Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.873 din 09.08.2016

privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 04 octombrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile:art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

art. 3 alin. (1) lit. E pct. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă înfiinţarea Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, compusă din patru persoane: preşedinte, doi membri permanenţi şi un membru supleant, numită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. Articolul 2Se aprobă Procedura de avizare în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 3Se aprobă modelul de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 585/2014 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 6 mai 2014. Articolul 6Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri va duce la îndeplinire prezentul ordin. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ DE AVIZARE în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei Articolul 1Comisia de examinare a documentaţiei în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, denumită în continuare Comisia, se organizează şi funcţionează în cadrul Biroului RO Hub şi Cooperaţie din cadrul Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru IMM a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Articolul 2(1) În vederea acordării avizului, asociaţiile/uniunile cooperatiste, prin reprezentanţii lor, vor depune la Secretariatul Comisiei o cerere de acordare a avizului ce se înregistrează într-un registru special, însoţită de următoarele documente:a)statutul asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original; b)actul constitutiv al asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original; c)actul doveditor al sediului prevăzut în statut, în copie certificată de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, republicată; d)declaraţia pe propria răspundere privind existenţa patrimoniului iniţial prevăzut în statut; e)declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 103 din Legea nr. 1/2005, republicată, în cazul uniunilor cooperatiste. (2) Cererea de eliberare a avizului, precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) vor fi semnate de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, republicată.(3) Documentele prezentate în original vor fi restituite, sub semnătură, membrului asociat împuternicit să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, după certificarea documentelor depuse în copie şi verificarea identităţii acestuia. Articolul 3În urma analizei documentaţiei menţionate la art. 2, Comisia va proceda după cum urmează: a)va emite avizul, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentaţiei aferente, în cazul respectării de către solicitant a prevederilor Legii nr. 1/2005, republicată; b)va solicita completarea documentaţiei prevăzute la art. 2 în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care documentaţia nu este completă. În acest caz, termenul de 30 de zile prevăzut la lit. a) se va calcula de la data depunerii la Secretariatul Comisiei a ultimului document solicitat; c)va întocmi scrisoarea de refuz al avizului de conformitate a statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste, în cazul în care acesta nu corespunde prevederilor Legii nr. 1/2005, republicată. Articolul 4Avizul sau scrisoarea de refuz, după caz, se semnează de către secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, iar adresa pentru completarea documentaţiei se semnează de către directorul Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru IMM. Articolul 5În scopul obţinerii avizului pentru orice modificare/completare ulterioară a statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste sunt necesare: a)cererea de eliberare a avizului din partea membrului asociat împuternicit prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului; b)hotărârea adunării generale/congresului, după caz, de modificare/completare a statutului, în original; c)actul de identitate al persoanei împuternicite prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii cooperatiste să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/ completare a statutului. ANEXA Nr. 2

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI AVIZ pentru conformitatea Statutului ........ ......... 1) cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei Având în vedere Cererea înregistrată la Secretariatul Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, [Comisia] din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu nr. ......../........2) în registrul special, prin care se solicită acordarea avizului pentru conformitatea statutului cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, în urma raportului Comisiei, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri avizează favorabil Statutul .............1), cu următoarele date de identificare: ................3). S-a eliberat prezentul aviz în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri îşi rezervă dreptul de a retrage prezentul aviz pentru următoarele motive: 1. când scopul asociaţiei sau uniunii cooperatiste a devenit ilicit sau contrar ordinii publice; 2. când atingerea scopului asociaţiei sau uniunii cooperatiste se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 3. când se urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit asociaţia sau uniunea cooperatistă; 4. când se constată modificări/completări ale statutului fără avizul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri ........ ........ ..............4) Secretar de stat L.S. Nr. ........ ........ ......... Data eliberării: anul ........ luna ................ ziua .............

1) Denumirea asociaţiei sau uniunii cooperatiste. 2) Numărul şi data de înregistrare a cererii la Secretariatul Comisiei. 3) Datele de identificare ale asociaţiei sau uniunii cooperatiste. 4) Prenumele şi numele secretarului de stat din Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi semnătura.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 873/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 873 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 873/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu