Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 97 din  1 aprilie 2003

privind aprobarea Instructiunilor pentru decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita cu mijloacele de transport auto si fluviale, acordate in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din 10 aprilie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    In vederea aplicarii unitare a prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea de calatorii gratuite cu mijloacele de transport auto sau fluviale, dupa caz, se aproba Instructiunile pentru decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita cu mijloacele de transport auto si fluviale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si casele judetene de pensii si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

    ANEXA 1

                               INSTRUCTIUNI
pentru decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita cu mijloacele de transport auto si fluviale, acordate in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

    I. Prevederi generale

    Sfera de aplicare
    1. Prezentele instructiuni se aplica persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, precum si persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, denumite in continuare beneficiari ai Legii.

    Prestatii
    2. Persoanele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 1 si 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu calatoresc pe calea ferata romana beneficiaza anual de 12 calatorii gratuite cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, dupa caz, la alegere. Biletele de calatorie gratuita pot fi folosite si de insotitori, membri de familie, in cadrul numarului de calatorii stabilite pentru titular.
    3. Persoanele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu calatoresc pe calea ferata romana beneficiaza anual de 6 calatorii dus-intors gratuite cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, dupa caz, la alegere. Aceste persoane au dreptul sa calatoreasca cu un insotitor, in cadrul numarului de calatorii stabilite pentru titular.

    Prestatori
    4. Calatoriile gratuite pentru cele doua categorii de beneficiari ai Legii, prevazute la pct. 2 si 3, se pot asigura de catre agentii economici autorizati pentru transportul intern cu mijloace de transport auto, in cazul transportului rutier, sau cu navele de calatori, in cazul transportului fluvial, pe cai navigabile interioare, indiferent daca sunt cu capital de stat, cu capital privat sau mixt.
    Calatoriile gratuite se efectueaza cu mijloace auto sau cu nave de transport fluvial intern de calatori.

    II. Emiterea si distribuirea taloanelor speciale de calatorie

    Institutia care asigura emiterea si distribuirea taloanelor speciale de calatorie, precum si evidenta beneficiarilor Legii; modalitati de emitere si distribuire
    5. Taloanele speciale de calatorie se emit si se distribuie beneficiarilor Legii prin grija Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, respectiv prin Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS.
    6. Transmiterea taloanelor speciale de calatorie la fiecare beneficiar al Legii, pentru un nou an calendaristic, se efectueaza pana cel mai tarziu in luna februarie a anului respectiv, o data cu plata drepturilor banesti acordate in baza legii, prin unitatile de posta, unitatile C.E.C. sau ale altor banci autorizate, la care beneficiarii Legii au deschis cont curent personal.
    7. Pentru beneficiarii Legii care au primit taloane speciale de calatorie si ale caror date de identificare se modifica in cursul anului - modificari de stare civila, schimbarea adresei, mutarea in alta localitate - nu se mai emit noi taloane, legitimarea facandu-se pe baza actelor doveditoare ale modificarilor respective.
    8. Pentru beneficiarii Legii pusi in drepturi in cursul anului calendaristic si care nu au primit taloane speciale de calatorie pentru anul respectiv, acestea se emit si se distribuie, la cererea beneficiarilor Legii, de catre casele judetene de pensii sau, dupa caz, de catre Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare CTP.
    9. Taloanele speciale de calatorie returnate o data cu mandatele neachitate se vor pastra in evidenta CTP, beneficiarii acestora putandu-le ridica in baza unei solicitari scrise, in cursul anului.
    In cazul ivirii unor dificultati in tratarea acestor situatii, beneficiarii Legii se vor adresa CTP, in vederea solutionarii.

    Caracteristici ale talonului special de calatorie
    10. Talonul special de calatorie este documentul pe baza caruia se acorda beneficiarului Legii bilete de calatorie gratuita pentru mijloacele auto sau pentru navele de transport fluvial intern de calatori.
    11. Talonul special de calatorie este format din corpul talonului si 12, respectiv 6 cupoane-talon detasabile, corespunzatoare celor 12 calatorii simple, respectiv celor 6 calatorii dus-intors pentru transportul auto sau transportul fluvial.
    12. Taloanele speciale de calatorie impreuna cu cupoanele-talon detasabile (modelele sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2) sunt de culoare verde, nominale, netransmisibile si anuale.
    13. Talonul special de calatorie cuprinde datele de identificare a titularului calatoriilor gratuite, respectiv: numele, prenumele, domiciliul sau mentiunea "cont curent personal nr. .......", numarul dosarului de beneficiar al Legii si codul CTP din raza de domiciliu al beneficiarului Legii. Numarul dosarului de beneficiar al Legii este inscris si pe fiecare cupon-talon detasabil.
    Cuponul-talon detasabil da dreptul la calatorie pentru un singur tip de transport.

    Conditii de valabilitate a talonului special de calatorie
    14. Valabilitatea talonului special de calatorie este confirmata de existenta, in rubrica "L.S." aflata pe versoul talonului, a stampilei unitatii care a efectuat distribuirea efectiva a acestuia: oficiul postal, filiala, agentia sau sucursala unitatii financiar-bancare sau CTP.
    15. Cupoanele-talon detasabile care prezinta stersaturi sau corecturi nu vor fi luate in considerare.
    In caz de pierdere sau deteriorare a cuponului-talon detasabil, nu i se va elibera beneficiarului Legii alt cupon-talon detasabil.

    III. Efectuarea calatoriilor cu mijloacele de transport auto si fluviale

    16. Calatoriile se efectueaza pe baza biletelor de calatorie specifice mijloacelor de transport auto sau fluviale, eliberate beneficiarilor de catre agentul economic transportator, in baza legitimarii cu actul de identitate, a deciziei/hotararii care sa ateste calitatea de beneficiar al Legii si a prezentarii cuponului-talon.
    17. Pe fiecare cupon-talon detasabil, la emiterea biletelor de calatorie, se inscrie de catre emitent tipul de transport pentru care a optat beneficiarul, si anume:
    - auto - pentru transportul rutier;
    - fluvial - pentru transportul fluvial.
    18. In cupoanele-talon detasabile operatorii pentru transport public auto sau fluvial vor completa, cu pasta sau cerneala, urmatoarele rubrici:
    De la ..................
    Pana la ................
    Via ....................
    Km .....................
    Lei ....................
    19. Biletele de calatorie specifice mijloacelor de transport sunt tiparite de operatorii autorizati pentru transport auto sau fluvial, avand formatul si datele mentionate potrivit reglementarilor specifice transportatorului, si se obtin, dupa caz, de la casele de bilete din autogari, de la casele de bilete din statiile portuare sau direct din mijlocul de transport, in conditiile specifice de functionare a acestora.
    20. Pentru fiecare calatorie simpla casierul care emite biletul de calatorie detaseaza si retine cate un cupon-talon detasabil, in ordine crescatoare, pe care inscrie tipul transportului, distanta in km, tariful calatoriei si certifica corectitudinea inscrierilor facute prin aplicarea stampilei, eliberand biletul de calatorie.
    21. Cand beneficiarul Legii foloseste un mijloc de transport auto sau fluvial, pe navele de transport fluvial intern de calatori, dintr-un punct al parcursului care nu are casierie, personalul stabilit pentru verificarea biletelor de calatorie din mijloacele auto sau de pe navele de transport fluvial intern de calatori elibereaza biletul, retinand cuponul-talon detasabil, cu respectarea prevederilor privind legitimarea beneficiarului.
    22. Cand beneficiarul unui bilet renunta la calatorie, acesta poate solicita unitatii emitente restituirea cuponului-talon neutilizat.

    Identificarea beneficiarului Legii
    23. Identificarea beneficiarului Legii se face cu actul de identitate si cu decizia/hotararea care sa ateste calitatea de beneficiar al Legii, verificandu-se daca corespund numele si adresa cu cele din talonul special de calatorie.
    In cazul beneficiarilor de cont curent personal la C.E.C. sau la alta banca autorizata, se va efectua numai verificarea numelui si prenumelui. In cazul in care au aparut modificari in starea civila, schimbari ale datelor sau documentelor de identificare, verificarea calitatii beneficiarului se va face pe baza fotografiei din actul de identitate.
    24. Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor de calatorie sunt considerate fara bilet de calatorie si sunt tratate in conformitate cu reglementarile specifice tipului de transport.

    IV. Decontarea biletelor de calatorie

    Documentele necesare in vederea efectuarii decontarii
    25. Tariful biletelor de calatorie este cel perceput de agentul economic transportator conform tarifelor in vigoare la data efectuarii calatoriei, aferent distantei dintre statia de urcare si cea de coborare, inscrise pe cuponul-talon.
    26. Pe baza cupoanelor-talon detasabile ale taloanelor speciale de calatorie colectate agentii economici transportatori auto sau pe caile fluviale vor completa lunar, in 2 (doua) exemplare, borderoul cupoanelor-talon detasabile pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale a beneficiarilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, colectate in fiecare luna, precum si situatia centralizatoare a borderourilor rezultate din aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in transportul auto sau pe caile fluviale de persoane in fiecare luna, conform anexelor nr. 3 si 4.
    Borderourile si situatia centralizatoare se intocmesc separat, pentru fiecare categorie de beneficiari ai Legii.
    In borderourile cupoanelor-talon detasabile se cuprind numai cupoanele-talon care au inscrise toate datele prevazute la pct. 13 si 18.

    Circuitul documentelor in baza carora se efectueaza decontarea
    27. Pana la data de 5 a lunii pentru luna expirata agentul economic transportator depune la CTP factura fiscala insotita de un exemplar al borderourilor si al situatiei centralizatoare, impreuna cu cupoanele-talon detasabile, ca documente justificative in vederea efectuarii decontarii.
    28. Exemplarul 2 al borderourilor si al situatiei centralizatoare ramane la agentul economic transportator.
    29. Dupa verificarea documentelor ce insotesc factura fiscala, primite pana la data de 15 a lunii curente pentru luna expirata, CTP vor intocmi documentatii separate pentru solicitarea creditelor bugetare necesare in vederea decontarii acestora, pe care le vor inainta CNPAS - Directia economica executie buget.
    30. In baza situatiilor prezentate de CTP, CNPAS va intocmi documentatia pe care o inainteaza Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in vederea deschiderii creditelor.
    Dupa primirea creditelor bugetare de la CNPAS, CTP vor efectua viramentele catre agentii economici transportatori, potrivit documentatiei prezentate.
    31. Biletele de calatorie eliberate in mod gratuit beneficiarilor Legii de catre agentii economici autorizati pentru efectuarea transportului auto sau fluvial, pana la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni, vor fi decontate cu respectarea prevederilor prezentelor instructiuni.
    32. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele instructiuni.

    ANEXA 1*)
    la instructiuni

    *) Modelele talonului special de calatorie sunt reproduse in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
| __            | __            | __            |C.N. Posta Romana - Mandat    |
|| 1| Nr. dosar:|| 2| Nr. dosar:|| 3| Nr. dosar:|pentru plata PENSII           |
||__|           ||__|           ||__|           |______________________________|
|               |               |               |Lei    Nr.       Nr.     Luna/|
|CUPON TALON    |CUPON TALON    |CUPON TALON    |       sigiliu   dosar   An   |
|100% reducere  |100% reducere  |100% reducere  |                              |
|               |               |               |Loc.:                         |
|2003           |2003           |2003           |                              |
|BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |Str.:                         |
|DL 118/1990    |DL 118/1990    |DL 118/1990    |                              |
|               |               |               |Nr.  Bloc  Scara  Etaj  Apart.|
|    cls. I     |    cls. I     |    cls. I     |casa                          |
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
| __            | __            | __            |                              |
|| 4| Nr. dosar:|| 5| Nr. dosar:|| 6| Nr. dosar:|DATA ........................ |
||__|           ||__|           ||__|           |Am primit ................... |
|               |               |               |Lei ......................... |
|CUPON TALON    |CUPON TALON    |CUPON TALON    |............................. |
|100% reducere  |100% reducere  |100% reducere  |Semnatura de primire ........ |
|               |               |               |B.I. ........................ |
|2003           |2003           |2003           |Emis de ..................... |
|BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |La data ..................... |
|DL 118/1990    |DL 118/1990    |DL 118/1990    |Achitat ..................... |
|               |               |               |                              |
|    cls. I     |    cls. I     |    cls. I     |                              |
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
|Nr. sigiliu     Nr. dosar       Luna/An        |C.J.P. Nr.    Luna/  Total    |
|                                               |       dosar  An     drepturi |
|                                               |       pensie                 |
|                                               |                              |
|                   M.M.S.S.                    |Pensie    Pen.    S. Fixa     |
|                                               |          sup.                |
|                                               |                              |
|                                               |DL 118/1990    Retineri       |
|Nr. casa    Bloc    Scara    Etaj    Apart.    |                              |
|_______________________________________________|                              |
|M.T. - M.M.S.S.|    | 1| 2| 3|        | 4| 5| 6|Loc.:         Judet:          |
|_______________|____|__|__|__|________|__|__|__|______________________________|

    Fata talonului special de calatorie pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

 ______________________________________________________________________________
|                                 |Tip        | 3|Tip        | 2|Tip        | 1|
|                                 |transport: |__|transport: |__|transport: |__|
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |De            |De            |De            |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Pana          |Pana          |Pana          |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Via _________ |Via _________ |Via _________ |
|                                 |Km .......... |Km .......... |Km .......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Lei ......... |Lei ......... |Lei ......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |(Reducere 100%|(Reducere 100%|(Reducere 100%|
|                                 |din tarif)    |din tarif)    |din tarif)    |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Tip        | 6|Tip        | 5|Tip        | 4|
|                                 |transport: |__|transport: |__|transport: |__|
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |De            |De            |De            |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Pana          |Pana          |Pana          |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Via _________ |Via _________ |Via _________ |
|                                 |Km .......... |Km .......... |Km .......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Lei ......... |Lei ......... |Lei ......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |(Reducere 100%|(Reducere 100%|(Reducere 100%|
|                                 |din tarif)    |din tarif)    |din tarif)    |
|_________________________________|______________|______________|______________|
| C.N.P.A.S. - Casa judeteana de  |   MINISTERUL TRANSPORTURILOR - M.M.S.S.    |
|              pensii             |                                            |
|_________________________________|           TALON pentru procurarea biletelor|
|                                 |           calatorie cu reducere 100% din   |
| Numarul dosarului de pensie se  |           tariful                          |
| va inscrie pe orice cerere      |           - feroviar legitimatie de        |
| adresata Casei teritoriale de   |             calatorie cls. I;              |
| pensii.                         |           - auto;                          |
| Acest cupon serveste ca         |           - naval;                         |
| adeverinta pentru dovedirea     |           Valabil pentru pensionari in     |
| calitatii de pensionar sau      |           anul 2003                        |
| beneficiar DL 118/1990          |________   In caz de pierdere, distrugere   |
|                                 |        |  sau deteriorare nu se emit alte  |
|                                 |        |  taloane speciale de calatorie cu |
|                                 |        |  reducere 100% din tariful de     |
|                                 |  L.S.  |  transport (auto, naval, feroviar,|
|                                 |        |  cls. I)                          |
|_________________________________|        |___________________________________|
|   CUPON MANDAT PLATA PENSII     |        |       RAMANE LA PENSIONAR         |
|_________________________________|________|___________________________________|

    Versoul talonului special de calatorie pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

 ______________________________________________________________________________
| __            | __            | __            |C.N. Posta Romana - Mandat    |
|| 7| Nr. dosar:|| 8| Nr. dosar:|| 9| Nr. dosar:|pentru plata PENSII           |
||__|           ||__|           ||__|           |______________________________|
|               |               |               |Lei    Nr.       Nr.     Luna/|
|CUPON TALON    |CUPON TALON    |CUPON TALON    |       sigiliu   dosar   An   |
|100% reducere  |100% reducere  |100% reducere  |                              |
|               |               |               |Loc.:                         |
|2003           |2003           |2003           |                              |
|BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |Str.:                         |
|DL 118/1990    |DL 118/1990    |DL 118/1990    |                              |
|               |               |               |Nr.  Bloc  Scara  Etaj  Apart.|
|    cls. I     |    cls. I     |    cls. I     |casa                          |
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
| __            | __            | __            |                              |
||10| Nr. dosar:||11| Nr. dosar:||12| Nr. dosar:|                              |
||__|           ||__|           ||__|           |DATA ........................ |
|               |               |               |Am primit ................... |
|CUPON TALON    |CUPON TALON    |CUPON TALON    |Lei ......................... |
|100% reducere  |100% reducere  |100% reducere  |............................. |
|               |               |               |Semnatura de primire ........ |
|2003           |2003           |2003           |B.I. ........................ |
|BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |Emis de ..................... |
|DL 118/1990    |DL 118/1990    |DL 118/1990    |La data ..................... |
|               |               |               |Achitat ..................... |
|    cls. I     |    cls. I     |    cls. I     |                              |
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
|Nr. sigiliu     Nr. dosar       Luna/An        |C.J.P. Nr.    Luna/  Total    |
|                                               |       dosar  An     drepturi |
|                                               |       pensie                 |
|                                               |                              |
|                   M.M.S.S.                    |Pensie    Pen.    S. Fixa     |
|                                               |          sup.                |
|                                               |                              |
|                                               |DL 118/1990     Retineri      |
|Nr. casa    Bloc    Scara    Etaj    Apart.    |                              |
|_______________________________________________|                              |
|M.T. - M.M.S.S.|    | 7| 8| 9|        |10|11|12|Loc.:         Judet:          |
|_______________|____|__|__|__|________|__|__|__|______________________________|

    Fata talonului special de calatorie pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

 ______________________________________________________________________________
|                                 |Tip        | 9|Tip        | 8|Tip        | 7|
|                                 |transport: |__|transport: |__|transport: |__|
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |De            |De            |De            |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Pana          |Pana          |Pana          |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Via _________ |Via _________ |Via _________ |
|                                 |Km .......... |Km .......... |Km .......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Lei ......... |Lei ......... |Lei ......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |(Reducere 100%|(Reducere 100%|(Reducere 100%|
|                                 |din tarif)    |din tarif)    |din tarif)    |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Tip        |12|Tip        |11|Tip        |10|
|                                 |transport: |__|transport: |__|transport: |__|
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |De            |De            |De            |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Pana          |Pana          |Pana          |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Via _________ |Via _________ |Via _________ |
|                                 |Km .......... |Km .......... |Km .......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Lei ......... |Lei ......... |Lei ......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |(Reducere 100%|(Reducere 100%|(Reducere 100%|
|                                 |din tarif)    |din tarif)    |din tarif)    |
|_________________________________|______________|______________|______________|
| C.N.P.A.S. - Casa judeteana de  |   MINISTERUL TRANSPORTURILOR - M.M.S.S.    |
|              pensii             |                                            |
|_________________________________|           TALON pentru procurarea biletelor|
|                                 |           calatorie cu reducere 100% din   |
| Numarul dosarului de pensie se  |           tariful                          |
| va inscrie pe orice cerere      |           - feroviar legitimatie de        |
| adresata Casei teritoriale de   |             calatorie cls. I;              |
| pensii.                         |           - auto;                          |
| Acest cupon serveste ca         |           - naval;                         |
| adeverinta pentru dovedirea     |           Valabil pentru pensionari in     |
| calitatii de pensionar sau      |           anul 2003                        |
| beneficiar                      |________   In caz de pierdere, distrugere   |
| DL 118/1990                     |        |  sau deteriorare nu se emit alte  |
|                                 |        |  taloane speciale de calatorie cu |
|                                 |        |  reducere 100% din tariful de     |
|                                 |  L.S.  |  transport (auto, naval, feroviar,|
|                                 |        |  cls. I)                          |
|_________________________________|        |___________________________________|
|   CUPON MANDAT PLATA PENSII     |        |       RAMANE LA PENSIONAR         |
|_________________________________|________|___________________________________|

    Versoul talonului special de calatorie pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

    ANEXA 2*)
    la instructiuni

    *) Modelele talonului special de calatorie sunt reproduse in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
| __            | __            | __            |C.N. Posta Romana - Mandat    |
|| 1| Nr. dosar:|| 2| Nr. dosar:|| 3| Nr. dosar:|pentru plata PENSII           |
||__| DUS       ||__| DUS       ||__| DUS       |______________________________|
|               |               |               |Lei    Nr.       Nr.     Luna/|
|CUPON TALON    |CUPON TALON    |CUPON TALON    |       sigiliu   dosar   An   |
|TRANSPORT      |TRANSPORT      |TRANSPORT      |                              |
|100% reducere  |100% reducere  |100% reducere  |                              |
|               |               |               |Loc.:                         |
|2003           |2003           |2003           |                              |
|BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |Str.:                         |
|LEGEA          |LEGEA          |LEGEA          |                              |
|NR. 367/2001   |NR. 367/2001   |NR. 367/2001   |                              |
|               |               |               |Nr.  Bloc  Scara  Etaj  Apart.|
|    cls. I     |    cls. I     |    cls. I     |casa                          |
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
| __            | __            | __            |                              |
|| 1| Nr. dosar:|| 2| Nr. dosar:|| 3| Nr. dosar:|                              |
||__| INTORS    ||__| INTORS    ||__| INTORS    |DATA ........................ |
|               |               |               |Am primit ................... |
|CUPON TALON    |CUPON TALON    |CUPON TALON    |Lei ......................... |
|TRANSPORT      |TRANSPORT      |TRANSPORT      |............................. |
|100% reducere  |100% reducere  |100% reducere  |Semnatura de primire ........ |
|               |               |               |B.I. ........................ |
|2003           |2003           |2003           |Emis de ..................... |
|BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |La data ..................... |
|LEGEA          |LEGEA          |LEGEA          |Achitat de .................. |
|NR. 367/2001   |NR. 367/2001   |NR. 367/2001   |                              |
|               |               |               |                              |
|    cls. I     |    cls. I     |    cls. I     |                              |
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
|Nr. sigiliu     Nr. dosar       Luna/An        |C.J.P. Nr.    Luna/  Total    |
|                                               |       dosar  An     drepturi |
|                                               |       pensie                 |
|                                               |                              |
|                   M.M.S.S.                    |Pensie    Pen.    S. Fixa     |
|                                               |          sup.                |
|                                               |                              |
|                                               |                              |
|Nr. casa    Bloc    Scara    Etaj    Apart.    |Legea nr. 367/2001  Retineri  |
|_______________________________________________|                              |
|M.T. - M.M.S.S.| DUS| 1| 2| 3| INTORS | 1| 2| 3|Loc.:         Judet:          |
|_______________|____|__|__|__|________|__|__|__|______________________________|

    Fata talonului special de calatorie pentru beneficiarii Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (vezi Legea nr. 367/2001)

 ______________________________________________________________________________
|                                 |Tip        | 3|Tip        | 2|Tip        | 1|
|                                 |transport: |__|transport: |__|transport: |__|
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |De            |De            |De            |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Pana          |Pana          |Pana          |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Via _________ |Via _________ |Via _________ |
|                                 |Km .......... |Km .......... |Km .......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Lei ......... |Lei ......... |Lei ......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |(Reducere 100%|(Reducere 100%|(Reducere 100%|
|                                 |din tarif)    |din tarif)    |din tarif)    |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Tip        | 3|Tip        | 2|Tip        | 1|
|                                 |transport: |__|transport: |__|transport: |__|
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |De            |De            |De            |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Pana          |Pana          |Pana          |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Via _________ |Via _________ |Via _________ |
|                                 |Km .......... |Km .......... |Km .......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Lei ......... |Lei ......... |Lei ......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |(Reducere 100%|(Reducere 100%|(Reducere 100%|
|                                 |din tarif)    |din tarif)    |din tarif)    |
|_________________________________|______________|______________|______________|
| C.N.P.A.S. - Casa judeteana de  |   MINISTERUL TRANSPORTURILOR - M.M.S.S.    |
|              pensii             |                                            |
|_________________________________|           TALON pentru procurarea biletelor|
|                                 |           calatorie cu reducere 100% din   |
| Numarul dosarului de pensie se  |           tariful                          |
| va inscrie pe orice cerere      |           - feroviar legitimatie de        |
| adresata Casei teritoriale de   |             calatorie cls. I;              |
| pensii.                         |           - auto;                          |
| Acest cupon serveste ca         |           - naval;                         |
| adeverinta pentru dovedirea     |           Valabil pentru pensionari in     |
| calitatii de pensionar sau      |           anul 2003                        |
| beneficiar                      |________   In caz de pierdere, distrugere   |
| Legea nr. 367/2001              |        |  sau deteriorare nu se emit alte  |
|                                 |        |  taloane speciale de calatorie cu |
|                                 |        |  reducere 100% din tariful de     |
|                                 |  L.S.  |  transport (auto, naval, feroviar,|
|                                 |        |  cls. I)                          |
|_________________________________|        |___________________________________|
|   CUPON MANDAT PLATA PENSII     |        |       RAMANE LA PENSIONAR         |
|_________________________________|________|___________________________________|

    Versoul talonului special de calatorie pentru beneficiarii Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (vezi Legea nr. 367/2001)

 ______________________________________________________________________________
| __            | __            | __            |C.N. Posta Romana - Mandat    |
|| 4| Nr. dosar:|| 5| Nr. dosar:|| 6| Nr. dosar:|pentru plata PENSII           |
||__| DUS       ||__| DUS       ||__| DUS       |______________________________|
|               |               |               |Lei    Nr.       Nr.     Luna/|
|CUPON TALON    |CUPON TALON    |CUPON TALON    |       sigiliu   dosar   An   |
|TRANSPORT      |TRANSPORT      |TRANSPORT      |                              |
|100% reducere  |100% reducere  |100% reducere  |                              |
|               |               |               |Loc.:                         |
|2003           |2003           |2003           |                              |
|BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |Str.:                         |
|LEGEA          |LEGEA          |LEGEA          |                              |
|NR. 367/2001   |NR. 367/2001   |NR. 367/2001   |                              |
|               |               |               |Nr.  Bloc  Scara  Etaj  Apart.|
|    cls. I     |    cls. I     |    cls. I     |casa                          |
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
| __            | __            | __            |                              |
|| 4| Nr. dosar:|| 5| Nr. dosar:|| 6| Nr. dosar:|                              |
||__| INTORS    ||__| INTORS    ||__| INTORS    |DATA ........................ |
|               |               |               |Am primit ................... |
|CUPON TALON    |CUPON TALON    |CUPON TALON    |Lei ......................... |
|TRANSPORT      |TRANSPORT      |TRANSPORT      |............................. |
|100% reducere  |100% reducere  |100% reducere  |Semnatura de primire ........ |
|               |               |               |B.I. ........................ |
|2003           |2003           |2003           |Emis de ..................... |
|BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |BENEFICIAR     |La data ..................... |
|LEGEA          |LEGEA          |LEGEA          |Achitat de .................. |
|NR. 367/2001   |NR. 367/2001   |NR. 367/2001   |                              |
|               |               |               |                              |
|    cls. I     |    cls. I     |    cls. I     |                              |
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
|Nr. sigiliu     Nr. dosar       Luna/An        |C.J.P. Nr.    Luna/  Total    |
|                                               |       dosar  An     drepturi |
|                                               |       pensie                 |
|                                               |                              |
|                   M.M.S.S.                    |Pensie    Pen.    S. Fixa     |
|                                               |          sup.                |
|                                               |                              |
|                                               |                              |
|Nr. casa    Bloc    Scara    Etaj    Apart.    |Legea nr. 367/2001  Retineri  |
|_______________________________________________|                              |
|M.T. - M.M.S.S.| DUS| 4| 5| 6| INTORS | 4| 5| 6|Loc.:         Judet:          |
|_______________|____|__|__|__|________|__|__|__|______________________________|

    Fata talonului special de calatorie pentru beneficiarii Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (vezi Legea nr. 367/2001)

 ______________________________________________________________________________
|                                 |Tip        | 6|Tip        | 5|Tip        | 4|
|                                 |transport: |__|transport: |__|transport: |__|
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |De            |De            |De            |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Pana          |Pana          |Pana          |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Via _________ |Via _________ |Via _________ |
|                                 |Km .......... |Km .......... |Km .......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Lei ......... |Lei ......... |Lei ......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |(Reducere 100%|(Reducere 100%|(Reducere 100%|
|                                 |din tarif)    |din tarif)    |din tarif)    |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Tip        | 6|Tip        | 5|Tip        | 4|
|                                 |transport: |__|transport: |__|transport: |__|
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |De            |De            |De            |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Pana          |Pana          |Pana          |
|                                 |la            |la            |la            |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Via _________ |Via _________ |Via _________ |
|                                 |Km .......... |Km .......... |Km .......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |Lei ......... |Lei ......... |Lei ......... |
|                                 |______________|______________|______________|
|                                 |(Reducere 100%|(Reducere 100%|(Reducere 100%|
|                                 |din tarif)    |din tarif)    |din tarif)    |
|_________________________________|______________|______________|______________|
| C.N.P.A.S. - Casa judeteana de  |   MINISTERUL TRANSPORTURILOR - M.M.S.S.    |
|              pensii             |                                            |
|_________________________________|           TALON pentru procurarea biletelor|
|                                 |           calatorie cu reducere 100% din   |
| Numarul dosarului de pensie se  |           tariful                          |
| va inscrie pe orice cerere      |           - feroviar legitimatie de        |
| adresata Casei teritoriale de   |             calatorie cls. I;              |
| pensii.                         |           - auto;                          |
| Acest cupon serveste ca         |           - naval;                         |
| adeverinta pentru dovedirea     |           Valabil pentru pensionari in     |
| calitatii de pensionar sau      |           anul 2003                        |
| beneficiar                      |________   In caz de pierdere, distrugere   |
| Legea nr. 367/2001              |        |  sau deteriorare nu se emit alte  |
|                                 |        |  taloane speciale de calatorie cu |
|                                 |        |  reducere 100% din tariful de     |
|                                 |  L.S.  |  transport (auto, naval, feroviar,|
|                                 |        |  cls. I)                          |
|_________________________________|        |___________________________________|
|   CUPON MANDAT PLATA PENSII     |        |       RAMANE LA PENSIONAR         |
|_________________________________|________|___________________________________|

    Versoul talonului special de calatorie pentru beneficiarii Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (vezi Legea nr. 367/2001)

    ANEXA 3
    la instructiuni

    Agentul economic transportator ...........................
    Cod unic de inregistrare .................................
    Nr. de inregistrare la registrul comertului ..............

                                BORDEROUL
cupoanelor-talon detasabile pentru calatoria cu .........................*) a beneficiarilor ............................*), colectate in luna ............. anul .......
 ____________________________________________________________________________
| Nr.   | Cod CTP | Numarul dosarului    | Distanta calatoriei  | Valoarea   |
| crt.  |         | beneficiarului Legii | la tariful biletului | calatoriei |
|       |         |                      |         (km)         |   (lei)    |
|_______|_________|______________________|______________________|____________|
|   1   |    2    |            3         |           4          |      5     |
|_______|_________|______________________|______________________|____________|
|       |         |                      |                      |            |
|       |         |                      |                      |            |
|_______|_________|______________________|______________________|____________|
|TOTAL: |         |                      |                      |            |
|_______|_________|______________________|______________________|____________|

    Agentul economic transportator ...................

    L.S.                        Semnatura
                            ..................

------------
    *) Se completeaza cu transportul auto sau cu transportul pe caile fluviale.
    *) Se completeaza cu actul normativ care reglementeaza categoria de beneficiari, respectiv Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 4
    la instructiuni

    Agentul economic transportator ...........................
    Cod unic de inregistrare .................................
    Nr. de inregistrare la registrul comertului ..............

                          SITUATIA CENTRALIZATOARE
a borderourilor rezultate din aplicarea .............*) in ...............*) in luna ............ anul .......
 __________________________________________________________________
|    Numarul    | Numarul de   | Parcursul | Valoarea calatoriilor |
|  borderoului  | persoane     | realizat  |       efectuate       |
|               | transportate |   (km)    |         (lei)         |
|_______________|______________|___________|_______________________|
|       1       |      2       |     3     |            4          |
|_______________|______________|___________|_______________________|
|               |              |           |                       |
|               |              |           |                       |
|_______________|______________|___________|_______________________|
|TOTAL GENERAL: |              |           |                       |
|_______________|______________|___________|_______________________|

    Agentul economic transportator ...................

    L.S.                        Semnatura
                            ..................

------------
    *) Se completeaza cu actul normativ care reglementeaza categoria de beneficiari, respectiv Decretul lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    *) Se completeaza cu transportul auto sau cu transportul pe caile fluviale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 97/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 97 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu