Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 515/945 din  5 noiembrie 2002

pentru aprobarea Normelor cu privire la desemnarea, denumirea, prezentarea si protectia unor produse vitivinicole

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 515 din 5 noiembrie 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 945 din 26 noiembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 890 din  9 decembrie 2002

    Avand in vedere prevederile art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.134/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 141.759 din 28 octombrie 2002 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul sanatatii si familiei emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la desemnarea, denumirea, prezentarea si protectia unor produse vitivinicole, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii.

                Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

    ANEXA 1

                                 NORME
cu privire la desemnarea, denumirea, prezentarea si protectia unor produse vitivinicole

    CAP. 1
    Reglementari comune

    Art. 1
    Prezentele norme stabilesc modalitatile de aplicare a unor reglementari comune privind desemnarea, denumirea, prezentarea si protectia urmatoarelor produse vitivinicole:
    - mustul de struguri;
    - mustul de struguri partial fermentat;
    - mustul de struguri concentrat;
    - vinul nou in fermentare;
    - vinul de masa;
    - vinul cu indicatie de provenienta geografica;
    - vinul cu denumire de origine controlata;
    - produsele vitivinicole importate;
    - vinul licoros;
    - vinul petiant;
    - vinul perlant;
    - vinul spumant;
    - vinul spumos.
    Art. 2
    Se admite ca indicatiile privind numele importatorului si numarul lotului sa fie inscrise in afara campului vizual folosit pentru indicatiile obligatorii.
    Art. 3
    (1) Taria alcoolica dobandita mentionata pe eticheta poate avea o diferenta de cel mult +/- 0,5% in volume fata de cea determinata prin analiza.
    (2) La vinurile cu denumire de origine controlata, invechite in sticle pe o durata mai mare de 3 ani, la vinurile spumante, spumoase, petiante, perlante si licoroase taria alcoolica dobandita mentionata pe eticheta poate avea o diferenta de cel mult +/- 0,8% in volume fata de cea determinata prin analiza.
    Art. 4
    La etichetarea produselor vitivinicole se utilizeaza coduri cu abrevierea postala a sediului persoanei fizice/juridice care a efectuat imbutelierea, expeditorului, importatorului, procesatorului si comerciantului.
    Art. 5
    Prin derogare sunt exceptate de la aplicarea etichetarii:
    - produsele vitivinicole care se transporta intre doua sau mai multe subunitati ale aceleiasi intreprinderi, situate in aceeasi unitate administrativa sau in unitati administrative invecinate;
    - cantitatile de must de struguri si de vinuri care nu depasesc 30 litri/lot si care nu sunt destinate comercializarii;
    - cantitatile de must de struguri si de vinuri, destinate consumului familial al producatorului si al angajatilor sai;
    - unele vinuri cu denumire de origine controlata, invechite in butelii pe o perioada mare de timp, sub rezerva stabilirii unor conditii stricte de control si circulatie a acestora.
    Art. 6
    Pentru produsele vitivinicole destinate exportului, indicatiile obligatorii folosite la etichetare pot fi traduse in alte limbi decat limbile oficiale ale Uniunii Europene, in cazul in care tara terta pretinde acest lucru.
    Art. 7
    Autoritatile abilitate pentru control solicita persoanelor fizice/juridice care imbuteliaza produse vitivinicole, exportatorilor sau importatorilor dovada exactitatii mentiunilor utilizate pentru desemnarea, natura, identitatea, calitatea, compozitia, originea si provenienta produselor vitivinicole sau ale produselor utilizate la elaborarea acestora.
    Art. 8
    Imbuteliatorul este o persoana fizica ori juridica sau un grup de astfel de persoane, care procedeaza pe cont propriu la imbutelierea produselor vitivinicole.
    Art. 9
    Folosirea dispozitivelor de inchidere a buteliilor pe baza de capsule sau folii de plumb este interzisa.
    Art. 10
    Pentru recipientele cu volum de pana la 600 litri, continand acelasi produs si depozitate in acelasi lot, marcarea individuala a acestora poate fi inlocuita prin aceea a lotului intreg, cu conditia ca lotul respectiv sa fie bine separat de alte loturi.

    CAP. 2
    Reglementari privind mustul de struguri, mustul de struguri partial fermentat, mustul de struguri concentrat si vinul nou in fermentare

    Art. 11
    La etichetarea recipientelor pentru mustul de struguri si mustul de struguri concentrat se mentioneaza densitatea produselor respective.
    Art. 12
    Taria alcoolica totala mentionata pe etichetele recipientelor cu must de struguri partial fermentat poate avea o diferenta de cel mult +/- 0,5% in volume fata de cea determinata prin analiza.
    Art. 13
    (1) La etichetarea buteliilor cu vinuri obtinute din struguri supramaturati, incadrate in categoria vinurilor cu denumire de origine - cules la innobilarea boabelor, DOC-CIB, mentionarea tariei alcoolice dobandite, exprimata in % volume, se face in unitati si zecimi de unitati.
    (2) Taria alcoolica dobandita a acestor vinuri, mentionata pe etichete, poate avea o diferenta de cel mult +/- 0,5% in volume fata de cea determinata prin analiza.
    Art. 14
    Mustul de struguri partial fermentat, destinat consumului uman direct, sau vinul DOC-CIB obtinut din struguri supramaturati poate fi desemnat printr-o indicatie de provenienta geografica, cu conditia asigurarii protectiei acesteia.
    Art. 15
    La etichetarea recipientelor pentru mustul de struguri partial fermentat, destinat consumului uman direct, cu indicatie de provenienta geografica, si pentru vinul DOC-CIB obtinut din struguri supramaturati, cu indicatie de provenienta geografica, se folosesc urmatoarele indicatii:
    - anul de recolta;
    - numele soiului/soiurilor de vita de vie;
    - o distinctie obtinuta, diploma, medalie, participarea la concursuri de vinuri;
    - metoda de elaborare a produsului vitivinicol;
    - mentiuni traditionale complementare;
    - numele unitatii procesatoare;
    - indicarea locului in care s-a efectuat imbutelierea pentru vinurile DOC-CIB.

    CAP. 3
    Reglementari privind vinul de masa, vinul cu indicatie de provenienta geografica si vinul cu denumire de origine controlata

    Art. 16
    In cazul folosirii altor recipiente decat buteliile de sticla, pe etichetele acestora se mentioneaza numele/denumirea persoanei fizice/juridice care a participat la conditionarea vinului, indiferent de categoria de calitate.

    CAP. 4
    Reglementari privind vinul cu indicatie de provenienta geografica si vinul cu denumire de origine controlata

    Art. 17
    (1) In cazul folosirii la etichetare a denumirilor a doua sau trei soiuri de vita de vie vinul obtinut trebuie sa provina in totalitate din strugurii soiurilor mentionate, indicate in ordinea descrescatoare a proportiei de participare la constituirea vinurilor si inscrise pe etichete, cu caractere de aceeasi dimensiune.
    (2) In cazul folosirii denumirilor a mai mult de trei soiuri de vita de vie, acestea vor fi indicate in afara campului vizual in care sunt mentionate indicatiile obligatorii, prin folosirea de caractere ale literelor cu dimensiuni care nu depasesc 3 mm.
    Art. 18
    Denumirea unui soi de vita de vie sau a uneia dintre sinonimiile acestuia, care contine o indicatie geografica, poate figura pe eticheta unui vin desemnat prin indicatia geografica respectiva.
    Art. 19
    La etichetarea unui vin nu pot fi utilizate mentiuni traditionale fara ca vinul respectiv sa aiba dreptul la aceasta.
    Art. 20
    Mentiunile traditionale utilizate la etichetarea vinurilor cu indicatie geografica, originare din tari terte, pot fi exprimate in limba tarii de origine sau intr-o alta limba, daca folosirea limbii respective este traditionala pentru mentiunile respective si beneficiaza de o protectie oficiala acordata de Comisia Uniunii Europene, astfel incat sa nu creeze confuzii in randul consumatorilor.
    Art. 21
    Folosirea numelui unei exploatatii viticole pe eticheta unui vin de calitate, cu indicatie de provenienta geografica si/sau cu denumire de origine controlata, se aplica numai in cazul in care vinul respectiv provine exclusiv din strugurii recoltati din plantatiile exploatatiei viticole respective, iar vinificatia a fost efectuata in aceeasi exploatatie viticola.
    Art. 22
    In cazul producerii unui vin cu denumire de origine controlata, utilizarea denumirii unei unitati geografice restranse, respectiv a denumirii unui "plai viticol", se poate face cu conditia ca unitatea geografica respectiva sa fie bine delimitata, iar strugurii din care a fost obtinut vinul sa provina in totalitate din aceeasi unitate geografica.
    Art. 23
    La etichetarea unui vin cu denumire de origine controlata, obtinut din struguri recoltati in diferite unitati geografice mai restranse, respectiv in diferite "plaiuri viticole", se va folosi si denumirea unitatii geografice mai extinse din care fac parte aceste areale viticole.

    CAP. 5
    Reglementari privind produsele vitivinicole importate

    Art. 24
    Etichetarea vinurilor originare din tari terte, cu exceptia vinurilor spumante, spumoase, mustului de struguri, mustului de struguri partial fermentat, mustului de struguri concentrat, vinului nou in fermentare si a vinului DOC-CIB obtinut din struguri supramaturati, poate fi completata cu urmatoarele indicatii:
    - numele, adresa si calitatea persoanei/persoanelor care au participat la comercializare;
    - tipul de vin;
    - culoarea particulara a vinului, in masura in care conditiile de desemnare a acesteia sunt reglementate de tara terta.
    Art. 25
    La etichetarea unui vin fara indicatie geografica produs intr-o tara terta se mentioneaza denumirea localitatii in care isi are sediul principal persoana/persoanele care au participat la comercializarea vinului respectiv, inscrisa cu caractere ale caror dimensiuni nu depasesc jumatate din dimensiunile caracterelor folosite pentru indicatia geografica, in masura in care conditiile de aplicare a acestei prevederi sunt reglementate de tara terta.
    Art. 26
    La etichetarea unui vin cu indicatie geografica produs intr-o tara terta se mentioneaza localitatea in care isi are sediul principal persoana/persoanele care au participat la comercializarea vinului respectiv, inscrisa cu caractere ale caror dimensiuni nu depasesc jumatate din dimensiunile caracterelor folosite pentru indicatia geografica, in masura in care conditiile de aplicare a acestei prevederi sunt reglementate de tara terta.
    Art. 27
    La vinurile rezultate in urma unui amestec de vinuri importate din mai multe tari terte, obtinute intr-o tara terta, pe eticheta se mentioneaza "amestec de vinuri din ...................", completat cu numele tarilor terte in care au fost obtinute vinurile folosite in "amestec".
    Art. 28
    La vinurile obtinute intr-o tara terta din struguri produsi intr-o alta tara terta, pe eticheta se mentioneaza "vin obtinut in ........................ din struguri produsi in .............................", completat cu numele tarilor respective.

    CAP. 6
    Reglementari privind vinurile licoroase, petiante si perlante

    Art. 29
    (1) La etichetarea vinurilor licoroase, petiante si perlante, pe langa indicatiile obligatorii generale se folosesc urmatoarele indicatii:
    - denumirea persoanei juridice care a efectuat imbutelierea;
    - tara de origine si sediul persoanei care a efectuat imbutelierea;
    - numele expeditorului pentru recipientele cu volumul nominal mai mare de 60 litri.
    (2) In cazul vinurilor petiante denumirea persoanei juridice care a efectuat imbutelierea poate fi inlocuita cu cea a procesatorului.
    (3) La etichetarea vinurilor importate se mentioneaza numele importatorului sau al persoanei juridice care a efectuat imbutelierea, in tara importatoare.
    Art. 30
    Mentiunea "vin perlant" de pe eticheta este completata cu cuvintele "obtinut prin adaos de anhidrida carbonica", inscrise cu caractere de acelasi tip si de aceeasi dimensiune, plasate pe aceeasi linie sau pe o linie situata imediat sub denumirea de comercializare.
    Art. 31
    Vinurile licoroase si petiante pot fi desemnate printr-o indicatie geografica.
    Art. 32
    La etichetarea vinurilor licoroase, petiante si perlante pot fi folosite urmatoarele indicatii facultative:
    - numele, adresa si calitatea persoanelor sau ale uneia dintre persoanele care au participat la comercializarea acestor vinuri;
    - denumirea produsului;
    - culoarea particulara a vinului, in masura in care conditiile de desemnare a acesteia sunt reglementate.
    Art. 33
    Indicatiile facultative pentru etichetarea vinurilor licoroase cu indicatie geografica si a vinurilor petiante cu indicatie geografica sunt urmatoarele:
    - anul de recolta;
    - denumirea soiului/soiurilor de vita de vie;
    - o distinctie, diploma sau medalie obtinuta la concursuri;
    - metoda de elaborare a vinului;
    - mentiuni traditionale complementare;
    - denumirea unitatii producatoare;
    - mentionarea locului in care se face imbutelierea: o exploatatie viticola, un grup de exploatatii viticole sau o unitate situata in regiunea de productie.

    CAP. 7
    Reglementari privind vinurile spumante si spumoase

    Art. 34
    La etichetarea vinului spumos, pe langa indicatiile obligatorii se inscriu cuvintele "vin spumos" cu caractere de acelasi tip si de aceeasi dimensiune cu cuvintele "obtinut prin impregnare cu anhidrida carbonica", pe aceeasi linie sau pe o linie situata imediat sub cea pe care figureaza denumirea de comercializare.
    Art. 35
    Comerciantul de vinuri spumante si spumoase este orice persoana fizica sau juridica ori grupuri de astfel de persoane, altele decat procesatorul, care detin in nume propriu vinuri spumante sau spumoase, in vederea punerii lor in circulatie pentru consum.
    Art. 36
    Lista indicatiilor geografice utilizate la etichetarea vinurilor spumante de calitate se transmite la Comisia Uniunii Europene.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile Uniunii Europene in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Reglementarii (CE) nr. 753/2002.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 945/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 945 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu