E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 399/974 din 16 iulie 2004

pentru aprobarea instructiunilor privind completarea si eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 399 din 16 iulie 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 974 din 28 iulie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 714 din  6 august 2004

    Avand in vedere prevederile legislatiei de asigurari sociale de stat,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul unic, ca imprimat cu regim special, al certificatului de concediu medical, care constituie ordin de plata si in baza caruia se acorda indemnizatiile de asigurari sociale, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale asigura indeplinirea procedurilor prevazute de lege privind tiparirea certificatelor de concediu medical, potrivit tuturor elementelor prevazute in anexa nr. 1, inserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzand certificate de concediu medical, precum si distribuirea acestora.
    Art. 3
    (1) Se aproba Normele tehnice privind modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse in anexa nr. 2.
    (2) Aplicarea prevederilor normelor prevazute la alin. (1) este obligatorie.
    Art. 4
    Se aproba Instructiunile privind acordarea concediilor medicale si eliberarea certificatelor de concediu medical, cuprinse in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Medicul care elibereaza certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor inscrise in rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instructiunilor prezentului ordin si/sau completarea eronata a acestora atrag neplata indemnizatiei de asigurari sociale.
    Art. 6
    (1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale si al eliberarii certificatelor de concediu medical se realizeaza in echipe mixte de catre medicii experti ai asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii si medicii din cadrul serviciului medical al caselor teritoriale de asigurari de sanatate, pentru medicii aflati in relatii contractuale de furnizare de servicii medicale cu acestea, sau de catre medicii din directiile de sanatate publica, pentru medicii care nu au contracte de furnizare de servicii medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Controlul se realizeaza ca urmare a sesizarii casei teritoriale de pensii de catre angajator, precum si prin sondaj la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul.
    Art. 7
    In cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentului ordin, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv Colegiul Medicilor Bucuresti, precum si unitatile sanitare cu care medicii se afla in relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 9
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 15 august 2004. Pana la aceasta data, directiile de sanatate publica sunt obligate sa transmita caselor teritoriale de pensii lista medicilor cu autorizatii de libera practica valabila.
    Art. 10
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 343/399/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 19 noiembrie 2001, si Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 942/2001/15/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 12 februarie 2002.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                              Dan Mircea Popescu

                             Ministrul sanatatii,
                                Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                         FORMULAR CU REGIM SPECIAL

    CNPAS
    Casa Nationala de Pensii si
    Alte Drepturi de Asigurari Sociale

 _________________  _________________  __________________  ____________________
|VIZA PLATITORULUI||LUAT IN EVIDENTA ||Urgenta medico    ||                _   |
|_________________||________________ ||chirurgicala      ||Initial        |_|  |
|Data/Semnatura/  ||Medic de familie ||  _ _ _           ||                    |
|stampila         ||                 || |_|_|_|          ||                    |
|                 ||                 ||                  ||                _   |
|                 || _______________ ||Boli              ||In continuare  |_|  |
|                 ||                 ||infectocontagioase||                    |
|                 ||                 ||din grupa A       ||                    |
|Motivul refuzului||                 ||  _ _             ||                    |
|la plata         ||                 || |_|_|            ||                    |
|                 ||                 ||                  ||Seria certificatului|
|                 ||                 ||                  ||initial:            |
|                 ||Data/Semnatura/  ||Data/Semnatura/   || _ _ _ _ _ _ _ _    |
| _______________ ||stampila         ||stampila          |||_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|_________________||_________________||__________________||____________________|

               CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL    Seria    AB 000000
                _ _                        _ _                _ _
Valabil pentru |_|_| ___________ anul 2  0|_|_| pt. cod      |_|_| ___________
luna                 (in litere)                indemnizatie       (in litere)
                                                (1 - 15)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Numele si          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| prenumele:        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             |
| Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                            |
|                                                                              |
|  _____________________                                                       |
| |Domiciliu, resedinta:|                                                      |
| |_____________________|                                                      |
|               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      |
| Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                     |
|               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      |
| Strada:      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                     |
|      _ _ _    _ _ _ _ _ _ _          _ _ _ _         _ _           _ _ _ _   |
| Nr. |_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_| Scara: |_|_|_|_| Etaj: |_|_| Apart.: |_|_|_|_|  |
|                                                                _ _ _         |
| Judet/Sector: ___________________________________________ Cod |_|_|_|        |
|  _______________________________                                             |
| |NR. INREG.:  _ _ _ _ _         |                                            |
| |(f. obs.)   |_|_|_|_|_|        |                                            |
| |_______________________________|                                            |
|    _____________________________                                             |
| __|Ambulator/internat in spital |                                            |
||  |sectia ____________________  |                                            |
||  |_____________________________|                                            |
||   _____________________________                                             |
||__|Concediu medical la externare|                                            |
| | |_____________________________|                                            |
| |    ___________  ____  ___________  ___________  ________  ________________ |
| |   |   Data    ||Nr. ||  De la:   || Pana la:  ||Cod     ||Acut|Sub-|Cronic||
| |   | acordarii ||zile||zi/luna/an ||zi/luna/an ||diagnos-||    |acut|      ||
| |   |zi/luna/an ||    ||           ||           ||tic     ||    |    |      ||
| |   |___________||____||___________||___________||________||____|____|______||
| |-->| : | : | : ||  : || : | : | : || : | : | : ||  |  |  ||    |    |      ||
| |   |_:_|_:_|_:_||__:_||_:_|_:_|_:_||_:_|_:_|_:_||__|__|__||____|____|______||
|  -->| : | : | : ||  : || : | : | : || : | : | : ||  |  |  ||    |    |      ||
|     |_:_|_:_|_:_||__:_||_:_|_:_|_:_||_:_|_:_|_:_||__|__|__||____|____|______||
|      z z l l a a        z z l l a a  z z l l a a                             |
|                                                                              |
| Unitate sanitara    Medic/Semnatura/Parafa  Medic Sef sectie/Semnatura/Parafa|
| emitenta:           ______________________   _______________________________ |
| Stampila unitatii, |                      | |                               ||
| _________________  |                      | |                               ||
|                    |______________________| |_______________________________||
|  |                                                                           |
|  v CUI (cod unic de inregistrare)                                            |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              _ _ _ _ _ _              _ _ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod parafa |_|_|_|_|_|_| Cod parafa |_|_|_|_|_|_||
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|PLATITOR: ______________ Sediul: ___________ CUI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
| Numar     |    Tip contract: |                                               |
| angajati: |                  v                                               |
|           v    Cu timp          _  _  _     Cu timp        _  _  _  _  _  _  |
|  _ _ _ _ _ _   normal      Ore |6||7||8|    partial   Ore |2||3||4||5||6||7| |
| |_|_|_|_|_|_|  de lucru:       |_||_||_|    de lucru:     |_||_||_||_||_||_| |
|                                                                              |
|  _____________            _                _                             _   |
| |Tip asigurat:| Salariat |1|   Functionar |2|   Autoritatea electiva,   |3|  |
| |_____________|          |_|   public     |_|   executiva, legislativa, |_|  |
|                                                 judecatoreasca;              |
|                                                 Membru cooperator            |
|                        _                                                 _   |
|                 Somer |4|   Asigurat cu declaratie de asigurare sociala |5|  |
|                       |_|                                               |_|  |
|                                                    _                         |
|                 Asigurat cu contract de asigurare |6|                        |
|                                                   |_|                        |
|                     _            _          _           _                _   |
| Procent plata: 75% |_|    80%*) |_|    85% |_|    100% |_|    Prevenire |_|  |
|                                                                              |
| Baza de calcul a       Zile       Media zilnica a bazei de  Cuantumul        |
| indemnizatiei de       baza de    calcul a indemnizatiei    indemnizatiei de |
| asigurari sociale      calcul     de asigurari sociale      asigurari sociale|
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _   _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_||
|                                                                              |
| Indemnizatie suportata  Indemnizatie suportata      Salariul la noul loc de  |
| de catre angajator      de bugetul asigurarilor     munca (articolul 110/111 |
|                         sociale de stat             din Legea nr. 19/2000)   |
|                                                                              |
|  zile         lei          zile        lei                                   |
|  _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
| |_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|______________________________________________________________________________|
 _____________________  ___________________  __________________  ______________
|       Aviz peste    ||Aviz INSPECTORATUL ||Aviz DIRECTIA DE  ||AVIZ concediu |
|       90 de zile    ||TERITORIAL DE MUNCA||SANATATE PUBLICA  ||de risc       |
|       _ _ _ _ _ _   ||                   ||                  ||maternal      |
| Nr.: |_|_|_|_|_|_|  ||(pentru accident de||   (pentru boala  ||              |
|       _ _ _ _ _ _   ||       munca)      ||   profesionala)  ||Medic medicina|
| Data:|_|_|_|_|_|_|  ||                   ||                  ||muncii/       |
|       z z l l a a   ||      _ _ _ _ _ _  ||      _ _ _ _ _ _ ||Semnatura/    |
|Nume si prenume      ||Data:|_|_|_|_|_|_| ||Data:|_|_|_|_|_|_|||Parafa        |
|medic expert al      ||      z z l l a a  ||      z z l l a a || ____________ |
|asigurarilor sociale:||                   ||                  |||            ||
|                     ||    Semnatura si   ||   Semnatura si   |||            ||
|                     ||    stampila       ||   stampila       |||____________||
| ___________________ ||                   ||                  || Cod parafa   |
| Cod     _ _ _ _ _ _ ||                   ||                  || _ _ _ _ _ _  |
| parafa |_|_|_|_|_|_||| ________________  || ________________ |||_|_|_|_|_|_| |
|_____________________||___________________||__________________||______________|

    Semnatura de primire asigurat ______________ Data primirii _____________

    Exemplarul 1 ramane la angajator

    ANEXA 2

                               NORME TEHNICE
    privind modul de completare a certificatelor de concediu medical

    Dispozitii generale

    Art. 1
    Acordarea concediului medical se face pe baza certificatului de concediu medical, de catre medicii cu autorizatie de libera practica valabila, din unitatile sanitare de stat sau private.
    Art. 2
    Perioadele pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt cele prevazute in anexa nr. 3 la ordin.
    Art. 3
    (1) Certificatele de concedii medicale se completeaza in 3 exemplare, pe hartie autocopianta, cu elemente de securizare.
    (2) Primele doua exemplare ale certificatului de concediu medical se inmaneaza pacientului sau, dupa caz, persoanei care il reprezinta.
    (3) Exemplarul 3 al certificatului de concediu medical va ramane arhivat la medicul care il elibereaza si nu se desprinde din cotorul carnetului de certificate de concediu medical.
    (4) Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical pe baza carora au fost inregistrate indemnizatiile in "Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat" va fi depus lunar de catre angajator, la casa teritoriala de pensii, o data cu aceasta declaratie sau, dupa caz, o data cu declaratia nominala rectificativa corespunzatoare lunii pentru care au fost acordate.
    (5) Exemplarul 1 ramane la angajator, atasat la fisa angajatului, si va fi vizat, dupa caz, de medicul de intreprindere, in cazul asiguratilor salariati.
    (6) In cazul in care se beneficiaza de concediu medical de la doi sau mai multi angajatori, primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajatori se prezinta cele doua exemplare in copie. Si in aceste situatii angajatorii platitori au obligatia respectarii prevederilor alin. (4).
    Art. 4
    In situatia in care, in interiorul carnetului de certificate de concediu medical, exista formulare gresit tiparite, incomplete sau completate gresit de catre medic, se va scrie "Anulat" pe formular si nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, ramanand in carnet. Pe verso-ul ultimei file a carnetului de certificate de concediu medical se va preciza: acest carnet contine ... file (in cifre si in litere) de la numarul ... la numarul ... si ... file anulate.
    Art. 5
    Certificatele de concediu medical vor fi brosate in carnete.
    Art. 6
    (1) Carnetele de certificate de concediu medical, inseriate si numerotate, vor fi distribuite de casele teritoriale de pensii, in functie de necesitati, pentru o perioada de cel mult 3 luni, fiecarei unitati sanitare de stat sau private care are angajati medici cu autorizatie de libera practica valabila.
    (2) Unitatile sanitare mentionate anterior isi vor asigura contra cost si la cerere carnetele respective de la casele teritoriale de pensii de pe raza judetului unde isi desfasoara activitatea, avand obligatia de a-si organiza evidenta acestor imprimate cu regim special, potrivit normelor in vigoare, raspunzand de modul de gestionare, pastrare si utilizare a acestora.

    Modul de completare a certificatelor de concediu medical

    A. Completarea rubricilor de catre furnizorul de servicii medicale care acorda certificatul de concediu medical

    Luat in evidenta de medicul de familie: in cazul in care certificatul de concediu medical a fost eliberat de catre un alt medic din ambulatoriul de specialitate sau spital, medicul de familie va nota, in fisa pacientului si in registrul de consultatii, seria certificatului vizat.
    Urgenta medico-chirurgicala, Boli infecto-contagioase din grupa "A": medicii care elibereaza certificate de concediu medical vor semna si vor aplica parafa numai pentru bolile si urgentele medico-chirurgicale si vor completa numarul corespunzator din lista de urgente medico-chirurgicale si boli infecto-contagioase din grupa A, aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Initial/in continuare: se va indica de catre medicul care elibereaza certificatul de concediu medical daca acesta este "initial" sau "in continuare", bifandu-se cu "X" casuta corespunzatoare, dupa caz. Prin certificat de concediu medical initial se intelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeste concediul anterior. Prin certificat de concediu medical in continuare se intelege orice certificat care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt.
    In cazul in care asiguratul a avut un concediu medical pentru o anumita afectiune si, in continuare, la expirarea concediului medical respectiv, se imbolnaveste de o alta boala care necesita concediu medical, se va elibera un certificat nou, cu mentiunea "initial".
    Seria certificatului initial: se completeaza in cazul in care se acorda un certificat medical "in continuare" pentru aceeasi afectiune.
    Valabil pentru luna: se va inscrie luna in care se elibereaza si pentru care este valabil certificatul de concediu medical. Se va avea in vedere ca certificatul de concediu medical eliberat sa nu depaseasca luna in curs. In cazul in care durata concediului medical acordat pacientului depaseste luna in curs, pentru diferenta de zile se va elibera un nou certificat medical, cu indicativul "in continuare" si cu specificarea seriei certificatului de concediu medical ce se prelungeste.
    Cod indemnizatie: se va inscrie pentru fiecare diagnostic codul corespunzator al indemnizatiei de asigurari sociale (1 - 15), in cifre si litere, conform specificarii de pe verso-ul certificatului de concediu medical.
    In cazul prelungirii unui concediu medical pentru acelasi diagnostic, in luna in curs sau in luna urmatoare, pe noul certificat de concediu medical se va mentine codul indemnizatiei inscris in certificatul de concediu medical initial.
    Se completeaza cu cod 08 - "sarcina si lauzie" - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu si alte afectiuni aparute pana in a 7-a luna de sarcina,  care se codifica corespunzator cauzei incapacitatii de munca (01 - boala obisnuita; 06, 07 - urgenta medico-chirurgicala, boala infecto-contagioasa din grupa A etc.).
    Se completeaza cu cod 15 "risc maternal" in cazul acordarii concediului de risc maternal, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, aprobata prin Legea nr. 25/2004.
    Numele si prenumele: se vor inscrie numele si prenumele persoanei asigurate - pacient.
    Cod numeric personal: se va inscrie codul numeric personal al pacientului.
    Nr. inreg. (f. obs.): se va inscrie numarul din registrul de consultatii pentru pacientii tratati in ambulatoriu sau numarul foii de observatie pentru pacientii internati.
    Ambulator/internat in spital sectia: pentru consultatia acordata in ambulatoriu se va bara internat. Pentru internarea in spital se va mentiona sectia din care a fost externat si se va bara ambulatoriu. In cazul internarii in mai multe sectii se vor trece prima zi de internare in spital si data examinarii, indiferent de sectie.
    Rubrica nu face obiectul concediului de risc maternal.
    Concediul medical la externare: se va inscrie numarul de zile de concediu medical acordat la iesirea din spital, completandu-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora.
    Rubrica nu face obiectul concediului de risc maternal.
    Data acordarii (zi/luna/an): se completeaza cu data (zi/luna/an) la care medicul completeaza si elibereaza certificatul de concediu medical.
    Nr. zile: se va inscrie numarul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atat prima, cat si ultima zi de concediu medical.
    De la (zi/luna/an)/ pana la (zi/luna/an): se va inscrie data inceperii si terminarii concediului medical. De exemplu: 1 iunie 2004 - 15 iunie 2004.
    Cod diagnostic: se va inscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca sau necesitatea ingrijirii copilului bolnav. Codul diagnosticului se va inscrie in cifre si in litere, conform Clasificatiei Internationale a Maladiilor (CIM), Revizia a 10-a OMS (999 de diagnostice).
    Codificarea diagnosticului devine obligatorie si unitara pentru toti furnizorii de servicii medicale din momentul intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice.
    La inscrierea codului diagnosticului se va trece forma clinica a bolii acute, subacute sau cronice.
    In cazul prelungirii unui concediu medical pentru acelasi diagnostic, in luna in curs sau in luna urmatoare, pe noul certificat de concediu medical se va mentine codul diagnosticului inscris in certificatul de concediu medical initial.
    Pe certificatul medical pentru acordarea concediului de risc maternal nu se inscrie codul diagnosticului. In caseta Cod diagnostic se mentioneaza: "Concediu de risc maternal".
    Medic/semnatura/parafa: cuprinde semnatura si parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical.
    Medicul sef sectie/semnatura/parafa: cuprinde semnatura si parafa medicului sef de sectie din sectia de spital de unde a fost externat pacientul pentru situatiile prevazute in prezentul ordin.
    Cod parafa: se completeaza, in mod obligatoriu, de catre medicul care a semnat si a parafat. In cazul in care parafa nu contine codul si calitatea medicului, (de exemplu: medic de medicina generala, medic specialist, medic primar, medic de familie), acestea se vor inscrie citet.
    Unitatea sanitara emitenta: se va trece unitatea care a eliberat certificatul de concediu medical (cabinete medicale, ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic si tratament, ambulatorii de spital, spital, sanatoriu) si se va aplica stampila unitatii.
    CUI: codul unic de inregistrare al unitatii care a eliberat certificatul de concediu medical.

    B. Completarea rubricilor de catre platitor

    Viza platitorului: semnatura platitorului privind acceptul la plata a concediului medical. In cazul cand nu se plateste concediul medical, se mentioneaza pe scurt motivul refuzului la plata.
    Platitor: se va inscrie denumirea completa a platitorului. Platitor al indemnizatiilor de asigurari sociale este, dupa caz, angajatorul persoana juridica sau fizica, asimilatul acestuia, agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca sau casa teritoriala de pensii.
    Sediul: se inscrie adresa completa a platitorului.
    CUI: se inscrie codul unic de inregistrare al platitorului.
    Numar angajati: se inregistreaza numarul de salariati (asimilati angajatilor) din luna acordarii certificatului de concediu medical.
    Tip contract (cu timp normal de lucru sau cu timp partial de lucru): se bifeaza casuta corespunzatoare numarului de ore pentru program normal de lucru sau pentru program cu timp partial de lucru.
    Tip asigurat: se va bifa, dupa caz, situatia in care se incadreaza asiguratul. In cazul acordarii concediului de risc maternal, se bifeaza fie rubrica "Salariat", fie rubrica "Functionar public".
    Procent plata: se bifeaza rubrica corespunzatoare procentului ce se utilizeaza, conform legii, la calculul indemnizatiei de asigurari sociale acordate in baza certificatului de concediu medical. Rubrica "Prevenire" se bifeaza in cazul indemnizatiei pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, in cazul trecerii temporare in alta munca sau in cazul indemnizatiei pentru carantina. In cazul acestei din urma indemnizatii, in afara rubricii "Prevenire", se bifeaza si rubrica "75%".
    Baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale reprezinta media veniturilor (inclusiv cele corespunzatoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul.
    Zile baza de calcul: se inregistreaza numarul de zile lucratoare din perioada luata in considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale.
    Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale se completeaza cu valoarea ce rezulta din raportul dintre "baza de calcul" si "zile baza de calcul".
    Cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale reprezinta produsul dintre "media zilnica a bazei de calcul" si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical.
    Indemnizatie fond angajator/indemnizatie din bugetul asigurarilor sociale de stat: se completeaza cu numarul de zile lucratoare, respectiv cu cuantumul indemnizatiei, in functie de fondul din care se suporta, conform legii, concediul medical.
    Salariul la noul loc de munca: se completeaza numai in cazul acordarii indemnizatiei pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala sau in cazul indemnizatiei pentru trecerea temporara in alta munca.

    C. Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situatii speciale

    Aviz peste 90 de zile
    Peste 90 de zile: Se va completa de catre medicul care elibereaza certificatul de concediu medical, care va inscrie numarul si data avizului dat de medicul expert al asigurarilor sociale in cazul concediilor medicale care depasesc 90 de zile calendaristice. Totodata se vor mentiona si numele, prenumele/codul de parafa al medicului expert care a avizat.
    Avizul inspectoratului teritorial de munca (accidente de munca) si avizul directiei de sanatate publica (boli profesionale) se obtin prin grija platitorilor.
    Aviz concediu de risc maternal: se inscriu numele medicului de medicina muncii, semnatura si codul de parafa ale medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de munca si care vizeaza cu privire la imposibilitatea indeplinirii de catre angajator a obligatiilor prevazute de lege si la motivul pentru care nu a putut fi evitata acordarea acestei prestatii.

    ANEXA 3

                                INSTRUCTIUNI
privind acordarea concediilor medicale si eliberarea certificatelor de concediu medical

    In sensul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) persoana asigurata - orice persoana fizica asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    b) medic curant - orice medic cu autorizatie de libera practica valabila, din unitatile sanitare de stat sau private, aflate sau nu in relatii contractuale in sistemul de asigurari sociale de sanatate, care are in ingrijire bolnavul;
    c) certificat de concediu medical - actul legal care dovedeste incapacitatea temporara de munca a persoanei asigurate sau starea de sanatate a copilului aflat in intretinerea acesteia, in vederea acordarii indemnizatiilor in cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

    A. Modalitatea de eliberare a certificatelor de concediu medical

    Modalitatea de inregistrare si arhivare ca documente cu regim special
    1. Pentru unitatile sanitare care au mai multi medici angajati, distribuirea si arhivarea certificatelor de concediu medical se fac pe baza unui tabel centralizator care contine urmatoarele rubrici obligatorii:
    - numele medicului;
    - data repartizarii carnetului de certificate de concediu medical;
    - seria certificatelor de concediu medical repartizate;
    - semnatura de primire, parafa medicului;
    - data returnarii in arhiva a exemplarului 3;
    - seria certificatelor de concediu medical returnate (exemplarul 3);
    - observatii (se noteaza orice disfunctionalitate aparuta in distribuirea certificatelor de concediu medical);
    - semnatura de returnare, parafa medicului.
    2. Inregistrarea certificatelor de concediu medical se face la nivelul medicului curant, in documentele primare medicale, pentru fiecare certificat, dupa cum urmeaza:
    - se noteaza seria certificatului de concediu medical in Registrul de consultatii, la rubrica "tratamente", pentru consultatiile acordate in ambulatoriu. Eliberarea acestui certificat se specifica si in fisa de consultatii. Pentru medicii de familie care vizeaza certificatul de concediu medical eliberat de catre un alt medic se consemneaza seria certificatului de concediu medical, vizat in registrul de consultatii la rubrica "tratament", precum si in fisa pacientului;
    - la externarea pacientului din spital se noteaza seria certificatului de concediu medical in epicriza si in scrisoarea medicala.
    3. Certificatele de concediu medical se elibereaza in ordinea cronologica a consultatiei efectuate si in succesiunea seriilor acestora.
    4. a) Nu se prelungeste un concediu pe un certificat de concediu medical eliberat de un alt medic.
    b) Orice prelungire a unui concediu medical se efectueaza pe un nou certificat de concediu medical.
    5. In cazul in care durata internarii este mai indelungata, medicul curant va acorda concediul medical lunar. La camera de garda a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical in caz de urgente medico-chirurgicale/boli infecto-contagioase din grupa A, neinternate, doar in zilele de sambata, duminica, precum si in sarbatorile legale. Concediul medical se poate acorda retroactiv la camera de garda pentru scoaterea aparatului gipsat de catre specialistul ortoped/chirurg, numai dupa inregistrarea in registrul de consultatii.
    6. a) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la platitor, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infecto-contagioase din grupa A, prevazute in lista aprobata prin hotarare a Guvernului.
    b) Platitorul va mentiona, in mod obligatoriu, in adeverinta numarul de zile de incapacitate temporara de munca avut in ultimele 12/24 de luni.
    7. a) Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care are loc consultatia medicala, indicandu-se numarul de zile de concediu medical necesar in viitor.
    b) In cazul in care medicul nu l-a putut vizita pe asigurat sau acesta a fost in imposibilitate de a se deplasa, se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore.
    c) Se pot elibera si la o data ulterioara certificate de concediu medical:
    - in caz de sarcina si lauzie;
    - pentru perioada de internare in spital;
    - pentru aparat gipsat, la scoaterea gipsului numai de catre medicul ortoped/chirurg;
    - in cazul imbolnavirii in strainatate;
    - in caz de carantina.
    d) Medicii sunt obligati sa dea indicatii pacientilor in legatura cu unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca.
    8. a) In caz de pierdere a certificatelor de concediu medical, medicii pot elibera duplicate, la cererea platitorilor de drepturi de asigurari sociale sau a asiguratului, mentionandu-se distinct "DUPLICAT".
    b) In cazul in care angajatorul respinge la plata un certificat medical datorita completarii gresite constatate de catre medicul de intreprindere, medicul care a eliberat certificatul poate elibera un duplicat, in care mentioneaza, la data acordarii, data cand a efectuat modificarea, cu specificarea "DUPLICAT", si atasarea certificatului de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.

    B. Modalitatea de acordare a concediilor medicale

    a) Concediul medical pentru incapacitate temporara de munca
    1. Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 180 de zile calendaristice, in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire.
    2. Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:
    a) un an in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000, prevazute in anexa nr. 4;
    b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate, de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii;
    c) un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
    d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    3. Incepand cu a 91-a zi calendaristica, concediul medical se poate prelungi pana la duratele maxime prevazute de lege, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    4. In scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate, medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile calendaristice cu cel mult 90 de zile calendaristice, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    5. Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape.
    6. In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate, in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, pana la totalul de 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotite de la prima zi de imbolnavire.
    7. Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat nu poate depasi 45 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia.
    Dupa totalizarea a 45 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va realiza in exclusivitate de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, in caz de internare, fara depasirea etapelor prevazute de prezentele instructiuni.
    8. Medicul de familie are obligatia sa ia in evidenta datele privind acordarea certificatului de concediu medical conform prezentelor instructiuni.
    9. Asiguratii care prezinta unele dintre bolile cardiovasculare mentionate in anexa nr. 4 pot beneficia de concedii medicale de pana la un an, in intervalul ultimilor 2 ani.
    In aceste cazuri certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant din unitatile sanitare care acorda asistenta medicala in specialitatea respectiva.
    10. Asiguratii bolnavi de SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii, beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime stabilite de lege si primesc certificate de concediu medical, eliberate pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice, de la medicul curant din unitatile sanitare care acorda asistenta medicala in specialitatea respectiva.
    11. Asiguratii bolnavi de tuberculoza pulmonara si extrapulmonara beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime stabilite de lege si primesc certificate de concediu medical, eliberate pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, de la medicii unitatilor sanitare unde sunt tratati.
    Propunerea de pensionare poate fi solicitata inca din primele zile de boala, in cazul afectiunilor fara potential recuperator, iar concediul medical se include in mod obligatoriu in durata pentru care se acorda indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca pentru persoanele asigurate.
    12. Dupa data de 31 decembrie 2004 certificatele de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de accidente de munca sau de boli profesionale, se elibereaza categoriilor de beneficiari, in conditiile si potrivit competentelor stabilite de legea speciala.
    b) Concediul medical pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca
    1. Concediul medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de munca se acorda pe durate de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an, in una sau mai multe etape, urmatoarelor categorii de asigurati, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca:
    - salariati;
    - functionari publici;
    - persoane alese in functii elective: primarii, viceprimarii, consilierii din consiliile locale/judetene/al municipiului Bucuresti;
    - persoane numite in cadrul autoritatii executive, judecatoresti, legislative;
    - membrii cooperatori din organizatiile cooperatiei mestesugaresti.
    Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de munca se elibereaza pentru maximum 30 de zile calendaristice, de catre medicul curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    2. Concediul medical pentru trecerea temporara in alta munca se acorda pe durate de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an, in una sau mai multe etape, asiguratilor prevazuti la alin. (1), care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu mai pot lucra in conditiile de munca anterioare producerii riscului.
    Certificatele de concediu medical pentru trecerea temporara in alta munca se elibereaza pentru maximum 30 de zile calendaristice, de catre medicul curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    Dupa data de 31 decembrie 2004 certificatele de concediu medical pentru trecerea temporara in alta munca sau pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de munca, cauzata de accidente de munca sau de boli profesionale, se elibereaza categoriilor de beneficiari, in conditiile si potrivit competentelor stabilite de legea speciala.
    3. Indemnizatia pentru carantina se acorda, in baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant, asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza riscului aparitiei si/sau al raspandirii unor boli infecto-contagioase, pe durata stabilita in certificatul de concediu medical eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    c) Concediul medical pentru maternitate
    1. Concediul medical pentru maternitate se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice, din care 63 de zile inainte de nastere (pentru sarcina-prenatal) si 63 de zile dupa nastere (pentru lauzie). Concediul medical pentru maternitate se acorda, in exclusivitate, pentru sarcina si nu pentru afectiuni care pot interveni pe parcursul sarcinii, fara legatura cu aceasta.
    Perioadele sus-mentionate se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului curant si de optiunea persoanei beneficiare.
    Asigurata care, pana la data nasterii copilului, a beneficiat de concediul medical pentru sarcina pe o perioada mai mica de 63 de zile calendaristice anterioare datei estimate a nasterii sau nu a beneficiat deloc de acest drept este indreptatita sa solicite si sa beneficieze, dupa data nasterii copilului, de numarul de zile pana la completarea celor 126 de zile calendaristice, respectiv de numarul maxim de zile prevazut de lege.
    In cazul in care copilul se naste mort sau moare dupa nastere, in perioada de lauzie, indemnizatia de maternitate cuvenita se acorda pe toata durata concediului medical pentru lauzie.
    2. Concediul medical pentru sarcina se acorda din a 63-a zi anterioara datei estimate a nasterii, dar nu mai devreme de a 84-a zi anterioara acestei date.
    In cazul femeii cu handicap concediul medical pentru sarcina se acorda incepand cu luna a 6-a de sarcina, daca solicitanta prezinta certificatul de persoana cu handicap, emis potrivit legii.
    In cazul in care, intre data nasterii si data estimata a nasterii copilului, exista un interval mai mare de 21 de zile calendaristice, asigurata beneficiaza de concediu medical pentru sarcina mai mare de 63 de zile calendaristice.
    In aceasta situatie asigurata nu va putea beneficia, dupa nasterea copilului, de cel putin 42 de zile calendaristice din concediul medical pentru lauzie, ceea ce conduce la acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului numai dupa parcurgerea acestei perioade.
    Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pentru cel mult 30 de zile calendaristice, de medicul de familie si/sau de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care ia in evidenta si urmareste pe parcursul sarcinii gravida, cu anuntarea medicului de familie prin scrisoare medicala.
    In cazul in care femeia gravida se afla in alta localitate, prelungirea concediului medical pentru sarcina pana la 63 de zile calendaristice se poate face si de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din localitatea respectiva, cu anuntarea medicului curant al gravidei prin scrisoare medicala.
    3. Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia, de medicul care a asistat nasterea sau de medicul de familie, pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice, iar prelungirea concediului medical se face de medicul de familie care are in urmarire lauza.
    Potrivit art. 5 din Legea concediului paternal, nr. 210/1999, in situatia in care survine decesul mamei, la nastere sau imediat dupa aceasta, dar inainte de obtinerea unui certificat de concediu medical pentru lauzie, tatal beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama, certificatul fiind eliberat de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de catre medicul care a asistat nasterea.
    d) Concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani, pentru afectiuni intercurente
    1. Certificatele de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani, pentru afectiuni intercurente, altele decat handicapul propriu-zis, se elibereaza parintelui asigurat, de catre medicul curant, pe urmatoarele durate:
    - pana la 14 zile calendaristice/an pentru un copil, pentru ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni intercurente sau pentru ingrijirea copilului cu handicap cu afectiuni intercurente.
    - in cazul bolilor infecto-contagioase, imobilizarii in aparat gipsat sau al interventiilor chirurgicale, certificatele de concediu medical se elibereaza pe duratele stabilite de medicul curant.
    e) Concediul medical pentru pacientii internati in unitatile sanitare cu paturi
    1. Certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medicul din spital care a ingrijit si a externat pacientul.
    2. La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.
    3. Sanatoriile si spitalele de tuberculoza elibereaza certificatele de concediu medical pe durata internarii asiguratilor bolnavi, iar la externare medicul care a ingrijit pacientul poate acorda concediu medical pana la 31 de zile calendaristice. Medicii au obligatia sa indrume pacientul la dispensarul TBC la care va fi luat in evidenta.
    4. Pacientii internati in spital, care au beneficiat in ultimele 12 luni de 90 sau de 180 de zile in incapacitate temporara de munca, vor fi trimisi de spital la cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca in a caror raza teritoriala este situat spitalul respectiv. In cazul in care pacientii nu se pot deplasa, se va constitui o comisie de 2 medici de profil din spitalul respectiv, la care va participa si medicul cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca in a carui raza teritoriala este situat spitalul, in vederea avizarii prelungirii concediului medical sau pensionarii si intocmirii planului de recuperare a capacitatii de munca.
    In localitatile in care nu exista cabinete de expertiza medicala a capacitatii de munca, comisia va fi formata din medicii spitalului, comunicand cabinetului de expertiza de care apartine pacientul avizul dat.
    5. Dupa expirarea concediului medical dat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii nu ii permite reluarea activitatii, pacientul se prezinta la medicul de familie care va hotari, dupa caz, prelungirea concediului medical in conditiile legii sau reevaluarea medicala a pacientului.
    Medicul de familie poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca sa trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.
    f) Concediul medical pentru asiguratii care s-au imbolnavit in alta localitate
    1. In caz de urgenta, asiguratii care se afla in alta localitate decat cea de domiciliu primesc certificate de concediu medical de la medicul care a asistat urgenta din localitatea respectiva.
    2. Persoanele asigurate, aflate in incapacitate temporara de munca si care doresc sa urmeze un tratament in strainatate, beneficiaza de concediu medical acordat in conditiile si pe duratele prevazute de lege.
    In aceste cazuri certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant cu avizul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate.
    3. Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara, in interes de serviciu sau in interes personal, primesc certificate de concediu medical de la medicul curant in aceleasi conditii, dar numai pentru afectiunile cu caracter de urgenta medico-chirurgicala, pe baza actului medical eliberat de medicul din tara respectiva, cu avizul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.
    g) Concediul medical in caz de urgenta
    In caz de urgente medico-chirurgicale, certificatele de concediu medical se acorda de medicul care a asistat urgenta (de la camera de garda, ambulanta, centru de permanenta), dar nu mai mult de 1 - 3 zile calendaristice, pe certificate de concediu medical care vor fi inregistrate in documentele primare medicale proprii.
    In continuare, daca incapacitatea de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de catre medicul de familie, medicul din ambulatoriul de specialitate sau in cazul internarii, de medicul din spital, conform normativelor in vigoare.
    h) Concediul de risc maternal
    Concediul de risc maternal se poate acorda, la recomandarea medicului de medicina muncii, pe o durata totala de maximum 120 de zile calendaristice, in intregime sau fractionat, asiguratelor gravide, care au nascut recent sau care alapteaza.
    Certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza pe o perioada de maximum 30 de zile calendaristice, de catre medicul de familie sau de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie.

    ANEXA 4

                            BOLILE CARDIOVASCULARE
pentru care se pot acorda concedii medicale cu o durata de pana la 12 luni

    1. Infarct miocardic acut, complicat cu ischemie miocardica recurenta - tulburari de ritm ventricular maligne
    2. Infarct miocardic cu insuficienta cardiaca
    3. Infarct miocardic cu cardiopatie cronica ischemica, tratata chirurgical sau interventional
    4. Valvulopatii cu insuficienta cardiaca congestiva
    5. Valvulopatii tratate chirurgical (proteza sau grefa)
    6. Valvulopatii cu endocardite infectioase evolutive
    7. Transplantul cardiac si operatiile alternative transplantului cardiac
    8. Hipertensiune arteriala secundara:
    - renoparenchimatoasa;
    - renovasculara;
    - endocrina
    9. Arteriopatii obliterante tratate chirurgical
    10. Insuficienta venoasa cronica la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic si tulburari trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos.
    11. Alte afectiuni cardiovasculare tratate chirurgical.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 974/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 974 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu