Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 515/945 din  5 noiembrie 2002

pentru aprobarea Normelor cu privire la desemnarea, denumirea, prezentarea si protectia unor produse vitivinicole

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 515 din 5 noiembrie 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 945 din 26 noiembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 890 din  9 decembrie 2002

    Avand in vedere prevederile art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.134/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 141.759 din 28 octombrie 2002 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul sanatatii si familiei emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la desemnarea, denumirea, prezentarea si protectia unor produse vitivinicole, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii.

                Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

    ANEXA 1

                                 NORME
cu privire la desemnarea, denumirea, prezentarea si protectia unor produse vitivinicole

    CAP. 1
    Reglementari comune

    Art. 1
    Prezentele norme stabilesc modalitatile de aplicare a unor reglementari comune privind desemnarea, denumirea, prezentarea si protectia urmatoarelor produse vitivinicole:
    - mustul de struguri;
    - mustul de struguri partial fermentat;
    - mustul de struguri concentrat;
    - vinul nou in fermentare;
    - vinul de masa;
    - vinul cu indicatie de provenienta geografica;
    - vinul cu denumire de origine controlata;
    - produsele vitivinicole importate;
    - vinul licoros;
    - vinul petiant;
    - vinul perlant;
    - vinul spumant;
    - vinul spumos.
    Art. 2
    Se admite ca indicatiile privind numele importatorului si numarul lotului sa fie inscrise in afara campului vizual folosit pentru indicatiile obligatorii.
    Art. 3
    (1) Taria alcoolica dobandita mentionata pe eticheta poate avea o diferenta de cel mult +/- 0,5% in volume fata de cea determinata prin analiza.
    (2) La vinurile cu denumire de origine controlata, invechite in sticle pe o durata mai mare de 3 ani, la vinurile spumante, spumoase, petiante, perlante si licoroase taria alcoolica dobandita mentionata pe eticheta poate avea o diferenta de cel mult +/- 0,8% in volume fata de cea determinata prin analiza.
    Art. 4
    La etichetarea produselor vitivinicole se utilizeaza coduri cu abrevierea postala a sediului persoanei fizice/juridice care a efectuat imbutelierea, expeditorului, importatorului, procesatorului si comerciantului.
    Art. 5
    Prin derogare sunt exceptate de la aplicarea etichetarii:
    - produsele vitivinicole care se transporta intre doua sau mai multe subunitati ale aceleiasi intreprinderi, situate in aceeasi unitate administrativa sau in unitati administrative invecinate;
    - cantitatile de must de struguri si de vinuri care nu depasesc 30 litri/lot si care nu sunt destinate comercializarii;
    - cantitatile de must de struguri si de vinuri, destinate consumului familial al producatorului si al angajatilor sai;
    - unele vinuri cu denumire de origine controlata, invechite in butelii pe o perioada mare de timp, sub rezerva stabilirii unor conditii stricte de control si circulatie a acestora.
    Art. 6
    Pentru produsele vitivinicole destinate exportului, indicatiile obligatorii folosite la etichetare pot fi traduse in alte limbi decat limbile oficiale ale Uniunii Europene, in cazul in care tara terta pretinde acest lucru.
    Art. 7
    Autoritatile abilitate pentru control solicita persoanelor fizice/juridice care imbuteliaza produse vitivinicole, exportatorilor sau importatorilor dovada exactitatii mentiunilor utilizate pentru desemnarea, natura, identitatea, calitatea, compozitia, originea si provenienta produselor vitivinicole sau ale produselor utilizate la elaborarea acestora.
    Art. 8
    Imbuteliatorul este o persoana fizica ori juridica sau un grup de astfel de persoane, care procedeaza pe cont propriu la imbutelierea produselor vitivinicole.
    Art. 9
    Folosirea dispozitivelor de inchidere a buteliilor pe baza de capsule sau folii de plumb este interzisa.
    Art. 10
    Pentru recipientele cu volum de pana la 600 litri, continand acelasi produs si depozitate in acelasi lot, marcarea individuala a acestora poate fi inlocuita prin aceea a lotului intreg, cu conditia ca lotul respectiv sa fie bine separat de alte loturi.

    CAP. 2
    Reglementari privind mustul de struguri, mustul de struguri partial fermentat, mustul de struguri concentrat si vinul nou in fermentare

    Art. 11
    La etichetarea recipientelor pentru mustul de struguri si mustul de struguri concentrat se mentioneaza densitatea produselor respective.
    Art. 12
    Taria alcoolica totala mentionata pe etichetele recipientelor cu must de struguri partial fermentat poate avea o diferenta de cel mult +/- 0,5% in volume fata de cea determinata prin analiza.
    Art. 13
    (1) La etichetarea buteliilor cu vinuri obtinute din struguri supramaturati, incadrate in categoria vinurilor cu denumire de origine - cules la innobilarea boabelor, DOC-CIB, mentionarea tariei alcoolice dobandite, exprimata in % volume, se face in unitati si zecimi de unitati.
    (2) Taria alcoolica dobandita a acestor vinuri, mentionata pe etichete, poate avea o diferenta de cel mult +/- 0,5% in volume fata de cea determinata prin analiza.
    Art. 14
    Mustul de struguri partial fermentat, destinat consumului uman direct, sau vinul DOC-CIB obtinut din struguri supramaturati poate fi desemnat printr-o indicatie de provenienta geografica, cu conditia asigurarii protectiei acesteia.
    Art. 15
    La etichetarea recipientelor pentru mustul de struguri partial fermentat, destinat consumului uman direct, cu indicatie de provenienta geografica, si pentru vinul DOC-CIB obtinut din struguri supramaturati, cu indicatie de provenienta geografica, se folosesc urmatoarele indicatii:
    - anul de recolta;
    - numele soiului/soiurilor de vita de vie;
    - o distinctie obtinuta, diploma, medalie, participarea la concursuri de vinuri;
    - metoda de elaborare a produsului vitivinicol;
    - mentiuni traditionale complementare;
    - numele unitatii procesatoare;
    - indicarea locului in care s-a efectuat imbutelierea pentru vinurile DOC-CIB.

    CAP. 3
    Reglementari privind vinul de masa, vinul cu indicatie de provenienta geografica si vinul cu denumire de origine controlata

    Art. 16
    In cazul folosirii altor recipiente decat buteliile de sticla, pe etichetele acestora se mentioneaza numele/denumirea persoanei fizice/juridice care a participat la conditionarea vinului, indiferent de categoria de calitate.

    CAP. 4
    Reglementari privind vinul cu indicatie de provenienta geografica si vinul cu denumire de origine controlata

    Art. 17
    (1) In cazul folosirii la etichetare a denumirilor a doua sau trei soiuri de vita de vie vinul obtinut trebuie sa provina in totalitate din strugurii soiurilor mentionate, indicate in ordinea descrescatoare a proportiei de participare la constituirea vinurilor si inscrise pe etichete, cu caractere de aceeasi dimensiune.
    (2) In cazul folosirii denumirilor a mai mult de trei soiuri de vita de vie, acestea vor fi indicate in afara campului vizual in care sunt mentionate indicatiile obligatorii, prin folosirea de caractere ale literelor cu dimensiuni care nu depasesc 3 mm.
    Art. 18
    Denumirea unui soi de vita de vie sau a uneia dintre sinonimiile acestuia, care contine o indicatie geografica, poate figura pe eticheta unui vin desemnat prin indicatia geografica respectiva.
    Art. 19
    La etichetarea unui vin nu pot fi utilizate mentiuni traditionale fara ca vinul respectiv sa aiba dreptul la aceasta.
    Art. 20
    Mentiunile traditionale utilizate la etichetarea vinurilor cu indicatie geografica, originare din tari terte, pot fi exprimate in limba tarii de origine sau intr-o alta limba, daca folosirea limbii respective este traditionala pentru mentiunile respective si beneficiaza de o protectie oficiala acordata de Comisia Uniunii Europene, astfel incat sa nu creeze confuzii in randul consumatorilor.
    Art. 21
    Folosirea numelui unei exploatatii viticole pe eticheta unui vin de calitate, cu indicatie de provenienta geografica si/sau cu denumire de origine controlata, se aplica numai in cazul in care vinul respectiv provine exclusiv din strugurii recoltati din plantatiile exploatatiei viticole respective, iar vinificatia a fost efectuata in aceeasi exploatatie viticola.
    Art. 22
    In cazul producerii unui vin cu denumire de origine controlata, utilizarea denumirii unei unitati geografice restranse, respectiv a denumirii unui "plai viticol", se poate face cu conditia ca unitatea geografica respectiva sa fie bine delimitata, iar strugurii din care a fost obtinut vinul sa provina in totalitate din aceeasi unitate geografica.
    Art. 23
    La etichetarea unui vin cu denumire de origine controlata, obtinut din struguri recoltati in diferite unitati geografice mai restranse, respectiv in diferite "plaiuri viticole", se va folosi si denumirea unitatii geografice mai extinse din care fac parte aceste areale viticole.

    CAP. 5
    Reglementari privind produsele vitivinicole importate

    Art. 24
    Etichetarea vinurilor originare din tari terte, cu exceptia vinurilor spumante, spumoase, mustului de struguri, mustului de struguri partial fermentat, mustului de struguri concentrat, vinului nou in fermentare si a vinului DOC-CIB obtinut din struguri supramaturati, poate fi completata cu urmatoarele indicatii:
    - numele, adresa si calitatea persoanei/persoanelor care au participat la comercializare;
    - tipul de vin;
    - culoarea particulara a vinului, in masura in care conditiile de desemnare a acesteia sunt reglementate de tara terta.
    Art. 25
    La etichetarea unui vin fara indicatie geografica produs intr-o tara terta se mentioneaza denumirea localitatii in care isi are sediul principal persoana/persoanele care au participat la comercializarea vinului respectiv, inscrisa cu caractere ale caror dimensiuni nu depasesc jumatate din dimensiunile caracterelor folosite pentru indicatia geografica, in masura in care conditiile de aplicare a acestei prevederi sunt reglementate de tara terta.
    Art. 26
    La etichetarea unui vin cu indicatie geografica produs intr-o tara terta se mentioneaza localitatea in care isi are sediul principal persoana/persoanele care au participat la comercializarea vinului respectiv, inscrisa cu caractere ale caror dimensiuni nu depasesc jumatate din dimensiunile caracterelor folosite pentru indicatia geografica, in masura in care conditiile de aplicare a acestei prevederi sunt reglementate de tara terta.
    Art. 27
    La vinurile rezultate in urma unui amestec de vinuri importate din mai multe tari terte, obtinute intr-o tara terta, pe eticheta se mentioneaza "amestec de vinuri din ...................", completat cu numele tarilor terte in care au fost obtinute vinurile folosite in "amestec".
    Art. 28
    La vinurile obtinute intr-o tara terta din struguri produsi intr-o alta tara terta, pe eticheta se mentioneaza "vin obtinut in ........................ din struguri produsi in .............................", completat cu numele tarilor respective.

    CAP. 6
    Reglementari privind vinurile licoroase, petiante si perlante

    Art. 29
    (1) La etichetarea vinurilor licoroase, petiante si perlante, pe langa indicatiile obligatorii generale se folosesc urmatoarele indicatii:
    - denumirea persoanei juridice care a efectuat imbutelierea;
    - tara de origine si sediul persoanei care a efectuat imbutelierea;
    - numele expeditorului pentru recipientele cu volumul nominal mai mare de 60 litri.
    (2) In cazul vinurilor petiante denumirea persoanei juridice care a efectuat imbutelierea poate fi inlocuita cu cea a procesatorului.
    (3) La etichetarea vinurilor importate se mentioneaza numele importatorului sau al persoanei juridice care a efectuat imbutelierea, in tara importatoare.
    Art. 30
    Mentiunea "vin perlant" de pe eticheta este completata cu cuvintele "obtinut prin adaos de anhidrida carbonica", inscrise cu caractere de acelasi tip si de aceeasi dimensiune, plasate pe aceeasi linie sau pe o linie situata imediat sub denumirea de comercializare.
    Art. 31
    Vinurile licoroase si petiante pot fi desemnate printr-o indicatie geografica.
    Art. 32
    La etichetarea vinurilor licoroase, petiante si perlante pot fi folosite urmatoarele indicatii facultative:
    - numele, adresa si calitatea persoanelor sau ale uneia dintre persoanele care au participat la comercializarea acestor vinuri;
    - denumirea produsului;
    - culoarea particulara a vinului, in masura in care conditiile de desemnare a acesteia sunt reglementate.
    Art. 33
    Indicatiile facultative pentru etichetarea vinurilor licoroase cu indicatie geografica si a vinurilor petiante cu indicatie geografica sunt urmatoarele:
    - anul de recolta;
    - denumirea soiului/soiurilor de vita de vie;
    - o distinctie, diploma sau medalie obtinuta la concursuri;
    - metoda de elaborare a vinului;
    - mentiuni traditionale complementare;
    - denumirea unitatii producatoare;
    - mentionarea locului in care se face imbutelierea: o exploatatie viticola, un grup de exploatatii viticole sau o unitate situata in regiunea de productie.

    CAP. 7
    Reglementari privind vinurile spumante si spumoase

    Art. 34
    La etichetarea vinului spumos, pe langa indicatiile obligatorii se inscriu cuvintele "vin spumos" cu caractere de acelasi tip si de aceeasi dimensiune cu cuvintele "obtinut prin impregnare cu anhidrida carbonica", pe aceeasi linie sau pe o linie situata imediat sub cea pe care figureaza denumirea de comercializare.
    Art. 35
    Comerciantul de vinuri spumante si spumoase este orice persoana fizica sau juridica ori grupuri de astfel de persoane, altele decat procesatorul, care detin in nume propriu vinuri spumante sau spumoase, in vederea punerii lor in circulatie pentru consum.
    Art. 36
    Lista indicatiilor geografice utilizate la etichetarea vinurilor spumante de calitate se transmite la Comisia Uniunii Europene.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile Uniunii Europene in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Reglementarii (CE) nr. 753/2002.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 945/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 945 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu