E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 106 1999 modificat de Legea 363 2007
Ordonanţa 106 1999 completat de Legea 363 2007
Ordonanţa 106 1999 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 1553 2004
Ordonanţa 106 1999 aprobat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 106 din 30 august 1999

privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. P pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza contractele incheiate in conditiile prevazute la art. 3 - 5 intre un comerciant care furnizeaza bunuri sau servicii si un consumator.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
    - consumator - orice persoana fizica care achizitioneaza si utilizeaza sau consuma produse ori beneficiaza de prestarea unor servicii in baza unui contract incheiat cu un comerciant, pentru o utilizare care nu este legata de activitatea sa profesionala;
    - comerciant - orice persoana fizica sau juridica care, incheind contractul in cauza, actioneaza in cadrul activitatii sale autorizate conform legii, precum si orice reprezentant care actioneaza in numele comerciantului.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta se aplica in cazul contractelor incheiate in urmatoarele situatii:
    a) in timpul unei deplasari organizate de comerciant in afara spatiilor sale comerciale;
    b) in timpul unei vizite efectuate de comerciant, daca aceasta nu a avut loc la solicitarea expresa a consumatorului:
    - la locuinta unui consumator, unde pot fi incheiate contracte si cu alte persoane prezente;
    - la locul de munca al consumatorului sau in locul in care acesta se gaseste, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;
    c) in orice alte locuri publice sau destinate publicului, in care comerciantul prezinta o oferta pentru produsele sau serviciile pe care le furnizeaza, in vederea acceptarii acesteia de catre consumator.
    Art. 4
    Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante si contractele incheiate in urma solicitarii de catre consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decat cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu conditia ca in momentul solicitarii consumatorul sa nu fi cunoscut si nici sa nu fi avut in mod rezonabil posibilitatea de a cunoaste faptul ca produsul sau serviciul respectiv poate fi furnizat de catre comerciant in cadrul activitatilor sale legale.
    Art. 5
    Prezenta ordonanta se aplica si in cazul propunerilor de contract facute de consumator, in conditii analoage celor specificate la art. 3 si 4, indiferent daca consumatorul se obliga sau nu in vreun fel prin propunerea sa.
    Art. 6
    Prezenta ordonanta nu se aplica:
    a) contractelor pentru care valoarea totala care urmeaza a fi achitata de consumator este mai mica de 500.000 lei;
    b) contractelor privind construirea, vanzarea si inchirierea de bunuri imobile, precum si contractelor care contin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu exceptia contractelor privind furnizarea de produse ce urmeaza sa fie incorporate in bunuri imobile si, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile;
    c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, bauturi sau de produse de uz curent utilizate in gospodarie, livrate cu regularitate de catre comerciant;
    d) contractelor de asigurari;
    e) contractelor privind valorile mobiliare;
    f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    - contractul s-a incheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea sa il consulte in absenta acestuia, pentru a fi corect informat in vederea luarii unei decizii;
    - contractul prevede o continuitate a contractelor intre consumator si comerciant in ceea ce priveste obiectul contractului in cauza sau o tranzactie subsecventa;
    - atat catalogul, cat si contractul mentioneaza expres dreptul consumatorului de a returna produsul intr-un termen de 7 zile lucratoare incepand de la data primirii acestuia sau de a denunta unilateral contractul in decursul aceleiasi perioade, fara o alta obligatie decat aceea de a avea grija in mod rezonabil de bunuri.

    CAP. 2
    Forma contractului

    Art. 7
    Contractul trebuie sa fie intocmit in forma scrisa, incheiat cel mai tarziu in momentul livrarii produsului sau serviciului si sa contina cel putin datele complete de identificare a partilor contractante, obiectul si pretul contractului, data si locul incheierii acestuia.

    CAP. 3
    Dreptul de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 8
    In situatiile prevazute la art. 3 - 5 comerciantul va informa in scris consumatorul, inainte sau cel mai tarziu in momentul incheierii contractului, despre dreptul acestuia din urma de a denunta unilateral contractul in termenul prevazut in prezenta ordonanta, indicand numele si adresa persoanei fata de care isi poate exercita acest drept.
    Contractul trebuie sa stipuleze, cu caractere mari si in imediata vecinatate a locului rezervat pentru semnatura consumatorului, clauza expresa despre dreptul de denuntare unilaterala a contractului, in termenele si in conditiile prevazute in prezenta ordonanta, precum si numele si adresa comerciantului fata de care consumatorul poate sa isi exercite acest drept.
    Comerciantul este obligat sa inmaneze consumatorului un exemplar din contractul incheiat si sa poata proba acest lucru in fata organelor de control.
    Art. 9
    Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, fara a fi necesara invocarea vreunui motiv, in termen de 7 zile lucratoare, care incepe sa curga:
    - de la data incheierii contractului, daca aceasta este concomitenta cu data livrarii produsului;
    - de la data incheierii contractului de prestari servicii;
    - de la data primirii produsului de catre consumator, daca livrarea a fost efectuata dupa data incheierii contractului.
    Partile pot stipula in contract un termen mai mare decat cel prevazut la alin. 1, daca considera necesar.
    Pentru a-si exercita dreptul de denuntare unilaterala, consumatorul trebuie sa anunte comerciantul, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind sa se incadreze in termenul prevazut in contract. Anuntarea comerciantului exonereaza consumatorul de orice obligatie, cu exceptia celei de a inapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerandu-se desfiintat.
    Art. 10
    Daca comerciantul a omis sa informeze consumatorul despre dreptul de denuntare sau daca informatia a fost incompleta ori gresita, astfel incat nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevazut la art. 9 se prelungeste cu 60 de zile lucratoare.
    Art. 11
    Comerciantul este obligat sa primeasca produsele returnate de consumator in termenele prevazute in prezenta ordonanta.

    CAP. 4
    Conditii pentru exercitarea dreptului de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 12
    In cazul denuntarii unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urma se returneaza de catre consumator in urmatoarele conditii:
    - in starea in care au fost primite, cu eventualele modificari necesare examinarii acestora;
    - cu gradul normal de uzura, cauzat de folosirea conform instructiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunostinta.
    Art. 13
    In cazul contractelor de prestari de servicii, dreptul de denuntare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform conditiilor contractuale.

    CAP. 5
    Efectele exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 14
    In cazul in care consumatorul nu a efectuat nici o plata si nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul conform contractului, exercitarea dreptului de denuntare a contractului de catre consumator dezleaga ambele parti de orice obligatie.
    Art. 15
    Daca produsul a fost primit de consumator, in cazul in care acesta denunta contractul, trebuie sa returneze produsul in termenul prevazut la art. 9 sau, dupa caz, la art. 10.
    Produsul se considera returnat in momentul in care a fost predat la oficiul postal sau unui alt expeditor ori predat direct agentului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz in care se incheie intre parti un act care sa consemneze data predarii-primirii.
    Cheltuielile de expediere sunt in sarcina comerciantului.
    Art. 16
    Comerciantul, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii conform art. 9 sau, dupa caz, art. 10, trebuie sa ramburseze consumatorului toate sumele platite de acesta, precum si eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor prezentei ordonante.
    Sumele se considera rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonata plata lor.
    Se considera nula orice clauza care prevede limitari la rambursarea catre consumator a sumelor sus-mentionate.
    Art. 17
    Dreptul consumatorului la denuntarea contractului nu poate fi anulat de nici o clauza contractuala sau intelegere intre parti, aceasta fiind considerata nula de drept.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 18
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 19
    Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 7 si 8, cu amenda contraventionala de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 15 alin. 3 si ale art. 16, cu amenda contraventionala de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    Art. 20
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 19 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 21
    Contraventiilor prevazute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 22
    Limitele minima si maxima ale amenzilor prevazute la art. 19, precum si valoarea prevazuta la art. 6 lit. a) pot fi actualizate prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de inflatie.

    CAP. 7
    Intrarea in vigoare

    Art. 23
    Prezenta ordonanta intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se abroga orice alte dispozitii contrare.

               PRIM-MINISTRU
                RADU VASILE

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul industriei si comertului,
                     Radu Berceanu

                     Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
                     Eliade Mihailescu,
                     secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 106/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 106 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu