Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 17 din 20 august 1993

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la reglementarile financiar-gestionare si fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 205 din 25 august 1993


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. f) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Contraventiile la normele legale privind disciplina bugetara, financiara si gestionara

    Art. 1
    Constituie contraventie la normele legale privind disciplina bugetara, financiara si gestionara urmatoarele fapte savarsite de salariatii institutiilor publice, regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, daca acestea nu au fost comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) nerespectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea creditelor bugetare aprobate, potrivit destinatiei;
    b) aprobarea si efectuarea virarilor de credite bugetare fara respectarea normelor legale;
    c) aprobarea, constituirea si utilizarea fondurilor de rezerva la dispozitia organelor de decizie ale unitatilor administrativ-teritoriale fara respectarea dispozitiilor legale;
    d) constituirea si utilizarea fondurilor speciale cu incalcarea prevederilor legale;
    e) perceperea sub orice titlu si sub orice denumire de contributii directe sau indirecte in afara celor stabilite prin lege;
    f) efectuarea de plati direct din veniturile cuvenite bugetului de stat, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
    g) aprobarea operatiunilor privind constituirea si utilizarea de mijloace financiare, precum si orice cheltuieli efectuate din sumele alocate prin bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul asigurarilor sociale de stat, fara documente justificative, avizate si aprobate in prealabil, potrivit legii, de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil sau alte persoane insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
    h) angajarea, mentinerea sau trecerea in functia de gestionar de catre institutiile publice si agentii economici cu capital integral sau partial de stat a unei persoane care nu indeplineste conditiile legale privitoare la varsta, studii, stagiu sau care are antecedente penale ce duc la interzicerea ocuparii unei asemenea functii;
    i) neluarea masurilor prevazute de lege pentru constituirea garantiilor materiale ale gestionarilor angajati la unitatile mentionate la lit. h), pentru predarea-primirea gestiunilor, cat si pentru inceperea verificarii cazurilor de depreciere, degradare sau distrugere de bunuri in gestiune, in termen de 3 zile de la data sesizarii.
    Art. 2
    Faptele prevazute la art. 1 se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:
    a) de la 200.000 la 1.000.000 lei, pentru contraventiile de la lit. b) si i);
    b) de la 400.000 la 1.500.000 lei, pentru contraventiile de la lit. f) si g);
    c) de la 600.000 la 2.000.000 lei, pentru contraventiile de la lit. a), c), d), e) si h).

    CAP. 2
    Contraventiile la normele legale privind impozitele si taxele cuvenite statului

    Art. 3
    Constituie contraventie la normele legale care reglementeaza impozitele si taxele, altele decat cele prevazute in legile fiscale, urmatoarele fapte ale persoanelor fizice si juridice si ale angajatilor regiilor autonome si societatilor comerciale, indiferent de forma de proprietate, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere de catre agentii economici si alti contribuabili, la organele fiscale, pentru situatiile cand se prevede aceasta obligatie, precum si nedeclararea, in vederea impunerii, a exercitarii unei activitati producatoare de venituri sau a tuturor veniturilor si bunurilor supuse impozitelor si taxelor, pentru cei aflati in evidenta organelor fiscale;
    b) nerespectarea obiectului de activitate, a sediului si a conditiilor de desfasurare a activitatii, mentionate in autorizatia de functionare sau in statutul societatii comerciale;
    c) netinerea de catre contribuabili, potrivit dispozitiilor legale, a evidentelor referitoare la veniturile realizate si la impozitele si taxele datorate sau inscrierea in acestea a unor date incomplete sau eronate si neinregistrarea imprimatelor specifice la organele fiscale teritoriale;
    d) refuzul agentilor economici si al persoanelor fizice de a comunica, la cererea organelor fiscale, datele, informatiile prevazute de lege cu privire la respectarea obligatiilor legale privind impozitele si taxele sau comunicarea unor date si informatii eronate;
    e) necalcularea in cuantumul legal, neretinerea sau nevarsarea in termen de catre platitorii veniturilor, pentru lucrari executate, marfuri livrate, servicii prestate, a impozitului care, potrivit dispozitiilor legale, se realizeaza prin retinere si varsare;
    f) eliberarea de acte sau prestari de servicii care, potrivit dispozitiilor legale, este supusa taxelor de timbru sau taxelor locale, fara ca acestea sa fi fost in prealabil achitate, precum si admiterea de timbre care nu indeplinesc conditiile de valabilitate;
    g) neinscrierea, de catre angajatii unitatii prestatoare de servicii taxabile, in documentele justificative de plata a taxelor de timbru si a mentiunii de anexare a acestora la actul taxabil;
    h) impiedicarea efectuarii controlului ce se exercita de catre organele competente cu privire la aplicarea normelor legale care reglementeaza impozitele si taxele;
    i) afisajul sau folosirea mijloacelor de publicitate si reclama, ocuparea locurilor publice pentru care se datoreaza taxe, fara plata impozitelor si taxelor legale;
    j) neefectuarea comunicarii de catre tertii popriti daca datoreaza vreo suma de bani debitorilor, neretinerea si nevarsarea sumelor poprite in contul bugetului;
    k) neinregistrarea, potrivit prevederilor legale, a certificatului de inmatriculare eliberat de Registrul comertului, la organele fiscale unde societatea comerciala, precum si sucursalele sau filialele acesteia isi au sediul.
    Art. 4
    Faptele prevazute la art. 3 se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:
    a) de la 100.000 la 500.000 lei, pentru contraventiile de la lit. f), g) si i);
    b) de la 200.000 la 1.000.000 lei, pentru contraventiile de la lit. c), d), si e);
    c) de la 400.000 la 1.500.000 lei, pentru contraventiile de la lit. j) si k);
    d) de la 600.000 la 2.000.000 lei, pentru contraventiile de la lit. a), b) si h).

    CAP. 3
    Dispozitii comune si finale

    Art. 5
    Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica de catre:
    a) organele de control financiar, salariatii cu atributii de control si de inspectie din cadrul Ministerului Finantelor si din unitatile sale teritoriale, precum si de alte organe ale Ministerului Finantelor imputernicite in acest scop;
    b) organele de control financiar de gestiune ale ministerelor, departamentelor, ale altor institutii ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si ale regiilor autonome, potrivit sarcinilor, atributiile si competentele proprii, prevazute de lege;
    c) organele de politie, pentru faptele prevazute la art. 1 lit. h) cu privire la angajarea gestionarilor.
    Art. 6
    Organele prevazute la art. 5, care nu au si atributii prevazute prin lege de a stabili impozite si taxe, sunt obligate sa sesizeze, in termen de 5 zile, organul fiscal competent pentru stabilirea sau majorarea impunerii, depunand in acest sens o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, ramas definitiv.
    Art. 7
    In cazul repetarii contraventiilor de la art. 3 lit. a), b), d) si h) se poate lua masura suspendarii activitatii pe o perioada de pana la 6 luni.
    Art. 8
    Dispozitiile prezentei ordonante se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare acesteia.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 17/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 17 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu