E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (3) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 343/399 din 31 mai 2001

pentru aprobarea Instructiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 343 din 31 mai 2001
              MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
              Nr. 399 din 8 iunie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 732 din 19 noiembrie 2001

    Ministrul sanatatii si familiei si ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    avand in vedere:
    - art. 101, art. 103 alin. (3) si art. 133 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; si
    - Referatul de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala si farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 7.411 din 10 mai 2001,
    in temeiul:
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare; si
    - Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

                  Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                              Marian Sarbu

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

    a) Concediul medical pentru incapacitate temporara de munca
    Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 180 de zile calendaristice in interval de un an, socotit de la prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 91-a zi calendaristica concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    In scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile cu cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical cu durata de 1 - 14 zile in una sau mai multe etape.
    In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca concediul medical se poate prelungi, la recomandarea medicilor primari ori a medicilor specialisti din ambulatoriul de specialitate sau spital, in etape succesive de maximum 31 de zile, pana la totalul de 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.
    Medicii specialisti si medicii primari de specialitate care acorda certificate de concediu medical vor comunica medicului de familie concluziile lor privind diagnosticul, rezultatul investigatiilor, precum si recomandarile de recuperare; aceste date vor fi inscrise in evidentele primare ale bolnavului respectiv.
    Medicul de familie are obligatia sa ia in evidenta datele privind acordarea concediului medical.
    Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca poate fi mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:
    - pana la un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare stabilite potrivit anexei la prezentele instructiuni;
    - pana la un an, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate de catre medicul expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii;
    - pana la un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
    - 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Asiguratii bolnavi care prezinta unele boli cardiovasculare stabilite potrivit legii, conform anexei la prezentele instructiuni, au dreptul la un concediu medical de pana la un an, fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale; in aceste cazuri certificatele de concediu medical se elibereaza de unitatile sanitare acreditate care acorda asistenta medicala de specialitate.
    Asiguratii bolnavi de SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii, beneficiaza de un concediu medical, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate; in aceste cazuri certificatele de concediu medical se elibereaza de unitatile sanitare acreditate care acorda asistenta medicala, cu posibilitatea prelungirii de catre medicul expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

    Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru asiguratii bolnavi de tuberculoza

    Asiguratii bolnavi de tuberculoza pulmonara si extrapulmonara primesc certificatele de concediu medical pe perioade de maximum 31 de zile de la medicii unitatilor sanitare unde sunt tratati.
    Propunerea de pensionare poate fi solicitata inca din primele zile de boala in cazul afectiunilor fara potential recuperator si concediul medical se include in mod obligatoriu in durata pentru care se acorda indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca pentru persoanele asigurate.
    In caz de tuberculoza meningeala, urogenitala sau a glandelor suprarenale si peritoneala se acorda concedii medicale de pana la un an, cu drept de prelungire de catre medicul cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca pana la un an si jumatate, acordate in ultimii 2 ani.
    Pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara se acorda concedii medicale de 6 luni, cu drept de prelungire de catre medicii cabinetelor de expertiza medicala a capacitatii de munca pana la maximum 12 luni in ultimii 2 ani.
    b) Concediul medical pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca
    Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru si pentru trecerea temporara in alta munca din cauza bolii sau a accidentului se acorda pe o durata de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape, si se elibereaza de catre medicul curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Indemnizatia pentru carantina se acorda, in baza certificatului medical eliberat de medicul de familie, asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza riscului aparitiei si/sau al raspandirii unor boli contagioase, pe durata stabilita in certificatul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    c) Concediul medical pentru maternitate
    Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pe perioade de cel mult 31 de zile, dar nu mai mult de 63 de zile, de medicul de familie si/sau de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care asista gravida, cu anuntarea medicului de familie.
    In cazul in care femeia gravida se afla in alta localitate prelungirea concediului medical pana la 63 de zile se poate face si de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din localitatea respectiva.
    Certificatul de concediu medical pentru lehuzie se elibereaza de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara in care a nascut femeia sau de catre medicul care a constatat nasterea, pentru perioade de 31 de zile, dar nu mai mult de 63 de zile calculate de la data nasterii copilului.
    Concediile medicale pentru sarcina si lehuzie se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice, indiferent daca copilul se naste viu sau mort, care se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.
    Femeile cu handicap asigurate beneficiaza de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina, daca prezinta certificatul de persoana cu handicap.
    d) Concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani, pentru afectiuni intercurente
    Certificatele de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si a copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani, pentru afectiuni intercurente, se elibereaza de medicul care ingrijeste copilul, pe duratele prevazute de legislatia in vigoare.
    e) Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru bolnavii internati in spitale, stationare sau spitalizati la domiciliu
    Certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medicul curant.
    La iesirea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.
    Sanatoriile si spitalele de tuberculoza elibereaza certificatele de concedii medicale pe durata internarii asiguratilor bolnavi, iar la iesire medicii primari sau, in lipsa acestora, medicii specialisti pot acorda concediu medical pana la 31 de zile. Medicii au obligatia sa indrume bolnavul la dispensarul antituberculos la care este tratat.
    Bolnavii internati in spital, carora li s-a acordat o perioada de 90 de zile sau 180 de zile de concediu medical in ultimul an, vor fi trimisi de spital la cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca in a caror raza teritoriala este situat spitalul respectiv. In cazul in care bolnavii nu se pot deplasa se va constitui o comisie de 2 medici de profil din spitalul respectiv, la care va participa medicul cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca in a carui raza teritoriala este situat spitalul, in vederea avizarii prelungirii concediului medical sau pensionarii si intocmirii planului de recuperare a capacitatii de munca.
    In localitatile in care nu exista cabinete de expertiza medicala a capacitatii de munca comisia va fi formata din medicii spitalului, comunicand cabinetului de expertiza de care apartine bolnavul avizul dat.
    In cele 90 sau 180 de zile se cuprind si concediile medicale primite de bolnav anterior internarii.
    Dupa expirarea concediului medical dat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii nu ii permite reluarea activitatii, bolnavul se prezinta la medicul de familie care va hotari, dupa caz, prelungirea certificatului medical in conditiile legii sau reevaluarea medicala a pacientului.
    In cazul spitalizarii la domiciliu eliberarea certificatelor de concediu medical se face de catre medicul curant care a facut internarea.
    f) Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru asiguratii care s-au imbolnavit in alta localitate
    Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in alta localitate decat cea de domiciliu primesc certificate de concediu medical in caz de urgenta de la medicul curant din localitatea respectiva.
    Persoanele asigurate aflate in incapacitate temporara de munca si care doresc sa urmeze un tratament in strainatate beneficiaza de concediu medical acordat in conditiile si pe duratele prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceste cazuri certificatele de concediu medical se elibereaza de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate.
    Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau in interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicii specialisti in aceleasi conditii, dar numai pentru afectiunile cu caracter de urgenta medico-chirurgicala, pe baza actului medical eliberat de specialistii din tara respectiva, cu avizul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    g) Eliberarea certificatelor de concediu medical in caz de urgenta
    In caz de urgente medico-chirurgicale certificatele medicale se acorda de medicul care a asistat urgenta, dar nu mai mult de 1 - 3 zile calendaristice, prelungirea fiind efectuata de medicul de familie, ambulatoriul de specialitate sau de spital.
    h) Data la care se elibereaza certificatele de concediu medical
    Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care are loc consultatia medicala, indicandu-se zilele de concediu medical necesar in viitor.
    In cazul in care medicul nu l-a putut vizita pe asigurat sau acesta a fost in imposibilitatea de a se deplasa se pot acorda certificate cu retroactivitate de 24 de ore.
    Se pot elibera si la o data ulterioara certificate de concediu medical:
    - in caz de sarcina si lehuzie;
    - pentru perioada de internare in spital;
    - pentru aparat gipsat;
    - in cazul imbolnavirii in strainatate;
    - in caz de carantina.
    Medicii sunt obligati sa dea indicatii bolnavilor in legatura cu unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca.
    i) Eliberarea duplicatelor certificatelor de concediu medical
    In caz de pierdere a certificatelor de concediu medical medicii pot elibera duplicate la cererea platitorilor de drepturi de asigurari sociale sau a asiguratului, mentionandu-se distinct "DUPLICAT".
    j) Codificarea diagnosticului
    Codificarea bolilor se face dupa Clasificatia internationala a maladiilor (CIM), editia X, lista cuprinzand codurile cu 3 caractere. Din momentul intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni codificarea diagnosticului devine obligatorie.
    k) Controlul eliberarii certificatelor de concediu medical
    Controlul se efectueaza prin casele teritoriale de pensii de catre medicul expert al asigurarilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si prin casele teritoriale de asigurari de sanatate de catre serviciile medicale.

    ANEXA 1
    la instructiuni

                         BOLILE CARDIOVASCULARE
pentru care se pot acorda concedii medicale cu o durata de pana la 12 luni

    1. Infarct miocardic acut complicat cu ischemie miocardica recurenta - tulburari de ritm ventricular maligne
    2. Infarct miocardic cu insuficienta cardiaca
    3. Infarct miocardic cu cardiopatie cronica ischemica tratata chirurgical sau interventional
    4. Valvulopatii cu insuficienta cardiaca congestiva
    5. Valvulopatii tratate chirurgical (proteza sau grefa)
    6. Valvulopatii cu endocardite infectioase evolutive
    7. Transplantul cardiac si operatiile alternative transplantului cardiac
    8. Hipertensiune arteriala secundara:
    - renoparenchimatoasa;
    - renovasculara;
    - endocrina
    9. Arteriopatii obliterante tratate chirurgical
    10. Insuficienta venoasa cronica la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic si tulburari trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 343/2001

 
02.06.2013 18:57:37  Anonim  a scris :
cine ma poate lamuri ?
   
 
02.06.2013 18:56:59  Anonim  a scris :
asta inseamna ca sistematic cei bolnavi de tuberculoza primesc doar 6 luni de concediu medical si doar formelor foarte grave li se acorda anul complet desi legal scrie negru pe alb in OUG ca durata "este" de 1 an (fara a se face vreo referire la gravitate) si articolul din ordinul de ministru nu poate fi mai tare decat un articol de lege. si in plus ordonanta de urgenta este mai noua decat ordinul si automat articolele din ordin se abroga (cele modificate de ordonanta)
   
 
02.06.2013 18:50:49  Anonim  a scris :
OUG 158/2005 stipuleaza: "Art. 13 (1) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, pentru fiecare tip de afectiune, este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire. (2) Incepand cu a 90-a zi concediul se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale. (3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza: a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare" Ordinul 343 (care inca se aplica) stipuleaza: Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca poate fi mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel: - pana la un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare deci o ordonanta de urgenta (care are caracter de lege in virtutea abilitarii guvernului de a emite asa ceva) si care este si mai recenta decat ordinul de ministru (care intr-o tara normala nu poate modifica o lege ci invers) deci OUG spune "este" iar odinul spune "poate fi"(ma refer la durata de 1 an a concediului si acordarea indemnizatiei pentru tbc si unele boli cardiovasculare). bineinteles ca se aplica varianta "poate fi", mai convenabila financiar pentru casa de asigurari de sanatate. este corect si legal ?...
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu