E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 106 1999 modificat de Legea 363 2007
Ordonanţa 106 1999 completat de Legea 363 2007
Ordonanţa 106 1999 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 1553 2004
Ordonanţa 106 1999 aprobat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 106 din 30 august 1999

privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. P pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza contractele incheiate in conditiile prevazute la art. 3 - 5 intre un comerciant care furnizeaza bunuri sau servicii si un consumator.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
    - consumator - orice persoana fizica care achizitioneaza si utilizeaza sau consuma produse ori beneficiaza de prestarea unor servicii in baza unui contract incheiat cu un comerciant, pentru o utilizare care nu este legata de activitatea sa profesionala;
    - comerciant - orice persoana fizica sau juridica care, incheind contractul in cauza, actioneaza in cadrul activitatii sale autorizate conform legii, precum si orice reprezentant care actioneaza in numele comerciantului.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta se aplica in cazul contractelor incheiate in urmatoarele situatii:
    a) in timpul unei deplasari organizate de comerciant in afara spatiilor sale comerciale;
    b) in timpul unei vizite efectuate de comerciant, daca aceasta nu a avut loc la solicitarea expresa a consumatorului:
    - la locuinta unui consumator, unde pot fi incheiate contracte si cu alte persoane prezente;
    - la locul de munca al consumatorului sau in locul in care acesta se gaseste, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;
    c) in orice alte locuri publice sau destinate publicului, in care comerciantul prezinta o oferta pentru produsele sau serviciile pe care le furnizeaza, in vederea acceptarii acesteia de catre consumator.
    Art. 4
    Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante si contractele incheiate in urma solicitarii de catre consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decat cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu conditia ca in momentul solicitarii consumatorul sa nu fi cunoscut si nici sa nu fi avut in mod rezonabil posibilitatea de a cunoaste faptul ca produsul sau serviciul respectiv poate fi furnizat de catre comerciant in cadrul activitatilor sale legale.
    Art. 5
    Prezenta ordonanta se aplica si in cazul propunerilor de contract facute de consumator, in conditii analoage celor specificate la art. 3 si 4, indiferent daca consumatorul se obliga sau nu in vreun fel prin propunerea sa.
    Art. 6
    Prezenta ordonanta nu se aplica:
    a) contractelor pentru care valoarea totala care urmeaza a fi achitata de consumator este mai mica de 500.000 lei;
    b) contractelor privind construirea, vanzarea si inchirierea de bunuri imobile, precum si contractelor care contin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu exceptia contractelor privind furnizarea de produse ce urmeaza sa fie incorporate in bunuri imobile si, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile;
    c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, bauturi sau de produse de uz curent utilizate in gospodarie, livrate cu regularitate de catre comerciant;
    d) contractelor de asigurari;
    e) contractelor privind valorile mobiliare;
    f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    - contractul s-a incheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea sa il consulte in absenta acestuia, pentru a fi corect informat in vederea luarii unei decizii;
    - contractul prevede o continuitate a contractelor intre consumator si comerciant in ceea ce priveste obiectul contractului in cauza sau o tranzactie subsecventa;
    - atat catalogul, cat si contractul mentioneaza expres dreptul consumatorului de a returna produsul intr-un termen de 7 zile lucratoare incepand de la data primirii acestuia sau de a denunta unilateral contractul in decursul aceleiasi perioade, fara o alta obligatie decat aceea de a avea grija in mod rezonabil de bunuri.

    CAP. 2
    Forma contractului

    Art. 7
    Contractul trebuie sa fie intocmit in forma scrisa, incheiat cel mai tarziu in momentul livrarii produsului sau serviciului si sa contina cel putin datele complete de identificare a partilor contractante, obiectul si pretul contractului, data si locul incheierii acestuia.

    CAP. 3
    Dreptul de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 8
    In situatiile prevazute la art. 3 - 5 comerciantul va informa in scris consumatorul, inainte sau cel mai tarziu in momentul incheierii contractului, despre dreptul acestuia din urma de a denunta unilateral contractul in termenul prevazut in prezenta ordonanta, indicand numele si adresa persoanei fata de care isi poate exercita acest drept.
    Contractul trebuie sa stipuleze, cu caractere mari si in imediata vecinatate a locului rezervat pentru semnatura consumatorului, clauza expresa despre dreptul de denuntare unilaterala a contractului, in termenele si in conditiile prevazute in prezenta ordonanta, precum si numele si adresa comerciantului fata de care consumatorul poate sa isi exercite acest drept.
    Comerciantul este obligat sa inmaneze consumatorului un exemplar din contractul incheiat si sa poata proba acest lucru in fata organelor de control.
    Art. 9
    Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, fara a fi necesara invocarea vreunui motiv, in termen de 7 zile lucratoare, care incepe sa curga:
    - de la data incheierii contractului, daca aceasta este concomitenta cu data livrarii produsului;
    - de la data incheierii contractului de prestari servicii;
    - de la data primirii produsului de catre consumator, daca livrarea a fost efectuata dupa data incheierii contractului.
    Partile pot stipula in contract un termen mai mare decat cel prevazut la alin. 1, daca considera necesar.
    Pentru a-si exercita dreptul de denuntare unilaterala, consumatorul trebuie sa anunte comerciantul, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind sa se incadreze in termenul prevazut in contract. Anuntarea comerciantului exonereaza consumatorul de orice obligatie, cu exceptia celei de a inapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerandu-se desfiintat.
    Art. 10
    Daca comerciantul a omis sa informeze consumatorul despre dreptul de denuntare sau daca informatia a fost incompleta ori gresita, astfel incat nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevazut la art. 9 se prelungeste cu 60 de zile lucratoare.
    Art. 11
    Comerciantul este obligat sa primeasca produsele returnate de consumator in termenele prevazute in prezenta ordonanta.

    CAP. 4
    Conditii pentru exercitarea dreptului de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 12
    In cazul denuntarii unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urma se returneaza de catre consumator in urmatoarele conditii:
    - in starea in care au fost primite, cu eventualele modificari necesare examinarii acestora;
    - cu gradul normal de uzura, cauzat de folosirea conform instructiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunostinta.
    Art. 13
    In cazul contractelor de prestari de servicii, dreptul de denuntare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform conditiilor contractuale.

    CAP. 5
    Efectele exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 14
    In cazul in care consumatorul nu a efectuat nici o plata si nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul conform contractului, exercitarea dreptului de denuntare a contractului de catre consumator dezleaga ambele parti de orice obligatie.
    Art. 15
    Daca produsul a fost primit de consumator, in cazul in care acesta denunta contractul, trebuie sa returneze produsul in termenul prevazut la art. 9 sau, dupa caz, la art. 10.
    Produsul se considera returnat in momentul in care a fost predat la oficiul postal sau unui alt expeditor ori predat direct agentului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz in care se incheie intre parti un act care sa consemneze data predarii-primirii.
    Cheltuielile de expediere sunt in sarcina comerciantului.
    Art. 16
    Comerciantul, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii conform art. 9 sau, dupa caz, art. 10, trebuie sa ramburseze consumatorului toate sumele platite de acesta, precum si eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor prezentei ordonante.
    Sumele se considera rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonata plata lor.
    Se considera nula orice clauza care prevede limitari la rambursarea catre consumator a sumelor sus-mentionate.
    Art. 17
    Dreptul consumatorului la denuntarea contractului nu poate fi anulat de nici o clauza contractuala sau intelegere intre parti, aceasta fiind considerata nula de drept.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 18
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 19
    Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 7 si 8, cu amenda contraventionala de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 15 alin. 3 si ale art. 16, cu amenda contraventionala de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    Art. 20
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 19 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 21
    Contraventiilor prevazute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 22
    Limitele minima si maxima ale amenzilor prevazute la art. 19, precum si valoarea prevazuta la art. 6 lit. a) pot fi actualizate prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de inflatie.

    CAP. 7
    Intrarea in vigoare

    Art. 23
    Prezenta ordonanta intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se abroga orice alte dispozitii contrare.

               PRIM-MINISTRU
                RADU VASILE

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul industriei si comertului,
                     Radu Berceanu

                     Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
                     Eliade Mihailescu,
                     secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 106/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 106 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu