Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.946 din 25.11.2013

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 02 decembrie 2013SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 2.086/2013,având în vedere prevederile:titlului II şi titlului VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;

Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamentele pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 2. În anexa nr. 1, tabelul 1 „Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie, a pompelor de insulină şi seturilor de consumabile şi a cheltuielilor aferente (lei)“ şi tabelul 2 „Situaţia stocului de medicamente, a pompelor de insulină şi a seturilor de consumabile pentru pompele de insulină (lei)“ la Programul naţional de diabet zaharat se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2 din anexa nr. 1. 3. În anexa nr. 1, tabelul „Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative“ se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul din anexa nr. 2. 4. În anexa nr. 2, tabelul 1 „Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie, a pompelor de insulină şi seturilor de consumabile şi a cheltuielilor aferente (lei)“ şi tabelul 2 „Situaţia stocului de medicamente, a pompelor de insulină şi a seturilor de consumabile pentru pompele de insulină (lei)“ la Programul naţional de diabet zaharat se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2 din anexa nr. 3. 5. În anexa nr. 2, echivalenţa „C3 osteoporoza = C5 din tabelul 1“ din subsolul tabelului 2 „Situaţia stocului de medicamente (lei)“ la Programul naţional de boli endocrine se elimină. 6. În anexa nr. 2, tabelul „Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative“ se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul din anexa nr. 4. Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIDirecţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamentele pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Cristian Silviu Buşoi
ANEXA Nr. 1UNITATEA SANITARĂ: ........ ................ ......... Programul naţional de diabet zaharat Raportare pentru ........ ................ (Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 190/2013.) Tabel 1 - Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie, a pompelor de insulină şi seturilor de consumabile şi a cheltuielilor aferente (lei)

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie Nr. total de bolnavi Cheltuieli cu medicamentele, pentru: Cheltuieli totale cu medicamente Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină Cheltuieli pentru pompe de insulină Cheltuieli pentru materiale consumabile pentru pompele de insulină
insulină ADO ADO + insulină insulină ADO ADO + insulină
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8=C5+C6+C7 C9 C10 C11 C12

Tabel 2 - Situaţia stocului de medicamente, a pompelor de insulină şi a seturilor de consumabile pentru pompele de insulină (lei)

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare Valoarea pompelor în stoc la începutul perioadei de raportare Valoare pompe intrate în cursul perioadei de raportare Valoarea pompelor consumate în cursul perioadei de raportare Valoarea pompelor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare Valoarea materialelor consumabile pentru pompele de insulină în stoc la începutul perioadei de raportare Valoarea materialelor consumabile pentru pompele de insulină intrate în cursul perioadei de raportare Valoarea materialelor consumabile pentru pompele de insulină consumate în cursul perioadei de raportare Valoarea materialelor consumabile pentru pompele de insulină în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 C5 C6 C7 C8=C5+C6-C7 C9 C10 C11 C12=C9+C10-C11

C3=C8 din tabelul 1 C7=C11 din tabelul 1 C11=C12 din tabelul 1 ANEXA Nr. 2UNITATEA SANITARĂ: ........ ................ ......... Raportare pentru ........ ................ (Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 190/2013.) Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

Program/Subprogram de sănătate curativ Indicatori fizici Indicatori de eficienţă
Denumire indicator fizic Valoare (nr.) Denumire indicator de eficienţă Valoare - lei -
Program naţional de boli cardiovasculare număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană
număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace
număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă
număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie vasculară
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin chirurgie vasculară cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară
Programul naţional de oncologie număr bolnavi trataţi cost mediu/bolnav tratat
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) număr de implanturi cohleare cost mediu/implant cohlear
număr de proteze auditive BAHA cost mediu/proteză auditivă BAHA
număr de proteze auditive VIBRANT cost mediu/proteză auditivă VIBRANT
Programul naţional de diabet zaharat număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat
număr de persoane cu diabet evaluaţi prin dozarea HbA1c cost mediu/dozare de hemoglobină glicozilată
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an
Program naţional de tratament al bolilor neurologice număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat
Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei număr de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră
număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră
număr de bolnavi cu talasemie cost mediu/bolnav cu talasemie
Programul naţional de tratament pentru boli rare număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă
număr de bolnavi cu boală Fabry cost mediu/bolnav cu boală Fabry
număr de bolnavi cu boala Pompe cost mediu/bolnav cu boala Pompe
număr de bolnavi cu tirozinemie cost mediu/bolnav cu tirozinemie
număr de bolnavi mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)
număr de bolnavi mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler)
număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală
Program/Subprogram de sănătate curativ Indicatori fizici Indicatori de eficienţă
Denumire indicator fizic Valoare (nr.) Denumire indicator de eficienţă Valoare - lei -
număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară
număr total bolnavi cu HTPA trataţi cost mediu/bolnav cu HTPA
număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă
Program naţional de sănătate mintală număr de bolnavi în tratament substitutiv cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie/an
număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină
Programul naţional de boli endocrine număr de bolnavi cu osteoporoză cost mediu/bolnav cu osteoporoză
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne
Programul naţional de ortopedie număr de bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi cost mediu/bolnav endoprotezat
număr de bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală
număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană
număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană
număr de bolnavi trataţi prin chirurgie spinală cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie spinală
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională
număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line
număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă
număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată
Program naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică
Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă:
Subprogramul de radiologie intervenţională număr de pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi cost mediu/pacient cu afecţiuni cerebrovasculare tratat
număr de tratamente Gamma Knife cost mediu/tratament Gamma Knife
număr de stimulatoare cerebrale implantabile cost mediu/stimulator cerebral implantabil
număr de pompe implantabile cost mediu/pompă implantabilă
număr de pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi cost mediu/pacient cu afecţiuni vasculare periferice tratat
număr de pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi cost mediu/pacient cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi
număr de pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice trataţi
număr de pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi cost mediu/pacient cu afecţiuni oncologice trataţi
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale
număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi cost mediu/copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

ANEXA Nr. 3CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ........ ........... Programul Naţional de Diabet Zaharat Raportare pentru ........ ................ (Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 190/2013.) Tabel 1. Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie, a pompelor de insulină şi seturilor de consumabile şi a cheltuielilor aferente (lei)

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie Nr. total de bolnavi Cheltuieli cu medicamentele, pentru: Cheltuieli totale cu medicamente Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină Cheltuieli pentru pompe de insulină Cheltuieli pentru materiale consumabile pentru pompele de insulină
insulină ADO ADO + insulină insulină ADO ADO + insulină
unităţi sanitare farmacii cu circuit deschis total unităţi sanitare farmacii cu circuit deschis total unităţi sanitare farmacii cu circuit deschis total unităţi sanitare farmacii cu circuit deschis total unităţi sanitare farmacii cu circuit deschis total unităţi sanitare farmacii cu circuit deschis total
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 = C11 + C12 C14 C15 C16 = C14 + C15 C17 C18 C19 = C17 + C18 C20 = C13 + C16 + C19 C21 C22 C23 C24

Tabel 2. Situaţia stocului de medicamente, a pompelor de insulină şi a seturilor de consumabile pentru pompele de insulină (lei)

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare Valoarea pompelor în stoc la începutul perioadei de raportare Valoarea pompelor intrate în cursul perioadei de raportare Valoarea pompelor consumate în cursul perioadei de raportare Valoarea pompelor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare Valoarea materialelor consumabile pentru pompele de insulină în stoc la începutul perioadei de raportare Valoarea materialelor consumabile pentru pompele de insulină intrate în cursul perioadei de raportare Valoarea materialelor consumabile pentru pompele de insulină consumate în cursul perioadei de raportare Valoarea materialelor consumabile pentru pompele de insulină în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
C1 C2 C3 C4 = C1 + C2 – C3 C5 C6 C7 C8 = C5 + C6 – C7 C9 C10 C11 C12 = C9 + C10 – C11

C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 1 C7 = C23 din tabelul 1 C11 = C24 din tabelul 1 ANEXA Nr. 4CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Raportare pentru ........ ................ ................ ................ ................ (Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 190/2013.) Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

Program/Subprogram de sănătate Indicatori fizici Indicatori de eficienţă
Denumire indicator fizic Valoare (nr.) Denumire indicator de eficienţă Valoare - lei -
Program naţional de boli cardiovasculare număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană
număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace
număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă
număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie vasculară
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin chirurgie vasculară cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară
Programul naţional de oncologie număr de bolnavi trataţi cost mediu/bolnav tratat
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) număr de implanturi cohleare cost mediu/implant cohlear
număr de proteze auditive BAHA cost mediu/proteză auditivă BAHA
număr de proteze auditive VIBRANT cost mediu/proteză auditivă VIBRANT
Programul naţional de diabet zaharat număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi cost mediu/bolnav tratat
număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an
număr de copii cu diabet zaharat automonitorizaţi cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat
număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat
Program naţional de tratament al bolilor neurologice număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat
Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei numărul de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră
număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră
numărul de bolnavi cu talasemie cost mediu/bolnav cu talasemie
Programul naţional de tratament pentru boli rare număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă
număr de bolnavi cu boală Fabry cost mediu/bolnav cu boală Fabry
număr de bolnavi cu boala Pompe cost mediu/bolnav cu boala Pompe
număr de bolnavi cu tirozinemie cost mediu/bolnav cu tirozinemie
număr de bolnavi mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)
număr de bolnavi mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler)
număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală
număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară
Program/Subprogram de sănătate Indicatori fizici Indicatori de eficienţă
Denumire indicator fizic Valoare (nr.) Denumire indicator de eficienţă Valoare - lei -
număr de bolnavi cu HTPA trataţi cost mediu/bolnav cu HTPA
număr de copii cu mucoviscidoză cost mediu/copil cu mucoviscidoză
număr adulţi cu mucoviscidoză cost mediu/adult cu mucoviscidoză
număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică
număr de bolnavi cu epidermoliza buloasă cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă
număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi
Program naţional de sănătate mintală număr de bolnavi în tratament substitutiv cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie/an
număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină
Programul naţional de boli endocrine număr de bolnavi cu osteoporoză cost mediu/bolnav cu osteoporoză
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne
Programul naţional de ortopedie număr de bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi cost mediu/bolnav endoprotezat
număr de bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală
număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană
număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană
număr de bolnavi trataţi prin chirurgie spinală cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie spinală
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant
număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională
număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line
număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă
număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată
Program naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică cost mediu/bolnav trataţi prin epurare extrahepatică
Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă:
Subprogramul de radiologie intervenţională număr de pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi cost mediu/pacient cu afecţiuni cerebrovasculare tratat
număr de tratamente Gamma Knife cost mediu/tratament Gamma Knife
număr de stimulatoare cerebrale implantabile cost mediu/stimulator cerebral implantabil
număr de pompe implantabile cost mediu/pompă implantabilă
număr de pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi cost mediu/pacient cu afecţiuni vasculare periferice tratat
număr de pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi cost mediu/pacient cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi
număr de pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice trataţi
număr de pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi cost mediu/pacient cu afecţiuni oncologice trataţi
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale
număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi cost mediu/copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 946/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 946 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 946/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu