E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1138 din 14 iunie 2001

privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea formalitatilor vamale, controlul vamal si supravegherea vamala privind marfurile care se introduc sau se scot din porturile libere

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 346 din 29 iunie 2001

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere prevederile art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor masuri pentru facilitarea exploatarii porturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 3 noiembrie 2000,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice pentru efectuarea formalitatilor vamale, controlul vamal si supravegherea vamala privind marfurile care se introduc sau se scot din porturile libere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie va intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care orice alte dispozitii contrare emise de Directia Generala a Vamilor isi inceteaza aplicabilitatea.

            Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
                          Dinu Mihail Gheorghe

    ANEXA 1

                             NORME TEHNICE
pentru efectuarea formalitatilor vamale, controlul vamal si supravegherea vamala privind marfurile care se introduc sau se scot din porturile libere

    A. Dispozitii privind autorizarea de catre biroul vamal de control si vamuire a constructiilor in portul liber
    1. Realizarea de constructii de orice fel, permanente sau provizorii, in portul liber este conditionata de autorizarea prealabila de catre biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla portul liber.
    2. Cererile prin care se solicita autorizarea constructiei se adreseaza in scris biroului vamal de control si vamuire.
    Cererea cuprinde descrierea activitatilor pentru care este destinata constructia si orice alte informatii care sunt in masura sa permita biroului vamal de control si vamuire sa evalueze posibilitatea de efectuare a supravegherii vamale pentru marfurile care se afla in portul liber si pentru operatiunile care se efectueaza in aceasta zona si se intocmeste potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.
    Cererea este insotita de toate avizele si aprobarile prevazute de legislatia specifica in vigoare.
    3. Dupa analizarea cererii, in situatia in care se constata ca supravegherea poate fi exercitata, biroul vamal de control si vamuire autorizeaza in scris realizarea constructiei in conformitate cu prevederile art. 127 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.
    4. Prevederile pct. 1 - 3 se aplica si in cazurile in care au loc modificari ale unor constructii deja existente in portul liber.
    B. Introducerea din tara in portul liber a marfurilor romanesti si a marfurilor straine importate
    5. Marfurile romanesti sau marfurile straine importate, vamuite anterior introducerii in portul liber pentru export la un alt birou vamal de control si vamuire, se introduc din tara in portul liber pe baza declaratiilor vamale de export numai daca acestea, in aplicarea prevederilor art. 81 si 84 din Legea nr. 141/1997, urmeaza sa paraseasca efectiv teritoriul tarii in aceeasi stare in care se aflau in momentul inregistrarii declaratiei vamale de export.
    6. Pentru marfurile romanesti sau pentru cele straine importate, care se introduc din tara in portul liber in vederea depozitarii, realizarii de constructii, consumului sau a altor activitati, se completeaza si se depune la biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla portul liber un document simplificat, potrivit modelului si instructiunilor de completare prezentate in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
    7. Documentul simplificat se completeaza de detinatorul depozitului din portul liber, de societatea care efectueaza constructiile sau de agentul economic operator care pune in consum marfurile, dupa caz.
    8. Documentul simplificat se completeaza in doua exemplare, avand urmatoarele destinatii:
    - exemplarul nr. 1 este pastrat de titularul operatiunii de introducere;
    - exemplarul nr. 2 este pastrat de biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla portul liber.
    9. In cazul introducerilor frecvente de marfuri documentul simplificat face referire la cantitatile totale estimate de marfuri care urmeaza sa fie introduse in portul liber pe o perioada de 30 de zile si se va depune la prima intrare in cadrul acestui interval.
    In acest caz la documentul simplificat se anexeaza o lista specificativa despre care se fac mentiuni in caseta 7 din acesta. Lista specificativa are acelasi numar de inregistrare ca si documentul simplificat; daca acest fapt nu este posibil, se fac mentiuni suplimentare care sa permita identificarea listei (listelor) specificative care corespund documentului simplificat.
    Pe lista specificativa se confirma, atat de titularul operatiunii, cat si de agentul vamal desemnat, fiecare operatiune de introducere a marfurilor.
    C. Scoaterea din portul liber a marfurilor romanesti si a marfurilor straine importate
    10. Marfurile romanesti sau cele straine importate, care au fost introduse anterior din tara in portul liber, in baza documentului simplificat prevazut la pct. 6, in vederea depozitarii, realizarii de constructii, consumului sau a altor activitati, pot fi reintroduse in tara sau pot fi scoase din tara.
    11. Scoaterea din tara a marfurilor prevazute la pct. 10 se realizeaza cu respectarea conditiilor referitoare la export si cu indeplinirea formalitatilor aferente.
    12. La controlul documentar al declaratiei vamale de export se verifica si concordanta acesteia cu datele inscrise in documentele simplificate intocmite cu ocazia intrarii in portul liber.
    In cazul in care se constata concordanta datelor si se acorda liberul de vama agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire completeaza rubricile destinate uzului oficial al autoritatii vamale din declaratia vamala, potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997, cu modificarile ulterioare, confirma scoaterea din tara a marfurilor straine importate sau romanesti, introduse anterior in portul liber, prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii pe exemplarul nr. 1 al documentului simplificat prezentat la intrare, si opreste o copie de pe acesta. Copia de pe acest exemplar se anexeaza la exemplarul nr. 2 al documentului simplificat, retinut de biroul vamal de control si vamuire la intrarea marfurilor.
    13. La introducerea in tara a marfurilor prevazute la pct. 10 se utilizeaza documentul simplificat mentionat la pct. 6.
    14. Agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire confirma scoaterea marfurilor introduse anterior in portul liber prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii pe exemplarul nr. 1 al documentului simplificat prezentat la intrare si opreste o copie de pe acesta. Copia de pe acest exemplar se anexeaza la exemplarul nr. 2 al documentului simplificat, retinut de biroul vamal de control si vamuire la intrarea marfurilor.
    In situatia in care marfurile introduse pe baza unui singur document simplificat sunt reintroduse in tara in mai multe etape, mentiunile de confirmare a biroului vamal de control si vamuire se fac pe o lista specificativa anexata la documentul simplificat; in caseta 8 din documentul simplificat se fac referiri privind lista anexata. Lista specificativa are acelasi numar de inregistrare ca si documentul simplificat; daca acest fapt nu este posibil, se fac mentiuni suplimentare care sa permita identificarea listei (listelor) specificative care corespund documentului simplificat. Lista specificativa va fi vizata prin semnatura autorizata si stampila si de catre titularul operatiunii la fiecare confirmare partiala.
    D. Introducerea din tara in portul liber a marfurilor romanesti sau a marfurilor straine importate, care participa impreuna cu alte marfuri straine la operatiuni de perfectionare activa, si scoaterea acestora din portul liber
    15. Introducerea din tara in portul liber a marfurilor romanesti sau a celor straine importate, in vederea participarii alaturi de alte marfuri straine la operatiuni de perfectionare activa, se realizeaza potrivit procedurii prevazute la pct. 6 - 14.
    16. Pentru marfurile straine se solicita, in conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, obtinerea autorizatiei de perfectionare activa. In cererea pentru obtinerea autorizatiei respective, precum si in autorizatie se fac mentiuni privind marfurile romanesti.
    17. In aceasta situatie biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla portul liber verifica, in functie de operatiunea in cauza, daca in autorizatia de perfectionare activa:
    a) este specificat portul liber ca loc de desfasurare a operatiunilor mentionate;
    b) au fost mentionate marfurile romanesti si marfurile straine importate;
    c) este mentionat biroul vamal de control si vamuire al portului liber ca birou vamal de incheiere a regimului.
    18. Produsele compensatoare sunt scoase din portul liber in afara tarii cu respectarea conditiilor referitoare la export si cu indeplinirea formalitatilor aferente.
    19. La controlul documentar al declaratiei vamale de export, in afara concordantei dintre aceasta si documentele insotitoare se verifica si concordanta cu datele inscrise in documentul simplificat intocmit cu ocazia intrarii in portul liber a marfurilor romanesti ori a marfurilor straine importate care au participat la procesul de perfectionare activa.
    In cazul in care se constata concordanta datelor si se acorda liberul de vama agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire completeaza rubricile destinate uzului oficial al autoritatii vamale din declaratia vamala, potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997, cu modificarile ulterioare, confirma scoaterea din tara a marfurilor straine importate sau a celor romanesti introduse anterior in portul liber prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii pe exemplarul nr. 1 al documentului simplificat, prezentat la intrare, si opreste o copie de pe acesta. Copia de pe acest exemplar se anexeaza la exemplarul nr. 2 al documentului simplificat, retinut de biroul vamal de control si vamuire la intrarea marfurilor.
    20. In cazul in care produsele compensatoare nu se mai scot din tara, potrivit prevederilor art. 196, 197 si 215 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, iar pentru acestea se solicita plasarea sub regimul vamal de import, agentul vamal desemnat de biroul vamal de control si vamuire verifica concordanta datelor din declaratia vamala si documentele insotitoare depuse in sustinerea acesteia cu evidenta marfurilor straine importate sau a celor romanesti introduse anterior in portul liber si care au participat la operatiunea de perfectionare activa, completeaza rubricile destinate uzului oficial al autoritatii vamale din declaratia vamala, potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997, cu modificarile ulterioare, si opereaza in mod corespunzator documentul simplificat.
    21. La controlul documentar al declaratiei vamale in detaliu se verifica si concordanta acesteia cu datele inscrise in documentul simplificat intocmit cu ocazia intrarii in portul liber a marfurilor romanesti ori a marfurilor straine importate care au participat la procesul de perfectionare activa.
    In cazul in care se constata concordanta datelor si se acorda liberul de vama agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire completeaza rubricile destinate uzului oficial al autoritatii vamale din declaratia vamala, potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997, cu modificarile ulterioare, confirma scoaterea din portul liber si introducerea in tara a marfurilor straine importate sau a celor romanesti, introduse anterior in portul liber si care au participat la procesul de perfectionare activa, prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii pe exemplarul nr. 1 al documentului simplificat, prezentat la intrare, si opreste o copie de pe acesta. Copia de pe acest exemplar se anexeaza la exemplarul nr. 2 al documentului simplificat, retinut de biroul vamal de control si vamuire la intrarea marfurilor.
    E. Introducerea marfurilor straine in portul liber si scoaterea acestora
    22. Pentru marfurile straine care se introduc direct din strainatate in portul liber, in vederea simplei depozitari a acestora, nu se intocmesc formalitati vamale.
    Daca marfurile au circulat anterior sub acoperirea unui titlu de tranzit, acestea impreuna cu titlul de tranzit vor fi prezentate biroului vamal de control si vamuire pentru confirmarea sosirii lor si incheierea tranzitului.
    23. Pentru marfurile straine transportate pe cale fluviala sau maritima, care se descarca, comandantul, armatorul sau agentul navei depune la biroul vamal de control si vamuire permisul de descarcare, precum si manifestul incarcaturii sau declaratia de marfa in cazul transportului maritim, dupa caz.
    Declaratia privind proviziile de bord sau, dupa caz, declaratia privind proviziile navei si declaratia privind efectele si bunurile echipajului, in cazul transportului maritim, se depun in conditiile prevazute la art. 15 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    24. Marfurile straine transportate pe cale feroviara se introduc in portul liber pe baza actului de transmitere a garniturii de tren, depus la biroul vamal de control si vamuire de transportator in termenul prevazut in procesul tehnologic de prelucrare a trenului.
    Daca marfurile circula sub acoperirea unui titlu de tranzit, acestea impreuna cu titlul de tranzit vor fi prezentate biroului vamal de control si vamuire pentru confirmarea sosirii si incheierea tranzitului.
    25. Marfurile straine transportate pe cale rutiera se introduc in portul liber pe baza titlului de tranzit; acestea impreuna cu titlul de tranzit vor fi prezentate biroului vamal de control si vamuire pentru confirmarea sosirii si incheierea tranzitului.
    26. Marfurile straine intrate in portul liber pot fi scoase din teritoriul national pe cale fluviala sau maritima in aceeasi stare in care au fost introduse, pe baza permisului vamal de incarcare.
    27. Marfurile straine intrate in portul liber pot fi scoase din teritoriul national pe cale feroviara in aceeasi stare in care au fost introduse, pe baza actului de transmitere a garniturii de tren si a scrisorii de trasura CIM pe care biroul vamal de control si vamuire aplica stampila "tranzit vamal".
    28. Marfurile straine intrate in portul liber pot fi scoase din teritoriul national pe cale rutiera in aceeasi stare in care au fost introduse pe teritoriul tarii, pe baza titlului de tranzit.
    29. Marfurile straine introduse in portul liber in vederea consumului ori realizarii unor operatiuni de prelucrare, montaj, asamblare, adaptare, transformare, reparare, remontare in starea initiala se plaseaza sub regimul vamal de import, de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal, dupa caz.
    Marfurile straine introduse in portul liber si comercializate prin magazine autorizate, potrivit legii, catre persoane fizice se plaseaza, anterior vanzarii de catre agentul economic titular al operatiunii, sub regimul vamal de import. Vanzarea catre persoane fizice se face numai in cantitatile si cu valorile prevazute la pct. 3 si 6 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    In aplicarea art. 133, coroborat cu art. 132 din Legea nr. 141/1997, marfurile straine pentru care nu s-au indeplinit obligatiile agentilor economici de a solicita acordarea unui regim vamal sau pentru care nu sunt intrunite conditiile legale privind abandonarea ori distrugerea acestora nu pot fi consumate sau utilizate in portul liber.
    Pentru marfurile straine ce nu intra sub incidenta prevederilor art. 132 din Legea nr. 141/1997, care stationeaza in portul liber fara a fi plasate sub regim vamal si fac obiectul operatiunilor comerciale de vanzare intre diversi operatori in perimetrul portului liber, si care ulterior acestor operatiuni parasesc in aceeasi stare teritoriul portului liber cu destinatie externa, nu se intocmesc declaratii vamale de export sau de reexport.
    30. Prin exceptie de la prevederile pct. 29, pentru marfurile straine ce au facut obiectul vanzarilor, care urmeaza sa fie utilizate sau consumate in perimetrul portului liber anterior consumului sau utilizarii, se aplica prevederile art. 132 din Legea nr. 141/1997. Pentru marfurile straine care au fost utilizate sau consumate in perimetrul portului liber fara a fi plasate sub regimul vamal corespunzator se aplica dispozitiile art. 386 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    31. Scoaterea din tara direct din portul liber sau introducerea din portul liber in tara a marfurilor straine importate ori a produselor compensatoare se face pe baza declaratiei vamale in detaliu si a documentului simplificat - in cazul in care la realizarea produselor compensatoare au participat marfuri romanesti introduse anterior in portul liber.
    Agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire confirma scoaterea marfurilor din portul liber prin verificarea concordantei dintre documentele simplificate si declaratiile vamale, dupa caz.
    In situatia in care produsele compensatoare rezultate din plasarea sub regim de perfectionare activa a marfurilor straine pe baza unei singure declaratii vamale, la a caror realizare au participat si marfuri romanesti introduse anterior in portul liber, sunt scoase din portul liber cu destinatia interiorul sau exteriorul tarii, in mai multe etape, mentiunile de confirmare a biroului vamal de control si vamuire se fac pe o lista specificativa anexata la documentul simplificat; in caseta 8 a documentului simplificat se fac referiri privind lista anexata. Lista specificativa are acelasi numar de inregistrare ca si documentul simplificat; daca acest fapt nu este posibil, se fac mentiuni suplimentare care sa permita identificarea listei (listelor) specificative care corespund documentului simplificat.
    F. Continutul si forma evidentei operative a marfurilor aflate in portul liber
    32. Biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla portul liber si operatorii care functioneaza in portul liber sunt obligati sa tina evidenta operativa atat a marfurilor care intra, ies sau stationeaza in portul liber, cat si a tuturor operatiunilor care au ca obiect aceste marfuri.
    33. Evidenta se organizeaza pe baza registrului al carui continut este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice, in forma identica, atat de catre fiecare operator din portul liber, cat si de biroul vamal de control si vamuire.
    Biroul vamal de control si vamuire poate organiza un singur registru centralizator pentru toti operatorii sau cate un registru pentru fiecare operator.
    34. In cazurile in care intr-un port liber marfurile trec de la un operator la altul evidenta operativa tinuta de primul operator se descarca, iar a celui de-al doilea se incarca cu marfurile in cauza.
    Incarcarea si, respectiv, descarcarea evidentelor se realizeaza pe baza documentelor de predare-primire dintre operatori in cazul produselor ce fac obiectul simplei depozitari sau a declaratiilor vamale in detaliu, in cazul marfurilor ce fac obiectul regimului vamal de import ori de perfectionare activa, dupa caz.
    Anterior acestor operatiuni este obligatorie instiintarea biroului vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla portul liber, astfel incat acesta sa opereze similar in evidentele proprii.
    35. Evidenta operativa a marfurilor se inchide pe data de 31 decembrie a fiecarui an calendaristic.
    Felurile si cantitatile de marfuri inscrise in evidenta operativa a fiecarui operator si care se afla in portul liber se reporteaza in evidenta corespunzatoare anului calendaristic urmator.
    G. Stocarea in comun a marfurilor in portul liber
    36. Marfurile romanesti si marfurile straine importate sau cele straine, plasate sau neplasate sub un regim vamal, pot fi depozitate de operatorii economici din portul liber in acelasi spatiu, dar pe partide separate.
    37. In cazul in care depozitarea are ca efect imposibilitatea identificarii de catre biroul vamal de control si vamuire a regimului vamal sau distinctiei dintre marfurile romanesti si marfurile straine importate fata de cele straine, depozitarea in comun se poate realiza numai pentru marfurile echivalente (marfuri incadrate la aceeasi subpozitie din nomenclatura Tarifului vamal de import al Romaniei, cu aceeasi calitate comerciala si avand aceleasi caracteristici tehnice).
    Este interzisa compensarea prin echivalent intre marfurile ce pot fi distinse unele de altele.
    Depozitarea in comun se declara de catre operatorul portuar in rubrica nr. 4 din documentul simplificat in dreptul cuvantului "Mentiuni" si se accepta de catre agentul vamal prin notificarea in rubricile 7 si 8 in dreptul cuvantului "Mentiuni".
    Marfurile trebuie dispuse in depozit astfel incat accesul in orice moment al agentilor vamali in vederea controlului sa fie nestingherit.
    Biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla portul liber poate, atunci cand considera ca este necesar, sa stabileasca modalitati particulare de dispunere a marfurilor in spatiile de depozitare.
    H. Exercitarea supravegherii vamale in portul liber
    38. In portul liber, in ceea ce priveste efectuarea operatiunilor de vamuire, autoritatea vamala este reprezentata de biroul vamal de control si vamuire.
    In portul liber supravegherea vamala si controlul vamal se pot realiza de echipe ale autoritatii vamale de la nivel central, regional sau local.
    39. In portul liber biroul vamal de control si vamuire realizeaza supravegherea vamala in conformitate cu prevederile art. 353 si 354 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, prin aplicarea, in functie de conditiile de derulare si de tipul operatiunii, a uneia sau mai multor masuri, precum:
    a) tinerea operativa a evidentei marfurilor si bunurilor supuse regimului vamal prin inscrierea lor in registrul sau documentele vamale;
    b) aplicarea de sigilii vamale la marfurile, bunurile si mijloacele de transport supuse regimului vamal, precum si la accesul in spatiile in care acestea se gasesc;
    c) efectuarea de verificari selective, inopinate la mijloacele de transport incarcate cu marfuri nevamuite sau aflate in tranzit;
    d) stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe ori mobile, la locul de acces al persoanelor in porturi, la scara navelor, in depozite sau in alte locuri unde se afla marfuri si alte bunuri supuse vamuirii, precum si la mijloacele de transport;
    e) efectuarea, in cazuri de indicii de frauda vamala, de verificari totale la marfurile sau bunurile care trec frontiera de stat in anumite perioade sau pentru unele categorii;
    f) organizarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor in care se efectueaza operatiuni specifice portului liber;
    g) organizarea de posturi vamale fixe la toate locurile de acces al mijloacelor de transport, al persoanelor si bunurilor in si din portul liber;
    h) masuri proprii specifice portului liber.
    Conditiile materiale necesare in vederea desfasurarii activitatii de supraveghere vamala in portul liber se stabilesc de administratia portului liber, de comun acord cu autoritatea vamala.
    Operatorii portuari si agentii economici au obligatia sa notifice autoritatii vamale informatii privind transportul, incarcarea, descarcarea, transbordarea, manipularea sau orice alte operatiuni realizate in portul liber la care sunt supuse marfurile prohibite la import sau la export ori cu regim special.
    Pentru aceste marfuri operatorii portuari si agentii economici sunt obligati sa obtina aprobarile sau autorizatiile prevazute de legile speciale, iar autoritatea vamala realizeaza o supraveghere speciala.
    40. Supravegherea vamala si controlul vamal specific se pot realiza si de catre autoritatea vamala abilitata din cadrul Directiei Generale a Vamilor, in conformitate cu prevederile cap. XIII din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    41. Biroul vamal care functioneaza in portul liber colaboreaza cu serviciile de supraveghere vamala si lupta impotriva fraudelor vamale si elaboreaza profilul local de risc.
    I. Dispozitii finale si tranzitorii
    42. Operatorii au obligatia sa comunice biroului vamal de control si vamuire orice disparitii de marfuri pe care le constata, altele decat cele produse din cauze naturale.
    Pentru marfurile straine introduse, la care ulterior se constata lipsuri, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 145 din Legea nr. 141/1997.
    43. Biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla portul liber au obligatia de a efectua ori de cate ori considera necesar controlul evidentei operative a marfurilor, tinuta de fiecare dintre operatorii care desfasoara activitati in portul liber, dar nu mai putin de o data la fiecare 3 luni.
    Controlul evidentei operative se efectueaza prin confruntarea documentelor depuse la introducerea si/sau scoaterea marfurilor din portul liber, inscrise in registrul de evidenta al biroului vamal de control si vamuire, cu cel organizat intr-o forma similara de fiecare operator. Registrele de evidenta se vizeaza dupa fiecare control de catre biroul vamal de control si vamuire competent.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

        Agentul economic                                Aprob,
  ...........................                     Seful Biroului vamal
  ...........................                    de control si vamuire,
  (denumirea si codul fiscal)              ..................................

                           CERERE DE AUTORIZARE
pentru efectuarea de constructii in portul liber

    1. Denumirea/adresa agentului economic care efectueaza constructia ........
...............................................................................
...............................................................................
    2. Beneficiarul constructiei ..............................................
...............................................................................
    3. Denumirea/adresa agentului economic de la care sunt achizitionate materialele necesare in vederea realizarii constructiei .......................
...............................................................................
    4. Materialele de constructii sunt:  romanesti  straine importate  straine
                                            _              _             _
                                           |_|            |_|           |_|
    5. Locul de amplasare a constructiei ......................................
                                          (denumirea concesionarului parcelei)
    6. Destinatia constructiei (depozit, sediu social, unitati de productie, magazine etc.) ................................................................
...............................................................................
    7. Firma constructoare se angajeaza prin prezenta cerere, in functie de destinatia constructiei descrise la pct. 6, sa asigure conditiile necesare in vederea supravegherii vamale (compartimente de marfuri separate pentru marfuri romanesti si marfuri straine importate sau straine), precum si toate conditiile prevazute la art. 360 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.

             Data                                Semnatura autorizata si
    .......................                    stampila agentului economic
                                            ..................................

    ANEXA 2
    la normele tehnice

 ______________________________________________________________________________
|    1.    | 1. Denumirea, sediul, codul fiscal si numarul de|   DOCUMENT DE   |
|          |inregistrare la oficiul registrului comertului al|INTRARE SI IESIRE|
|          |solicitantului (operator, agent economic,        |  A MARFURILOR   |
|          |transportator):                                  |ROMANESTI/STRAINE|
|          |                                                 |  IMPORTATE DIN  |
|          |                                                 |  PORTUL LIBER   |
|__________|_________________________________________________|                 |
|          | A. Scopul introducerii/scoaterii din portul     |   Numarul de    |
|          |    liber:                                       | inregistrare si |
|          |                                                 |    data din     |
| Exemplar |                                                 |   registrul de  |
|  pentru  |                                                 |corespondenta al |
|solicitant|                                                 |biroului vamal de|
|          |                                                 |   control si    |
|          |                                                 |    vamuire      |
|          |_________________________________________________|_________________|
|          | 2. Biroul vamal de control si vamuire emitent:                    |
|          |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|    1.    | 3. Marfurile descrise in caseta 4 sunt:                           |
|__________|___________________________________________________________________|
           |  _                         _                                      |
           | |_| de origine romana     |_| straine importate                   |
           |  _                         _                                      |
           | |_| destinate exportului  |_| destinate consumului sau utilizarii |
           |  _                         _  in portul liber                     |
           | |_| cu accize             |_| fara accize                         |
           |___________________________________________________________________|
           | 4. Felul si cantitatea marfurilor (nr. crt., denumirea marfurilor,|
           | marcile si numerele coletelor, cantitatea marfurilor):            |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           | Spatiul este insuficient pentru descrierea marfurilor; descrierea |
           | se continua in lista-anexa:          DA       NU                  |
           |                                      _        _                   |
           |                                     |_|      |_|                  |
           |                                                                   |
           | Mentiuni:                                                         |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |___________________________________________________________________|
           | 5. Locul si data intrarii:     | 7. Semnatura si stampila         |
           |                                | lucratorului vamal               |
           |                                |                                  |
           | Semnatura reprezentantului si  | Mentiuni:                        |
           | stampila persoanei juridice    |                                  |
           |________________________________|__________________________________|
           | 6. Locul si data iesirii:      | 8. Semnatura si stampila         |
           |                                | lucratorului vamal               |
           |                                |                                  |
           | Semnatura reprezentantului si  | Mentiuni:                        |
           | stampila persoanei juridice    |                                  |
           |________________________________|__________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    2.    | 1. Denumirea, sediul, codul fiscal si numarul de|   DOCUMENT DE   |
|          |inregistrare la oficiul registrului comertului al|INTRARE SI IESIRE|
|          |solicitantului (operator, agent economic,        |  A MARFURILOR   |
|          |transportator):                                  |ROMANESTI/STRAINE|
|          |                                                 |  IMPORTATE DIN  |
|          |                                                 |  PORTUL LIBER   |
|__________|_________________________________________________|                 |
|          | A. Scopul introducerii/scoaterii din portul     |   Numarul de    |
|          |    liber:                                       | inregistrare si |
|          |                                                 |    data din     |
| Exemplar |                                                 |   registrul de  |
|  pentru  |                                                 |corespondenta al |
|   vama   |                                                 |biroului vamal de|
|          |                                                 |   control si    |
|          |                                                 |    vamuire      |
|          |_________________________________________________|_________________|
|          | 2. Biroul vamal de control si vamuire emitent:                    |
|          |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|    2.    | 3. Marfurile descrise in caseta 4 sunt:                           |
|__________|___________________________________________________________________|
           |  _                         _                                      |
           | |_| de origine romana     |_| straine importate                   |
           |  _                         _                                      |
           | |_| destinate exportului  |_| destinate consumului sau utilizarii |
           |  _                         _  in portul liber                     |
           | |_| cu accize             |_| fara accize                         |
           |___________________________________________________________________|
           | 4. Felul si cantitatea marfurilor (nr. crt., denumirea marfurilor,|
           | marcile si numerele coletelor, cantitatea marfurilor):            |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           | Spatiul este insuficient pentru descrierea marfurilor; descrierea |
           | se continua in lista-anexa:          DA       NU                  |
           |                                      _        _                   |
           |                                     |_|      |_|                  |
           |                                                                   |
           | Mentiuni:                                                         |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |___________________________________________________________________|
           | 5. Locul si data intrarii:     | 7. Semnatura si stampila         |
           |                                | lucratorului vamal               |
           |                                |                                  |
           | Semnatura reprezentantului si  | Mentiuni:                        |
           | stampila persoanei juridice    |                                  |
           |________________________________|__________________________________|
           | 6. Locul si data iesirii:      | 8. Semnatura si stampila         |
           |                                | lucratorului vamal               |
           |                                |                                  |
           | Semnatura reprezentantului si  | Mentiuni:                        |
           | stampila persoanei juridice    |                                  |
           |________________________________|__________________________________|

                              INSTRUCTIUNI
    de completare a documentului simplificat

    1. Formularul se completeaza prin dactilografiere sau manual (cu litere de tipar) in casetele 1, 2, 4, 5, 6 si prin bifare cu X in rubricile corespunzatoare marfurilor din caseta 3.
    2. Rubrica A se completeaza de catre titularul operatiunii cu date privind scopul introducerii sau scoaterii de marfuri din portul liber.
    3. Nu se admit stersaturi. Modificarile se pot face prin taierea cu o linie orizontala a inscrisurilor gresite si prin scrierea corecta alaturat. Orice astfel de modificari trebuie confirmate de cel care le efectueaza si de biroul vamal de control si vamuire.
    4. Spatiul ramas necompletat din caseta 4 se bareaza cu o linie oblica, astfel incat sa nu fie posibila o completare ulterioara. Daca spatiul nu este suficient, marfurile sunt descrise in mod similar intr-o lista-anexa la care se face referire in aceasta caseta.
    5. Biroul vamal de control si vamuire certifica intrarea marfurilor in portul liber in caseta 7, pe ambele exemplare, retinand exemplarul 2.
    6. In situatia in care in aplicarea prevederilor pct. 9 din normele tehnice marfurile sunt introduse in portul liber in mai multe etape, pe baza unui singur document simplificat, mentiunile de confirmare a biroului vamal de control si vamuire se fac pe o lista-anexa la document, la care se face referire in dreptul cuvantului "Mentiuni" din caseta 7 a documentului simplificat.
    7. La iesirea din portul liber biroul vamal de control si vamuire face certificarea in caseta 8, retinand o copie.
    8. In situatia in care in aplicarea pct. 14 din normele tehnice marfurile introduse cu un singur document se scot din portul liber in mai multe etape, pe baza unui singur document simplificat, mentiunile de confirmare ale biroului vamal de control si vamuire se fac pe o lista-anexa la document, la care se face referire in caseta 8 a documentului simplificat in dreptul cuvantului "Mentiuni".

    ANEXA 3
    la normele tehnice

                          REGISTRU DE EVIDENTA
a marfurilor care se introduc sau se scot din portul liber

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. de inregistrare
    B - Felul
    C - Numarul
    D - Data
    E - Emitentul
 ______________________________________________________________________________
|  |                           INTRODUCERE                                     :
|A |___________________________________________________________________________:
|  |          |            |         | Documente de |          |          |    :
|  |Operatorul|    Data    |Mijlocul |introducere in|Denumirea |Cantitatea|Obs.:
|  |          |introducerii|   de    | portul liber |marfurilor|marfurilor|    :
|  |          | din portul |transport|______________|          |          |    :
|  |          |   liber    |         | B | C| D | E |          |          |    :
|__|__________|____________|_________|___|__|___|___|__________|__________|____:
| 1|    2     |      3     |    4    | 5 | 6| 7 | 8 |     9    |    10    | 11 :
|__|__________|____________|_________|___|__|___|___|__________|__________|____:
|__|__________|____________|_________|___|__|___|___|__________|__________|____:
|__|__________|____________|_________|___|__|___|___|__________|__________|____:
|__|__________|____________|_________|___|__|___|___|__________|__________|____:
|__|__________|____________|_________|___|__|___|___|__________|__________|____:
|__|__________|____________|_________|___|__|___|___|__________|__________|____:
|__|__________|____________|_________|___|__|___|___|__________|__________|____:

 ______________________________________________________________________________
:                              SCOATERE                                        |
:______________________________________________________________________________|
:          |            |         | Documente de  |           |           |    |
:Operatorul|    Data    |Mijlocul | scoatere din  | Denumirea | Cantitatea|Obs.|
:          |  scoaterii |   de    | portul liber  | marfurilor| marfurilor|    |
:          |    din     |transport|_______________|           |           |    |
:          |portul liber|         | B | C | D | E |           |           |    |
:__________|____________|_________|___|___|___|___|___________|___________|____|
:   12     |     13     |   14    |15 |16 |17 |18 |    19     |    20     | 21 |
:__________|____________|_________|___|___|___|___|___________|___________|____|
:__________|____________|_________|___|___|___|___|___________|___________|____|
:__________|____________|_________|___|___|___|___|___________|___________|____|
:__________|____________|_________|___|___|___|___|___________|___________|____|
:__________|____________|_________|___|___|___|___|___________|___________|____|
:__________|____________|_________|___|___|___|___|___________|___________|____|
:__________|____________|_________|___|___|___|___|___________|___________|____|

                              INSTRUCTIUNI
de completare a Registrului de evidenta a marfurilor care se introduc sau se scot din portul liber

    Coloana 1: se completeaza in ordine cronologica cu numarul si data de inregistrare din registrul de corespondenta al biroului vamal de control si vamuire a documentului simplificat, a titlului de tranzit, a permisului de descarcare sau a actului de transmitere a garniturii de tren, dupa caz.
    Coloana 2: se inscrie denumirea operatorului caruia ii sunt destinate marfurile care se introduc in portul liber.
    Coloana 3: se inscrie data introducerii efective a marfurilor in portul liber.
    Coloana 4: se inscriu numarul vagonului in cazul transportului in vagoane complete, numarul scrisorii de trasura in cazul coletelor care circula cu documente de transport separate, numarul navei sau al mijlocului de transport rutier.
    Coloana 5: se inscrie felul documentelor in baza carora se introduc marfurile in portul liber.
    Coloanele 6 si 7: se inscriu numarul de inregistrare si data documentelor din coloana 5.
    Coloana 8: se inscrie emitentul documentului pe baza caruia marfurile se introduc in portul liber.
    Coloana 9: se inscrie denumirea comerciala a marfurilor care se introduc in portul liber, in termeni suficient de precisi pentru a permite identificarea si clasificarea marfurilor.
    Coloana 10: se inscrie greutatea neta in kilograme a marfurilor sau, daca nu este posibil, intr-o unitate de masura specifica (alta decat kilogramul), conform anexei nr. 13 la Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu.
    Coloana 11: se inscriu mentiuni privind eventualele operatiuni de retranzactionare/transfer al marfurilor ce pot avea loc intre diversi operatori portuari in interiorul portului liber, in aplicarea pct. 34 din normele tehnice, sau orice alt fel de observatii privitoare la marfuri si operatiuni care nu se regasesc in celelalte coloane si care sunt necesare pentru exercitarea supravegherii vamale.
    Coloana 12: se completeaza, in ordinea in care a fost completata coloana 1, cu denumirea operatorului care scoate marfurile din portul liber.
    Coloana 13: se completeaza cu data scoaterii efective a marfurilor din portul liber.
    Coloana 14: se inscriu numarul vagonului in cazul transportului in vagoane complete, numarul scrisorii de trasura in cazul coletelor care circula cu documente de transport separate, numarul navei sau al mijlocului de transport rutier.
    Coloana 15: se inscrie felul documentelor in baza carora se scot marfurile din portul liber.
    Coloanele 16 si 17: se inscriu numarul de inregistrare si data documentelor din coloana 15.
    Coloana 18: se inscrie emitentul documentului pe baza caruia marfurile se scot din portul liber.
    Coloana 19: se completeaza cu denumirea comerciala a marfurilor in termeni suficient de precisi pentru a permite identificarea si clasificarea marfurilor.
    Coloana 20: se inscrie greutatea neta in kilograme a marfurilor sau, daca nu este posibil, intr o unitate de masura specifica (alta decat kilogramul), conform anexei nr. 13 la Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu.
    Coloana 21: se inscriu mentiuni privind eventualele operatiuni de retranzactionare/transfer al marfurilor ce pot avea loc intre diversi operatori portuari in interiorul portului liber, in aplicarea pct. 34 din normele tehnice, sau orice alt fel de observatii privitoare la marfuri si operatiuni care nu se regasesc in celelalte coloane si care sunt necesare pentru exercitarea supravegherii vamale.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1138/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1138 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1138/2001
Decizia 177 2003
pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale, evidenta operativa, controlul si supravegherea vamala a marfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiaza de facilitatile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 99/2002
Decizia 177 2003
pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale, evidenta operativa, controlul si supravegherea vamala a marfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiaza de facilitatile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 99/2002
Decizia 1953 2001
privind mentinerea valabilitatii unor decizii emise de Directia Generala a Vamilor in baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotararii Guvernului nr. 91/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu