Transporturilor.
    Evidenta autorizatiilor se tine la Ministerul Transporturilor in registre unice, pe moduri de transport.
    Art. 20
    Tarifele transporturilor publice se formeaza liber si concurential pe baza cererii si ofertei.
    Guvernul si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale pot fixa plafoane ale tarifelor si pot stabili reduceri sau scutiri de tarife ori conditii tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice si juridice, atunci cand factori sociali impun acest lucru.
    In situatiile prevazute la alin. 2, transportatorul va primi o compensatie in bani din partea Guvernului sau, dupa caz, din partea autoritatii publice locale, destinata acoperirii costului real al transportului si mentinerii serviciului public de transport.

    CAP. 5
    Investitiile in transporturi

    Art. 21
    Obiectivele de investitii privind infrastructurile de transport, echipamente si tehnologii se stabilesc de Ministerul Transporturilor pe baza unor evaluari economice si financiare si a unor criterii de eficienta in cadrul aceluiasi mod de transport sau intre moduri diferite ori combinatii de moduri de transport.
    Art. 22
    Mijloacele de finantare necesare realizarii noilor infrastructuri sau modernizarii infrastructurilor existente pot proveni din fonduri speciale constituite pentru fiecare mod de transport, din reinvestirea profitului obtinut, din credite bancare interne sau externe, de la bugetul de stat, precum si din alte surse constituite conform legii.
    Autoritatile administratiei publice locale, precum si agentii economici sau utilizatorii pot participa, in conditiile legii, la finantarea infrastructurii de transport de interes local sau regional.
    Utilizarea spatiului aerian, a infrastructurilor de transport si a dotarilor adiacente se face cu perceperea unor taxe, redevente si tarife, care alimenteaza fondurile speciale pentru infrastructura fiecarui mod de transport.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Dispozitiile specifice fiecarui mod de transport se stabilesc prin legi speciale.
    Art. 24
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 25
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, orice dispozitii contrare se abroga.

            PRIM-MINISTRU
            VICTOR CIORBEA

                   Contrasemneaza:
                   Ministrul transporturilor,
                   Traian Basescu

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Mircea Ciumara

                   p. Ministrul apararii nationale,
                   Constantin Dudu Ionescu,
                   secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu