Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 195 din  6 noiembrie 2000

privind constituirea si organizarea clerului militar

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 561 din 13 noiembrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Clerul militar se constituie din preotii militari care isi desfasoara activitatea in structurile fortelor armate.
    (2) Clerul militar se instituie in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor, in scopul satisfacerii cerintelor spiritual-religioase ale militarilor; membrii sai contribuie, prin mijloace specifice si in limitele misiunii pastorale pe care o au, la cultivarea virtutilor ostasesti, la formarea raspunderii civice si a sentimentelor patriotice in randul militarilor.
    Art. 2
    Preotul militar este slujitorul unei biserici sau al unui cult recunoscut de lege, incadrat in structurile fortelor armate, investit cu dreptul de a oficia acte de cult si de a transmite invatatura mostenita credinciosilor pe care ii pastoreste.
    Art. 3
    (1) Activitatile duhovnicesti si religioase se desfasoara conform randuielilor bisericesti, dupa programul stabilit de preotul militar, cu aprobarea comandantului unitatii. Participarea militarilor la aceste activitati se face pe baza optiunii liber exprimate a acestora.
    (2) Participarea militarilor la activitatile de educatie religioasa, morala sau civica, la serviciile religioase prilejuite de sarbatorile nationale, depunerea juramantului, Ziua Eroilor, zilele categoriilor de forte ale armatei, armelor, zilele unitatilor, din duminici si sarbatori, precum si la programul educativ-patriotic legat de acestea se desfasoara conform planului pregatirii pentru lupta.
    Art. 4
    Preotii militari desfasoara in unitati si in garnizoane atat activitate pastorala, potrivit doctrinei si practicii cultului respectiv, cat si activitate de educatie moral-religioasa, in spirit patriotic, pentru militarii in termen, militarii cu termen redus, militarii angajati pe baza de contract, cadrele militare, salariatii civili si familiile acestora care locuiesc in perimetrul unitatilor militare respective.
    Art. 5
    (1) Serviciile religioase se efectueaza, in timp de pace, in lacasurile de cult din unitatile militare sau in cele locale anume destinate, in spatii special amenajate ori pe terenuri de instructie.
    (2) In campanie, in stare de asediu sau in stare de urgenta, serviciile religioase se efectueaza in forme si locuri adecvate situatiilor respective.
    Art. 6
    (1) La serviciile religioase preotii militari poarta vestimentatia cultului de care apartin, iar in celelalte ocazii, uniforma militara clericala adecvata.
    (2) Normele privind descrierea uniformei militare clericale, a insemnelor distinctive si de ierarhizare se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Apartenenta confesionala a militarilor este cea declarata de acestia.
    Art. 8
    In toate unitatile si formatiunile militare se interzice atragerea militarilor spre o credinta anume, prin forme si mijloace abuzive sau altele decat cele liber consimtite.

    CAP. 2
    Organizarea clerului militar

    Art. 9
    (1) Recrutarea preotilor militari se face de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor, din randul personalului hirotonit sau ordinat care are numai cetatenie romana, recomandat de un cult legal constituit, licentiat in Teologie pastorala si avand cel putin 2 ani de activitate bisericeasca.
    (2) Incadrarea preotilor militari se face prin concurs.
    (3) Candidatii declarati admisi vor urma cursuri de pregatire specifice, organizate de institutiile prevazute la art. 1, in colaborare cu cultele religioase care au recomandat preoti pentru mediul militar.
    Art. 10
    (1) In Ministerul Apararii Nationale, in Ministerul de Interne si in Ministerul Justitiei se organizeaza si functioneaza cate o sectie de asistenta religioasa.
    (2) In celelalte institutii in care activeaza preoti militari se constituie structuri adecvate cerintelor, stabilite prin ordin al conducatorilor respectivelor institutii.
    (3) Organizarea, compunerea si atributiile structurilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 11
    (1) Seful Sectiei de asistenta religioasa are rang onorific de vicar administrativ si este numit in functie de ministrul de resort, la propunerea Bisericii Ortodoxe Romane, in urma consultarii ecumenice a cultelor care au reprezentare in cadrul ministerelor mentionate la art. 10 alin. (1), dintre preotii care intrunesc conditiile pentru aceasta functie.
    (2) Seful Sectiei de asistenta religioasa coordoneaza activitatea preotilor, pastorilor sau a deserventilor altor culte, permanenti si angajati pe baza de conventii civile de prestari de servicii.
    (3) In indeplinirea atributiilor sale seful Sectiei de asistenta religioasa colaboreaza, pe linie militara, cu un consilier, ofiter in activitate.
    Art. 12
    (1) Pentru acoperirea unor nevoi de asistenta religioasa vor putea fi angajati clerici din unitatile de cult, pe baza de conventii civile de prestari de servicii, in conditiile art. 3 lit. a) si ale celorlalte prevederi ale Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.
    (2) Clericii angajati potrivit alin. (1) sunt recomandati de episcopul locului sau de seful local al cultului respectiv, selectionati si abilitati de sectiile de asistenta religioasa, si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 9 alin. (3).
    (3) Pe durata activitatii lor clericii angajati pe baza de conventii civile de prestari de servicii vor respecta indatoririle ce le revin clericilor militari permanenti. Pe perioada respectiva acestia nu dobandesc calitatea de salariat si nu beneficiaza de drepturile prevazute in legislatia privind protectia somerilor, in conditiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 130/1999.
    Art. 13
    Drepturile salariale ale clericilor angajati pe baza de conventii civile de prestari de servicii se vor stabili in raport cu volumul de activitate desfasurata lunar de acestia.
    Art. 14
    Preotii militari se subordoneaza militar-administrativ sefilor structurilor militare in care sunt incadrati si spiritual-canonic ierarhiei bisericesti care i-a recomandat.
    Art. 15
    Preotii militari sunt asimilati corpului ofiterilor, dupa cum urmeaza:
    a) asimilati gradului de maior: preotii de garnizoana categoria I si preotii asistenti;
    b) asimilati gradului de locotenent-colonel: preotii de garnizoana categoria a II-a;
    c) asimilati gradului de colonel: preotii de garnizoana categoria a III-a, preoti ai Garnizoanei Bucuresti, preoti in Sectia de asistenta religioasa;
    d) asimilati gradului de general de brigada: inspector general si sef al Sectiei de asistenta religioasa.

    CAP. 3
    Indatoririle si drepturile preotilor militari

    Art. 16
    Prevederile art. 9 - 12, 14, 17 - 28 si 112 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplica in mod corespunzator si preotilor militari si familiilor acestora, dupa caz.
    Art. 17
    Preotul din structurile militare are, in principal, urmatoarele indatoriri:
    a) oficiaza Sfanta Liturghie, celelalte slujbe si servicii religioase, administreaza Sfintele Taine, asigurand marturisirea si impartasirea personalului militar si civil, desfasoara activitatea de pastoratie individuala si de grup in unitati, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1);
    b) transmite militarilor de aceeasi religie sau confesiune cu el invatatura de credinta a cultului religios pe care il reprezinta;
    c) desfasoara activitate de educatie moral-religioasa, etica si civica a personalului armatei;
    d) colaboreaza nemijlocit cu ceilalti factori educationali din unitati, comandamente si garnizoane pentru organizarea serviciilor religioase, cu ocazia unor evenimente importante din istoria si spiritualitatea poporului roman;
    e) acorda asistenta religioasa, la cerere, tuturor militarilor, inclusiv celor aflati in spitale, penitenciare sau in arestul unitatilor;
    f) participa prin mijloace pastorale specifice la formarea spirituala, la prevenirea si combaterea manifestarilor antisociale;
    g) se preocupa, alaturi de comandanti sau sefi, de starea psiho-morala si disciplinara a militarilor;
    h) participa, cu aprobarea comandantilor, la programele de pregatire pastorala organizate de cultul religios respectiv, fara a afecta activitatea de asistenta din structurile militare in care isi desfasoara activitatea, sau la cele de pregatire militara organizate de structurile in care sunt incadrati.
    Art. 18
    Preotilor militari le este restransa exercitarea unor drepturi si libertati, astfel:
    a) casatoria cu o persoana apatrida sau care nu are exclusiv cetatenie romana este conditionata de obtinerea aprobarii prealabile a conducatorilor institutiilor in care sunt incadrati;
    b) participarea la mitinguri, demonstratii sau intruniri cu caracter politic ori sindical este interzisa;
    c) preotii militari se pot deplasa in strainatate in conditiile care se stabilesc prin ordine si dispozitii cu caracter intern;
    d) opiniile politice pot fi exprimate numai in afara serviciului, dar nu in fata militarilor pastoriti;
    e) constituirea in diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-stiintific, cultural si sportiv-recreativ, cu exceptia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii si disciplinei militare, este permisa in conditiile stabilite prin regulamente;
    f) preotii militari permanenti nu pot functiona ca preoti de parohie decat dupa incetarea activitatii in randul clerului militar.
    Art. 19
    (1) Pentru acte de eroism, curaj si devotament in executarea unor misiuni, precum si pentru merite deosebite in indeplinirea indatoririlor ce le revin, preotilor militari li se pot conferi decoratii si titluri de onoare.
    (2) Pentru vechime in activitate si rezultate meritorii, preotilor militari li se confera medalii si ordine militare, iar pe linie bisericeasca, ranguri si distinctii. Conferirea decoratiilor si a titlurilor de onoare preotilor militari se face potrivit reglementarilor aplicabile cadrelor militare. Prin vechime efectiva in serviciul militar se intelege, in cazul preotilor militari, perioada cuprinsa intre data la care cei in cauza au dobandit aceasta calitate, in conditiile prezentei legi, si data incetarii ei.
    (3) Pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu preotilor militari li se pot acorda recompense morale si materiale, potrivit regulamentelor militare.
    Art. 20
    (1) Pentru abateri de la disciplina, neindeplinirea indatoririlor sau incalcarea regulilor de convietuire sociala preotilor militari li se pot aplica sanctiuni.
    (2) Normele privind stabilirea sanctiunilor si a competentelor de aplicare a acestora se vor elabora de minister si de institutie, impreuna cu acele culte religioase de care apartin preotii, pe baza reglementarilor militare si a randuielilor bisericesti.

    CAP. 4
    Incetarea calitatii de preot militar

    Art. 21
    Limitele de varsta pana la care preotii militari pot fi mentinuti in functii sunt similare cu cele ale cadrelor militare.
    Art. 22
    Preotii militari inceteaza sa mai aiba aceasta calitate in urmatoarele situatii:
    a) dupa implinirea varstei si a vechimii in serviciu, necesare pentru acordarea pensiei de serviciu;
    b) sunt incadrati de comisiile de expertiza medico-militara in gradul I, II sau III de invaliditate, potrivit legii;
    c) cand in urma reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati in alte unitati, precum si pentru alte motive sau nevoi ale ministerelor;
    d) la cerere, pentru motive bine intemeiate;
    e) prin demisie;
    f) cand sunt condamnati prin hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva, la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia;
    g) cand incalca prevederile art. 28 din Legea nr. 80/1995;
    h) in alte situatii imputabile acestora, stabilite de ministere si institutii, impreuna cu acele culte de care apartin.
    Art. 23
    (1) Hotararea privind mentinerea in activitate a preotilor militari pentru care s-a inceput urmarirea penala sau care sunt trimisi spre judecata instantelor militare ori instantelor bisericesti se ia, dupa solutionarea cauzei, de catre parchetul militar ori de instanta de judecata militara sau bisericeasca.
    (2) In acest interval de timp preotii militari se suspenda din functie, iar cei care sunt cercetati si judecati in stare de libertate sau eliberati pe cautiune se pun la dispozitie. Pe timpul suspendarii din functie preotii militari nu primesc nici un drept de la Ministerul Apararii Nationale. Cei pusi la dispozitie beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului cu care sunt asimilati, la minim.
    (3) Preotilor militari condamnati, care anterior au fost suspendati din functii, le inceteaza calitatea de preot militar incepand cu data suspendarii.
    (4) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, acestia vor fi repusi in toate drepturile avute la data suspendarii din functie, respectiv a punerii la dispozitie.
    (5) Repunerea in drepturi se poate dispune si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal.
    Art. 24
    (1) Preotii militari care nu indeplinesc conditiile de pensionare nu isi inceteaza activitatea in cadrul institutiei unde sunt incadrati, pe timpul cat se afla in incapacitate temporara de munca, fiind internati in spitale ori sanatorii sau se afla in concedii medicale.
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica celor carora urmeaza sa le inceteze calitatea de preot militar potrivit art. 22 lit. d), e), f), g) si h).

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 25
    Normele privind evidenta, selectionarea, incadrarea si promovarea in functii si cele referitoare la aprecierea de serviciu a preotilor militari se stabilesc de ministerele si institutiile in cadrul carora acestia isi desfasoara activitatea.
    Art. 26
    Unitatile militare asigura, in limita posibilitatilor, mijloacele necesare in vederea construirii sau amenajarii spatiilor destinate desfasurarii serviciilor si asistentei religioase.
    Art. 27
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi institutiile prevazute la art. 1 alin. (2) vor elabora regulamentul de organizare si functionare a sectiilor de asistenta religioasa, precum si statele de functii.
    Art. 28
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000.
    Art. 29
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                           MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                VASILE LUPUSmartCity5

COMENTARII la Legea 195/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 195 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu