E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 945 din 25 iulie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 548 din 30 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si al art. III alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu anul fiscal 2003.
    Art. 3
    Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.880/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii la microintreprinderi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 17 octombrie 2001.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor

    Pentru persoanele juridice care se incadreaza in criteriile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 111/2003, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, denumite in continuare microintreprinderi, se emit urmatoarele instructiuni:
    I. Organizarea contabilitatii si determinarea bazei impozabile
    1. Microintreprinderile platitoare de impozit pe venit organizeaza si conduc contabilitatea potrivit Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002.
    2. Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 1,5% este totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri", cu exceptia celor inregistrate in:
    - contul 711 "Variatia stocurilor";
    - contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale";
    - contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale";
    - contul 758 "Alte venituri din exploatare" analitic reprezentand veniturile din cota-parte a subventiilor guvernamentale si altor resurse similare pentru finantarea investitiilor;
    - conturile 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" si 786 "Venituri financiare din provizioane"; precum si
    - veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate catre bugetul de stat care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale.
    Diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta existente la data de 31 decembrie 2002, inregistrate in contabilitate in contul 117 "Rezultatul reportat" ca urmare a aplicarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, sunt venituri impozabile pe masura incasarii creantelor sau platii datoriilor.
    3. Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in statele de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.
    La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati nu se iau in considerare cazurile de incetare a raporturilor de munca ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod.
    Pentru persoanele juridice care au un singur angajat care isi suspenda unilateral contractul individual de munca, in cursul unei luni, conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, se considera indeplinita daca in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.
    4. Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la pct. 2, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.
    5. In intelesul art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, in cazul in care in cursul anului fiscal una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, contribuabilul este obligat ca incepand cu anul fiscal urmator sa nu mai aplice impozitul pe venit, chiar daca ulterior indeplineste criteriile prevazute la lit. b) si c) ale art. 1 alin. (1) din respectiva ordonanta.
    6. In cazul in care se achizitioneaza case de marcat, cota de impozit se aplica asupra bazei impozabile din care se scade valoarea caselor de marcat, in conformitate cu documentul justificativ, in luna punerii in functiune. Punerea in functiune se face potrivit prevederilor legale.
    II. Prevederi privind optiunea si incadrarea ca microintreprindere
    1. In sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, optiunea se exercita pentru plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, iar iesirea din acest sistem de impunere se efectueaza incepand cu anul urmator celui in care nu se mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la acest articol.
    2. Pot opta pentru plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obtinute din orice sursa urmatoarele persoane juridice:
    a) Persoanele juridice nou-infiintate dupa data de 31 mai 2003 inclusiv, daca indeplinesc cumulativ conditiile de la lit. a) si d) ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, la data inregistrarii la registrul comertului; conditia prevazuta la lit. b) a art. 1 alin. (1) se considera indeplinita daca angajarea se realizeaza in 60 de zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare, chiar daca acest termen se regaseste in anul fiscal urmator.
    Optiunea se inscrie in cererea de inregistrare la registrul comertului si este definitiva pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali urmatori, atata timp cat sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.
    b) Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit pot opta pentru impozitul pe venit numai la inceputul anului fiscal, daca la finele anului precedent sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003, si nu au fost platitori de impozit pe venit pe parcursul functionarii lor.
    Optiunea se comunica organelor fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal, prin depunerea Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Pot opta si persoanele juridice care desfasoara activitati in zonele libere si/sau in zonele defavorizate.
    3. Persoanele juridice infiintate pana la data de 31 mai 2003, platitoare de impozit pe venit si care nu au nici un salariat raman sub incidenta acestui sistem de impunere si pentru anii fiscali urmatori, in conditiile in care angajeaza intre 1 si 9 salariati inclusiv, pana la data de 31 decembrie 2003, si indeplinesc si celelalte conditii prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.
    4. Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:
    a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (bancile, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
    b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu: societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu: burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
    c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, al pariurilor sportive si al cazinourilor.
    Persoanele juridice platitoare de impozit pe venit sau pe profit care desfasoara activitatile din domeniile prevazute la alineatul precedent, precum si cele care desfasoara activitate de comert exterior isi pastreaza acelasi regim de impunere pana la data de 31 decembrie 2003.
    Persoanele juridice care au ca obiect de activitate comertul si in cadrul acestei activitati predomina activitatea de comert exterior, respectiv vanzarea marfurilor romanesti pe pietele externe, importul de marfuri, precum si alte operatiuni de comert international (clearing, barter), asa cum sunt definite in Clasificarea activitatilor din economia nationala, beneficiaza de acest sistem de impunere.
    Persoanele juridice fara scop patrimonial nu intra sub incidenta prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001, modificata prin Legea nr. 111/2003 si Legea nr. 232/2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 945/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 945 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu