Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1209/907 din 22 decembrie 2003

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII - Nr. 1.209


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 907
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din 26 ianuarie 2004

    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea si finantarea programelor de sanatate in anul 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 13 din Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003;
    - Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala, Directiei generale sanatate publica si Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. OB 6.801/CC/8.853/2003 si
    in temeiul:
    - Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 9 aprilie 2003, se modifica si se completeaza potrivit anexei*) la prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                         Ministrul sanatatii,
                            Ovidiu Brinzan

                      Presedintele Casei Nationale
                       de Asigurari de Sanatate,
                            Cristian Celea

    ANEXA 1

                         SUBPROGRAMELE DE SANATATE
finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in anul 2003

                                                             - miliarde lei -
 ______________________________________________________________________________
|         Denumire              |      Buget de stat    |   Buget    |  Total  |
|    program/subprogram         |_______________________|   FNUASS   |finantari|
|                               |Cheltuieli |Transferuri| Cheltuieli |         |
|                               |materiale  |           |materiale si|         |
|                               |si servicii|           | servicii:  |         |
|                               |           |           |medicamente |         |
|                               |           |           |si materiale|         |
|                               |           |           |  sanitare  |         |
|                               |           |           |  specifice |         |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|  1. Program comunitar de      |           |           |            |         |
|     sanatate publica, din     |           |           |            |         |
|     care:                     |  1.108,4  |    242,9  |   1.049,8  | 2.401,1 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|     Cheltuieli intretinere si |           |           |            |         |
|     functionare unitati       |  200,0*)  |           |            | 200,0*) |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.1 Supravegherea si controlul|           |           |            |         |
|     bolilor transmisibile     |  387,3*)  |   48,5*)  |            |   435,8 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.2 Supravegherea si controlul|           |           |            |         |
|     infectiilor HIV/SIDA      |     27,5  |     28,2  |     930,0  |   985,7 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.3 Supravegherea si controlul|           |           |            |         |
|     tuberculozei              |      9,8  |     42,0  |     119,8  |   171,6 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.4 Evaluarea starii de       |           |           |            |         |
|     sanatate si a factorilor  |           |           |            |         |
|     de risc                   |     43,9  |  102,2*)  |            |   146,1 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.5 Promovarea sanatatii si   |           |           |            |         |
|     educatia pentru sanatate  |     19,9  |     22,0  |            |    41,9 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.6 Hematologie si securitate |           |           |            |         |
|     transfuzionala            |    420,0  |           |            |   420,0 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|  2. Program de prevenire si   |           |           |            |         |
|     control al bolilor        |           |           |            |         |
|     netransmisibile           |     19,8  |    269,5  |   5.510,8  | 5.800,1 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.1 Prevenirea si combaterea  |           |           |            |         |
|     bolilor cardiovasculare   |      1,3  |   80,9*)  |     354,7  |   437,0 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.2 Preventie si control in   |           |           |            |         |
|     patologia oncologica      |           |     10,1  |   1.700,0  | 1.710,1 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.3 Preventie si diagnostic   |           |           |            |         |
|     precoce in alte boli      |           |           |            |         |
|     neurologice               |           |     15,6  |     280,0  |   295,6 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.4 Preventie si control in   |           |           |            |         |
|     diabet si alte boli de    |           |           |            |         |
|     nutritie                  |           |     42,4  |   1.370,7  | 1.413,1 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.5 Profilaxie in patologia   |           |           |            |         |
|     psihiatrica si            |           |           |            |         |
|     psihosociala              |           |     15,3  |      68,4  |    83,7 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.6 Preventie in patologia    |           |           |            |         |
|     nefrologica si dializa    |           |     16,0  |   1.496,1  | 1.512,1 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.7 Preventie si control a    |           |           |            |         |
|     hemofiliei si talasemiei  |           |      4,5  |      17,6  |    22,1 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.8 Preventie in patologia    |           |           |            |         |
|     endocrina                 |           |      6,2  |      43,1  |    49,3 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.9 Preventie in traumatologie|           |           |            |         |
|     si in ortopedie           |           |     18,9  |     150,4  |   169,3 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|2.10 Reabilitarea serviciilor  |           |           |            |         |
|     de urgenta                |           |           |            |         |
|     prespitaliceasca          |           |     18,4  |            |    18,4 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|2.11 Recuperare medicala,      |           |           |            |         |
|     medicina fizica,          |           |           |            |         |
|     balneologie si protectia  |           |           |            |         |
|     varstnicului              |           |      5,4  |            |     5,4 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|2.12 Transplant de organe si   |           |           |            |         |
|     tesuturi                  |           |     35,8  |      25,0  |    60,8 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|2.13 Terapia dependentei de    |           |           |            |         |
|     droguri                   |           |           |       4,8  |     4,8 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|2.14 Tratament in strainatate  |   18,5*)  |           |            |    18,5 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|  3. Program de sanatate a     |           |           |            |         |
|     copilului si familiei     |  475,9*)  |  132,8*)  |            |   608,7 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|  4. Program de reforma,       |           |           |            |         |
|     politici de sanatate si   |           |           |            |         |
|     administratie sanitara    |           |           |            |         |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 4.1 Reforma si politici de    |           |           |            |         |
|     sanatate                  |    9,8*)  |  404,4*) |            |   414,1 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 4.2 Administratie centrala si |           |           |            |         |
|     servicii publice          |           |           |            |         |
|     descentralizate           |           |           |            | 2.154,8 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| - cheltuieli de personal      |           |           |            | 1.197,0 |
| - cheltuieli materiale si     |           |           |            |         |
|   servicii                    |           |           |            |    28,2 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|     cheltuieli de capital     |           |           |            |   929,6 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 4.3 Rezerva pentru situatii   |           |           |            |         |
|     speciale                  |      3,0  |           |            |     3,0 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
    *) Include retinerea de 10%, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
    *) Include si drepturile salariale ale medicilor, stomatologilor si farmacistilor, din primii 2 ani de rezidentiat.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 907/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 907 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu