E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 131 2000 abrogat de Legea 108 2010
Ordonanţa 131 2000 in legatura cu Hotărârea 545 2002
Ordonanţa 131 2000 in legatura cu Hotărârea 546 2002
Ordonanţa 131 2000 in legatura cu Hotărârea 547 2002
Ordonanţa 131 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Articolul 17 din actul Ordonanţa 131 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 99 2002
Ordonanţa 131 2000 in legatura cu Decizia 1138 2001
Ordonanţa 131 2000 in legatura cu Decizia 1138 2001
Ordonanţa 131 2000 republicat de Ordonanţa 131 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 131 din 31 august 2000

privind instituirea unor masuri pentru facilitarea exploatarii porturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 434 din  3 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. F pct. 13 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) Prin prezenta ordonanta se instituie unele masuri pentru facilitarea exploatarii porturilor.
    (2) Porturile care beneficiaza de facilitatile prevazute in prezenta ordonanta, denumite porturi libere, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si cu avizul Ministerului Finantelor.
    (3) Porturile libere constituie destinatie vamala a marfurilor.
    Art. 2
    In porturile libere, ca destinatie vamala, se aplica prevederile art. 126 alin. (1) si (3), ale art. 127, 128, 129, 132, 133 si ale art. 134 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, si prevederile prezentei ordonante.
    Art. 3
    (1) Pentru marfurile straine care se introduc in porturile libere sau pentru cele aflate in astfel de porturi si care se scot din tara nu se depun declaratii vamale.
    (2) Pentru marfurile straine aflate in porturile libere, care urmeaza sa fie introduse in tara, se depun declaratii vamale, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 4
    (1) Pentru marfurile romanesti care se introduc in porturile libere si sunt destinate exportului, consumului sau utilizarii in astfel de porturi, se intocmesc formalitati simplificate de evidenta operativa, stabilite de autoritatea vamala. Aceste marfuri se pot reintroduce in tara dupa efectuarea unor formalitati simplificate de evidenta operativa similare.
    (2) Pentru marfurile romanesti aflate in porturile libere si care sunt destinate exportului se depun la biroul vamal din port declaratii vamale de export, dupa incarcarea acestora pe mijlocul de transport.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) marfurile romanesti vamuite pentru export la un birou vamal de interior.
    Art. 5
    Mijloacele de transport inmatriculate, straine sau romane, de folosinta personala sau comerciala, pot fi introduse in porturile libere sau scoase din acestea fara intocmirea formalitatilor vamale.
    Art. 6
    Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997, cu modificarile ulterioare, pentru marfurile straine aflate in porturile libere si plasate in regim vamal suspensiv, cat si pentru operatiunile de transbordare a acestora dintr-un mijloc de transport in altul, autoritatea vamala nu va solicita constituirea de garantii care sa asigure incasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate.
    Art. 7
    Prin derogare de la regimul prevazut de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, masinile, utilajele, echipamentele si instalatiile de lucru, instalatiile de dirijare si control al traficului, aparatele si instalatiile de masurare, control si reglare, mijloacele de transport, cu exceptia autoturismelor, care reprezinta bunuri ce se constituie in active corporale amortizabile, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu completarile ulterioare, importate de catre administratia portului liber sau de catre operatorii portuari care presteaza serviciile portuare prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b pct. 1, 2, 3, 6 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile in porturi, in vederea utilizarii exclusive in portul liber, sunt scutite de la plata drepturilor de import.
    Art. 8
    Administratia portului liber are obligatia sa informeze autoritatea vamala, la solicitarea acesteia, despre activitatile care se desfasoara in port de catre agentii economici cu care are relatii contractuale.
    Art. 9
    Operatorii portuari care executa servicii portuare de incarcare/descarcare sau depozitare, precum si ceilalti agenti economici care desfasoara activitati in porturile libere au obligatia sa comunice autoritatii vamale marfurile aflate in port si care sunt supuse drepturilor de import sau de export sau care fac obiectul unor reglementari privind politica comerciala.
    Art. 10
    Operatiunile de transbordare a marfurilor dintr-un mijloc de transport in altul se efectueaza, in porturile libere, fara prezentarea la autoritatea vamala a permisului de transbordare.
    Art. 11
    Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997, cu modificarile ulterioare, pentru marfurile straine care se scot dintr-un port liber sau se introduc in acesta si sunt transportate pe teritoriul tarii, pe apa sau pe calea ferata, autoritatea vamala acorda regimul de tranzit vamal, fara sa solicite constituirea garantiei care sa asigure incasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate.
    Art. 12
    Prevederile art. 2 - 11 se aplica in limitele portului liber, stabilite prin planurile cadastrale, aprobate de Ministerul Transporturilor potrivit legii, cu exceptia, dupa caz, a perimetrelor zonelor libere, aflate in limitele portului, instituite si organizate potrivit prevederilor Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.
    Art. 13
    (1) In scopul aplicarii masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor prevazute la art. 2 - 11 si pentru asigurarea exercitarii supravegherii vamale, perimetrul dintre uscat al portului liber, precum si perimetrele comune cu terenurile cu destinatie de zona libera trebuie sa fie imprejmuite.
    (2) Imprejmuirile si punctele de intrare si iesire in/din port se realizeaza de administratia portului liber, cu avizul prealabil al autoritatii vamale.
    Art. 14
    (1) Pentru fiecare port liber stabilit prin hotarare a Guvernului, prevederile art. 2 - 11 se aplica dupa realizarea conditiilor prevazute la art. 13, iar constatarea indeplinirii acestora se face, prin decizie, de catre Directia Generala a Vamilor.
    (2) Directia Generala a Vamilor asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un ziar de circulatie internationala, intr-un ziar central si in unul local a deciziei de constatare si a datei de la care se aplica masurile instituite prin art. 2 - 11.
    Art. 15
    Directia Generala a Vamilor isi reorganizeaza activitatea in vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei ordonante, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 141/1997, cu modificarile ulterioare.
    Art. 16
    Marfurile care se afla pe teritoriul portului liber la data inceperii aplicarii masurilor instituite la art. 2 - 11, stabilita conform prevederilor art. 14, vor fi inventariate de fiecare operator portuar, respectiv agent economic, prevazuti la art. 9, si vor fi comunicate autoritatii vamale, in vederea clarificarii regimului vamal si a efectuarii formalitatilor vamale.
    Art. 17
    In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Directia Generala a Vamilor va emite norme metodologice pentru efectuarea formalitatilor vamale privind marfurile care se introduc sau se scot in/din porturile libere, precum si norme tehnice privind realizarea supravegherii si a controlului vamal in port.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Anca Boagiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 131/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 131 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 131/2000
Legea 108 2010
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval în porturi si pe cai navigabile
Hotărârea 545 2002
privind instituirea in portul Bazinul Nou, aflat in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor
Hotărârea 546 2002
privind instituirea in portul Docuri, aflat in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor
Hotărârea 547 2002
privind instituirea in portul Constanta, aflat in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor
Legea 99 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor masuri pentru facilitarea exploatarii porturilor
Decizia 1138 2001
privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea formalitatilor vamale, controlul vamal si supravegherea vamala privind marfurile care se introduc sau se scot din porturile libere
Decizia 1138 2001
privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea formalitatilor vamale, controlul vamal si supravegherea vamala privind marfurile care se introduc sau se scot din porturile libere
Ordonanţa 131 2000
privind instituirea unor masuri pentru facilitarea exploatarii porturilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu