E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 18 august 1997

privind transporturile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 20 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste normele generale aplicabile organizarii si executarii tuturor activitatilor de transport terestru, pe apa si aerian pe teritoriul Romaniei, precum si normele generale aplicabile mijloacelor de transport, proprietate a persoanelor fizice si juridice, romane, in afara teritoriului national.
    Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru toate actele normative specifice diferitelor moduri de transport si activitatilor conexe; in caz de conflict ele prevaleaza asupra acestora din urma.
    Art. 2
    In toate raporturile generate de activitatea de transport protectia vietii umane si a mediului este prioritara.
    Art. 3
    Sistemul national de transport constituie parte integranta a activitatilor economice si sociale ale Romaniei si are urmatoarele obiective principale:
    a) realizarea conectarii tuturor localitatilor la reteaua nationala de transport;
    b) asigurarea dreptului la libera circulatie a cetatenilor;
    c) asigurarea liberei circulatii a marfurilor si a bunurilor;
    d) asigurarea transporturilor care privesc siguranta nationala;
    e) asigurarea racordarii la sistemele internationale de transport;
    f) participarea la dezvoltarea economica si sociala a tarii.
    Art. 4
    Sistemul national al transporturilor are urmatoarele componente:
    a) infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian, de interes public;
    b) utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public;
    c) operatorii de transport public si privat.
    Art. 5
    Dezvoltarea sistemului national de transport se realizeaza tinand seama de urmatorii factori:
    a) programele nationale de realizare a unei dezvoltari durabile;
    b) nevoile de aparare a tarii;
    c) asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a traficului;
    d) eficienta economica ridicata;
    e) conditiile de conservare si de protejare a mediului inconjurator;
    f) utilizarea rationala a energiei;
    g) conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 6
    Statul sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public, garanteaza libera initiativa si autonomia transportatorilor privati si asigura conditiile unui mediu concurential normal intre modurile de transport si intre diferitele categorii de transportatori.
    Art. 7
    Utilizatorii de transporturi au acces egal si nediscriminatoriu la structurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care isi exercita dreptul de a se deplasa si au posibilitatea de a efectua ei insisi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.
    Art. 8
    Ministerul Transporturilor, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat in domeniul transporturilor si asigura realizarea, modernizarea, dezvoltarea si siguranta sistemului national de transport.
    Modurile de transport pe care Ministerul Transporturilor le reglementeaza in calitate de autoritate de stat sunt:
    a) transportul rutier;
    b) transportul feroviar;
    c) transportul maritim, fluvial si pe apele interioare;
    d) transportul aerian;
    e) transportul multimodal si transportul combinat.
    Fiecare mod de transport este parte integranta a sistemului national de transport si cuprinde infrastructura, utilizatorii si operatorii, care au activitati specifice respectivului mod de transport.
    Ministerul Transporturilor coordoneaza modurile de transport printr-o abordare multimodala, tinand seama de capacitatile existente sau de cele prevazute pentru fiecare mod de transport, precum si de promovarea unei dezvoltari rationale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementarilor specifice fiecarui mod de transport.

    CAP. 2
    Ministerul Transporturilor organ de specialitate al administratiei publice centrale si autoritate de stat in domeniul transporturilor

    Art. 9
    Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale si in aceasta calitate are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategiile de dezvoltare a activitatilor de transport;
    b) elaboreaza si supune aprobarii Guvernului programele de modernizare si de dezvoltare a infrastructurilor de transport;
    c) administreaza, gestioneaza si exploateaza infrastructurile si echipamentele de interes national din sistemul national de transport;
    d) asigura tuturor utilizatorilor si agentilor economici acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes national si local;
    e) asigura beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transportator autorizat si liber ales;
    f) sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public;
    g) stimuleaza libera initiativa si asigura autonomia transportatorilor privati;
    h) asigura conditiile unui mediu concurential normal in interiorul fiecarui mod de transport, precum si intre modurile de transport;
    i) asigura efectuarea transporturilor militare si a transporturilor de interventie in caz de calamitati naturale sau in alte situatii deosebite;
    j) asigura dezvoltarea cercetarii in transporturi in corelare cu programele nationale de cercetare;
    k) elaboreaza politica economica in domeniul transporturilor;
    l) elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
    m) elaboreaza politici de dezvoltare echilibrata a tuturor modurilor de transport;
    n) asigura gestionarea proprietatii publice din domeniul transporturilor;
    o) gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, cele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;
    p) aproba sau supune spre aprobare Guvernului, dupa caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport;
    r) clasifica infrastructurile de transport in conformitate cu standardele nationale si internationale.
    Art. 10
    Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale in domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor poate incheia contracte de activitate pentru unul sau mai multi ani cu agenti economici din domeniul transporturilor, stabilind obiective specifice si mijloace tehnice si economice pentru realizarea acestora. Contractele de activitate incheiate se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale si combinate, avand urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Guvernul in domeniul transporturilor, in organismele internationale si in relatiile bilaterale cu alte state;
    b) elaboreaza si promoveaza acte normative si norme destinate asigurarii compatibilitatii sistemului national de transport cu sistemele de transport internationale;
    c) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, intretinerea si exploatarea infrastructurilor de transport;
    d) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia si verificarea tehnica a mijloacelor de transport;
    e) stabileste nomenclatorul de functii si de personal care lucreaza sau concura la siguranta traficului;
    f) emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului din transporturi, care lucreaza in siguranta circulatiei, si stabileste conditiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor, a licentelor sau a brevetelor acordate;
    g) organizeaza examene si emite atestate, certificate, licente si brevete pentru personalul din transporturi;
    h) stabileste programe minime de pregatire si perfectionare pentru personalul de siguranta din transporturi si organizeaza desfasurarea acestora;
    i) emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueaza sau vor efectua activitati de transport si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;
    j) emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile feroviare, rutiere, navale, aeriene, precum si pentru transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;
    k) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
    l) acorda navelor si aeronavelor, proprietate a unor persoane fizice sau juridice, romane, dreptul de arborare a pavilionului roman sau a pavilionului altui stat;
    m) certifica buna stare de navigabilitate a navelor si aeronavelor civile, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    n) aproba organizarea regionala a transporturilor terestre de interes national, utilizarea spatiului aerian, a cailor navigabile din apele nationale si internationale, precum si a apelor teritoriale;
    o) aproba survolarea spatiului aerian al Romaniei, decolarea si aterizarea aeronavelor civile de pe si pe aeroporturile situate pe teritoriul Romaniei;
    p) asigura dirijarea aeronavelor in spatiul aerian al Romaniei, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    q) exercita activitatea de registru, de inspectie si de control in transporturi;
    r) acorda permisiunea de acostare si de plecare a navelor romanesti si straine aflate in porturi romanesti;
    s) stabileste conditiile de inmatriculare a navelor, a aeronavelor, a autovehiculelor si a materialului rulant;
    s) asigura certificarea de tip si individuala a mijloacelor de transport;
    t) supravegheaza navele sub pavilion roman sau navele sub pavilion strain apartinand unor persoane fizice sau juridice, romane, in apele nationale si internationale;
    t) gestioneaza frecventele de comunicatii alocate Ministerului Transporturilor;
    u) acorda, pe baza de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuita a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii straini;
    v) autorizeaza efectuarea de lucrari care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public;
    x) stabileste zonele obligatorii de pilotaj in apele nationale, pe Dunare si in apele teritoriale;
    y) ancheteaza evenimentele sau accidentele produse in activitatile de transport;
    z) asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei si controlul veterinar specific activitatilor de transport.
    Art. 12
    Ministerul Transporturilor stabileste conditiile tehnice, regulile de siguranta si modalitatile de inspectie si de control aplicabile diferitelor moduri de transport.
    Ministerul Transporturilor poate desemna organisme tehnice specializate, insarcinate sa elaboreze si sa puna in aplicare normele tehnice si reglementarile corespunzatoare, sa asigure pregatirea profesionala si perfectionarea personalului din transporturi, sa efectueze certificarea si inmatricularea mijloacelor de transport si sa asigure inspectia si controlul acestora.
    Ministerul Transporturilor asigura, direct sau prin delegare de competenta, prin institutii publice subordonate sau prin societati comerciale autorizate, controlul tehnic si inspectia de siguranta a traficului pentru transportul feroviar, auto, aerian, maritim, fluvial, pe apele interioare, multimodal si combinat.
    Institutiile publice si societatile comerciale prevazute la alin. 2 si 3 se vor finanta integral din tarife, taxe si comisioane obtinute din prestarile de servicii specifice.
    Art. 13
    Regimul tarifelor percepute pentru eliberarea de autorizatii si licente si al redeventelor se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public, precum si cel al fondurilor speciale constituite din sume incasate cu titlu de taxe se stabilesc prin lege.
    Tarifele pentru cursurile de pregatire profesionala si de examinare, in vederea obtinerii certificatelor de capacitate, a licentelor si a brevetelor, se stabilesc de catre Ministerul Transporturilor.

    CAP. 3
    Proprietatea publica in domeniul transporturilor

    Art. 14
    Proprietatea publica in domeniul transporturilor cuprinde bunurile care servesc interesul public in transporturi si care apartin statului, judetelor, municipiilor, oraselor, comunelor si satelor.
    Art. 15
    Bunurile, proprietate publica a statului, din domeniul transporturilor pot fi date in administrare, prin hotarare a Guvernului, institutiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor ori pot fi inchiriate sau concesionate, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Executarea transporturilor

    Art. 16
    Ministerul Transporturilor elaboreaza si supune aprobarii Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor si a marfurilor intre toate localitatile tarii, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri de transport international.
    Autoritatile administratiei publice locale elaboreaza schema retelei locale de transport, care va fi avizata de Ministerul Transporturilor.
    Art. 17
    Transportul de persoane si de bunuri este public sau in interes propriu.
    Transporturile executate de persoane juridice, in conditii nediscriminatorii de acces pentru terti, pe baza unui contract de transport, sunt transporturi publice.
    Contractul de transport se incheie intre transportator si beneficiarul transportului si se probeaza, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport inmanat pasagerului, iar pentru transportul de marfuri, printr-un document specific de transport.
    Contractul de transport poate fi incheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport, autorizati de Ministerul Transporturilor.
    Art. 18
    Transportul executat de persoane fizice in vederea asigurarii deplasarii in interes personal, precum si transportul organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitatile proprii, cu mijloacele de transport pe care le detin in proprietate sau le folosesc in baza unui contract de inchiriere, este transport in interes propriu.
    Transportul de bunuri in interes propriu trebuie sa constituie accesoriul unei alte activitati economice executate de persoana care il organizeaza, iar bunurile transportate trebuie sa fie proprietatea acesteia ori sa fie rezultatul activitatii sale.
    Art. 19
    Persoanele fizice sau juridice, care efectueaza transporturi de bunuri si de persoane, se autorizeaza de catre Ministerul Transporturilor.
    Evidenta autorizatiilor se tine la Ministerul Transporturilor in registre unice, pe moduri de transport.
    Art. 20
    Tarifele transporturilor publice se formeaza liber si concurential pe baza cererii si ofertei.
    Guvernul si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale pot fixa plafoane ale tarifelor si pot stabili reduceri sau scutiri de tarife ori conditii tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice si juridice, atunci cand factori sociali impun acest lucru.
    In situatiile prevazute la alin. 2, transportatorul va primi o compensatie in bani din partea Guvernului sau, dupa caz, din partea autoritatii publice locale, destinata acoperirii costului real al transportului si mentinerii serviciului public de transport.

    CAP. 5
    Investitiile in transporturi

    Art. 21
    Obiectivele de investitii privind infrastructurile de transport, echipamente si tehnologii se stabilesc de Ministerul Transporturilor pe baza unor evaluari economice si financiare si a unor criterii de eficienta in cadrul aceluiasi mod de transport sau intre moduri diferite ori combinatii de moduri de transport.
    Art. 22
    Mijloacele de finantare necesare realizarii noilor infrastructuri sau modernizarii infrastructurilor existente pot proveni din fonduri speciale constituite pentru fiecare mod de transport, din reinvestirea profitului obtinut, din credite bancare interne sau externe, de la bugetul de stat, precum si din alte surse constituite conform legii.
    Autoritatile administratiei publice locale, precum si agentii economici sau utilizatorii pot participa, in conditiile legii, la finantarea infrastructurii de transport de interes local sau regional.
    Utilizarea spatiului aerian, a infrastructurilor de transport si a dotarilor adiacente se face cu perceperea unor taxe, redevente si tarife, care alimenteaza fondurile speciale pentru infrastructura fiecarui mod de transport.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Dispozitiile specifice fiecarui mod de transport se stabilesc prin legi speciale.
    Art. 24
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 25
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, orice dispozitii contrare se abroga.

            PRIM-MINISTRU
            VICTOR CIORBEA

                   Contrasemneaza:
                   Ministrul transporturilor,
                   Traian Basescu

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Mircea Ciumara

                   p. Ministrul apararii nationale,
                   Constantin Dudu Ionescu,
                   secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu