Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 106 din 31 august 2000

privind constituirea si organizarea clerului militar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 436 din  3 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. G pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Clerul militar se constituie din preotii militari care isi desfasoara activitatea in structurile fortelor armate.
    (2) Clerul militar se instituie in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor, in scopul satisfacerii cerintelor spiritual-religioase ale militarilor; membrii sai contribuie, prin mijloace specifice si in limitele misiunii pastorale pe care o au, la cultivarea virtutilor ostasesti, la formarea raspunderii civice si a sentimentelor patriotice in randul militarilor.
    Art. 2
    Preotul militar este slujitorul unei Biserici sau al unui cult recunoscut de lege, incadrat in structurile fortelor armate, investit cu dreptul de a oficia acte de cult si de a transmite invatatura mostenita credinciosilor pe care ii pastoreste.
    Art. 3
    (1) Activitatile duhovnicesti si religioase se desfasoara conform randuielilor bisericesti, dupa programul stabilit de preotul militar, cu aprobarea comandantului unitatii. Participarea militarilor la aceste activitati se face pe baza optiunii liber exprimate a acestora.
    (2) Participarea militarilor la activitatile de educatie religioasa, morala sau civica, la serviciile religioase prilejuite de sarbatorile nationale, depunerea juramantului, Ziua Eroilor, zilele categoriilor de forte ale armatei, armelor, zilele unitatilor, din duminici si sarbatori, precum si la programul educativ-patriotic legat de acestea se desfasoara conform planului pregatirii pentru lupta.
    Art. 4
    Preotii militari desfasoara in unitati si garnizoane atat activitate pastorala, potrivit doctrinei si practicii cultului respectiv, cat si activitate de educatie moral-religioasa, in spirit patriotic, pentru militarii in termen, militarii cu termen redus, militarii angajati pe baza de contract, cadrele militare, salariatii civili si familiile acestora care locuiesc in perimetrul unitatilor militare respective.
    Art. 5
    (1) Serviciile religioase se efectueaza, in timp de pace, in lacasurile de cult din unitatile militare sau in cele locale anume destinate, in spatii special amenajate ori pe terenuri de instructie.
    (2) In campanie, in stare de asediu sau in stare de urgenta serviciile religioase se efectueaza in forme si in locuri adecvate situatiilor respective.
    Art. 6
    (1) La serviciile religioase preotii militari poarta vestimentatia cultului de care apartin, iar in celelalte ocazii, uniforma militara clericala adecvata.
    (2) Normele privind descrierea uniformei militare clericale, a insemnelor distinctive si de ierarhizare se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Apartenenta confesionala a militarilor este cea declarata de acestia.
    Art. 8
    In toate unitatile si formatiunile militare se interzice atragerea militarilor spre o credinta anume, prin forme si mijloace abuzive sau altele decat cele liber consimtite.

    CAP. 2
    Organizarea clerului militar

    Art. 9
    (1) Recrutarea preotilor militari se face, dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor, din randul personalului hirotonit sau ordinat care are numai cetatenie romana, recomandat de un cult legal constituit, licentiat in Teologie pastorala si avand cel putin 2 ani de activitate bisericeasca.
    (2) Incadrarea preotilor militari se face prin concurs sau examen.
    (3) Candidatii declarati admisi vor urma cursuri de pregatire specifice, organizate de institutiile prevazute la art. 1, in colaborare cu cultele religioase care au recomandat preoti pentru mediul militar.
    Art. 10
    (1) In Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei se organizeaza si functioneaza cate o sectie de asistenta religioasa.
    (2) In celelalte institutii in care activeaza preoti militari se constituie structuri adecvate cerintelor, stabilite prin ordin al conducatorilor respectivelor institutii.
    (3) Organizarea, compunerea si atributiile structurilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 11
    (1) Seful Sectiei de asistenta religioasa are rang onorific de vicar administrativ si este numit in functie de ministrul de resort, la propunerea Bisericii Ortodoxe Romane, in urma consultarii ecumenice a cultelor care au reprezentare in cadrul ministerelor mentionate la art. 10 alin. (1), dintre preotii care intrunesc conditiile pentru aceasta functie.
    (2) Seful Sectiei de asistenta religioasa coordoneaza activitatea preotilor, pastorilor sau a deserventilor altor culte, permanenti si angajati pe baza de conventii civile de prestari de servicii.
    (3) In indeplinirea atributiilor sale seful Sectiei de asistenta religioasa colaboreaza, pe linie militara, cu un consilier, ofiter in activitate.
    Art. 12
    (1) Pentru acoperirea unor nevoi de asistenta religioasa vor putea fi angajati clerici din unitatile de cult, pe baza de conventii civile de prestari de servicii, in conditiile art. 3 lit. a) si ale celorlalte prevederi ale Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie sociala a persoanelor incadrate in munca.
    (2) Clericii angajati potrivit alin. (1) sunt recomandati de ierarhul sau de seful local al cultului respectiv, selectionati si abilitati de sectiile de asistenta religioasa, si trebuie sa indeplineasca cerintele art. 9 alin. (3).
    (3) Pe durata activitatii lor clericii angajati pe baza de conventii civile de prestari de servicii vor respecta indatoririle ce le revin clericilor militari permanenti. Pe perioada respectiva acestia nu dobandesc calitatea de salariati si nu beneficiaza de drepturile prevazute in legislatia privind protectia somerilor, in conditiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.
    Art. 13
    Drepturile salariale ale clericilor angajati pe baza de conventii civile de prestari de servicii se vor stabili in raport cu volumul de activitate desfasurata lunar de acestia.
    Art. 14
    Preotii militari se subordoneaza militar-administrativ sefilor structurilor militare in care sunt incadrati si spiritual-canonic ierarhiei bisericesti care i-a recomandat.
    Art. 15
    Preotii militari sunt asimilati corpului ofiterilor, dupa cum urmeaza:
    a) asimilati gradului de maior: preotii de garnizoana categoria I si preotii asistenti;
    b) asimilati gradului de locotenent-colonel: preotii de garnizoana categoria a II-a;
    c) asimilati gradului de colonel: preotii de garnizoana categoria a III-a, preoti ai garnizoanei Bucuresti, preoti in Sectia de asistenta religioasa;
    d) asimilati gradului de general de brigada: inspector general si sef al Sectiei de asistenta religioasa.

    CAP. 3
    Indatoririle si drepturile preotilor militari

    Art. 16
    Prevederile art. 9 - 12, 14, 17 - 28 si 112 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplica in mod corespunzator si preotilor militari si familiilor acestora, dupa caz.
    Art. 17
    Preotul din structurile militare are, in principal, urmatoarele indatoriri:
    a) oficiaza Sfanta Liturghie, celelalte slujbe si servicii religioase, administreaza Sfintele Taine, asigurand marturisirea si impartasirea personalului militar si civil, desfasoara activitatea de pastoratie individuala si de grup in unitati, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1);
    b) transmite militarilor de aceeasi religie sau confesiune cu el invatatura de credinta a cultului religios pe care il reprezinta;
    c) desfasoara activitate de educatie moral-religioasa, etica si civica a personalului armatei;
    d) colaboreaza nemijlocit cu ceilalti factori educationali din unitati, comandamente si garnizoane pentru organizarea serviciilor religioase, cu ocazia unor evenimente importante din istoria si spiritualitatea poporului roman;
    e) acorda asistenta religioasa, la cerere, tuturor militarilor, inclusiv celor aflati in spitale, penitenciare sau in arestul unitatilor;
    f) participa, prin mijloace pastorale specifice, la formarea spirituala, la prevenirea si combaterea manifestarilor antisociale;
    g) se preocupa, alaturi de comandanti sau sefi, de starea psihomorala si disciplinara a militarilor;
    h) participa, cu aprobarea comandantilor, la programele de pregatire pastorala organizate de cultul religios respectiv, fara a afecta activitatea de asistenta din structurile militare in care isi desfasoara activitatea, sau la cele de pregatire militara organizate de structurile in care sunt incadrati.
    Art. 18
    (1) Preotilor militari le este restransa exercitarea unor drepturi si libertati, astfel:
    a) casatoria cu o persoana apatrida sau care nu are exclusiv cetatenie romana este conditionata de obtinerea aprobarii prealabile a conducatorilor institutiilor in care sunt incadrati;
    b) participarea la mitinguri, demonstratii sau intruniri cu caracter politic ori sindical este interzisa;
    c) deplasarea in strainatate a preotilor militari se poate face in conditiile care se stabilesc prin ordine si dispozitii cu caracter intern;
    d) exprimarea opiniilor politice se poate face numai in afara serviciului, dar nu in fata militarilor pastoriti;
    e) constituirea in diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-stiintific, cultural si sportiv-recreativ, cu exceptia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii si disciplinei militare, este permisa in conditiile stabilite prin regulamente.
    (2) Preotii militari permanenti nu pot functiona ca preoti de parohie decat dupa incetarea activitatii in randul clerului militar.
    Art. 19
    (1) Pentru acte de eroism, curaj si devotament in executarea unor misiuni, precum si pentru merite deosebite in indeplinirea indatoririlor ce le revin preotilor militari li se pot conferi decoratii si titluri de onoare.
    (2) Pentru vechime in activitate si rezultate meritorii preotilor militari li se confera medalii si ordine militare, iar pe linie bisericeasca, ranguri si distinctii. Conferirea decoratiilor si a titlurilor de onoare preotilor militari se face potrivit reglementarilor aplicabile cadrelor militare.
    (3) Prin vechime efectiva in serviciul militar a preotilor militari se intelege perioada cuprinsa intre data dobandirii acestei calitati si data incetarii ei.
    (4) Pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu preotilor militari li se pot acorda recompense morale si materiale potrivit regulamentelor militare.
    Art. 20
    (1) Pentru abateri de la disciplina, neindeplinirea indatoririlor sau incalcarea regulilor de convietuire sociala preotilor militari li se pot aplica sanctiuni.
    (2) Normele privind stabilirea sanctiunilor si a competentelor de aplicare a acestora se vor elabora de fiecare minister si institutie, impreuna cu acele culte religioase de care apartin preotii, pe baza reglementarilor militare si a randuielilor bisericesti.

    CAP. 4
    Incetarea calitatii de preot militar

    Art. 21
    Limitele de varsta pana la care preotii militari pot fi mentinuti in functii sunt similare cu cele ale cadrelor militare.
    Art. 22
    Preotii militari inceteaza a mai avea aceasta calitate in urmatoarele situatii:
    a) dupa implinirea varstei si a vechimii in serviciu, necesare pentru acordarea pensiei de serviciu;
    b) sunt incadrati de comisiile de expertiza medico-militara in gradul I, II sau III de invaliditate, potrivit legii;
    c) cand in urma reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati in alte unitati, precum si pentru alte motive sau nevoi ale ministerelor;
    d) la cerere, pentru motive bine intemeiate;
    e) prin demisie;
    f) cand sunt condamnati prin hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva, la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia;
    g) cand incalca prevederile art. 28 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
    h) in alte situatii imputabile acestora, stabilite de ministere si institutii, impreuna cu acele culte de care apartin.
    Art. 23
    (1) Hotararea de mentinere in activitate a clericilor militari impotriva carora a fost pornit procesul penal sau care au fost trimisi spre judecata in fata instantelor lor ecleziastice se ia dupa solutionarea definitiva a procesului penal sau a judecatii ecleziastice.
    (2) In acest interval de timp preotii militari se suspenda din functie, iar cei care sunt cercetati si judecati in stare de libertate sau eliberati pe cautiune se pun la dispozitie. Pe timpul suspendarii din functie preotii militari nu primesc nici un drept de la ministerele si institutiile in care isi desfasoara activitatea.
    (3) Preotilor militari condamnati, care anterior au fost suspendati din functii, le inceteaza calitatea de preot militar incepand cu data suspendarii.
    (4) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, acestia vor fi repusi in toate drepturile avute la data suspendarii din functie, respectiv a punerii la dispozitie.
    (5) Repunerea in drepturi se poate dispune si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal.
    Art. 24
    (1) Preotii militari care nu indeplinesc conditiile de pensionare nu isi inceteaza activitatea in cadrul institutiei la care sunt incadrati, pe timpul cat se afla in incapacitate temporara de munca, fiind internati in spitale ori sanatorii sau se afla in concedii medicale.
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica celor carora urmeaza sa le inceteze calitatea de preot militar potrivit art. 22 lit. d), e), f), g) si h).

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 25
    Normele privind evidenta, selectionarea, incadrarea si promovarea in functii si cele referitoare la aprecierea de serviciu a preotilor militari se stabilesc de ministerele si institutiile in cadrul carora acestia isi desfasoara activitatea.
    Art. 26
    Unitatile militare asigura, in limita posibilitatilor, mijloacele necesare in vederea construirii sau amenajarii spatiilor destinate desfasurarii serviciilor si asistentei religioase.
    Art. 27
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante institutiile prevazute la art. 1 alin. (2) vor elabora regulamentul de organizare si functionare a sectiilor de asistenta religioasa, precum si statele de functii.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul apararii nationale,
                       Ioan Mircea Plangu,
                       secretar de stat

                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 106/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 106 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu