Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 932/649 din 25 noiembrie 2002

pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

ACT EMIS DE:                MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 932 din 25 noiembrie 2002
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 649 din 23 decembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 86 din 11 februarie 2003

    In temeiul art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica nr. DB 11.863 din 22 noiembrie 2002 si Referatul de aprobare al Directiei de industrie alimentara, standarde, marci si licente nr. 151.218 din 16 decembrie 2002,

    ministrul sanatatii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, sunt obligatorii pentru toate unitatile din sistemul public si privat.
    Art. 3
    Directia generala de sanatate publica si Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu Agentia Nationala Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 24 de luni de la data publicarii.

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                               Daniela Bartos

               Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                   NORME
privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

    Art. 1
    Prezentele norme se aplica alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, denumite in continuare alimente congelate rapid.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentelor norme alimentele congelate rapid sunt alimentele care au trecut printr-un proces corespunzator cunoscut sub numele de "congelare rapida", in care zona de cristalizare maxima este traversata cat mai repede posibil, in functie de tipul de produs, iar temperatura finala a produsului (dupa stabilizarea termica) este mentinuta continuu in toate punctele la valoarea de -18 grade C sau chiar mai mica si sunt comercializate intr-o forma care indica faptul ca au aceasta caracteristica.
    (2) In sensul prezentelor norme, inghetata si alte tipuri de gheata comestibila de fabricatie interna nu sunt considerate alimente congelate rapid.
    (3) Prezentele norme se aplica fara a aduce prejudicii altor reglementari in vigoare privind igiena veterinara.
    (4) Doar produsele definite la alin. (1) pot purta denumirile mentionate la art. 8 si 9.
    Art. 3
    (1) Materiile prime utilizate la fabricarea alimentelor congelate rapid trebuie sa fie de o calitate adecvata celei permise la comercializarea pe piata si sa prezinte un grad ridicat de prospetime.
    (2) Prepararea si congelarea rapida a produselor trebuie sa fie efectuate intr-un interval foarte scurt de timp, cu ajutorul unui echipament tehnic adecvat, pentru a se limita astfel la minimum modificarile chimice, biochimice si microbiologice posibile.
    Art. 4
    (1) Agentii criogenici autorizati pentru utilizarea in contact direct cu alimentele congelate rapid sunt:
    a) aerul;
    b) azotul;
    c) dioxidul de carbon.
    (2) Criteriile de puritate care trebuie indeplinite de agentii criogenici prevazuti la alin. (1) trebuie determinate in functie de necesitati, in conformitate cu normele si standardele in vigoare.
    Art. 5
    (1) Temperatura alimentelor congelate rapid trebuie sa fie stabila si mentinuta in toate punctele produsului la valoarea de -18 grade C sau mai mica, cu posibile variatii ascendente de scurta durata si care nu trebuie sa depaseasca mai mult de 3 grade C in timpul transportului.
    (2) In timpul distribuirii locale si in vitrinele de prezentare a produselor vandute cu amanuntul se permite existenta unor variatii in temperatura alimentelor congelate rapid, in conformitate cu practicile de buna depozitare si distributie, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 3 grade C.
    Art. 6
    (1) Echipamentele utilizate pentru congelarea rapida, depozitarea, transportul, comercializarea si distributia locala a alimentelor congelate rapid si vitrinele de prezentare a produselor vandute cu amanuntul trebuie sa fie astfel construite incat sa se garanteze respectarea cerintelor prezentelor norme.
    (2) Autoritatile competente trebuie sa organizeze controale prin sondaj pentru verificarea temperaturii alimentelor congelate rapid.
    Art. 7
    Alimentele congelate rapid, destinate furnizarii catre consumatorul final, trebuie sa fie preambalate de producator sau de ambalator pentru a fi protejate impotriva contaminarii externe microbiene sau de alte forme si impotriva uscarii.
    Art. 8
    Etichetarea alimentelor congelate rapid, destinate furnizarii, fara a necesita o prelucrare ulterioara, catre consumatorul final si catre restaurante, spitale, cantine si alti agenti de catering similari, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, fara a aduce prejudicii altor dispozitii legale privind etichetarea produselor alimentare:
    a) adaugarea la denumirea comerciala a expresiei "produs congelat rapid", in limba romana;
    b) in afara de data minima de durabilitate, trebuie indicate si perioada in care alimentele congelate rapid pot fi pastrate de cumparator, temperatura de pastrare si/sau tipul de echipament care este adecvat pastrarii;
    c) etichetarea oricarui aliment congelat rapid trebuie sa includa o mentiune prin care se poate identifica lotul respectiv;
    d) etichetele alimentelor congelate rapid trebuie sa contina un mesaj clar de tipul: "nu recongelati dupa decongelare".
    Art. 9
    (1) Etichetarea alimentelor congelate rapid care nu sunt destinate vanzarii catre consumatorul final, catre restaurante, spitale sau unitati tip catering trebuie sa includa urmatoarele mentiuni obligatorii:
    a) denumirea comerciala, completata in conformitate cu prevederile art. 8 lit. a);
    b) cantitatea neta, exprimata in unitati de masa;
    c) o mentiune care sa permita identificarea lotului;
    d) denumirea si adresa producatorului sau ambalatorului.
    (2) Mentiunile prevazute la alin. (1) trebuie sa apara pe ambalaje, containere, pachete sau pe o eticheta aplicata pe acestea.
    Art. 10
    (1) In timpul utilizarii lor, mijloacele de transport si spatiile de depozitare si stocare trebuie sa fie dotate cu aparate corespunzatoare de inregistrare pentru controlul temperaturii aerului in care sunt pastrate alimentele congelate rapid, la intervale frecvente si regulate.
    (2) In cazul mijloacelor de transport aparatele de masura trebuie sa fie aprobate de autoritatile competente din tara in care sunt inregistrate mijloacele de transport respective.
    (3) Inregistrarea temperaturii obtinute in acest fel trebuie datata si stocata de operator cel putin un an sau mai mult, in functie de natura alimentului congelat rapid.
    (4) In timpul depozitarii in vitrinele de prezentare a alimentelor congelate rapid oferite spre vanzare si in cursul distributiei locale temperatura se masoara cu cel putin un termometru vizibil care, in cazul vitrinelor deschise, trebuie sa indice temperatura in partea de recirculare a aerului de la nivelul liniei care indica incarcatura maxima marcata clar.
    Art. 11
    (1) Metodele de prelevare a esantioanelor si metodele de analiza necesare pentru controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme.
    (2) Metoda de analiza descrisa in anexa nr. 2 poate fi utilizata doar in cazul in care, ca urmare a inspectiei, exista indoieli cu privire la respectarea pragurilor de temperatura specificate in prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                              METODA DE PRELEVARE
               a esantioanelor din alimentele congelate rapid

    1. Tipul si cantitatea ambalajelor alese pentru inspectie trebuie sa fie astfel selectate incat temperaturile lor sa reprezinte cele mai calde puncte ale lotului de marfa controlat.
    2. Esantioanele trebuie sa fie alese din mai multe puncte critice ale spatiului de depozitare la rece, ca de exemplu: locul de langa usa (nivelurile superioare si inferioare), de langa centrul spatiului de depozitare la rece (nivelurile superioare si inferioare) si de langa locul de recirculare a aerului in sistemul de racire, caz in care se va tine seama de durata de pastrare a fiecarui produs (pentru stabilizarea temperaturii).
    3. In cazul in care se preleveaza esantioane in timpul transportului, acestea trebuie sa fie alese de la varful si de la baza lotului de marfa aflat langa marginea de deschidere a fiecarei usi sau perechi de usi.
    4. In timpul descarcarii trebuie sa fie prelevate patru esantioane din urmatoarele puncte critice:
    a) varful si baza lotului de marfa situat langa marginea de deschidere a usilor;
    b) colturile din marginile superioare ale lotului de marfa, intr-un punct cat mai indepartat de sistemul de refrigerare;
    c) centrul lotului de marfa;
    d) centrul suprafetei din fata a lotului de marfa, intr-un punct cat mai apropiat de sistemul de refrigerare;
    e) colturile de la varful si de la baza suprafetei din fata a lotului de marfa, intr-un punct cat mai apropiat de aerul de recirculare al sistemului de refrigerare.
    5. Pentru recoltare de probe din produsele prezentate spre comercializare in vitrinele de prezentare trebuie sa se aleaga cate un esantion din fiecare dintre cele trei locuri care reprezinta cele mai calde puncte ale vitrinei.

    ANEXA 2
    la norme

                              METODA DE MASURARE
                 a temperaturii alimentelor congelate rapid

    1. Principiul masurarii temperaturii alimentelor congelate rapid consta in inregistrarea exacta a temperaturii unui esantion selectat in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 1 la norme, cu ajutorul unui echipament adecvat.
    2. Temperatura reprezinta temperatura masurata in locul specificat de partea termosensibila a instrumentului sau a dispozitivului de masurat.
    3. Aparatura utilizata pentru masurarea temperaturii alimentelor congelate rapid este reprezentata de instrumente de masurat termometrice si de instrumente care penetreaza produsul. Se utilizeaza in acest scop instrumente metalice ascutite, cum sunt perforatorul de gheata, foreza sau burghiul, care se curata usor.
    4. Instrumentele de masurat trebuie sa respecte urmatoarele specificatii:
    a) timpul de raspuns trebuie sa acopere 90% din diferenta dintre indicatiile initiale si finale obtinute in decurs de 3 minute;
    b) trebuie sa functioneze cu o precizie de +/- 0,5 grade C in intervalul de masurare de la -20 grade C la +30 grade C;
    c) precizia masuratorilor nu trebuie sa se modifice cu mai mult de 0,3 grade C in timpul operatiunii desfasurate la un interval de temperatura ambianta de la -20 grade C la +30 grade C;
    d) diviziunile scarii trebuie sa fie de cel putin 0,1 grade C;
    e) precizia trebuie sa fie verificata la intervale regulate;
    f) trebuie sa aiba un certificat de etalonare valabil;
    g) partea termosensibila trebuie sa fie usor de curatat;
    h) partea termosensibila trebuie sa fie proiectata in asa fel incat sa asigure un contact termic bun cu produsul;
    i) echipamentul electric trebuie sa fie protejat impotriva efectelor nedorite cauzate de condens.
    5. Orice masurare a temperaturii unui produs implica operatiunea premergatoare de racire a instrumentelor de masurat. Metoda de preracire utilizata trebuie sa asigure echilibrarea ambelor aparate de masurat la o valoare cat mai apropiata de temperatura produsului.
    6. Pregatirea esantioanelor pentru masurarea temperaturii consta in practicarea in produsul respectiv a unui orificiu in care sa se poata introduce partea termosensibila a instrumentului de masurat, cu ajutorul unui aparat de penetrare a produsului preracit.
    Diametrul orificiului trebuie sa fie apropiat de cel al partii termosensibile, iar adancimea sa depinde de tipul produsului.
    7. Pregatirea esantionului si masurarea temperaturii sale trebuie sa fie efectuate atat timp cat esantionul ramane in mediul de inghetare.
    Tehnica masurarii trebuie sa fie urmatoarea:
    a) daca dimensiunile produsului o permit, se introduce partea termosensibila, preracita, la adancimea de 2,5 mm de la suprafata produsului;
    b) daca nu se poate realiza operatiunea mentionata la lit. a), se introduce partea termosensibila la o adancime minima de la suprafata de 3 - 4 ori mai mare decat diametrul sondei;
    c) in situatiile in care anumite alimente congelate rapid nu pot fi penetrate pentru a li se determina temperatura interna, din cauza dimensiunilor sau compozitiei lor, se determina temperatura interioara a ambalajului care contine aceste produse, prin introducerea partii termosensibile preracite a instrumentului de masurat in centrul pachetului, pentru a masura temperatura de contact a produsului;
    d) temperatura indicata de instrumentul de masurat se citeste numai dupa ce a atins o valoare stabila.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 932/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 932 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu