E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 completeaza articolul 37 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 44 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 46 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 47 din actul Ordonanţa 60 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 114 2000 modifica articolul 48 din actul Ordonanţa 60 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 114 din 31 august 2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 425 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Apararea impotriva incendiilor a vietii oamenilor, a bunurilor si a mediului constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoanele juridice si fizice romane, precum si celelalte persoane juridice sau fizice care desfasoara activitati ori se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei."
    2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    La incheierea contractelor de societate, de concesionare, de inchiriere, de antrepriza si de asociere partile sunt obligate sa consemneze in actele respective raspunderile ce le revin privind asigurarea apararii impotriva incendiilor."
    3. La articolul 14, dupa litera d) se introduce litera d^1) cu urmatorul cuprins:
    "d^1) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor."
    4. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale interesate, va inscrie in programele anuale si de perspectiva teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor."
    5. La articolul 24 se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) sa elaboreze scenarii de siguranta la foc pentru constructiile si instalatiile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;"
    6. La articolul 27 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    7. La articolul 30, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Calificarea, perfectionarea si conversia profesionala a personalului serviciilor de pompieri civili, precum si certificarea competentei acestuia se realizeaza cu respectarea standardelor ocupationale.
    (6) Ocupatiile componente ale profesiei de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari."
    8. La articolul 33, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) alte servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor a vietii oamenilor, bunurilor si a mediului."
    9. La articolul 36, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Pompierilor civili li se asigura gratuit de catre consiliul local sau de catre patron, dupa caz, uniforme si echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le indeplinesc, iar in cazul in care pe timpul interventiei li s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul ii despagubeste in mod corespunzator."
    10. Dupa articolul 37 se introduce articolul 37^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 37^1
    Incadrarea personalului angajat al serviciilor de pompieri civili in conditii speciale sau deosebite de munca se realizeaza in conditiile prevazute de lege."
    11. La articolul 44 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) La sediile Presedintiei Romaniei, Parlamentului, Guvernului, precum si la alte obiective de importanta deosebita aflate in administrarea autoritatilor publice centrale se pot constitui prin hotarare a Guvernului subunitati de pompieri militari; institutiile respective asigura gratuit imobilele, spatiile si utilitatile necesare in vederea functionarii si desfasurarii activitatii subunitatilor de pompieri militari."
    12. La articolul 46 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Regulamentul de autorizare si acreditare a laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    13. La articolul 47 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Metodologia de certificare a conformitatii, agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    14. La articolul 48, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prestarea lucrarilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane juridice atestate de marile unitati si de unitatile de pompieri militari.
    (3) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza metodologiilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, aprobate de ministrul de interne si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    15. Dupa articolul 48 se introduce articolul 48^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 48^1
    (1) Pentru actele si documentele eliberate potrivit legii marile unitati si unitatile de pompieri militari percep urmatoarele tarife:
    a) avizul, acordul sau autorizatia privind prevenirea si stingerea incendiilor - 500.000 lei;
    b) avizul privind infiintarea si functionarea serviciilor private de pompieri civili - 1.000.000 lei;
    c) avizul la norme, normative sau alte reglementari tehnice privind prevenirea si stingerea incendiilor - 1.000.000 lei;
    d) atestatul, brevetul sau certificatul de competenta ori de calificare eliberat persoanelor fizice - 100.000 lei;
    e) atestatul eliberat persoanelor juridice - 500.000 lei;
    f) avizul, certificatul de conformitate sau agrementul tehnic privind fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - 300.000 lei;
    g) autorizarea sau acreditarea laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - 2.000.000 lei.
    (2) Termenul limita de eliberare a actelor si documentelor prevazute la alin. (1) este de 30 de zile de la data prezentarii documentatiilor complete pe baza carora se elibereaza actul sau documentul solicitat. Pentru situatiile in care eliberarea actelor sau documentelor presupune verificari complexe termenul este de 60 de zile.
    (3) La cererea persoanelor fizice si juridice actele si documentele prevazute la alin. (1) pot fi eliberate, dupa caz, si in regim de urgenta, in functie de posibilitatile marilor unitati si ale unitatilor de pompieri militari, situatie in care tarifele vor fi majorate dupa cum urmeaza:
    a) pentru reducerea termenului la 15 zile, cu 30%;
    b) pentru reducerea termenului la 5 zile, cu 50% .
    (4) Cuantumul tarifelor pentru eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin. (1) se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei.
    (5) La tarifele prevazute la alin. (1) se adauga, dupa caz, contravaloarea prestatiilor efectuate pe baza de contract de marile unitati si de unitatile de pompieri militari pentru desfasurarea activitatilor de formare, pregatire, specializare sau evaluare, respectiv pentru verificari in teren, incercari, testari, experimentari sau analize executate in laboratoare si poligoane.
    (6) Veniturile realizate din eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Ioan Onisei,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 114/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 114 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu