E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 17 din 20 august 1993

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la reglementarile financiar-gestionare si fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 205 din 25 august 1993


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. f) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Contraventiile la normele legale privind disciplina bugetara, financiara si gestionara

    Art. 1
    Constituie contraventie la normele legale privind disciplina bugetara, financiara si gestionara urmatoarele fapte savarsite de salariatii institutiilor publice, regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, daca acestea nu au fost comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) nerespectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea creditelor bugetare aprobate, potrivit destinatiei;
    b) aprobarea si efectuarea virarilor de credite bugetare fara respectarea normelor legale;
    c) aprobarea, constituirea si utilizarea fondurilor de rezerva la dispozitia organelor de decizie ale unitatilor administrativ-teritoriale fara respectarea dispozitiilor legale;
    d) constituirea si utilizarea fondurilor speciale cu incalcarea prevederilor legale;
    e) perceperea sub orice titlu si sub orice denumire de contributii directe sau indirecte in afara celor stabilite prin lege;
    f) efectuarea de plati direct din veniturile cuvenite bugetului de stat, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
    g) aprobarea operatiunilor privind constituirea si utilizarea de mijloace financiare, precum si orice cheltuieli efectuate din sumele alocate prin bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul asigurarilor sociale de stat, fara documente justificative, avizate si aprobate in prealabil, potrivit legii, de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil sau alte persoane insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
    h) angajarea, mentinerea sau trecerea in functia de gestionar de catre institutiile publice si agentii economici cu capital integral sau partial de stat a unei persoane care nu indeplineste conditiile legale privitoare la varsta, studii, stagiu sau care are antecedente penale ce duc la interzicerea ocuparii unei asemenea functii;
    i) neluarea masurilor prevazute de lege pentru constituirea garantiilor materiale ale gestionarilor angajati la unitatile mentionate la lit. h), pentru predarea-primirea gestiunilor, cat si pentru inceperea verificarii cazurilor de depreciere, degradare sau distrugere de bunuri in gestiune, in termen de 3 zile de la data sesizarii.
    Art. 2
    Faptele prevazute la art. 1 se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:
    a) de la 200.000 la 1.000.000 lei, pentru contraventiile de la lit. b) si i);
    b) de la 400.000 la 1.500.000 lei, pentru contraventiile de la lit. f) si g);
    c) de la 600.000 la 2.000.000 lei, pentru contraventiile de la lit. a), c), d), e) si h).

    CAP. 2
    Contraventiile la normele legale privind impozitele si taxele cuvenite statului

    Art. 3
    Constituie contraventie la normele legale care reglementeaza impozitele si taxele, altele decat cele prevazute in legile fiscale, urmatoarele fapte ale persoanelor fizice si juridice si ale angajatilor regiilor autonome si societatilor comerciale, indiferent de forma de proprietate, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere de catre agentii economici si alti contribuabili, la organele fiscale, pentru situatiile cand se prevede aceasta obligatie, precum si nedeclararea, in vederea impunerii, a exercitarii unei activitati producatoare de venituri sau a tuturor veniturilor si bunurilor supuse impozitelor si taxelor, pentru cei aflati in evidenta organelor fiscale;
    b) nerespectarea obiectului de activitate, a sediului si a conditiilor de desfasurare a activitatii, mentionate in autorizatia de functionare sau in statutul societatii comerciale;
    c) netinerea de catre contribuabili, potrivit dispozitiilor legale, a evidentelor referitoare la veniturile realizate si la impozitele si taxele datorate sau inscrierea in acestea a unor date incomplete sau eronate si neinregistrarea imprimatelor specifice la organele fiscale teritoriale;
    d) refuzul agentilor economici si al persoanelor fizice de a comunica, la cererea organelor fiscale, datele, informatiile prevazute de lege cu privire la respectarea obligatiilor legale privind impozitele si taxele sau comunicarea unor date si informatii eronate;
    e) necalcularea in cuantumul legal, neretinerea sau nevarsarea in termen de catre platitorii veniturilor, pentru lucrari executate, marfuri livrate, servicii prestate, a impozitului care, potrivit dispozitiilor legale, se realizeaza prin retinere si varsare;
    f) eliberarea de acte sau prestari de servicii care, potrivit dispozitiilor legale, este supusa taxelor de timbru sau taxelor locale, fara ca acestea sa fi fost in prealabil achitate, precum si admiterea de timbre care nu indeplinesc conditiile de valabilitate;
    g) neinscrierea, de catre angajatii unitatii prestatoare de servicii taxabile, in documentele justificative de plata a taxelor de timbru si a mentiunii de anexare a acestora la actul taxabil;
    h) impiedicarea efectuarii controlului ce se exercita de catre organele competente cu privire la aplicarea normelor legale care reglementeaza impozitele si taxele;
    i) afisajul sau folosirea mijloacelor de publicitate si reclama, ocuparea locurilor publice pentru care se datoreaza taxe, fara plata impozitelor si taxelor legale;
    j) neefectuarea comunicarii de catre tertii popriti daca datoreaza vreo suma de bani debitorilor, neretinerea si nevarsarea sumelor poprite in contul bugetului;
    k) neinregistrarea, potrivit prevederilor legale, a certificatului de inmatriculare eliberat de Registrul comertului, la organele fiscale unde societatea comerciala, precum si sucursalele sau filialele acesteia isi au sediul.
    Art. 4
    Faptele prevazute la art. 3 se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:
    a) de la 100.000 la 500.000 lei, pentru contraventiile de la lit. f), g) si i);
    b) de la 200.000 la 1.000.000 lei, pentru contraventiile de la lit. c), d), si e);
    c) de la 400.000 la 1.500.000 lei, pentru contraventiile de la lit. j) si k);
    d) de la 600.000 la 2.000.000 lei, pentru contraventiile de la lit. a), b) si h).

    CAP. 3
    Dispozitii comune si finale

    Art. 5
    Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica de catre:
    a) organele de control financiar, salariatii cu atributii de control si de inspectie din cadrul Ministerului Finantelor si din unitatile sale teritoriale, precum si de alte organe ale Ministerului Finantelor imputernicite in acest scop;
    b) organele de control financiar de gestiune ale ministerelor, departamentelor, ale altor institutii ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si ale regiilor autonome, potrivit sarcinilor, atributiile si competentele proprii, prevazute de lege;
    c) organele de politie, pentru faptele prevazute la art. 1 lit. h) cu privire la angajarea gestionarilor.
    Art. 6
    Organele prevazute la art. 5, care nu au si atributii prevazute prin lege de a stabili impozite si taxe, sunt obligate sa sesizeze, in termen de 5 zile, organul fiscal competent pentru stabilirea sau majorarea impunerii, depunand in acest sens o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, ramas definitiv.
    Art. 7
    In cazul repetarii contraventiilor de la art. 3 lit. a), b), d) si h) se poate lua masura suspendarii activitatii pe o perioada de pana la 6 luni.
    Art. 8
    Dispozitiile prezentei ordonante se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare acesteia.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 17/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 17 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu