E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 945 din 25 iulie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 548 din 30 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si al art. III alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu anul fiscal 2003.
    Art. 3
    Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.880/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii la microintreprinderi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 17 octombrie 2001.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor

    Pentru persoanele juridice care se incadreaza in criteriile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 111/2003, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, denumite in continuare microintreprinderi, se emit urmatoarele instructiuni:
    I. Organizarea contabilitatii si determinarea bazei impozabile
    1. Microintreprinderile platitoare de impozit pe venit organizeaza si conduc contabilitatea potrivit Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002.
    2. Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 1,5% este totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri", cu exceptia celor inregistrate in:
    - contul 711 "Variatia stocurilor";
    - contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale";
    - contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale";
    - contul 758 "Alte venituri din exploatare" analitic reprezentand veniturile din cota-parte a subventiilor guvernamentale si altor resurse similare pentru finantarea investitiilor;
    - conturile 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" si 786 "Venituri financiare din provizioane"; precum si
    - veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate catre bugetul de stat care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale.
    Diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta existente la data de 31 decembrie 2002, inregistrate in contabilitate in contul 117 "Rezultatul reportat" ca urmare a aplicarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, sunt venituri impozabile pe masura incasarii creantelor sau platii datoriilor.
    3. Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in statele de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.
    La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati nu se iau in considerare cazurile de incetare a raporturilor de munca ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod.
    Pentru persoanele juridice care au un singur angajat care isi suspenda unilateral contractul individual de munca, in cursul unei luni, conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, se considera indeplinita daca in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.
    4. Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la pct. 2, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.
    5. In intelesul art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, in cazul in care in cursul anului fiscal una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, contribuabilul este obligat ca incepand cu anul fiscal urmator sa nu mai aplice impozitul pe venit, chiar daca ulterior indeplineste criteriile prevazute la lit. b) si c) ale art. 1 alin. (1) din respectiva ordonanta.
    6. In cazul in care se achizitioneaza case de marcat, cota de impozit se aplica asupra bazei impozabile din care se scade valoarea caselor de marcat, in conformitate cu documentul justificativ, in luna punerii in functiune. Punerea in functiune se face potrivit prevederilor legale.
    II. Prevederi privind optiunea si incadrarea ca microintreprindere
    1. In sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, optiunea se exercita pentru plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, iar iesirea din acest sistem de impunere se efectueaza incepand cu anul urmator celui in care nu se mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la acest articol.
    2. Pot opta pentru plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obtinute din orice sursa urmatoarele persoane juridice:
    a) Persoanele juridice nou-infiintate dupa data de 31 mai 2003 inclusiv, daca indeplinesc cumulativ conditiile de la lit. a) si d) ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, la data inregistrarii la registrul comertului; conditia prevazuta la lit. b) a art. 1 alin. (1) se considera indeplinita daca angajarea se realizeaza in 60 de zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare, chiar daca acest termen se regaseste in anul fiscal urmator.
    Optiunea se inscrie in cererea de inregistrare la registrul comertului si este definitiva pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali urmatori, atata timp cat sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.
    b) Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit pot opta pentru impozitul pe venit numai la inceputul anului fiscal, daca la finele anului precedent sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, si nu au fost platitori de impozit pe venit pe parcursul functionarii lor.
    Optiunea se comunica organelor fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal, prin depunerea Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Pot opta si persoanele juridice care desfasoara activitati in zonele libere si/sau in zonele defavorizate.
    3. Persoanele juridice infiintate pana la data de 31 mai 2003, platitoare de impozit pe venit si care nu au nici un salariat raman sub incidenta acestui sistem de impunere si pentru anii fiscali urmatori, in conditiile in care angajeaza intre 1 si 9 salariati inclusiv, pana la data de 31 decembrie 2003, si indeplinesc si celelalte conditii prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.
    4. Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:
    a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (bancile, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
    b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu: societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu: burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
    c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, al pariurilor sportive si al cazinourilor.
    Persoanele juridice platitoare de impozit pe venit sau pe profit care desfasoara activitatile din domeniile prevazute la alineatul precedent, precum si cele care desfasoara activitate de comert exterior isi pastreaza acelasi regim de impunere pana la data de 31 decembrie 2003.
    Persoanele juridice care au ca obiect de activitate comertul si in cadrul acestei activitati predomina activitatea de comert exterior, respectiv vanzarea marfurilor romanesti pe pietele externe, importul de marfuri, precum si alte operatiuni de comert international (clearing, barter), asa cum sunt definite in Clasificarea activitatilor din economia nationala, beneficiaza de acest sistem de impunere.
    Persoanele juridice fara scop patrimonial nu intra sub incidenta prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 945/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 945 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu