E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 106 1999 modificat de Legea 363 2007
Ordonanţa 106 1999 completat de Legea 363 2007
Ordonanţa 106 1999 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 1553 2004
Ordonanţa 106 1999 aprobat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 106 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 60 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 106 din 30 august 1999

privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. P pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza contractele incheiate in conditiile prevazute la art. 3 - 5 intre un comerciant care furnizeaza bunuri sau servicii si un consumator.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
    - consumator - orice persoana fizica care achizitioneaza si utilizeaza sau consuma produse ori beneficiaza de prestarea unor servicii in baza unui contract incheiat cu un comerciant, pentru o utilizare care nu este legata de activitatea sa profesionala;
    - comerciant - orice persoana fizica sau juridica care, incheind contractul in cauza, actioneaza in cadrul activitatii sale autorizate conform legii, precum si orice reprezentant care actioneaza in numele comerciantului.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta se aplica in cazul contractelor incheiate in urmatoarele situatii:
    a) in timpul unei deplasari organizate de comerciant in afara spatiilor sale comerciale;
    b) in timpul unei vizite efectuate de comerciant, daca aceasta nu a avut loc la solicitarea expresa a consumatorului:
    - la locuinta unui consumator, unde pot fi incheiate contracte si cu alte persoane prezente;
    - la locul de munca al consumatorului sau in locul in care acesta se gaseste, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;
    c) in orice alte locuri publice sau destinate publicului, in care comerciantul prezinta o oferta pentru produsele sau serviciile pe care le furnizeaza, in vederea acceptarii acesteia de catre consumator.
    Art. 4
    Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante si contractele incheiate in urma solicitarii de catre consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decat cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu conditia ca in momentul solicitarii consumatorul sa nu fi cunoscut si nici sa nu fi avut in mod rezonabil posibilitatea de a cunoaste faptul ca produsul sau serviciul respectiv poate fi furnizat de catre comerciant in cadrul activitatilor sale legale.
    Art. 5
    Prezenta ordonanta se aplica si in cazul propunerilor de contract facute de consumator, in conditii analoage celor specificate la art. 3 si 4, indiferent daca consumatorul se obliga sau nu in vreun fel prin propunerea sa.
    Art. 6
    Prezenta ordonanta nu se aplica:
    a) contractelor pentru care valoarea totala care urmeaza a fi achitata de consumator este mai mica de 500.000 lei;
    b) contractelor privind construirea, vanzarea si inchirierea de bunuri imobile, precum si contractelor care contin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu exceptia contractelor privind furnizarea de produse ce urmeaza sa fie incorporate in bunuri imobile si, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile;
    c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, bauturi sau de produse de uz curent utilizate in gospodarie, livrate cu regularitate de catre comerciant;
    d) contractelor de asigurari;
    e) contractelor privind valorile mobiliare;
    f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    - contractul s-a incheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea sa il consulte in absenta acestuia, pentru a fi corect informat in vederea luarii unei decizii;
    - contractul prevede o continuitate a contractelor intre consumator si comerciant in ceea ce priveste obiectul contractului in cauza sau o tranzactie subsecventa;
    - atat catalogul, cat si contractul mentioneaza expres dreptul consumatorului de a returna produsul intr-un termen de 7 zile lucratoare incepand de la data primirii acestuia sau de a denunta unilateral contractul in decursul aceleiasi perioade, fara o alta obligatie decat aceea de a avea grija in mod rezonabil de bunuri.

    CAP. 2
    Forma contractului

    Art. 7
    Contractul trebuie sa fie intocmit in forma scrisa, incheiat cel mai tarziu in momentul livrarii produsului sau serviciului si sa contina cel putin datele complete de identificare a partilor contractante, obiectul si pretul contractului, data si locul incheierii acestuia.

    CAP. 3
    Dreptul de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 8
    In situatiile prevazute la art. 3 - 5 comerciantul va informa in scris consumatorul, inainte sau cel mai tarziu in momentul incheierii contractului, despre dreptul acestuia din urma de a denunta unilateral contractul in termenul prevazut in prezenta ordonanta, indicand numele si adresa persoanei fata de care isi poate exercita acest drept.
    Contractul trebuie sa stipuleze, cu caractere mari si in imediata vecinatate a locului rezervat pentru semnatura consumatorului, clauza expresa despre dreptul de denuntare unilaterala a contractului, in termenele si in conditiile prevazute in prezenta ordonanta, precum si numele si adresa comerciantului fata de care consumatorul poate sa isi exercite acest drept.
    Comerciantul este obligat sa inmaneze consumatorului un exemplar din contractul incheiat si sa poata proba acest lucru in fata organelor de control.
    Art. 9
    Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, fara a fi necesara invocarea vreunui motiv, in termen de 7 zile lucratoare, care incepe sa curga:
    - de la data incheierii contractului, daca aceasta este concomitenta cu data livrarii produsului;
    - de la data incheierii contractului de prestari servicii;
    - de la data primirii produsului de catre consumator, daca livrarea a fost efectuata dupa data incheierii contractului.
    Partile pot stipula in contract un termen mai mare decat cel prevazut la alin. 1, daca considera necesar.
    Pentru a-si exercita dreptul de denuntare unilaterala, consumatorul trebuie sa anunte comerciantul, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind sa se incadreze in termenul prevazut in contract. Anuntarea comerciantului exonereaza consumatorul de orice obligatie, cu exceptia celei de a inapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerandu-se desfiintat.
    Art. 10
    Daca comerciantul a omis sa informeze consumatorul despre dreptul de denuntare sau daca informatia a fost incompleta ori gresita, astfel incat nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevazut la art. 9 se prelungeste cu 60 de zile lucratoare.
    Art. 11
    Comerciantul este obligat sa primeasca produsele returnate de consumator in termenele prevazute in prezenta ordonanta.

    CAP. 4
    Conditii pentru exercitarea dreptului de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 12
    In cazul denuntarii unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urma se returneaza de catre consumator in urmatoarele conditii:
    - in starea in care au fost primite, cu eventualele modificari necesare examinarii acestora;
    - cu gradul normal de uzura, cauzat de folosirea conform instructiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunostinta.
    Art. 13
    In cazul contractelor de prestari de servicii, dreptul de denuntare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform conditiilor contractuale.

    CAP. 5
    Efectele exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 14
    In cazul in care consumatorul nu a efectuat nici o plata si nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul conform contractului, exercitarea dreptului de denuntare a contractului de catre consumator dezleaga ambele parti de orice obligatie.
    Art. 15
    Daca produsul a fost primit de consumator, in cazul in care acesta denunta contractul, trebuie sa returneze produsul in termenul prevazut la art. 9 sau, dupa caz, la art. 10.
    Produsul se considera returnat in momentul in care a fost predat la oficiul postal sau unui alt expeditor ori predat direct agentului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz in care se incheie intre parti un act care sa consemneze data predarii-primirii.
    Cheltuielile de expediere sunt in sarcina comerciantului.
    Art. 16
    Comerciantul, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii conform art. 9 sau, dupa caz, art. 10, trebuie sa ramburseze consumatorului toate sumele platite de acesta, precum si eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor prezentei ordonante.
    Sumele se considera rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonata plata lor.
    Se considera nula orice clauza care prevede limitari la rambursarea catre consumator a sumelor sus-mentionate.
    Art. 17
    Dreptul consumatorului la denuntarea contractului nu poate fi anulat de nici o clauza contractuala sau intelegere intre parti, aceasta fiind considerata nula de drept.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 18
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 19
    Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 7 si 8, cu amenda contraventionala de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 15 alin. 3 si ale art. 16, cu amenda contraventionala de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    Art. 20
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 19 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 21
    Contraventiilor prevazute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 22
    Limitele minima si maxima ale amenzilor prevazute la art. 19, precum si valoarea prevazuta la art. 6 lit. a) pot fi actualizate prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de inflatie.

    CAP. 7
    Intrarea in vigoare

    Art. 23
    Prezenta ordonanta intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se abroga orice alte dispozitii contrare.

               PRIM-MINISTRU
                RADU VASILE

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul industriei si comertului,
                     Radu Berceanu

                     Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
                     Eliade Mihailescu,
                     secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 106/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 106 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu