E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (3) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 343/399 din 31 mai 2001

pentru aprobarea Instructiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 343 din 31 mai 2001
              MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
              Nr. 399 din 8 iunie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 732 din 19 noiembrie 2001

    Ministrul sanatatii si familiei si ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    avand in vedere:
    - art. 101, art. 103 alin. (3) si art. 133 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; si
    - Referatul de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala si farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 7.411 din 10 mai 2001,
    in temeiul:
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare; si
    - Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

                  Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                              Marian Sarbu

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

    a) Concediul medical pentru incapacitate temporara de munca
    Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 180 de zile calendaristice in interval de un an, socotit de la prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 91-a zi calendaristica concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    In scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile cu cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical cu durata de 1 - 14 zile in una sau mai multe etape.
    In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca concediul medical se poate prelungi, la recomandarea medicilor primari ori a medicilor specialisti din ambulatoriul de specialitate sau spital, in etape succesive de maximum 31 de zile, pana la totalul de 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.
    Medicii specialisti si medicii primari de specialitate care acorda certificate de concediu medical vor comunica medicului de familie concluziile lor privind diagnosticul, rezultatul investigatiilor, precum si recomandarile de recuperare; aceste date vor fi inscrise in evidentele primare ale bolnavului respectiv.
    Medicul de familie are obligatia sa ia in evidenta datele privind acordarea concediului medical.
    Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca poate fi mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:
    - pana la un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare stabilite potrivit anexei la prezentele instructiuni;
    - pana la un an, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate de catre medicul expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii;
    - pana la un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
    - 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Asiguratii bolnavi care prezinta unele boli cardiovasculare stabilite potrivit legii, conform anexei la prezentele instructiuni, au dreptul la un concediu medical de pana la un an, fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale; in aceste cazuri certificatele de concediu medical se elibereaza de unitatile sanitare acreditate care acorda asistenta medicala de specialitate.
    Asiguratii bolnavi de SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii, beneficiaza de un concediu medical, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate; in aceste cazuri certificatele de concediu medical se elibereaza de unitatile sanitare acreditate care acorda asistenta medicala, cu posibilitatea prelungirii de catre medicul expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

    Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru asiguratii bolnavi de tuberculoza

    Asiguratii bolnavi de tuberculoza pulmonara si extrapulmonara primesc certificatele de concediu medical pe perioade de maximum 31 de zile de la medicii unitatilor sanitare unde sunt tratati.
    Propunerea de pensionare poate fi solicitata inca din primele zile de boala in cazul afectiunilor fara potential recuperator si concediul medical se include in mod obligatoriu in durata pentru care se acorda indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca pentru persoanele asigurate.
    In caz de tuberculoza meningeala, urogenitala sau a glandelor suprarenale si peritoneala se acorda concedii medicale de pana la un an, cu drept de prelungire de catre medicul cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca pana la un an si jumatate, acordate in ultimii 2 ani.
    Pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara se acorda concedii medicale de 6 luni, cu drept de prelungire de catre medicii cabinetelor de expertiza medicala a capacitatii de munca pana la maximum 12 luni in ultimii 2 ani.
    b) Concediul medical pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca
    Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru si pentru trecerea temporara in alta munca din cauza bolii sau a accidentului se acorda pe o durata de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape, si se elibereaza de catre medicul curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Indemnizatia pentru carantina se acorda, in baza certificatului medical eliberat de medicul de familie, asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza riscului aparitiei si/sau al raspandirii unor boli contagioase, pe durata stabilita in certificatul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    c) Concediul medical pentru maternitate
    Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pe perioade de cel mult 31 de zile, dar nu mai mult de 63 de zile, de medicul de familie si/sau de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care asista gravida, cu anuntarea medicului de familie.
    In cazul in care femeia gravida se afla in alta localitate prelungirea concediului medical pana la 63 de zile se poate face si de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din localitatea respectiva.
    Certificatul de concediu medical pentru lehuzie se elibereaza de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara in care a nascut femeia sau de catre medicul care a constatat nasterea, pentru perioade de 31 de zile, dar nu mai mult de 63 de zile calculate de la data nasterii copilului.
    Concediile medicale pentru sarcina si lehuzie se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice, indiferent daca copilul se naste viu sau mort, care se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.
    Femeile cu handicap asigurate beneficiaza de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina, daca prezinta certificatul de persoana cu handicap.
    d) Concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani, pentru afectiuni intercurente
    Certificatele de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si a copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani, pentru afectiuni intercurente, se elibereaza de medicul care ingrijeste copilul, pe duratele prevazute de legislatia in vigoare.
    e) Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru bolnavii internati in spitale, stationare sau spitalizati la domiciliu
    Certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medicul curant.
    La iesirea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.
    Sanatoriile si spitalele de tuberculoza elibereaza certificatele de concedii medicale pe durata internarii asiguratilor bolnavi, iar la iesire medicii primari sau, in lipsa acestora, medicii specialisti pot acorda concediu medical pana la 31 de zile. Medicii au obligatia sa indrume bolnavul la dispensarul antituberculos la care este tratat.
    Bolnavii internati in spital, carora li s-a acordat o perioada de 90 de zile sau 180 de zile de concediu medical in ultimul an, vor fi trimisi de spital la cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca in a caror raza teritoriala este situat spitalul respectiv. In cazul in care bolnavii nu se pot deplasa se va constitui o comisie de 2 medici de profil din spitalul respectiv, la care va participa medicul cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca in a carui raza teritoriala este situat spitalul, in vederea avizarii prelungirii concediului medical sau pensionarii si intocmirii planului de recuperare a capacitatii de munca.
    In localitatile in care nu exista cabinete de expertiza medicala a capacitatii de munca comisia va fi formata din medicii spitalului, comunicand cabinetului de expertiza de care apartine bolnavul avizul dat.
    In cele 90 sau 180 de zile se cuprind si concediile medicale primite de bolnav anterior internarii.
    Dupa expirarea concediului medical dat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii nu ii permite reluarea activitatii, bolnavul se prezinta la medicul de familie care va hotari, dupa caz, prelungirea certificatului medical in conditiile legii sau reevaluarea medicala a pacientului.
    In cazul spitalizarii la domiciliu eliberarea certificatelor de concediu medical se face de catre medicul curant care a facut internarea.
    f) Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru asiguratii care s-au imbolnavit in alta localitate
    Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in alta localitate decat cea de domiciliu primesc certificate de concediu medical in caz de urgenta de la medicul curant din localitatea respectiva.
    Persoanele asigurate aflate in incapacitate temporara de munca si care doresc sa urmeze un tratament in strainatate beneficiaza de concediu medical acordat in conditiile si pe duratele prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceste cazuri certificatele de concediu medical se elibereaza de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate.
    Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau in interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicii specialisti in aceleasi conditii, dar numai pentru afectiunile cu caracter de urgenta medico-chirurgicala, pe baza actului medical eliberat de specialistii din tara respectiva, cu avizul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    g) Eliberarea certificatelor de concediu medical in caz de urgenta
    In caz de urgente medico-chirurgicale certificatele medicale se acorda de medicul care a asistat urgenta, dar nu mai mult de 1 - 3 zile calendaristice, prelungirea fiind efectuata de medicul de familie, ambulatoriul de specialitate sau de spital.
    h) Data la care se elibereaza certificatele de concediu medical
    Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care are loc consultatia medicala, indicandu-se zilele de concediu medical necesar in viitor.
    In cazul in care medicul nu l-a putut vizita pe asigurat sau acesta a fost in imposibilitatea de a se deplasa se pot acorda certificate cu retroactivitate de 24 de ore.
    Se pot elibera si la o data ulterioara certificate de concediu medical:
    - in caz de sarcina si lehuzie;
    - pentru perioada de internare in spital;
    - pentru aparat gipsat;
    - in cazul imbolnavirii in strainatate;
    - in caz de carantina.
    Medicii sunt obligati sa dea indicatii bolnavilor in legatura cu unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca.
    i) Eliberarea duplicatelor certificatelor de concediu medical
    In caz de pierdere a certificatelor de concediu medical medicii pot elibera duplicate la cererea platitorilor de drepturi de asigurari sociale sau a asiguratului, mentionandu-se distinct "DUPLICAT".
    j) Codificarea diagnosticului
    Codificarea bolilor se face dupa Clasificatia internationala a maladiilor (CIM), editia X, lista cuprinzand codurile cu 3 caractere. Din momentul intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni codificarea diagnosticului devine obligatorie.
    k) Controlul eliberarii certificatelor de concediu medical
    Controlul se efectueaza prin casele teritoriale de pensii de catre medicul expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si prin casele teritoriale de asigurari de sanatate de catre serviciile medicale.

    ANEXA 1
    la instructiuni

                         BOLILE CARDIOVASCULARE
pentru care se pot acorda concedii medicale cu o durata de pana la 12 luni

    1. Infarct miocardic acut complicat cu ischemie miocardica recurenta - tulburari de ritm ventricular maligne
    2. Infarct miocardic cu insuficienta cardiaca
    3. Infarct miocardic cu cardiopatie cronica ischemica tratata chirurgical sau interventional
    4. Valvulopatii cu insuficienta cardiaca congestiva
    5. Valvulopatii tratate chirurgical (proteza sau grefa)
    6. Valvulopatii cu endocardite infectioase evolutive
    7. Transplantul cardiac si operatiile alternative transplantului cardiac
    8. Hipertensiune arteriala secundara:
    - renoparenchimatoasa;
    - renovasculara;
    - endocrina
    9. Arteriopatii obliterante tratate chirurgical
    10. Insuficienta venoasa cronica la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic si tulburari trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 343/2001

 
02.06.2013 18:57:37  Anonim  a scris :
cine ma poate lamuri ?
   
 
02.06.2013 18:56:59  Anonim  a scris :
asta inseamna ca sistematic cei bolnavi de tuberculoza primesc doar 6 luni de concediu medical si doar formelor foarte grave li se acorda anul complet desi legal scrie negru pe alb in OUG ca durata "este" de 1 an (fara a se face vreo referire la gravitate) si articolul din ordinul de ministru nu poate fi mai tare decat un articol de lege. si in plus ordonanta de urgenta este mai noua decat ordinul si automat articolele din ordin se abroga (cele modificate de ordonanta)
   
 
02.06.2013 18:50:49  Anonim  a scris :
OUG 158/2005 stipuleaza: "Art. 13 (1) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, pentru fiecare tip de afectiune, este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire. (2) Incepand cu a 90-a zi concediul se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale. (3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza: a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare" Ordinul 343 (care inca se aplica) stipuleaza: Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca poate fi mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel: - pana la un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare deci o ordonanta de urgenta (care are caracter de lege in virtutea abilitarii guvernului de a emite asa ceva) si care este si mai recenta decat ordinul de ministru (care intr-o tara normala nu poate modifica o lege ci invers) deci OUG spune "este" iar odinul spune "poate fi"(ma refer la durata de 1 an a concediului si acordarea indemnizatiei pentru tbc si unele boli cardiovasculare). bineinteles ca se aplica varianta "poate fi", mai convenabila financiar pentru casa de asigurari de sanatate. este corect si legal ?...
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu