E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 18 august 1997

privind transporturile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 20 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste normele generale aplicabile organizarii si executarii tuturor activitatilor de transport terestru, pe apa si aerian pe teritoriul Romaniei, precum si normele generale aplicabile mijloacelor de transport, proprietate a persoanelor fizice si juridice, romane, in afara teritoriului national.
    Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru toate actele normative specifice diferitelor moduri de transport si activitatilor conexe; in caz de conflict ele prevaleaza asupra acestora din urma.
    Art. 2
    In toate raporturile generate de activitatea de transport protectia vietii umane si a mediului este prioritara.
    Art. 3
    Sistemul national de transport constituie parte integranta a activitatilor economice si sociale ale Romaniei si are urmatoarele obiective principale:
    a) realizarea conectarii tuturor localitatilor la reteaua nationala de transport;
    b) asigurarea dreptului la libera circulatie a cetatenilor;
    c) asigurarea liberei circulatii a marfurilor si a bunurilor;
    d) asigurarea transporturilor care privesc siguranta nationala;
    e) asigurarea racordarii la sistemele internationale de transport;
    f) participarea la dezvoltarea economica si sociala a tarii.
    Art. 4
    Sistemul national al transporturilor are urmatoarele componente:
    a) infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian, de interes public;
    b) utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public;
    c) operatorii de transport public si privat.
    Art. 5
    Dezvoltarea sistemului national de transport se realizeaza tinand seama de urmatorii factori:
    a) programele nationale de realizare a unei dezvoltari durabile;
    b) nevoile de aparare a tarii;
    c) asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a traficului;
    d) eficienta economica ridicata;
    e) conditiile de conservare si de protejare a mediului inconjurator;
    f) utilizarea rationala a energiei;
    g) conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 6
    Statul sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public, garanteaza libera initiativa si autonomia transportatorilor privati si asigura conditiile unui mediu concurential normal intre modurile de transport si intre diferitele categorii de transportatori.
    Art. 7
    Utilizatorii de transporturi au acces egal si nediscriminatoriu la structurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care isi exercita dreptul de a se deplasa si au posibilitatea de a efectua ei insisi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.
    Art. 8
    Ministerul Transporturilor, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat in domeniul transporturilor si asigura realizarea, modernizarea, dezvoltarea si siguranta sistemului national de transport.
    Modurile de transport pe care Ministerul Transporturilor le reglementeaza in calitate de autoritate de stat sunt:
    a) transportul rutier;
    b) transportul feroviar;
    c) transportul maritim, fluvial si pe apele interioare;
    d) transportul aerian;
    e) transportul multimodal si transportul combinat.
    Fiecare mod de transport este parte integranta a sistemului national de transport si cuprinde infrastructura, utilizatorii si operatorii, care au activitati specifice respectivului mod de transport.
    Ministerul Transporturilor coordoneaza modurile de transport printr-o abordare multimodala, tinand seama de capacitatile existente sau de cele prevazute pentru fiecare mod de transport, precum si de promovarea unei dezvoltari rationale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementarilor specifice fiecarui mod de transport.

    CAP. 2
    Ministerul Transporturilor organ de specialitate al administratiei publice centrale si autoritate de stat in domeniul transporturilor

    Art. 9
    Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale si in aceasta calitate are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategiile de dezvoltare a activitatilor de transport;
    b) elaboreaza si supune aprobarii Guvernului programele de modernizare si de dezvoltare a infrastructurilor de transport;
    c) administreaza, gestioneaza si exploateaza infrastructurile si echipamentele de interes national din sistemul national de transport;
    d) asigura tuturor utilizatorilor si agentilor economici acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes national si local;
    e) asigura beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transportator autorizat si liber ales;
    f) sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public;
    g) stimuleaza libera initiativa si asigura autonomia transportatorilor privati;
    h) asigura conditiile unui mediu concurential normal in interiorul fiecarui mod de transport, precum si intre modurile de transport;
    i) asigura efectuarea transporturilor militare si a transporturilor de interventie in caz de calamitati naturale sau in alte situatii deosebite;
    j) asigura dezvoltarea cercetarii in transporturi in corelare cu programele nationale de cercetare;
    k) elaboreaza politica economica in domeniul transporturilor;
    l) elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
    m) elaboreaza politici de dezvoltare echilibrata a tuturor modurilor de transport;
    n) asigura gestionarea proprietatii publice din domeniul transporturilor;
    o) gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, cele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;
    p) aproba sau supune spre aprobare Guvernului, dupa caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport;
    r) clasifica infrastructurile de transport in conformitate cu standardele nationale si internationale.
    Art. 10
    Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale in domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor poate incheia contracte de activitate pentru unul sau mai multi ani cu agenti economici din domeniul transporturilor, stabilind obiective specifice si mijloace tehnice si economice pentru realizarea acestora. Contractele de activitate incheiate se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale si combinate, avand urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Guvernul in domeniul transporturilor, in organismele internationale si in relatiile bilaterale cu alte state;
    b) elaboreaza si promoveaza acte normative si norme destinate asigurarii compatibilitatii sistemului national de transport cu sistemele de transport internationale;
    c) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, intretinerea si exploatarea infrastructurilor de transport;
    d) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia si verificarea tehnica a mijloacelor de transport;
    e) stabileste nomenclatorul de functii si de personal care lucreaza sau concura la siguranta traficului;
    f) emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului din transporturi, care lucreaza in siguranta circulatiei, si stabileste conditiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor, a licentelor sau a brevetelor acordate;
    g) organizeaza examene si emite atestate, certificate, licente si brevete pentru personalul din transporturi;
    h) stabileste programe minime de pregatire si perfectionare pentru personalul de siguranta din transporturi si organizeaza desfasurarea acestora;
    i) emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueaza sau vor efectua activitati de transport si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;
    j) emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile feroviare, rutiere, navale, aeriene, precum si pentru transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;
    k) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
    l) acorda navelor si aeronavelor, proprietate a unor persoane fizice sau juridice, romane, dreptul de arborare a pavilionului roman sau a pavilionului altui stat;
    m) certifica buna stare de navigabilitate a navelor si aeronavelor civile, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    n) aproba organizarea regionala a transporturilor terestre de interes national, utilizarea spatiului aerian, a cailor navigabile din apele nationale si internationale, precum si a apelor teritoriale;
    o) aproba survolarea spatiului aerian al Romaniei, decolarea si aterizarea aeronavelor civile de pe si pe aeroporturile situate pe teritoriul Romaniei;
    p) asigura dirijarea aeronavelor in spatiul aerian al Romaniei, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    q) exercita activitatea de registru, de inspectie si de control in transporturi;
    r) acorda permisiunea de acostare si de plecare a navelor romanesti si straine aflate in porturi romanesti;
    s) stabileste conditiile de inmatriculare a navelor, a aeronavelor, a autovehiculelor si a materialului rulant;
    s) asigura certificarea de tip si individuala a mijloacelor de transport;
    t) supravegheaza navele sub pavilion roman sau navele sub pavilion strain apartinand unor persoane fizice sau juridice, romane, in apele nationale si internationale;
    t) gestioneaza frecventele de comunicatii alocate Ministerului Transporturilor;
    u) acorda, pe baza de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuita a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii straini;
    v) autorizeaza efectuarea de lucrari care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public;
    x) stabileste zonele obligatorii de pilotaj in apele nationale, pe Dunare si in apele teritoriale;
    y) ancheteaza evenimentele sau accidentele produse in activitatile de transport;
    z) asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei si controlul veterinar specific activitatilor de transport.
    Art. 12
    Ministerul Transporturilor stabileste conditiile tehnice, regulile de siguranta si modalitatile de inspectie si de control aplicabile diferitelor moduri de transport.
    Ministerul Transporturilor poate desemna organisme tehnice specializate, insarcinate sa elaboreze si sa puna in aplicare normele tehnice si reglementarile corespunzatoare, sa asigure pregatirea profesionala si perfectionarea personalului din transporturi, sa efectueze certificarea si inmatricularea mijloacelor de transport si sa asigure inspectia si controlul acestora.
    Ministerul Transporturilor asigura, direct sau prin delegare de competenta, prin institutii publice subordonate sau prin societati comerciale autorizate, controlul tehnic si inspectia de siguranta a traficului pentru transportul feroviar, auto, aerian, maritim, fluvial, pe apele interioare, multimodal si combinat.
    Institutiile publice si societatile comerciale prevazute la alin. 2 si 3 se vor finanta integral din tarife, taxe si comisioane obtinute din prestarile de servicii specifice.
    Art. 13
    Regimul tarifelor percepute pentru eliberarea de autorizatii si licente si al redeventelor se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public, precum si cel al fondurilor speciale constituite din sume incasate cu titlu de taxe se stabilesc prin lege.
    Tarifele pentru cursurile de pregatire profesionala si de examinare, in vederea obtinerii certificatelor de capacitate, a licentelor si a brevetelor, se stabilesc de catre Ministerul Transporturilor.

    CAP. 3
    Proprietatea publica in domeniul transporturilor

    Art. 14
    Proprietatea publica in domeniul transporturilor cuprinde bunurile care servesc interesul public in transporturi si care apartin statului, judetelor, municipiilor, oraselor, comunelor si satelor.
    Art. 15
    Bunurile, proprietate publica a statului, din domeniul transporturilor pot fi date in administrare, prin hotarare a Guvernului, institutiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor ori pot fi inchiriate sau concesionate, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Executarea transporturilor

    Art. 16
    Ministerul Transporturilor elaboreaza si supune aprobarii Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor si a marfurilor intre toate localitatile tarii, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri de transport international.
    Autoritatile administratiei publice locale elaboreaza schema retelei locale de transport, care va fi avizata de Ministerul Transporturilor.
    Art. 17
    Transportul de persoane si de bunuri este public sau in interes propriu.
    Transporturile executate de persoane juridice, in conditii nediscriminatorii de acces pentru terti, pe baza unui contract de transport, sunt transporturi publice.
    Contractul de transport se incheie intre transportator si beneficiarul transportului si se probeaza, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport inmanat pasagerului, iar pentru transportul de marfuri, printr-un document specific de transport.
    Contractul de transport poate fi incheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport, autorizati de Ministerul Transporturilor.
    Art. 18
    Transportul executat de persoane fizice in vederea asigurarii deplasarii in interes personal, precum si transportul organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitatile proprii, cu mijloacele de transport pe care le detin in proprietate sau le folosesc in baza unui contract de inchiriere, este transport in interes propriu.
    Transportul de bunuri in interes propriu trebuie sa constituie accesoriul unei alte activitati economice executate de persoana care il organizeaza, iar bunurile transportate trebuie sa fie proprietatea acesteia ori sa fie rezultatul activitatii sale.
    Art. 19
    Persoanele fizice sau juridice, care efectueaza transporturi de bunuri si de persoane, se autorizeaza de catre Ministerul Transporturilor.
    Evidenta autorizatiilor se tine la Ministerul Transporturilor in registre unice, pe moduri de transport.
    Art. 20
    Tarifele transporturilor publice se formeaza liber si concurential pe baza cererii si ofertei.
    Guvernul si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale pot fixa plafoane ale tarifelor si pot stabili reduceri sau scutiri de tarife ori conditii tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice si juridice, atunci cand factori sociali impun acest lucru.
    In situatiile prevazute la alin. 2, transportatorul va primi o compensatie in bani din partea Guvernului sau, dupa caz, din partea autoritatii publice locale, destinata acoperirii costului real al transportului si mentinerii serviciului public de transport.

    CAP. 5
    Investitiile in transporturi

    Art. 21
    Obiectivele de investitii privind infrastructurile de transport, echipamente si tehnologii se stabilesc de Ministerul Transporturilor pe baza unor evaluari economice si financiare si a unor criterii de eficienta in cadrul aceluiasi mod de transport sau intre moduri diferite ori combinatii de moduri de transport.
    Art. 22
    Mijloacele de finantare necesare realizarii noilor infrastructuri sau modernizarii infrastructurilor existente pot proveni din fonduri speciale constituite pentru fiecare mod de transport, din reinvestirea profitului obtinut, din credite bancare interne sau externe, de la bugetul de stat, precum si din alte surse constituite conform legii.
    Autoritatile administratiei publice locale, precum si agentii economici sau utilizatorii pot participa, in conditiile legii, la finantarea infrastructurii de transport de interes local sau regional.
    Utilizarea spatiului aerian, a infrastructurilor de transport si a dotarilor adiacente se face cu perceperea unor taxe, redevente si tarife, care alimenteaza fondurile speciale pentru infrastructura fiecarui mod de transport.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Dispozitiile specifice fiecarui mod de transport se stabilesc prin legi speciale.
    Art. 24
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 25
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, orice dispozitii contrare se abroga.

            PRIM-MINISTRU
            VICTOR CIORBEA

                   Contrasemneaza:
                   Ministrul transporturilor,
                   Traian Basescu

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Mircea Ciumara

                   p. Ministrul apararii nationale,
                   Constantin Dudu Ionescu,
                   secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu