Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 945 din 25 iulie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 548 din 30 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si al art. III alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu anul fiscal 2003.
    Art. 3
    Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.880/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii la microintreprinderi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 17 octombrie 2001.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor

    Pentru persoanele juridice care se incadreaza in criteriile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 111/2003, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, denumite in continuare microintreprinderi, se emit urmatoarele instructiuni:
    I. Organizarea contabilitatii si determinarea bazei impozabile
    1. Microintreprinderile platitoare de impozit pe venit organizeaza si conduc contabilitatea potrivit Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002.
    2. Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 1,5% este totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri", cu exceptia celor inregistrate in:
    - contul 711 "Variatia stocurilor";
    - contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale";
    - contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale";
    - contul 758 "Alte venituri din exploatare" analitic reprezentand veniturile din cota-parte a subventiilor guvernamentale si altor resurse similare pentru finantarea investitiilor;
    - conturile 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" si 786 "Venituri financiare din provizioane"; precum si
    - veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate catre bugetul de stat care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale.
    Diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta existente la data de 31 decembrie 2002, inregistrate in contabilitate in contul 117 "Rezultatul reportat" ca urmare a aplicarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, sunt venituri impozabile pe masura incasarii creantelor sau platii datoriilor.
    3. Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in statele de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.
    La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati nu se iau in considerare cazurile de incetare a raporturilor de munca ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod.
    Pentru persoanele juridice care au un singur angajat care isi suspenda unilateral contractul individual de munca, in cursul unei luni, conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, se considera indeplinita daca in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.
    4. Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la pct. 2, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.
    5. In intelesul art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, in cazul in care in cursul anului fiscal una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, contribuabilul este obligat ca incepand cu anul fiscal urmator sa nu mai aplice impozitul pe venit, chiar daca ulterior indeplineste criteriile prevazute la lit. b) si c) ale art. 1 alin. (1) din respectiva ordonanta.
    6. In cazul in care se achizitioneaza case de marcat, cota de impozit se aplica asupra bazei impozabile din care se scade valoarea caselor de marcat, in conformitate cu documentul justificativ, in luna punerii in functiune. Punerea in functiune se face potrivit prevederilor legale.
    II. Prevederi privind optiunea si incadrarea ca microintreprindere
    1. In sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, optiunea se exercita pentru plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, iar iesirea din acest sistem de impunere se efectueaza incepand cu anul urmator celui in care nu se mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la acest articol.
    2. Pot opta pentru plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obtinute din orice sursa urmatoarele persoane juridice:
    a) Persoanele juridice nou-infiintate dupa data de 31 mai 2003 inclusiv, daca indeplinesc cumulativ conditiile de la lit. a) si d) ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, la data inregistrarii la registrul comertului; conditia prevazuta la lit. b) a art. 1 alin. (1) se considera indeplinita daca angajarea se realizeaza in 60 de zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare, chiar daca acest termen se regaseste in anul fiscal urmator.
    Optiunea se inscrie in cererea de inregistrare la registrul comertului si este definitiva pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali urmatori, atata timp cat sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.
    b) Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit pot opta pentru impozitul pe venit numai la inceputul anului fiscal, daca la finele anului precedent sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, si nu au fost platitori de impozit pe venit pe parcursul functionarii lor.
    Optiunea se comunica organelor fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal, prin depunerea Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Pot opta si persoanele juridice care desfasoara activitati in zonele libere si/sau in zonele defavorizate.
    3. Persoanele juridice infiintate pana la data de 31 mai 2003, platitoare de impozit pe venit si care nu au nici un salariat raman sub incidenta acestui sistem de impunere si pentru anii fiscali urmatori, in conditiile in care angajeaza intre 1 si 9 salariati inclusiv, pana la data de 31 decembrie 2003, si indeplinesc si celelalte conditii prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.
    4. Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:
    a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (bancile, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
    b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu: societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu: burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
    c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, al pariurilor sportive si al cazinourilor.
    Persoanele juridice platitoare de impozit pe venit sau pe profit care desfasoara activitatile din domeniile prevazute la alineatul precedent, precum si cele care desfasoara activitate de comert exterior isi pastreaza acelasi regim de impunere pana la data de 31 decembrie 2003.
    Persoanele juridice care au ca obiect de activitate comertul si in cadrul acestei activitati predomina activitatea de comert exterior, respectiv vanzarea marfurilor romanesti pe pietele externe, importul de marfuri, precum si alte operatiuni de comert international (clearing, barter), asa cum sunt definite in Clasificarea activitatilor din economia nationala, beneficiaza de acest sistem de impunere.
    Persoanele juridice fara scop patrimonial nu intra sub incidenta prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 945/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 945 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu