E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Ordonanţa 104 1999 abrogă Hotărârea 225 1995
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 37 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 20 1992
Ordonanţa 104 1999 abrogă articolul 2 din actul Ordonanţa 20 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 104 din 30 august 1999

pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 426 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. G pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    ARTICOL UNIC
    Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Activitatile care au ca obiect mijloacele de masurare si masurarile prevazute la alin. 1 sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, prin autorizare si supraveghere metrologica."
    2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Constituie mijloace de masurare toate masurile, aparatele, dispozitivele, instalatiile, precum si materialele de referinta care furnizeaza informatii de masurare, singure sau asociate cu unul sau mai multe dispozitive suplimentare."
    3. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    In functie de scopul utilizarii, mijloacele de masurare sunt mijloace de masurare etalon si mijloace de masurare de lucru."
    4. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Mijloacele de masurare destinate sa defineasca, sa realizeze, sa conserve sau sa reproduca unitatile de masura, in scopul de a servi ca referinta pentru alte mijloace de masurare, sunt etaloane.
    Etaloanele desemnate sau larg recunoscute ca avand cele mai inalte calitati metrologice si ale caror valori sunt atribuite fara raportare la alte etaloane ale acelorasi marimi sunt etaloane primare.
    Etaloanele atestate de Biroul Roman de Metrologie Legala si recunoscute prin hotarare a Guvernului ca baza unica legala pentru atribuirea de valori altor etaloane ale marimii considerate sunt etaloane nationale si reprezinta bunuri publice.
    Etaloanele nationale impreuna cu celelalte etaloane atestate din Romania formeaza - prin unicitate si structura unitara pe niveluri de exactitate - Sistemul national de etaloane si constituie baza stiintifica, tehnica si legala, de referinta, a tuturor masurarilor efectuate pe intregul teritoriu al tarii, precum si in relatiile tehnico-stiintifice cu alte tari."
    5. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    In scopul asigurarii uniformitatii, exactitatii si legalitatii masurarilor, mijloacele de masurare trebuie sa fie trasabile la etaloanele nationale sau internationale. Transmiterea unitatilor de masura se realizeaza prin etalonare sau verificare metrologica, pornindu-se de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosindu-se celelalte etaloane, pana la mijloacele de masurare de lucru.
    Transmiterea unitatilor de masura se efectueaza de catre laboratoare de metrologie in conditiile prezentei ordonante."
    6. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele corespunzatoare oricarui nivel de exactitate si mijloacele de masurare de lucru care se utilizeaza in domeniile de interes public, prevazute la art. 3.
    Sortimentele de mijloace de masurare prevazute la alin. 1 se stabilesc de Biroul Roman de Metrologie Legala prin Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, publicata si reactualizata periodic in Monitorul Oficial al Romaniei. Lista va cuprinde si modalitatile de control metrologic aplicabile fiecarui sortiment, precum si intervalul maxim admis intre doua verificari metrologice succesive."
    7. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de masurare se exercita, in conditiile prevazute de instructiunile de metrologie legala, prin urmatoarele modalitati:
    a) aprobari de model;
    b) avize de instalare;
    c) avize de punere in functiune;
    d) etalonari;
    e) verificari metrologice initiale;
    f) verificari metrologice periodice;
    g) verificari metrologice dupa reparare sau dupa modificare;
    h) inspectii si testari inopinate;
    i) supravegherea metrologica a utilizarii mijloacelor de masurare."
    8. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Pentru fiecare din categoriile de mijloace de masurare prevazute in Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, cu exceptia celor prevazute la art. 12 alin. 2, Biroul Roman de Metrologie Legala elaboreaza si difuzeaza norme de metrologie legala care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de masurare si conditiile de exactitate pe care trebuie sa le satisfaca acestea."
    9. La articolul 19, primul alineat va avea urmatorul cuprins:
    "Mijloacele de masurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de masurare legale si, ca urmare, utilizarea lor este interzisa. Detinatorii acestor mijloace de masurare sunt obligati sa le scoata din uz."
    10. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de masurare se exercita de catre Biroul Roman de Metrologie Legala prin personal propriu imputernicit.
    In cazul in care Biroul Roman de Metrologie Legala nu poate asigura executarea tuturor activitatilor de control prevazute la art. 16 lit. d) - g), acesta poate delega exercitarea acestor categorii de control unor laboratoare autorizate in conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legala."
    11. La articolul 21, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) masurarile care privesc produsele si marfurile care se livreaza si se vand preambalate, continand cantitati determinate, indicate prin etichetare sau sub alta forma, precum si produsele cu gramaj declarat, fara a fi preambalate;"
    12. La articolul 22, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Controlul metrologic al statului asupra masurarilor se exercita in conditiile prevazute de instructiunile de metrologie legala de catre Biroul Roman de Metrologie Legala prin personal propriu imputernicit sau prin cooperare cu alte organe ale administratiei publice centrale sau locale, prin urmatoarele modalitati:"
    13. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrica, construiesc, importa, repara, modifica, incearca, etaloneaza, verifica, inchiriaza, vand sau monteaza mijloace de masurare, supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, sunt obligate sa solicite Biroului Roman de Metrologie Legala, in conditiile prevazute de instructiunile de metrologie legala specifice, urmatoarele documente oficiale:
    a) autorizatii pentru exercitarea activitatii de fabricare, construire, import, reparare/modificare, incercare, etalonare/verificare, inchiriere, vanzare si montare a mijloacelor de masurare;
    b) certificate de aprobare de model;
    c) autorizatii de verificator metrolog;
    d) avize de instalare;
    e) avize de punere in functiune.
    Biroul Roman de Metrologie Legala este obligat sa isi exercite functia de control prin supravegherea metrologica a activitatii detinatorilor autorizatiilor mentionate la lit. a), in conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legala."
    14. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Detinatorii de mijloace de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului sunt obligati sa asigure legalitatea acestora si sa le declare, inainte de intrare in uz/instalare/punere in functiune, la organele Biroului Roman de Metrologie Legala, pentru luare in evidenta si supraveghere metrologica."
    15. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Mijloacele de masurare care sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului prin aprobare de model nu pot fi puse in circulatie decat dupa eliberarea certificatului de aprobare de model de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si dupa aplicarea marcii metrologice de model.
    Obligatia obtinerii aprobarii de model si a aplicarii marcii metrologice de model revine producatorului sau importatorului, in conditiile prevazute de instructiunile de metrologie legala. In cazuri speciale, prevazute in instructiunile de metrologie legala, responsabilitatea obtinerii aprobarii de model revine detinatorului.
    Producatorii, importatorii si detinatorii sunt obligati sa respecte eventualele conditionari impuse prin certificatul aprobarii de model si sa le aduca integral la cunostinta clientilor."
    16. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Pentru mijloacele de masurare care nu sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului producatorii si importatorii poarta intreaga raspundere privind calitatea acestora si respectarea prescriptiilor metrologice si a altor prevederi legale aplicabile."
    17. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Agentii economici isi vor organiza activitatile ce fac obiectul controlului metrologic al statului pe baza cerintelor din instructiunile de metrologie legala. Activitatea de metrologie va fi coordonata de un conducator tehnic al activitatii, numit prin decizie."
    18. La articolul 29 punctul I, literele a), b), c) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) fabricarea, construirea, importul, repararea, modificarea, incercarea, etalonarea, verificarea, inchirierea, vanzarea sau montarea, fara autorizatie de exercitare a activitatilor mentionate, a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
    b) vanzarea, utilizarea sau inchirierea mijloacelor de masurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului, conform art. 19;
    c) nerespectarea conditiilor prevazute in aprobarea de model sau modificarea mijloacelor de masurare fata de modelul aprobat;
    ........................................................................
    f) fabricarea, importul sau utilizarea mijloacelor de masurare fara aprobare de model, respectiv sustragerea de la obligatiile prevazute la art. 25;"
    19. La articolul 29 punctul II, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) nerespectarea prevederilor din instructiunile de metrologie legala, numai daca aceste prevederi fac trimitere expresa la acest articol;"
    20. La articolul 29, punctul II se completeaza cu literele e) si f) cu urmatorul cuprins:
    "e) instalare/punere in functiune a mijloacelor de masurare fara avizele prevazute in Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
    f) nedeclararea mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, pentru luare in evidenta si supraveghere metrologica, respectiv sustragerea de la obligatiile prevazute la art. 24."
    21. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Dispozitiile prezentei ordonante se aplica tuturor persoanelor fizice si persoanelor juridice care fabrica, construiesc, importa, repara, modifica, incearca, etaloneaza, verifica, inchiriaza, vand, monteaza sau utilizeaza mijloace de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului."
    22. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Personalul Biroului Roman de Metrologie Legala, imputernicit sa exercite controlul metrologic al statului, nu trebuie sa fie angajat politic. Personalul imputernicit are drept de acces in toate locurile unde sunt si se utilizeaza mijloace de masurare, precum si in locurile unde se fabrica, se repara, se modifica, se verifica, se vand si se inchiriaza mijloace de masurare. Organele politiei sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor imputernicite sa efectueze controlul metrologic al statului, aflate in exercitiul functiunii, sau sa le insoteasca, dupa caz."
    23. La articolul 37, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea metrologiei nr. 27/1978, precum si Hotararea Guvernului nr. 225/1995."
    24. Punctul 2.1 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "2.1. Unitati de masura care nu fac parte din Sistemul International de Unitati (SI)

-----------------------------------------------------------------------
      Denumirea        Simbolul       Valoarea in unitate SI
-----------------------------------------------------------------------
         1                2                     3
-----------------------------------------------------------------------
    2.1.1. Unitati folosite impreuna cu Sistemul International
                           de Unitati

minut                     min       1 min. = 60 s
ora                        h        1 h = 60 min. = 3.600 s
zi                         d        1 d = 24 h = 86.400 s
                                     o
grad (sexagesimal)         o        1  = (pi/180) rad
                                               o
minut (sexagesimal)        '        1' = (1/60)  = (pi/10.800) rad
secunda (sexagesimala)     "        1" = (1/60)' = (pi/648.000) rad

                                                    -3
litru                      l, L     1 l  = 1 dmc = 10   mc

                                            3
tona                       t        1 t = 10  kg

carat                      ct       1 ct = 0,2 g

    2.1.2. Unitati folosite impreuna cu Sistemul International
               de Unitati, a caror valoare in unitati SI
                       este obtinuta experimental
                                                               -19
electronvolt              eV        1 eV = 1,602 177 33(49) x 10  J
                                           (cu o incertitudine relativa
                                                      -6
                                           de 0,30 x 10 )
unitate de masa                                               -27
atomica (unificata)        u        1 u  = 1,660 540 2(10) x 10  kg
                                           (cu o incertitudine relativa
                                                      -6
                                           de 0,59 x 10 )

        2.1.3. Unitati mentinute temporar impreuna cu Sistemul
                       International de Unitati

mila marina                         1 mila marina = 1.852 m

nod                                 1 nod = 1 mila marina pe ora =
                                            (1.852/3.600) m/s

                                                               -1
picior                    ft        1 ft = 0,3048 m = 3,048 x 10  m

                                                     2
ar                         a        1 a = 1 damp = 10 mp

                                                     4
hectar                    ha        1 ha = 1 hmp = 10 mp

bar                      bar        1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa =

                                                          5
                                            1.000 hPa = 10 Pa

torr                     mm Hg      1 mm Hg = 133,322 387 Pa
-----------------------------------------------------------------------

    25. Anexa nr. 2 se abroga.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul industriei si comertului,
                      Radu Berceanu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 104/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 104 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu